Du kanske inte ens har övervägt att lära dig att använda SSH för att komma åt din WordPress-webbplats. För de flesta WordPress-användare, är det mest välbekanta sättet att ansluta till sin webbplats via WordPress instrumentpanel och admin-skärmarna, i kombination med SFTP och phpMyAdmin för att få tillgång till databasen.

Men SSH kan visa sig vara ett av de mest värdefulla verktygen i WordPress verktygsbälte.

Om du vill snabba upp ditt arbetsflöde, kommer användandet av SSH för att ansluta till din WordPress-webbplats att göra dig mer effektiv.

I det här inlägget visar vi hur du gör.

Vad är SSH?

Låt oss börja med att identifiera vad SSH är och när du kan använda det.

SSH betyder ’Secure Shell’. SSH-specifikationerna definierar det som:

”Ett protokoll för säker fjärrinloggning och andra säkra nätverkstjänster över ett osäkert nätverk.”

Detta innebär att du kan använda det för att komma åt din WordPress-webbplats på distans, från vilken dator som helst och oavsett var din webbplats är hostad, så länge du har inloggningsuppgifterna. Denna metod är otroligt säker.

SSH är utformat för att ge en säker inloggning, så du kan vara säker på att ingen kan komma åt din anslutning medan du använder det. Det är även snabbt och enkelt att använda när du har fått kläm på det. Om du vill interagera med WordPress REST API, är det även ett sätt att skicka kommandon.

För att ansluta till din server via SSH behöver du två saker:

 • Ett gränssnitt.
 • Inloggningsuppgifter.

Om du kör Linux eller macOS har du ett gränssnitt inbyggt i ditt operativsystem och behöver inte installera en SSH-klient. Om du däremot kör Windows måste du installera en klient. Jag ska visa dig hur man gör detta i det här inlägget.

Verktyg som du behöver för att ansluta till din webbplats via SSH

För att starta måste du använda antingen terminalen eller en SSH-klient. Dessa fungerar på mycket liknande sätt.

Ansluta via the Terminal på macOS eller Linux

The Terminal är ett program som medföljer Linux eller macOS. Det låter dig använda kommandoraden för att skicka kommandon, antingen till din maskin eller till en fjärrserver.

Det har inte ett grafiskt gränssnitt så du kommer inte att använda en mus. Du skriver i stället in textkommandon. För en nybörjare kan detta vara lite oroande, eftersom du förmodligen är van att se visuella representationer av dina kommandon. Men när du vänjer dig kommer du att inse att det går betydligt snabbare.

Om du arbetade med datorer tiden innan grafiska användargränssnitt, med hjälp av system som Microsofts MS-DOS, kanske du känner till den här typen av gränssnitt. Den goda nyheten är att the Terminal erbjuder många fler alternativ än MS-DOS!

Öppna the Terminal på Mac genom att öppna Spotlight och skriva Terminal. Du kan även komma åt det via program > Utilities.

Hitta Terminal på Mac
Hitta Terminal på Mac

För att öppna the Terminal på Linux, öppna program-menyn. Om du inte ser det direkt, kan du skriva Terminal i prompten för att hitta det.

Ansluta via en SSH-klient på Windows

En SSH-klient är ett program som du måste installera om du kör Windows, för att kunna ansluta via SSH.

Den mest populära SSH-klienten är PuTTY. Du måste hämta och installera det innan du kan komma åt webbplatsen från Windows.

Ladda ner PuTTY
Ladda ner PuTTY

Installera Putty SSH-klient på Windows

Börja med att gå till PuTTY´s nedladdningssida.

PuTTY´s nedladdningssida
PuTTY´s nedladdningssida

Härifrån väljer du det paket som motsvarar din version av Windows. Om du inte är säker på om du ska hämta 32- eller 64-bitarsversionen kan du kolla in sidan med vanliga frågor. Om du är osäker är 32-bitarsversionen det säkrare alternativet.

Klicka på ett av de två alternativen under MSI (’Windows Installer’). Filen kommer att laddas ner till din maskin och köra installationsprogrammet.

När PuTTY har installerats, kan du öppna det och använda det för att ansluta till din webbplats.

Hur du ansluter till din server via kommandoraden

När du har hittat eller installerat the Terminal eller en SSH-klient är nästa steg att ansluta till din fjärrplats.

Använd kommandoraden i antingen Terminal eller en SSH-klient för att ansluta och skicka kommandon till din server. Det är den terminologi jag kommer att använda från och med nu, istället för att hänvisa till Terminal eller en SSH-klient.

För att göra detta behöver du fyra informationsbitar:

 • Serveradress.
 • Användarnamn.
 • Lösenord.
 • Port.

Serveradressen är vanligtvis ditt domännamn eller DIN IP-adress. Om webbplatsen är hostad av Kinsta använder du din IP-adress.

Användarnamnet och lösenordet kommer att vara ditt FTP-användarnamn och lösenord, inte de för din WordPress admin.

Porten kommer att tillhandahållas av din hosting-leverantör. I vissa fall används en standardport, men för extra säkerhet på Kinsta använder vi olika portar för olika webbplatser.

I MyKinsta, kan du hitta detaljerna genom att välja din webbplats och hitta SFTP / SSH-sektionen på Info-skärmen.

MyKinsta SSH
MyKinsta SSH

Kopiera bara detta och klistra in det i kommandoraden.

När du har gjort detta uppmanas du att ange ditt lösenord. Kopiera det från MyKinsta så får du tillgång till din server.

Du kommer att se en skärm som ser ut ungefär så här:

Startskärmen för Kinsta SSH
Startskärmen för Kinsta SSH

Om du inte har Kinsta´s hosting, kommer din skärm att se lite annorlunda ut, men ändå ge dig tillgång till din server.

Hur du använder SSH för att interagera med din webbplats

Nu kan du börja använda SSH för att interagera med din server och din webbplats. Det finns ett antal SSH-kommandon som du kan använda samt de kommandon som tillhandahålls av WordPress Command Line Interface (WP-CLI).

Grundläggande SSH-kommandon

SSH levereras med en rad kommandon som du kan använda för att ansluta och interagera med din server.

När du har tittat in i din server via kommandoraden, skriver du helt enkelt in SSH-kommandon på samma sätt som du skulle göra om du använde Terminal för att interagera med din egen dator.

Låt oss ta en titt på några av de SSH-kommandon som är mest användbara.

ls-kommandot

Använd ls-kommandot för att få en lista över filerna och katalogerna på din aktuella plats. Du kan lägga till mer i kommandot för att få mer information:

 • ls -l visar detaljerna för filerna, till exempel storlek, ändrat datum och tid, ägaren och behörigheterna.
 • ls -a visar dolda filer och kataloger.
Ls-kommandot
Ls-kommandot

cd-kommandot

Använd cd-kommandot för att ändra kataloger. Du tas till den nya katalogen och kommandoraden kommer att ange var du är:

cd-kommandot
cd-kommandot

Du kan sedan använda ls igen för att ta reda på vad som finns i den nya katalogen.

Du kan använda cd för att flytta ner mer än en katalog eller för att flytta upp eller flytta över kataloger. För att gå upp, ange två punkter efter cd så här:

cd ..

För att gå till en specifik katalog skriver du hela katalogvägen som:

cd public/wp-content/themes

mkdir-Kommandot

Använd mkdir-kommandot för att skapa en ny katalog. Om jag exempelvis är i tema-katalogen, kan jag skapa en ny katalog för ett nytt tema:

mkdir mytheme

touch-kommandot

När jag har skapat min nya katalog, kan jag lägga till en ny fil till den med hjälp av touch-kommandot:

touch style.css

cat-Kommandot

Om du vill visa innehållet i en fil använder du cat-kommandot.

Cat-kommandot
Cat-kommandot

rm-kommandot

Använd rm-kommandot  för att ta bort en fil eller mapp. Använd med försiktighet, eftersom  detta inte kan ångras:

rm style.css

cp-kommandot

cp-kommandot används för att kopiera filer och mappar. Du måste ange namnet på filen eller mappen och den plats dit du vill kopiera den.

cp [options] [source] [destination]

Du kan även lägga till alternativ i början av kommandot, men det krävs inte. Så för att kopiera footer.php från ett tema till ett annat när du är i katalogen wp-content, skulle du skriva detta:

cp /themes/theme1/footer.php /themes/theme2/

Lägg inte till ett namn på målfilen. Om du gör detta, och det redan finns en fil med det namnet på den destinationen, kommer filen att skrivas över med innehållet i filen du kopierar.

Om du inte inkluderar ett filnamn i destinationen och den filen redan finns, får du ett felmeddelande och kopieringen kommer inte att ske.

Jag har redan nämnt att det finns några valfria element som du kan lägga till i början av detta kommando. Dessa är:

 • -f: om du inte har skrivbehörighet för målfilen, tas den bort och kommandot kommer att skapa en ny fil.
 • -u: kopiera endast källfilen om den är nyare än målfilen.
 • -n: kommer inte att skriva över en befintlig fil.
 • -a: arkivera filerna.
 • -R: endast för mappar, kopiera alla filer och mappar inuti den mappen.

mv-kommandot

Som ett alternativ till att kopiera en fil kan du flytta den med mv-kommandot.  För att göra detta ger du bara källan och destinationen: det finns inga alternativ.

mv /themes/theme1/footer.php /themes/theme2/

Detta kommer att ta bort footer.php från theme1 och flytta det till theme2. Om du gör detta med en mapp, kommer det alltid att flytta filer och mappar även inom den katalogen.

Du hittar information om fler SSH-kommandon i SSH-dokumentationen.

Använda WP-CLI för att interagera med din webbplats

Förutom de vanliga SSH-kommandona ger WordPress dig även WP-CLI-gränssnittet, som har ännu fler kommandon. Detta inkluderar att interagera med filer och mappar, adminalternativen och din databas.

Med Kinsta, inkluderas WP-CLI i din hosting och du kan börja använda det direkt. Om hosting-leverantöreen inte inkluderar WP-CLI kan du installera det genom att följa stegen i den här guiden till WP-CLI.

Testa och felsöka din SSH-anslutning

Ibland kanske du upptäcker att SSH inte beter sig på det sätt som du vill. Antingen kan du inte ansluta, eller så fungerar inte kommandot som du har använt på det sätt som du förväntar dig.

Om detta händer kan du prova några av dessa felsökningstips.

Om du inte kan ansluta genom SSH

Om du inte kan ansluta till din server bör du titta på eventuella felmeddelanden eller uppmaningar som du får från kommandoraden. Ibland måste du svara på en ja/nej-prompt eller åtgärda ett stavfel i ditt kommando.

Om detta inte fungerar, ska du kontrollera att inloggningsuppgifterna som du angav är korrekta. Du kommer att kunna få dessa från din webbplats Info-sida i MyKinsta. Andra hosting-leverantörer kommer förmodligen att ha en SSH-sektion i cPanel eller den instrumentpanel som de använder.

Om du försöker igen och det fortfarande inte fungerar, kan du återställa ditt SSH-lösenord. Kontrollera att din internetanslutning fungerar och att det inte finns någon brandvägg som hindrar dig från att komma åt din server. Om du är osäker, kan du stänga Terminal eller din SSH-klient och öppna upp den igen.

Logga in på ditt hosting-konto och kontrollera att det inte finns några serverproblem som hindrar dig från att få åtkomst. Om du är hos Kinsta går du till vår systemstatussida för att ta reda på om något inte fungerar.

sSkärm för Kinsta´s systemstatus
sSkärm för Kinsta´s systemstatus

Om du är på ett offentligt nätverk, kanske det inte tillåter SSH-åtkomst till din port. Försök att testa det med andra portar som du vet fungerar.

Om allt annat misslyckas, ska du höra av dig till din hosting-leverantör´s support som kan komma åt loggar och räkna ut varför du inte har kunnat ansluta.

Om dina SSH-kommandon inte fungerar som de ska

Ett annat vanligt problem är att ett SSH-kommando inte fungerar på det sätt som du förväntar dig. Detta beror normalt på att kommandot har angetts felaktigt.

Här är ett exempel där jag skrivit är is istället för ls :

Inmatning av ett stavfel i Terminal
Inmatning av ett stavfel i Terminal

Jag får en fel-varning (command not found) så jag försöker igen, med rätt kommando.

Ibland kanske du skriver kommandot korrekt men får parametrarna fel. Om så är fallet bör du kontrollera SSH-dokumentationen för SSH-kommandon och WP-CLI-dokumentationen för WP-CLI-kommandon.

Om dina SSH-kommandon inte fungerar eftersom anslutningen inte fungerar visas ett felmeddelande som talar om detta. Kommandoraden ger dig ständigt information om vad som händer, vilket är en stor fördel. Faktum är att det ofta ger dig mer och tydligare information än ett grafiskt gränssnitt.

Hur man genererar ett nytt par SSH-nycklar för extra säkerhet

Att generera ett SSH-nyckelpar lägger till ett extra lager av säkerhet jämfört med att använda ditt användarnamn och lösenord för att ansluta till SSH. Du gör detta inifrån the Terminal eller din SSH-klient. Så här gör du.

Att generera ett nyckelpar kräver tre steg:

 1. Generera nyckelparet i Terminal eller i din SSH-klient.
 2. Lägg till nyckelparet på ditt hostingkonto – i MyKinsta gör du detta via Användarinställningarna.
 3. Anslut till din server i Terminal eller din SSH-klient med hjälp av nyckelparet.
Lägga till SSH-nycklar i MyKinsta
Lägga till SSH-nycklar i MyKinsta

Du kan hitta fullständiga instruktioner om att göra detta i vår guide till att generera SSH-nyckelpar för macOS, Linux och Windows.

Sammanfattning

Användning av SSH för att ansluta till din server och din WordPress-webbplats kommer att vara mer effektivt än att förlita sig på WordPress admin-gränssnitt, FTP, och till och med phpMyAdmin.

Följ stegen ovan för att ansluta till din server via SSH så kommer du att se att du kan göra mer på din webbplats utan att behöva växla mellan program eller webbläsarfönster.

Nu är det din tur: vilket är det föredragna terminal-kommando som du använder på en daglig basis? Låt oss veta i kommentarerna!

Rachel McCollin

Rachel McCollin has been helping people build websites with WordPress since 2010. She's a huge fan of self-hosted WordPress and wants to help as many people as possible create an awesome website with it.