I det nuvarande ekosystemet för webbutveckling så används JavaScript-ramverk av nästan alla webbutvecklare. Som ett resultat så blir utvecklingsprocessen enklare och mer produktiv. Men i takt med att tekniken som vi använder förbättras, utvecklas även ramverken. Det släpps helt enkelt bättre, enklare och ibland även mer komplexa ramverk.

Med så många valmöjligheter kan det bli riktigt svårt att välja det bästa ramverket som passar dina behov.

I den här artikeln så kommer vi att prata om två av de största JavaScript-ramverken i dag: Svelte vs React. Vi kommer att jämföra dem direkt och lista för- och nackdelar med varje ramverk för att hjälpa dig att välja ett av dem.

Vad är Svelte?

Svelte är ett ramverk för att bygga snabba, flexibla och cybernetiskt förstärkta webbapplikationer. Det är även känt som det ”mest älskade JavaScript-ramverket” med de ”mest nöjda utvecklarna” och har mer än 60 000 stjärnor i GitHub-arkivet.

Svelte-applikationer och -komponenter definieras i .svelte-filer. Det är HTML-filer som är utökade med en syntax för templating som liknar JSX.

Historia

Svelte har sitt ursprung i Ractive.js, som utvecklades av skaparen av Svelte själv: Rich Harris. Svelte utformades för att efterträda Ractive. Den första versionen av Svelte som släpptes år 2016 var i princip Ractive, men med en kompilator.

Namnet ”Svelte” valdes av Rich Harris och hans medarbetare på The Guardian. Med tiden så fick fler och fler utvecklare kännedom om och blev intresserade av Svelte. År 2019 så hade Svelte blivit ett fullfjädrat verktyg för att bygga webbapplikationer med TypeScript-stöd direkt ur lådan.

Webbramverket SvelteKit tillkännagavs år 2020 och gick in i betaversion år 2021.

Viktiga funktioner

Svelte är ett radikalt nytt tillvägagångssätt för att bygga användargränssnitt. Medan traditionella ramverk som React och Vue gör huvuddelen av sitt arbete i webbläsaren, så flyttar Svelte det arbetet till ett kompileringssteg som sker när du bygger din app.

Svelte omvandlar din app till idealisk JavaScript vid byggnadstillfället, i stället för att tolka programkoden vid körningstillfället. Som ett resultat så betalar du inte prestandakostnaden för ramverkets abstraktioner och drabbas inte av en straffavgift när din app laddas för första gången.

Du kan bygga hela din app med Svelte. Det går även att lägga till det stegvis i en befintlig kodbas. En annan fördel är exempelvis att du kan leverera komponenter som fristående paket som fungerar var som helst, utan att behöva vara beroende av ett konventionellt ramverk.

För- och nackdelar med Svelte

Som med alla ramverk så har Svelte både fördelar och nackdelar. Det är viktigt att förstå hela bilden innan du ägnar dig åt Svelte vs React.

Låt oss ta en titt på de för- och nackdelar som Svelte erbjuder utvecklare.

Fördelar med Svelte

Här är några av de viktigaste fördelarna med att använda Svelte:

 • Ingen virtuell DOM: Svelte är en kompilator och har ingen användning för en virtuell DOM, Det är en kompilator som vid byggnadstillfället vet hur saker och ting kan förändras i din app, snarare än att vänta på att göra arbetet vid körning. Detta är en mycket viktig fördel med Svelte jämfört med alla andra webbramverk.
 • Mindre kodning: Att minska mängden kod som du måste skriva är ett uttalat mål för Svelte. Svelte hjälper dig att bygga användargränssnitt med ett minimum av krångel. Som ett resultat så förbättras läsbarheten i koden genom implementering av saker som bättre Reactivity, Bindings och Top-Level Elements. Vi kommer att prata mer om detta senare i den här artikeln.
 • Verkligen reaktivt: Svelte är ett språk i sig självt och har exempelvis reaktivitet aktiverat som standard. Det behövs inga speciella kodrader för att göra din kod reaktiv, varje variabel som du deklarerar är reaktiv som standard. Svelte stöder även härledda deklarationer och uttalanden som beräknas vid tillståndsändringar.
 • Lättare att lära sig: Svelte erbjuder ett hybridspråk som består av vanilla HTML, CSS och JavaScript/TypeScript. Det finns inget behov av att lära sig nya begrepp eller särskild syntax som JSX. Som ett resultat så blir det det lättare att lära sig. Sveltes dokumentation är mycket lätt att följa och har en detaljerad inbyggd handledning.

Nackdelar med Svelte

Detta är de största nackdelarna med att använda Svelte:

 • Relativt mindre ekosystem: Eftersom Svelte är ett nytt ramverk så har det ännu inte ett särskilt stort ekosystem runtomkring sig jämfört med ramverk som React. Som ett resultat så kommer du inte att hitta lika många bibliotek och verktyg som är relaterade till Svelte som du skulle hitta för React.
 • Unik UX: Även om Svelte använder HTML, CSS och JavaScript/TypeScript så introducerar det unika element som skiljer sig från hur de flesta andra ramverk fungerar. Om du är van vid JSX och försöker gå över till Svelte så kan du upptäcka en del konstigheter, exempelvis att exportnyckelordet används på ett annat sätt och att on:click används i stället för onClick.

Vad är React?

React är ett av de allra första och äldre webbramverken som finns i JavaScript-ekosystemet. Det är det populäraste och mest använda webbramverket i dag. React erbjuder ett sätt att skapa interaktiva användargränssnitt på ett enkelt och effektivt sätt.

Detta ramverk använder sig av JSX för att skapa applikationer och har ett enormt antal bibliotek byggda runt omkring sig. Som ett resultat så blir det ett mycket pålitligt ramverk.

Historia

React skapades år 2013 av Meta som ett verktyg för att skapa ett dynamiskt gränssnitt för olika webbplatser. Det virtuella DOM, som är en representation av DOM-element som byggs med React-komponenter, är grunden för React.

Sedan dess så har det utvecklats till att innehålla massor av nya funktioner för att göra webbutveckling enklare för hela JavaScript-communityt.

Viktiga funktioner

Nu när du har en god uppfattning om vad React är så ska vi ta en titt på några av de viktigaste funktionerna som har gjort det så populärt.

JSX

React är utvecklat utifrån det faktum att renderingslogik bör kopplas till annan logik för användargränssnittet (händelser, tillståndshantering) och bör hanteras tillsammans. I stället för att separera tekniker (HTML och JavaScript i separata filer) så använder React därför JSX (JavaScript XML). Med hjälp av JSX så kan du exempelvis skriva markeringar i JavaScript. Som ett resultat så får du en superkraft att skriva logik och markeringar för en komponent i en enda .jsx-fil.

Komponentbaserad

I React så bygger vi inkapslade komponenter som hanterar sitt eget tillstånd och sätter sedan ihop dem för att skapa komplexa användargränssnitt. Eftersom komponentlogiken skrivs i JavaScript i stället för i mallar så kan vi enkelt skicka rika data genom vår app och hålla tillståndet utanför DOM.

Deklarativ

React gör det smärtfritt att skapa interaktiva användargränssnitt. Vi kan utforma enkla vyer för varje tillstånd i vår applikation. React kommer effektivt att uppdatera och återge precis rätt komponenter när våra data ändras.

För- och nackdelar med React

React, liksom Svelte, har vissa för- och nackdelar som du bör vara medveten om innan du väljer det som ditt ramverk.

Fördelar med React

Här är de främsta fördelarna med att använda React:

 • Återanvändning av kod: React använder komponenter för utveckling. De flesta av dessa komponenter är återanvändbara och kan ändras enligt våra behov med hjälp av props.
 • Effektiv SEO-optimering: Generellt sett så har sökmotorer problem med att läsa tunga JavaScript-applikationer. React övervinner detta problem, vilket är till hjälp för utvecklare för enkel navigering på olika sökmotorer. React-applikationer kan köras på servern, och det virtuella DOM: et kommer att renderas och returneras till webbläsaren som en vanlig sida.
 • Stort ekosystem: Eftersom React är ett av de äldsta webbramverken så har det ett mycket stort ekosystem jämfört med de nyare ramverken. Som ett resultat så finns det många tillgängliga resurser för React-användare, tillsammans med mycket utvecklingsrelaterad hjälp.
 • Bibliotek: Eftersom React har ett stort ekosystem så innebär detta även att det finns många utvecklare som bygger verktyg och bibliotek kring React. React’s community släpper kontinuerligt fantastiska projekt som regelbundet används av miljontals React-utvecklare.

Nackdelar med React

Några av nackdelarna med React är bland annat:

 • Svår inlärningskurva: Som vi redan har sett tidigare så använder React JSX – en mycket ny teknik, skapad för nya utvecklare som precis har börjat med React. Många utvecklare gillar inte att använda JSX på grund av dess brantare och svårare inlärningskurva.
 • Begränsningar som bibliotek: React är ett bibliotek och inte ett riktigt webbramverk. Som ett resultat så levereras det inte färdigpaketerat med nödvändiga funktioner och viktiga utvecklingsverktyg direkt ur lådan. Dessutom så utsätter detta appen för säkerhets- och konsistensproblem. Utvecklare måste förlita sig på kontinuiteten hos externa bibliotek för att se till att deras React-app alltid fungerar som den ska.
 • Dålig dokumentation: React har ingen ordentlig dokumentation på plats. Det sker nämligen ständiga uppdateringar i React-miljön som kan bli svåra att följa. På grund av detta så kan det vara svårt för nybörjare att komma igång med React.

Svelte vs React: Jämförelse huvud mot huvud

Nu känner vi till de grundläggande funktionerna, fördelarna och nackdelarna med båda webbramverken. Det är dags att jämföra dem huvudlöst för att komma fram till en slutsats om vilket som är bättre och vilket som du bör använda.

Popularitet

När det gäller popularitet så finns det just nu inget annat ramverk som kan överträffa React. React är det mest populära webbramverktyget enligt State of JavaScript 2021. Detta är ganska rimligt eftersom React har funnits i JavaScript-ekosystemet sedan 2013. Som ett resultat så har det ett övertag över ett nyutvecklat ramverk som Svelte.

Frontend-ramverk rangordnade efter användning enligt State Of JS - 2021.
Frontend-ramverk rangordnade efter användning enligt State Of JS – 2021.

Skalbarhet och utbyggbarhet

Både Svelte och React är skalbara och stabila produktionsorienterade ramverk. Men när det gäller utbyggbarhet så kan React ha ett litet övertag över Svelte, tack vare dess enorma ekosystem och det community som arbetar runt det.

Det finns massor av externa bibliotek och verktyg som är skapade för React som vi såg ovan. Som ett resultat så är React mer utbyggbart än Svelte som har ett relativt litet ekosystem.

Hastighet och prestanda

När det gäller prestanda och hastighet så kan Svelte inte överträffas av React på något sätt. Som vi redan såg så gör Svelte det mesta av arbetet i kompileringssteget istället för att göra dem i webbläsaren. Detta skiljer Svelte från React. Som ett resultat så förbättras prestandan mycket och ger ett uppsving åt serverns starttider.

Nästa sak som ger Svelte en prestandaförstärkning är det faktum att det inte använder Virtual DOM. Enligt Svelte kan Virtual DOM vara snabbare än Real DOM, men det är långsamt. Svelte har även en detaljerad artikel om detta på sin webbplats som du kanske vill läsa.

Syntax och inlärningskurva

Både Svelte och React följer en komponentbaserad utvecklingsarkitektur. Skillnaden ligger dock i att React använder JSX, medan Svelte är ett språk i sig som består av de tre standardspråken: HTML, CSS och JavaScript.

Dessutom så är Svelte-koden mycket lättare att läsa och har ingen onödig kod. Det faktum att Svelte verkligen är reaktivt som standard ger det en fördel gentemot React i det här fallet.

När vi talar om hur lätt det är att lära sig så har Svelte återigen ett övertag över React – anledningen är att de flesta utvecklare redan behärskar HTML, CSS och JavaScript innan de börjar att använda ett ramverk. Eftersom React använder JSX så tycker många utvecklare att det är alltför komplext och svårare att förstå.

Bibliotekets storlek

När vi kommer till storleken på biblioteken så är Svelte mer lättviktigt, med sin minifierade och GZippade version på endast 1,7 KB. React, å andra sidan, ligger på nästan 44,5 KB som minifierad och GZippad (både React och ReactDOM tillsammans).

Som du kan se så är Svelte nästan 22 gånger lättare än React. Detta innebär även att Svelte-appar laddas snabbare än React-appar som standard.

Om du vill ha ännu högre hastighet så bör du noga överväga dina val av hostingplattformar, eftersom fel plattform kan kosta mycket på flera sätt. Kinsta’s tjänster för applikationshosting riktar sig till utvecklare som vill ha en enkel implementerings- och hanteringsupplevelse till en låg kostnad. Detta sker utan att hastigheten eller säkerheten offras. Från början till slut så tar distribueringen av Svelte- och React-applikationer endast några minuter via instrumentpanelen i MyKinsta.

Ekosystem och dokumentation

Vi såg redan ovan att React har ett mycket större ekosystem än Svelte, eftersom det är ett av de äldsta webbramverken i JavaScript-ekosystemet. Detta betyder att det är mycket lättare att få support, kodhjälp och hitta resurser när man använder React än om man nyttjar Svelte.

När det gäller dokumentation så överträffar dock Svelte React. Svelte-dokumentationen inkluderar några av de bästa fristående resurserna som finns – det finns till och med en inbyggd interaktiv handledning.

React, å andra sidan, har jämförelsevis en dålig dokumentation. Det som finns är heller inte interaktivt. React-teamet arbetar dock på att släppa ny dokumentation, som nu finns i betaversion och som kommer att offentliggöras mycket snart.

Anställningsmöjligheter

Enligt The State of JavaScript 2021 så ligger React på första plats både när det gäller medvetenhet och användning, medan Svelte ligger på fjärde plats.

Vi kan tydligt se att det finns ett stort gap mellan React och Svelte här. Som ett resultat så finns det fler möjligheter till arbete inom React än inom Svelte.

Om du är en ny utvecklare så rekommenderar vi att du börjar med React för att öka dina chanser till att bli anställd.

Dynamisk styling

Både React och Svelte stöder dynamisk styling, men skillnaden ligger i att React stöder inline styling via JSX. I Svelte så placerar vi stilarna i separata <style></style> block i vår komponentfil.

Sammanfattning

Både React och Svelte är utmärkta ramverk för att bygga bra användargränssnitt – beroende på användningsområdet. Vart och ett har sina egna för- och nackdelar. Du bör kunna avgöra vilket som passar bäst för dina behov baserat på den jämförelse som vi har lagt fram här.

Om du är en nybörjare som bara vill förbättra dina färdigheter så bör du definitivt ge Svelte ett försök. När det gäller prestanda och tillfredsställelse så överträffar Svelte React på alla sätt och vis.

Men om du är en erfaren utvecklare och redan står på fast mark så är React det bästa valet för dig. Det har nämligen ett stort ekosystem där det är mycket lättare att hitta resurser och få stöd. För en utvecklare vars första prioritet är att få anställning så är React det bästa valet, med ett konstant flöde av lediga jobb från juniorutvecklare till seniorutvecklare och vidare.

Oavsett vilken av de två teknikerna som du väljer så är nästa steg att välja en host för din applikation. Om du vill ha snabb distribuering via GitHub, snabba hastigheter och förstklassig säkerhet så kan du titta på Kinsta’s lösningar för applikationshosting. Det finns en plan som passar varje projekt, och varje plan inkluderar expertsupport dygnet runt från vårt team av erfarna utvecklare.

Utav Svelte vs React, vilket planerar du att använda härnäst och vad ska du bygga? Vi vill gärna höra om detta! Dela med dig i kommentarsfältet nedan.

Ashirvad Bhushan

Ashish is a student and a solo developer by passion. He likes working close to the web and writing helpful content for developers.