Du möter dagligen applikationsutvecklare. Faktum är att de utformar, skapar och underhåller den programvara som du troligen använder just nu för att läsa detta. De är ansvariga för allt ifrån de spel som vi spelar på våra telefoner till de appar som vi använder för att boka flygresor och hålla koll på våra träningsmål.

Om du är intresserad av att bli en applikationsutvecklare bör du veta några saker innan du väljer detta som din karriärväg.

Det är den viktiga vetskapen som vi kommer att fokusera på här i dag. Vi börjar med att diskutera vad applikationsutveckling är och vilka ansvarsområden som du kan förvänta dig i denna karriär, följt av förutsättningar, utbildning, färdigheter, jobbutsikter med mera.

Och förhoppningsvis kommer du efter att ha läst den här artikeln att ha en tydligare uppfattning om huruvida applikationsutvecklare är rätt karriärväg för dig eller inte.

Vad är applikationsutveckling?

Innan du kan besvara den här frågan fullt ut måste du veta vad en applikation — eller app — är.

En applikation är ett datorprogram som är utformat för att utföra en viss uppgift eller en uppsättning uppgifter — det kan vara allt ifrån att spela ett spel till att hantera ekonomi.

Applikationsutveckling är processen för att utforma, skapa, testa och underhålla dessa program — eller appar.

Det finns många olika typer av apputvecklare, var och en med sin egen inriktning. Vissa utvecklar exempelvis mobilappar, medan andra kan arbeta med företags-applikationer eller videospel.

Plattformarna som applikationsutvecklarna arbetar på kan även skilja sig åt. Vissa kan utveckla appar för Android-enheter eller Apple-produkter.

Den typ av applikation som utvecklas kommer också att diktera utvecklingsprocessen. En enkel spelapp tar exempelvis kanske inte lika lång tid att utveckla som en mer komplex företagsapplikation. Här är några typer av apputvecklare som du eventuellt kan utbilda dig till:

 • Utvecklare av mobila applikationer
 • Utvecklare av webbapplikationer
 • Utvecklare av spelapplikationer
 • Utvecklare av applikationer för inbäddade system

Vad är den typiska livscykeln för en app?

Applikationsutveckling följer en process som kallas applikationslivscykel — det är applikationens resa från idé till leverans och eventuell pensionering.

Applikationens livscykel börjar med en idé. Den kan komma var som helst ifrån — ett affärsbehov, en kundförfrågan eller till och med ett personligt intresse. När idén väl har genererats kommer den att konkretiseras till ett koncept.

Därefter utformas, byggs och testas applikationen. När det har fastställts att appen uppfyller alla krav släpps den till allmänheten. Utplaceringsprocessen varierar beroende på vilken typ av applikation som utvecklas.

När applikationen har släppts kommer den att övervakas för att man ska kunna upptäcka eventuella problem. Vid behov släpper utvecklarna uppdateringar för att rätta till eventuella fel.

Så småningom kommer applikationen att nå slutet av sin livscykel och kommer att dras tillbaka — detta kan ha flera orsaker, t.ex. förändringar i tekniken eller användarbasens behov.

Vad gör en applikationsutvecklare?

I korthet skapar applikationsutvecklare program för ett visst operativsystem (ofta mobila operativsystem). Denna process kan omfatta allt ifrån att utforma den första prototypen till att underhålla och uppdatera applikationen efter att den har släppts.

Applikationsutvecklare arbetar vanligtvis i ett team, även om de även kan arbeta självständigt med mindre projekt. Och medan vissa utvecklare enbart arbetar med kodning kan andra även vara ansvariga för att hantera applikationsutvecklingsprojekt från början till slut.

När ansökan har godkänts börjar utvecklarna att skriva kod och bygga appen enligt de specifikationer som kunden har fastställt. Detta kan innebära att de arbetar med en mängd olika programmeringsspråk, samt att de testar applikationen för att se till att den fungerar som den ska.

När applikationen är färdig kan utvecklarna även vara ansvariga för att skicka in den till appbutiker (t.ex. App Store eller Google Play) och tillhandahålla support och uppdateringar i efterhand.

App Store
App Store

Dagliga uppgifter och ansvarsområden

De dagliga uppgifterna för en applikationsutvecklare varierar beroende på vilket projekt som det handlar om. Det finns dock några allmänna uppgifter som de flesta apputvecklare kan förvänta sig att utföra dagligen, t.ex:

 • Att skriva kod: Detta är kanske det viktigaste ansvaret för en applikationsutvecklare. Utvecklarna kommer att tillbringa större delen av sin tid med att skriva kod som uppfyller de specifikationer som kunden har fastställt.
 • Testning av tillämpningar: När applikationen har kodats måste den testas för att säkerställa att den fungerar korrekt. Utvecklare kan utföra manuella och automatiserade tester för att hitta och åtgärda eventuella fel i applikationen.
 • Felsökning av applikationer: I vissa fall kan utvecklare behöva felsöka applikationer som redan används av allmänheten. Detta kan innebära att spåra och åtgärda eventuella fel som gör att applikationen inte fungerar. På samma sätt är det även ett måste att förhindra driftstopp om man utvecklar en webbapplikation.
 • Samarbete med gruppmedlemmar: Applikationsutvecklare arbetar vanligtvis som en del av ett team, vilket innebär att de måste kommunicera effektivt med andra. Det kan handla om allt ifrån att arbeta med kod tillsammans till att delta i teammöten.
 • Spåra projektets utveckling: Det är även viktigt för utvecklare att hålla koll på framstegen med applikationen. Det kan handla om att använda projektledningsapplikationer eller att regelbundet uppdatera kunden om applikationens status.
 • Skicka in applikationer: I vissa fall kan utvecklare vara ansvariga för att ansöka till appbutiker. Detta kan innebära att följa specifika riktlinjer och se till att applikationen uppfyller alla krav.
 • Hantera projekt för utveckling av applikationer: Medan vissa applikationsutvecklare kanske bara ansvarar för kodningen kan andra även hantera projektet från början till slut. Detta kan innebära allt ifrån att hantera kundkommunikation till att följa upp projektets utveckling.

I team av applikationsutvecklare kan det även ingå projektledare, designers och kvalitetssäkringsanalytiker. I större organisationer kan det även finnas en särskild avdelning för applikationsutveckling.

Utvecklare arbetar vanligtvis heltid, även om de ibland kan behöva arbeta övertid för att hålla tidsfrister eller hantera oväntade utmaningar. Vissa utvecklare kan även resa för att träffa kunder eller delta i konferenser.

Varför ska man bli applikationsutvecklare?

Det finns flera anledningar till att bli applikationsutvecklare. Några av de vanligaste skälen är följande:

 • Jobbet är mycket efterfrågat: Med den ökande populariteten för smartphones och andra mobila enheter finns det ett växande behov av applikationsutvecklare.
 • Du kan tjäna en bra lön: Förutom att applikationsutvecklare är mycket efterfrågade har de även en bra lön, i genomsnitt.
 • Distansarbete är ett alternativ: Många applikationsutvecklare kan arbeta på distans, vilket kan vara en stor fördel. Det ger en större flexibilitet när det gäller arbetstider och plats.
 • Du kan specialisera dig på ett visst område: Medan vissa applikationsutvecklare kan arbeta med olika projekt kan andra specialisera sig på ett visst område. Det kan handla om att utveckla spel till att skapa applikationer för en specifik plattform.
 • Apputveckling är extremt flexibelt: Du kan använda vilka programmeringsspråk eller operativsystem som du vill och vilka verktyg och ramverk som du föredrar. Detta kan göra applikationsutveckling till en tillfredsställande och givande karriär.
 • Det är möjligt att byta till mer specialiserade roller: När du får erfarenhet kan du upptäcka att du vill specialisera dig på ett visst område inom applikationsutveckling. Detta kan innebära att du blir en ledande utvecklare eller en projektledare.
 • De färdigheter som du lär dig för det här jobbet är mycket anpassningsbara: De färdigheter som du lär dig som applikationsutvecklare kan tillämpas på flera olika områden. Du kan exempelvis använda dina kodningsfärdigheter för att bli en programvaruutvecklare eller webbutvecklare.

Är applikationsutvecklare efterfrågade?

Ja, applikationsutvecklare är mycket efterfrågade. Detta beror främst på den ökande populariteten av smartphones och andra mobila enheter. Enligt U.S. Bureau of Labor Statistics förväntas efterfrågan på applikationsutvecklare att öka med 25% mellan 2021 och 2031, vilket anses vara en mycket snabbare tillväxttakt än genomsnittet för jobbutsikter.

Jobbutsikterna för applikationsutvecklare (2021-31). (Källa: U.S. Bureau of Labor Statistics)
Jobbutsikterna för applikationsutvecklare (2021-31). (Källa: U.S. Bureau of Labor Statistics)

Och antalet jobb eller positioner inom denna arbetskategori låg på 1,6 miljoner år 2021.

Kompetens som krävs för att bli applikationsutvecklare

Om du vill bli applikationsutvecklare så krävs det många färdigheter. Låt oss dela upp dem i tekniska färdigheter och färdigheter som är mer relaterade till arbetsflöde, produktivitet och prestanda.

Programmeringsspråk

Som applikationsutvecklare måste du behärska olika programmeringsspråk.

Java
Java

Vanliga programmeringsspråk för applikationsutvecklare är bland annat:

 • Java: Java gör det möjligt för utvecklare att skapa applikationer som presterar otroligt bra. Java är ryggraden i många storskaliga tillämpningar och system, bland annat Android, Amazons operativsystem Kindle Fire och Twitter.
 • Python: Den största fördelen med Python är att det snabbar upp ditt arbetsflöde avsevärt, och att du kan använda det för att integrera dina system med lätthet.
 • JavaScript: Det här programmeringsspråket är motorn som driver de dynamiska och interaktiva webbsidorna som du älskar. Även om det skapades för webbläsare används JavaScript nu i många andra tillämpningar.
 • C++: Detta är ett objektorienterat programmeringsspråk som gör det möjligt för utvecklare att bygga programvarusystem. C++ används i olika tillämpningar, bland annat dataspel, företagsapplikationer och vetenskapliga tillämpningar.
 • PHP: PHP är ett skriptspråk på serversidan som är utformat för webbutveckling.
 • Node.js: Även om Node.js vanligtvis används för webbutveckling så är det en JavaScript-körtidsmiljö med öppen källkod som du även kan använda för att skapa verktyg och applikationer.

Du kan även behöva förstå webbaserade språk som HTML5 och CSS3.

Operativsystem

Du kommer även att behöva förstå olika operativsystem, exempelvis Android och iOS. Detta gör det möjligt för dig att utveckla applikationer för olika enheter.

Databaser

För att kunna lagra data på ett effektivt sätt måste applikationsutvecklare ha en god förståelse för databaser. Det kan handla om allt ifrån MySQL till MongoDB.

Användargränssnitt och design

Applikationsutvecklare måste skapa användarvänliga gränssnitt för sina applikationer. Detta innebär att det krävs en god förståelse för interaktion mellan människa och dator och principer för grafisk design.

Kvalitetstestning

För att se till att deras tillämpningar är av högsta kvalitet måste applikationsutvecklarna kunna testa sina tillämpningar grundligt. Detta inbegriper både funktionstestning och prestandatestning.

Felsökning

När applikationsutvecklare stöter på fel måste de kunna felsöka sin kod för att hitta grundorsaken till problemet. Utveckling av webbapplikationer inbegriper ofta en allmän webbutveckling. I dessa fall är det viktigt att vara bekant med verktyg för prestandaövervakning som Kinsta APM, särskilt om du arbetar med WordPress.

Få en högkvalitativ prestandaövervakning för WordPress med verktyget Kinsta APM.
Få en högkvalitativ prestandaövervakning för WordPress med verktyget Kinsta APM.

Kunskaper om arbetsflöde och produktivitet

Utöver dina tekniska färdigheter så behöver du affärsmässighet och en förmåga att arbeta med andra. Några av dessa färdigheter inkluderar:

 • Marknadsföring och affärsverksamhet: Även om applikationsutvecklare främst fokuserar på de tekniska aspekterna av applikationsutveckling så är det även viktigt att ha en god förståelse för marknadsföring och affärsverksamhet. På så sätt kan du skapa tillämpningar som inte bara är tekniskt bra utan som även har en kommersiell attraktionskraft.
 • Projektledning: Som applikationsutvecklare måste du förvalta din tid och dina resurser effektivt för att hålla tidsfristerna. Detta innebär bland annat att du kan skapa och följa upp projektets milstolpar samt delegera uppgifter till andra gruppmedlemmar.
 • Kundhantering: I många fall arbetar applikationsutvecklare med kunder med specifika applikationskrav. Detta innebär att du måste kunna hantera kundernas förväntningar och leveranser på ett effektivt sätt.
 • Lagarbete: Applikationsutveckling är i hög grad en gruppbaserad process. Detta innebär att du måste kunna samarbeta effektivt med andra utvecklare, designers och testare för att skapa en tillämpning av hög kvalitet.
 • Förmåga att hålla tidsfrister: I applikationsutvecklingsprocessen så finns det ofta strikta tidsfrister som måste hållas. Detta innebär att du måste kunna arbeta snabbt och effektivt för att få jobbet gjort.

Vad är den genomsnittliga lönen för en applikationsutvecklare?

Enligt Glassdoor så är den genomsnittliga lönen för applikationsutvecklare 93 000 dollar per år. Det kan även tillkomma extra lön och bonusar.

Lönerna kan dock variera mellan 50 000 och 150 000 dollar per år, beroende på erfarenhet och kompetens.

Den genomsnittliga lönen för en apputvecklare på Glassdoor.
Den genomsnittliga lönen för en apputvecklare på Glassdoor.

Applikationsutvecklare med mer erfarenhet och mer specialiserade färdigheter kan räkna med att tjäna mer i den övre delen av löneintervallet. Detta liknar lönerna för dem som arbetar inom andra utvecklingsområden, exempelvis fullstack-utvecklare.

Andra rapporterade medelvärden är 80 000 dollar per år från Indeed, 98 000 dollar per år från ZipRecruiter och 72 000 dollar per år från Payscale. Den nuvarande genomsnittslönen när man kombinerar de siffror som har rapporterats av Glassdoor, Indeed, ZipRecruiter och Payscale är 85 000 dollar per år.

Hur man blir en applikationsutvecklare

Om du är intresserad av att bli applikationsutvecklare så finns det några saker som du måste göra. Låt oss först prata om de allmänna arbetskraven för en roll inom det här området och sedan diskutera specifika saker som hur man kommer igång, vad som är minimi-kunskapskravet för att börja och vilka programmeringsspråk som du bör lära dig.

Krav för ett jobb som applikationsutvecklare

För att bli applikationsutvecklare så måste du uppfylla några grundläggande krav. För det första så behöver du en kandidatexamen inom datavetenskap eller ett relaterat område.

Det är dessutom bra om du har erfarenhet av att arbeta med datorer och programvaror för applikationsutveckling och en god förståelse för programmeringsspråk. Slutligen är det även viktigt att du har en stark problemlösningsförmåga, eftersom applikationsutvecklare ofta måste felsöka kod och hitta lösningar på fel.

Även om en kandidatexamen är minimikravet för de flesta roller som applikationsutvecklare kan vissa företag kräva att du har en magisterexamen eller högre. Vissa företag föredrar dessutom att du har erfarenhet av att arbeta med en specifik programvara för applikationsutveckling eller ett visst programmeringsspråk.

Frilans eller heltidstjänster: Var ska du börja?

Det finns två huvudalternativ för roller inom applikationsutveckling: frilansande eller heltidsanställning.

Det finns fördelar med båda. Frilansande erbjuder exempelvis mer flexibilitet när det gäller arbetstider och arbete hemifrån, medan heltidsanställning vanligtvis innebär mer anställningstrygghet och förmåner.

Det bästa sättet att avgöra vilken väg som är rätt för dig är att börja söka jobb och se vad som finns där ute. Om du är osäker på var du ska börja är Indeed en utmärkt resurs för att hitta jobb som applikationsutvecklare. Du kan även kolla in jobbsidor för frilansare, exempelvis Upwork.

Upwork
Upwork

Minimi-kunskapen för att komma igång

Applikationsutveckling är en komplex process, men du behöver inte veta allt för att komma igång. Det bästa sättet att lära sig är helt enkelt genom att bara börja.

Med detta sagt så finns det några viktiga saker som du bör känna till innan du börjar, bland annat grunderna i programvaror för apputveckling och programmeringsspråk. Och ditt tillvägagångssätt kommer att vara något annorlunda om du siktar på att bygga en app själv eller om du vill bli anlitad av ett utvecklingsföretag.

Om du vill bli anställd av ett utvecklingsföretag är det bäst att du fokuserar på att lära dig ett eller två specifika programmeringsspråk. Det mest populära programmeringsspråket för applikationsutveckling är Java, följt av Python. Andra populära alternativ är C++ och PHP.

Om du vill bygga en app måste du känna till programutvecklingsmjukvara och programmeringsspråk. Om du exempelvis använder den populära spelutvecklingsmotorn Unity för att bygga ett spel behöver du lära dig C#.

När det gäller resurser så finns det många bra böcker, webbplatser och onlinekurser som kan hjälpa dig att lära dig grunderna i applikationsutveckling.

Vilka programmeringsspråk bör du lära dig först?

Det finns en mängd olika programmeringsspråk som applikationsutvecklare kan lära sig. Vilket språk som är bäst att börja med beror på dina mål och intressen.

Om du vill bli anställd av ett utvecklingsföretag så rekommenderar vi att du börjar med Java eller Python. Dessa är två av de mest populära programmeringsspråken, är relativt enkla att lära sig och kan användas för olika applikationsutvecklingsprojekt.

Om du vill bygga en app själv rekommenderar vi att du börjar med C# eller JavaScript — det är mångsidiga språk för att bygga olika tillämpningar.

Vad du ska tänka på när du anställer en applikationsutvecklare

Innan vi skiljs åt vill vi också titta på rekryteringssidan. Om du siktar på att anställa en applikationsutvecklare måste du vara tydlig i dina förväntningar på kandidaterna. Innan du skickar in din platsannons så ska du ha en god känsla för:

 • Vilka programmeringsspråk de behöver kunna?
 • Programvara för programutveckling som de måste behärska
 • Deras erfarenhetsnivå
 • Vilken typ av app som du vill ha utvecklad
 • Din budget

När du väl har fått en bra känsla för vad du behöver är det dags att börja skriva din platsannons. Se till att din platsannons är tydlig och kortfattad och att den innehåller all relevant information som kandidaterna behöver ha.

Om du inte vet vad du ska göra så kan en snabb genomgång av arbetsförutsättningarna för en junior-apputvecklare vara ett exempel:

 • En junior-apputvecklare bör behärska minst ett programmeringsspråk och en programvara för applikationsutveckling.
 • De bör ha en stark förståelse för applikationsutvecklingsprocessen från början till slut.
 • De bör kunna ta emot instruktioner på ett bra sätt och samarbeta med ett team.
 • De bör ha tidigare erfarenhet av att arbeta med projekt för apputveckling.

Nu när du vet vad du ska leta efter hos en applikationsutvecklare är det dags att börja söka! Du kan hitta applikationsutvecklare på en rad olika jobbannonser och på webbplatser för frilansare. Du kan även kolla in Kinsta’s Agenturskatalog, som är fylld med många kvalificerade yrkesmän som är villiga att ta sig an ditt projekt.

Kinsta Agenturskatalogs hemsida.
Kinsta Agenturskatalogs hemsida.

När du söker efter kandidater så ska du använda nyckelord som relaterar till de färdigheter och erfarenheter som du söker.

Sammanfattning

Och det är allt som du behöver veta för att bli en applikationsutvecklare! Vi hoppas att den här guiden har varit till hjälp och att du fått en bättre förståelse för applikationsutvecklingsprocessen.

Kom ihåg att om du vill bli anställd av ett utvecklingsföretag ska du fokusera på att lära dig Java eller Python. Om du vill utveckla en app så ska du fokusera på att lära dig C# eller JavaScript. Och om du anställer en applikationsutvecklare ska du se till att vara tydlig med dina förväntningar på kandidaterna.

Tack för att du läste och lycka till på din resa inom applikationsutveckling.

Om du vill komma igång med webbutveckling erbjuder DevKinsta ett utmärkt sätt att utveckla WordPress-webbplatser lokalt. Och den bästa delen? Det är helt kostnadsfritt.

Vill du komma igång som applikationsutvecklare? Om så är fallet, finns det något som hindrar dig från att ge dig in på området? Hör av dig i kommentarerna nedan!

Salman Ravoof

Salman Ravoof is a self-taught web developer, writer, creator, and a huge admirer of Free and Open Source Software (FOSS). Besides tech, he's excited by science, philosophy, photography, arts, cats, and food. Learn more about him on his website, and connect with Salman on Twitter.