WordPress 5.2 ”Jaco” publicerades officiellt den 7 maj 2019 och är tillgänglig för nedladdning.

Denna version kommer packad med en hel del spännande förändringar, den största är den nya webbplatshälsokontrollen som hjälper både utbilda användare och ge utvecklare viktig information de behöver. Andra förbättringar inkluderar PHP-felskydd (färre dödens vita skärm), block-editorförbättringar, nya dashicons och emojis, och olika utvecklare och tillgänglighetsuppdateringar.

Uppdatering: Vad är nytt i WordPress 5.3

Som WordPress-laget beskriver det:

WordPress 5.2 ger dig ännu mer robusta verktyg för att identifiera och åtgärda konfigurationsproblem och livsfarliga fel. Oavsett om du är en utvecklare som hjälper kunder eller om du hanterar din webbplats själv, kan dessa verktyg hjälpa dig att få rätt information när du behöver det.

Detta kommer att bli den andra stora releasen sedan lanseringen av WordPress block-editorn (AKA Gutenberg) i WordPress 5.0. Nedan dyker vi in i alla nya förbättringar och de viktigaste förändringarna som du kommer att se med den senaste WordPress-utgåvan.

Webbplatshälsokontroll

Vi såg de första webbplatshälsokontrollfunktionerna i WordPress 5.1 när de lade till PHP-versionskompatibilitetskontroller för plugins och teman. I WordPress 5.2 har de lagt till ett helt nytt verktyg som kommer med två nya sidor för att hjälpa till att felsöka vanliga WordPress-problem på grund av server- och programvarukonfigurationer, PHP-versioner etc.

Webbplatshälsostatus

Under ”Verktyg” → ”Webbplatshälsa” finns en ny sida som heter ”Status.” Webbplatshälsokontrollen visar kritisk information om din WordPress konfiguration och objekt som kräver din uppmärksamhet.

WordPress Webbplatshälsa
WordPress Webbplatshälsa

En sak som du förmodligen kommer att märka direkt är att de har lagt till ett procentuellt betyg högst upp på sidan baserat på hur många tester din webbplats går igenom med godkänt resultat. Vissa är inte nöjda med detta och det finns en diskussion bland utvecklare (biljett #47046) om huruvida ett klassificeringssystem ska existera eller inte. Den främsta orsaken är att poäng ibland skapar ytterligare problem eftersom användare blir besatta av att få 100%.

Vi är dock glada att se detta, eftersom det kommer att bidra till att öka medvetenheten bland användarna. Till exempel är en kontroll för inaktiva plugins och teman viktigt. Varför?

Många inser inte att helt enkelt för att något inte är aktivt på din WordPress-webbplats betyder inte att någon inte kan köra koden om de bläddrar direkt till den. Därför, för att hålla din WordPress-webbplats säker, rekommenderas det att helt ta bort inaktiva teman och plugins om de inte används.

Testerna i det nya Webbplatshälsoverktyget innehåller kontroller av följande prestanda- och säkerhetsrelaterade objekt:

Prestandakontroller 🚀

Säkerhetskontroller 🔒

 • Endast aktiva teman körs
 • Uppdaterade plugins
 • HTTPs-anslutning
 • Säker kommunikation
 • Felsökningsläge av
 • Kan kommunicera med WordPress.org
 • Bakgrundsuppdateringar fungerar

Om du är en Kinsta-klient är det lätt att få 100% eftersom allt på vår plattform alltid hålls uppdaterat. 😉

Webbplatshälsoverktyg i WordPress - 100% betyg
Webbplatshälsoverktyg i WordPress – 100% betyg

Testerna är också filtrerbara via site_status_tests, vilket innebär att plugin eller temautvecklare kan lägga till sina egna tester, eller ta bort befintliga. Se mer info.

Webbplatshälsoinformation

Under ”Verktyg” → ”Webbplatshälsa” finns en annan ny sida som heter ”Info” Detta är en plats att hitta bra felsökningsinformation om din WordPress-webbplats konfiguration som du kan dela med utvecklare, webbhotell, etc. Det finns en praktisk ”kopiera siteinfo till Urklipp”-knapp som låter dig enkelt ta tag i informationen och klistra in den i en textfil för att dela med en tredje part.

WordPress Webbplatshälsoinformation
WordPress Webbplatshälsoinformation

Webbplatshälsoinformationssidan innehåller hundratals olika datapunkter om din WordPress-webbplats. Utan tvekan kommer den här nya sidan att hjälpa utvecklare att få den information de behöver från användarna snabbare.

Här är bara en liten ögonblicksbild av några av de fantastiska och mycket användbara detaljerna du snabbt kan se.

 • WordPress: WordPress version, webbplatsspråk, användarspråk, hem-URL och webbplats-URL, permalänkstruktur, multisite-check, antal användare.
 • Kataloger och storlekar:WordPress katalogplats, storlek, uppladdningsplats och storlek, temaplats och storlek, pluginplats och storlek, databasstorlek, Total installationsstorlek.
 • Aktivt Tema: Namn på tema, version, författare, författarens webbplats, föräldertema, temafunktioner, temakatalogplats.
 • Plugins Du Måste Använda: Detaljer om alla måste-användas-plugins som för närvarande körs, versionsnummer och författarnamn.
 • Aktiva Plugins: Aktiva plugins som körs, versionsnummer och författarnamn.
 • Mediehantering: Aktiv redaktör, ImageMagick versionsnummer, sträng, resursgränser, GD-version, Ghostscript-version.
 • Server:Serverarkitektur (såsom Linux, Windows, etc.), Webbserver (t .ex. Nginx eller Apache), PHP-version, PHP SAPI, PHP max indatavariabler, tidsgräns, minnesgräns, max indatatid, uppladdningars max filstorlek, inlägg max storlek, cURL-version, SUHOSIN-status, Imagick biblioteksstatus, .htaccess-regler.
 • Databas: Tillägg, serverversion, klientversion, databasanvändare, värd, namn, prefix.
 • WordPress Konstanter: ABSPATH, WP_HOME, WP_SITEURL, WP_CONTENT_DIR, WP_PLUGIN_DIR, WP_MAX_MEMORY_LIMIT, WP_DEBUG, WP_DEBUG_DISPLAY, WP_DEBUG_LOG, SCRIPT_DEBUG, WP_CACHE, CONCATENATE_SCRIPTS, COMPRESS_SCRIPTS, COMPRESS_CSS, WP_LOCAL_DEV.
 • Filsystemsbehörigheter:Kontrollera mot följande kataloger för att se om de är skrivbara. WordPress huvudkatalog, wp-content-katalog, uppladdningskatalog, pluginkatalog, temakatalog, måste-användas-pluginkatalog.

PHP-felskydd

WordPress 5.1 var ursprungligen planerad att introducera en ny funktion som heter ”livsfarligt-felskydd” som skulle skydda från WordPress dödens vita skärm medan du uppdaterar PHP. På grund av flera kritiska brister försenades dock denna funktion. Det har nu inkluderats i WordPress 5.2.

Med detta skydd kommer WordPress att känna igen när ett livsfarligt fel uppstår och pausa det bråkande temat eller pluginet i WordPress adminpanelen så att du fortfarande kan logga in på backenden av din webbplats och (förhoppningsvis) åtgärda problemet. För mindre tekniskt kunniga användare är detta en bra ny funktion. Allt vi kan säga är att vi önskar att den här funktionen hade lagts till för flera år sedan!

Vi rekommenderar dock alltid att du använder en staging-miljö när du testar en ny version av PHP.

Om din webbplats upplever problem när du uppgraderar PHP-versioner, kommer det att se ut som bilden nedan på framsidan, men du kommer fortfarande att kunna logga in på backenden för att åtgärda problemet.

Livsfarligt-felskydd i WordPress 5.2
Livsfarligt-felskydd i WordPress 5.2

På backend kommer du att se ett meddelande som låter dig veta att din WordPress-webbplats för närvarande är i återställningsläge och att det kan finnas ett fel med ett tema eller plugin.

Admin-backend under återställningsläge
Admin-backend under återställningsläge (bildkälla: WordPress.org)

Diverse Utvecklaruppdateringar

WordPress 5.2 kommer också med förbättringar för utvecklare; allt från förbättringar till block-editorn och Sekretesspolicy-sidor, en ny WordPress-krok, uppdateringar till kodningsstandarden, och mer.

Block-Editorn Upptäcktsförbättringar

Det gjordes ett antal förbättringar för block editor (Gutenberg) som nu kommer med WordPress 5.2. En del av dem fångade vår uppmärksamhet:

 • I 5.0 introducerades WP_Screen:: is_block_editor () för att låta utvecklare att villkorligt exekvera kod beroende på om blockredigeraren laddas. Det fanns dock några problem med detta som nu har rättats i WordPress 5.2. Se #46195.
 • Media & Textblock är nu kraftfullare.
 • Storleksändring för bilder och block har förbättras avsevärt.
 • Det har gjorts prestandaförbättringar vad gäller laddningstider.
Block-Editorn Upptäcktsförbättringar
Block-Editorn Upptäcktsförbättringar (bildkälla: WordPress.org)

PHP kodningstandarduppdateringar

WordPress rekommenderar nu officiellt att köra PHP 5.6 eller högre med din värdleverantör. Om du är undrade stöder Kinsta upp till PHP 7.3!

Med WordPress 5.2, innebär detta att utvecklare kan dra nytta av nya kodningsstandarder som namespaces, anonyma funktioner, short array syntax, short ternary syntax, och uppdrag med villkor. Om du är en utvecklare och redan har kört på PHP 7 eller högre ett tag nu, kanske det inte påverkar dig, men det är bra att se WordPress göra uppdateringar.

Läs mer om uppdateringar av kodningsstandarderna.

Sekretessuppdateringar

WordPress 5.2 ger flera förbättringar för utvecklare som arbetar med Sekretesspolicysidor och dataexport.

Den första är fyra nya hjälpare som gör det lättare att anpassa sekretesspolicysidan:

 • Ny funktion: is_privacy_policy()
 • En ny temamallfil: privacy-policy.php
 • Ny body-klass: .privacy-policy
 • Ny menyalternativsklass: .menu-item-privacy-policy

Den andra ändringen gäller exporten av uppgifter:

Användardataexport använder inte längre en hårdkodad lista, utan använder nu standardlistan över tillåtna taggar i wp_kses (). Ny filtrering är nu också tillgänglig.

Läs mer om sekretessuppdateringar i WordPress 5.2.

Förbättringar för att skriva JavaScript

Med tillägg av webpack och Babel-konfigurationer i paketet @wordpress/scripts behöver utvecklare inte oroa sig för att behöva använda komplexa byggverktyg för att skriva modern JavaScript. Läs mer om JavaScript-förbättringar.

Ny Bodytagg-hook

WordPress 5.2 lägger till en ny wp_body_open()-hook som låter teman stödja att införliva kod direkt i början av <body>-elementet. WordPress-teamet uppmuntrar temautvecklare att börja använda detta. Läs mer om några av de andra blandade utvecklaruppdateringarna.

Nya Emojis och Dashicons

När det gäller visuella uppdateringar har WordPress 5.2 nya emojis och dashicons.

Twemoji Uppdaterad

I WordPress 5.2 lades den senaste versionen av Twemoji, 12.0.1, till. Version 12 innehåller 230 nya emojis, inklusive tillgänglighetsemojis och vår personliga favorit, Sengångaren. Se #46805.

Twemoji 12.0
Twemoji 12.0

Nya Dashicons

Dashicons används för att försköna din WordPress-panel. Det var definitivt dags för en uppdatering eftersom de inte har förändrats sedan WordPress 4.5. WordPress 5.2 har 13 nya ikoner, inklusive Instagram, en svit av ikoner för BuddyPress, och roterande Jordklotsikoner för global inkludering. WOFF 2.0 font filformat har också lagts till.

WordPress 5.2 dashicons
WordPress 5.2 dashicons (bildkälla: WordPress.org)

Kolla in hela listan med nya ikoner.

Anmärkningsvärda Tillgänglighetsförändringar

Tillsammans med WordPress 5.2 kommer ett antal förändringar som arbetar tillsammans för att förbättra kontextuell medvetenhet och navigationsflöde på tangentbordet för dem som använder skärmläsare och andra hjälpmedel.

 • Postformat finns nu i listtabeller.
 • Ny länk-markering på WordPress-adminpanelens undermeny.
 • Det för närvarande visade arkivet i arkiv-rullgardinsmenyn är nu förvalt.
 • En ny medievisning lades till i mediebiblioteket.
 • Rubriker lades till i datatabellerna på sidorna Exportera Personuppgifter och Radera Personuppgifter.
 • Alt-textfältet är nu det första fältet som visas i mediemodulen.

Säkerhetsförbättringar

Supportförfrågan #39309 öppnades 2017 och beskriver ett säkerhetsproblem i WordPress infrastruktur. Om någon helt enkelt kunde kompromissa api.wordpress.org, kunde de utfärda falska uppdateringar och ta kontroll över användares WordPress-sajter.

Därför kontrolleras det nu med WordPress 5.2 om det innehåller någon x-content-signature header. Om det inte hittas någon faller den tillbaka på en signaturfil. Oavsett metod är paketuppdateringar nu digitalt signerademed Ed25519 som är base64-kodade.

Så här uppdaterar du till WordPress 5.2

Varje webbplats är unik, så det är viktigt att använda den tillhandahållna iscensättningsmiljön för alla dina tester. Med en iscensättningsmiljö kan du klona din livewebbplats på några sekunder och sedan testa WordPress 5.2 med ditt befintliga tema och dina plugins för att kontrollera kompatibilitet. Du kan naturligtvis även ta en manuell säkerhetskopia innan du uppdaterar din livewebbplats, bara för säkerhets skull.

För att uppdatera WordPress till 5.2 klickar du bara på uppdateringsikonen i WordPress-panelen. Och klicka på knappen ”Uppdatera nu”. Medan din webbplats uppdateras kommer den att vara i underhållsläge. Så snart dina uppdateringar är klara kommer din webbplats att återgå till det normala.

Uppdatera till WordPress 5.2 i instrumentpanelen
Uppdatera till WordPress 5.2 i instrumentpanelen

Så länge allt går bra med uppdateringen bör du se skärmen ”Välkommen till WordPress 5.2”. Och det var allt! Snabbt och enkelt.

WordPress 5.2 välkomstskärm
WordPress 5.2 välkomstskärm

Efter att ha klickat runt i instrumentpanelen får du också ett meddelande för att uppdatera din databas till den senaste versionen. Klicka bara på knappen ”Uppdatera WordPress-databas” och du är klar.

Databasuppdatering krävs
Databasuppdatering krävs

Felsöka problem med WordPress Update

När folk uppdaterar en större version av WordPress, finns det alltid några som upplever problem, och det beror på de tusentals olika plugins och teman som för närvarande existerar på marknaden. Här är några sätt att felsöka vanliga problem.

 • Får du dödens vita skärm? Detta löses vanligen genom att helt enkelt starta om PHP och radera fullsidecachen på din WordPress-webbplats.
 • Försök att inaktivera alla dina plugins för att se om det åtgärdar problemet. Återaktivera dem sedan ett efter ett tills du hittar vilket plugin som kan behöva en uppdatering från utvecklaren.
 • Försök att byta till ett standard WordPress-tema, till exempel Twenty Twenty. Om detta åtgärdar ditt problem kanske du vill nå ut till din temautvecklare.
 • Felsöka och diagnostisera JavaScript-problem i din webbläsare.

Sammanfattning

Det finns en hel del spännande saker medpackade i WordPress 5.2! Den nya webbplatshälsostatusinformationen kommer att hjälpa till att utbilda användarna om bästa säkerhets och prestandapraxis. Det kommer att bli intressant att se hur det nya procentuella betyget kommer påverka saker och ting, men oavsett, det kommer att öka medvetenheten om saker som att köra den senaste versionen av PHP, ta bort inaktiva teman och plugins, etc.

Den nya webbplatshälsoinformationen bör dramatiskt hjälpa utvecklare att få den information de behöver direkt när de arbetar med användare. Detta innebär färre support-biljetter åt plugin och temautvecklare, samt webbhotell. Faktum är att du förmodligen kommer se många utvecklare uppdatera sin dokumentation för att kräva att du inkluderar en export av infoskärmdatan innan du ens kan öppna upp ett supportärende.

PHP-felskyddet ger ett sätt för användare att uppgradera till nyare versioner av PHP för att fortfarande kunna logga in om något har gått fel. Färre av dödens vita skärm är alltid en bra sak!

Vad tycker du om WordPress 5.2? Vi vill gärna höra dina tankar om det nya Webbplatshälsoverktyget.

Brian Jackson

Brian har stor passion för WordPress och har använt det i över ett årtionde, han har till och med utvecklat ett par premium-plugins. Brian gillar att blogga, kolla filmer och hiking. Ta kontakt med Brian via Twitter.