Med WordPress Analytics i MyKinsta så kan du ta reda på vad som händer under huven på din webbplats genom att se ett brett utbud av analysdata. Du kan till och med undersöka och diagnostisera vissa webbplatsproblem direkt från MyKinsta-instrumentpanelen. Idag så kommer vi att djupdyka i varje avsnitt av MyKinsta Analytics. Vi kommer till och med att dela några exempel på hur du kan använda denna data för att förbättra och fixa din WordPress-webbplats.

Djupdykning i MyKinsta Analytics

MyKinstas instrumentpanels-sida har några snabba insikter om din resursanvändning, dataöverföring (bandbredd), unika besök på din live-webbplats och CDN-användning (när tillämpligt).

För att djupdyka mer i de djupgående rapporterna så kan du titta på analyser för alla webbplatser i din plan genom att gå till sidan Företagsinställningar > Analytics. Obs: Om du även har Applikationshosting eller Databashosting, så måste du välja WordPress-undersidan. När du tittar på analyser på företagsnivå, ser du data för alla WordPress-webbplatser och miljöer.

För att se analyser för endast en specifik webbplats (analys på webbplatsnivå), gå till WordPress-webbplatser > webbplatsnamn > Analytics.

WordPress Analytics på företagsnivå i MyKinsta.
WordPress Analytics på företagsnivå i MyKinsta.
WordPress webbplatsnivå Analytics i MyKinsta.
WordPress webbplatsnivå Analytics i MyKinsta.

Du kan sedan välja att se data för de senaste 24 timmarna, 7 dagarna, 30 dagarna eller den aktuella faktureringsperioden (Aktuell månad i rullgardinsmenyn).

Analytics är uppdelat i sju olika sektioner, som vi kommer att fördjupa oss i nedan:

1. Resurser

Under avsnittet Resurser kan du visa ditt totala antal besök, diskutrymme, bandbreddsanvändning, toppbegäranden efter byte och toppbegäranden efter visningar.

Besök

Besöksdiagrammet visar antalet besök i din WordPress-miljö (Live, Standard-iscensättning eller Premium-iscensättning). Om du markerar en specifik tidpunkt på diagrammet kommer det att visa dig antalet besök för den dagen och en jämförelse-procent till föregående datapunkt (dag eller timme, beroende på den valda tidsramen). Detta är det exakta antalet besök i miljön. Kom ihåg att dina Google Analytics-filter och regler inte gäller här. Alla tjänster visar olika siffror baserat på sin egen uppsättning regler – vem de anser vara irrelevant / bottrafik och de som de inte anser vara irrelevanta.

Visits in MyKinsta Analytics.
Besök i MyKinsta Analytics.

Kinsta’s hosting-planer baseras på det totala antalet besökare på din live-webbplats. Endast besök i live-miljön räknas i din plan-användning (visas högst upp på din Analytics-sida på företagsnivå och i WordPress-analysavsnittet på din instrumentpanels sida). Läs mer om hur Kinsta räknar besök.

Obs: Det totala antalet besök i avsnittet Resurser för analys kan skilja sig från det totala antalet som du ser på instrumentpanels-sidan i MyKinsta. Detta beror på att MyKinsta’s instrumentpanels-sida alltid visar besök inom din nuvarande faktureringscykel.

Diskutrymme

Diskutrymmesdiagrammet visar din lagringsgräns och användning. OBS: Diskutrymmesanvändningen kan inte visas under de senaste 24 timmarna, så du måste välja 7 dagar, 30 dagar eller aktuell månad för tidsramen i rullgardinsmenyn högst upp på sidan.

Användning av diskutrymme i MyKinsta.
Användning av diskutrymme i MyKinsta.

Bandbredd

Rapporten om bandbreddsanvändning visar den totala data som din webbplats har använt. Kinsta tar betalt för planer baserat på antalet besökare på din webbplats, men bandbreddsanvändningen kan hjälpa dig att felsöka prestandaproblem. Om du markerar en viss tidpunkt i diagrammet visas olika jämförelsedata, exempelvis den procentuella skillnaden mellan varje dag.

Bandwidth usage.
Användning av bandbredd.

Vi rekommenderar starkt att varje kund implementerar ett CDN. Du får dels en ökning av hastigheten, och det är även ett bra sätt för att minska bandbredden och resurserna på din webbplats. CDN-bandbredd är mycket billig eller till och med kostnadsfri. Kolla in vårt djupgående inlägg om fördelarna med ett WordPress CDN och varför du bör använda ett sådant. Eller, om du är redo, kolla in hur du aktiverar Kinstas CDN på din webbplats.

Toppbegäranden efter antal byte

En byte är en sekvens av binära bitar i en serialiserad dataström i dataöverföringssystem. När det gäller din WordPress-webbplats mäts detta vanligtvis i MB, GB och TB. Det totala antalet byte som överförs på din webbplats utgör din bandbredd. I rapporten De vanligaste begärandena efter byte kan du se vilka begäranden på din webbplats som använder mest bandbredd.

Top requests by bytes.
Toppbegäranden efter byte.

Toppbegäranden efter visningar

Rapporten De vanligaste begärandena efter visningar visar de mest efterfrågade resurserna från din webbplats på servern, oavsett storlek. Om din webbplats använder mer bandbredd än förväntat kan den här rapporten och de som finns ovan hjälpa dig att felsöka och avgöra vart bandbredden ska. Du kan ofta upptäcka ett mönster ganska enkelt.

Top requests by views.
De viktigaste förfrågningarna efter antal visningar.

2. CDN-användning

Under avsnittet CDN-användning, kan du se din CDN-bandbredd, toppfiler efter begäranden, toppfiler efter byte och toppfiltillägg efter byte. Detta gäller om Kinstas CDN är aktiverat. Om en viss mediefil från din webbplats tar bort all din bandbredd kan du upptäcka den här.

CDN-användning i MyKinsta WordPress Analytics.
CDN-användning i MyKinsta WordPress Analytics.

Bandbredd

Rapporten CDN-bandbreddsanvändning visar den totala CDN-data som din webbplats har använt. Om du markerar en viss tidpunkt i diagrammet visas vissa jämförelsedata, exempelvis den procentuella skillnaden mellan varje dag.

CDN bandwidth usage.
CDN-bandbreddsanvändning.

Toppfiler efter begäranden

CDN-toppfiler efter begäranden.
CDN-toppfiler efter begäranden.

Rapporten över toppfilerna efter begäranden visar de mest efterfrågade filerna på din webbplats som betjänas av CDN:et. Detta kan hjälpa dig att identifiera vilka filer som är ansvariga för den största delen av din CDN-bandbreddsanvändning.

Toppfiler efter  byte

Rapporten toppfiler efter byte visar de största filerna på din webbplats som betjänas av CDN:et. Detta kan hjälpa dig att identifiera stora filer som du kanske kan optimera, vilket minskar filstorleken och din CDN-bandbreddsanvändning.

CDN top files by bytes.
CDN-toppfiler efter byte.

Toppfiltillägg efter byte

Rapporten toppfiltillägg efter byte visar topp X-filtilläggen som betjänas av CDN:et. Detta kan hjälpa dig att identifiera vilken typ av media på din webbplats som är ansvarig för den största delen av din CDN-bandbreddsanvändning.

CDN top file extensions by bytes.
CDN-toppfiltillägg efter byte.

3. Spridning

Under avsnittet Spridning kan du visa olika insikter om trafiken på din webbplats.

Dator vs. surfplatta vs. mobil

Tabellen för datorer och surfplattor vs. mobila enheter låter dig se vilka enheter som träffar din webbplats. I exemplet nedan kan du se att det främst är datortrafik på 87 %.

Spridningsdiagram för datorer vs. surfplattor och mobiler.
Spridningsdiagram för datorer vs. surfplattor och mobiler.

4. Prestanda

Under avsnittet Prestanda kan du se din genomsnittliga PHP + MySQL-svarstid, PHP-genomströmning, PHP-bearbetargräns, AJAX-användning, högsta genomsnittliga PHP + MySQL-svarstid och maximal uppströmstid.

Genomsnittlig PHP + MySQL-svarstid

NNär du besöker en WordPress-webbplats används PHP och MySQL för att sammanställa och efterfråga de data som du ser på sidan. Det här diagrammet visar den genomsnittliga svarstiden för PHP-motorn och MySQL-motorn för varje begäran som inte är cachelagrad.

Om det här värdet är högt eller visar en ny topp kan du starta en ny chatt med vårt supportteam så att de kan söka efter serverrelaterade problem. Om inga serverrelaterade problem hittas rekommenderar vi att du använder vårt APM-verktyg för att diagnostisera prestandaproblem.

Average PHP + MySQL response time.
Genomsnittlig PHP + MySQL-svarstid

Genomströmning av PHP

Dataflöde är antalet transaktioner per tidsenhet. I den här rapporten hänvisar den till PHP-genomströmning från din WordPress-webbplats. Den visar med andra ord hur många totala begäranden som utfördes för den valda tidsramen. Linjediagrammet visar en mer detaljerad uppdelning efter timmar eller dagar (beroende på tidsramen).

PHP throughput.
PHP-genomströmning.

Begränsning av PHP-bearbetare

Gränsdiagrammet för PHP-bearbetare visar hur ofta PHP-motorn nådde det maximala antalet tilldelade PHP-bearbetare. Om din plan exempelvis innehåller 4 PHP-bearbetare, och din webbplats använder alla 4 PHP-bearbetare samtidigt och inte omedelbart kan svara på inkommande PHP-begäranden, har du nått PHP-bearbetargränsen.

Varje hostingplan hos Kinsta innehåller ett visst antal PHP-bearbetare. Informationen i det här diagrammet kan hjälpa dig att bedöma om din webbplats kontinuerligt överskrider gränsen eller inte.

PHP worker limit graph.
Gränsdiagram för PHP-bearbetare.

Användning av AJAX

AJAX (asynkron JavaScript och XML) är en term som beskriver hur du använder ett skript på klientsidan som låter dig uppdatera delar av en webbsida utan att du behöver göra en siduppdatering.

När det gäller WordPress kanske du har sett admin-ajax.php i dina hastighetstester. WordPress använder Ajax för kärnadministratörsfunktioner som automatiskt sparande inlägg, hantering av användarsessioner och aviseringar. Ajax-anropen för dessa funktioner görs via admin-ajax.php-filen i /wp-admin.

De vanligaste problemen med Ajax i WordPress är plugins som får det att gå i taket och CPU-problem på backend. För mer information, kolla in vårt djupgående inlägg om att diagnostisera hög Admin AJAX-användning på din WordPress-webbplats.

admin-ajax.php load time in a waterfall chart.
Laddningstid för admin-ajax.php i ett vattenfallsdiagram.

AJAX-användnings-diagrammet visar antalet admin-ajax-begäranden och du kan se om det finns Ajax-användningstoppar under specifika perioder. Välj en av staplarna i diagrammet så kan du se antalet Ajax-begäranden för just den tidsperioden. Du kan sedan nyttja några av tipsen som vi har nämnt ovan för att begränsa källan till dessa toppar.

AJAX usage chart in MyKinsta Analytics.
AJAX-användningsdiagram i MyKinsta Analytics.

Högsta genomsnittliga svarstid för PHP + MySQL

Den här listan visar sökvägar med de högsta svarstiderna från PHP och MySQL. Dessa siffror kan vara toppar av engångskaraktär, så det är bäst att jämföra den här listan med listan Topp maximal uppströmstid.

Top average PHP + MySQL response time.
Högsta genomsnittliga svarstiden för PHP + MySQL.

Topplista över maximal uppströmstid

Uppströmstid är den totala tiden som det tar för NGINX (och uppströmsservrar) att bearbeta en begäran och skicka ett svar. Den här listan visar sökvägarna med de bästa PHP- och MySQL-uppströmstiderna (kombinerade) för begäranden.

Top maximum upstream time.
Högsta maximala uppströmstid.

5. Svar

Under avsnittet Svar kan du se din svarskodfördelning, svarsstatistik, 500-felfördelning, 400-felfördelning, omdirigerings-fördelning och de 404-fel som ligger i topp.

Uppdelning av svarskoder

Med diagrammet Svarskodfördelning kan du se en översikt över fördelningen av HTTP-statuskoder som serverats för de begärda resurserna. Svarskoder, även kallade HTTP-statuskoder, är inte alltid dåliga. En HTTP-statuskod 200 betyder exempelvis att ”allt är OK” Den här koden levereras när en webbsida eller resurs fungerar exakt som den förväntas göra. Vi kommer att gå in på de andra koderna längre fram.

Response code breakdown chart.
Översiktsdiagram för svarskod.

Svarsstatistik

Rapporten Svarsstatistik visar det totala antalet omdirigeringar, fel, framgångsprocent och felförhållande. Varje WordPress-webbplats har vanligtvis en liten felprocent, vilket är helt normalt.

Response stats.
Svarsstatistik.

Uppdelning av 500 fel

Uppdelningsdiagrammet för 500-fel visar det totala antalet 500-fel som inträffade på servern. Här är en mer djupgående förklaring av vad vart och ett av dessa betyder:

 • 500: ”Det uppstod ett fel på servern och begärandet kunde inte slutföras.” En generisk kod som innebär att det fanns ett ”internt serverfel” Något gick fel på servern och den begärda resursen levererades inte.
 • 502: ”Dålig gateway.” Den här felkoden innebär vanligtvis att en server har fått ett ogiltigt svar från en annan. Ibland tar en fråga eller en begäran för lång tid, så att den avbryts eller dödas av servern. Läs mer om hur du åtgärdar ett 502 fel med dålig gateway.
 • 503: ”Servern är inte tillgänglig för att hantera denna begäran just nu.”  Begärandet kan inte slutföras just nu. Den här koden kan returneras av en överbelastad server som inte kan hantera ytterligare begäranden. Vi har en steg för steg-guide om hur du åtgärdar felet 503 tjänsten är otillgänglig i WordPress.
500 error breakdown graph.
Uppdelningsdiagram för 500-fel.

Uppdelning av 400 fel

Uppdelningsdiagrammet med 40- fel visar det totala antalet 400-fel som inträffade på servern. Här är en mer djupgående förklaring av vad vart och ett av dessa betyder:

 • 401: ”Obehörig.” Servern returnerar det här felet när målresursen saknar giltiga autentiseringsuppgifter.
 • 403: ”Tillgång till den resursen är förbjuden.” Den här koden returneras när en användare försöker komma åt något som de inte har behörighet att komma åt. Om du exempelvis försöker visa lösenordsskyddat innehåll utan att logga in kan detta ge ett 403-fel.
 • 404: ”Den begärda resursen hittades inte.” Det vanligaste felmeddelandet av dem alla. Den här koden innebär att servern inte kan hitta den begärda resursen, och servern vet inte om den någonsin har funnits.
 • 405: ”Metod inte tillåten.” Det här felet genereras när host-servern (ursprungsservern) stöder den mottagna metoden, men inte målresursen.
 • 429: ”För många begäranden.” Servern genererar vanligtvis detta fel när användaren har skickat för många begäranden under en viss tid (frekvensbegränsning). Detta orsakas ofta av bottar eller skript som försöker nyttja brute-force på din standard WordPress-inloggningssida. Du kan hjälpa till att låsa din webbplats genom att ändra din WordPress-inloggningswebbadress.
 • 499: ”Klienten avslutade begärandet.” Det här felet returneras av NGINX när klienten stänger begärandet medan NGINX fortfarande bearbetar det.
400 error breakdown graph.
Uppdelningsdiagram av 400-fel.

Uppdelning av omdirigeringsfel

Diagrammet för Omdirigeringsuppdelning visar det totala antalet omdirigeringar som inträffade på servern. Och precis som med 200-svarskoder är alla svarskoder inte dåliga. 300-svarskoder betyder vanligtvis att du har flyttat innehållet någon annanstans. 301-omdirigeringar är exempelvis mycket viktiga eftersom de hjälper till att behålla din SEO-rankning för webbadress- och webbplatsändringar. Här är en mer djupgående förklaring av vad vart och ett av dessa betyder.

 • 301: ”Den begärda resursen har flyttats permanent.” Den här koden levereras när en webbsida eller resurs har ersatts permanent med en annan resurs. Den används för permanent webbadress-omdirigering.
 • 302: ”Den begärda resursen har flyttats men hittades.” Denna kod anger att den begärda resursen tillfälligt har flyttats till en annan plats.
 • 304: ”Den begärda resursen har inte ändrats sedan du senast fick tillgång till den” Den här koden talar om för webbläsaren att resurser som lagras i webbläsarens cache inte har ändrats. Den snabbar upp leveransen av webbsidor genom att återanvända tidigare nedladdade resurser.
Redirect breakdown graph.
Uppdelningsdiagram av omdirigeringar.

De vanligaste 404-felen

Topp 404-fellistan hjälper dig att felsöka de mest efterfrågade resurserna som besökare eller automatiserade bottar hittar och som inte finns på din webbplats.

Top 404 errors.
Topp 404-fel.

Om du ser en stor mängd 404-fel rekommenderas det generellt att du går igenom din webbplats och fixar dem för SEO- och användbarhetsändamål. Du kan även slå upp dem i Google Search Console under genomsökningsfel.

404 errors in Google Search Console.
404-fel i Google Search Console.

6. Cache

Under avsnittet Cache kan du visa cachekomponentstacken, cachekomponent-diagrammet och det totala antalet förbikopplingar av cacheminnen.

Stack av cachekomponenter

När en fil eller resurs begärs från Kinsta’s servrar skickar den ett värde i HTTP-svarshuvudet (X-Kinsta-Cache) för att meddela dig statusen för cachen.

X-Kinsta-Cache Hit in HTTP response headers.
X-Kinsta-Cache Hit i HTTP-svarshuvuden.

Det finns fyra typer av cachesvarsrubriker som returneras:

 • HIT: En HIT innebär att resursen serveras från cacheminnet på Kinsta’s servrar. Detta är generellt vad du vill se.
 • BYPASS: Detta innebär att en regel eller konflikt troligen hindrar resursen från att lagras i cacheminnet. Vi har regler på plats så att vissa saker på din WordPress-webbplats inte cachelagras. Din /wp-login.php-sida cachelagras exempelvis inte, vilket säkerställer korrekt funktionalitet när du loggar in på din instrumentpanel.
 • MISS: Detta innebär att innehållet ännu inte fanns i cachen men kommer att finnas där efter det första begärandet. Det andra begärandet till den filen kommer att vara en cache HIT. Kom ihåg att varje gång som du rensar cachen på din WordPress-webbplats måste den byggas upp på nytt av de personer som besöker den. Det är därför som vi rekommenderar att du inte rensar hela cachen konstant. Kinsta MU-pluginet rensar automatiskt endast vissa delar av din webbplats så att resten kan förbli cachelagrade. Läs mer om hur Kinsta hanterar caching.
 • EXPIRED: Det betyder att det cachelagrade innehållet har gått ut och att det nya innehållet från host-servern har hämtats.

Med cachekomponentstack-rapporten kan du se det totala antalet värden för cachesvarshuvuden som har genererats från din webbplats.

Cache component stack graph.
Diagram över cachekomponentstacken.

Diagram över cachekomponenter

Cachekomponentdiagrammet är ett annat sätt att visa dina totala värden för cachesvarshuvuden.

Cache component chart.
Diagram över cachekomponenter.

Topp-förbipasseringar av cache

Med rapporten om Topp-förbipasseringae av topp-cache kan du se de vanligaste begärandena som kringgår cacheminnet på din webbplats. Det är bra att ta en titt på detta och se till att dessa sökvägar ska kringgå cacheminnet. Exemplet nedan visar att /wp-cron.php inte cachelagras, vilket är nödvändigt för att WP-Cron ska fungera som förväntat.

Top cache bypasses.
Topp-förbipasseringar av cache.

7. Geo och IP

Under avsnittet Geo & IP kan du se topp-länderna, topp-städerna och topp IP-adresserna som besöker din webbplats. Detta ger dig insikter i länder, städer och enskilda IP-adresser för besökare på din webbplats.

Topp-länder

Listan över topp-länderna kan hjälpa dig att avgöra om datacentret som din webbplats finns i är den bästa platsen. Denna lista är en geoanalys efter land för besökarnas IP-adresser. I exemplet nedan bör webbplatsen förmodligen placeras på en server i USA eftersom den största delen av trafiken kommer därifrån.

Kinsta har nu 35 Google Cloud Platform-platser runt om i världen där du kan hosta din WordPress-webbplats. Om du vill ha mer information kan du läsa vårt fördjupade inlägg om nätverkslatens och varför det är viktigt att placera din webbplats strategiskt.

Top countries list.
Lista över topp-länder.

Topp-städerna

Listan över Topp-städer visar geoanalysen efter stad för besökarnas IP-adresser.

Top cities list.
Lista över topp-städer.

Klienternas topp IP-adresser

Listan över klienternas topp IP-adresser kan vara till hjälp om din webbplats plötsligt använder mycket bandbredd. Detta visar de översta IP-adresserna som anges efter antal begäranden.

Top client IPs.
Klienternas topp IP-adresser.

HHur kan du då använda dessa data? Här är ett exempel på en fallstudie på en WordPress-webbplats för e-handel. Analysering av de topp 10 klient IP-adresserna till webbplatsen under de senaste 7 dagarna visade en hel del misstänkt aktivitet. De flesta av dem hade över 10 000 begäranden, och det fanns en hel del IP-adresser med så pass många begäranden. Det var troligtvis en DDoS- eller brute force-attack. Genom att ange ett par av topp IP-adresserna i Google-sökningen kunde vi se att de flesta av dem var proxyadresser, vilket innebär att någon troligen ville dölja sin trafik.

A proxy IP address in Google search results.
En proxy IP-adress i Google’s sökresultat.

Den goda nyheten är att vår Cloudflare-integrering förutom brandväggsskydd även inkluderar ett kostnadsfritt DDoS-skydd (Distributed Denial of Service). Om du behöver ytterligare ingripanden kan du höra av dig till vårt supportteam. Vid behov kan vi blockera IP:erna åt dig.

Andra alternativ är att skapa ett eget Cloudflare-konto (där du kan aktivera och konfigurera Cloudflares brandvägg för webbapplikationer med mer specifika regler för din webbplats) eller lägga till en annan brandvägg för webbapplikationer som Sucuri.

Ytterligare anteckningar

Fullständiga analytics-data sparas i 30 dagar. Vi föreslår att du kontrollerar Instrumentpanels– och Analytics-sidorna oftare efter den första migreringen till Kinsta. Om du ser en oförklarlig trafikökning eller inkonsekvens som berör dig kan du låta vårt supportteam få veta så kan vi undersöka loggarna ytterligare för att hjälpa till att fastställa orsaken.

Med all data ovan, kommer du förhoppningsvis att få en bättre förståelse för hur Kinsta levererar innehåll till dina besökare.