Kinsta MU-pluginet (måste användas) har utformats för att fungera på vår hosting-plattform på WordPress. Det hanterar saker som vår teknik för cachelagring av hela sidor och Kinsta’s CDN-integrering.

Kinsta MU-pluginet är som standard installerat på varje webbplats som hostas hos oss och är tillgängligt till vänster i din WordPress-administratörspanel. Pluginet krävs för att se till att din webbplats fungerar smidigt i vår miljö.

Installera Kinsta MU-plugin

Om du har migrerat din webbplats själv eller installerat WordPress manuellt så har du kanske inte installerat Kinsta MU-pluginet. Vi installerar och uppdaterar regelbundet pluginet för varje webbplats på Kinsta som inte använder Composer eller hanterar hela wp-content-katalogen eller mu-plugins-katalogen i Git. Om du föredrar eller behöver installera Kinsta MU-pluginet manuellt så kan du göra detta genom att följa en av de tillämpliga metoderna nedan.

Installera via SFTP

Steg 1: Skapa mappen mu-plugins

Anslut till din webbplats via SFTP och skapa en mapp som heter mu-plugins i mappen wp-content om den inte redan finns (färdig sökväg: /wp-content/mu-plugins/).

Mappen mu-plugins i FTP.
Mappen mu-plugins i FTP.

Steg 2: Ladda ner och packa upp pluginet

När du har säkerställt att mappen mu-plugins har skapats så laddar du ner Kinsta MU-pluginet och packar upp det.

Steg 3: Ladda upp till webbplatsen

Ladda upp mappen kinsta-mu-plugins och filen kinsta-mu-plugins.php till katalogen /wp-content/mu-plugins/.

Kinsta MU-pluginmappen och filen i FTP.
Kinsta MU-pluginmappen och filen i FTP.

Detta kommer att installera pluginet och du kan se det i din WordPress-instrumentpanel genom att logga in och gå till Plugins > Must-Use.

Installera via Composer

Om din webbplats är byggd med Bedrock eller någon boilerplate eller ram som använder Composer så måste du vidta några extra steg för att installera Kinsta Must Use-pluginet på din webbplats.

Steg 1: Deklarera Kinsta MU Plugin Paketarkiv

Börja med att deklarera Kinsta MU-pluginet som ett paketarkiv i arrayen repositories i din composer.json-fil:


  {
   "type": "package",
   "package": {
    "name": "kinsta/kinsta-mu-plugins",
    "type": "wordpress-muplugin",
    "version": "2.3.7",
    "dist": {
     "url": "https://kinsta.com/kinsta-tools/kinsta-mu-plugins.zip",
     "type": "zip"
    }
   }
  }

Obs: Även om du tekniskt sett kan ställa in versionsnumret till vad som helst (eftersom du installerar pluginet från en specifik zip-fil) så måste detta ändras varje gång som du behöver uppdatera pluginet. Vi rekommenderar med andra ord att du kontrollerar versionen i den senaste nedladdningen av Kinsta MU-pluginet.

Steg 2: Kräv Kinsta MU-pluginet

Kör sedan följande kommando i din webbplats bedrock-katalog (eller i den katalog där din composer.json-fil finns).

composer require kinsta/kinsta-mu-plugins

Du kan även lägga till Kinsta MU-pluginet i require -matrisen i din composer.json-fil. Här är ett exempel på en require-array från en Bedrock-webbplats efter att Kinsta MU-plugin har lagts till:


"require": {
  "php": ">=7.4",
  "composer/installers": "^2.1",
  "vlucas/phpdotenv": "^5.4",
  "oscarotero/env": "^2.1",
  "roots/bedrock-autoloader": "^1.0",
  "roots/bedrock-disallow-indexing": "^2.0",
  "roots/wordpress": "5.9.3",
  "roots/wp-config": "1.0.0",
  "roots/wp-password-bcrypt": "1.1.0",
  "kinsta/kinsta-mu-plugins": "^2.3"
 },

Steg 3: Fixa sökvägen för Kinsta MU Plugin Tillgångar

För att fastställa sökvägen till tillgångar som används av MU-pluginet så lägger du till följande i webbplatsens konfigurationsfil (bedrock/config/application.php på Bedrock-webbplatser):

/**
 * Fix for Kinsta's CDN with Bedrock
 */
define('KINSTA_CDN_USERDIRS', 'app');

/**
 * Fix Kinsta MU Plugins URL path with Bedrock
 */
$mu_plugins_url = Config::get('WP_CONTENT_URL') . '/mu-plugins';
define('KINSTAMU_CUSTOM_MUPLUGIN_URL', "{$mu_plugins_url}/kinsta-mu-plugins");

Installation via Git

Om du använder Git på din webbplats så beror installationen av Kinsta MU-pluginet på vilka delar av webbplatsen som du hanterar med Git.

Om du hanterar hela wp-content-katalogen eller mu-plugins-katalogen i ditt Git-arkiv så måste du hämta och installera pluginet i ditt lokala arkiv, bekräfta ändringen och sedan distribuera det till din webbplats. Du kan installera pluginet lokalt genom att hämta det och placera plugin-filerna i din webbplats mu-plugins-katalog.

Om du inte har en kopia av Kinsta MU-pluginet i ditt Git-arkiv så installerar vi Kinsta MU-pluginet automatiskt åt dig eller så kan du använda SFTP för att installera det manuellt.

Inställningar för Kinsta MU-plugin

Kinsta MU-pluginet är inställt för att fungera harmoniskt med WordPress och vår infrastruktur. På de flesta webbplatser så kommer det inte att krävas några ändringar. Pluginet möjliggör automatisk rensning av cache på viktiga delar av din webbplats när du gör uppdateringar av innehållet på dina sidor och inlägg.

Kinsta Cache-plugin i WordPress instrumentpanel.
Kinsta Cache-plugin i WordPress instrumentpanel.

Manuell rensning av cacheminnet

Du kan även rensa cachen manuellt på din WordPress-webbplats med följande metoder.

 1. Tryck på knappen Rensa varje cache på sidan för Kinsta Cache-plugin i din WordPress-instrumentpanel.
 2. Tryck på länken Rensa cacheminnen i verktygsfältet för WordPress-administratören.
 3. Rensa cache i MyKinsta.
 4. Kör wp kinsta cache purgekommandoraden.
Rensa cacheminnet i WordPress instrumentpanel.
Rensa cacheminnet i WordPress instrumentpanel.

Lägga till anpassade cachelagrings-webbadresser

Vi rensar redan enstaka sidor och nyckelsidor som t.ex. startsidan omedelbart och inför en minimal throttle-tid för arkivsidor. Detta säkerställer en hög tillgänglighet hela tiden. Beroende på hur din webbplats konfiguration ser ut så kandet  dock krävas ytterligare cachelagringsregler. Du kan lägga till anpassade sökvägar som rensas när webbplatsen uppdateras.

1. Lägg till en anpassad webbadress för en enda sökväg

Om du behöver rensa cacheminnet på en exakt webbadress (inlägg eller sida) så kan du ange detta som en regel för en enda sökväg på sidan för Kinsta Cache plugin i din WordPress-instrumentpanel. Exempel: https://yourdomain.com/important-page

Exempel: Enstaka webbadresser i Kinsta Cache.
Exempel: Enstaka webbadresser i Kinsta Cache.

2. Lägg till anpassad webbadress för gruppsökvägen

Gruppsökvägen rensar alla webbadresser som börjar med den specifika webbadressen. Detta kan vara särskilt användbart om du har en anpassad inläggstyp och behöver rensa cacheminnet för den och inläggen under den. Om du exempelvis lägger till https://yourdomain.com/custom-post-type/ som en webbadress för gruppsökvägen så rensas cacheminnet för följande:

https://yourdomain.com/custom-post-type/
https://yourdomain.com/custom-post-type/post-1
https://yourdomain.com/custom-post-type/post-2
https://yourdomain.com/custom-post-type/post-3
Anpassad gruppsökväg-webbadress i Kinsta Cache.
Anpassad gruppsökväg-webbadress i Kinsta Cache.

Ytterligare anteckningar

Det är inte tillåtet att lägga till endast ”/” som sökväg, eftersom detta skulle utlösa en rensning av hela webbplatsens cache vid en uppdatering av inlägg/sida. Att rensa alla sidor skulle ta en stor del av serverresurserna i anspråk, särskilt vid hög belastning och frekventa publiceringsscheman. Detta kan även försämra webbplatsens prestanda för besökare eftersom den måste cachelagra allting på nytt.

Om du har kunder och föredrar att de inte ska se något Kinsta-varumärke så kan du även vitmärka pluginet.

Uppdatering av Kinsta MU-plugin

Om din webbplats inte använder Composer eller Git så uppdaterar vi automatiskt Kinsta MU-pluginet åt dig med jämna mellanrum. Du behöver inte göra något mer för att hålla pluginet uppdaterat.

Uppdatering via SFTP

Om du behöver uppdatera pluginet manuellt (du kanske återställde en äldre säkerhetskopia eller hade en uppdatering som inte gick som planerat) kan du använda SFTP för att uppdatera Kinsta MU-pluginet manuellt.

 1. Ladda ner Kinsta MU-pluginet och packa upp det.
 2. Ladda upp mappen kinsta-mu-plugins och filen kinsta-mu-plugins.php till katalogen /wp-content/mu-plugins/ och skriv över de befintliga filerna när din SFTP-klient ber dig om detta.
 3. Detta kommer att skriva över de gamla plugin-filerna med de nya för att uppdatera pluginet till den senaste versionen.

Uppdatering via Composer

 1. Uppdatera versionsnumret i deklarationen för Kinsta MU-pluginarkivet i din composer.json-fil:
    {
     "type": "package",
     "package": {
      "name": "kinsta/kinsta-mu-plugins",
      "type": "wordpress-muplugin",
      "version": "2.3.7",
      "dist": {
       "url": "https://kinsta.com/kinsta-tools/kinsta-mu-plugins.zip",
       "type": "zip"
      }
     }
    }
 2. Kör composer update kinsta/kinsta-mu-plugins i din webbplats bedrock-katalog (eller i den katalog där din composer.json-fil finns).

Uppdatering via Git

Om du använder Git på din webbplats så beror uppdateringen av pluginet på vilka delar av webbplatsen som du hanterar med Git.

Om du hanterar hela wp-content-katalogen eller mu-plugins-katalogen i ditt Git-arkiv så måste du uppdatera pluginet i ditt lokala arkiv, lägga in ändringen och sedan distribuera den till din webbplats. Du kan uppdatera lokalt genom att ladda ner pluginet och skriva över de befintliga plugin-filerna i ditt arkiv.

Om du inte har en kopia av Kinsta MU-pluginet i ditt Git-arkiv så uppdaterar vi Kinsta MU-pluginet automatiskt åt dig, det finns inget mer som du behöver göra.