Databasens informationssida visas genom att du klickar på databasen på sidan Applikationer.

Databasens informationssida.
Databasens informationssida.

Infosidan är uppdelad i tre avsnitt:

1. Grundläggande detaljer

I avsnittet Grundläggande detaljer visas de resurser som används, den distribuerade platsen, databastypen och skapandedatumet.

Databasens grundläggande detaljer.
Databasens grundläggande detaljer.

2. Interna anslutningar

Det här avsnittet visar tillåtna anslutningar och detaljer för interna anslutningar – anslutningar mellan Kinsta-applikationer och Kinsta-databaser. Klicka på knappen Anslutningsdetaljer för att visa dessa detaljer.

Kopiera inte in dessa detaljer i dina miljövariabler genom att klistra in dem. Använd knappen Lägg till applikation i det här avsnittet för att skapa det interna nätverk som behövs för att säkerställa dataflödet.

Databasens interna anslutningar.
Databasens interna anslutningar.

För att se hur du lägger till en anslutning, läs Lägga till interna anslutningar.

3. Externa anslutningar

Det här avsnittet visar anslutningsuppgifter för externa anslutningar. Du kan använda dessa uppgifter för att ansluta till din databas från en applikation som SequelPro, TablePlus och andra. I artikeln Anslutningar finns information om användning och fakturering för externa anslutningar.

Databasens externa anslutningar.
Databasens externa anslutningar.