Databasens informationssida visas genom att du klickar på databasens namn på sidan Databaser.

Databasens informationssida.
Databasens informationssida.

Infosidan är uppdelad i tre avsnitt:

Grundläggande Detaljer

Avsnittet Grundläggande detaljer visar tillgängliga resurser (inklusive eventuell tilläggslagring), den distribuerade webbplatsen, databastypen och datumet för skapandet.

Databasens grundläggande detaljer.
Databasens grundläggande detaljer.

Interna Anslutningar

Det här avsnittet visar tillåtna anslutningar och detaljer för interna anslutningar – anslutningar mellan Kinsta-applikationer och Kinsta-databaser. Klicka på knappen Anslutningsdetaljer för att visa dessa detaljer. Standardporten för interna anslutningar är 3306.

Kopiera och klistra inte in dessa detaljer i dina miljövariabler. Använd knappen Lägg till applikation för att lägga till dina applikationer. Markera kryssrutan Lägg till miljövariabler i applikationen för att fylla i dessa miljövariabler automatiskt.

Databasens interna anslutningar.
Databasens interna anslutningar.

För att se hur du lägger till en anslutning, läs Lägga till interna anslutningar.

Interna anslutningar och byggprocessen

Interna anslutningar är endast tillgängliga under körning; de är inte tillgängliga under byggprocessen.

Om ditt program försöker ansluta till en databas med en intern anslutning under byggprocessen, orsakar detta ett fel som säger att databasen inte körs, vilket gör att bygget misslyckas. Detta förväntas eftersom den interna anslutningen inte är aktiv under bygget; den kan endast användas under körning.

Det finns ett par sätt att kringgå detta.

Alternativ 1: Flytta logiken som ansluter till databasen från programmets byggkommando till startkommandot. Till exempel: om du har ett kommando som prisma migrate i byggprocessen och flyttar det kommandot till startkommandot, kommer din applikation bara att komma åt databasen under körning, och bygget kommer att lyckas.

Alternativ 2: Lägg till separata miljövariabler efter behov för databasanslutningen, en tillgänglig för byggprocessen och den andra endast för körning. Nycklarna kan vara desamma (t.ex. DB_CONNECTION_URL) så länge som en endast är tillgänglig under byggprocessen och den andra endast tillgänglig under körning. Använd databasens Externa anslutningsdetaljer (Databaser > dbnamn > Info > Externa anslutningar) för värdena för eventuella variabler som ska användas i byggprocessen.

Externa Anslutningar

Det här avsnittet visar anslutningsdetaljerna för externa anslutningar. Du kan använda dessa detaljer för att ansluta till din databas via kommandoraden (CLI) eller med ett databasverktyg.

Databasens externa anslutningar.
Databasens externa anslutningar.