Databasens informationssida visas genom att du klickar på databasen på sidan Applikationer.

Databasens informationssida.
Databasens informationssida.

Infosidan är uppdelad i tre avsnitt:

Grundläggande Detaljer

I avsnittet Grundläggande detaljer visas de resurser som används, den distribuerade platsen, databastypen och skapandedatumet.

Databasens grundläggande detaljer.
Databasens grundläggande detaljer.

Interna Anslutningar

Det här avsnittet visar tillåtna anslutningar och detaljer för interna anslutningar – anslutningar mellan Kinsta-applikationer och Kinsta-databaser. Klicka på knappen Anslutningsdetaljer för att visa dessa detaljer. Standardporten för interna anslutningar är 3306.

Kopiera och klistra inte in dessa detaljer i dina miljövariabler. Använd knappen Lägg till applikation för att lägga till dina applikationer. Markera kryssrutan Lägg till miljövariabler i applikationen för att fylla i dessa miljövariabler automatiskt.

Databasens interna anslutningar.
Databasens interna anslutningar.

För att se hur du lägger till en anslutning, läs Lägga till interna anslutningar.

Externa Anslutningar

Det här avsnittet visar anslutningsuppgifter för externa anslutningar. Du kan använda dessa uppgifter för att ansluta till din databas från en applikation som Sequel Ace, TablePlus, DBeaver Universal Database Tool och andra. I artikeln Anslutningar finns information om användning och fakturering för externa anslutningar.

Databasens externa anslutningar.
Databasens externa anslutningar.