Databasens informationssida visas genom att du klickar på databasen på sidan Applikationer.

Databasens informationssida.
Databasens informationssida.

Infosidan är uppdelad i tre avsnitt:

Grundläggande Detaljer

Avsnittet Grundläggande detaljer visar tillgängliga resurser (inklusive eventuell tilläggslagring), den distribuerade webbplatsen, databastypen och datumet för skapandet.

Databasens grundläggande detaljer.
Databasens grundläggande detaljer.

Interna Anslutningar

Det här avsnittet visar tillåtna anslutningar och detaljer för interna anslutningar – anslutningar mellan Kinsta-applikationer och Kinsta-databaser. Klicka på knappen Anslutningsdetaljer för att visa dessa detaljer. Standardporten för interna anslutningar är 3306.

Kopiera och klistra inte in dessa detaljer i dina miljövariabler. Använd knappen Lägg till applikation för att lägga till dina applikationer. Markera kryssrutan Lägg till miljövariabler i applikationen för att fylla i dessa miljövariabler automatiskt.

Databasens interna anslutningar.
Databasens interna anslutningar.

För att se hur du lägger till en anslutning, läs Lägga till interna anslutningar.

Externa Anslutningar

Det här avsnittet visar anslutningsdetaljerna för externa anslutningar. Du kan använda dessa detaljer för att ansluta till din databas via kommandoraden (CLI) eller med ett databasverktyg.

Databasens externa anslutningar.
Databasens externa anslutningar.