Du kan lägga till interna anslutningar från sidan Inställningar för en applikation eller från sidan Info för en databas. Det spelar ingen roll var du börjar processen, resultatet blir detsamma.

  • Om du vill lägga till en anslutning för en applikation använder du knappen Lägg till anslutning i avsnittet Interna anslutningar på sidan Inställningar.
  • Om du vill lägga till en anslutning från en databas så använder du knappen Lägg till applikation i avsnittet Interna anslutningar på sidan Info.

I båda fallen visas samma gränssnitt där du kan välja den databas eller den applikation som du vill skapa den interna anslutningen till.

Lägg till en intern anslutning från en databas till en applikation i MyKinsta.
Lägg till en intern anslutning från en databas till en applikation i MyKinsta.

Miljövariabler

Vi kan fylla i en applikations miljövariabler automatiskt från databasanslutningsdetaljerna. Kopiera och klistra inte in den interna anslutnings-informationen i miljövariabler. Klicka på Lägg till anslutning eller Lägg till applikation och markera kryssrutan Lägg till miljövariabler… Detta kommer att fylla i miljövariablerna från databasen du ansluter till automatiskt.

Vissa applikationer kan förvänta sig miljövariabler (nycklar) med olika namn. Du kan redigera namnen i listan innan du lägger till anslutningen eller redigera dem senare på applikationens Inställnings-sida.

Fyll i miljövariabler från detaljerna för databasanslutningen automatiskt.
Fyll i miljövariabler från detaljerna för databasanslutningen automatiskt.

Interna anslutningar och byggprocessen

Interna anslutningar är endast tillgängliga under körning; de är inte tillgängliga under byggprocessen.

Om ditt program försöker ansluta till en databas med en intern anslutning under byggprocessen, orsakar detta ett fel som säger att databasen inte körs, vilket gör att bygget misslyckas. Detta förväntas eftersom den interna anslutningen inte är aktiv under bygget; den kan endast användas under körning.

Det finns ett par sätt att kringgå detta.

Alternativ 1: Flytta logiken som ansluter till databasen från programmets byggkommando till startkommandot. Till exempel: om du har ett kommando som prisma migrate i byggprocessen och flyttar det kommandot till startkommandot, kommer din applikation bara att komma åt databasen under körning, och bygget kommer att lyckas.

Alternativ 2: Lägg till separata miljövariabler efter behov för databasanslutningen, en tillgänglig för byggprocessen och den andra endast för körning. Nycklarna kan vara desamma (t.ex. DB_CONNECTION_URL) så länge som en endast är tillgänglig under byggprocessen och den andra endast tillgänglig under körning. Använd databasens Externa anslutningsdetaljer (Databas > dbnamn > Info > Externa anslutningar) för värdena för eventuella variabler som ska användas i byggprocessen.

Portar

Porten för interna anslutningar till en applikation är 8080 och porten för interna anslutningar till en databas är 3306. Portarna för dessa interna anslutningar kan inte ändras.

För applikationer ställer Kinsta in miljövariabeln PORT automatiskt. Du behöver inte definiera detta själv eller hårdkoda det i applikationen. När en applikation distribueras är den tillgänglig på internet på portarna 80 och 443, och vi dirigerar dessa portar till containern på port 8080.

Relaterad dokumentation