Med tillägget för diskutrymme för databasen så kan du öka diskutrymmet för databasen utan att öka RAM- eller CPU-kapaciteten. Du kan köpa tillägget för diskutrymme för databaser i steg om 10 GB för 10 dollar/månad per databas och köpa så många av dessa tillägg som du vill.

Tillägget faktureras månadsvis och är proportionellt för den första månaden. Om du exempelvis lägger till fyra tillägg för databasutrymme (totalt 40 GB) den 20 januari, så debiteras du för 11 dagar i januari: (10 dollar * 4) / 31 * 11 = 14,19 dollar.

Så här lägger du till tillägget för databasdiskutrymme

Om du vill lägga till tillägget för databasdiskutrymme i din databas så följer du stegen nedan.

  1. Startq en ny chatt med vårt supportteam och begär att tillägget för diskutrymme för databasen ska läggas till i din databas. Observera att endast användare med faktureringsrättigheter (företagsägare, företagsadministratörer, företagsfakturering) kan begära att tillägget läggs till.
  2. Vårt tekniska team kommer att öka ditt diskutrymme i databasen. Faktureringsteamet lägger till tilläggsabonnemanget för databasdiskutrymme på ditt konto. Tillägget kostar 10 dollar i månaden per 10 GB lagringsutrymme. Vänligen räkna med 1 arbetsdag (helger räknas inte in i öppettiderna) för ökningen av databasutrymmet.
  3. Vårt supportteam kommer att meddela dig när databasstorleken har ökats.

Visa tillägget för databasdiskutrymme i MyKinsta

Tillägget kommer att visas i dina kommande eller betalda fakturor i MyKinsta.

Tillägg för databasdiskutrymme i en kommande faktura.
Tillägg för databasdiskutrymme i en kommande faktura.
Tillägg för databasdiskutrymme i en betald faktura.
Tillägg för databasdiskutrymme i en betald faktura.

Den totala databasdiskstorleken, inklusive eventuellt tilläggsutrymme, visas under Grundläggande uppgifter > Resurser i Databasinformation eller Inställningar för databasen.

Grundläggande uppgifter i databasinfo eller databasinställningar.
Grundläggande uppgifter i databasinfo eller databasinställningar.

Diagrammet Lagring i Databasanalys visar den aktuella mängden datalagring, inklusive eventuellt extra lagringsutrymme.

Ändra eller ta bort databasen och tillägget för databasens diskutrymme

Uppgradera databasen

Om du uppgraderar dina databasresurser i Inställningar > Redigera detaljer så tar detta bort det extra diskutrymmet för databasen. Du fortsätter dock att faktureras för tilläggsabonnemanget. Uppgraderingen måste ha samma diskutrymme som den totala diskstorleken för databasen, inklusive tillägget eller högre. Om du exempelvis har ett tillägg för diskutrymme som ökar det totala diskutrymmet till 60 GB så måste du välja en Databas 6-plan eller högre.

Om du vill uppgradera din databas och inte längre behöver tillägget för diskutrymme så måste du kontakta vårt faktureringsteam för att avbryta abonnemanget för tillägget för diskutrymme.

Om du behöver uppgradera dina databasresurser och behålla tilläggsabonnemanget för diskutrymme måste du kontakta vårt supportteam för alla ändringar. Detta krävs för att säkerställa att uppgraderingen genomförs korrekt och att du faktureras korrekt.

Nedgradera databasen

Du kan inte nedgradera databasstorleken under det totala diskutrymmet, inklusive tilläggsstorleken. Om du exempelvis har ett tillägg för diskutrymme som har ökat den totala diskstorleken för databasen till 60 GB, så kan du inte gå under 60 GB diskutrymme för din databas. I det här exemplet så kan du inte nedgradera till något som understiger Databas 6.

Ta bort databasen

Om du tar bort din databas så måste du kontakta vårt faktureringsteam för att säga upp tilläggsabonnemanget för databasdiskutrymme. Att ta bort databasen avbryter inte automatiskt tilläggsabonnemanget, och att lägga till en ny databas kopplar inte tillägget till den nya databasen.

Viktiga anmärkningar

  • Tillägget för databasdiskutrymme är endast tillgängligt i steg om 10 GB. Om du exempelvis behöver 15 GB extra utrymme så måste du köpa två tillägg för databasdiskutrymme för totalt 20 GB extra utrymme.
  • Uppgradering eller radering av din databas ändrar inte prenumerationen för tillägget. Du kommer att fortsätta att faktureras för tilläggsabonnemanget tills du kontaktar vårt faktureringsteam.
  • Tillägget för diskutrymme för databasen visas för närvarande inte under Planer och abonnemang (Företagsinställningar > Min plan > Databas) men kommer att vara synligt i kommande och betalda fakturor.