När en webbplats misslyckas med att ladda, är det helt enkelt irriterande. Det är dock viktigt att förstå varför det händer så att du vet hur du ska fixa det.

4xx-familjen av statuskoder är den vi undersöker här eftersom de relaterar till ogiltiga eller korrupta förfrågningar från klienten.

Specifikt tar vi en närmare titt på 400 Dålig förfrågan-felet: vad det här felet betyder, vad som orsakar det, samt några specifika steg för att reparera problemet.

Kolla in vår videoguide om hur du åtgärdar ett 400 Dålig Begäran-fel

Vad är 400 Dålig förfrågan-felet?

En 400 Dålig begäran, även känt som ett 400 Error eller HTTP Error 400, uppfattas av servern som ett generiskt klientfel och visas när servern fastställer att felet inte hör till någon av de andra statuskod-kategorierna.

Nyckelbegreppet att förstå här är att 400 Dålig förfrågan-felet är något som har att göra med den inlämnade förfrågan från klienten innan den ens behandlas av servern.

IETF (Internet Engineering Task Force) definiera 400 dålig begäran som:

Statuskoden 400 (Dålig begäran) anger att servern inte kan eller kommer att behandla begärandet på grund av något som uppfattas som ett klientfel (t.ex. felaktigt formaterad begärandesyntax, ogiltig inramning av begärandemeddelande eller bedräglig begärandedirigering).

Felkod 400 Dålig Begäran-fel
Typ av fel Klientsidan
Felvariationer HTTP-fel 400
HTTP-fel 400 – Dålig Begäran
HTTP Status 400 – Dålig Begäran
HTTP-fel 400. Begärandets host-namn är ogiltigt
400 Dålig Begäran
400 Dålig Begäran. Begärandes titel eller cookie är för stor
Dålig Begäran – Fel 400
Dålig Begäran – Ogiltig webbadress
Orsaker till fel webbadress-strängsyntaxfel
Korrupt webbläsarcache och cookies
DNS Lookup Cache
Filstorlek för stor
Generiskt serverfel

 

Vad orsakar en 400 Dålig förfrågan-felet?

Det finns olika grundorsaker som kan utlösa felet 400 Dålig förfrågan och även om det här felet inte är specifikt för någon viss webbläsare eller visst operativsystem varierar lösningarna något.

1. Syntaxfel i URL-strängen

HTTP-fel 400 kan uppstå på grund av felaktigt skriven URL, felaktigt formaterad syntax eller en URL som innehåller otillåtna tecken.

Detta är förvånansvärt lätt att göra av misstag och kan hända om en URL har kodats felaktigt. Följande länk är ett exempel på en URL som innehåller tecken som servern inte kommer att kunna bearbeta, vilket leder till att en 400 Dålig förfrågan-felet utlöses.

https://twitter.com/share?lang=en&text=Example%20of%20malformed%%20characters%20in%20URL

Lägg märke till det extra %-tecknet omedelbart efter ordet malformed i webbadressen. Ett korrekt kodat mellanrum ska vara %20 och inte %%20. Så här ser resultatet ut i webbläsaren Chrome.

Ett otillåtet tecken kan också utlösa en 400 Dålig förfrågan-felet. Följande URL innehåller ett {-tecken, vilket inte är tillåtet. Därför resulterar det i samma typ av fel.

https://twitter.com/share?lang=en&text=Example%20of%20malformed{%20characters%20in%20URL

2. Skadade webbläsarcache & cookies

Även om webbadressen är 100% korrekt, kan felet 400 Dålig förfrågan fortfarande uppstå på grund av skadade filer i webbläsarcachen eller problem med utgångna/skadade webbläsarcookies.

Du kan ha stött på ett 400 Dålig förfrågan-fel när du försöker komma åt administratörsområdet på din WordPress-webbplats någon gång efter din senaste inloggning. Det händer genom att det sätt som cookien hanterar autentiseringen av dina inloggningsuppgifter kan ha blivit skadat och den kan inte framgångsrikt autentisera dig som en giltig användare med administratörsbehörighet.

Detta kommer då att resultera i att anslutningen nekas och att ett 400 Dålig förfrågan-fel utlöses.

3. DNS Lookup Cache

400 Dålig förfrågan kan hända när de DNS-data som lagras lokalt inte synkats med registrerad DNS-information.

Alla domännamn är alias för IP-adresser. Tänk dig en IP-adress som ett telefonnummer som alltid ringer, eller anropar, den specifika server du vill ansluta till. När du först besöker en webbplats sker en process som kallas ”namnlösning”, då domännamnet löses till serverns specifika IP-adress.

För att påskynda saker och ting lagras dessa uppgifter lokalt på din dator i det lokala DNS-cacheminnet så att processen inte behöver göras för varje enskilt besök på en viss webbplats. Detta liknar hur webbläsarens cache fungerar för HTML, CSS, JavaScript, media och andra filer.

4. Filstorlek för stor

En 400 Dålig förfrågan kan också uppstå när du försöker ladda upp en fil till en webbplats som är för stor för att uppladdningsförfrågan ska kunna uppfyllas. Detta är strikt relaterat till filstorleksgränsen för servern och kommer att variera beroende på hur den har ställts in.

Hittills har vi endast fokuserat på att 400 Dålig förfrågan-felet utlöses på grund utav problem på klientsidan.

5. Allmänt Serverfel

Detta fel kan ibland också utlösas på grund av problem på serversidan. Specifikt kan en 400-statuskod indikera ett allmänt problem med servern, en serverglitch eller andra ospecificerade tillfälliga problem.

Om detta händer när du försöker ansluta till en tredjeparts webbplats, är det utanför din kontroll och det bästa du kan göra är att försöka uppdatera webbläsaren och kontrollera med jämna mellanrum om problemet har åtgärdats av webbplatsägaren.

En sak du kan göra för att verifiera om problemet ligger på serversidan är att försöka ladda webbplatsen på olika webbläsare. Om du vill gå ännu längre, testa den på en helt annan maskin/enhet för att utesluta systemspecifika problem.

När du inte kan ansluta till webbplatsen via andra webbläsare, datorer, operativsystem eller andra enheter är det troligtvis ett problem på serversidan. Om du vill kan du nå ut till webbplatsägaren och låta dem veta vilka operativsystem, webbläsare och versioner du använde när du upplevde problemet.

400 Dålig förfrågan-felet: Hur ser felet ut?

För det mesta är en 400 Dålig förfrågan relaterad till problem på klientsidan. Vi har redan sett hur ett 400-fel ser ut i webbläsaren Chrome.

400 dålig förfrågan i Chrome
400 dålig förfrågan i Chrome

Men hur är det med de andra webbläsarna?

400 Dålig förfrågan i Firefox

400 Dålig förfrågan-felet i Firefox
400 Dålig förfrågan-felet i Firefox

400 Dålig förfrågan i Safari

400 Dålig förfrågan-felet i Safari
400 Dålig förfrågan-felet i Safari

400 Dålig förfrågan i Microsoft Edge

400 Dålig förfrågan-felet i Microsoft Edge
400 Dålig förfrågan-felet i Microsoft Edge

Som du kan se returnerar alla webbläsare ett allmänt och ohjälpsamt 400-statuskodmeddelande. Det verkar som om du är ganska övergiven när det gäller att hitta en lösning på problemet. I Firefox och Safari är det inte ens tydligt att ett 400 Dålig förfrågan-fel har uppstått eftersom webbläsarfönstret är helt tomt!

Lyckligtvis har vi sammanställt en rad enkla steg du kan vidta för att lösa 400 Dålig förfrågan-felet. Låt oss ta en närmare titt på var och en av dessa i nästa avsnitt!

Så fixar du 400 Dålig förfrågan-felet?

Slutför de steg som beskrivs i det här avsnittet för att hjälpa till att diagnostisera och korrigera en 400 Dålig förfrågan. De föreslagna lösningarna inkluderar:

Innan du gräver djupare i de olika sätten att reparera 400 Dålig förfrågan-felet kan du märka att flera steg innebär att rensa lokalt cachelagrade data.

Det stämmer att om datorn inte cachar några filer eller data alls skulle du förmodligen ha betydligt färre anslutningsproblem.

Fördelarna med cachelagring av filer/data är dock väl dokumenterade och webbläsarupplevelsen skulle verkligen bli lidande om cachelagrings-tekniker inte användes av webbläsare. Edge Caching kan exempelvis minska tiden som krävs för att leverera helsidor till webbläsare med mer än 50 %.

Allt handlar om en kompromiss mellan optimering och användarupplevelse, där webbplatser försöker ladda så snabbt som möjligt men kan ibland råka ut för fel som en 400 Dålig förfrågan utan förvarning.

1. Kontrollera webbadressen

Eftersom detta är en av de vanligaste orsakerna till ett 400 Dålig förfrågan-fel, låt oss börja med en uppenbar syndabock; själva URL-strängen. Det kan vara mycket lätt att inkludera oönskade tecken i webbadressen när du skriver in den manuellt i webbläsaren.

Kontrollera att domännamnet och den specifika sidan du försöker komma åt stavas och skrivs korrekt. Se också till att de är separerade med framåtlutade snedstreck. Om webbadressen innehåller specialtecken, se till att de har kodats korrekt och är giltiga URL-tecken.

För långa webbadresser kan det vara enklare och ha lägre risk för fel att använda en URL-kodare/avkodare online. Dessa typer av verktyg bör också automatiskt kunna upptäcka ogiltiga tecken i webbläsaren.

När du är säker på att webbadressen är korrekt, försök att gå in på den igen i din webbläsare. Om du fortfarande får 400 Dålig förfrågan-felet är det dags att rensa lite cache!!

2. Rensa webbläsarens cacheminne

Om några lokalt lagrade webbplatsfiler har skadats kan detta leda till att ett 400 Dålig förfrågan-fel returneras istället för det förväntade webbplatsinnehållet.

Detta inkluderar alla typer av filer en webbplats behöver för att korrekt köras, såsom:

  • HTML
  • JavaScript
  • Text/konfigurationsfiler
  • CSS
  • Media (bilder, videor, ljud)
  • Datafiler (XML, JSON)

Dessa filer lagras lokalt på din dator av webbläsaren när webbplatsen besöks för första gången.

För att åtgärda detta måste webbläsarens cacheminne rensas.

I Chrome klickar du på den treprickade ikonen i det högra hörnet och väljer Fler Verktyg > Rensa webbinformation från popup-menyn.

Menyalternativet Rensa webbläsarens cacheminne
Menyalternativet Rensa webbläsarens cacheminne

Detta visar fönstret Rensa webbinformation. Här vill du se till att alternativet Cachade bilder och filer är markerat och klicka sedan på knappen Rensa data för att rensa webbläsarens cacheminne.

Du kan också välja att ta bort de senaste filerna för ett visst tidsintervall via rullgardinsmenyn Tidsintervall. Men för att se till att alla potentiellt skadade filer tas bort rekommenderar vi att du tar bort alla lokalt lagrade filer genom att välja alternativet Alltid.

Alternativet Rensa webbinformation
Alternativet Rensa webbinformation

Om du använder en annan webbläsare kan du kolla den här guiden för att rensa webbläsarens cache för alla större webbläsare (Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera).

3. Rensa webbläsarens cookies

Om det inte fungerade att rensa webbläsarens cache, då är det dags att ta bort cookies också. En enda webbplats kan använda dussintals olika cookies. Om bara en av dem har löpt ut eller blivit skadad kan det räcka för att utlösa en 400 Dålig förfrågan.

För att rensa dina cookies i Chrome kan du öppna fönstret Rensa webbinformation genom att klicka på ikonen med de tre punkterna i det övre högra hörnet och välj Fler Verktyg > Rensa webbinformation från popup-menyn.

Se till att Cookies och annan webbplatsdata är markerade och välj Alltid för datumintervallet för att ta bort alla nuvarande webbplatscookies.

Alternativet Rensa webbinformation (cookies)
Alternativet Rensa webbinformation (cookies)

När du är klar, försök att ladda webbplatsen som gav dig 400 Dålig förfrågan-felet igen. Förutsatt att webbplatsen använder cookies kan att rensa dem från din webbläsare åtgärda problemet eftersom det ofta är förknippat med korrupta eller utgångna cookies.

För att rensa cookies i andra webbläsare än Chrome rekommenderar vi den här guiden.

4. Kontrollera om filuppladdningen överskrider servergränsen

Om du försöker ladda upp en fil till en webbplats som överskrider serverns filstorleksgräns, kommer du att stöta på ett 400 Dålig förfrågan-fel.

Du kan testa detta genom att ladda upp en mindre fil först. Om detta lyckas är den ursprungliga filen förmodligen för stor och du måste hitta ett sätt att minska den innan du laddar upp den igen.

Detta varierar beroende på vilken typ av fil du försöker ladda upp. men det finns gott om resurser tillgängliga online som kan hjälpa till med att komprimera stora bilder, video och ljudfiler.

5. Rensa DNS-cachen

En annan vanlig orsak till en 400 Dålig förfrågan är när lokala DNS lookup-data blir antingen skadade eller inaktuella.

Lokala DNS-data lagras inte av webbläsaren utan av själva operativsystemet. Vi har sammanställt en detaljerad guide för att rensa DNS-cachen för operativsystemen Windows och MacOS.

6. Inaktivera webbläsartillägg

Om du har webbläsartillägg installerade som påverkar webbplatscookies kan de faktiskt dessa vara den skyldige här. Försök att tillfälligt inaktivera dem för att se om det gör skillnad innan du försöker ansluta till webbplatsen igen.

Du kanske inte har övervägt att detta skulle kunna vara ett problem, men det är verkligen värt ett försök om du har uttömt alla andra alternativ.

Sammanfattning

Om du upplever en 400 Dålig förfrågan-felet finns det flera saker du kan göra för att försöka åtgärda problemet.

I de allra flesta möjliga scenarier är en 400 Dålig förfrågan ett problem på klientsidan som orsakas av den inlämnade förfrågan till servern eller ett lokalt problem med cachning. Lösningarna som beskrivs i denna artikel är lätta att implementera också av någon som bara har minimal teknisk kunskap. Du bör kunna få din webbplats att fungera igen på nolltid!

Ibland kan dock en 400 Dålig förfrågan-statuskod antyda ett allmänt serverproblem. Detta kan snabbt diagnostiseras genom att testa den givna webbplatsen på olika enheter. Om du misstänker att detta är ett fel på serversidan finns det inte mycket du kan göra annat än att fortsätta försöka ladda webbplatsen med jämna mellanrum och informera webbplatsadministratören.