En låg storleksgräns för uppladdningar i WordPress hindrar dig från att ladda upp stora filer, plugins och teman. Om du bygger en medietung webbplats kan detta vara ett betydande hinder. I sådana fall är det nödvändigt att öka den maximala uppladdningsstorleken i WordPress eller din server (eller båda).

Beroende på din hosting-leverantör och server finns det många sätt att lösa problemet. Vi går igenom dem alla i den här artikeln och visar hur du snabbt ökar den maximala uppladdningsstorleken i WordPress.

Vi kör igång!

Föredrar du att se videoversionen?

Vad är den maximala uppladdningsstorleken i WordPress?

Att ladda upp stora filer till en server förbrukar många av serverns resurser. För att förhindra att användare orsakar server-timeouts varierar den standardmässiga maximala uppladdningsstorleken i WordPress vanligtvis från 4 MB  till  128 MB. Vanligtvis anger hosting-leverantören denna gräns på servernivå.

WordPress innehåller även konstanter som definierar denna gräns, men de kan i de flesta fall inte åsidosätta inställningarna på servernivå.

För att verifiera detta, gå till din WordPress-webbplats mediabibliotek. Här kan du försöka ladda upp en fil som överstiger den maximala gränsen för överföringsstorlek av filer. Ett felmeddelande visas som ser ut ungefär så här:

Fel vid uppladdning av en stor fil i WordPress
Fel vid uppladdning av en stor fil i WordPress

Felet ”överskrider den maximala uppladdningsstorleken för den här webbplatsen” kan vara frustrerande, men det finns till av två huvudskäl: säkerhet och effektivitet. Det hindrar webbplatsägare och andra användare, inklusive skadliga aktörer, från att ladda upp enorma filer (t.ex. högupplösta bilder, stora videor).

Detta kan annars leda till att webbplatsens server fungerar sämre, vilket gör att din webbplats blir långsammare. Eller ännu värre, din webbplats kan gå ner helt och hållet!

Så här kontrollerar du den aktuella maximala uppladdningsstorleken i WordPress

Det finns många sätt att kontrollera din WordPress-webbplats nuvarande maximala uppladdningsstorlek. Vi kommer att gå igenom dem alla.

I mediebiblioteket

Det snabbaste sättet att kontrollera din webbplats nuvarande maximala uppladdningsstorlek är att gå till din WordPress-instrumentpanel och därifrån gå till Media > Bibliotek. Klicka på knappen Lägg till ny för att aktivera medieuppladdaren.

"Maximal storleksgräns för uppladdningar" i WordPress
”Maximal storleksgräns för uppladdningar” i WordPress

Eftersom Kinsta hostar den här webbplatsen, visas meddelandet Maximum upload file size: 128 MB. under knappen Välj filer. Om du använder en annan hosting-leverantör kan det hända att du ser en annan gräns här.

Du kan även gå till Media > Lägg till nytt direkt och se samma meddelande längst ned.

"Maximal uppladdningsstorlek för filer" i WordPress mediebibliotek
”Maximal uppladdningsstorlek för filer” i WordPress mediebibliotek

Här kan du återigen se den maximala uppladdningstorleken på filer på 128 MB.

I webbplatsens hälsoinformation

WordPress 5.2 lade till verktyget Webbplatshälsoinformation för att hjälpa dig att bättre felsöka din WordPress-webbplats. Här kan du hitta nästan all information om din server och WordPress-konfiguration.

Eftersom både servern och WordPress hanterar den maximala uppladdningsfilens storlek finns det två sätt att hitta dess värde på den här skärmen.

Till att börja med kan du hitta den listad under rullgardinsmenyn Mediehantering. Här letar du efter värdet för filkonstanten Max size of an uploaded file.

Inställningar för mediehantering på panelen "Webbplatshälsoinformation"
Inställningar för mediehantering på panelen ”Webbplatshälsoinformation”

Den andra metoden är att titta under rullgardinsmenyn server. Här hittar du många alternativ som är relaterade till webbserverns installation. Sök efter värdet för konstanten Upload max filesize för att se vad den ligger på. På den här webbplatsen är den maximala gränsen för överföringsstorlek på filer 128 MB.

"Serverinställningar" på panelen Webbplatshälsoinformation
”Serverinställningar” på panelen Webbplatshälsoinformation

Du kan även se andra PHP-konstanter och deras värden, exempelvis:

  • PHP post max size:  Definierar den maximala uppladdningsgränsen för  POST-begäranden.
  • PHP memory limit: Definierar det minne som har allokerats för PHP. Den ska ställas in lika med eller högre än gränsen för Upload max filesize, annars misslyckas uppladdningen.

Hosting-leverantören anger dessa alternativ. Vanligtvis har starter-hostingplaner en mindre uppladdningsstorleksgräns än enterprise-hostingplaner. Vissa hostar kan låta dig åsidosätta dessa gränser. Men i de flesta fall kan du behöva din hosting-leverantörs hjälp (och kanske en planuppgradering) för att öka dem.

Varför ska man öka den maximala uppladdningsstorleken på filer i WordPress?

Det finns många anledningar till varför du kan behöva öka din WordPress-webbplats maximala uppladdningsstorlek av filer. Här är de vanligaste:

Nu när vi har gått igenom grunderna i max uppladdningsstorlek för filer i WordPress, ska du få lära dig hur du ökar på den.

10 sätt att öka den maximala uppladdningsfilstorleken i WordPress

Det finns många sätt att öka maximal uppladdningsstorlek på filer i WordPress. Vi börjar med de enklaste först, och sedan går vi vidare till handledningen på mellannivå.

Kontakta din hosting-leverantör för hjälp

Om du har problem med uppladdning av filer och filstorleksgränser är en av de snabbaste lösningarna att hör av dig till din hosting-leverantör för hjälp. Att öka uppladdningsgränsen är en trivial uppgift för teknisk support, så de flesta hosting-företag kan hjälpa dig att lösa problemet snabbt.

Att mixtra med serverns eller webbplatsens konfigurationsfiler kan ofta vara en utmaning. Vi rekommenderar därför alltid att du provar den här metoden först.

Om du hostar din webbplats med Kinsta är vårt kunniga supportteam endast ett klick bort och tillgängliga dygnet runt. Kom igång genom att gå till mykinsta-instrumentpanelen och klicka på chattikonen längst ned till höger.

Initierar en supportchatt i MyKinsta.
Initierar en supportchatt i MyKinsta.

Klicka sedan på knappen Skicka oss ett meddelande och låt oss veta hur vi kan hjälpa till:

Skickar ett supportchattmeddelande i MyKinsta.
Skickar ett supportchattmeddelande i MyKinsta.

Vi har representanter som hjälper dig på många språk, inklusive engelska, spanska, franska, tyska, italienska och portugisiska.

Öka maxstorleken för uppladdning av filer i WordPress Multisidor

Om du kör ett WordPress Multisides-nätverk kan du ändra den maximala uppladdningsstorleken på filer för ditt nätverk.

Gå allra först till instrumentpanelen nätverksadministratör och sedan till skärmen för inställningar > Nätverksinställningar.  Här bläddrar du ner tills du hittar sektionen Uppladdningsinställningar. Du hittar fältet Max upload file size  i det här området.

Fältet ‘Max upload file size’ i ‘Nätverksinställningar’
Fältet ‘Max upload file size’ i ‘Nätverksinställningar’

Standardvärdet för Max upload file size på en WordPress Multisida är 1500 KB  (~1,5 MB). Du kan ändra detta till ett högre värde och klicka på knappen Spara ändringar.

OBS: Du kan inte kringgå storleksgränsen för maxuppladdningar på servernivå härifrån. Om gränsen du anger här är högre än serverns maximala överföringsstorleksgräns ignoreras den. Du kan använda metoderna som beskrivs ovan för att hitta webbserverns konfiguration.

Den nya ‘Max upload file size’ i ‘Nätverksinställningar‘
Den nya ‘Max upload file size’ i ‘Nätverksinställningar‘

Här har vi ställt in den nya maxuppladdningsstorleken på filer på 131072 KB  (~128 MB).

Du kan även begränsa den totala storleken på filer som laddas upp till en enskild plats i multisidesnätverket. Detta är dock inaktiverat som standard.

Uppdatera filen ’.htaccess’.

Om din webbserver körs på Apache kan du uppdatera webbplatsens .htaccess-fil   för att öka den maximala uppladdningsstorleken i WordPress. Du kan hitta din  .htaccess-fil i WordPress-webbplatsens rotkatalog.

Enligt PHP-dokumentation är tre PHP-direktiv ansvariga för hur WordPress hanterar uppladdningar. De är:

  • upload_max_filesize
  • post_max_size
  • memory_limit

Vi har redan diskuterat dem ovan i avsnittet Webbplatshälsoinformation. Det skulle hjälpa om du ändrade värdena på dessa tre direktiv för att erkänna dina filstorlekar. Om den största filen du planerar att ladda upp exempelvis är 32 MB rekommenderar vi följande inställningar:

  • upload_max_filesize = 32M
  • post_max_size = 64M
  • memory_limit = 128M

Observera att alla värden använder M i stället för MB. Det är så PHP hanterar sina direktiv.

Uppladdningar kan innehålla extra information utöver själva filen. Det är med andra ord en bra idé att ge alla andra uppladdningsrelaterade direktiv lite andrum. Du kan läsa vår djupgående handledning om hur du kan förbättra PHP-minnesgränsen i WordPress för mer information.

Få åtkomst till din HTACCESS-fil via FTP/SFTP eller din hosting-leverantörs Filhanterare.

Hitta filen '.htaccess'.
Hitta filen ’.htaccess’.

Öppna HTACCESS-filen med en textredigerare eller kodredigerare och lägg sedan till följande kod:

php_value upload_max_filesize 32M
php_value post_max_size 64M
php_value memory_limit 128M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Lägg märke till två andra PHP-direktiv i koden ovan: max_execution_time och max_input_time De definierar hur länge en server spenderar på en enda PHP-uppgift. Ju större dina uppladdningar är, desto längre blir tiden. Du måste ange deras värden till ett tal som är lämpligt för ditt användningsområde.

OBS: Du kan möta ett 500 Internal Server Error efter att ha använt metoden ovan. Detta beror troligtvis på att servern kör PHP i CGI-läge. I sådana fall kan du inte använda ovanstående kommandon i HTACCESS-filen.

Skapa eller ändra filen ”php.ini”

Php.ini-filen är den plats där du definierar ändringar i dina standard PHP-inställningar. Den innehåller vanligtvis direktiv som definierar tidsgränser för filer, maximal överföringsstorlek och resursgränser.

Med hjälp av SSH eller FTP kan du hitta php.ini-filen i din WordPress-rotkatalog. I vissa fall kanske du inte hittar den där. Men var inte orolig! Du kan skapa en ny fil med samma namn i webbplatsens rotkatalog.

Så här skapar du en ny php.ini-fil
Så här skapar du en ny php.ini-fil

Lägg till följande kod i din befintliga eller nya php.ini-fil med en kod- eller textredigerare:

upload_max_filesize = 32M
post_max_size = 64M
memory_limit = 128M

Glöm inte att spara filen när du har gjort ändringarna. Vissa hostar tillåter inte att du ändrar PHP-inställningar med den här metoden. Om så är fallet kan du pröva följande lösning istället.

Skapa eller ändra filen ’.user.ini’

Om din hosting-leverantör har låst de globala PHP-inställningarna kan de ha konfigurerat servern så att den fungerar med .user.ini-filer  i stället för php.ini-filer.

Liksom php.ini-filer och .htaccess-filer kan du hitta .user.ini-filen i webbplatsens rotkatalog. Om du inte hittar den kan du skapa en ny .user.ini-fil på samma plats. Följ samma procedur som beskrivs i föregående metod för att skapa en ny php.ini-fil.

Lägg sedan till följande kod i .user.ini-filen:

upload_max_filesize = 32M
post_max_size = 64M
memory_limit = 128M

Du kommer att märka att detta är en upprepning av föregående metod, bara med ett annat filnamn.

Ändra PHP-alternativ via cPanel

Om din hosting-leverantör använder cPanel-instrumentpanelen för att hjälpa dig att hantera din server- och webbplatskonfiguration kan du ändra den maximala uppladdningstorleken på filer via gränssnittet.

Kom igång genom att gå till din cPanel-instrumentpanel och välja välj PHP-version under sektionen programvara.

Klicka på "Välj PHP-version" i cPanel-instrumentpanelen
Klicka på ”Välj PHP-version” i cPanel-instrumentpanelen

Här kan du ändra serverns nuvarande PHP-version och aktivera/inaktivera många PHP-tillägg. Klicka på länken Alternativ i navigeringsmenyn för att gå till panelen PHP-alternativ.

 Gå till inställningarna för PHP-alternativ i cPanel
Gå till inställningarna för PHP-alternativ i cPanel

Scrolla nedåt för att ändra värdena för PHP-direktiv som upload_max_filesizepost_max_sizememory_limitmax_execution_time, och max_input_time. De maxvärden som du kan ställa in här beror på din nuvarande hosting-plan.

Skärmen "PHP-alternativ" i cPanel
Skärmen ”PHP-alternativ” i cPanel

Om du har några tvivel om dessa värden föreslår vi att du kontaktar din hosting-leverantör. Den senaste cPanel-instrumentpanelen sparar ändringar automatiskt, så att du inte behöver klicka på någonting. Men om du använder en äldre cPanel-version måste du klicka på knappen Spara ändringar.

Öka den maximala uppladdningsfilstorleken i Nginx

Nginx är en annan webbserver ungefär som Apache, men den är även mycket mer. Vanligtvis kan Nginx hantera fler samtidiga förfrågningar än Apache, vilket gör den mycket snabbare. Kinsta använder Nginx för att driva sina prestandaoptimerade hosting-lösningar för WordPress.

Om du kör din WordPress-webbplats på Nginx måste du både ändra dina php.ini- och nginx.conf-filer.  Vi har sysslat med den förra filen tidigare. Den senare kallas en Nginx config-fil.

På en Nginx-server kan du hitta php.ini-filen i /etc/php/7.4/fpm/php.ini. Beroende på vilken PHP-version du har installerat kan den exakta sökvägen variera något.

upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 128M

Du behöver inte ställa in memory_limit i ovanstående fil eftersom Nginx hanterar den annorlunda. För mer info kan du kolla in den här Stack Overflow-tråden. När du har sparat php.ini-filen aktiverar du ändringarna genom att starta om PHP-FPM med hjälp av koden nedan i terminalen:

sudo service php7.4-fpm restart

Återigen kan den exakta koden variera något beroende på den PHP-version som är installerad på servern.

Använd sedan Nginx client_max_body_size för att ställa in den nya maxuppladdningsstorleksgränsen. Du måste deklarera detta direktiv i filen nginx.conf, som du kan hitta i /etc/nginx/nginx.conf.

Du kan deklarera det här direktivet i http {...}-blocket, server {...}-blocket eller location {...}-blocket.

Om du ställer in det i http-blocket påverkas alla webbplatser/appar som finns på den här servern.

http {
    ...
    client_max_body_size 128M;
}

Om du definierar det i server-blocket påverkas endast en viss plats/app som hostas av den här servern.

server {
    ...
    client_max_body_size 128M;
}

Location-blocket påverkar endast den angivna katalogen (t.ex. filer, uppladdningar) i en webbplats/app.

location /files {
    ...
    client_max_body_size 128M;
}

Glöm inte att spara filen och starta om Nginx för att tillämpa ändringarna. För att göra detta kan du använda följande kommando i terminalen:

sudo service nginx reload

Om du är Kinsta-klient kan du inte komma åt din Nginx-konfiguration direkt. Du kan dock kontakta vårt supportteam så kan de snabbt göra ändringarna åt dig.

Använd WordPress upload_size_limit filter

WordPress 2.5 introducerade upload_size_limit-filtret, som filtrerar den maximala uppladdningsstorleken som tillåts i php.ini. Även WordPress använder detta filter för att visa dig den maximala tillåtna uppladdningsstorleken, som på skärmarna Media Bibliotek och Webbplatshälsoinformation.

Nedan är ett exempel på detta filter i aktion från WordPress-bidragsgivaren Drew Jaynes. Det definierar storleksgränsen för överföringar för alla icke administratörs-roller.

/**
* Filter the upload size limit for non-administrators.
*
* @param string $size Upload size limit (in bytes).
* @return int (maybe) Filtered size limit.
*/
function filter_site_upload_size_limit( $size ) {
// Set the upload size limit to 10 MB for users lacking the 'manage_options' capability.
if ( ! current_user_can( 'manage_options' ) ) {
// 10 MB.
$size = 1024 * 10000;
}
return $size;
}
add_filter( 'upload_size_limit', 'filter_site_upload_size_limit', 20 );

Ovanstående kod använder WordPress manage_options -kapacitet för att endast ställa in denna gräns för icke-administratörer. Du kan ändra koden så att den riktar sig till specifika användarroller eller användar-ID:er. Läs vår djupgående WordPress-artikel om roller och funktioner för mer information.

Använda ett WordPress-plugin

Att syssla med kod med hjälp av SSH eller FTP/SFTP passar inte för alla. Om du inte är bekväm med att skriva eller redigera kod kan du använda ett WordPress-plugin istället.

WP Maximum Upload File Size
WP Maximum Upload File Size

Vi kommer att använda WP Maximum Upload File Size plugin här. Det är för tillfället det enda uppdaterade pluginet på WordPress plugin-lagringsplatsen som hjälper dig att få detta gjort.

För att komma igång installerar och aktiverar du WP Maximum Upload File Size-pluginet. Gå sedan till skärmen för inställningar i din WordPress-instrumentpanel. Här kan du se den maximala uppladdningsstorleken på filer som ställts in av både din hosting-leverantör och WordPress.

Inställningsskärm för WP Maximum Upload File Size
Inställningsskärm för WP Maximum Upload File Size

Här kan du se att den maximala uppladdningsstorleken på filer som fastställts av WordPress är mindre än den som ställts in av din hosting-leverantör. Du kan därför öka denna gräns genom att välja Maximum Upload File Size i rullgardinsmenyn.

OBS: Om du vill ställa in en maxgräns för uppladdningsstorlek av filer som är större än den som ställts in av din hosting-leverantör är det inte möjligt att göra detta via det här plugin-programmet. Du måste i så fall kontakta din hosting-leverantör.

Ladda upp filer via FTP/SFTP

Kämpar du fortfarande med alla ovanstående metoder? Eller vill din hosting-leverantör inte höja storleksgränsen för uppladdade filer? Du kan alltid ladda upp stora filer via FTP / SFTP.

Dra och släpp filer till servern och datorn med SFTP
Dra och släpp filer till servern och datorn med SFTP

Om du har många stora filer att ladda upp är detta den snabbaste metoden. Du kan läsa vår djupgående handledning om hur du massuppladdar filer till WordPress mediabibliotek för mer information.

Ibland känner WordPress inte igen filer som laddas upp via FTP / SFTP. Om så är fallet kan du använda det kostnadsfria Plugin-programmet Add From Server för att importera de uppladdade filerna till WordPress.

Alternativt kan du göra samma sak direkt från kommandoraden genom att importera bilder med WP-CLI. Med kommandot wp media import kan du skapa bifogade filer från lokala filer eller URLs.

Redigera inte filen wp-config.php

Det fungerar inte längre att redigera wp-config.php-filen. Vi lägger till det här eftersom vi har hittat många webbhandledningar som listar detta som ett legitimt sätt att öka den maximala uppladdningsstorleken i WordPress.

Detta inkluderar att gå till din webbplats rotkatalog via FTP / SFTP eller SSH och sedan redigera wp-config.php-filen.

Hitta filen "wp-config.php"
Hitta filen ”wp-config.php”

Du föreslås lägga till följande kod i wp-config.php-filen:

@ini_set( 'upload_max_size' , '64M' );
@ini_set( 'post_max_size', '128M');
@ini_set( 'memory_limit', '256M' );

Detta fungerar inte eftersom du bara kan använda funktionen ini_set() för att ställa in PHP-direktiv som tillhör PHP_INI_ALL  ändringsbart läge.

Eftersom upload_max_size och post_max_size tillhör PHP_INI_PERDIR ändringsbart läge, kan du bara ställa in dem via php.ini, .htaccess, http.conf eller .user.ini.

Om du har provat den här metoden tidigare utan att se några resultat har du nu fått veta varför den har misslyckats.

Verifiera din WordPress-webbplats nya maxuppladdningsstorlek på filer

Slutligen är det dags att verifiera att den nya maximala storleksgränsen för filuppladdningar har implementerats på din WordPress-webbplats. För att göra detta, följ samma procedur som vi diskuterade ovan för att kontrollera den maximala uppladdningsstorleken i WordPress.

Gå till ditt mediebibliotek i WordPress-instrumentpanelen och kontrollera om den maximala gränsen för uppladdningstorlek av filer har ändrats.

Verifiera den nya maximala uppladdningsstorleken av filer i Mediebiblioteket
Verifiera den nya maximala uppladdningsstorleken av filer i Mediebiblioteket

Ja, den har förändrats. Succé!

Du kan även gå till panelen Webbplatshälsoinformation och söka efter samma sak under rullgardinsmenyerna Mediehantering och Server.

Verifiera den nya maximala uppladdningsstorleken av filer i "Webbplatshälsoinformation > Mediebibliotek"
Verifiera den nya maximala uppladdningsstorleken av filer i ”Webbplatshälsoinformation > Mediebibliotek”
Verifiera den nya maximala uppladdningsstorleken av filer i "Webbplatshälsoinformation > Server"
Verifiera den nya maximala uppladdningsstorleken av filer i ”Webbplatshälsoinformation > Server”

Sammanfattning

Som du har sett är det inte alltför komplicerat att öka den maximala uppladdningsstorleken för filer i WordPress. Oavsett om du bygger en medietung portfoliowebbplats eller installerar ett stort tema handlar det bara om att veta var du ska leta och vilka kommandon eller verktyg som ska användas.

I de flesta fall bör det räcka med att höra av sig till sin hosting-leverantör. Men om du har en besvärlig host har vi visat dig några alternativa metoder som du kan prova innan du migrerar till bättre hosting.

Kom  igång med uppladdningarna!

Har vi gått igenom allt? Om du har upplevt ett jobbigt fall av storleksgränser på uppladdningar, låt oss veta hur du lyckades fixa det.

Salman Ravoof

Salman Ravoof is a self-taught web developer, writer, creator, and a huge admirer of Free and Open Source Software (FOSS). Besides tech, he's excited by science, philosophy, photography, arts, cats, and food. Learn more about him on his website, and connect with Salman on Twitter.