Besökarna på din webbplats hatar att vänta på att sidorna ska laddas – på sina datorer eller sina mobila enheter. Sidor som laddas långsamt kan få dem att rusa vidare till en konkurrents webbplats. En annan kritisk aspekt att tänka på är hur webbplatsens prestanda påverkar sökresultaten.

På Kinsta tar vi snabbhet på allvar, och vi försöker alltid göra våra kunders webbplatser snabbare.

Tillägget Kinsta Edge Caching till våra planer för Hanterad WordPress-hosting i december år 2022 innebar nya verktyg för att hjälpa kunderna att få sina webbsidor snabbare i webbläsarna.

När vi mätte tiden till första byte (TTFB) såg vi en genomsnittlig svarstid på 207 millisekunder i alla tester där Edge Caching var aktiverad, jämfört med 402,59 millisekunder utan Edge Caching. Det är en minskning med nästan 49 procent. Men några av de verkliga webbplatserna i våra tester presterade mycket bättre än så, med TTFB-resultat som var nästan 80 % snabbare med edge caching. Vi kommer att gräva djupare i dessa siffror nedan.

Låt oss ta en titt på hur prestandan på din WordPress-webbplats kan förbättras när mer av innehållet ligger ”on the edge”.

Vad är Edge Caching?

Många av våra kunder för WordPress-hosting drar redan nytta av vår integrering med Cloudflare och dess edge-servrar genom Kinsta CDN. Detta innehållsdistribueringsnätverk placerar en webbplats statiska tillgångar – som bilder, typsnitt och filer som innehåller CSS och JavaScript – på 260+ platser på Cloudflare’s nätverk runt om i världen. Det innebär att dessa tillgångar finns närmare den fysiska platsen för besökarna på din webbplats. Kortare transportsträckor för dessa tillgångar ger lägre nätverksfördröjning.

Edge Caching av HTML-koden för WordPress-sidor är ungefär som att hantera tillgångarna i CDN: et. Skillnaden är att det är relativt enkelt att hantera en cache av bilder, som sällan ändras. Det är svårare att hantera innehåll som initialt genereras dynamiskt av WordPress, cachelagras som statiskt innehåll och sedan återskapas varje gång som innehållet redigeras.

Hur cachelagras innehåll i Edge Caching?

Edge Caching fylls på av förfrågningar om sidorna på din webbplats från webbläsare. Om en sida inte redan är cachelagrad så skickas begärandet till din ursprungliga WordPress-webbplats. Där kan sidan finnas i den lokala cachen eller genereras på nytt av WordPress. Sidan lagras i Edge Cachen på vägen tillbaka till webbläsaren. Framtida begäranden längs samma väg kommer att dra nytta av cacheminnet tills det rensas.

Det är även så här som mobil-cachen fylls på. Om begärandet om en sida kommer från en mobil enhet så sparas innehållet i en mobilcache. (Den mobila cachen skiljer inte mellan till exempel iOS- och Android-enheter. Begäranden från surfplattor grupperas tillsammans med innehåll från datorer.)

Lokal cache och Edge Caching för WordPress

Kinsta erbjuder ett pluginfritt tillvägagångssätt för lokal WordPress-cachelagring på webbplatsens egen server. Kinsta’s lösning för Edge Caching behåller denna enkelhet: samma steg som du har tagit för att rensa din lokala cache kommer nu även att hålla en Edge Cache synkroniserad.

MyKinsta-instrumentpanelen inkluderar dessutom funktionalitet för att rensa edge cachen – och bara edge cachen – direkt.

Nytt med Edge Caching är möjligheten att aktivera en cache för mobila enheter. Om din webbplats genererar unika markeringar för mobila enheter så kan du cachelagra den HTML-koden separat från innehållet för stationära enheter…

Är Kinsta Edge Caching samma sak som Cloudflares APO?

Kinsta Edge Caching delar samma kraftfulla nätverk av edge-servrar som används av Cloudflare’s tjänst APO (Automatic Platform Optimization). APO är även utformad för att leverera edge caching till WordPress-webbplatser.

Här är vad som skiljer Kinsta Edge Caching från APO:

 • Inga extra avgifter. (Edge Caching är kostnadsfritt i alla planer för Hanterad WordPress-hosting).
 • Det krävs inget plugin för cachehanteringen.
 • Sömlös integrering med instrumentpanelen MyKinsta.
 • En enda plattform för att hantera CDN och Edge Caching.

Att sätta Kinsta Edge Caching på prov

Innan funktionen släpptes officiellt så bjöd vi in några av våra kunder som fick prova en betaversion av den nya Edge Caching-tjänsten för att samla in feedback. Våra betatestares verkliga webbplatser runt om i världen utgjorde den perfekta miljön för att testa teknikens hastighet.

Från Google’s datacenter us-central1 i Council Bluffs, Iowa, så undersökte vårt teams automatiska verktyg betatestarnas webbplatser och registrerade svarstider för tre cachelagringsscenarier:

 1. När en sida levererades från cacheminnet på en Cloudflare edge-server.
 2. När en sida inte hittades på en Cloudflare edge-server och hämtades från ursprungs-serverns ”lokala” cache.
 3. När det inte fanns någon cachelagrad sida överhuvudtaget och WordPress var tvungen att starta PHP-skript och skicka databasförfrågningar för att bygga upp sidan dynamiskt.

Det primära fokuset var skillnaden i svarstider för lokal cache och edge cache.

Vi mätte svarstiderna på två sätt:

 1. Tid till första byte – tiden mellan en begäran om en sida och ankomsten av den första biten av data.
 2. Tid för att ladda ner en hel HTML-sida.

Mätning av TTFB fokuserar på fördröjningstiden i nätverket mellan en webbserver och en webbläsare eftersom den i stort sett är oberoende av den mängd data som överförs för att slutföra en sida. Att ta tid på överföringen av en hel sida är ett användbart mått som återspeglar den verkliga uppgiften att leverera HTML till webbläsare.

Edge Caching i siffror

Efter hundratals tester som var riktade mot WordPress-webbplatser i datacenter runt om i världen så fann vi att Kinsta Edge Caching i genomsnitt minskade den tid som krävs för att leverera hela sidor till webbläsare med mer än 50 %.

Ta en titt:

TTFB: 402,59 ms (lokal cache), 207 ms (Edge). Hela sidan: 490.99 ms (lokal cache), 223,98 ms (Edge).
TTFB: 402,59 ms (lokal cache), 207 ms (Edge). Hela sidan: 490,99 ms (lokal cache), 223,98 ms (Edge).

Enligt våra tester så minskade Edge Caching TTFB med i genomsnitt nästan 48,6 % och tiden för att överföra hela sidor minskade med nästan 54,4 %.

Över 80 % förbättring över långa avstånd

Även om medelvärdena för alla hastighetstester var imponerande, så kan denna vy dölja viktiga data – särskilt för dem som riktar sig mot en global målgrupp.

Våra tester visade dramatiska prestandaförbättringar när Edge Caching minskade klyftan mellan webbläsare och mer avlägsna ursprungsservrar.

Edge Caching minskade till exempel TTFB med 83,6 % och sidöverföringstiderna med 85,6 % mellan vår testplats i Iowa och Google’s datacenter asia-southeast1 i Singapore:

TTFB: 672,01 ms (lokal cache), 110,05 ms (Edge). Hela sidan: 901.1 ms (lokal cache), 129,79 ms (Edge).
TTFB: 672,01 ms (lokal cache), 110,05 ms (Edge). Hela sidan: 901,1 ms (lokal cache), 129,79 ms (Edge).

När vi anslöt till WordPress-webbplatser i Sydneys australia-southeast1 data center, så sjönk TTFB med nästan 73.6%, och sidöverföringstiden sjönk med 77.3%.

TTFB: 898,26 ms (lokal cache), 237,21 ms (kant). Hela sidan: 1 130,48 ms (lokal cache), 256,95 ms (Edge).
TTFB: 898,26 ms (lokal cache), 237,21 ms (kant). Hela sidan: 1 130,48 ms (lokal cache), 256,95 ms (Edge).

Vi såg liknande siffror från datacentret australia-southeast2 i Melbourne. På Kinsta-kundernas WordPress-webbplatser där så gjorde Edge Caching att TTFB sjönk med i genomsnitt 77,8 % och sidöverföringen med nästan 82,7 %:

TTFB: 607.37 ms (lokal cache), 134.63 ms (kant). Hela sidan: 812.46 ms (lokal cache), 140.62 ms (kant).
TTFB: 607,37 ms (lokal cache), 134,63 ms (kant). Hela sidan: 812,46 ms (lokal cache), 140,62 ms (kant).

När vi anslöt till webbplatser som finns i europe-north1’s datacenter i Hamina, Finland, så minskade TTFB med nästan 41,7 % och överföringstiderna för sidor med mer än 56,3 %.

TTFB: 579,81 ms (lokal cache), 338,17 ms (Edge). Hela sidan: 822.21 ms (lokal cache), 358,89 ms (Edge).
TTFB: 579,81 ms (lokal cache), 338,17 ms (Edge). Hela sidan: 822,21 ms (lokal cache), 358,89 ms (Edge).

För webbplatser i St Ghislain, Belgien, i datacentret europe-west1minskade TTFB- och sidöverföringstiderna med 69 %.

TTFB: 464,64 ms (lokal cache), 143,13 ms (Edge). Hela sidan: 464.92 ms (lokal cache), 143,38 ms (Edge).
TTFB: 464,64 ms (lokal cache), 143,13 ms (Edge). Hela sidan: 464,92 ms (lokal cache), 143,38 ms (Edge).

Webbplatser som testades i europe-west2’s datacenter i London, Storbritannien, visade att TTFB sjönk med 58 % och att sidöverföringstiderna minskade med 60,8 %.

TTFB: 372,4 ms (lokal cache), 156,17 ms (Edge). Hela sidan: 458.18 ms (lokal cache), 179,34 ms (Edge).
TTFB: 372,4 ms (lokal cache), 156,17 ms (Edge). Hela sidan: 458,18 ms (lokal cache), 179,34 ms (Edge).

I europe-west3’s datacenter i Frankfurt i Tyskland så minskade TTFB med nästan 64 % och sidöverföringstiderna med 67,5 %.

TTFB: 409,27 ms (lokal cache), 147,42 ms (Edge). Hela sidan: 507.52 ms (lokal cache), 164,98 ms (Edge).
TTFB: 409,27 ms (lokal cache), 147,42 ms (Edge). Hela sidan: 507,52 ms (lokal cache), 164,98 ms (Edge).

När vi anslöt till webbplatser som finns i europe-west4’s datacenter i Eemshaven i Nederländerna så minskade TTFB med nästan 56 % och överföringstiderna för sidor med 63,6 %.

TTFB: 394,49 ms (lokal cache), 173,76 ms (Edge). Hela sidan: 538.84 ms (lokal cache), 195,82 ms (Edge).
TTFB: 394,49 ms (lokal cache), 173,76 ms (Edge). Hela sidan: 538,84 ms (lokal cache), 195,82 ms (Edge).

Vid testning av webbplatser i northamerica-northeast1’s datacenter i Montreal, Kanada, så minskade TTFB med drygt 10 % och sidöverföringstiderna med drygt 16,2 %.

TTFB: 325,3 ms (lokal cache), 292,28 ms (Edge). Hela sidan: 351.1 ms (lokal cache), 294,15 ms (Edge).
TTFB: 325,3 ms (lokal cache), 292,28 ms (Edge). Hela sidan: 351,1 ms (lokal cache), 294,15 ms (Edge).

I us-east5’s datacenter i Columbus, Ohio, så minskade TTFB- och sidöverföringstiderna med nästan 59 %.

TTFB: 326,69 ms (lokal cache), 133,97 ms (Edge). Hela sidan: 341.15 ms (lokal cache), 140,5 ms (Edge).
TTFB: 326,69 ms (lokal cache), 133,97 ms (Edge). Hela sidan: 341,15 ms (lokal cache), 140,5 ms (Edge).

I datacentret us-west4 i Las Vegas, Nevada, USA, så minskade TTFB med drygt 54,7 % och överföringstiden för sidor med nästan 57,3 %.

TTFB: 366,73 ms (lokal cache), 165,88 ms (Edge). Hela sidan: 413.39 ms (lokal cache), 176,63 ms (Edge).
TTFB: 366,73 ms (lokal cache), 165,88 ms (Edge). Hela sidan: 413,39 ms (lokal cache), 176,63 ms (Edge).

Men det är inte bara Kinsta som sätter Edge Caching på prov.

Brian Jackson, medgrundare av den digitala agenturen forgemedia, tog tid på TTFB och fullständig rendering av WordPress-sidor i en webbläsare efter Edge Caching. Han tittade även på largest contentful paint (LCP), den punkt där tillräckligt mycket av en sidas huvudinnehåll har renderats för att en användare ska uppfatta den som användbar. Han publicerade sina resultat på Twitter:

Twitter/Brian Jackson.(Visa på Twitter.)
Twitter/Brian Jackson. (Visa på Twitter.)

Simon Harper från SRH Design testade Kinsta’s Edge Caching genom att titta på TTFB och LCP samt First Contentful Paint (FCP), vilket är det första utseendet av innehåll på en skärm, även om det inte är sidans primära innehåll. Även han rapporterade via Twitter:

Twitter/Simon Harper.(Visa på Twitter.)
Twitter/Simon Harper. (Visa på Twitter.)

Webbsidornas struktur och länkade tillgångar som JavaScript, CSS och bilder kan påverka FCP och LCP, men allt börjar med att HTML-sidan levereras till webbläsaren.

Komma igång med Kinsta Edge Caching

Edge Caching är aktiverat som standard när du skapar en WordPress-webbplats i MyKinsta-instrumentpanelen. Det innebär att du inte behöver lyfta ett finger för att dra nytta av Edge Caching-hastighetsökningen.

Från och med januari år 2023 så kommer Kinsta att aktivera Edge Caching automatiskt på befintliga webbplatser som är kompatibla med tjänsten. Om du vill att Edge Caching ska fungera på din befintliga webbplats direkt så kan du aktivera den nu på följande sätt:

 • Välj WordPress Webbplatser i den vänstra navigeringen.
 • Välj namnet på en webbplats som du vill aktivera Edge Caching för.
 • Välj Edge Caching.
 • Klicka på knappen Aktivera Edge Caching.
Aktivera Edge Caching i MyKinsta-instrumentpanelen.
Aktivera Edge Caching i MyKinsta-instrumentpanelen.

Cachelagra ditt mobila innehåll med Edge Caching

Om din webbplats känner av mobila webbläsare och genererar sidor med markeringar som är unika för dessa enheter så kan du aktivera en mobil cache som är separat från innehållet för datoranvändare.

Aktivera mobil cachelagring i MyKinsta på följande sätt:

 • Välj WordPress Webbplatser i den vänstra navigeringen.
 • Välj namnet på en webbplats som Edge Caching är aktiverad på.
 • Välj Edge Caching.
 • Klicka på knappen Aktivera Mobil Cache.
Aktivera Edge Caching för mobila enheter på följande sätt.
Aktivera Edge Caching för mobila enheter på följande sätt.

Du behöver inte aktivera mobil cachelagring om din webbplats har stöd för både stationära och mobila webbläsare med samma responsiva HTML/CSS-markering.

Hantera ditt cachelagrade innehåll

Kinsta Edge Caching är utformat för att fungera sömlöst med de verktyg för cachehantering som de flesta av våra kunder redan använder på sina WordPress-webbplatser. Du kan även rensa innehåll i Edge cache direkt i MyKinsta här:

 • Välj WordPress Webbplatser i den vänstra navigeringen.
 • Välj namnet på en webbplats som Edge Caching är aktiverad på.
 • Välj Edge Caching.
Rensa edge cachen i MyKinsta-instrumentpanelen.
Rensa edge cachen i MyKinsta-instrumentpanelen.

Om du vill rensa alla sidor på din webbplats från den globala edge cachen så klickar du på knappen Rensa cache.

Om du bara vill rensa specifika sidor eller sökvägar så klistrar du in en mål-webbadress i fältet Rensa webbadress-cache och klickar på knappen Rensa webbadress-cache. Rensa cachen för allt innehåll på en specifik sökväg genom att markera alternativet Rensa cache för varje underkatalog under den angivna webbadressen.

Att välja bort Edge Caching

Om du vet att Edge Caching inte kommer att passa för din webbplats så kan du välja bort den innan vi börjar aktivera tjänsten för de flesta befintliga webbplatser i januari år 2023.

I MyKinsta:

 • Välj WordPress Webbplatser i den vänstra navigeringen.
 • Välj namnet på din WordPress-webbplats.
 • Välj Edge Caching.
 • Aktivera spaken ”Jag vill välja bort…”.
Välj bort Edge Caching med hjälp av instrumentpanelen i MyKinsta.
Välj bort Edge Caching med hjälp av instrumentpanelen i MyKinsta.

Om Edge Caching redan är aktiverat för en webbplats så hittar du en knapp för att inaktivera detta i det övre högra hörnet på sidan:

Inaktivera Edge Caching
Inaktivera Edge Caching

Snabba frågor om Edge Caching

Du kanske undrar…

Är Edge Caching kostnadsfritt i alla planer?

Ja. Edge Caching är aktiverat som standard på alla live-webbplatser som skapas i MyKinsta-instrumentpanelen. Edge Caching är även tillgängligt på iscensättnings-webbplatser i Premium-konton.

Förbättrar Edge Caching prestandan för mobilversionen av min webbplats?

Du kan aktivera en mobilspecifik cache för webbplatser som genererar markeringar som är anpassade för mobila enheter. Om din webbplatsdesign både stöder stationära och mobila webbläsare med samma responsiva HTML/CSS-markering så behövs det ingen mobil cache.

Behöver jag använda WordPress-optimeringsplugins?

Nej, Kinsta’s plattform för Hanterad WordPress-hosting tillhandahåller lokal cachelagring, Edge Caching och ett CDN som är finjusterat för att stödja världens mest populära CMS. Det krävs inga WordPress-plugins från tredje part.

Kan jag stänga av Edge Caching?

Ja. Du kan inaktivera Edge Caching på vilken enhet som helst i MyKinsta-instrumentpanelen. Om du är osäker på om din webbplats är kompatibel med Edge Caching så kan du kontakta Kinsta’s supportteam för att få råd.

Sammanfattning

Internets löfte har alltid varit att koppla samman människor runt om i världen. Men det har visat sig att det fysiska avståndet mellan servrar och besökare har en verklig inverkan på webbplatsers upplevda prestanda. Edge Caching flyttar innehållet närmare webbläsarna och skapar en snabbare sidladdning.

Kinsta gör Edge Caching till en grundläggande komponent i sin tjänst Hanterad WordPress-hosting och kompletterar CDN- och nätverkssäkerhetsfunktionerna som inkluderas i vår Cloudflare-integrering.

I genomsnitt så halverar Kinsta’s Edge Caching den tid som det tar att leverera HTML i webbsidor till besökarna på din webbplats. För webbplatser med verkligt globala målgrupper så kan hastighetsökningen vara dramatiskt högre.

Edge Caching finns tillgängligt för alla våra kunder utan extra kostnad. Om du fortfarande letar efter ett WordPress-hosting som är byggd med säkerhet, användarvänlighet och prestanda i åtanke så har vi ett hosting-program som passar dig.

Steve Bonisteel Kinsta

Steve Bonisteel is a Technical Editor at Kinsta who began his writing career as a print journalist, chasing ambulances and fire trucks. He has been covering Internet-related technology since the late 1990s.