WordPress-fel på webbplatsen är inget man skrattar åt. Vissa kanske endast orsakar mindre olägenheter, men andra kan resultera i stora problem. Driftstopp, misslyckade uppdateringar och installationer och saknade resurser kan hindra besökare från att komma åt eller använda din webbplats. Detta skadar din trovärdighet och kan potentiellt påverka din inkomst.

Det är nästan omöjligt att ha fullständig koll på varje potentiellt WordPress-fel. Men kunskap om några av de vanligaste WordPress-problemen som användare stöter på, kan hjälpa dig att förbereda och felsöka WordPress-problem när de dyker upp.

Det här inlägget går igenom de vanligaste WordPress-felen. Jag kommer att ge dig information som hjälper dig att lösa vart och ett av dem, så att du kan få igång din hemsida snabbt igen.

Vi kör igång direkt!

70 + av de vanligaste WordPress-felen och hur du fixar dem

För att kunna gå igenom så många olika problem i ett enda inlägg, har jag organiserat dem enligt typ. Nedan hittar du en allmän beskrivning av de olika komponenterna på din WordPress-webbplats och de problem som de kan uppleva, följt av de specifika felen och deras lösningar.

400-fel

Fel som är märkta med ett nummer mellan 400 och 499 är HTTP-klientfel. Det innebär oftast att något har gått fel med kommunikationen mellan den webbläsare som webbplatsens besökare använder och din webbplats server.

Kolla in vår videoguide om att felsöka 400-fel:

1. 400 Bad Request

400-felsvar i Google Chrome
400-felsvar i Google Chrome

400 Bad Request-svaret kommer alltid upp när din server upplever ett klientfel, men faller inte in i en specifik kategori. Det innebär att detta fel har flera möjliga orsaker, inklusive:

 • En felaktigt inskriven webbadress eller otillåtna tecken.
 • Skadade cacheminnen eller cookies i webbläsaren
 • Avvikelser mellan DNS-data (Domain Name System) och ditt lokala DNS-cacheminne.
 • Du försöker ladda upp en fil som är för stor.
 • Någon form av allmänt serverfel.

Potentiella lösningar är att kontrollera webbadressen för stavfel, rensa din webbläsares cache och cookies, rensa din DNS-cache och inaktivera webbläsartillägg.

2. 403 Forbidden

Det finns många åtgärder på plats för att hålla din WordPress-webbplats säker, inklusive varierande nivåer av ’behörigheter’. Funktionen kan förhindra att personer som inte ska ha åtkomst till din webbplats får tillträde, men kan ibland orsaka problem om behörigheterna inte är korrekt inställda.

En 403 Forbidden-fel är ett sådant problem:

403 Forbidden-svar i Google Chrome
403 Forbidden-svar i Google Chrome

För att åtgärda detta måste du återställa filbehörigheterna eller generera en ny .htaccess-fil. Det här problemet kan även vara resultatet av ett problem med ett plugin, ditt Content Delivery Network (CDN), eller hotlink-skydd.

Kolla in vår videoguide om hur man fixar 403 förbjuden felet:

3. 404 Not Found

Ett 404-fel uppstår när en användare försöker komma åt en webbsida som inte finns. Istället för att hitta den resurs som de letade efter, kommer de att se en sida som liknar den här:

Kinstas sida med 404-fel
Kinstas sida med 404-fel

Detta problem är relativt ofarligt men ändå frustrerande för användarna. Om du vill undvika detta ska du se till att åtgärda trasiga länkar på webbplatsen med jämna mellanrum och implementera omdirigeringar om du tar bort en sida eller flyttar den till en ny webbadress.

Kolla in vår videoguide om att åtgärda 404-fel:

4. 405 Method Not Allowed

405 Method Not Allowed-felet är din servers sätt att säga att den har fått webbläsarens begäran men avvisade den av någon anledning.

Det finns flera möjliga sätt att lösa detta problem, inklusive att dra tillbaka de senaste tema och plugin-uppdateringarna, kontrollera din servers konfiguration och felloggar, och felsökning av din programkod.

5. 413 Request Entity Too Large

Om det här felet visas i webbläsaren betyder det att servern på den webbplats du försöker komma åt inte kan behandla den HTTP-begäran du har gjort eftersom den är för stor.

Detta inträffar ofta om du försöker ladda upp en mycket tung fil. Du kan lösa problemet genom att öka din maximala HTTP-begäranstorlek.

6. 429 Too Many Requests

Om en användare försöker komma åt en viss resurs för många gånger under en kort tidsperiod kan de möta 429 Too Many Requests-felet. Detta är din servers sätt att blockera ett misstänkt beteende.

För att förhindra cyberattacker på din inloggningssida som kan leda till ett 429-fel kan du ändra dess standard-URL. Andra lösningar inkluderar testning för tema och plugin-konflikter.

500-fel

Alla fel på din webbplats som är märkt med ett nummer mellan 500 och 599 är en indikation på att din server är oförmögen att utföra en viss begäran av någon anledning. Här är några av de vanligaste exemplen.

Kolla in vår ultimata guide om att åtgärda 500-fel

7. 500 Internal Server-fel

Förutom att användare förhindras från att komma åt din webbplats, kan ett 500 Internal Server-fel påverka din din SEO negativt om det inte blir löst snabbt:

Ett Internal Server-fel i Google Chrome
Ett Internal Server-fel i Google Chrome

Tyvärr har 500-felet många möjliga orsaker och lösningar, vilket kan göra det svårt att felsöka det här problemet. Du kan börja med att rensa rensa webbläsarens cacheminne och ladda om sidan. Om det inte fungerar kan du djupdyka i mer tekniska felsökningsmetoder.

8. 501 Not Implemented

Det här felet innebär att din server inte har den funktionalitet som behövs för att slutföra den begäran som görs av användarens webbläsare. Det är troligt att servern inte känner igen metoden för begärandet.

Precis som med ett 500 Internal Server-Fel, kan ett 501-fel sänka din sökmotor- ranking om du inte löser det inom några timmar. Du kan prova att ladda om sidan, rensa webbläsarens cacheminne och inaktivera eventuella aktiva proxyinställningar för att lösa detta.

Du måste dock troligtvis kontakta din host för hjälp.

9. 502 Bad Gateway

I de fall där en server fungerar som en proxy eller ’gateway’ för en annan server, finns det en risk för att användare kan stöta på ett 502 Bad Gateway-fel. Detta inträffar när proxyn får ett ogiltigt svar från den ingående servern.

En 502-fel kan påverka din SEO, så det är bäst att lösa detta snabbt. Det kan vara klokt att börja med omladdning av sidan och rensning av din webbläsar-cache. Om dessa lösningar inte fungerar ska du kontrollera om det finns problem med din DNS, prova att inaktivera ditt CDN eller din brandvägg, eller kontakta din host för hjälp.

10. 503 Service Unavailable

När du möter ett 503 Service Unavailable-fel kan din server av någon anledning inte nås. Även om din webbplats ligger uppe, kommer den inte att vara tillgänglig för användarna.

Detta kan bero på rutinunderhåll, höga trafiknivåer eller ett allvarligare problem med din server. Den goda nyheten är att en 503-fel inte kommer att påverka din sökmotor-ranking. Det kan dock fortfarande vara mycket irriterande för besökare. För att åtgärda detta kan du prova:

Om ingen av dessa lösningar fungerar är det klokt att komma i kontakt med din hosts supportteam.

11. 504 Gateway Timeout

Precis som med ett 502-fel är 504 Gateway Timeout-felet resultatet av ett problem med kommunikationen mellan en inkommande server och en proxy. Det innebär i huvudsak att den senare servern nådde en time out när den väntade på att den förra skulle svara på en begäran.

Denna typ av fel kan påverka din SEO negativt. Möjliga lösningar är att ladda om sidan, inaktivera eventuella aktiva proxyinställningar, kontrollera DNS för problem och tillfälligt inaktivera ditt CDN.

Serverrelaterade fel

Din server ansvarar för att lagra alla din filer för WordPress-webbplatsen och kommunikationen med webbläsare för att göra ditt innehåll tillgängligt för användarna.

400 och 500-felen som redan har nämnts berör ju din server på något sätt. Det finns dock några lite mer WordPress-specifika problem som kan orsakas av problem med din server.

Kolla in vår ultimata guide om hur man åtgärdar säkerhetsrelaterade fel:

12. WordPress Memory Limit Error

Din hosting-leverantör allokerar en viss mängd serverminne till din webbplats. Om  du når din servers minnesgräns kan du stöta på problem vid installationen av ett nytt plugin eller ett nytt tema, eller uppladdning av mediefiler till din webbplats.

I stället för att din nya resurs blir tillagd visas ett meddelande som lyder: ”fatal error: allowed memory size has been exhausted”. Om detta händer kan du försöka öka din gräns för PHP-minnet genom att redigera din wp-config.php-fil.

Du kan alternativt kontrollera hur mycket diskutrymme du använder, se om du kan förbättra din PHP-minnesgräns och överväga att uppgradera till en ny hostingplan som erbjuder mer utrymme för din växande WordPress-webbplats.

13. Uploaded File Exceeds the upload_max_filesize Directive in php.ini

Din host sätter även en gräns för den maximala storleken på enskilda filer som du kan ladda upp till din server. Du kan se den här gränsen genom att navigera till Media > Lägg till ny i din WordPress-instrumentpanel  och leta efter den maximala storleken för uppladdade filer  (standarduppladdnings-storleken på Kinsta är 128 MB):

Den maximala storleken på uppladdade filer som anges i WordPress Media Uploader
Den maximala storleken på uppladdade filer som anges i WordPress Media Uploader

Om du behöver ladda upp en fil som är större än den angivna maximala storleken kan du ändra gränsen genom att redigera din php.ini-fil. Alternativt kan du kontakta din hosting-leverantör för att diskutera problemet med dem.

Detta är mycket enklare och mindre riskabelt än att försöka göra en ändring själv och bör inte vara ett problem för din hosts supportteam.

14. Fatal Error: Maximum Execution Time Exceeded

Servrar har tidsgränser för hur länge skript kan köras (vanligtvis 30 sekunder, Kinsta´s standard för maximal körningstid är 300 sekunder). Om ett PHP-skript på din WordPress-webbplats tar längre tid än den tilldelade tidsgränsen, ser du sannolikt meddelandet: ”fatal error: maximum execution time exceeded”.

Du kan lösa problemet genom att öka webbplatsens körningstidsbegränsning. För att göra detta måste du hitta hitta skriptet som körs för länge. Det är sannolikt en del av ett plugin eller ett tema. Detta skript ska tas bort.

15. Upload: Failed to Write File to Disk

Tillägg av bilder i dina inlägg och sidor kan göra dem mer användbara, intressanta och locka ytterligare organisk trafik. Du får dock svårt att göra detta om du ser ett meddelande som “Upload: Failed to write file to disk” när du försöker att lägga till mediefiler på webbplatsen.

Det här felet beror ofta på felaktig filbehörighet. Du kan åtgärda problemet genom att ändra filbehörigheterna via  FTP (File Transfer Protocol).

Det kan dock även vara ett problem med din server. När du laddar upp filer till WordPress, sparas de först i en tillfällig mapp på din server. De flyttas sedan till en lämplig WordPress-katalog. Om ändring av filbehörigheten inte åtgärdar det här felet ska du kontakta din host och be dem att tömma katalogen med tillfälliga filer, eftersom den kan vara full och förhindra uppladdningar.

16. Secure Connection Error

När du uppdaterar kärnfilerna för din WordPress-installation måste din webbplats ansluta sig till WordPress.org. Ibland är detta inte möjligt, på grund av din servers konfiguration. Resultatet är en varning i WordPress instrumentpanel.

Eftersom detta är ett problem som är direkt relaterat till din server måste du sannolikt kontakta din host för att kunna lösa det. Om din server är under en DDoS-attack, bör felet åtgärdas av sig självt inom kort. Du kan alternativt försöka åtgärda problemet själv genom att rikta din server mot WordPress.org via SSH (Secure Shell Protocol).

Säkerhetsrelaterade fel

Det är klokt att implementera WordPress bästa säkerhets-praxis på din webbplats. Cyberattacker kan orsaka allvarliga skador som kostar mycket pengar att fixa. Tyvärr kan åtgärderna för att skydda din webbplats även leda till fel.

Kolla in vår ultimata guide om säkerhetsrelaterade fel:

17. Cloudflare Error 521

Även om detta är ett 500-fel som de vi beskrev i föregående avsnitt, gäller detta fel specifikt för Cloudflare. Denna populära plattform används som ett CDN, och som skydd mot DDoS och andra attacker.

Om du möter ett 521-fel på din webbplats innebär detta att Cloudflare inte kan ansluta till din server. Antingen ligger din server nere eller så blockerar den tjänsten av någon anledning. Generellt sett ska du kontrollera att din server är uppe och att dess brandvägg har alla Cloudflares IP-intervall vitlistade. Detta brukar visa vad som orsakar problemet. Du kan sedan vidta åtgärder för att arbeta med din host och lösa det.

Förslag på läsning: Hur man ställer in Cloudflare APO för WordPress.

18. “Sorry, This File Type Is Not Permitted for Security Reasons”

Som en säkerhetsåtgärd har WordPress en standardlista över tillåtna filtyper. Detta förhindrar att skadliga parter lägger till körbara filer på webbplatsen som kan äventyra användarnas känsliga information.

Om en användare försöker ladda upp en filtyp som inte finns med på den listan visas ett meddelande med texten: “Sorry, this file type is not permitted for security reasons”:

Meddelandet Sorry, This File Type Is Not Permitted for Security Reasons
Meddelandet Sorry, This File Type Is Not Permitted for Security Reasons

Du kan aktivera uppladdningar av filtyper som inte är tillåtna i WordPress standardinställningar genom att redigera din wp-config.php-fil.

Pluginet WP Extra File Types kan också användas som en alternativ lösning.

19. “Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page”

Tidigare i det här inlägget har vi berört filbehörigheter lite kort. En liten sammanfattning är att de bestämmer vem som kan redigera vilka filer på din WordPress-webbplats. Detta håller din webbplats säker från hackers som kanske vill infoga skadlig kod.

Om dina behörighetsinställningar är felaktiga kan de dock oavsiktligt blockera dig eller välmenande användare från att komma åt din webbplats.

Detta kan resultera i ett fel som lyder: “Sorry, you are not allowed to access this page”.

Felmeddelandet "Sorry, you are not allowed to access this page"
Felmeddelandet ”Sorry, you are not allowed to access this page”

Det finns många möjliga lösningar på detta problem. Du kanske vill prova att:

 • Återställa din filbehörighet via SFTP (Secure File Transfer Protocol).
 • Kontrollera att ditt konto tilldelas rätt användarroll via phpMyAdmin.
 • Säkerställa att ditt databasprefix är korrekt.
 • Felsöka för plugin och tema-konflikter.

I värsta fall kan du även återställa en säkerhetskopia av din webbplats eller återställa WordPress.

20. “Installation Failed: Could Not Create Directory”

Whenever you install a plugin or theme on your WordPress site, its files are added to your server. If during an installation or update you receive a message that says “Installation failed: Could not create directory”, it means that for some reason, WordPress was unable to add the necessary files to your server.

Närhelst du installerar ett plugin eller ett tema på din WordPress-webbplats, läggs dess filer till på din server. Under en installation eller en uppdatering kan du möta ett meddelande som säger  “Installation failed: Could not create directory. Detta betyder att WordPress inte kunde lägga till nödvändiga filer till din server.

Detsamma gäller plugin och tema-uppdateringar. Detta är ett annat filbehörighetsrelaterat fel.

För att åtgärda detta, se till att du har tillåtelse att skriva i dina wp-admin, wp-content, och wp-includes-kataloger via FTP.

21. Incorrect File Permissions

Förutom att neka dig åtkomst till vissa områden på webbplatsen, som i fallet med felet “Sorry, you are not allowed to access this page”, kan felaktiga filbehörigheter hindra dig från att:

Och om dina filbehörigheter inte är så starka, lämnar du din webbplats sårbar och riskerar att hackers får tillgång till dina filer. Där kan de ta bort innehåll, stjäla data eller lägga till sin egen skadliga kod.

Om du möter något av ovanstående problem, eller misstänker att du har blivit hackad, kanske du bör verifiera filbehörigheterna via SFTP:

Fönstret för filbehörigheter i FileZilla
Fönstret för filbehörigheter i FileZilla

De numeriska standardvärdena för WordPress är 755 för mappar och 644 för filer.

22. ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR

SSL-certifikat (Secure Sockets Layer) är en säkerhetsåtgärd som används för att kryptera data. Detta förhindrar hackers från att stjäla känslig data såsom kreditkortsinformation när den överförs mellan servrar.

Om du nyligen har bytt hosting-leverantörer eller installerat ett nytt SSL-certifikat på webbplatsen kan det hända att webbläsaren visar ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR. Detta innebär att din server av någon anledning inte kunde upprätta en säker anslutning.

Det finns flera åtgärder som du kan vidta för att lösa problemet. Du kan bland annat uppdatera din webbläsare och ditt operativsystem, verifiera ditt SSL-certifikat, inaktivera webbläsartillägg och rensa webbläsarens cache och cookies.

23. ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH

ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH-felet kan tyda på att din webbläsare eller ditt operativsystem är utdaterat. Det kan även bero på problem med ditt SSL-certifikat, eller dyka upp efter att du har migrerat din WordPress-webbplats till en ny host.

Om det inte hjälper att uppdatera webbläsaren och operativsystemet kan du kontrollera om det finns ett namn som inte stämmer in i SSL-certifikatet. Alternativt kan problemet lösas genom att du rensar datorns SSL-tillstånd, eller så kan ditt SSL-certifikat vara inaktuellt.

24. Varningar för blandat innehåll

När du lägger till ett SSL-certifikat på din WordPress-webbplats kommer den att börja köra HTTPS istället för HTTP. Om din webbplats försöker ladda både HTTPS och HTTP-innehåll eller skript samtidigt, kommer du möta en varning om blandat innehåll.

Detta kommer förmodligen att innefatta nåt liknande som ”Den här webbplatsen är inte helt säker”. För att kunna lösa felet måste du följa några steg för att avgöra vilka HTTP-resurser som blir inlästa och ta bort eller ersätta dem med HTTPS-resurser.

25. SSL-handskakning misslyckades

Det här SSL-anslutningsrelaterade felet uppstår när webbläsaren inte kan upprätta en säker anslutning till servern. Tyvärr kan detta hända av olika skäl. Du kan läsa mer om detta här: ”Hur man fixar felet ”SSL-handskakning misslyckades” (5 metoder)”.

WordPress-mediefel

I WordPress värld syftar ’media’ oftast på bildfiler. Men det inkluderar även video och ljud. Även om dessa element kan ge ett engagerande och intressant innehåll för dina användare, är de ibland knepiga att införliva på grund av olika fel som kan uppstå i processen.

Kolla in vår guide om att åtgärda media-fel i WordPress:

26. WordPress HTTP-fel (ladda upp bild till mediebiblioteket)

När du har försökt ladda upp en fil till WordPress Mediebibliotek, kan du ha stött på ett vagt ’HTTP-fel’. Detta visas i allmänhet som en liten popup-ruta till höger på bilduppladdaren.

Det finns några möjliga orsaker till detta problem, inklusive en förfallen inloggningssession, otillåtna tecken i filnamnet, fel behörighet och problem på serversidan.

Börja först med att uppdatera sidan. Om det inte fungerar kan du försöka ändra storlek på eller byta namn på mediefilen. Om detta inte heller fungerar, bör du kontrollera dina behörigheter eller tillfälligt inaktivera dina plugins och teman. I händelse av att du fortfarande inte kan slutföra din uppladdning, kanske du bör kontakta din host. KOMMIT HIT!

27. Knappen för att lägga till media fungerar inte

I WordPress klassiska redigerare är knappen för att lägga till media en viktig funktion:

Knappen för att lägga till media i WordPress klassiska redigerare
Knappen för att lägga till media i WordPress klassiska redigerare

Med den här knappen kan du snabbt ladda upp nya mediefiler eller välja en från mediebiblioteket för att lägga till i inlägget. Men ibland händer det ingenting när man klickar på knappen eller så saknas den helt i redigeraren.

Om detta är fallet, beror problemet sannolikt på en konflikt med något plugin eller tema. Du kan lösa detta genom att lägga till funktionendefine ('CONCATENATE_SCRIPTS', false) till din wp-config.php-fil eller genom felsökning för potentiella kompatibilitetsfel.

28. Trasiga mediefiler

Om du öppnar ditt mediebibliotek och upptäcker att alla dina bilder är borta eller har ersatts med platshållare kan dina filer vara ’trasiga’:

Trasiga bildfiler i Mediebiblioteket
Trasiga bildfiler i Mediebiblioteket

Detta kan bero på en mängd olika saker, bland annat:

 • Ett problem med servern, exempelvis ett prestandaproblem.
 • Kompatibilitetsfel mellan dina plugins och/eller teman.
 • Felaktiga filbehörigheter.
 • Ett hack eller annan attack.

För att åtgärda problemet kan du försöka att återställa filbehörigheterna för din uppladdningskatalog till 755. Om detta inte fungerar, kan du kolla om det finns några konflikter med dina plugins. Om dina bilder fortfarande är trasiga efter detta, ska du kontakta din hosting-leverantör för att se om orsaken är ett serverproblem.

29. “There Has Been an Error Cropping Your Image”

I WordPress mediebibliotek kan du implementera mindre redigeringar av de bilder som du har laddat upp, exempelvis rotationer och beskärning. Medan du försöker redigera på detta sätt kan du få meddelandet: “There Has Been an Error Cropping Your Image”.

Det finns två möjliga orsaker till det här felet. Den första är att du kör på en föråldrad version av PHP. Om så är fallet kan du helt enkelt uppgradera för att fixa det. Det kan även vara så att din server saknar nödvändiga Graphics Draw (GD)-paket.

Om så är fallet måste du följa lämpliga steg för att installera det baserat på dina inställningar. I händelse av att du stöter på problem bör du kontakta hosting-leverantören för hjälp.

30. Incorrect Facebook Thumbnail

Social delning kan vara en effektiv metod för att öka på dina webbplats-besök. Ibland kan det emellertid hända att fel miniatyrbild visas när dina inlägg delas på Facebook.

Detta inträffar ofta när flera bilder i ditt inlägg inkluderar Open Graph (OG)- taggen. Facebook använder den här taggen för att gissa vilken bild den ska använda för miniatyrbilden, men när flera bilder inkluderar den blir plattformen förvirrad.

Ett sätt att åtgärda detta problem är genom att använda Yoast SEO: s sociala funktioner för delning. Genom att ställa in din Facebook-miniatyrbild via detta plugin kan du se till att rätt bild har OG-taggen på plats.

Databasfel

Din WordPress-installation består av två viktiga delar: dess filer och dess databas.  Du kommer visserligen att interagera med den förra mer regelbundet, men din databas är också avgörande för din webbplats förmåga att fungera korrekt.

31. Error Establishing a Database Connection

I händelse av att din webbplats inte kan upprätta en anslutning med din MySQL-databas kan den inte hämta de data som är nödvändiga för att visa ditt innehåll. I stället möter du ett fel som det här:

Error Establishing a Database Connection
Error Establishing a Database Connection

Detta kommer att hindra användare från att se frontend på din webbplats, och låser dig även från din WordPress-instrumentpanel. Den vanligaste orsaken till det här felet är att dina databasautentiserings-uppgifter är felaktiga. Du kan ändra dem i din wp-config.php-fil.

32. WordPress-databasen är korrupt

’Corruption’ är en allmän term som tillämpas på WordPress-databaser och filer när de har blivit komprometterade eller oanvändbara. Detta kommer ofta att resultera i ett fel när det gäller upprättandet av en databasanslutning.

Du bör helst återställa en säkerhetskopia av din databas för att ersätta den felaktiga versionen. Om detta inte är möjligt kan du även åtgärda det här felet genom att lägga till funktionen define(’WP_ALLOW_REPAIR’, true) till din wp-config.php-fil.

Förslag på läsning: kolla in den här guiden om hur du felsöker och reparerar Problem med WordPress-databaser. Du kan även lösa några av dessa problem genom att använda ett kostnadsfritt  databas-plugin för WordPress.

PHP-fel

PHP är ett kodningsspråk som är integrerat i WordPress. Problem som rör dess funktionalitet kan hindra dig från att redigera din webbplats eller resultera i påträngande meddelanden och notiser.

33.PHP-fel i WordPress

När det finns ett problem med din WordPress-webbplats PHP, kommer du att möta ett meddelande eller en varning högst upp i WordPress instrumentpanel som anger vad problemet är och vilka filer som påverkas.

Dessa meddelanden är avsedda för utvecklare, så att de kan gräva i sina webbplatsers kod och revidera problemet. Om du inte har erfarenhet av PHP, kan du orsaka mer problem för din webbplats om du försöker göra det själv.

Om du har drabbats av detta behöver du dock inte oroa dig. PHP-fel bör inte hindra din webbplats från att köras eller hindra användare från att komma åt den.

Helst bör du kontakta utvecklaren av eventuella relaterade plugins eller teman som kan orsaka problemet. Annars kan du anlita en utvecklare som hjälper dig att åtgärda det.

34. “Missing a Temporary Folder”

Varje gång du laddar upp en fil till din WordPress-webbplats, lagras den först i en tillfällig mapp innan den flyttas till sin permanenta katalog. Men felaktiga PHP-inställningar på din server skulle kunna förhindra åtkomst till denna temporära mapp, vilket leder till ett fel på din WordPress-webbplats.

För att lösa detta problem krävs det att du kommer åt din server via FTP och lägger till följande funktion i din wp-config.php-fil:

define(‘WP_TEMP_DIR’, dirname(__file__). ‘/wp-content/temp/’);

Sedan kan du lägga till en ny mapp med namnet temp i din wp-content-katalog.

Fil-fel i WordPress

I allt från dina inlägg och sidor till dina plugins och teman, innefattar din WordPress-installation hundratals om inte tusentals filer. Fel som är relaterade till dessa nyckelkomponenter kan resultera i förlorat eller otillgängligt innehåll.

Kolla in vår videoguide om att åtgärda fil-fel i WordPress:

35. “Destination Folder Already Exists”

När du installerar ett nytt tema eller ett plugin på din WordPress-webbplats, skapas en mapp på din server för att lagra filerna. Om du försöker installera ett plugin eller ett tema, och en mapp med samma namn redan är sparad på din server, visas ett fel som säger “Destination folder already exists…Plugin installation failed”:

Felet ”Destination folder already exists”
Felet ”Destination folder already exists”

Ditt första steg när du möter detta problem bör vara att kontrollera om samma plugin eller tema redan är installerat.

Om så inte är fallet, ska du få tillgång till din server via FTP och navigera till din wp-content-mapp.  Titta sedan igenom dina plugins eller teman för att se om det finns en mapp med samma namn som komponenten som du försöker installera. När du har tagit bort den mappen kan du prova installationen igen.

36. WordPress Temats Stylesheet saknas

CSS är ett kodningsspråk som bestämmer ”stylingen ” på din webbplats. Detta kan omfatta färger, teckensnitt, och en mängd andra element som gör din webbplats intressant att titta på.

När det gäller WordPress-teman, finns all nödvändig CSS i en fil som kallas en ’stylesheet’. Om ditt temas formatblad inte är tillgängligt kan webbplatsen inte laddas ordentligt och då visas ett fel:

Felet "Stylesheet is missing" i listan WordPress-teman
Felet ”Stylesheet is missing” i listan WordPress-teman

Detta kan även inträffa under en temainstallation:

En misslyckad temainstallation på grund av ett saknat stylesheet
En misslyckad temainstallation på grund av ett saknat stylesheet

Detta kan inträffa eftersom ditt temas stylesheet inte har överförts till din server, eller för att det är felaktigt namngivet och därför inte går att hitta. För att åtgärda problemet, ska du få åtkomst till din server via FTP och navigera till ditt temas underkatalog.

Leta sedan efter temats stylesheet. Om det inte finns där, ska du hämta det från ditt temas filer och ladda upp det till din server. Kontrollera att filen är namngiven style.css och att den sparas i rätt temamapp.

37. Pluggable.php Fil-Fel

Pluggable.php-filen på din WordPress-webbplats gör det möjligt för användare, plugins och teman att åsidosätta kärnfunktioner. Om ett plugin eller ett tema inte är kodat på rätt sätt kan det resultera i en konflikt med den här filen.

Problemet kommer att visas som ett PHP-felmeddelande i din instrumentpanel i WordPress som refererar till din pluggable.php-fil.  Men orsaken till problemet finns vanligtvis inte i filen pluggable.php, det kan exempelvis finnas i din wp-config.php-fil eller functions.php-fil.

Du måste helt enkelt hitta den verkliga platsen för konflikten i felmeddelandet. Sedan navigerar du till relevant fil och åtgärdar problemet genom att ta bort blanksteg, tomma rader eller något liknande.

38. WordPress-filerna är korrupta

Din WordPress-databas kan bli korrupt, och det kan även dess filer. Detta kommer att göra dem otillgängliga, vilket är ett stort problem, särskilt när det gäller kärnfiler.

Korrupta filer kan vara resultatet av ett serverfel, felaktig filbehörighet eller ett PHP-versionsfel. Den enklaste korrigeringen är att återställa en säkerhetskopia av webbplatsen. Detta kan göras på endast några klick i MyKinsta.

Logga först in på MyKinsta´s instrumentpanel. Gå till ”Webbplatser” på vänster sida och klicka sedan på den WordPress-webbplats som du behöver återställa en säkerhetskopia för.

Återställ WordPress från en säkerhetskopia i MyKinsta
Återställ WordPress från en säkerhetskopia i MyKinsta

Välj önskat säkerhetskopieringsalternativ från de angivna och klicka på knappen ”Återställ till” för att bestämma om du vill att säkerhetskopian av din WordPress-webbplats ska återställas på din live- eller iscensättningswebbplats.

Återställa en säkerhetskopia på WordPress till en live-webbplats i MyKinsta
Återställa en säkerhetskopia på WordPress till en live-webbplats i MyKinsta

Du måste då bekräfta återställningen av säkerhetskopian genom att ange ditt webbplatsnamn. Klicka sedan på ”Återställ”. Detta kommer att skriva över din live-miljö.

Alternativt kan du ersätta kärnfiler genom att ladda ner WordPress, ta bort de korrupta filerna via FTP, och sedan ladda upp färska kopior från WordPress .zip-filen.

Fel i webbläsare

Besökare får tillgång till din webbplats med hjälp av de webbläsare som de väljer. Detta innebär att olika webbläsarfel kan hindra användarna från att nå din webbplats. Att förhindra dessa problem kan hjälpa dig att undvika att gå miste om trafik.

Kolla in vår ultimata guide om webbläsar-fel:

39. ”Not Secure”-varning i Chrome

När du surfar på internet med Hjälp av Google Chrome har du kanske märkt att vissa sidor har en ’Not Secure’-varning bredvid sina webbadresser:

Varningen "Not Secure" i Google Chrome
Varningen ”Not Secure” i Google Chrome

Webbläsaren visar den här varningen när en webbplats inte använder ett SSL-certifikat. Om dina sidor utlöser dessa meddelanden i användarnas webbläsare, kan din webbplats trovärdighet skadas. Det kan även påverka din trafiknivå, SEO, och konverteringsfrekvens. Om du vill förhindra att detta händer kan du installera ett SSL-certifikat.

På senare tid har Chrome börjat att visa ERR_SSL_OBSOLETE_VERSION varningsmeddelanden för webbplatser som inte använder TLS 1.2 eller 1.3.

40. “Your Connection Is Not Private” – webbläsarfel

Ännu värre än ”Not Secure”-varningen i Chrome är  “Your Connection Is Not Private”- sidan. Det här felet förhindrar användare från att enkelt komma åt din webbplats, på grund av ett problem med dess SSL-certifikat (eller brist på ett sådant).

Om de stöter på den här sidan kan användarna skrämmas bort från din webbplats av rädsla för att deras personliga information blir stulen. Du kan försöka förhindra att detta sker genom att se till att ditt SSL-certifikat är installerat på rätt sätt , men det kan även vara ett problem på klientsidan som dina användare kommer att få åtgärda själva.

41. ERR_TOO_MANY_REDIRECTS

En omdirigeringsslinga, som ofta visas som ”ERR_TOO_MANY_REDIRECTS”, uppstår när det finns en felkonfiguration av omdirigeringar på din server.

Detta kan exempelvis innebära att URL 1 pekar mot URL 2, medan URL 2 pekar tillbaka till URL 1, vilket orsakar en oändlig loop. Användare kan försöka åtgärda detta fel genom att ta bort webbplatsens cookies och rensa sina webbläsares cache. Du kan även försöka bestämma vilken typ av omdirigeringsslinga det handlar om, för att räkna ut källan till problemet och sedan lösa det.

42. ERR_CONNECTION_REFUSED

Liksom många webbläsarfel, orsakas ERR_CONNECTION_REFUSED-problemet vanligtvis inte av något som är specifikt för WordPress. Men det kan ju hända att användarna kontaktar dig eftersom de inte kan komma åt din webbplats på grund av detta meddelande i Chrome. Då är det ändå bra att kunna tala om för dem hur man åtgärdar problemet.

Felet ERR_CONNECTION_REFUSED uppstår eftersom användarens webbläsare inte kunde ansluta till webbplatsens server. Detta kan vara ett problem på serversidan, och i så fall bör du kontrollera om din webbplats är nere och kontakta din hosting-leverantör. Alternativt kan du prova att instruera dina användare att starta om sina routrar och rensa sina webbläsares cacheminnen.

43. ERR_EMPTY_RESPONSE

Problemet ERR_EMPTY_RESPONSE uppstår när en användares webbläsare skickar en begäran till din webbplats utan att din server skickar någonting tillbaka. De mest populära korrigeringarna för det här problemet är att rensa webbläsarens cacheminne och återställa nätverksinställningarna.

Du kanske även bör tipsa användare som upplever det här problemet att inaktivera alla Chrome-tillägg som de använder och pröva att tillfälligt sitt antivirusprogram.

44. DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN Browser Error

Ditt DNS är det system som förvandlar din webbplats IP-adress till en läsbar domän, exempelvis kinsta.com. Om ditt DNS inte korrekt lyckas översätta din domän till webbplatsens IP-adress möter användarna DNS_PROBE_FINSHED_NXDOMAIN- webbläsarfelet i Chrome.

Det första steget för att lösa problemet är att frigöra och förnya din IP-adress. Om detta inte fungerar kan du föreslå att användare tillfälligt försöker inaktivera sina antivirusprogram eller Virtual Private Networks (VPN).

Förslag på läsning: Hur du fixar felkoden DNS_PROBE_FINISHED_BAD_CONFIG.

Kolla in vår videoguide om hur man fixar DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN Browser-felet:

Felsökning av diverse WordPress-fel

Många WordPress-fel kan spåras tillbaka till en specifik orsak, medan vissa är lite svårare att diagnostisera. De kan ha flera möjliga ursprung eller leda tillbaka till en liten detalj som inte verkar betydande.

Nedan finns en mängd olika WordPress-problem som inte passar in i de kategorier som i har gått igenom hittills.

Kolla in vår videoguide om att åtgärda WordPress-fel:

45. The White Screen of Death

Ett av de mest kända WordPress-felen är white screen of Death (WSoD). Det gör att din webbplats visas som en tom vit sida för sina användare. Det här problemet kan även låsa ut dig från WordPress instrumentpanel. Det orsakas vanligtvis av ett kompatibilitetsproblem med något plugin.

Det bästa tillvägagångssättet för att lösa detta är att hitta det plugin som orsakar konflikten och ta bort det. Andra möjliga orsaker är syntaxfel, att du har nått webbplatsens minnesgräns och problem med filbehörigheter.

Kolla in vår videoguide om hur man fixar White Screen of Death:

46. Utelåst från WordPress Admin Instrumentpanel

Din instrumentpanel i WordPress är väldigt viktig för många uppgifter, inklusive fastställande många vanliga WordPress-fel. Ibland kan dock de problem som du upplever på din webbplats låsa ut dig från WordPress instrumentpanel.

Det finns många möjliga orsaker till detta problem. Om det är möjligt kan du försöka avgöra om du är utelåst på grund av ett separat problem och sedan vidta åtgärder för att lösa roten till problemet. Du kan även prova att återställa en säkerhetskopia av din webbplats, eller inaktivera ett säkerhetsplugin via FTP om du tror att det hindrar dig från att komma åt webbplatsens backend.

47. Kan inte ansluta via SSH eller SFTP

Ibland kräver WordPress-hantering eller felsökning att du får tillgång till din server direkt. SFTP gör det möjligt för dig att komma åt dina filer (lär dig skillnaden mellan SFTP och FTP), och SSH tillåter en stor mängd andra fjärr-uppgifter (här är en guide om hur du kommer igång med SSH).

Om du försöker använda SFTP eller SSH för att nå din server men inte kan ansluta kan du behöva ta bort inaktuella IP-adresser från din known_hosts-fil.

48. SSH Connection Refused

Om du försöker ansluta till din server via SSH, och du ser ett meddelande som lyder  “Connection refused” i ditt kommandoradsgränssnitt, är problemet något annorlunda:

Felmeddelandet Connection refused i terminalen
Felmeddelandet Connection refused i terminalen

I stället för att redigera known_hosts behöver du kolla upp ett par saker som har med din SSH-konfiguration att göra.

Kontrollera först att din server har en installerad SSH-daemon. Du bör även kontrollera dina autentiseringsuppgifter och avgöra om porten du använder är öppen. Problemet kan även bero på dina brandväggsinställningar.

Kolla in vår videoguide om hur man fixar felet SSH Connection Refused:

49. Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance

När du kör uppdateringar på din WordPress-webbplats, går den tillfälligt in i underhållsläge. Under denna period, kommer alla som försöker komma åt din webbplats att se ett meddelande som säger något i stil med: “Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute”

Meddelandet "Briefly unavailable for scheduled maintenance" i WordPress
Meddelandet ”Briefly unavailable for scheduled maintenance” i WordPress

Detta är egentligen inte ett fel, eftersom det är tänkt att inträffa. Användarna kan dock tolka det annorlunda. Om de kontaktar dig om detta utan att du upplever ett problem på din sida, bör du rekommendera dem att ladda om sidan.

Om du å andra sidan ser det här meddelandet när du kör uppdateringar i WordPress, kan din webbplats ha fastnat i underhållsläge.

50. WordPress har fastnat i underhållsläge

Att stänga din webbläsare i mitten av en uppdatering eller köra massuppdateringar av plugins kan få din webbplats att fastna i underhållsläge. I det här fallet visas samma meddelande som användarna ser på frontend när du kör uppdateringar.

Det är lyckligtvis ganska enkelt att lösa detta problem. Allt du behöver göra är att komma åt webbplatsens filer via FTP, och ta bort den som heter .maintenance:

maintenance-filen i FileZilla
.maintenance-filen i FileZilla

Efter detta ska din webbplats fungera som den ska igen.

51. Ändringar är inte synliga på din Live-webbplats

Man kan bli frustrerad om man har lagt ner hårt arbete för att göra uppdateringar på sin webbplats, och ser att ingenting har hänt på frontend. Den goda nyheten är att detta problem oftast är mycket enkelt att åtgärda.

Det är oftast resultatet av ett cachelagrings-problem. Pröva först att rensa webbläsarens cacheminne. Om ändringarna fortfarande inte syns och du använder ett plugin för cachelagring, kan du läsa dess dokumentation för att lära dig hur du även rensar plugin-programmets cache.

52. Missat schema

Ett konsekvent uppladdningsschema är en del av en stark innehållsstrategi. WordPress hjälper till med detta genom att du kan schemalägga inlägg för publicering vid specifika datum och tider.

Scheduled Post Trigger-pluginet
Scheduled Post Trigger-pluginet

Tyvärr fungerar detta inte alltid som avsett, vilket resulterar i missade scheman-fel. Generellt är de snabbaste lösningarna på detta problem antingen tillgängliga via plugins, exempelvis Scheduled Post Trigger eller WP Scheduled Posts Pro. En lösning kan även vara redigering av cron jobs.

Här på Kinsta konfigurerar vi dina WordPress cron jobs så att de körs på systemnivå med intervaller på 15 minuter.

53. Misslyckad auto-uppdatering

För att hjälpa din webbplats att ständigt ha den senaste versionen av WordPress, kan du aktivera auto-uppdateringar. Detta kan vara praktiskt för att effektivisera denna aspekt av webbplatsens underhåll och hålla din webbplats säker, men det kan även resultera i problem.

Automatiska uppdateringar kan ibland misslyckas. När detta händer kan din webbplats krascha och bli otillgänglig för användarna. Den rekommenderade korrigeringen är att istället genomföra en manuell uppdatering.

54. Problem med WordPress-import

Av olika anledningar kan du upptäcka att du behöver importera innehåll till din WordPress-webbplats. Detta är en ganska vanlig praxis bland utvecklare, och diverse plugins används ofta för denna uppgift.

Tyvärr kan import lätt resultera i PHP eller HTTP-timeout. För att undvika dessa problem kan du:

 • Byta till en snabbare internetanslutning.
 • Importera dina filer med hjälp av WP-CLI.
 • Öka din tidsgräns för PHP-timeout.

Du kan även behöva kontakta hosting-leverantören för att få hjälp med att lösa problemet.

55. WordPress prestandaproblem

Din webbplats prestanda är mer eller mindre synonym med dess hastighet. Snabbt laddade sidor skapar bättre UX och SEO, så det är viktigt att rutinmässigt övervaka och optimera webbplatsens hastighet. Pingdom är ett praktiskt verktyg för att testa laddningstider från flera platser:

Pingdom´s test av webbplats-hastighet
Pingdom´s test av webbplats-hastighet

Efter att ha testat din webbplats, kommer Pingdom att ge dig en lista med förslag på hur du kan förbättra dess prestanda. Vanliga lösningar är bildkomprimering,  cachelagring och  aktivering av ett CDN.

56. WordPress skickar inte e-post

E-postmarknadsföring är en viktig strategi för många WordPress-webbplatser och kan öka din trafiknivå och konverteringsfrekvens. Det finns flera plugins tillgängliga som kan göra det möjligt för dig att skicka e-post från din instrumentpanel i WordPress. De buntar bekvämt ihop din plattform för e-postmarknadsföring med din webbplats backend.

Om dina e-postmeddelanden inte skickas till dina prenumeranter, beror detta ofta på din server´s konfiguration. Din host kan ha begränsningar för de resurser som webbplatsen kan använda, vilket förhindrar att e-postmeddelanden skickas ut.

Om du misstänker ett serverrelaterat problem ska du kontakta din host. Du kan behöva uppgradera din plan. Alternativt kan det plugin som du använder vara källan till problemet. Kontrollera dess supportforum och dokumentation för vanliga problem eller kontakta utvecklaren för support.

Slutligen kan e-postmeddelanden som skickas från WordPress markeras som skräppost. Om en användare kontaktar dig om ett saknat e-postmeddelande, ska du säga åt dem att kontrollera sin skräpmapp.

57. WordPress Syntax-fel

Syntaxfel avser problem med syntaxen eller strukturen på din kod. Detta kan omfatta felaktigt använda skiljetecken eller andra stavfel. I vissa fall kan ett syntaxfel låsa dig ute från instrumentpanelen och krascha din webbplats.

Trots den till synes obetydliga grundorsaken är denna typ av fel ganska allvarlig. Det uppstår ofta när du klistrar in kodavsnitt som du har hittat på nätet. Om du har gjort något sådant nyligen, är detta sannolikt källan till ditt problem.

Lös detta genom att navigera till platsen för kodstycket som du klistrade in med hjälp av FTP, och korrigera eller ta bort det.

58. Sidofältet i WordPress visas under innehållet

Sidofält kan vara användbara för att visa nyckelinnehåll för dina användare, exempelvis din navigeringsmeny, WordPress sökfunktion, sociala ikoner, och till och med disclaimers. Om sidofältet ser konstigt ut eftersom det visas under ditt innehåll i stället för bredvid, har du dock ett problem.

Detta är ofta resultatet av missbrukade <div>-taggar i en eller flera av ditt temas filer. Du måste spåra källan till problemet för att kunna korrigera din kod och åtgärda den. Detta kan även uppstå på grund av problem med webbplatsens bredd, ett fel med float-egenskaperna eller andra problem med ditt WordPress-tema.

59. Vit text och saknade knappar i den visuella redigeraren

Din WordPress-redigerare är ganska viktig. Utan den, skulle det vara mycket svårare att lägga till nytt innehåll på din webbplats. Du kanske nån gång har öppnat Den Klassiska Redigeraren och sett att alla knappar saknas i verktygsfältet och att din textfärg är inställd på vitt? Då har du förmodligen känt hur jobbigt det är att inte ha tillgång till den funktionaliteten.

Ofta beror detta fel på en pluginkonflikt eller ett cachelagrings-problem. Om problemet inte blir löst av rensning av webbläsarens cacheminne eller inaktivering av dina plugins kan du behöva byta ut några av dina WordPress-kärnfiler.

60. Problem med WordPress RSS feed

RSS feeds är ett enkelt sätt att stärka din webbplats genom datasäkring. De är särskilt användbara för nyhetswebbplatser och andra innehållshubbar. Om det blir fel i din RSS-feed kan sidan dock se oproffsig ut och användare kan hindras från att visa innehåll.

Dessa fel kan uppstå på grund av extra mellanslag eller radbrytningar efter stängning av PHP-taggar i din functions.php-fil eller plugins. Du kan spåra dem och ta bort dem för att eliminera problemet. Alternativt kan du även behöva testa för fel i plugins eller teman eller helt enkelt inaktivera WordPress standard RSS-feeds funktion.

61. WordPress Failed to Open stream

Om du ser ett felmeddelande med texten ”failed to open stream” betyder det att WordPress inte kunde öppna en fil som refererades till någonstans i din kod.

Det här felet kan orsakas av en mängd olika problem, men meddelandet kommer vanligtvis att berätta vad källan till problemet är. Möjliga svar är:

 • Ingen sådan fil eller katalog.
 • Tillstånd nekat.
 • Åtgärden misslyckades.

Tillvägagångssättet för att rätta till problemet beror på vilket svar du ser. Det kan vara så att det saknas en fil, dina behörigheter är felaktigt inställda eller så har WordPress problem med att ansluta till ett API från tredje part.

62. Password Reset Key Error

Om användarna har möjlighet att registrera sig för konton på din webbplats, kan de ibland vara tvungna att återställa sina lösenord. I vissa fall inkluderar standard-mailet för lösenordsåterställning en länk som leder användarna tillbaka till inloggningssidan, där de ser ett meddelande som lyder: This key is invalid or has been used. Please try to reset the password again.”

Vanligtvis är detta ett cachelagrings-problem. Om du har ett cachelagrings-plugin installerat på din webbplats ska du kontrollera att du har inaktiverat cachelagring för sidan Mitt Konto i plugin-programmets inställningar. Det har även rapporterats om konflikter med CAPTCHA- plugins.

63. Inloggningssidan fortsätter att uppdateras

Om du klickar på knappen Logga in på din Inloggningssida för WordPress och den uppdaterar sig gång på gång istället för att ta dig till din instrumentpanel, kan det vara något som har blivit fel:

Inloggningsskärmen för WordPress
Inloggningsskärmen för WordPress

Det här problemet kan bero på en plugin-konflikt, fel WordPress-adresser, eller en skadad  .htaccess-fil.

64. WordPress loggar ut dig gång på gång

Till skillnad från felet med att inloggningssidan ständigt uppdateras, gör detta problem att du kommer åt din instrumentpanel en kort stund innan du gång på gång loggas ut. Detta beror ofta på ett problem med inställningarna för din WordPress-webbplats.

Om du möter det här problemet matchar förmodligen inte WordPress-adressen och webbplatsadressen i dina Allmänna inställningar:

WordPress-adressen och webbplatsadressen i de allmänna inställningarna
WordPress-adressen och webbplatsadressen i de allmänna inställningarna

Detta kan bero på till synes små skillnader, exempelvis om båda webbadresserna inkluderar www i början eller inte. Ändring av webbadresserna så att de matchar bör åtgärda problemet.

Om du inte har möjlighet att göra detta via din instrumentpanel eftersom WordPress håller dig utloggad, kan du få jobbet gjort genom att redigera din wp-config.php-fil.

65. “Are You Sure You Want to Do This?”

De mest frustrerande WordPress-felen är de som inte ger någon indikation om vad som kan vara orsaken. Ett fel där det står “Are you sure you want to do this?” är ett sådant problem.

Oftast är detta resultatet av en plugin eller tema-konflikt och kan lösas med standardmässig felsökning för den situationen. I händelse av att detta inte fungerar, kommer du förmodligen att behöva byta ut din wp-config.php-fil.

66. “Another Update In Progress”

Normalt visas felet “Another update is currently in progress” om du försöker köra en plugin- eller temauppdatering medan WordPress fortfarande utför en kärnuppdatering.

Ofta händer detta under automatiserade säkerhetsuppdateringar av kärnan. Meddelandet ska försvinna automatiskt när den första uppdateringen är klar. Om det inte försvinner är det något som är fel. Du kan lösa detta i phpMyAdmin genom att ta bort core_updater.lock-raden i wp_options-tabellen.

67. Fel vid flytt till papperskorgen

WordPress gör det möjligt för dig att enkelt ta bort inlägg och sidor från din webbplats med ett klick på en knapp. Det kan dock uppstå ett fel när du försöker flytta innehåll till papperskorgen.

Detta kan inträffa på grund av ett cachelagringsproblem eller en plugin-konflikt. Det kan även bero på databas-korruption eller felaktig filbehörighet.

68. WordPress installationsfel

Även om WordPress är känt för sin enkla fem minuters installationsprocess, kan du fortfarande stöta på problem. Potentiella problem inkluderar felen Error Establishing a Database Connection och 500 Internal Server Errors, som vi har gått igenom i det här inlägget.

Du kan även stöta på felmeddelandet “Headers Already Sent”. Detta beror sannolikt på onödiga mellanslag eller PHP-taggar i din kod. Meddelandet ska tala om var problemet är och du kan lösa det genom att redigera den relevanta filen.

69. “The Site Is Experiencing Technical Difficulties”

Detta fel har blivit mer frekvent sedan lanseringen av WordPress 5.2. Det visas vanligtvis under uppdateringar av kärnan, plugins, eller teman:

experiencing technical difficulties Ett felmeddelande med texten: “The site is experiencing technical difficulties.”

Orsaken till ”The Site Is Experiencing Technical Difficulties”-felet är vanligtvis ett fel med PHP-minnesgränsen eller en pluginkonflikt. Du kan öka webbplatsens minne på olika sätt.

Om du vill felsöka en pluginkonflikt kan du försöka avaktivera dina plugins och sedan återaktivera ett efter ett för att se vilket som orsakar felet.

70. ”En automatisk WordPress-uppdatering har misslyckats – försök att uppdatera igen”

Du kanske har mött det här felet högst upp på din WordPress-administratörspanel: ”En automatisk WordPress-uppdatering misslyckades – försök att uppdatera igen”.

WordPress-fel: "En automatisk WordPress-uppdatering har misslyckats - försök att uppdatera igen."
WordPress-fel: ”En automatisk WordPress-uppdatering har misslyckats – försök att uppdatera igen.”

Det här felet orsakas ofta av att WordPress går in i ”underhållsläge” efter att uppdateringar har gjorts av teman, plugins eller av WordPress.

Detta fel kan vanligtvis lösas genom manuell uppdatering av eventuella misslyckade automatiska uppdateringar.

Om meddelandet kvarstår kan det bero på att din WordPress-webbplats har fastnat i ”underhållsläge”. Detta kan åtgärdas genom att du tar bort filen ”.maintenance” från rotmappen på din WordPress-webbplats, antingen via cPanel eller med SFTP. Kolla in vår guide om hur man åtgärdar problemet om WordPress har fastnat i underhållsläge. Där får du steg för steg-instruktioner.

71. Din WordPress-webbplats är nere

En otillgänglig plats kan leda till förlorad trafik och förlorade intäkter. Om du är säker på att din WordPress-webbplats är nere, är första steget att avgöra om orsaken är ett WordPress-fel eller om din server upplever problem. Symtom på andra WordPress-fel kan tipsa dig om det underliggande problemet.

Om du inte hittar något kan du försöka kontrollera serverns felloggar. Så här gör du i MyKinsta:

Åtkomst till felloggar i MyKinsta
Åtkomst till felloggar i MyKinsta

Om din server inte kan fungera korrekt och inte har någon aning om vad som händer bör du kontakta hosting-leverantören för att få hjälp.

Sammanfattning

Det sista en webbplatsägare vill är att deras WordPress-webbplats blir otillgänglig för användare eller uppvisar problem. Detta gör inte bara att du går miste om försäljning, annonsvisningar, SEO,  konverteringar, och till och med affiliate-provisioner  som du kunde ha tjänat.

Det gör även att din webbplats verkar vara mindre tillförlitlig och skadar ditt varumärkes-rykte, vilket kan vara riktigt svårt att reparera.

Det är därför vi har samlat dessa vanliga WordPress-fel i en enda artikel. Vi vill hjälpa dig att hitta en lösning så snabbt som möjligt och få tillbaka ditt företag på rätt spår igen. Visst är det bekvämt?

Har du några frågor om felsökning på din WordPress-webbplats? Fråga gärna i kommentarerna nedan!

Matteo Duò Kinsta

Head of Content at Kinsta and Content Marketing Consultant for WordPress plugin developers. Connect with Matteo on Twitter.