XAMPP är en användbar plattform för WordPress-utvecklare som letar efter en localhost-lösning. Det kan dock dyka upp vissa problem när du använder det här verktyget. Dessa fel kan stoppa arbetsflödet och göra dig osäker på hur du får igång XAMPP igen, särskilt om allt verkar vara i sin ordning på ytan.

Lyckligtvis krävs det ofta bara några justeringar för att fixa det, när du har identifierat orsaken till att XAMPP inte fungerar. Du kan sedan återgå till arbetet med ditt senaste utvecklingsprojekt.

I den här artikeln ger vi en kort översikt om vad XAMPP är för dem som är nya på plattformen. Sen visar vi dig hur du kontrollerar dina felloggar och löser tre vanliga problem som kan hindra din lokala server från att starta. Vi kör igång!

En kort introduktion till XAMPP

XAMPP är ett kostnadsfritt lokalt utvecklingsverktyg. Det fungerar i huvudsak som en server på din dator som du kan använda för att hosta webbplatser – ungefär som DevKinsta, vår egen kostnadsfria app för lokal utveckling.

Observera att dessa webbplatser inte är allmänt tillgängliga för användare på det öppna Internet. De är snarare avsedda att användas lokalt för utvecklings- och teständamål. Om du vill kan du migrera varje projekt till en live-server när det är klart.

XAMPP är en praktisk lösning eftersom det hindrar besökare från att hitta ditt projekt medan det fortfarande är under utveckling. Dessutom, eftersom webbplatsen hostas på din dator, bör dess prestanda vara förstklassig och du kan arbeta offline.

Du kan använda XAMPP på alla större operativsystem (OS), inklusive Windows, macOS och Ubuntu Linux. Plattformen använder apacheservern med öppen källkod och MySQL, och levereras med flera inbyggda verktyg som phpMyAdmin och FileZilla.

När det gäller WordPress i synnerhet är XAMPP en av de bästa localhost-lösningarna eftersom det uppfyller alla CMS-krav (Content Management System). Dessa inkluderar:

  • PHP 7.4
  • MySQL 5.6
  • HTTPS-stöd
  • Apache- eller NGINX-server

Om du är intresserad av att installera XAMPP kan du kolla in vår handledning om att installera WordPress lokalt, som innehåller guider för den här uppgiften.

Så här kontrollerar du XAMPP PHP-felloggen

Om du utvecklar en WordPress-webbplats lokalt med XAMPP, och inte kan få plattformen att starta, bör ditt första steg vara att kontrollera dina felloggar. Detta kan leda dig i riktning mot problemets orsak.

Om du vet varför problemet uppstår bör du kunna lösa det mycket snabbare än om du felsöker det utan en aning. Loggar kan nås med olika sökvägar, beroende på operativsystem och version. Det finns lyckligtvis ett enkelt sätt att hitta sökvägen för din installation.

I Windows visas XAMPP-aktivitetsloggen i den nedre halvan av dialogrutan på kontrollpanelen. Du kan även komma åt felloggen genom att klicka på knappen Loggar bredvid Apache´s Config-knapp:

XAMPP-kontrollpanelen innehåller loggar för PHP och dess andra komponenter.
XAMPP-kontrollpanelen innehåller loggar för PHP och dess andra komponenter.

På macOS klickar du på fliken Loggar i kontrollpanelen för att se aktivitetsloggen:

Fliken loggar i kontrollpanelen på macOS XAMPP.
Fliken loggar i kontrollpanelen på macOS XAMPP.

Du kan sedan ta en titt i dina loggar för att se om det finns något misstänkt och följa eventuella direktiv som tillhandahålls för att lösa problemet.

I vissa fall kan det vara fördelaktigt att även ha tillgång till din PHP-logg, även om detta vanligtvis är mer användbart för felsökning av WordPress-fel än fel i Apache eller MySQL.

Om du vill hitta php-felloggarna öppnar du XAMPP-instrumentpanelen genom att skriva http://localhost i webbläsarens adressfält. Där klickar du på PHPInfo högst upp på skärmen:

PHPInfo-länken i XAMPP-instrumentpanelen.
PHPInfo-länken i XAMPP-instrumentpanelen.

Sök sedan efter ”error_log”. Detta visar den sökväg som du behöver ange i adressfältet för att visa loggen:

Hitta error_log-sökvägen i PHPInfo.
Hitta error_log-sökvägen i PHPInfo.

Du bör helt enkelt kunna skriva in den här sökvägen i din webbläsare efter http://localhost för att visa PHP-loggen.

Komma åt din XAMPP-VM för Mac PHP-loggar

Det finns faktiskt två versioner av XAMPP för Mac-användare – ”XAMPP för macOS” och ”XAMPP-VM”. Den senare gör att du kan köra XAMPP för Linux på din Mac med hjälp av en virtuell dator.

Det är viktigt att veta vilken version du använder eftersom den avgör hur du kommer åt nyckelfiler som vi refererar till i hela det här inlägget. Om du exempelvis använder XAMPP för OS X kan du helt enkelt öppna Finder, gå till Applikationer > XAMPP och leta efter logg-mappen för att hitta din PHP-logg.

Men om du använder XAMPP-VM måste du först öppna kontrollpanelen i XAMPP, klicka på fliken Volymer och välja Montera:

Fliken Volymer i macOS XAMPP-VM´s kontrollpanel.
Fliken Volymer i macOS XAMPP-VM´s kontrollpanel.

När du sedan startar Finder klickar du på din IP-adress i vänstermenyn och öppnar lampp-mappen.  Det är här du hittar alla dina XAMPP-filer, inklusive dina PHP-felloggar.

Så här fixar du XAMPP om det inte fungerar (3 vanliga lösningar)

Om dina felloggar inte kommer om orsaken till problemet kan du prova dessa lösningar för att få XAMPP att fungera igen. Dessa tips går även igenom några av instruktionerna som din fellogg kan visa.

1. Lös apache´s portkonflikter

Om Apache inte kan starta kommer du inte att kunna komma åt din XAMPP-instrumentpanel eller några webbplatser som du har installerat på plattformen. En portkonflikt kan vara det underliggande problemet.

Som standard ansluter Apache via port 80. Om du ser ett felmeddelande som säger att den här porten redan används blockerar ett annat program anslutningen (Skype är en frekvent gärningsman).

Om du klickar på Netstat-knappen i XAMPP-kontrollpanelen bör den visa dig alla portar som används för närvarande och vilka program som använder dem. Du kanske bör kontrollera detta om XAMPP Apache inte startar:

Kontrollera aktiva portar med Netstat.
Kontrollera aktiva portar med Netstat.

Om du vet vilket program som är problemet och kan avblockera porten genom att ta bort det program som är i vägen, kommer detta att lösa problemet direkt. Men du kan även ändra Apache-lyssningsporten för XAMPP, så att du ansluter medan du lämnar dina andra plattformar intakta.

Först måste du hitta din httpd.conf-fil.  Den här processen varierar något beroende på ditt operativsystem och vilken version av XAMPP du använder.

Ändra XAMPP Apache-porten i Windows

Öppna XAMPP´s kontrollpanel i Windows och klicka på knappen Konfiguration:

Öppna Apaches konfigurationsfil.
Öppna Apaches konfigurationsfil.

Välj sedan httpd.conf. Sök i den här filen efter raden med texten ”Listen 80” och ändra den till ”Listen 8080”. På så sätt kan du ansluta till Apache via port 8080 i stället för standardalternativet.

Du måste även leta efter raden som lyder ServerName localhost:80 och ändra detta till ServerName localhost:8080. Spara och stäng filen.

Försök sedan starta Apache igen. Om detta var ditt enda problem bör plattformen fungera som den ska. Observera dock att om du har en WordPress-installation som hostas via XAMPP måste du hitta och ersätta alla omnämnanden av ”localhost” med ”localhost:8080”, inklusive de i din databas.

Ändra XAMPP Apache-porten på Mac

Om du kör XAMPP för macOS kan du hitta din httpd.conf-fil genom att gå till Applikationer > XAMPP i Finder. När du har hittat filen kan du utföra samma steg för att ändra din port som vi beskrev för Windows-användare.

Om du använder XAMPP-VM ska du gå tillbaka till avsnittet där vi förklarade hur du kommer åt dina felloggar för att lära dig hur du hittar dina XAMPP-filer. När du har åtkomst till lampp-katalogen hittar du httpd.conf i apache2 > conf.

2. Inkludera lyssningsporten i adressen när du öppnar Localhost

Normalt kan du helt enkelt skriva http://localhost i webbläsarens adressfält för att komma åt dina XAMPP-hostade webbplatser eller din instrumentpanel. Plattformen ansluter automatiskt till Apache via sin standardlyssnande port, 80.

Men om du har ändrat XAMPP-installationens lyssningsport (eller om detta blivit gjort av någon annan med åtkomst till din dator), kommer den inte att kunna ansluta. Du kan även möta detta problem om det finns en Apache-portkonflikt, enligt beskrivningen ovan.

Det här problemet kan vara ganska förvirrande eftersom XAMPP-kontrollpanelen kan visa att både Apache och MySQL körs. Du kommer dock inte att kunna komma åt din webbplats eller verktyg som PHPInfo eller phpMyAdmin.

Det här felet kan anta några olika former. Om du försöker komma åt din lokala WordPress-webbplats kan du möta en 404-felsida. Chrome-användare kan istället se  ERR_CONNECTION_REFUSED:

Sidan ERR_CONNECTION_REFUSED i Chrome.
Sidan ERR_CONNECTION_REFUSED i Chrome.

Lyckligtvis är lösningen ganska enkel. Du behöver helt enkelt lägga till lyssningsporten på adressen. Om du till exempel använder den vanligaste alternativa porten skriver du http://localhost:8080 istället för bara  http://localhost.

Men om du helt enkelt vill kunna ange localhost även om du har ändrat din Apache-lyssningsport kan du göra detta.

Ändra standardporten i Windows

Windows-användare ändrar standardporten XAMPP Apache till sin nya lyssningsport så att de inte behöver ange den i adressfältet. För att göra detta, ska du klicka på Konfiguration > Service och portinställningar > Apache i XAMPP-kontrollpanelen:

Ställa in en ny port för Apache.
Ställa in en ny port för Apache.

Ersätt sedan huvudportvärdet med den nya Apache-porten som du konfigurerade och spara ändringarna.

Konfigurera portvidarebefordran på macOS

På macOS är processen helt annorlunda. Klicka på fliken Nätverk i kontrollpanelen.  Här kan du ställa in regler för vidarebefordran av portar:

Få åtkomst till XAMPP-nätverksalternativen på macOS.
Få åtkomst till XAMPP-nätverksalternativen på macOS.

Du vill lägga till en ny regel som omdirigerar trafik till standardporten till din nya Apache-lyssningsport. Om du klickar på Lägg till kan du ange dessa värden i relevanta fält:

Lägg till en ny regel för portvidarebefordran för XAMPP på macOS.
Lägg till en ny regel för portvidarebefordran för XAMPP på macOS.

Välj regeln i listan och klicka på knappen Aktivera för att börja använda den.

3. Ändra din MySQL-port

Ibland krånglar XAMPP på grund av ett problem med MySQL, snarare än Apache. Problemet är dock fortfarande ofta en portkonflikt, vilket innebär att du vid det här laget bör ha en bra uppfattning om hur du fixar det.

I det här fallet måste du komma åt din php.ini-fil istället för din konfigurationsfil. Navigera till din XAMPP-instrumentpanel och klicka på PHPInfo som vi beskrev tidigare i det här inlägget så att du kan hitta sökvägen till den här filen för din installation:

Hitta php.ini-sökvägen i PHPInfo.
Hitta php.ini-sökvägen i PHPInfo.

Alternativt, om du använder XAMPP för Windows, kan du komma åt den här filen från kontrollpanelen genom att klicka på Config > PHP (php.ini):

När du har hittat och öppnat php.ini, leta efter raderna som lyder port = 3306, och ändra dem till port = 3307. Spara och stäng filen och starta sedan om MySQL.

Sammanfattning

XAMPP är ett användbart verktyg att ha i sin ägo, men det kan vara frustrerande att felsöka vissa fel som hindrar dig från att komma åt din lokala WordPress-webbplats. Lyckligtvis handlar detta ofta om portkonflikter som du snabbt kan implementera lösningar för.

I den här artikeln visade vi dig vad du ska göra om XAMPP inte fungerar på grund av ett problem med Apache eller MySQL:

  1. Lös Apache-portkonflikter genom att ändra lyssningsporten till 8080.
  2. Inkludera lyssningsporten i adressen när du öppnar localhost.
  3. Ändra mySQL-porten till 3307 om ett annat program blockerar standardporten 3306.

Glöm inte att kolla in DevKinsta som ett alternativ till XAMPP.