Bijgewerkt op: 7 augustus 2023

1. Inleiding; Toepassingsgebied; Toelaatbaarheid.

 1. Deze Algemene Voorwaarden van het Klant Referral Programma (“Voorwaarden“) regelen het Klant Referral Programma van Kinsta (“Referral Programma“), waaronder actieve Klanten credits kunnen ontvangen voor hun Hosting Pakket in ruil voor het verwijzen van een nieuwe klant naar Kinsta (” Verwijzingscredits“). Door op enigerlei wijze deel te nemen aan het Referral Programma of gebruik te maken van Verwijzingscredits, gaat u akkoord met deze voorwaarden.
 2. Deze Voorwaarden zijn een aanvulling op de Servicevoorwaarden (“Terms of Service, ToS“), en verwijzingen naar de term “Diensten” in de ToS zullen worden geïnterpreteerd om de deelname van de Klant aan het Referral Programma, zoals van toepassing, te omvatten. Termen met een hoofdletter die in deze Voorwaarden niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die in de ToS wordt gegeven. Als er een conflict is tussen deze Voorwaarden en de ToS, hebben de bepalingen van deze Voorwaarden voorrang, maar alleen met betrekking tot uw deelname aan het Referral Programma.
 3. Aanvullende informatie met betrekking tot het Referral Programma, inclusief hoe deel te nemen, hoe Verwijzingscredits te verdienen, en de timing en bedragen van Verwijzingscredits, is beschikbaar op https://kinsta.com/docs/service-information/referrals-faq (“Infopagina“) die op elk moment naar eigen goeddunken van Kinsta kan worden bijgewerkt. Als er een conflict is tussen deze Voorwaarden en de Infopagina, gelden de bepalingen van deze Voorwaarden.
 4. We behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. We zullen dergelijke wijzigingen bekendmaken door de datum bovenaan deze Voorwaarden te herzien. Uw voortdurende deelname aan het Referral Programma na eventuele wijzigingen in deze voorwaarden houdt in dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.
 5. Elke Klant met een actief MyKinsta Hosting Pakket komt in aanmerking voor het Referral Programma.

2. Verwijzingscredits.

 1. Verwijzingscredits zullen worden toegepast om in aanmerking komende kosten te compenseren die zijn gemaakt voor uw Hosting Pakket. U mag een Verwijzingscredit niet verkopen, in licentie geven, verhuren of anderszins overdragen. Verwijzingscredits hebben geen intrinsieke of contante waarde, zijn niet inwisselbaar voor contant geld en worden niet terugbetaald.
 2. Alle ongebruikte Verwijzingscredits worden verbeurd en ongeldig (i) bij beëindiging van uw Hosting Pakket of (ii) in het geval van fraude of misbruik, of schending van de ToS, deze Voorwaarden, of enige andere toepasselijke wet, voorwaarden, beleid of instructies.
 3. Kinsta behoudt zich het recht voor om uw Hosting Pakket in rekening te brengen of terugbetaling te verkrijgen voor het bedrag van gebruikte Verwijzingscredits die frauduleus, illegaal of onjuist zijn verkregen of anderszins ongeautoriseerd zijn.
 4. Verwijzingscredits zullen alleen worden toegepast op één Klant voor elke verwijzing. Geschillen over welke Klant of andere derde partij een Verwijzingscredit moet ontvangen, zullen naar eigen goeddunken van Kinsta worden opgelost.
 5. Kinsta is niet verantwoordelijk voor trackingcookies voor het Referral Programma die opzettelijk of onopzettelijk zijn verwijderd. Er zal geen Verwijzingscredit worden betaald voor trackingfouten van welke aard dan ook.
 6. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele belastingverplichtingen in verband met uw ontvangst en gebruik van verwijzingscredits.
 7. Verwijzingen van Beta diensten, statische sitehosting of andere gratis diensten komen niet in aanmerking voor Verwijzingscredits.

3. Promotiemethoden en -beperkingen.

 1. De Klant is verantwoordelijk voor alle inhoud die door de Klant wordt gebruikt om Kinsta te promoten in verband met het Referral Programma (“Promotiecontent“). Promotiecontent kan geautoriseerde versies van Kinsta’s handelsmerken en logo’s bevatten in overeenstemming met https://kinsta.com/press.
 2. De klant zal onmiddellijk voldoen aan de instructies van Kinsta om Promotiecontent te wijzigen of te verwijderen.
 3. Promotiecontentzal voldoen aan de regels van de Federal Trade Commission (FTC) voor onderschrijving en alle andere toepasselijke wetten, met inbegrip van een melding dat de Klant een Verwijzingscredit kan ontvangen.
 4. Promotiecontent zal niet:
  1. Op geen enkele manier een verkeerde voorstelling geven van de Diensten, inclusief de prijzen, pakketten, kortingen of functionaliteit;
  2. Garanties, garanties, prikkels, beloningen of schadeloosstellingen aanbieden of verstrekken, behalve zoals uiteengezet in onze ToS of schriftelijk goedgekeurd door Kinsta;
  3. Kinsta en haar vertegenwoordigers, de Diensten of het Referral Programma in diskrediet brengen;
  4. Illegale of spammethode van reclame gebruiken;
  5. Concurreren of interfereren met de directe reclame-inspanningen van Kinsta. Van tijd tot tijd kan Kinsta ervoor kiezen om deel te nemen aan directe online reclame. De Klant zal geen advertenties plaatsen die gericht zijn op de handelsmerken en servicemerken van Kinsta of advertenties plaatsen die op enigerlei wijze reclame maken voor de handelsmerken of servicemerken van Kinsta of deze weergeven. Dit betekent, onder andere, dat de Klant niet zal bieden (met betrekking tot online reclame, met inbegrip van maar niet beperkt tot Pay per Click of Pay per Impression campagnes) op trefwoorden of zinnen die handelsmerken, dienstmerken, geregistreerde handelsmerken of geregistreerde URL’s van Kinsta bevatten, of op variaties, afkortingen of spelfouten van dezelfde;
  6. Verkeer verwijzen naar Kinsta via pay to read, pay to click, banneruitwisselingen, klikuitwisselingen, PPC-reclame, pop-up/under, persberichten of soortgelijke methoden;
  7. Iframes of andere technieken of technologie gebruiken om de cookie voor het bijhouden van klanten toe te voegen aan een verwijzing op een andere manier dan door daadwerkelijk door te klikken;
  8. Cloaking- of maskeringstechnieken gebruiken met je doorverwijslink;
  9. Kinsta.com, “Kinsta”, Kinsta’s logo’s of handelsnamen, of enige variatie, afkorting of spelfout daarvan weergeven in een domein- of subdomeinnaam, social media profiel, of als onderdeel van de naam of beschrijving van enige andere online of offline aanwezigheid. Voor de duidelijkheid is het aanvaardbaar dat “kinsta” voorkomt in het padgedeelte van een URL van een pagina op een Klantapplicatie. Bijvoorbeeld, “Klant-website-domein[.]com[/]kinsta-review” is acceptabel (inclusief “kinsta” in het padgedeelte van de URL), maar “kinsta-review-site[.]com” is niet acceptabel (inclusief “kinsta” in het domein);
  10. Verwijzen naar enige korting aangeboden door Kinsta als couponcodes, deals, seizoenskortingen of exclusieve kortingen;
  11. Links plaatsen naar Kinsta of op enigerlei wijze verwijzen naar Kinsta op couponwebsites;
  12. Kinsta promoten als onderdeel van gestimuleerde programma’s of andere programma’s van derden waarbij speciale prikkels (bijv. beloningen, kortingen, cashback, enz.) worden aangeboden om klanten aan te trekken en te behouden;
  13. Jezelf op enigerlei wijze doorverwijzen. Dit omvat het doorverwijzen van een bedrijf of website waarin de Klant een controlerend, eigendoms- of billijk belang heeft.

4. Exclusieve verhaalsmogelijkheid.

Zonder beperking van andere bepalingen van deze Voorwaarden of de ToS, is het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Klant voor claims of geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met het Referral Programma de toepassing van geldige en ongebruikte Verwijzingscredits van de Klant op zijn actieve Hosting Pakket.