Git kan een ongelooflijk eenvoudig versiebeheersysteem, ook wel version control system (VCS) genoemd, zijn om op te pakken en te gebruiken. Maar onder de motorkap zitten een aantal complexe workflows en commando’s. Dit kan van tijd tot tijd ook fouten betekenen. Git’s “error: failed to push some refs to” is een van de meest frustrerende fouten, omdat je misschien niet begrijpt hoe je het moet oplossen.

Je ziet deze fout vaak bij het pushen naar remote repositories als je in een team werkt. Dit compliceert de situatie enigszins en betekent dat je op zoek moet naar de bron van het probleem om er zeker van te zijn dat je het nu en in de toekomst kunt oplossen.

In deze tutorial bekijken we hoe je Git’s “error: failed to push some refs to” kunt oplossen. Laten we beginnen met wat deze fout betekent voordat we verder gaan met de oplossing.

Wat de “error: failed to push some refs to” betekent in Git

Git’s “error: failed to push some refs to” is een veelvoorkomend en soms complex probleem. Kort gezegd: je kunt deze foutmelding zien als je wijzigingen naar een remote repository probeert te pushen. De foutmelding geeft aan dat de push-operatie niet succesvol was voor sommige referenties, zoals branches of tags.

Je kunt de fout in een paar verschillende situaties zien:

 • Een veel voorkomend scenario is als je wijzigingen naar een remote repository probeert te pushen, maar een teamlid heeft al wijzigingen naar dezelfde branch gepushed. In dit geval detecteert Git een conflict tussen de lokale en remote repositories. Als zodanig kun je geen wijzigingen pushen totdat je het conflict hebt opgelost.
 • Je zou deze fout ook kunnen zien als de branch van het remote repository een update of wijziging ziet, maar je lokale repo is verouderd. Git zal voorkomen dat je wijzigingen kunt pushen om te voorkomen dat je wijzigingen van anderen overschrijft of kwijtraakt.

De foutmelding vertelt je dat Git problemen heeft ondervonden tijdens het proberen om sommige referenties, meestal specifieke branches, naar de remote repo te pushen. Het geeft echter geen specifieke details over de problemen. In plaats daarvan vraagt het je om verder onderzoek te doen om de oorzaak van de mislukte push te achterhalen.

We zullen je later in het artikel een volledige tutorial geven over hoe je de “error: failed to push some refs to” kunt oplossen. Maar in het kort, om de foutmelding op te lossen, moet je je lokale repository synchroniseren met de wijzigingen in de remote repository. Je pullt de laatste wijzigingen uit de remote, merget conflicterende wijzigingen en probeert dan opnieuw te pushen.

Waarom “Error: Failed to Push Some Refs To” optreedt

De “error: failed to push some refs to” is in feit een mismatch van bepaalde referenties tussen de lokale en remote repos. Er zijn echter een paar diepere oorzaken waarom deze fout kan optreden:

 • Conflicterende wijzigingen. Codeconflicten zijn een van de meest voorkomende redenen voor fouten. Hier, als iemand voor jou wijzigingen naar dezelfde branch pusht, zal Git een conflict detecteren en voorkomen dat je die wijzigingen overschrijft. Git zal je vragen om de laatste wijzigingen van het remote repository te pullen en te mergen met je lokale wijzigingen voordat je opnieuw probeert te pushen.
 • Verouderde lokale repository. Als de branch die je probeert te pushen een update heeft op de remote repo sinds je laatste pull of clone, dan zou je lokale repository achter kunnen lopen. Git herkent deze inconsistentie en zal een push weigeren om te voorkomen dat er wijzigingen verloren gaan.
 • Onvoldoende rechten. De “error: failed to push some refs to” boodschap kan verschijnen als je niet voldoende rechten hebt om wijzigingen naar de remote te pushen. Hiervoor moet je met de repo-beheerder spreken voordat je het opnieuw kunt proberen.
 • Repository configuratie. De fout kan ook optreden als je de remote repository of de Git configuratie zelf verkeerd configureert. Je zou bijvoorbeeld onjuiste toegangs URL’s, authenticatieproblemen, of ongeldige repository instellingen kunnen hebben. Dit kan allemaal leiden tot mislukte pushes.

De meeste manieren om deze fout op te lossen hebben te maken met het synchroniseren van de lokale en remote repositories. In de volgende paragrafen zullen we kijken naar hoe je de fout kunt oplossen en vervolgens hoe je kunt voorkomen dat het probleem zich in de toekomst voordoet.

Hoe de “Error: Failed to Push Some Refs To” op te lossen in Git (2 snelle stappen)

Hoewel onze tutorial over hoe Git’s “error: failed to push some refs to” op te lossen lang lijkt, zijn de stappen gelukkig eenvoudig. In feite zijn het er maar twee. In de eerste stap kijk je niet of er niet gewoon een heel simpel probleem is die je eenvoudig kan oplossen.

1. Zorg ervoor dat je geen eenvoudige fout maakt

Net als bij veel andere fouten die je tegenkomt, is het een goed idee om eerst de basis te regelen. Het is zinvol om ervoor te zorgen dat de basis aanwezig en correct is voordat je je gaat verdiepen in (iets) complexere oplossingen.

Voor deze eerste stap kijken we naar een aantal eenvoudige manieren om de “error: failed to push some refs to” in Git op te lossen, voordat we pushing en pulling opties bekijken.

Ervoor zorgen dat je het juiste repository paar gebruikt

Je zou deze controle kunnen zien als een equivalent van “Heb je de computer uit en aan gezet?” Het is belangrijk om te controleren of je pusht en pullt naar en van de juiste repo’s voordat je iets anders controleert.

Controleer eerst de remote repo. Gebruik in je favoriete Terminal applicatie het commando git remote -v om alle geconfigureerde remote repo’s te bekijken. Je wilt controleren of de URL van de remote repo overeenkomt met de bedoelde repo.

Vervolgens wil je bevestigen dat je wijzigingen naar de juiste branch pusht. Om dit te doen, gebruik je git branch, controleer dan de branchnaam die verschijnt:

Een klein deel van een Terminal venster dat de uitvoer van een git branch commando laat zien. Er zijn twee branches - quick-test en trunk - samen met een prompt zodra de terugkeer voltooid is.
Een git branch uitvoeren in de Terminal.

Als je van branch moet wisselen, gebruik je gewoon git checkout <branch-name>.

Vanaf hier gebruik je git status om te controleren op fouten of onopgeloste conflicten in je lokale repo wijzigingen. Voordat je probeert om wijzigingen opnieuw te pushen, zorg er dan voor dat je alle conflicten of fouten die je ziet oplost.

Als je klaar bent, kun je wijzigingen toevoegen aan het staging-gebied met git add <file> voor individuele bestanden, of git add . om alle wijzigingen te stagen.

Als je de wijzigingen commit, kijk dan of je er een beschrijvend bericht aan kunt geven – een met korte details van de fout helpt om een rijker berichtenlogboek voor de repo te maken. Je kunt het git commit -m "Your commit message" commando gebruiken en de placeholder vervangen door je eigenlijke bericht.

Een deel van een Terminal venster dat de uitvoer van een git status commando laat zien. Eén bestand wordt in rood weergegeven als gewijzigd (index.php) en er is ook een commando om een git commit uit te voeren, compleet met commit boodschap.
Een bestand committen in Git en een passende boodschap geven.

Vervolgens kun je git pull origin <branch-name> uitvoeren om de laatste wijzigingen van het remote repository te pullen en te mergen. Nogmaals, je moet alle conflicten oplossen die ontstaan tijdens het merge-proces. Als dit voltooid is, probeer dan de push opnieuw met git push origin <branch-name>.

Merk op dat je misschien de push moet authenticeren en referenties moet opgeven, wat je zou moeten doen. Hoe dan ook, zodra het push proces is voltooid, voer je git status uit om er zeker van te zijn dat er geen uncommitted wijzigingen of hangende acties overblijven.

Controleer je werkdirectory en repostatus

Een andere basic check om de “error: failed to push some refs to” in Git op te lossen is om je werkmap en de status van het repository te controleren.

Maar zelfs als je niet denkt dat je een fout gemaakt hebt met het commando dat je uitvoert, is het een goed idee om hier te controleren op typefouten of andere fouten. Het kan ook helpen om je internetverbinding te testen. Kortom, controleer alles wat invloed kan hebben op het pad tussen je lokale repo en de remote.

Vanaf hier kun je de status van je werkdirectory controleren. Dit hoeft niet moeilijker te zijn dan het uitvoeren van git status. Als je er zeker van bent dat je alle wijzigingen die je wilt pushen aan het stagen bent, kun je verder gaan met het bekijken van de status van je repo.

Net als bij de andere stap kun je git remote -v gebruiken om de configuratie van de remote repository te controleren. Controleer hier of de remote URL correct is. Je moet ook bevestigen dat je naar de juiste branch gaat pushen met git branch:

Een klein deel van een Terminal venster dat de uitvoer van een git remote commando laat zien. Er zijn twee URLS met zowel fetch als push referenties en een prompt om meer commando's in te voeren.
Het uitvoeren van een git remote in de Terminal.

Zodra je weet dat alles in orde is, zal git fetch de laatste wijzigingen van de remote repository ophalen. Vanaf hier voer je git merge origin/<branch-name> uit om de opgehaalde wijzigingen in je lokale branch samen te voegen.

Een deel van een Terminal app die de uitvoer van een git remote commando laat zien - twee URLS. Er is ook een git fetch die een lijst toont van voltooide taken en percentages, samen met de URL waar de fetch plaatsvond.
Een git remote en git fetch uitvoeren in de Terminal.

Nogmaals, los eventuele merge-conflicten op, en probeer dan de push opnieuw met git push origin <branch-name>. Misschien moet je de push authenticeren, maar hoe dan ook, voer git status uit om er zeker van te zijn dat de werkende branch nu schoon is.

2. Voer een eenvoudige Git push en pull uit

Als je eenmaal weet dat Git’s “error: failed to push some refs to” niet verschijnt door eenvoudige en fundamentele fouten, kun je beginnen met het afhandelen van jouw specifieke scenario. In de meeste situaties kun je een push en pull gebruiken om de dingen weer recht te zetten.

Houd er echter rekening mee dat als je denkt dat er een toestemmingsprobleem is, je met de beheerder van je externe repo moet praten. Dit zal de enige manier zijn waarop je de “error: failed to push some refs to” in Git kunt oplossen.

Voor problemen waarbij je conflicterende wijzigingen hebt of je lokale repo achterloopt op de remote, kun je een git pull origin <branch-name> uitvoeren om de laatste wijzigingen van het remote repository te pullen en te mergen.

Een deel van een Terminal scherm dat de uitvoer en taken van een git pull commando laat zien. De lijst toont bestanden van een remote WordPress repo en bijbehorende statistieken.
Een git pull origin main uitvoeren vanaf de Terminal.

Het kan zijn dat je conflicten moet oplossen die ontstaan tijdens het merge-proces, maar als je dit gedaan hebt, commit dan de wijzigingen en voer git push origin <branch-name> uit om je wijzigingen naar de remote repo te pushen.

Als je echter een onjuiste URL of configuratie van de remote repository hebt, dan kun je deze bijwerken met git remote set-url origin <new-remote-url>.

Dit zal de juiste URL voor de remote repository instellen. Kijk vanaf hier of je de “error: failed to push some refs to” kunt reproduceren, die daarna niet meer zou moeten verschijnen.

Zo kun je “Error: Failed to Push Some Refs To” in Git voorkomen

Hoewel de “Error: failed to push some refs to” in Git niet heel moeilijk is om op te lossen, is natuurlijk het beste om te zorgen dat de fout helemaal niet verschijnt.

Voordat je begint te werken, is het een goed idee om je permissies te controleren. Dit kan via je repo-eigenaar of beheerder. Het is ook een goed idee om effectieve communicatie te hebben met andere ontwikkelaars die aan dezelfde repository werken. Je zou moeten zoeken naar coördinatie en overeenstemming over branchingstrategieën, branch-naamconventies en andere workflows om conflicten en synchronisatieproblemen te minimaliseren.

Afgezien van deze communicatieve praktijken, zijn er ook een paar technische overwegingen die je moet maken:

 • Gebruik branches voor betere samenwerking en om conflicten te verminderen. Als je aparte branches maakt voor verschillende functies of bugfixes, dan kunnen je collega’s werken zonder elkaars wijzigingen te verstoren.
 • Zorg er altijd voor dat je de laatste wijzigingen van de remote repo pullt voordat je je wijzigingen pusht. Op die manier zal je lokale repository up-to-date zijn. Het minimaliseert ook de kans dat je een conflict of verouderde referentie tegenkomt.
 • Als er een conflict ontstaat tijdens een pull, los het dan lokaal op voordat je probeert te pushen. Git biedt hulpmiddelen om conflicterende wijzigingen te identificeren en te mergen.
 • Zorg ervoor dat de URL van het remote repository correct is in je lokale repo. Controleer dit bovendien regelmatig met git remote set-url origin <new-remote-url> als dat nodig is.
 • Gebruik testomgevingen om wijzigingen te testen en te bekijken voordat je ze deployt. Dit helpt om eventuele problemen in een vroeg stadium te identificeren en zorgt voor een soepel deploymentproces.

Vanaf hier moet je de status van je repository goed in de gaten houden en regelmatig onderhoudstaken uitvoeren. Dit kan zijn het ophalen van updates, het oplossen van conflicten, het beoordelen van wijzigingen en nog veel meer. Hoewel je het probleem niet helemaal kunt uitbannen, helpen deze typische werkwijzen wel om eventuele verstoringen tot een minimum te beperken.

Hoe Kinsta je kan helpen Git te gebruiken om je website te deployen

Als je een Kinsta gebruiker bent, zit naadloze integratie en robuuste ondersteuning voor Git helemaal ingebouwd. Dit is van grote waarde als het gaat om het beheren van je WordPress websites en applicaties, maar ook voor de deployment.

Met dit proces kun je je Git repo direct verbinden met Kinsta. Zo kun je deploymentprocessen automatiseren, samenwerking stroomlijnen en ook een betrouwbaar VCS onderhouden. Het gebruikt Secure Shell (SSH) toegang om je verbinding veilig te houden.

Een deel van het MyKinsta dashboard met de SFTP/SSH instellingen en een linker zijbalk met links. De hoofdinstellingen tonen host, gebruikersnaam, wachtwoord, poort en het Terminal commando om toegang te krijgen tot een site vanaf de command line.
De SFTP/SSH instellingen op het MyKinsta dashboard.

Wij denken dat het gebruik van Kinsta en Git een aantal voordelen biedt. Je kunt bijvoorbeeld een continue integratie/continue inzet (CI/CD) pijplijn opzetten. Voor GitLab klanten kun je zelfs volledige automatisering instellen. Dit vermindert niet alleen menselijke fouten, maar zorgt er ook voor dat je website altijd up-to-date is.

Je hebt ook flexibiliteit als het gaat om pushing en deployment. Veel Kinsta gebruikers gebruiken WP Pusher, hoewel Beanstalk en DeployBot ook fans hebben.

Er is een mockup WordPress dashboard op een blauwe achtergrond. Het toont het WP Pusher Install New Theme scherm met opties voor een repository host, keuze van branch en subdirectory.
De website van WP Pusher.

Met Kinsta’s testomgevingen kun je wijzigingen testen en vooraf bekijken voordat je ze uitrolt. Dit is een ideaal scenario voor Git, omdat het vanaf de commandoregel kan gebeuren en in je geautomatiseerde proces kan worden opgenomen.

Een deel van het MyKinsta dashboard met het modaal Nieuwe omgeving maken. Het toont twee opties voor zowel premium als standaard omgevingen, compleet met een beschrijving. Onderaan staan twee knoppen voor Annuleren en Doorgaan.
Een nieuwe testomgeving aanmaken in het MyKinsta dashboard.

De beste manier om Git te integreren met Kinsta is om je SSH referenties te vinden in het Info > SFTP/SSH scherm.

Met deze referenties kun je inloggen op je site vanaf de commandoregel. We hebben een complete handleiding over het gebruik van Git met Kinsta in onze documentatie, en het is essentieel leesvoer, of je nu een fout moet herstellen of niet.

Samenvatting

Git is aantoonbaar het beste VCS op de markt en biedt de meeste functionaliteit die je nodig hebt om de code voor je ontwikkelprojecten te beheren. De efficiëntie van je project kan echter tot stilstand komen als je een fout tegenkomt. De “error: failed to push some refs to” in Git kan verwarrend zijn, maar het heeft vaak een eenvoudige oplossing.

Controleer eerst of je geen eenvoudige fouten maakt, zoals het gebruik van het juiste repo paar en de juiste werkmap. Vanaf dat punt hoef je alleen maar een push en pull uit te voeren om er zeker van te zijn dat elk bestand en elke map correct synchroniseren.

Bovendien is Kinsta topklasse als het gaat om Applicatie Hosting en Database Hosting. Je kunt je volledige stack in enkele minuten deployen naar je repo op afstand zonder dat je nieuwe workflows hoeft te leren. Dit betekent dat je fouten kunt minimaliseren terwijl je profiteert van onze 25 remote datacenters en resource-gebaseerde prijzen.

Heb je vragen over het oplossen van Git’s “error: failed to push some refs to”? Stel ze gerust in de commentsectie hieronder!