Ga naar de content

HTTP Status en Redirect Checker

Controleer de HTTP status van elke URL met onze gratis HTTP status & redirect checker. Bekijk alle response headers, client errors en redirects.

Wat is een redirect chain?

URLs worden omgeleid voor verschillende redenen, maar sommige kunnen schadelijk zijn. Normaal gesproken is er een omleiding omdat een pagina is verwijderd, een site is verplaatst naar een nieuw domein, een site is overgezet naar HTTPS, de URL van een pagina is gewijzigd, twee of meer websites zijn samengevoegd tot één, enz. Omleidingsketens kunnen leiden tot langere laadtijden van pagina's en er ook toe leiden dat pagina's worden uitgesloten van de index van Google. Sommige omleidingen kunnen je ook naar onverwachte pagina's sturen, wat schadelijk kan zijn voor je online veiligheid.

Waarom moet ik mijn url tracken?

  1. Omdat je wilt controleren op onnodige redirects om het voor gebruikers en crawlers gemakkelijker te maken je links te volgen.
  2. Omdat je nieuwsgierig bent, en je wilt weten waar een afgekorte URL naar toe gaat (en je het misschien niet vertrouwd).
  3. Omdat je veiligheid hoog hebt zitten, en je phishing of een malware aanval wilt voorkomen.
  4. Omdat je een website bouwer en/of marketeer bent, en je je links wilt controleren.