AWS Marknadsandel: Intäkter, tillväxt och konkurrens

Amazon Web Services (AWS) grundades redan 2006 och var det första företaget som erbjöd modern molninfrastruktur som en tjänst. Sedan lanseringen har AWS blivit standard för både hosting och datalagring.

Vad är AWS?

Amazon Web Services (AWS) är en molntjänstleverantör som använder Amazon’s egen infrastruktur och erfarenhet. Det är inte en division av företaget, som Microsoft’ss Azure, utan snarare ett dotterbolag till Amazon.

AWS erbjuder ett brett utbud av molntjänster. Dessa inkluderar allt ifrån grundläggande hosting och distribution till analys, blockkedjor, maskininlärning och mycket mer.

AWS erbjuder en mängd olika molnbaserade datorprodukter.
AWS erbjuder en mängd olika molnbaserade datorprodukter.

Alla lagrings- och datorresurser kommer från ett distribuerat nätverk av datacenter som är spridda över hela världen. Detta skapar mindre latens och blir en bättre upplevelse för dina slutanvändare.

AWS erbjuder en hosting- och lagringstjänst som heter Amazon Simple Storage Service, mer känd som Amazon S3, samt elastisk blocklagring och mer.

AWS har för närvarande en marknadsandel inom webbhosting på 5.8%

Den första, mest tillgängliga datan som vi ska undersöka är AWS marknadsandel inom webbhosting-branschen.

Enligt W3Techs är dessa de nuvarande, uppdaterade molnmarknadsandels-siffrorna för hosting-leverantörer över hela världen:

Marknadsandel för webbhosting. (Källa: W3Techs)
Marknadsandel för webbhosting. (Källa: W3Techs)

Amazon ligger på andra plats, med 5,8%, strax efter GoDaddy Group. Google ligger för närvarande på 5: e plats med 3.2% och Microsoft är den tydliga eftersläntraren med en marknadsandel på endast 1% när det gäller kommersiell och privat webbhosting.

Även om AWS inte specifikt är en hosting-leverantör, har de redan gått om Endurance Group (bakom hosting-jättar för billig delad hosting som Bluehost och Hostgator) och har etablerat en tydlig ledning bland de tre molnjättarna.

Och om du inte tycker att siffran är 5.8% imponerande, ska vi ta en närmare titt på vad den faktiskt betyder.

Det finns över 9 miljoner livewebbplatser som använder AWS

Det är en stor sak att ha några procent av hela webbhosting-marknaden. För att illustrera detta, ska vi ta en titt på antalet live-webbplatser som för närvarande hostas av AWS.

Enligt BuiltWiths senaste data hostas uppskattningsvis 9 054 410 livewebbplatser av AWS.

Användningsstatistik för Amazon från 2012-2020. (Källa: BuiltWith)
Användningsstatistik för Amazon från 2012-2020. (Källa: BuiltWith)

Nio miljoner. Det är mer än hela Schweiz befolkning.

AWS är den valda hosting-leverantören för många globala enterprises och välkända företag, inklusive Netflix, Facebook och BBC.

På grund av dataintensiv video använder Netflix över 100 000 serverinstanser för sina lagrings- och datorbehov. Många ledande företag använder AWS som host för sina webbplatser och sin data.

Distribution av molnhotellanvändning för de 100 000 bästa webbplatserna. (Källa: BuiltWith)
Distribution av molnhotellanvändning för de 100 000 bästa webbplatserna. (Källa: BuiltWith)

AWS har en marknadsandel på 34% bland molnhosting-leverantörer för de 100 000 bästa webbplatserna. Detta innebär att Amazon äger större delen av synligt internet.

Google Cloud ligger på 13% och Microsoft Azure har endast 7%, en andel som är mer än 4 gånger mindre än AWS.

Men IaaS-marknaden handlar inte bara om webbhosting. I en undersökning sa 61% av ett stort gäng professionella tekniker att de för närvarande kör en molnapp med AWS. Amazon är även ledande med sina paaS-produkter (Platform as a service) för spridning.

AWS historiska och aktuella intäkter

AWS kvartals- och årsredovisningar från de senaste tio åren avslöjar en historia om en otrolig tillväxt.

På endast sju år har intäkterna ökat mer än tio gånger.

AWS årliga intäktstillväxt från 2013-2019. (Källa: Statista)
AWS årliga intäktstillväxt från 2013-2019. (Källa: Statista)

AWS intäktstillväxt har ökat från 3,1 miljarder dollar år 2013 till över 35 miljarder dollar år 2019 och har verkligen varit stabil. Detta visar att en molnplattform inte bara kan vara en miljardaffär utan en mångmiljardaffär, kanske till och med hundra miljarder dollar.

Men eftersom det har vuxit så massivt när det gäller intäkter och marknadsandelar har det oundvikligen börjat sakta ner när andra nya molntjänster tar fart.

Kommer AWS att fortsätta öka sin andel av molnmarknaden?

Låt oss först ta en titt på den förväntade generella tillväxttakten på den offentliga molnmarknaden. Enligt expertanalytiker på Gartner kommer de totala offentliga molnintäkterna att öka från 227,8 miljarder dollar år 2019 till 354,6 miljarder dollar år 2022.

Prognos för offentliga molnintäkter över hela världen. (Källa: Gartner)
Prognos för offentliga molnintäkter över hela världen. (Källa: Gartner)

IaaS beräknas få en imponerande tillväxttakt på 24% jämfört med samma kvartal föregående år. Om man slår ihop IaaS- och PaaS-marknaderna, så förväntas de växa med mer än 58 miljarder dollar i intäkter under de kommande åren.

Låt oss nu ta en titt på AWS tillväxttakt. AWS hade tidigt en explosiv tillväxttakt men har börjat sakta ner.

AWS intäktstillväxt. (Källa: CNBC)
AWS intäktstillväxt. (Källa: CNBC)

Som ni kan se är 2019 det första året där tillväxttakten har sjunkit till under 40% på över 5 år, och den låg under 40% under kvartal två, tre och fyra.

Enligt data från Synergy Research Group börjar AWS redan sakta ner jämfört med den totala marknaden. De stora konkurrenterna Microsoft, Google, Alibaba och Tencent växer istället allt snabbare och ökar på sin marknadsandel.

Konkurrenspositionering för molnleverantörer. (Källa: Synergy Research Group)
Konkurrenspositionering för molnleverantörer. (Källa: Synergy Research Group)

Microsoft Azure har exempelvis etablerat sig som en av marknadsledarna tack vare 62% i YoY-tillväxt under fjärde kvartalet år 2019. Det är långt över den genomsnittliga tillväxttakten.

De andra molnlösningarna har mognat och AWS är inte längre den tydliga innovatören och marknadsledaren.

Många stora företag verkar dessutom ogilla tanken på att vara helt beroende av en enda molnleverantör. Det har lett till partiell migrering av några av AWS mest värdefulla klienter. Apple flyttar exempelvis $ 400-600 miljoner av sina molnutgifter till Google Cloud Platform.

AWS kommer troligtvis att fortsätta växa i en hållbar takt. De kommer dock att förlora marknadsandelar till konkurrenter som växer ännu snabbare, som Azure eller Google.

Är AWS säkra?

AWS är dedikerade till att upprätthålla en säker och kompatibel plattform för sina kunder. Du har skalbar åtkomstkontroll och tillgänglig kryptering för alla känsliga data som du vill bearbeta eller lagra i molnet.

AWS-säkerhetsfunktioner.
AWS-säkerhetsfunktioner..

En ständigt pågående övervakning av hot hjälper dig att upptäcka och hantera potentiella säkerhetshot i realtid innan de leder till ett verkligt problem. Men oavsett hur säkert ett system är, kan man inte alltid förhindra användarfel.

Vi kan ju till exempel nämna det uppmärksammade Capital One-fallet, som orsakades av en missnöjd tidigare anställd. Det skedde eftersom webbplatser hade felkonfigurerat sina brandväggar, vilket ledde till en sårbarhet.

Sårbarheter på enskilda konton och webbplatser på grund av felkonfiguration är svåra att undvika när man låter kunderna konfigurera sina egna webbplatser och system.

Jämförelse av AWS och Google Cloud Platform

Vi har hittills gått igenom AWS allmänna marknadsandel när det gäller molntjänster, men vi har inte jämfört dem mot en enskild konkurrent.

I det här avsnittet kommer vi att göra en djupdykning i AWS och Google Cloud Platform och se vem som ligger i topp på olika områden.

Låt oss först ta en titt på hur de står sig mot varandra när det gäller marknadsandelar för webbhosting enligt W3Techs data.

Historisk användning av webbhosting-leverantörer. (Källa: W3Techs)
Historisk användning av webbhosting-leverantörer. (Källa: W3Techs)

Förvånansvärt nog har både Amazon och Google förlorat en liten bit av sina marknadsandelar under det senaste året. AWS sjönk 0,1 procent till 5,8 procent och Google sjönk 0,2 procent till 3,2 procent.

Men när vi undersöker BuiltWith-data för livewebbplatser är siffrorna mycket närmare varandra:

Distribution av molnhosting-användning. (Källa: BuiltWith)
Distribution av molnhosting-användning. (Källa: BuiltWith)

Med 9 miljoner respektive 8 miljoner webbplatser leder de stort över andra IaaS-leverantörer som exempelvis Microsoft, som endast har 767 602 webbplatser.

När det gäller de kompletta molnintäkterna från IaaS, PaaS och privata molntjänster har AWS en betydligt större ledning över Google när det gäller marknadsandelar.

Detta återspeglas av deras intäkter. AWS nådde en årlig körhastighet på 40 miljarder dollar tidigare i år och Google Cloud Platform nådde just en årlig körhastighet på 10 miljarder dollar.

Forskning från Synergy Research Group bekräftar hur stor klyftan mellan AWS och konkurrenterna är.

IaaS, PaaS, tillväxt av privata molnmarknadsandelar.
IaaS, PaaS, tillväxt av privata molnmarknadsandelar. (Källa: Synergy Research Group)

Under 2019 hade AWS en marknadsandel på 33 %, Microsoft 16 % och Google 8 %.

Men marknadsandelar är inte allt. En av de viktigaste faktorerna när det gäller hosting och molntjänster är tillförlitlighet.

Google Cloud Platform och AWS är även branschledande när det gäller drifttid, med en total nertid på endast 300 timmar mellan maj 2018 och maj 2019.

Rapporterade driftstopp för AWS, Azure och GCP. (Källa: NetworkWorld)
Rapporterade driftstopp för AWS, Azure och GCP. (Källa: NetworkWorld)

På ytan var AWS det något mer tillförlitliga alternativet, med 338 rapporterade timmar. Detta kan jämföras med Google GCP: s 361.

Azure och Google Cloud kunde inte vara mer olika, med en skillnad på över 1 500 timmar.

För mer information, läs vår djupgående jämförelse av Google Cloud vs AWS där vi går igenom infrastruktur, tjänster, säkerhet, nätverk, latens och mycket mer.

AWS jämfört med Microsoft Azure

Amazon och Microsoft är för närvarande de två största aktörerna på molninfrastrukturmarknaden. Det är med andra ord vettigt att göra en jämförelse av AWS vs Azure.

Men webbhosting-perspektivet berättar en annan historia, enligt de senaste uppgifterna från W3Techs.

Historisk användning av webbhosting-leverantörer.
Historisk användning av webbhosting-leverantörer. (Källa: W3Techs)

Amazon är den näst största hosting-leverantören med 5.8%. Microsoft ligger på 1% efter nischspelare som sidbyggarna Wix och Squarespace.

Även när det gäller de 10 000 mest besökta webbplatserna har AWS en betydande ledning enligt de senaste uppgifterna från BuiltWith.

Användning av molnhosting på de bästa 10K-webbplatserna.
Användning av molnhosting på de bästa 10K-webbplatserna. (Källa: BuiltWIth)

Amazon har en marknadsandel på 41%, medan Azure har fastnat på 6%.

Microsoft släpper inte Azure-specifika intäktssiffror. Microsoft’s intelligenta molntjänster hade dock 11,45 miljarder USD i intäkter under år 2019. Det är inte tydligt vilken procentandel som kommer från Azure.

AWS fick å andra sidan över 35,02 miljarder dollar i intäkter under år 2019. Detta är mer än tre gånger Microsoft’s totala volym.

AWS har ett stort försprång, men Microsoft Azure har en mycket snabbare tillväxt. AWS registrerade endast 34% i YoY-tillväxt jämfört med samma kvartal föregående år 2019. Azure imponerade med 62 %.

AWS förlorade även ett molninfrastrukturavtal på 10 miljarder dollar med Pentagon till Microsoft (även om Amazon försöker stämma och radera beslutet.)

Microsoft vann ett annat uppmärksammat avtal när de skrev på för ett flerårigt avtal med NBA som ska använda Azure och Surface för att tillhandahålla personliga upplevelser till sina kunder.

Det har funnits många högprofilerade offentliga molnerbjudanden som har gått till Microsoft istället för AWS. Detta skapar en ännu större fördel för Microsoft, och ökar deras tillväxt.

Men du kanske vill höra om annat än marknadsandelar?

Om du vill överföra din webbplats till molnet, utan att behöva äga alla processer, har vi den perfekta lösningen för dig.

Vill du ha kraften i molnet utan att känna dig som en Sysadmin?

Google Cloud platform erbjuder den mest robusta moln-hostingen. Den har minst stilleståndstid och latens, tack vare högpresterande virtuella datorer.

Som WordPress-användare kan det vara komplicerat att konfigurera en säker miljö och ett effektivt system i molnet.

Kinsta erbjuder en hanterad hosting som drivs av Google Cloud Platform, där du kan genomföra WordPress- och WooCommerce-installationer med ett klick.

Få det bästa av två världar – en stabil, skalbar, snabb och säker hosting och ett användargränssnitt som är lätt att använda och som är anpassat för WordPress-användare.