Alla webbplatser ska laddas så snabbt som möjligt. Men för att uppnå bra prestanda krävs det att du hela tiden har koll på saker och ting. Det innebär exempelvis att du måste övervaka webbplatsens prestanda, göra ändringar för att förbättra den och se till att varje sida erbjuder den bästa möjliga användarupplevelsen.

WebPageTest kan hjälpa dig med detta. Med det här verktyget kan du köra hastighetstester för alla sidor på din webbplats. Testrapporterna ger dig sedan information om vilka ändringar som du kan göra för att förbättra prestandan. Du får dessutom historiska data för att se om din webbplats klarar sig bättre eller sämre än tidigare. All denna information är tillgänglig helt kostnadsfritt.

I den här artikeln tittar vi närmare på WebPageTest och hur du kan dra nytta av detta. Vi visar dig även hur du kör tester och tolkar resultaten, diskuterar sedan för- och nackdelar med att använda verktyget och pratar därefter om priser. Nu sätter vi igång!

Vad är WebPageTest?

WebPageTest är ett kraftfullt verktyg med öppen källkod. Det är utformat för att hjälpa webbplatsägare och utvecklare att övervaka och optimera webbplatsens prestanda:

WebPageTest
WebPageTest

Det ger en omfattande analys som omfattar laddningstider, renderings-hastighet och nätverksanvändning. Du får dessutom en detaljerad uppdelning av enskilda sidelement, så att du kan identifiera flaskhalsar och områden som kan förbättras.

WebPageTest lanserades år 2008 och är en av de äldsta prestandatest-tjänsterna för webbplatser. I början fungerade den som ett internt testverktyg inom AOL (ja, den är så gammal).

Kort därefter släpptes WebPageTest under en öppen källkodslicens. År 2011 lanserades tjänstens webbplats.

En utökning av verktygslådan

Sedan dess har den utökat sin verktygslåda. Nu erbjuder den dessutom mobiltestning och ett API som gör det möjligt att integrera testning i dina egna projekt.

WebPageTest’s viktigaste funktioner:

 • Simulerade tester från olika platser runt om i världen
 • Stöd för en mängd olika webbläsare, inklusive Chrome, Firefox och Safari
 • Analys av webbsidans rendering och laddnings-processen, inklusive vattenfalls-diagram och film-klipp.
 • Anpassningsbara test-inställningar, t.ex. anslutningshastighet och skärmupplösning
 • Avancerade mätvärden, inklusive Hastighetsindex, Tid Till Första Byte (TTFB) och First Contentful Paint (FCP)

Du kan använda WebPageTest kostnadsfritt. Tjänsten erbjuder en kostnadsfri nivå som gör att du kan köra hundratals tester per månad och få detaljerade resultat.

Varför du bör använda WebPageTest

Det finns många tillgängliga tjänster för webbplatsprestanda. Ett flertal av dem är kostnadsfria och de data som du får beror till stor del på vilken tjänst som du använder.

WebPageTest erbjuder dock många fler fördelar än vanliga verktyg. Låt oss titta på några av dem:

 • Identifiera prestandaproblem. WebPageTest hjälper dig att upptäcka potentiella flaskhalsar och förbättringsområden. Som ett resultat kan du göra riktade optimeringar av din webbplats.
 • Förbättra användarupplevelsen. Webbsidor som laddar snabbare ger en bättre användarupplevelse. Detta kan leda till högre engagemang och konverteringar hos besökarna. Besökarna kanske inte märker om din webbplats laddas snabbt, men de kommer att märka om den är långsam.
 • Förbättra sökmotorrankningen. Webbplatsens hastighet är en rankingfaktor för sökmotorer som Google. Snabbare webbplatser tenderar att rankas högre i sökresultaten.
 • Övervaka prestandan över tid. Regelbundna tester med WebPageTest gör att du kan spåra prestandatrender och identifiera eventuella regressioner innan de blir stora problem. Du kan exempelvis övervaka prestanda-data från över ett år med den kostnadsfria planen. Detta är mer än tillräckligt för att upptäcka trender.

Resultaten visas på ett tydligt sätt

Dessutom presenterar WebPageTest resultaten på ett tydligt sätt. Detta är otroligt värdefullt om du är ny i världen av prestandatestning och optimering:

WebPageTest's sammanfattningar av prestanda
WebPageTest’s sammanfattningar av prestanda

Utöver dessa korta sammanfattningar får du några konkreta siffror om din webbplats prestanda. I nästa avsnitt visar vi hur du tolkar dessa resultat.

Vi anser att alla bör använda verktyg för testning och övervakning av sid-prestanda. Detta är särskilt viktigt om du gör stora förändringar på din webbplats. Det kan exempelvis handla om uppdateringar av design och funktionalitet eller migrering till en ny host. Genom att köra regelbundna tester tillsammans med andra optimerings-strategier, exempelvis genom att använda ett Content Delivery Network (CDN), kan du hålla din webbplats i toppform.

Hur man använder WebPageTest

Det är enkelt att köra ett test med WebPageTest. Till att börja med måste du registrera dig för ett kostnadsfritt konto, som inte kräver att du anger betalningsinformation.

När du är inloggad återvänder du till hemsidan och letar efter alternativet Starta ett test av webbplatsens prestanda. Ange webbadressen för den sida som du vill testa och välj en konfiguration:

Starta ett test på WebPageTest
Starta ett test på WebPageTest

För att få de mest omfattande resultaten rekommenderar vi att du både kör mobila och stationära tester. Du bör dessutom använda den testplats som ligger närmast servern på din webbplats så att resultaten inte förvrängs av avståndet.

Om ingen av standard-platserna fungerar för ditt test väljer du alternativet Avancerad konfiguration. Då kan du välja mellan andra testplatser och ange avancerade parametrar:

Konfigurera dina inställningar
Konfigurera dina inställningar

När du är nöjd med konfigureringen klickar du på Starta Test. Det tar några sekunder att generera resultaten och när de är klara får du tillgång till en detaljerad prestandarapport.

Hur man tolkar WebPageTest-resultaten

Ett av de största problemen med verktyg som WebPageTest är att de kastar en massa information på dig efter att du har kört ett test. Detta är inget problem om du vet vilka mätvärden som du ska fokusera på. Det kan dock vara skrämmande om du använder tjänsten för första gången.

När det gäller att tolka resultaten föreslår vi att du fokuserar på tre nyckelområden i WebPageTest-rapporterna. Det första är sektionen Prestanda-sammanfattning, som ger en översikt över webbplatsens resultat. Sektionen visar dig var din webbplats står när det gäller prestanda, användbarhet och motståndskraft:

Möjligheter och experiment
Möjligheter och experiment

Du kan klicka på ikonerna under varje kategori för att se mer information. Varje kategori innehåller information om de element som testades och resultaten. Om det finns ett problem med webbplatsen kommer rapporten sedan att nämna vilket element som orsakade det och ge rekommendationer om hur det ska åtgärdas:

Largest Contentful Paint
Largest Contentful Paint

När du återvänder till huvudrapportens sida scrollar du ner till avsnittet Mätvärden för sidans prestanda. Här hittar du flera mätvärden som visar hur lång tid det tar för din webbplats att laddas och bli funktionell:

Mätvärden för sidans prestanda
Mätvärden för sidans prestanda

Uppdelning av mätvärdena

Om du inte är säker på vad de här mätvärdena betyder, får du en snabb uppdelning här:

 • Tid till första byte (TTFB). Detta mått mäter hur lång tid som det tar för webbplatsen att svara på webbläsarens första begäran. Långsamma servrar kan ta ett tag att svara och kan därför öka webbplatsens totala laddningstid.
 • Starta rendering. Detta anger hur lång tid det tar för sidan att börja visa visuella element. Webbplatsen kanske laddas i bakgrunden, men det är först när användarna ser något som de vet om sidan fungerar korrekt.
 • First Contentful Paint (FCP): Detta är den tid som det tar för webbläsaren att återge det första innehållet på sidan. En lägre FCP anger att webbplatsen laddas snabbare.
 • Hastighetsindex. En sammansatt poäng som representerar hur snabbt sidans innehåll är synligt för användarna. Ju lägre poäng desto bättre.
 • Largest Contentful Paint (LCP). Det här måttet visar hur lång tid det tar att rendera det största elementet på en sida. Det är generellt en bra indikator på sidans totala laddningstid.
 • Kumulativ layoutförskjutning (CLS). Det här resultatet visar hur mycket layouten på en sida ”flyttas” eller förändras när den laddas. Ju mer den skiftar, desto sämre användarupplevelse. Noll är den siffra som du bör sträva efter här.
 • Total blockeringstid. Med det här mätvärdet kan du se hur lång tid som det tar innan sidan blir användbar. Den kan vara klar med den visuella renderingen, men kan ladda skript i bakgrunden. Som ett resultat förhindras besökarna från att använda den.

Jämför mätvärden

I avsnittet Mätvärden för användning i den verkliga världen visas en översikt över samma mätvärden jämfört med aktuella testdata från andra användare (om de finns tillgängliga). För att få en fullständig bild av din webbplats prestanda föreslår vi att du jämför dessa mätvärden med det tidigare avsnittet Mätvärden för sidans prestanda.

Helst ska resultaten från den senare vara liknande eller bättre:

Mätvärden för användning i den verkliga världen
Mätvärden för användning i den verkliga världen

Slutligen rekommenderar vi att du granskar vattenfalls-diagrammet, som visar laddnings-processen för varje element på sidan. Detta kan hjälpa dig att identifiera specifika resurser som orsakar förseningar eller som kan optimeras för bättre prestanda.

När du har identifierat områden som kan förbättras kan du göra riktade ändringar på din webbplats. Det kan exempelvis handla om att optimera bilder, minska CSS- och JavaScript-filer eller införa cachelagring.

Bör du använda WebPageTest för ditt företag?

Om du har en webbplats bör du köra regelbundna prestanda-tester för att se till att den erbjuder en bra användarupplevelse. Du kan använda vilken prestanda-hosting som helst, men låt oss titta på skälen till varför vi rekommenderar WebPageTest.

För att få en helhetsbild ska vi dessutom prata lite om nackdelarna med att använda tjänsten.

Fördelar med WebPageTest

 • Omfattande analys. WebPageTest ger en detaljerad information om din webbplats prestanda. Som ett resultat blir det lättare att identifiera områden som kan förbättras.
 • Anpassningsbara tester. Verktyget stöder en mängd olika webbläsare, platser och testinställningar, så att du kan simulera olika användarupplevelser. Du kan dessutom anpassa test-inställningarna så mycket som du vill eller använda de standardalternativ som tjänsten tillhandahåller. Allt för att få en snabb överblick.
 • Kostnadsfri och öppen källkod. Vi är stora fans av programvara med öppen källkod, så detta är en fördel med att använda WebPageTest. Även om tjänsten erbjuder en premiumnivå är den kostnadsfria planen mer än tillräcklig för de flesta webbplatser.
 • Historiska prestandadata. Med WebPageTest får du tillgång till 13 månaders testdata för alla webbplatser som du använder tjänsten för. Det är mer än tillräckligt med information för att övervaka prestandatrender för de flesta webbplatser.
 • Rekommendationer för prestandaförbättring. WebPageTest ger rekommendationer eller ”möjligheter” att förbättra webbplatsens prestanda. Svaren beror på vilka problem som upptäcks på din webbplats. Rekommendationerna innehåller exempelvis förklaringar till varför varje förändring är viktig.

Nackdelar med WebPageTest

 • Registrering krävs. Även om WebPageTest erbjuder en omfattande kostnadsfri plan måste du registrera dig för tjänsten för att kunna köra tester. Tjänsten ber dig dock inte om betalningsinformation under registreringsprocessen.
 • Inlärningskurva. WebPageTest tillhandahåller en mängd data. Detta kan vara överväldigande för användare som är nya inom optimering av webbprestanda. Jämfört med andra liknande verktyg är inlärningskurvan dock mycket mer förlåtande med WebPageTest.
 • Begränsad automatisering. Det är visserligen möjligt att automatisera WebPageTest genom dess API. Verktyget kan dock kräva ytterligare inställningar och kodnings-kunskaper jämfört med vissa andra verktyg med inbyggda automatiserings-funktioner.
 • Inga instruktioner för prestanda-förbättringar. Detta är vanligt bland verktyg för testning av webbplatsers prestanda. Med WebPageTest får du direkta rekommendationer om möjligheter att förbättra webbplatsens prestanda. Dessa rekommendationer åtföljs dock inte av instruktioner om hur de ska genomföras. Som ett resultat måste du göra efterforskningar om ämnen som hur man skjuter upp renderingsblockerande JavaScript eller andra avancerade tekniska frågor.

Prissättning av WebPageTest

WebPageTest erbjuder både kostnadsfria planer och premium-planer. Med den kostnadsfria planen kan du köra så mycket som 300 tester per månad. Dessutom lagrar plattformen 13 månaders testdata för både kostnadsfria användare och premium-användare:

Prismodell
Prismodell

När det gäller förmåner får användare av premium-planen köra fler tester. Du får dessutom förtur om tjänsten har kapacitet (vilket inte är vanligt). Om du även vill få API-åtkomst till WebPageTest måste du betala för en premium-plan.

Hur WebPageTest fungerar jämfört med andra verktyg för hastighetstest

Som vi nämnde tidigare finns det många andra alternativ för verktyg för att testa webbplatsens hastighet. Två av de mest populära alternativen till WebPageTest är Google PageSpeed Insights och Pingdom Tools.

Låt oss titta på hur WebPageTest förhåller sig till de båda alternativen.

Google PageSpeed Insights

Det här verktyget, som utvecklats av Google, ger en enkel prestandapoäng och erbjuder specifika optimeringsrekommendationer. Resultaten är lika detaljerade när de jämförs med WebPageTest.

WebPageTest undersöker dock varje sida flera gånger under varje körning. Verktyget gör det dessutom möjligt att köra anpassade tester, vilket är en funktion som PageSpeed Insights inte erbjuder.

Pingdom-verktyg

Det här verktyget är perfekt om du vill köra snabba tester med ett hyfsat urval av servrar. Till skillnad från PageSpeed Insights eller WebPageTest ger Pingdom ingen djupgående uppdelning av förbättringsmöjligheter eller problem med din webbplats. Du får istället en översikt över din webbplats prestanda i siffror, vilket kan vara allt som du behöver från tid till annan.

Enligt vår erfarenhet får du de bästa prestanda-resultaten genom att köra regelbundna tester med olika verktyg. Men om du ska använda en enda tjänst kan WebPageTest ge de mest omfattande resultaten jämfört med alternativ som PageSpeed Insights och Pingdom Tools.

Sammanfattning

Att övervaka prestanda är viktigt om du vill hålla din webbplats i toppform. Det innebär exempelvis att du måste utföra regelbundna hastighetstester och sedan vidta åtgärder för att förbättra laddningstiderna.

Det finns många verktyg som du kan använda för att övervaka sidans prestanda, men vi rekommenderar WebPageTest. Tjänsten är kostnadsfri att använda och ger djupgående rapporter. Du kan dessutom lagra testdata i upp till 13 månader. Som ett resultat kan du få en överblick över webbplatsens prestanda över tid.

På Kinsta är vi besatta av hastighet! Våra kunder ser en hastighetsökning på upp till 20 % bara genom att migrera till vår hosting-tjänst. Vi erbjuder 37 datacenter som du kan välja mellan, och vårt CDN har 260+ POPs. Ta kontakt med oss för att få veta mer!

Jeremy Holcombe Kinsta

Content & Marketing Editor at Kinsta, WordPress Web Developer, and Content Writer. Outside of all things WordPress, I enjoy the beach, golf, and movies. I also have tall people problems ;).