Som webbplatsägare så kan det vara svårt att behålla en konkurrensfördel gentemot andra. Långsamma laddningstider, långa driftstopp och bristande säkerhet kan få besökarna att lämna din webbplats och gå någon annanstans.

Lyckligtvis så är användningen av ett CDN (Content Delivery Network) ett utmärkt sätt att optimera din webbprestanda. Det ökar inte bara hastigheterna. Som ett resultat av detta kan du även njuta av större säkerhet, förbättrad stabilitet och lägre bandbreddskostnader.

I det här inlägget så ska vi besvara frågan ”Vad är ett CDN?”. Vi ska sedan utforska några av de sätt på vilka ett CDN-nätverk kan förbättra din webbplats. Nu sätter vi igång!

Vad är ett CDN?

Ett CDN-nätverk (Content Delivery Network) är en grupp distribuerade servrar som är utformade för att snabba upp leveransen av innehåll. CDN: er kan inte hosta innehåll, så de ersätter inte din hosting-leverantör. I stället så kan ett CDN stabilisera din webbplats och öka dess prestanda:

En CDN-server fungerar så här (Källa: Seobility)
En CDN-server fungerar så här (Källa: Seobility)

Ett CDN-nätverk är effektivt eftersom det minskar närheten mellan dina användare och din server.

Din hosting-leverantörs servrar kan exempelvis vara utspridda runt om i USA. När en europeisk besökare besöker din webbplats så kan det ta ett tag innan innehållet laddas. Med ett CDN kan du dock servera innehållet på din webbplats från en europeisk server, vilket minskar laddningstiderna radikalt.

CDN-tekniken var ursprungligen avsedd att minska latensen (den fördröjning som uppstår innan innehållet laddas helt). Som ett sätt att upprätthålla en effektiv webbplatsprestanda lanserades därför det första CDN-nätet av Akamai 1998.

Till en början så låg fokus på statiskt innehåll som nedladdningar av programvara och videoströmning. Nu gör CDN-servrarna det möjligt att leverera ett betydligt mer komplext, dynamiskt innehåll till användare över hela världen.

CDN vs hosting-leverantörer vs moln

Även om ett CDN kan cachelagra innehåll för att öka prestandan så kan det inte hosta innehåll. Detta är ett jobb för en hosting-leverantör.

Tänk på det så här – din hosting-leverantör är en nödvändighet. Du kan inte hantera en webbplats utan en sådan. Men ett CDN är en bonus. Som ett resultat av ett sådant så får du en ökad hastighet, stabilitet och säkerhet.

Det är även lätt att förväxla CDN-teknik med molntjänster eftersom båda förbättrar prestandan och möjliggör skalbarhet. Som vi diskuterade tidigare så kan CDN: er dock inte hosta applikationer, medan det finns gott om leverantörer av moln-hosting som Google Cloud hosting:

Google Cloud Hosting med Kinsta
Google Cloud Hosting med Kinsta

Dessutom så är ett CDN inriktat på hastighet, medan molndatabehandling är mer lämpad för skalbarhet. Ett CDN har även servrar som är fördelade över hela världen, men molndatabehandling syftar till att helt ta bort geografisk lokalisering från ekvationen.

Vem använder ett CDN?

Många stora webbplatser förlitar sig på CDN: er, exempelvis Netflix, Facebook och Amazon. Faktum är att av de 1 miljon största webbplatserna så använder nästan 46 procent ett CDN för att servera innehåll.

Därför så har du förmodligen, utan att veta om det, använt ett CDN när du har utfört dina vanliga aktiviteter på nätet. CDN: er används exempelvis av webbplatser för e-handel för att snabba upp transaktionerna. Samtidigt så kan du ha stött på ett CDN när du har streamat en film, kontrollerat ditt banksaldo eller bokat en semester.

För alla webbplatser som besöks av användare över hela världen så är ett CDN ett måste. Som ett resultat av ett sådant kan man säkerställa en smidig och tillförlitlig prestanda. Det kan hjälpa dig att förbättra användarupplevelsen (UX) och minska antalet övergivna kundvagnar.

Ännu bättre är att möjligheterna är nästan oändliga eftersom du kan servera så många olika typer av innehåll med ett CDN. Du kan leverera HTML-sidor, JavaScript-filer, formatmallar, bilder och videor. På klientsidan så kan besökarna använda ett CDN för att livestreama media, ladda ner filer och ladda skript.

Fördelarna med att använda ett CDN

Nu när vi har besvarat frågan ”vad är en CDN” så ska vi titta på de viktigaste fördelarna med att använda ett sådant!

Minskar laddningstiden

Den största fördelen med att använda en CDN är att det minskar laddningstiderna för webbplatser. Detta har andra fördelar förutom en snabbare prestanda. Avvisningsfrekvensen ökar exempelvis med 32 procent när laddningstiden går från en till tre sekunder.

Därför så är ett CDN ett utmärkt sätt att minska avvisningsfrekvensen och öka tiden på webbplatsen. Som ett resultat av detta så kan du bli belönad med högre sökplaceringar.

Minimera stilleståndstid

Ett CDN är även ett utmärkt sätt att öka stabiliteten på din webbplats. Utan ett CDN-nätverk så är tillgängligheten för din webbplats helt beroende av din hosting-leverantörs server. Om din server blir attackerad så går din webbplats ner. Detta innebär inte bara att du förlorar trafik och intäkter, utan kan även skada ditt rykte.

Med ett CDN så kan du minimera nertid genom att ha extra servrar som du kan använda. Om din webbserver blir skadad så kan du fortsätta att servera innehåll via dina CDN-servrar. Även om en av dina servrar går ner så har du fortfarande andra servrar som du kan lita på.

Detta innebär även att du är bättre rustad för att hantera skarpa trafiktoppar som kan överväldiga din hosting-leverantörs server. Dessutom så kan du göra din webbplats mer motståndskraftig mot maskinvarufel.

Bättre datasäkerhet

Som vi diskuterade i föregående avsnitt så kan ett CDN stabilisera din webbplats. Som ett resultat av detta så får du bättre förutsättningar att hantera vissa attacker på nätet.

DDoS-attacker (Distributed Denial of Service) inträffar exempelvis när din webbplats översvämmas av begäranden som till slut överväldigar din server och förstör din webbplats. Eftersom du har ytterligare servrar till ditt förfogande så kommer du att kunna stå emot det stora inflödet av begäranden som är utformade för att ta din webbplats offline.

Med vissa CDN-leverantörer så kan du dessutom få tillgång till andra säkerhetsförbättringar som exempelvis brandväggar för webbapplikationer (WAF). Du kan dessutom förbättra dina säkerhetscertifikat och generera säkra tokens med utgångstider.

Lägre kostnader för bandbredd

Slutligen så är användningen av ett CDN ett enkelt sätt att sänka kostnaderna för bandbredd. Detta beror på att ett CDN använder cachelagring och andra optimeringar för att minska den data som din server behöver tillhandahålla. Det sänker därför din bandbreddsanvändning och i sin tur dina hosting-kostnader. Dessutom så hjälper CDN: er till att avlasta CPU och andra resurser från din hosting-server.

Hur fungerar ett CDN?

Nu när du känner till fördelarna med att använda en CDN så ska vi titta närmare på hur CDN-tekniken fungerar.

Förbättrar laddningstiderna

Ett CDN har servrar som är placerade på strategiska platser för att öka anslutningen. De finns ofta vid utbytespunkterna mellan nätverken där olika Internetleverantörer ansluter sig. Eftersom CDN har tillgång till dessa höghastighetsplatser så kan de leverera data snabbt och till låga kostnader.

Ett CDN kan även förbättra laddningstiderna eftersom det fysiskt sett är mindre avstånd mellan användarna och resurserna på din webbplats. Dessutom så använder CDN: er optimeringar som minifiering och filkomprimering för att minska mängden data som levereras. För webbplatser som använder SSL eller TLS så optimerar CDN: er även återanvändning av anslutningar och möjliggör falska TLS-starter.

Stabilisera webbprestanda

Som vi nämnde tidigare så är användningen av ett CDN ett utmärkt sätt att stabilisera din applikation. Du kan använda det för att förbättra din drifttid och säkerställa tillgänglighet och åtkomst till din webbplats.

Frekventa driftstopp är ofta resultatet av en hosting av dålig kvalitet. I det här fallet så kan dina servrar inte hantera mycket trafik eller stå emot trafikinducerade attacker som DDoS.

Dessutom så är kvaliteten på din hårdvara ofta undermålig hos en dålig hosting-leverantör. Därför så kan din webbplats vara sårbar för långa perioder av driftstopp och gå miste om besökare och försäljning.

CDN: er kan även stabilisera din webbprestanda genom belastningsutjämning. Belastningsutjämning innebär att trafiken fördelas jämnt över dina servrar. Om en server går ner så kan ditt CDN därför lätt omfördela trafiken till en annan server.

Faktum är att vissa CDN-leverantörer till och med kan dirigera trafiken till ett helt annat datacenter i den osannolika händelsen att alla servrar i nätverket blir utslagna.

Öka datasäkerheten

Datasäkerheten bör vara en viktig fråga för alla webbplatser som hanterar personlig information som exempelvis kreditkortsuppgifter och e-postadresser. Lyckligtvis så är ett CDN ett utmärkt sätt att skärpa dina säkerhetsåtgärder.

För det första så kan ett CDN säkra din webbplats med optimerade TLS- och SSL-certifikat. Dessa följer en hög standard för autentisering och kryptering. Som ett resultat så hålls all data som utbyts på din webbplats säker och trygg.

Dessutom så bygger vissa online-attacker, som DDoS- och brute force-attacker, på att din webbplats översköljs av trafik. Om de lyckas så kan hackers sedan genomföra infektioner med skadlig kod. Eftersom ett CDN gör det möjligt för din webbplats att hantera stora trafikvolymer så är den mindre mottaglig för hot av detta slag.

Hur uppdateras CDN-cachen?

CDN: er använder cachelagring för en effektiv innehållsleverans. Cachelagring är en process som lagrar kopior av dina filer. Som ett resultat så kan användarna snabbt få tillgång till ditt innehåll. Utan cachelagring så laddas innehållet från din server varje gång, vilket leder till långa väntetider när en anslutning upprättas.

Ännu bättre är att ett CDN kan cachelagra nästan vilket innehåll som helst. Det kan exempelvis handla om webbsidor, bilder och videoklipp. Filerna lagras vanligtvis på proxyservrar nära användarens plats. Som ett resultat av detta så kan dina besökare ägna sig åt sina webbaktiviteter utan att behöva vänta på att en anslutning ska upprättas.

Cachen ligger sedan kvar på din CDN-server så att andra användare inom samma geografiska område kan begära den. Om det begärda innehållet är otillgängligt eller föråldrat så lagrar CDN: et en ny kopia av innehållet för framtida användning.

Behöver du ett CDN för din webbplats?

Att använda ett CDN är ett utmärkt sätt att överskrida gränserna hos din hosting-leverantör. I stället för att förlita dig på din hosts begränsade resurser så kan du köra en snabbare webbplats med större stabilitet.

Ännu bättre är att ett CDN är mångsidigt. Om du letar efter ett sätt att öka laddningstiderna så kan du förstås implementera ett plugin för cachelagring. Om säkerheten är viktigare så kan du investera i en skanner för skadlig kod eller en WAF.

Med ett CDN så kan du dock täcka alla baser: prestanda, säkerhet och stabilitet. Detta förbättrar inte bara din UX, utan skyddar även din webbplats och dina besökare bättre.

Hur kan Kinsta hjälpa dig?

Kinsta ger full tillgång till ett Cloudflare CDN. Cloudflare är branschledande inom webbprestanda. Dess CDN kan blockera skadlig trafik, cachelagra statiska filer, optimera bilder med mera.

Det spelar ingen roll vilken Kinsta-plan som du har; du kan enkelt integrera din webbplats med Cloudflare. Då får du nytta av en säker brandvägg, DDoS-skydd och wildcard SSL-certifikat. Det är dessutom superenkelt att komma igång med Cloudflare-integreringen:

Cloudflare-integrering
Cloudflare-integrering

Dessutom så kan du sedan år 2022 dra full nytta av Edge Caching, Kinsta’s nyaste funktion. Edge Caching minskar dramatiskt den tid som det tar att leverera dina webbsidor till användare över hela världen. Den här funktionen är tillgänglig för alla Kinsta-kunder och inkluderar mobil cachelagring.

Sammanfattning

Snabba tekniska framsteg kan göra det svårt att se till att din webbplats hänger med. Om den inte gör detta så kan du uppleva höga avvisningsfrekvenser, minskad vistelsetid på webbplatsen och lägre sökplaceringar.

Du kan lyckligtvis använda ett CDN för att leverera innehåll i en mycket snabbare takt än din hosting-leverantör. Vad är ett CDN? Det korta svaret är att användningen av ett CDN är ett utmärkt sätt att stabilisera din prestanda, knyta ihop säkerheten och förbättra din UX.

Kinsta’s CDN är byggt med prestanda i åtanke. Du får tillgång till vårt Cloudflare-drivna CDN i alla våra planer utan extra kostnad. Med över 257 PoPs så kan detta minska sidladdningstiden med upp till 44 procent över hela världen. Kolla in våra planer idag för att komma igång!