När webbplatsens besökare ser fel 520 i sina webbläsare betyder det att Cloudflare skickar meddelandet eftersom din server returnerade ett tomt, okänt eller oväntat svar.

520-felet kan först åtgärdas genom felsökning för att hitta orsaken och sedan fixas enligt följande steg.

Låt oss hoppa rakt in dirket:

Felsöka Fel 520

Eftersom 520-felet kommer upp på grund av ett problem på din server kan du felsöka problemet genom att titta i din fellogg.

Fel 520
Ett exempel på fel 520 för en webbplats.

Inaktivera Cloudflare

Innan du börjar felsöka är det nödvändigt att inaktivera Cloudflare. Detta hjälper till att isolera problemet genom att se till att problemet kan replikeras utan Cloudflare som en faktor.

Steg 1

Börja med att logga in på Cloudflare. Hitta sedan din webbplats på listan och klicka på den.

Klicka på din webbplats i listan.
Klicka på din webbplats i listan.

Steg 2

Klicka sedan på fliken DNS och sedan på det orangea molnet under avsnittet Proxystatus i tabellen. Du vet att Cloudflare har inaktiverats eftersom molnet kommer att vara grått.

Klicka på det orangea molnet för att inaktivera Cloudflare.
Klicka på det orangea molnet för att inaktivera Cloudflare.

Pausa Cloudflare

Alternativt kan du välja att pausa Cloudflare efter inloggning.

Steg 1

Klicka på din webbplats från listan.

Klicka på din webbplats från listan efter inloggning.
Klicka på din webbplats från listan efter inloggning.

Steg 2

Bläddra sedan ner tills du ser avsnittet Avancerade åtgärder i sidofältet. Klicka på länken Pausa Cloudflare på webbplats.

Klicka på länken för att pausa Cloudflare.
Klicka på länken för att pausa Cloudflare.

Steg 3

En popup visas på sidan som ber dig bekräfta att du vill pausa Cloudflare. Fortsätt och klicka på Bekräfta-knappen.

Klicka på Bekräfta för att pausa Cloudflare.
Klicka på Bekräfta för att pausa Cloudflare.

Gå till utvecklingsläge

Om du inte vill pausa eller inaktivera Cloudflare kan du hålla det igång, men placera det i utvecklingsläge så att du fortfarande kan felsöka fel 520.

Steg 1

När du har loggat in på Cloudflare klickar du på fliken Cachning längst upp på sidan.

Gå till fliken Cachning.
Gå till fliken Cachning.

Steg 2

Bläddra sedan ner till avsnittet Utvecklingsläge och klicka på Av-knappen. Det borde nu stå ”På”

Slå på utvecklingsläge genom att klicka på växlingsknappen.
Slå på utvecklingsläge genom att klicka på växlingsknappen.

Kontrollera serverns felloggar

Nu när du har inaktiverat, pausat eller försatt Cloudflare i utvecklingsläge kan du felsöka fel 520 genom att kontrollera serverns felloggar. Att hitta din fellogg kan variera mellan olika värdar så fråga din om du är osäker på var du hittar dina felloggar.

Om ditt webbhotell använder cPanel kan du följa stegen nedan.

Steg 1

Logga in på cPanel och gå till avsnittet Mätvärden i instrumentpanelen. Klicka sedan på knappen Fel.

Klicka på knappen Fel under Mätvärden.
Klicka på knappen Fel under Mätvärden.

Steg 2

Felloggsidan visar fel i omvänd kronologisk ordning samt upp till 300 av de senaste meddelandena. Felloggen kan visa fler meddelanden om du eller din värd har justerat inställningarna.

Visa cPanels fellogg för att felsöka fel 520.
Visa cPanels fellogg för att felsöka fel 520.

Kontrollera din logg för fel 520 med MyKinsta

Om du hostar din WordPresswebbplats med Kinsta kan du följa stegen nedan för att kontrollera din fellogg.

Steg 1

Logga in på MyKinsta och klicka på Webbplatser i menyn till vänster. Välj sedan den webbplats du vill felsöka från listan på sidan.

Klicka på Webbplatser i menyn på MyKinsta.
Klicka på Webbplatser i menyn på MyKinsta.

Steg 2

Klicka på fliken Loggar. Fellogen visas som standard. Om du inte ser något listat beror det på att inga fel på din webbplats har inträffat.

Om det finns några fel visas de under fliken Loggar.
Om det finns några fel visas de under fliken Loggar.

Så tolkar du felloggen

Varje meddelande i en fellogg har en viss struktur. Om du förstår den kan du tolka felmeddelandena som kommer upp.

[Fri Oct 11 17:00:30 2019] [error] [client 123.4.56.7] error description: /path/to/file/with/error

Datum och tid för meddelandet anges först följt av LogLevel-direktivet som berättar meddelandets allvarlighetsgrad.

Därefter kommer klientens IP-adress. Det är den klienten som fick problemet att dyka upp.

Slutligen visas det faktiska meddelandet och kan innehålla en sökväg till den drabbade filen.

Det här är LogLevels allvarlighetsnivåer som kan listas i felloggens meddelanden:

 • Emerg – Detta låter dig veta att problemet är en nödsituation och att servern är otillgänglig.
 • Alert – Åtgärder bör vidtas omedelbart om du ser denna nivå.
 • Crit – Detta betecknar ett kritiskt tillstånd.
 • Fel – Detta betyder att ett fel har uppstått.
 • Warn – Ett meddelande med den här nivån är en varning om ett problem som kräver din uppmärksamhet, men inte är kritiskt.
 • Notice – Detta betyder att din server är normal, men det finns betydande information tillgänglig om din servers tillstånd.
 • Info – Allmän information finns tillgänglig på denna nivå.
 • Debug – Dessa meddelanden innehåller information när du har aktiverat felsökning.

Använd ett cURL-kommando för att felsöka Fel 520

Du kan också använda ett cURL-kommando för att felsöka fel 520 genom att testa mot ursprungsservern.

curl -vso /dev/null --user-agent "Mozilla 5.0" -H "Host: your-site.com" http://123.45.6.789/wp-login.php

Var noga med att ändra ”you-site.com” till din faktiska domän. Du måste också uppdatera ”123.45.6.789” med webbplatsens IP-adress. Om du ändrade din inloggningssida bör du också ändra ”wp-login.php”-delen.

En framgångsrik svarsheader skulle se ut som exemplet nedan:

* Hostname was NOT found in DNS cache
*  Trying 123.45.6.789...
* Connected to 123.45.6.789 (123.45.6.789) port 80 (#0)
> GET /login HTTP/1.1
> User-Agent: Mozilla 5.0
> Accept: */*
> Host: your-site.com
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Content-Type: text/html
< Date: Day, DD, Month Year Hour:Minute:Second Timezone
{ [12345 bytes data]
* Connection #0 to host 123.45.6.789 left intact

Om du ser något så här betyder det att allt är okej och webbplatsen kunde nås utan ett fel 520-svar.

Om du å andra sidan ser en svarsheader som liknar exemplet nedan betyder det att 520-felet uppstod när Cloudflare var aktivt:

* Hostname was NOT found in DNS cache
*  Trying 123.45.6.789...
* Connected to 123.45.6.789 (123.45.6.789) port 80 (#0)
> GET /login HTTP/1.1
> User-Agent: Mozilla 5.0
> Accept: */*
> Host: your-site.com
>
* Empty reply from server
* Connection #0 to host 123.45.6.789 left intact

Så skapar du en HAR-Fil

En HAR-fil är ett HTTP-arkiv. Den innehåller arkiv för förfrågningar som går till ursprungsservern och även genom Cloudflare.

Det kan hjälpa dig med felsökning eftersom det jämför svarsheaders från ursprungsservern och Cloudflare när den används som en proxy.

Det används också för att bekräfta att dina headers är för stora om det är därför 520-felet har dykt upp.

Du kan skapa en HAR-fil med din webbläsare med stegen nedan:

Chrome

Steg 1

Öppna din webbläsare och högerklicka på sidan. Välj sedan Inspektera.

Högerklicka i Chrome och välj Inspektera.
Högerklicka i Chrome och välj Inspektera.
Steg 2

När panelen har öppnats klickar du på fliken Nätverk och ser till att det finns en röd cirkelknapp mot panelens övre vänstra sida. Om den är grå, klicka på den.

Se till att inspelningsknappen är röd på fliken Nätverk.
Se till att inspelningsknappen är röd på fliken Nätverk.
Steg 3

Markera alternativet Spara logg bredvid inspelningsknappen och klicka sedan på knappen Rensa.

Välj alternativet att spara loggen och klicka sedan för att rensa tidigare meddelanden.
Välj alternativet att spara loggen och klicka sedan för att rensa tidigare meddelanden.
Steg 4

Ladda sidan som visar 520-felet. Högerklicka sedan någonstans i meddelandeområdet i Chrome Developer Tool.

Välj Spara som HAR med innehåll och spara filen till din dator.

Spara HAR-filen till din dator.
Spara HAR-filen till din dator.

Firefox

Steg 1

Öppna Firefox och högerklicka var som helst på sidan. Välj sedan Inspektera Element.

Välj Inspektera Element efter att ha högerklickat på sidan.
Välj Inspektera Element efter att ha högerklickat på sidan.
Steg 2

Gå till fliken Nätverk och besök den sidan där 520-felet dyker upp. Högerklicka på meddelanden i panelen och välj alternativet Spara alla som HAR.

Spara filen till din dator.

Högerklicka och välj att spara HAR-filen.
Högerklicka och välj att spara HAR-filen.

Edge

Steg 1

Öppna Edge-webbläsaren och högerklicka på sidan. Välj Inspektera från listan.

Välj Inspektera efter att ha högerklickat i webbläsaren.
Välj Inspektera efter att ha högerklickat i webbläsaren.
Steg 2

Gå till fliken Nätverk och se till att den runda inspelningsknappen är röd. Om den inte är det, klicka på den. Markera alternativet Spara log och sedan ikonen för att rensa de aktuella meddelandena.

Klicka för att spara loggen och rensa äldre meddelanden.
Klicka för att spara loggen och rensa äldre meddelanden.
Steg 3

Gå till sidan där du upplever fel 520. Högerklicka sedan på meddelandena i utvecklarverktygspanelen och välj alternativet Spara alla som HAR med innehåll.

Spara filen till din dator.

Safari

Steg 1

Öppna Safari och högerklicka på sidan för Windows eller tryck på CMD på tangentbordet och klicka för Mac. Välj Inspektera Element från listan.

Välj alternativet Inspektera Element efter att ha högerklickat på sidan.
Välj alternativet Inspektera Element efter att ha högerklickat på sidan.
Steg 2

Gå till fliken Nätverk. Markera alternativet Spara Logg och gå sedan till sidan med fel 520-problemet.

Markera alternativet att spara loggen på fliken Nätverk.
Markera alternativet att spara loggen på fliken Nätverk.
Steg 3

Klicka på knappen Exportera och spara HAR-filen till din dator.

Exportera HAR-filen.
Exportera HAR-filen.

Lösa de vanliga orsakerna till Fel 520

Nu när du har din fellogg kan du söka igenom den och se om du ser något av problemen nedan. Följ sedan stegen nedan för att lösa problemet.

Ursprungsserverns PHP-applikation har kraschat

Ett vanligt problem som orsakar fel 520 är att en av PHP-applikationerna har kraschat på din server. Att starta om PHP kommer att åtgärda felet.

Steg 1

Med SSH kan du ange kommandot nedan för Apache-servrar:

apache2ctl restart

För Nginx-servrar kan du starta om PHP med kommandot nedan:

service nginx restart

Starta om PHP i MyKinsta

Om din webbplats är hostad hos Kinsta kan du starta om PHP med några klick.

Steg 1

Logga in på MyKinsta och klicka på Webbplatser till vänster. Klicka sedan på din webbplats från listan.

Välj din webbplats från listan på MyKinsta.
Välj din webbplats från listan på MyKinsta.
Steg 2

Gå till fliken Verktyg och klicka på Starta om PHP-knappen.

Du kan starta om PHP i MyKinsta-panelen.
Du kan starta om PHP i MyKinsta-panelen.

Cloudflares IP-adresser är inte vitlistade

En annan anledning till att 520-felet kan uppstå är om Cloudflares IP-adresser inte är vitlistade. Du kan vitlista dem, men stegen varierar beroende på vilken hostingleverantör du använder.

Om du inte är säker på hur du kan vitlista IPs, kontakta din värd, speciellt om du inte hittar några inställningar för det.

På Kinsta är Cloudflares IP-adresser vitlistade som standard så det finns ingen anledning att oroa sig över denna orsak till felet. Det kommer inte heller att påverka de andra anledningarna till att felet uppstår.

TCP timeout är kortare än 300 sekunder

Transmission Control Protocol (TCP) kan också orsaka fel 520.

TCP är ett standardprotokoll som skapar och upprätthåller en nätverksanslutning. Om TCP är inställd på en timeout på under 300 sekunder kan det orsaka att 520-felet dyker upp.

Du kan ändra tidsgränsen för TCP-tjänsten med ett CLI-kommando:

set service Service-HTTP-1 -svrTimeout 500

Headers överstiger 8 KB

Problemet beror oftast på för många cookies eller cookies som är för stora. HAR-filen som du hämtade under felsökningsprocessen kommer visa dig om det här är problemet.

Cloudflare har en gräns på 8 KB som kan användas för headers.

Om du har skrivit ett plugin som kräver för många cookies eller har för mycket data i sina cookies, försök att reducera dem. Om du använder en hel del plugins som alla behöver cookies, ta bort några av dem (du bör alltid använda kvalitativa plugins).

Elementor-användare

När du försöker redigera din WordPress-webbplats med hjälp av Elementor och möter 520-felet – ”Webbservern returnerar ett okänt fel” – kan du kontrollera följande.

Pröva först en annan webbläsare.

Om problemet kvarstår och din webbplats ligger bakom Cloudflare kan du ha problem med Cloudflare’s Rocket Loader-funktion.

Problemet orsakades av att Rocket Loader har ändrat skripten automatiskt så att de laddas asynkront, vilket bryter webbplatsredigeraren och förhindrar att du gör ändringar.
Genom att skapa regler i Cloudflare kan du lösa detta problem.

För Elementor-sidor: Site URL/elementor
För Elementor-mallar: Site URL/?elementor_library=*

Tomt svar från servern

Det här problemet uppstår när din webbplats saknar en HTTP-statuskod eller svarskropp. För att lösa det, se till att dina DNS-inställningar är korrekt inställda för webbplatsens domän.

De åtgärder som krävs för att kontrollera dina inställningar beror på din DNS-värd. Om din hostingplan kommer med DNS bör du höra med din hostingleverantör.

Det kan vara viktigt att notera att om du har uppdaterat DNS-inställningarna kan det ta upp till 72 timmar innan webbplatsen sprids ordentligt. Detta innebär att din webbplats kan vara otillgänglig i upp till tre dagar.

När du har ändrat dina DNS-inställningar måste du rensa webbplatsens cache. Om du har ett cachningsplugin installerat på din WordPresswebbplats, kan du kontrollera dess dokumentation om du är osäker på hur du rensar din webbplats cacheminne från pluginets inställningar.

Du kan också rensa webbplatsens cache via din hostingleverantör. Var noga med att höra med dem om du behöver veta hur man gör det för din webbplats.

Om din webbplats är hostad med Kinsta kan du klicka på Webbplatser i menyn och sedan på din listade webbplats.

Klicka sedan på fliken Verktyg och klicka på knappen Rensa cache.

Du kan rensa webbplatsens cache med MyKinsta.
Du kan rensa webbplatsens cache med MyKinsta.

Om du har uppdaterat dina DNS-inställningar, din webbplats är tillgänglig igen, du rensade webbplatsens cache men du fortfarande upplever fel 520, starta om servern.

Om du inte hittar alternativet i dina inställningar, kontakta Kinstas supportteam så hjälper vi dig med detta.

Saknade svarsheaders

Enligt Mozilla:

”En svarsheader är en HTTP-header som kan användas i ett HTTP-svar och som inte relaterar till innehållet i meddelandet. Svarsheaders, som Ålder, Plats eller Server används för att ge en mer detaljerad kontext för svaret”.

Saknade svarsheaders kan orsakas av en mängd olika saker.

Det bästa tillvägagångssättet för det här problemet är att använda ett felsökningsverktyg som Fiddler för att felsöka problemet och se exakt vad problemet är så att du kan fixa det.

Servern returnerar inte korrekta HTTP-felsvar

Om din server skickade ett ogiltigt felsvar kan det ha orsakat 520-felet. Det betyder att meddelandet inte matchade något på standardlistan med HTTP-svarskoder.

Detta orsakas av din server eller så kan det ha varit något på din server som PHP-applikationer eller eventuellt plugins som används på din WordPresswebbplats.

Om du inte hittar källan till den felaktiga felkoden för att reparera den, försök kontakta support för ytterligare hjälp.

Aktivera Cloudflare igen

Kontrollera om du får felet igen. Om du gör det, håll Cloudflare inaktiverat och fortsätt felsöka.

Om 520-felet är löst, aktivera Cloudflare igen.

Steg 1

För att göra detta, logga in på Cloudflare, och om du inaktiverade Cloudflare genom att göra molnet grått i ditt konto ska du börja med att välja din webbplats från listan.

Välj den webbplats där du vill aktivera Cloudflare.
Välj den webbplats där du vill aktivera Cloudflare.

Steg 2

Klicka på fliken DNS och klicka sedan på det grå molnet för att återaktivera Cloudflare.

Klicka på det grå molnet för att aktivera Cloudflare.
Klicka på det grå molnet för att aktivera Cloudflare.

Återställ Cloudflare efter att ha pausat det

Steg 1

Om du pausade Cloudflare tidigare kan du återställa det genom att logga in Cloudflare och klicka på din listade webbplats i instrumentpanelen.

Välj den webbplats där du behöver återställa Cloudflare.
Välj den webbplats där du behöver återställa Cloudflare.

Steg 2

Gå sedan till fliken Översikt och bläddra längst ner på sidan tills du ser avsnittet Avancerade åtgärder i sidofältet till höger på sidan.

Klicka på länken Aktivera Cloudflare på webbplats.

Klicka på länken för att aktivera Cloudflare igen.
Klicka på länken för att aktivera Cloudflare igen.

Stänga av utvecklingsläge

Steg 1

Om du tidigare har aktiverat Cloudflares utvecklingsläge kan du stänga av det genom att logga in. Klicka sedan på din webbplats som listas på sidan.

Välj din webbplats.
Välj din webbplats.

Steg 2

Gå sedan till Cachningsfliken.

Klicka på fliken Cachning.
Klicka på fliken Cachning.

Steg 3

Bläddra ner till avsnittet Utvecklingsläge och klicka på växlingsknappen som för närvarande är inställd som ”På”.

Klicka på växlingsknappen för att inaktivera utvecklingsläge.
Klicka på växlingsknappen för att inaktivera utvecklingsläge.

Vad du kan göra om allt annat misslyckas

Om du fortfarande har problem, kontakta Cloudflares support.

Ge dem följande uppgifter:

 • Fullständiga webbadresser för den begärda resursen där felet inträffade.
 • Cloudflares Ray-ID från sidan där du såg Fel 520-meddelandet.
 • Utmatningen från http://your-site.com/cdn-cgi/trace, men var noga med att ersätta ”your-site.com” med ditt riktiga domännamn.
 • Två HAR-filer: En från när Cloudflare var aktiverat på din webbplats och en till från när du hade Cloudflare inaktiverat.

Sammanfattning

520-felet kan verka förvirrande, särskilt eftersom det är ett Cloudflare-fel. Men det har att göra med ett fel på din server som gör att Cloudflare inte kan ansluta.

Stegen ovan är lösningarna på de vanligaste orsakerna till Fel 520. Om du fortfarande har problem efter att ha provat dem kan du behöva kontakta Cloudflare eller din hostingsupport.

Föreslagen läsning: Hur man ställer in Cloudflare APO för WordPress.