Som en del av sitt årliga ”Födelsedags vecka”-firande, tillkännagav Cloudflare nyligen släppet av ”Automatisk Plattforms Optimering” (APO) för WordPress-webbplatser.

För prestandaentusiaster representerar Cloudflares APO ett enormt steg framåt för maximering av WordPress-prestandan.

I våra tester fann vi att aktiveringen av APO på vår test-webbplats minskade sidladdnings-tiderna med 70-300% beroende på testplats.

I den här artikeln ska vi göra en djupdykning om hur Cloudflare APO fungerar och hur du kan använda detta för att öka prestandan på din WordPress-webbplats!

Vad är automatisk plattformsoptimering (APO)?

Automatisk plattformsoptimering är en ny svit av plattforms-anpassade tjänster med ett klick av Cloudfare.

Den första plattformen som får ”APO-behandlingen” är WordPress, världens populäraste CMS med över 60% marknadsandel. I framtiden förväntar vi oss att se liknande APO-tjänster för andra CMS och plattformar.

Cloudflares WordPress-APO förbättrar webbplats-prestandan på två viktiga sätt.

 1. Statiska HTML-kopior av din WordPress-webbplats sidor cachelagras i Cloudflare’s edge-servrar runt om i världen.
 2. Teckensnitt från tredje part cachelagras och betjänas av Cloudflare.

Låt oss ta en titt under huven för att se hur APO fungerar på en teknisk nivå.

Statisk HTML vid infattningen

Den viktigaste särskiljande faktorn mellan Cloudflares APO och andra traditionella lösningar för sid-cachelagring och CDNs är dess förmåga att direkt cachelagra statisk HTML vid Cloudflares infattning. För en tydligare bild, ska vi nu gå igenom fyra olika WordPress-inställningar från ”ingen optimering” till APO.

WordPress-#1 – Ingen cachelagring av sidor och inget CDN

Som standard levereras inte WordPress med sid-cachelagring eller CDN-stöd. Med den här grund-konfigurationen måste alla förfrågningar vara dynamiskt genererade av PHP även om inget sid-innehåll har ändrats mellan begäranden.

Om det inte finns någon integrering av CONTENT Delivery Network (CDN) krävs det att alla statiska tillgångar som CSS, JS, bilder och teckensnitt betjänas av ursprungsservern.

Denna konfiguration kan skapa en mycket långsam WordPress-webbplats, särskilt för besökare som är långt borta från ursprungsservern.

WordPress-#2 – Sid-cachelagring utan CDN

Cachelagring av sidor är ett av de bästa sätten för att förbättra WordPress-prestandan. Kinsta har ett högt ställt sidcachnings-lager som drivs av Nginx’s FastCGI-cachemodul.

Cachelagring av sidor minskar CPU-laddningen på ursprungsservern dramatiskt eftersom begäranden kan betjänas från cache utan att någon dynamisk HTML-generering krävs.

Global traffic routing with no CDN.

Detta frigör din CPU och låter den fokusera på andra viktiga dynamiska uppgifter och gör din WordPress-webbplats mer stabil. Den här konfigurationen kan visserligen göra att din webbplats betjänar fler begäranden per sekund, men löser inte ”avstånds-problemet”.

Utan ett ordentligt CDN, är betjäningen av statiska tillgångar till fjärr-besökare fortfarande ett problem.

WordPress-#3 – Cachelagring av sidor med CDN

Fram tills nu, har sid-cachelagring med tillägg av ett CDN för betjäning av statiska tillgångar varit det mest effektiva sättet att hosta WordPress-webbplatser.

I den här modellen är ursprungsservern fortfarande ansvarig för att betjäna den faktiska HTML:en för en sida. Men statiska tillgångar som CSS-filer, bilder och teckensnitt avlastas till olika CDN-punkter (PoPs) runt om i världen. Tanken bakom denna modell är att statiska tillgångar, särskilt stora bilder, utgör majoriteten av en begärans sidstorlek. Genom att avlasta tillgångar till en server som ligger närmare besökaren är det därför möjligt att minska inläsningstiden och förbättra prestandan.

Global trafikroutning med ett CDN.
Global trafikroutning med ett CDN.

Denna konfiguration erbjuder en betydande förbättring jämfört med de tidigare två, och skapar även frågan vad som skulle hända om WordPress-prestandan inte längre var flaskhalsad genom att behöva tjäna HTML från ursprungsservern.

Förvånansvärt nog var en sådan inställning inte genomförbar innan införandet av Cloudflare’s APO för WordPress – åtminstone inte för icke-tekniska användare.

WordPress Setup #4 – Cloudflare APO för WordPress

Cloudflare APO är det senaste när det gäller Prestanda i WordPress. Till skillnad från de tidigare WordPress-inställningarna som var flaskhalsade av ursprungsserverns prestanda, har webbplatser med APO i huvudsak blivit ”ursprungslösa” ur besökarnas perspektiv.

Global trafikroutning med Cloudflare APO.
Global trafikroutning med Cloudflare APO.

För att åstadkomma detta utnyttjar Cloudflare sitt globalt distribuerade CDN tillsammans med Workers/Workers KV för att skapa en statisk HTML-representation av din WordPress-webbplats. Vi kommer att gå mer in på hur Cloudflare APO fungerar senare i artikeln.

Nu vill vi bara att du ska veta att en kompatibel WordPress-webbplats med APO aktiverat inte längre omfattas av ursprungs-inducerad latens. Med andra ord kommer förfrågningar från besökare i USA, Tyskland och Japan att delges från närliggande datacenter istället för din ursprungsserver.

Vill du veta mer om hur du kan snabba upp din WordPress-webbplats med Cloudflare APO? Se en inspelning av vårt webbseminarium med Garrett Galow från Cloudflare!

Tillståndet för webbprestanda år 2024

Under de senaste åren har det skett stora framsteg i den professionella webbutvecklings- industrin. Fler och fler utvecklare går från monoliten som är WordPress till mer effektiva generatorer för statiska platser som exempelvis Hugo och JavaScript ramar som Gatsby.

Vi använder termen ”prestanda” omdömesgillt eftersom webb-prestanda ofta kan tolkas som ett subjektivt mått.

En sidas laddningstid kan exempelvis fluktuera beroende på testningsplats och tid på dygnet.

Det ger med andra ord ingenting att säga att en statisk webbplats som körs med Gatsby är snabbare än en WordPress-webbplats. Iallafall inte förrän man kunna visa upp solida bevis.

I dagens uppkopplade värld är en av de viktigaste sakerna vid testning av webbprestanda inläsningstiden i olika regioner i världen.

Det är där statiska platser vinner över WordPress när det gäller prestanda. Som standard kan statiska webbplatser laddas upp till globalt distribuerade CDN-nätverk direkt – detta gör dem snabba runt om i världen utan något ytterligare arbete.

Eftersom WordPress-webbplatser kräver en ursprungsserver av något slag för att generera HTML, kan de inte direkt dra nytta av plattformar som Netlify, Vercel och Cloudflares alldeles egna Workers Sites för friktionsfri global leverans. Ur ett affärsperspektiv innebär detta att du kan förlora på potentiella besökare och kunder som är långt borta från din ursprungsserver. Google tar nämligen hänsyn till sidhastigheten när de genererar sökresultat.

Här kommer Cloudflares APO för WordPress in i bilden.

Aktivering av Cloudflare APO ökar WordPress-prestandan med upp till 300%.
Aktivering av Cloudflare APO ökar WordPress-prestandan med upp till 300%.

Cloudflares Automatiska plattformsoptimering för WordPress är en fullständig omprövning av vad WordPress-prestanda innebär år 2024. Som vi nämnde tidigare, minskade aktiveringen av APO på våra testnings-webbplatser laddnings-tiderna med 70-300% beroende på testnings-webbplats. Detta är möjligt eftersom APO effektivt tar bort ursprungsservern som en flaskhals för prestandan.

Så fungerar Cloudflares automatiska plattformsoptimering

Med Cloudflare APO cachelagras din WordPress-webbplats i Cloudflares servrar runt om i världen. Detta är möjligt tack vare Workers KV, en distribuerad databastjänst för nyckel-värde med supersnabb global spridning (mindre än 60 sekunder).

När data skrivs till Workers KV via Cloudflare API, replikeras de automatiskt till över 150 Cloudflare-datacenter runt om i världen inom några sekunder.

Detta gör Workers KV till en topp-kandidat när det gäller att snabba upp WordPress- webbplatser eftersom inlägg och sidor enkelt kan representeras av en nyckel-värdes- mekanism – webbadressen är ”nyckeln” och HTML-sidans innehåll är ”värdet”.

En webbsida som lagras som ett nyckel-värdes-objekt i Cloudflare Workers KV.
En webbsida som lagras som ett nyckel-värdes-objekt i Cloudflare Workers KV.

När APO är aktiverat för din WordPress-webbplats, kommer majoriteten av förfrågningarna till din webbplats inte längre att träffa ditt ursprungsserver.

I stället kommer begäranden antingen att betjänas från en lokal Cloudflare CDN-cache (om den cachelagrade sidan finns) eller Workers KV (om den cachelagrade sidan inte finns på Cloudflares CDN).

Om en webbsida inte finns i CDN-cachen eller Workers KV-databasen, kommer Cloudflare att göra en enda begäran till din ursprungsserver och cachelagra den nya sidans HTML.

Magin här ligger i det faktum att Cloudflare Workers KV fungerar som en distribuerad spegel för ditt ursprungsserver. Datan som lagras i Workers KV replikeras ju automatiskt över Cloudflares hela nätverk av servrar.

Detta innebär att även om ditt ursprungsserver som kör WordPress ligger någonstans i USA, kommer en begäran från en besökare i Japan inte att behöva träffa din ursprungs server för att nå den lokala CDN cache-zonen.

Besökaren från Japan kommer istället att serveras cachelagrad HTML från Workers KV-databasen eller CDN-cachen i ett närliggande  Cloudflare-datacenter.

Denna nya leveransmodell skiljer sig mycket från tidigare försök som gällt HTML-sid-cachelagring för WordPress.

Tidigare, innebar den mest populära ”full sides-cachelagrings”-metoden att man skapade en Cloudflare-sidoregel som ”cachelagrade allt”. Även om denna metod kan resultera i betydande prestandavinster, var inte en speciellt effektiv metod för cachelagring eftersom den förlitade sig på en ”pull” modell i stället för Workers KV: s ”push” modell som automatiskt sprider HTML globalt.

Med den sidoregels-baserade inställning som vi nyss nämnde, kunde besökare som träffade en av Cloudflares cachelagrings-zoner i USA inte cachelagra tillgångar för besökare på andra platser – detta innebär att webbplatserna inte kunde dra nytta av Cloudflares nätverk effektivt från ett globalt innehållsleverans-perspektiv.

Automatisk plattformsoptimering tar saker ett steg längre genom att även cachelagra teckensnitt från tredje part. I många fall kan teckensnitt ta upp en betydande del av en sidas begäranden-storlek.

Till skillnad från CSS, JS och bilder, som vanligtvis serveras från rotdomänen, serveras teckensnitt ofta från tredjeparts-tjänster som Google Fonts. Detta innebär att proxy-baserade cachelagrings-tjänster som Cloudflare inte kan cachelagra teckensnitt och servera dessa.

Eftersom APO drivs av en Cloudflare Worker – en programmerbar JavaScript-servicearbetare som sitter mellan din ursprungsserver och besökaren –  är det möjligt att injicera ytterligare logik för att utföra uppgifter utöver grundläggande cachelagring.

I det här fallet använder APO en Cloudflare Worker för att cachelagra tredje parts teckensnitt och ändra sidans HTML med infogad CSS för att riktas mot det cachelagrade teckensnittet på Cloudflares CDN. Detta tar bort behovet av ytterligare externa begäranden om att hämta teckensnitt, och minskar antalet anslutningar och den inläsningstid som krävs för att betjäna en sida.

Eftersom APO integrerar med din webbplats via ett WordPress-plugin, rensas Cloudflares cache automatiskt när du uppdaterar en sida på din webbplats. Detta säkerställer att besökarna alltid kommer att kunna se den senaste versionen av din webbplats utan några manuella åtgärder.

Maximera WordPress-prestanda med högprestanda-hosting och Cloudflare APO

Cloudflare APO är dock ingen magisk silverkula. Att välja en prestandafokuserad hanterad WordPress-host som Kinsta är fortfarande mycket viktigt av två stora skäl.

 1. Cloudflare APO cachelagrar endast frontend-sidor för användare som inte är inloggade. I likhet med Kinstas konfiguration för cachelagring på servernivå cachelagrar APO inte sidor med specifika cookies och inte för inloggade anvä. Detta innebär att prestandan på ursprungsservern fortfarande är en viktig del av ekvationen.
 2. En bra WordPress-upplevelse består av mycket mer än bara snabb frontend- prestanda. Eftersom WordPress är ett dynamiskt CMS, finns det många faktorer att tänka på när du driver en WordPress webbplats. Hanterade hostar som Kinsta erbjuder en WordPress-skräddarsydd support dygnet runt, säkerhetskopior på webbplatsen, en säkerhetsgaranti och mycket mer.

Här är fyra användningsområden som visar varför du fortfarande bör välja en högpresterande WordPress-host även om du använder Cloudflare APO.

1. WooCommerce, Easy Digital Downloads, och E-handel

Cloudflare APO kringgår selektivt cachelagring när vissa e-handelsrelaterade cookies identifieras. När en besökare exempelvis lägger till ett objekt i vagnen på en WooCommerce-webbplats, ställer WordPress in woocommerce_items_in_cart cookie automatiskt. När den här cookien upptäcks kringgår APO cacheminnet för att undvika cachelagring och servering av kundspecifika data. Således kommer WooCommerce och andra WordPress-drivna e-handels-plattformar fortfarande att förlita sig starkt på ursprungsserverns prestanda även med Automatisk plattforms Optimering aktiverat.

2. Prestanda för WordPress instrumentpanel

Eftersom Cloudflare APO inte cachelagrar HTML för inloggade användare, kommer navigeringen i WordPress instrumentpanel alltid att enbart förlita sig på din ursprungs servers prestanda. Om du inte använder en prestanda-optimerad host kan uppgifter som att skriva och publicera innehåll, hantera bilder och andra medietillgångar samt underhållsrutiner på din WordPress-webbplats förvandlas till en mycket långsam upplevelse. Detta har en direkt, negativ inverkan på dina affärsresultat.

3. WordPress medlemskaps-webbplatser och diskussionsforum

Om du använder ett plugin som Ultimate Membership Pro för att hantera din medlemskaps-webbplats, eller Bbpress för att driva ett WordPress-forum kommer Cloudflare APO inte att kunna optimera majoriteten av din trafik. Eftersom medlemskaps- webbplatser och forum vanligtvis kräver att användare loggar in, kommer Cloudflare APO automatiskt att kringgå HTML-cachelagring för dessa användare. Av den anledningen är en host med snabb prestanda fortfarande det bästa sättet att upprätthålla en snabb användarupplevelse för medlemskaps-webbplatser och diskussionsforum.

4. WordPress Cron Jobs

WordPress cron (WP-Cron) hjälper dig att schemalägga och automatisera backend-uppgifter på en WordPress-webbplats. Din webbplats kan använda ett cron-jobb för att publicera ett inlägg vid en viss tidpunkt. En enkel uppgift som denna kräver inte mycket när det gäller CPU-resurser, men andra uppgifter kan vara mycket mer resurskrävande. En uppgift som att använda ett plugin för att automatiskt säkerhetskopiera din WordPress-webbplats till ett ZIP-arkiv var 12:e timme är mycket mer CPU-krävande.

Eftersom Cloudflare APO endast hjälper till med att optimera frontend-innehåll måste du ändå hosta din webbplats hos en host med Kinstas höga prestanda för att maximera prestanda för backend-uppgifter och den inloggade användarupplevelsen. Du kan främja dessa upplevelser genom att använda kodminifieringsfunktionen som är inbyggd direkt i MyKinsta-instrumentpanelen. Detta gör att kunderna kan aktivera automatisk CSS- och JavaScript-minifiering med ett enkelt klick.

Hur man använder Cloudflares Automatiska plattformsoptimering för WordPress

Nu när vi har diskuterat varför Cloudflares Automatiska plattformsoptimering för WordPress är ett spel-ändrare, ska gå igenom hur du lägger till tjänsten till din WordPress- webbplats.

APO är tillgängligt för både kostnadsfria och betalda planer hos Cloudflare. För Cloudflare-användare med kostnadsfria planer, tillkommer $ 5/månad för APO. Om du är på en Pro-, Business- eller Enterprise-plan hos Cloudflare kan APO aktiveras utan extra avgifter.

Det här behöver du göra för att komma igång med Cloudflare APO:

 1. Skapa en API-token i Cloudflares
 2. Installera det officiella Cloudflare-pluginet för
 3. Aktivera Automatisk plattformsoptimering.

1. Skapa en Cloudflare API Token

Innan du aktiverar APO måste du först generera en API-token och installera Cloudflares WordPress-plugin. För att generera en API-token klickar du på din profilikon uppe till höger på Cloudflares instrumentpanel, klickar på ”Min profil”, väljer fliken ”API-tokens” och klickar på Skapa token.

Skapa en Cloudflare API-token.
Skapa en Cloudflare API-token.

Klicka på Använd mall bredvid alternativet WordPress under ”API-tokenmallar”.

Välj tokenmallen för WordPress API.
Välj tokenmallen för WordPress API.

”WordPress”-mallen kommer att generera en API-token med nödvändiga behörigheter som gör att Automatisk plattformsoptimering fungerar korrekt. Du behöver bara nyttja standardinställningarna för att komma igång med APO, men känn dig fri att göra justeringar i inställningarna ”Kontoresurser” och ”Zonresurser” om du behöver låsa ner API-token till specifika användare eller zoner.

När du har konfigurerat färdigt token-parametrarna bläddrar du nedåt och klickar på Fortsätt till sammanfattning.

Konfigurera Cloudflare API token-parametrar.
Konfigurera Cloudflare API token-parametrar.

Slutligen klickar du på Skapa token för att slutföra processen.

Bekräfta skapandet av Cloudflare API-token.
Bekräfta skapandet av Cloudflare API-token.

Se till att kopiera din API-token till en säker plats. Du behöver den senare när du installerar Cloudflares WordPress-plugin. När du har satt din API-token på ett säkert ställe som exempelvis en lösenordshanterare får du gärna stänga sidan.

Sätt din Cloudflare API-token på en säker plats.
Sätt din Cloudflare API-token på en säker plats.

2. Installera Cloudflares WordPress-Plugin

Cloudflares plugin för WordPress kan installeras direkt från WordPress-plugin-directory. För att hitta detta ska du söka efter ”Cloudflare” i WordPress instrumentpanel. Var noga med att installera det officiella Cloudflare-pluginet och inte ”WP Cloudflare Super Page Cache”, som är det första sökresultatet.

Installera Cloudfares officiella WordPress-plugin.
Installera Cloudfares officiella WordPress-plugin.

Därefter går du till Inställningar > Cloudflare i WordPress instrumentpanel och klickar på ”Logga in här”.

Logga in på ditt Cloudflare-konto.
Logga in på ditt Cloudflare-konto.

Ange den e-postadress som är kopplad till ditt Cloudflare-konto tillsammans med den API-token som du genererade tidigare. Klicka på Spara API-referenser för att slutföra inloggningsprocessen.

Ange din e-postadress och Cloudflare API-token.
Ange din e-postadress och Cloudflare API-token.

Nu när Cloudflares WordPress-plugin är installerat, låt oss ta oss till Cloudflares instrumentpanel för att möjliggöra Automatisk plattforms optimering.

3. Aktivera automatisk plattformsoptimering i Cloudflare

Automatisk plattformsoptimering för WordPress ingår i Cloudflares Pro-, Business- och Enterprise-planer utan extra kostnad. Om du använder en kostnadsfri Cloudflare-plan är APO-tillägget $5/månad. Om du vill aktivera APO går du till Hastighet > Optimering i Cloudflares instrumentpanel.

Om du vill aktivera APO navigerar du till Hastighet > Optimering.
Om du vill aktivera APO navigerar du till Hastighet > Optimering.

Bläddra ned till avsnittet ”Optimerad leverans” och aktivera ”Automatisk plattformsoptimering för WordPress”. Om du är på en kostnadsfri plan, kommer Cloudflare att uppmana dig att ange faktureringsuppgifter. Efter att APO är aktiverat, bör du se ett meddelande som säger ”WordPress-plugin framgångsrikt upptäckt på [din domän]”. Om det här meddelandet inte visas rekommenderar vi att du installerar om cloudflare-pluginet  eller att du hör av dig till Cloudflare-supporten för ytterligare hjälp.

Aktivera Automatisk plattformsoptimering för WordPress i Cloudflares instrumentpanel.
Aktivera Automatisk plattformsoptimering för WordPress i Cloudflares instrumentpanel.

Gå till Inställningar > Cloudflare i sidofältet i WordPress instrumentpanel. Klicka på Knappen verkställ bredvid ”Apply Recommended Cloudflare-settings for WordPress” – detta kommer att optimera dina Cloudflare-inställningar för WordPress. Se slutligen till att ”Automatisk plattformsoptimering” är aktiverat även i plugin-inställningarna.

Cloudflares WordPress-plugins inställningar.
Cloudflares WordPress-plugins inställningar.

Hur man bekräftar att Cloudflare APO för WordPress fungerar

Vid denna punkt, bör Cloudflares automatiska plattformsoptimering vara aktivt på din webbplats! Så här kan du bekräfta att APO fungerar som det ska. Kontrollera först att det orangea molnet i Cloudflares DNS-flik är aktiverat för din WordPress-webbplats domän. Om det orange molnet inte är aktiverat kommer Cloudflare inte köra proxy för trafik för din domän – detta innebär APO inte kommer att fungera speciellt bra.

Bekräfta att Cloudflares orange molnet är aktiverat.
Bekräfta att Cloudflares orange molnet är aktiverat.

Hur man kontrollerar statusen på Cloudflare’s APO-cache med en webbläsarinspektör

Därefter kan du inspektera HTTP-huvudena för en begäran till din webbplats med din webbläsares inbyggda inspektör. Vi kommer att använda Google Chrome i exemplet nedan. För att komma igång, starta ett nytt webbläsarfönster i inkognito-mode.

Öppna ett nytt inkognito-fönster i Google Chrome.
Öppna ett nytt inkognito-fönster i Google Chrome.

Därefter går du till din WordPress-webbplats, högerklickar på sidan och väljer Inspektera för att öppna webbläsar-inspektören. Du kan även komma åt inspektören genom att gå till Visa > Utvecklare > Utvecklarverktyg i menyraden i Chrome. Klicka på begäran till din domän (brianwp.com i exemplet nedan). I undermenyn klickar du på ”Headers” för att visa HTTP-svarshuvudena.

Inspektera HTTP-huvuden med en webbläsarinspektör.
Inspektera HTTP-huvuden med en webbläsarinspektör.

När APO är aktiverat bör du se några APO-relaterade HTTP-huvuden.

 • cf-apo-via anger var en begäran delges från. Det finns några möjliga värden för det här sidhuvudet – ”ursprung, no-cache”, ”ursprung, bypass” och ”cache”. Om du ser ett ”ursprung, no-cache”-värde för det här sidhuvudet innebär detta att det skickas en ”Cache-Control: no-cache”-sidhuvud till ursprungsservern. Ett ”ursprung, bypass”-värde indikerar att Cloudflares HTML-cache förbigicks och att en begäran serverades från ursprunget. Ett ”cache”-värde innebär att begärandet serverades från Cloudflares cache.
 • cf-cache-status anger om sidan serveras från Cloudflares CDN eller inte. Efter att ha uppdaterat sidan några gånger bör du se en ”HIT”-status. Om din cf-cache-status visar ”DYNAMIC” efter några uppdateringar, är det möjligt att APO kringgås på grund av ett konfigurationsfel eller cookie-relaterad inkompatibilitet.
 • cf-edge-cache indikerar sidans cache-kompatibilitet enligt cachelagringsanvisningar från din ursprungsserver. Det finns två möjliga värden för detta HTTP-huvud – ”no-cache” och ”cache, platform=wordpress”. När APO är korrekt konfigurerad med Cloudflares WordPress-plugin, kommer detta huvud skicka tillbaka ”no-cache” för sidor som inte bör cachelagras och ”cache, platform=wordpress” för cachebara sidor.
 • age anger antalet sekunder som en sida har cachelagrats i Cloudflares CDN.

Om du ser de tre HTTP-huvudena ovan när du inspekterar din WordPress-webbplats, är APO installerat. Nu ska du gå vidare och köra en hastighets-test för att se hur mycket snabbare din webbplats är!

Hur man kontrollerar statusen på Cloudflares APO-cache med curl

Du kan även bekräfta att Cloudflares APO fungerar genom att använda curl-kommandot nedan i terminalen. Lägg märke till att kommandot passerar ett ”Accept: text/html”-sidhuvud. Detta krävs vid kontroll av APO’s cachestatus.

curl --request GET -I -H "Accept: text/html" https://www.website.com

Efter att du har kört kommandot bör du se en lista med svarshuvuden som du kan se nedan. Som du ser, visar cf-cache-status, cf-apo-via, cf-edge-cache och age-sidhuvuden att begäran betjänades av Cloudflares cache.

Kontrollera statusen på Cloudflares APO-cache med curl.
Kontrollera statusen på Cloudflares APO-cache med curl.

Automatisk plattformsoptimering utan Cloudflares plugin

Cloudflare rekommenderar att du använder Automatisk plattformsoptimering med Cloudflares officiella WordPress-plugin. Detta är den metod som även vi föreslår eftersom det säkerställer att du får ut flest prestandafördelar av APO. Om din webbplats är inkompatibel med Cloudflares WordPress-plugin, rekommenderar vi att du anlitar en utvecklare för att göra din webbplats kompatibel.

Om du mot all förmodan verkligen inte kan installera Cloudflares plugin, är det möjligt att använda APO utan plugin. Om du väljer den här vägen kan du ändå utnyttja vissa prestandaoptimeringar, men det finns flera viktiga begränsningar som du bör vara medveten om.

Cloudflare APO Med WordPress Plugin

Med Cloudflares WordPress-plugin installerat, ger automatisk plattforms optimering följande HTML-cache-funktioner.

 • HTML-edgecachning med en 30-dagars TTL.
 • Cache-ogiltigförklaring inom 30 sekunder efter att ett inlägg har publicerats eller uppdaterats.
 • Det kringgår HTML-cachelagring för inloggade anvä
 • Det förbikopplar HTML-cachelagring för vissa cookies som WooCommerce.
 • Det hoppar över begäranden till ursprungsservern om en sida kan betjänas från Cloudflares CDN. Detta minskar belastningen på din ursprungsserver.

Cloudflare APO utan WordPress Plugin

Om Cloudflares WordPress-plugin inte är installerat, kan du förvänta dig att se följande funktioner för APOs HTML-caching.

 • HTML-edgecachning med en 30-dagars TTL.
 • Cache-ogiltigförklaring inom 30 minuter (i stället för 30 sekunder).
 • Det förbikopplar HTML-cachelagring för vissa cookies som WooCommerce.
 • En begäran till ursprungsservern krävs fortfarande för att kunna tillhandahålla rätt cache-ogiltighetslogik.

Som ni kan se finns det flera fördelar med att använda Automatisk plattformsoptimering med Cloudflares officiella WordPress-plugin.

Sammanfattning

Cloudflares Automatiska plattforms optimering för WordPress är utan tvekan den mest betydande tjänsten för att öka WordPress prestanda. Detta rör sig bortom den vanliga webbserveroptimeringen, server-cachelagringen, och CSS / JS minification-strategierna, och presenterar något helt nytt.

Om du är Kinsta-kund, så sparar Edge Caching din Kinsta-webbplats/sid-cache till något av Cloudflare’s globala nätverk av 260+ datacenter. Detta är en del av vår Cloudflare-integrering,

Edge Caching ingår kostnadsfritt i alla Kinsta-planer och kräver inte ett separat plugin. Det minskar dessutom tiden som krävs för att servera cachelagrad WordPress HTML med i genomsnitt mer än 50 %!

Sedan starten har WordPress begränsats av det faktum att det inte funnits ett strömlinjeformat och enkelt sätt att cachelagra HTML-sidor på CDN.- Genom att utnyttja sitt nätverk av över 150 datacenter och Workers KV, har cloudflare jämnat ut prestanda- spelplanen mellan WordPress-platser och statiska platser på ett banbrytande sätt.

Detta är ingen liten bedrift, och vi ser fram emot att se hur Cloudflare utökar sin automatiska plattform optimerings-funktion till ytterligare CMS-plattformar framöver.

Använder du Cloudflare APO för att snabba upp din WordPress-webbplats? Låt oss veta i kommentarerna nedan!

Brian Li

Brian has been a WordPress user for over 10 years, and enjoys sharing his knowledge with the community. In his free time, Brian enjoys playing the piano and exploring Tokyo with his camera. Connect with Brian on his website at brianli.com.