Lokala testmiljöer är väldigt användbara verktyg för WordPress-utvecklare och webbplatsägare. Även om vi är partiska till DevKinsta, vårt eget kostnadsfria lokala utvecklingsverktyg, är MAMP också ett utmärkt sätt att ställa in en WordPress-instans. Det kan dock vara svårt att göra så mycket testning när du inte kan komma åt din webbplats, och det är exakt vad ett MAMP HTTP-fel 500 resulterar i.

Det här felet är särskilt besvärligt eftersom det sällan ger någon användbar information eller tips om källan till problemet. Lyckligtvis kan du vanligtvis spåra orsaken till nåt PHP-fel, en korrupt .htaccess-fil eller problematiska WordPress-plugins. Allt detta är relativt enkelt att fixa.

I den här artikeln utforskar vi orsakerna till det här felet och går igenom tre enkla felsökningssteg för att få din MAMP-installation på rätt spår igen. Vi kör igång!

En introduktion till HTTP-felet 500

HTTP 500 Internt serverfel (Hypertext Transfer Protocol) är ett meddelande som ibland kan visas när du försöker att läsa in en sida.

Detta är ett generiskt ”catch-all”-fel. I huvudsak kunde servern inte läsa in sidan av en eller annan anledning, men den kunde inte heller besluta sig för en mer specifik felkod:

Ett HTTP 500-fel i Google Chrome
Ett HTTP 500-fel i Google Chrome

Felets presentation kan variera beroende på vilken webbläsare som används, och vissa webbplatser har egna anpassade felsidor. Så för dig ser det kanske inte exakt ut som bilden ovan, men grunderna är desamma.

Detta är ett frustrerande fel, främst för att det är så vagt. Om det händer på en MAMP-installation kan det vara ännu svårare eftersom det finns fler potentiella orsaker.

Generellt i WordPress är de vanligaste orsakerna till ett HTTP 500-fel plugin-inkompatibiliteter och en skadad eller saknad .htaccess-fil. Den här filen hanterar serverkonfiguration, så problem där kan orsaka en mängd olika problem.

En annan möjlig källa som är specifik för fel på MAMP är att din webbplats har stött på ett allvarligt PHP-fel. Detta är ofta resultatet av felkonfigurerade filer eller felaktig kod. I dessa fall kommer kontroll av PHP-felloggarna för din installation ofta att avslöja filen som orsakar problemet, liksom det specifika problemet med koden.

Så här åtgärdar du HTTP-felet 500 i MAMP

I det här avsnittet går vi igenom felsökning av var och en av de potentiella orsakerna till ett 500-fel på en MAMP WordPress-installation. Du bör följa dessa steg i ordning och endast gå vidare till nästa korrigering om problemet kvarstår.

Steg 1: Kontrollera PHP-felloggen och lös kodproblem

Det första felsökningssteget som du bör ta är att kontrollera mamp-installationens PHP-fellogg. Den här loggen är en textfil med en kronologisk lista över alla PHP-fel som installationen har stött på och, om de är PHP-kod-problem, vilken fil de inträffade i.

Du hittar den här filen i mappen MAMP-loggar. I Windows är sökvägen C:MAMP\logs. På en Mac är det  /Applications/MAMP/logs. När du är där letar du efter filen som heter php-error:

PHP-fellogg i MAMP
PHP-fellogg i MAMP

Öppna filen och leta efter rader som indikerar problem. De börjar med ”PHP Parse Error ”. De kommer vanligtvis att berätta exakt vad problemet är och vilken fil det finns i.

De problem som du ser här kan variera. I det här exemplet från Stack Overflow hade användaren semikolon i slutet av vissa rader i den listade filen. Dessa borde ha varit kommatecken i stället, och att korrigera detta löste felet.

Om felloggen är tom, eller om det inte går att åtgärda felen i den, går du vidare till nästa steg.

Steg 2: Generera en ny .htaccess-fil

Därefter ska du försöka att skapa en ny .htaccess-fil  och se om det löser problemet. Denna viktiga WordPress-fil finns i roten till din webbplats mapp i MAMP-katalogen.

I Windows är standardsökvägen till webbplatsens mapp C:MAMP\htdocs. På en Mac är det  /Applications/MAMP/htdocs.

När du är i mappen ska du leta reda på .htaccess-filen:

.htaccess-fil för Apache-konfiguration.
.htaccess-fil för Apache-konfiguration.

Byt namn på den här filen till något i stil med ”.htaccess-old”. Det kommer effektivt att ta bort den från ekvationen när WordPress laddas. Försök sedan att ladda din webbplats igen. Om det fungerar, vet du att den här filen var den skyldige.

Det sista steget är att generera en ny .htaccess-fil.  För att göra detta, ska du gå till din WordPress-instrumentpanel och navigera till inställningar >  Permalänkar:

Spara permalänkändringar i WordPress
Spara permalänkändringar i WordPress

Ändra ingenting på den här sidan. Bläddra istället ner och klicka på Spara ändringar. Detta kommer att återskapa  .htaccess-filen, vilket är nödvändigt för att förhindra 404 fel på dina sidor. Nu kan du ta bort filen som du döpte om tidigare på ett säkert sätt.

Kämpar du med stilleståndstid och WordPress-problem? Kinsta är hosting-lösningen som är utformad med prestanda och säkerhet i åtanke! Kolla in våra planer

Steg 3: Inaktivera och testa dina plugins

Om ingen av ovanstående felsökningsmetoder fungerar är det sista steget att försöka inaktivera alla webbplatsens plugins. Om detta löser problemet kan du aktivera dem ett efter ett tills problemet återvänder. Detta kommer att berätta vilket plugin som är skyldigt, och du kan sedan leta efter ersättare för detta eller kontakta dess utvecklare för hjälp.

Om du har tillgång till din WordPress-instrumentpanel kan du göra detta genom att gå till plugins  > installerade plugins. Markera dem alla och välj sedan Inaktivera från rullgardinsmenyn Massåtgärder högst upp på skärmen:

Använd massåtgärder för att inaktivera alla plugins på en WordPress-webbplats
Använd massåtgärder för att inaktivera alla plugins på en WordPress-webbplats

När de har inaktiverats försöker du läsa in den problematiska sidan igen. Om det fungerar kan du nu gå tillbaka till din lista över plugins och slå på dem igen ett i taget genom att klicka på Aktivera.

När du har återaktiverat varje enskilt plugin uppdaterar du sidan. Om den fortfarande laddas går du vidare till att återaktivera nästa. Fortsätt den här processen tills felet återvänder, så vet du vilket plugin som orsakar felet.

Om du inte har tillgång till din WordPress-instrumentpanel på grund av 500-felet kan du inaktivera alla plugins via filsystemet. Gå tillbaka till webbplatsens katalog i MAMP och öppna wp-content-mappen. Inuti hittar du en mapp som heter plugins:

Byt namn på plugins-mappen för att inaktivera alla plugins och återställa åtkomsten.
Byt namn på plugins-mappen för att inaktivera alla plugins och återställa åtkomsten.

Byt namn på den här mappen till något i stil med ”inaktiverade plugins”, vilket effektivt inaktiverar allt inuti. Du bör nu ha tillgång till din WordPress-instrumentpanel.

Gå vidare och logga in där och byt sedan tillbaka namnet på mappen till ”plugins” medan instrumentpanelen fortfarande är öppen. De bör visas i plugins-listan på din instrumentpanel, och du kan fortsätta att inaktivera dem alla och testa dem ett i taget enligt beskrivningen ovan.

Sammanfattning

Ett 500-felmeddelande kan stoppa din WordPress-testning. Det här felet kan vara frustrerande, men det behöver inte sakta ner dig. Även om meddelandet i sig är kryptiskt är den faktiska gärningsmannen vanligtvis lätt att hitta och adressera.

Om du vill felsöka och åtgärda ett HTTP-fel 500 i MAMP kan du prova följande steg:

  1. Kontrollera MAMP´s fellogg och lös eventuella kodproblem som visas.
  2. Generera en ny .htaccess-fil.
  3. Inaktivera alla dina WordPress-plugins och testa vart och ett för problem.

Om du vill utöka den felfria upplevelsen för din livewebbplats kan du överväga att välja Kinsta´s hosting. Våra hanterade hosting-planer på WordPress säkerställer att din webbplats alltid är tillgänglig när dina användare behöver den.

Och glöm inte att kolla in DevKinsta som är ett kraftfullt alternativ till MAMP för lokal testning!


Spara tid, kostnad och maximera webbplatsens prestanda med:

  • Omedelbar hjälp från WordPress -hostingexperter, 24/7.
  • Cloudflare Enterprise-integration.
  • Global publik räckvidd med 35 datacenter över hela världen.
  • Optimering med vår inbyggda Application Performance Monitoring.

Allt detta och mer, i en plan utan långsiktiga kontrakt, assisterad migration och en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Kolla in våra paket, eller prata med säljteamet för att hitta den plan som fungerar för dig.