Försöker du bestämma om du ska ha en statisk webbplats eller en dynamisk webbplats för ditt nästa projekt? Eller är du inte ens säker på vad en statisk webbplats är?

Den här artikeln kan hur som helst hjälpa dig. Nedan får du veta allt som du behöver om statiska webbplatser. Detta inkluderar exempelvis vad de är, hur de fungerar, hur de skiljer sig från dynamiska webbplatser och några av för- och nackdelarna med statiska webbplatser jämfört med dynamiska webbplatser.

I slutet bör du ha en bra uppfattning om vilken metod som passar bäst för ditt projekt, samt hur du kan komma igång.

Vad är en statisk webbplats?

En statisk webbplats är en webbplats som visar sidor med hjälp av ett fast antal förbyggda filer som består av HTML, CSS och JavaScript.

En statisk webbplats har ingen serverbaserad backend-bearbetning och ingen databas. Alla ”dynamiska” funktioner som är kopplade till den statiska webbplatsen utförs därför på klientsidan. Som ett resultat körs koden i besökarnas webbläsare snarare än på servern.

I icke-tekniska termer innebär detta att din hosting-leverantör levererar webbplatsfilerna till besökarnas webbläsare exakt så som filerna visas på servern.

Dessutom får varje enskild besökare samma statiska fil levererad till sin webbläsare. De kommer därför i stort sett att få exakt samma upplevelser och se exakt samma innehåll.

Vad är en dynamisk webbplats?

En dynamisk webbplats är en webbplats som styrs på serversidan och bygger på någon typ av skriptspråk (t.ex. PHP). Varje gång som någon besöker webbplatsen* bearbetar servern dess kod och/eller frågar databasen för att generera den färdiga sidan.

Servern kan därför visa olika innehåll för varje besök. Någon som är inloggad på webbplatsen kan exempelvis se en version av sidan, medan någon som inte är inloggad kan se ett helt annat innehåll när de besöker sidan.

Det innebär också att alla ändringar som du gör i instrumentpanelen för webbplatshantering kommer att synas direkt. Innehållshanteringssystemet börjar nämligen automatiskt att leverera sidan med det senaste innehållet/ändringarna.

Hur fungerar statiska webbplatser?

Vi kommer att gå igenom hur man skapar en statisk webbplats mer ingående senare. Den grundläggande metoden som de flesta statiska webbplatser använder är exempelvis följande:

 1. Välj hur du vill bygga din webbplats – du kan skapa dina statiska HTML-, CSS- och JavaScript-filer manuellt för mycket enkla webbplatser. Många moderna statiska webbplatser använder dock någon typ av statiskt webbplatsgeneratorverktyg eller huvudlöst CMS.
 2. Konfigurera din webbplats – du kommer att bygga din webbplats med hjälp av ditt valda verktyg. Till skillnad från WordPress, kommer du inte att styra din webbplats från en live produktionsserver.
 3. Distribuera din webbplats – detta innebär att du flyttar webbplatsens statiska filer till live hosting så att användarna kan komma åt dem. Du kan exempelvis använda applikationshosting eller distribuera dina HTML-filer direkt till ett CDN-nätverk (Content Delivery Network). Din statiska webbplats kräver inte någon databas eller bearbetning på serversidan. Du behöver därför inte lagra den på en enda webbserver.

Exempel på statiska webbplatser och verktyg

När man tittar på en webbplats finns det ingen enkel regel för att avgöra om den är statisk eller dynamisk. Det är istället mer användbart att titta på exempel på verktyg som hjälper dig att bygga och hantera statiska webbplatser.

Hugo är ett populärt exempel på en statisk webbplatsgenerator.
Hugo är ett populärt exempel på en statisk webbplatsgenerator.

Här är några av de mest populära exemplen på statiska webbplatser när det gäller programvara för att skapa statiska webbplatser:

Alla dessa verktyg låter dig skapa statiska webbplatser. De gör det dock på väldigt olika sätt. Publii ger dig exempelvis ett kodfritt skrivbordsgränssnitt, medan vissa andra verktyg kräver att du använder kommandoraden.

Exempel på dynamiska webbplatser och verktyg

För att hjälpa dig att jämföra och kontrastera med de statiska webbplats-exemplen ovan, låt oss dessutom ta en titt på några dynamiska webbplats-exempel.

Det mest populära exemplet på dynamiska webbplatser är WordPress, som driver över 43 % av alla webbplatser på internet.

WordPress är det mest populära exemplet på ett dynamiskt webbplatsverktyg.
WordPress är det mest populära exemplet på ett dynamiskt webbplatsverktyg.

Du kan visserligen använda WordPress för statiska webbplatser genom att installera ett plugin för statisk webbplatsgenerator. WordPress fungerar dock som en dynamisk webbplatsbyggare som standard.

Här är några andra välkända exempel på dynamiska webbplatser som använder liknande tillvägagångssätt:

Statiska vs dynamiska webbplatser: För- och nackdelar

Nu har du en gedigen förståelse för vad en statisk webbplats är och hur den fungerar jämfört med en dynamisk webbplats. Låt oss därför gå igenom några av fördelarna och nackdelarna med statiska vs dynamiska webbplatser.

Fördelar med statisk webbplats

 • Lättare att optimera för prestanda – eftersom statiska webbplatser har färre ”rörliga delar”, är de mycket lättare att optimera för prestanda. Statiska webbplatser är generellt mycket smidiga och snabbladdande, särskilt om du bygger dem väl.
 • Kräver mindre serverresurser – Statiska webbplatser kräver inte någon bearbetning på serversidan. Servern behöver därför göra mycket mindre arbete för varje besök. Som ett resultat förbättras prestandan och din webbplats får hjälp att prestera bättre i stor skala. Du kan dessutom distribuera din statiska webbplats direkt till ett CDN och hoppa över att använda en webbserver helt och hållet (vilket delvis innebär att din webbplats inte har någon statisk IP-adress).
 • Det är väldigt billigt att hosta statiska webbplatser – för enkla hobbyprojekt/portfolios kan du till och med hosta din statiska webbplats med hjälp av kostnadsfria hosting-tjänster som GitHub Pages eller Cloudflare Pages. Eller, för mer seriösa projekt, kan du använda betaltjänster som Kinsta’s Applikationshosting.
 • Lättare att säkra – Statiska webbplatser är inte beroende av bearbetning på serversidan eller databaser. Det finns därför färre angreppsytor för skadliga aktörer. Det är fortfarande möjligt för en statisk webbplats att bli hackad – men det är mycket mindre sannolikt att det händer.
 • Mycket enkelt att lansera enkla webbplatser – du kan lansera statiska webbplatser väldigt snabbt eftersom du inte behöver oroa dig för att konfigurera tekniska detaljer som exempelvis databaser.

Nackdelar med statiska webbplatser

 • Kan vara mer komplicerat att uppdatera innehåll/design – med en statisk webbplats måste du distribuera om din webbplats varje gång som du vill göra en ändring eller uppdatera. Detta gäller även för något mycket litet som att ändra ett objekt i din navigeringsmeny. Som ett resultat kan det bli extra komplicerat, särskilt om du regelbundet ändrar din webbplats.
 • Det kan vara mer tekniskt att lägga till funktioner – med dynamiska webbplatsverktyg som WordPress kan du bara installera ett nytt plugin när du vill lägga till funktioner på din webbplats. Med statiska webbplatser är det vanligtvis, men inte alltid, mer komplicerat.
 • Funktionerna för innehållshantering är oftast inte lika bra – statiska webbplatsverktyg är i allmänhet inte lika bra på att hantera innehåll. Det kan därför bli besvärligt om du har en stor webbplats med tusentals delar av innehåll och många taxonomier för organisering. Vissa statiska webbplatsgeneratorer gör dock en hel del för att minska detta problem.
 • Förlitar sig på tjänster från tredje part även för grundläggande funktioner som webbformulär – De flesta statiska webbplatser använder exempelvis API: er för formulärs-slutpunkter som FormBold eller Getform. Du kan dessutom bädda in formulärtjänster från tredje part som Google Forms (eller ett av dessa Google Forms-alternativ). Med ett dynamiskt innehållshanteringssystem som WordPress kan du bara installera ett formulärplugin och lagra allt i webbplatsens databas.

Fördelar med dynamiska webbplatser

 • Kan skapa personliga besökarupplevelser – du kan justera innehållet dynamiskt på en sida baserat på den person som tittar på den. Det går exempelvis att skapa en medlemssida där betalande medlemmar kan se hela innehållet på en sida medan anonyma besökare bara kan se en liten förhandsvisning.
 • Lätt att uppdatera din webbplats (innehåll och design) – det är mycket lätt att tillämpa innehålls- och designuppdateringar på en dynamisk webbplats. Så snart som du har lagt till uppdateringen i din instrumentpanel för webbplatshantering bör du omedelbart se att ändringen återspeglas på din live-webbplats. Du behöver därför inte distribuera om hela webbplatsen som du kanske behöver göra med en statisk webbplats.
 • Lättare att lägga till nya funktioner via plugins/appar – du kan exempelvis bara installera nya plugins för att lägga till funktioner om du använder WordPress som innehållshanteringssystem för dynamiska webbplatser.
 • Starkare funktioner för innehållshantering i stor skala – verktyg för dynamiska webbplatser är i allmänhet bättre för hantering av mycket innehåll. Om du exempelvis bygger upp en katalog med tusentals lokala företag är ett dynamiskt webbplatsverktyg oftast ett bättre alternativ.

Nackdelar med dynamiska webbplatser

 • Kan vara dyrare att hosta – en dynamisk webbplats är vanligtvis dyrare att hosta eftersom den kräver mer serverresurser för bearbetning på serversidan.
 • Svårare att säkra – dynamiska webbplatser har fler attackytor än statiska webbplatser. Som ett resultat blir de lite mer komplexa att säkra. Du måste exempelvis oroa dig för SQL-injektionsattacker, vilket inte är något som kan påverka statiska webbplatser(eftersom statiska webbplatser inte har någon databas).
 • Kräver mer ansträngning för prestandaoptimering – att optimera en dynamisk webbplats är mer komplicerat eftersom du måste oroa dig för både frontend- och backend-prestanda. Dynamiska webbplatser kan exempelvis behöva lägga tid på att optimera databasfrågor och prestanda, vilket inte är ett problem för statiska webbplatser.
 • Något mer komplex installationsprocess – om du exempelvis vill skapa en WordPress-webbplats måste du konfigurera din databas och se till att din webbplats har de nödvändiga teknikerna (exempelvis en ny version av PHP, MySQL/MariaDB, och så vidare). Att använda hanterad WordPress-hosting som Kinsta kan dock förenkla hanteringen av din WordPress-webbplats avsevärt. Du kan exempelvis starta WordPress-webbplatser med ett enkelt gränssnitt.

Hur man bygger en statisk webbplats

Tror du att fördelarna med att bygga en statisk webbplats kan göra det till en bra passform för ditt nästa projekt? Då kommer här en snabbguide om hur du skapar en statisk webbplats.

Vi har medvetet hållit den här guiden på en hög nivå så att du kan anpassa den till ditt eget användningsområde.

1. Välj en statisk webbplatsgenerator eller CMS

Till att börja med bör du välja en statisk webbplatsgenerator eller ett innehållshanteringssystem som gör att du kan distribuera en statisk webbplats.

Om du har den tekniska kunskapen kan du alltid skapa en statisk webbplats från grunden med din egen HTML, CSS och JavaScript. Detta nyttjas tillsammans med din favorit-applikation för HTML-redigering. Det kan dock snabbt bli otympligt när din webbplats växer och du kanske inte har den tekniska kunskapen för att göra allt från grunden.

En statisk webbplatsgenerator ger dig ett enklare sätt att bygga din statiska webbplats. Det kommer dessutom att göra det lättare att uppdatera din webbplats i framtiden.

Du behöver inte längre redigera varje enskild HTML-fil när du gör en ändring (exempelvis lägger till ett nytt objekt i din navigeringsmeny). Generatorn för statiska webbplatser kan hjälpa dig att distribuera nya versioner av alla webbplatsens filer som återspeglar ändringarna.

Här är några populära statiska webbplatsgeneratorer som du kan överväga:

 • Jekyll – en av de mest populära statiska webbplatsgeneratorerna med öppen källkod. Den kan fungera för en mängd olika webbplatser och stöder bloggning.
 • Hugo – en annan populär öppen källkodsgenerator som kan fungera för alla olika typer av webbplatser. Vi har ett helt inlägg om hur man skapar en statisk webbplats med Hugo.
 • WordPress + ett plugin för statisk webbplatsgenerator – du kan använda WordPress för att bygga din webbplats men sedan distribuera den som en statisk HTML-webbplats med hjälp av ditt föredragna plugin för statisk webbplatsgenerator.

För fler alternativ, kolla in vårt inlägg om de bästa statiska webbplatsgeneratorerna.

2. Bygg din webbplats

När du har valt ditt föredragna verktyg använder du sedan detta för att bygga din webbplats.

Hur det går till beror på vilket verktyg som du väljer, så det finns ingen enskild guide som gäller för alla statiska webbplatsgeneratorer.

Du kanske exempelvis kommer från en WordPress-bakgrund? Då är nyttjandet av WordPress som en statisk webbplatsgenerator ett av de enklaste sätten att skapa din första statiska webbplats.

Här är ett exempel på hur det kan se ut att bygga en statisk webbplats med WordPress:

 1. Skapa en lokal WordPress-webbplats med DevKinsta. Detta kommer inte att vara den webbplats som dina besökare faktiskt interagerar med. Där hanterar du bara ditt innehåll och webbplatsdesign.
 2. Konfigurera din webbplats med ditt favoritdesignverktyg. Du kan använda den inbyggda blockredigeraren i WordPress eller ditt favoritplugin för sidbyggare som Elementor eller Divi.
 3. Installera ett plugin för statisk webbplatsgenerator. Detta är vad du kommer att använda för att distribuera din statiska webbplats i nästa steg. Populära alternativ inkluderar Simply Static och WP2Static. Det finns dock även nyare alternativ som Staatic.
Med Simply Static-pluginet kan du använda WordPress som en statisk webbplatsgenerator.
Med Simply Static-pluginet kan du använda WordPress som en statisk webbplatsgenerator.

Ett annat alternativ är att para ihop WordPress med Gatsy med hjälp av GraphQL.

3. Distribuera din webbplats till hosting-leverantören

När du har byggt din webbplats måste du sedan ”distribuera” den till din hosting-leverantör. I grund och botten innebär detta att du behöver ett sätt att få de statiska HTML-filerna från din statiska webbplatsgenerator till din live hosting-miljö.

Det finns ett par olika vägar som du kan ta här.

En metod är att ställa in någon typ av automatisk/kontinuerlig distribuering med hjälp av GitHub. Du lagrar webbplatsens filer i en GitHub-bucket. När du sedan skickar en ny version av din webbplats till GitHub meddelar GitHub din server. Din server distribuerar därefter den nya versionen av din webbplats automatiskt.

Flyttande av nya filer till GitHub kan exempelvis utlösa en process som denna automatiskt:

 1. När du gör en ändring i GitHub meddelar den automatiskt din server.
 2. Webbservern hämtar sedan de senaste filerna från GitHub och kör en Hugo-byggning.
 3. Din server flyttar filerna till live-webbplatsmiljön.

Ett annat Git-baserat alternativ är att använda GitHub-sidor för statiska webbplatser.

Som ett alternativt tillvägagångssätt vill vissa dessutom distribuera direkt till ett CDN snarare än att använda någon typ av webbserver. Detta tillvägagångssätt kan se ut ungefär så här:

 1. Du laddar upp webbplatsens filer till någon typ av lagringsmiljö online. Många verktyg kan göra detta automatiskt eller via kommandoraden.
 2. Du konfigurerar ett CDN för att hämta filer från lagringsutrymmet.
 3. När du sedan publicerar nya filer i din lagringsmiljö kommer CDN: et att börja hämta de nya filerna automatiskt.

Om ditt verktyg inte erbjuder några specialfunktioner för att förenkla distribueringen av din webbplats behöver du göra det:

 1. Generera webbplatsens statiska HTML-filer.
 2. Ladda sedan upp dessa filer manuellt till din hostingtjänst för statiska webbplatser, exempelvis Kinsta’s tjänst för Applikationshosting (som erbjuder stöd för statisk webbplats-hosting).

Ska du använda en statisk webbplats som ditt nästa projekt?

Huruvida en statisk webbplats är en bra passform för ditt nästa projekt beror på syftet med din webbplats och din egen kunskapsnivå.

Det finns därför inget svar som passar alla.

Låt oss istället gå igenom några situationer när det kanske eller kanske inte är vettigt att använda en statisk webbplats.

När en statisk webbplats kan vara meningsfull

En statisk webbplats fungerar bäst för webbplatser där alla besökare ser samma innehåll och innehållet inte ändras särskilt ofta. Detta gäller exempelvis för mindre webbplatser som inte har så mycket innehåll.

Här är några typer av webbplatser som kan fungera mycket bra med den statiska metoden:

 • Portfolio-webbplatser
 • Webbplatser med enkla företagsbroschyrer
 • Webbplatser för meritförteckningar
 • Enkla bloggar som inte publiceras så ofta
 • Innehåll för dokumentation/kunskapsbaser
 • Målsidor

Dessa typer av webbplatser kan uppnå alla fördelar med den statiska metoden men med mycket få kompromisser.

Det är exempelvis osannolikt att du behöver anpassa en enkel webbplats med en affärsbroschyr. Du ”förlorar” därför ingen funktionalitet genom att använda den statiska metoden.

På samma sätt ändras dessa typer av webbplatser inte särskilt ofta. Som ett resultat behöver du inte oroa dig för att ständigt omplacera dina statiska sidor.

När en dynamisk webbplats kan vara vettig

Till att börja med är dynamiska webbplatser generellt alltid det bästa valet för situationer där du behöver kunna anpassa webbplatsupplevelsen. Det gäller exempelvis e-handelsbutiker, medlemswebbplatser, onlinekurser och så vidare.

Om du vill att användarna ska kunna se olika innehåll på en sida kommer du i regel att vilja använda en dynamisk webbplats.

Det finns visserligen sätt att bygga de ovannämnda typerna av webbplatser med en statisk webbplats. Men de kompromisser som du måste göra är vanligtvis inte värda det. Detta är anledningen till att en dynamisk webbplats kan vara ett bättre val.

Dynamiska webbplatser kan dessutom ofta vara mer meningsfulla för innehållstunga webbplatser. Detta gäller särskilt för webbplatser med massor av taxonomier och andra organiserings-metoder

Om du regelbundet publicerar nytt innehåll kan även detta vara ett skäl till att välja en dynamisk webbplats.

En personlig blogg där du bara publicerar 1 nytt inlägg varannan vecka kan exempelvis vara bra som en statisk webbplats.En monetiseringsfokuserad blogg som publicerar 5 nya inlägg varje dag kommer förmodligen att fungera bättre som en dynamisk webbplats.

Sammanfattning

För att sammanfatta så är en statisk webbplats en webbplats som visar fasta HTML-sidor och gör all bearbetning på klientsidan. När du skapar en statisk webbplats kommer varje enskild användare därför att få samma statiska HTML-fil/innehåll när de besöker en sida.

Denna statiska webbplatsstrategi har ökat i popularitet, till stor del tack vare statiska webbplatsgeneratorverktyg som Hugo, Jekyll, Gatsby och andra.

Att bygga en statisk webbplats har dock både för- och nackdelar, så det kommer inte att vara rätt tillvägagångssätt för alla webbplatser.

Om du vill komma igång med din egen statiska webbplats kan du välja en av de statiska webbplatsgeneratorerna på den här listan och lansera din webbplats med hjälp av Kinsta’s Applikationshosting.

Förutom att stödja statiska webbplatser på Kinsta’s Applikationshosting, arbetar Kinsta dessutom med att lansera en dedikerad hosting-tjänst för statiska webbplatser inom en snar framtid.