I den seneste tid er efterspørgslen efter telematiktjenester vokset drastisk over hele verden, og virksomheder, der leverer tjenester og sælger produkter online, er vokset i samme takt. Offentlige organer og regeringer har også måttet tilpasse deres organisationer for at imødekomme den øgede efterspørgsel efter onlinetjenester.

I dag spiller telematikkanaler en afgørende rolle i udvekslingen af varer og tjenesteydelser, og den infrastruktur, der understøtter denne udveksling, bliver et nøgleelement i leveringen af komplekse tjenester til mennesker, virksomheder og offentlige organisationer.

I dette scenario spiller cloud computing-teknologier en strategisk rolle i den globale økonomi, idet de leverer infrastruktur og tjenester, der er afgørende for at forblive konkurrencedygtige i en hyperkompleks global økonomi.

Hastigheden, skalerbarheden og sikkerhedsfunktionerne i cloud-infrastrukturer er et must for private, almennyttige og offentlige aktører i alle brancher og størrelser.

Denne udvikling påvirker alle verdens store økonomier, om end i forskellig grad og med forskellige karakteristika som følge af de særlige karakteristika ved de industrielle, sociale og lovgivningsmæssige systemer i de forskellige regioner i verden.

Men på trods af forskellene mellem regionerne ser det ud til, at vejen for de kommende år er banet. Ifølge Gartner:

Ifølge Gartner vil mere end 45% af it-udgifterne til systeminfrastruktur, infrastruktursoftware, applikationssoftware og outsourcing af forretningsprocesser i 2024 blive flyttet fra traditionelle løsninger til cloud. Denne udvikling gør cloud computing til en af de mest kontinuerligt forstyrrende kræfter på it-markederne siden begyndelsen af den digitale tidsalder.

I betragtning af nødvendigheden af, at cloud-teknologier i dagens økonomier er konkurrencedygtige og fortsat ekspanderer, besluttede vi at give en dybdegående oversigt over cloud computing i forskellige regioner i verden.

I denne artikel vil vi undersøge status for cloud-teknologier i Europa, herunder Den Europæiske Union og Storbritannien.

Som vi vil forklare mere detaljeret i de følgende afsnit, er vedtagelsen af cloud-teknologier ret heterogen blandt EU-landene, men der er ét fælles træk, som alle europæiske lande har til fælles: Cloud computing-teknologier er underlagt en streng regulering. Det betyder, at cloudinfrastruktur og tjenesteudbydere skal opfylde strenge krav til datasikkerhed, beskyttelse af privatlivets fred og suverænitet over infrastrukturen.

Vi finder ud af, i hvilke lande cloud-teknologier er mest udbredt blandt virksomheder, hvordan indførelsen af cloud-teknologier er reguleret i de enkelte lande, og hvordan Google arbejder på at støtte virksomheder i indførelsen af cloud-teknologier, samtidig med at de overholder nationale og internationale regler.

God læselyst!

Status for cloud computing i Europa

Ifølge en nyere rapport fra Eurostat, Den Europæiske Unions statistiske kontor:

Fra 2020 til 2021 var der en samlet stigning på 5% i brugen af cloud-tjenester i Europa.

Denne hast til skyen har flere årsager, og stræben efter større effektivitet er en af de vigtigste faktorer: I stedet for at skabe eller udvide deres egen teknologiske infrastruktur får virksomhederne adgang til færdige ressourcer, der leveres af tredjeparter i skyen.

Ved at indføre en cloud-infrastruktur får virksomhederne den nyeste teknologi med sikkerhed, skalerbarhed og høj ydeevne. Samtidig undgår de behovet for at binde ressourcer, idet de konverterer investeringsomkostninger til driftsomkostninger og opnår større operationel fleksibilitet.

For små og mellemstore virksomheder og nystartede virksomheder åbner cloud-teknologier nye forretningsmuligheder, som for blot få år siden var utænkelige. Store investeringer i infrastruktur og ansættelse af højt kvalificeret personale til at forvalte denne infrastruktur er ikke længere nødvendige.

Men selv om Eurostat-rapporten viser, at over 98% af EU’s virksomheder med 10 eller flere ansatte/samarbejdspartnere har internetadgang, er det kun 41% af dem, der anvender cloud-tjenester, og der er store forskelle mellem de enkelte lande.

I nedenstående diagram sammenlignes EU-landene på grundlag af virksomhedernes brug af cloud-tjenester i 2020 og 2021. Sverige og Finland deler toppen af førerfeltet med 75% af virksomhederne, der bruger cloud-tjenester i 2021, efterfulgt af Holland og Danmark med 65% og Italien med 60% af virksomhederne.

Anvendelse af cloud computing-tjenester i Den Europæiske Union (Billedkilde: Eurostat)

I detaljer:

 • Sverige (75%)
 • Finland (75%)
 • Nederlandene (65%)
 • Danmark (65%)
 • Italien (60%)
 • Irland (59%)
 • Estland (58%)
 • Malta (57%)
 • Belgien (53%)
Et kort, der viser udbredelsen af cloud-teknologier pr. land i EU i 2021 (Billedkilde: Eurostat)

I EU er cloud-tjenester mest udbredt i informations- og kommunikationsindustrien og i de professionelle, tekniske og videnskabelige sektorer.

Hvis man ser på de forskellige virksomhedsstørrelser, er det ikke overraskende, at brugen af cloud-tjenester er størst blandt store virksomheder, men med en god stigning i udbredelsesgraden blandt mellemstore og små virksomheder også.

Anvendelse af cloud computing-tjenester i EU efter virksomhedsstørrelse (Billedkilde: Eurostat)

En anden interessant opdeling, der er nyttig for at forstå situationen på cloudmarkedet i Europa, er opdelingen af valget af cloudtjenester efter servicemodel.

I Europa i 2021 brugte langt størstedelen af virksomhederne (94%) SaaS-tjenester (Software as a Service), herunder e-mail-tjenester, kontorprogrammer, finans- eller regnskabsprogrammer, sikkerhed, ERP, CRM osv.

74 % af virksomhederne brugte mindst én IaaS-tjeneste (Infrastructure as a Service), dvs. databasehosting, filopbevaring eller computerkraft.

Endelig brugte 21% af de europæiske virksomheder PaaS-tjenester (Platform as a Service), som omfatter cloud-hosting-tjenester til udvikling, test og/eller implementering af applikationer.

Fordeling af cloud-tjenester efter servicemodel i EU i 2021 (Billedkilde: Eurostat)

En sidste interessant sondring i Eurostat-rapporten vedrører virksomhedernes afhængighed af cloud-tjenester. I Eurostat-undersøgelsen antages det, at jo mere sofistikerede cloud-tjenester virksomhederne anvender, jo større er deres afhængighed af cloud-tjenester.

På grundlag af denne antagelse blev virksomhederne i stikprøven inddelt i tre kategorier baseret på den type cloud-tjenester, der anvendes:

 • Virksomheder, der anvender grundlæggende cloud-tjenester, såsom “e-mail som en cloud-tjeneste”, “kontorsoftware som en cloud-tjeneste” eller “lagring af filer eller computerkraft til at køre virksomhedens egen software”
 • Virksomheder, der anvender mellemliggende cloud-tjenester som f.eks. “finans- eller regnskabssoftware som en cloud-tjeneste”, “ERP-software som en cloud-tjeneste” eller “CRM-software som en cloud-tjeneste”, men ingen af de sofistikerede tjenester.
 • Virksomheder, der anvender avancerede cloud-tjenester, f.eks. “sikkerhedssoftwareapplikationer”, “hosting af virksomhedens databaser” eller “computerplatform, der leverer et hostet miljø til udvikling, test eller implementering af applikationer”

Eurostat-data viser, at 30% af alle de adspurgte virksomheder i alt sagde, at de bruger mindst én avanceret cloud-tjeneste. Hvad angår anvendelsen af disse tjenester, ligger Sverige (60%), Danmark (59%), Finland (57%), Nederlandene (56%) og Italien (48%) i den rækkefølge.

Anvendelse af tjenester og afhængighed af cloud-tjenester i EU (Billedkilde: Eurostat)

Europæisk regulering og krav til udbydere af cloud-tjenester

Det fremgår af Eurostats undersøgelser, at de europæiske virksomheders anvendelse af cloud computing-teknologier er støt stigende, og denne tendens forventes at fortsætte i de kommende år.

Indførelsen af cloud-teknologier i Europa skal imidlertid være i overensstemmelse med kravene om datasuverænitet, databeskyttelse og privatlivets fred samt regler til beskyttelse af konkurrencen.

Ifølge et whitepaper fra Europa-Parlamentet fra 2020:

En anden voksende bekymring for EU’s medlemsstater er deres manglende kontrol over data, der produceres på deres område. Det globale offentlige cloud-marked er i øjeblikket i høj grad domineret af amerikanske og asiatiske virksomheder, og europæiske regeringer og aktører i industrien i Europa er blevet bekymrede over at bruge ikke-europæiske datatjenester på grund af den ekspansive eksterritoriale mulighed, som amerikanske retshåndhævende myndigheder har fået for at indhente udlændinges personlige data i henhold til den amerikanske CLOUD Act fra 2018. De europæiske regeringer er begyndt at gå væk fra cloud-løsninger, der tilbydes af virksomheder uden for EU, og i stedet anvende europæisk designede cloud-løsninger.

Dette tegner et særligt komplekst konkurrencelandskab, som udbydere af cloudinfrastruktur og -tjenester fra tredjelande skal tilpasse sig for at kunne operere på markedet.

For at opfylde de krav om digital suverænitet, som EU har fastsat, “og samtidig muliggøre den næste bølge af vækst og transformation for europæiske organisationer”, introducerede Google Google Cloud Sovereign Solutions og indgik et partnerskab med flere europæiske virksomheder, herunder T-Systems i Tyskland, S3NS i Frankrig, Minsait i Spanien og Telecom Italia i Italien:

Vores Sovereign-løsninger er designet til at understøtte krav til data-, drifts- og softwaresuverænitet, hvilket øger kundernes kontrol og gennemsigtighed i forbindelse med følsomme data, der flyttes til skyen. Sovereign Solutions kan f.eks. hjælpe med at understøtte overholdelse af europæiske regler som GDPR og juridiske afgørelser som Schrems II.

Alle større cloud-infrastrukturudbydere tager skridt til at gøre deres produkter og tjenester kompatible med europæiske regler. Blandt Googles største konkurrenter har både Microsoft og AWS vedtaget deres egne programmer for at sikre datasikkerhed, sikkerhed og suverænitet.

Microsoft lancerede Microsoft Cloud for Sovereignty, der muliggør muligheder for opholdstilladelse for hele Microsoft Cloud, herunder Microsoft 365, Dynamics 365 og Azure, mens Amazon AWS sikrer, at organisationer, der bruger AWS cloud-tjenester, kan være fuldt ud i overensstemmelse med de europæiske regler.

Selv om dette er det overordnede scenarie, skal det bemærkes, at vedtagelsen af cloud computing ikke vokser i samme takt i de forskellige lande i EU.

De næste afsnit indeholder en opdeling af de vigtigste markeder i EU. Vi vil se, hvilke cloud-tjenester der er mest udbredt blandt virksomhederne, forsøge at forstå de nationale markeders særlige karakteristika i europæisk sammenhæng, og hvordan Google Cloud imødekommer de enkelte markeders særlige karakteristika for at levere banebrydende teknologier i overensstemmelse med de lokale bestemmelser.

Cloud computing i Frankrig

Ifølge Eurostat viser Frankrig en lille stigning i virksomhedernes anvendelse af cloud computing fra 27% af virksomhederne i 2020 til 29% i 2021. Det er ikke særlig høje værdier sammenlignet med andre europæiske lande, men det er stadig i overensstemmelse med den generelle vækst.

Blandt de franske virksomheder, der anvendte en eller flere cloud computing-tjenester i 2021, er det basistjenester som f.eks. cloud storage-tjenester (76%) og e-mail i skyen (67%), der har den højeste udbredelsesgrad. Sofistikerede tjenester er også meget udbredt blandt franske virksomheder, idet 59% af virksomhederne anvender databasehosting-tjenester.

Her er fordelingen:

 1. Grundlæggende tjenester
  • 67% bruger e-mail-tjenester i skyen
  • 76% bruger cloud-lagringstjenester
  • 54% bruger kontorsoftware i skyen
 2. Mellemliggende tjenester
  • 44% bruger softwareapplikationer til finans- eller regnskabsprogrammer
  • 30% bruger CRM-softwareapplikationer
  • 22% bruger computerkraft til virksomhedens egne softwaretjenester
  • 31% bruger ERP-softwareapplikationer
 3. Avancerede tjenester
  • 51% bruger sikkerhedsprogrammer
  • 59% bruger databasehosting-tjenester
  • 25% bruger cloud-tjenester som f.eks. en platform til udvikling, test eller implementering af applikationer
Anvendelse af cloud computing-tjenester i Frankrig i 2021 (Billedkilde: Eurostat)

Selv om Frankrig ikke hører til blandt de lande, der er hurtigst til at gå over til cloud computing, er cloud computing-teknologiernes betydning mærkbar i Frankrig, ikke kun i den nuværende markedssituation, men også i et fremtidigt perspektiv. Autorité de la concurrence har bl.a. erklæret, at den digitale sektor er en prioritet, og har iværksat en undersøgelse af økosystemet, hvis resultater vil blive offentliggjort i 2023:

Cloud giver derfor mange fordele for forbrugere, virksomheder og offentlige administrationer med nem og hurtig adgang til computerressourcer. Cloud giver også mulighed for nye former for arbejdstilrettelæggelse, hvilket har været særlig nyttigt under krisen som følge af COVID-19-epidemien. Denne udtalelse kommer på et tidspunkt, hvor det franske og europæiske cloud-marked er i fremgang med en forventet gennemsnitlig årlig vækst på over 25% i de kommende år, hvilket medfører store værdiskabende udfordringer for økonomien. Denne vækst i cloud-tjenester ledsages af en betydelig støtte fra de offentlige myndigheder til forskning og udvikling af innovative teknologier for at støtte digitaliseringen af økonomien samt den europæiske og franske industri. Den nylige nationale plan til støtte for den franske cloud-industri er et eksempel på dette.

I Frankrig er cloud computing-teknologier i fokus hos regeringen og offentlige myndigheder på grund af den indvirkning, de har – og i stigende grad vil få – i fremtiden på den nationale økonomi. Den franske regering har afsat 1,8 mia. euro til at støtte det franske cloud-økosystem med følgende mål:

 • De franske cloud-tjenesteudbydere skal opnå et tilstrækkeligt teknologisk og kommercielt grundlag til at være konkurrencedygtige på de vigtigste markeder i dag.
 • Statslige myndigheder, store virksomheder og strategiske virksomheder skal anvende pålidelige cloud-tilbud(cloud de confiance) til deres følsomme data.
 • Udviklingen af den franske dataøkonomi omkring datarum, der er bygget på pålidelige cloud-tilbud.

Google Cloud i Frankrig

Behovet for at opfylde Frankrigs suverænitetskriterier og cloud de confiance krav ved hjælp af de mest avancerede cloud-teknologier førte til et partnerskab mellem Google Cloud og Thales, en fransk cybersikkerhedsvirksomhed, for i fællesskab at levere et cloud-tilbud med tillid til cloud:

Google Cloud-tjenesterne, som løbende vil blive forbedret og suppleret med nye innovationer, vil give elasticitet, fleksibilitet og teknologisk åbenhed, så virksomhederne kan innovere på en gennemsigtig og uafhængig måde uden at være låst fast til en leverandør. Thales, der har været førende inden for cybersikkerhed i mere end 40 år, vil give de nødvendige garantier for Frankrigs suverænitetskrav ved at sikre forvaltningen af krypteringsnøgler, adgang, identiteter og overvågning af cybertrusler med sit Cybersecurity Operations Center. Thales sikrer således det niveau af tillid og sikkerhed, som de franske kunder kræver, så de kan overføre deres mest følsomme applikationer til skyen og samtidig bevare kontrollen.

Men der er mere ud over partnerskabet med Thales. Som svar på de franske myndigheders bekymringer om sikkerhed og datasuverænitet har Google annonceret åbningen af sin nye cloud-region i Paris. Ved den lejlighed skrev Anthony Cirot, administrerende direktør for Google Cloud France, på Google Cloud-bloggen

Hos Google Cloud er vi klar over, at for at være virkelig globale skal vi også være lokale. Det betyder, at vi skal være så tæt som muligt på vores kunder, deres lokationer, deres regler og deres værdier.

Og:

Den nye region Frankrig (europe-west 9) er designet til at hjælpe med at nedbryde barriererne for cloud-adoption i Frankrig og sætter unikt skalerbar, bæredygtig, sikker og innovativ teknologi inden for rækkevidde, så franske organisationer kan omfavne og drive den digitale transformation.

Den nye cloud-region i Paris vil gøre det muligt for virksomheder og offentlige myndigheder i Frankrig at hoste og “køre deres applikationer, gemme data lokalt og bedre udnytte realtidsdata, analyser og AI-teknologier.”

Dette er et vigtigt skridt på et boomende marked, fordi det etablerer Google Clouds tilstedeværelse i Frankrig som værende i overensstemmelse med franske og europæiske sikkerheds- og suverænitetskrav:

I hele Europa søger virksomheder af alle størrelser og i alle brancher at migrere deres forretningskritiske arbejdsbyrder og data til skyen. Men på trods af de dokumenterede fordele ved cloud – fra fleksibilitet til skalerbarhed til ydeevne og innovationspotentiale – har mange it-beslutningstagere valgt mindre teknologiske muligheder på grund af manglende tillid. Ud over de stærke, integrerede sikkerhedsfunktioner tilbyder Google Cloud kontrolfunktioner, der hjælper dig med at opfylde dine unikke behov for overholdelse, beskyttelse af personlige oplysninger og digital suverænitet, f.eks. muligheden for at opbevare data i et europæisk geografisk område, lokal administrativ og kundesupport, omfattende synlighed og kontrol over administrativ adgang samt kryptering af data med nøgler, som du kontrollerer og administrerer uden for Google Clouds infrastruktur.

Google Cloud vil få en betydelig indvirkning på den franske økonomi. Nylige undersøgelser anslog en vækst i BNP på 2,4 til 2,6 mia. euro og 13.000 til 14.000 nye job frem til 2027 (læs mere om Google Clouds indvirkning på den franske økonomi).

Cloud Computing i Tyskland

Ifølge Eurostat-rapporten er Tyskland et af de lande i Europa, der har den hurtigst voksende udbredelse af cloud computing-teknologier, idet andelen af virksomheder, der anvender cloud-tjenester, stiger fra 33% i 2020 til 42% i 2021.

Men hvordan er der forskel på anvendelsen af cloud computing blandt tyske virksomheder?

Eurostat-data viser, at størstedelen af de tyske virksomheder bruger grundlæggende cloud-tjenester, mens et mindretal af virksomhederne bruger mellemkomplekse tjenester. Et ret stort antal af dem bruger alle cloud-tjenester med høj kompleksitet som f.eks. database- eller applikationshosting og sikkerhedsapplikationer.

I detaljer:

 1. Grundlæggende tjenester
  • 65% bruger e-mail-tjenester i skyen
  • 61% bruger cloud-lagringstjenester
  • 55% bruger kontorsoftware i skyen
 2. Mellemliggende tjenester
  • 40% bruger softwareapplikationer til finansiering eller regnskab
  • 21% bruger CRM-softwareapplikationer
  • 25% bruger computerkraft til virksomhedens egne softwaretjenester
  • 18% bruger ERP-softwareapplikationer
 3. Avancerede tjenester
  • 48% bruger sikkerhedsprogrammer
  • 33% bruger databasehosting-tjenester
  • 23% bruger cloud-tjenester som f.eks. en platform til udvikling, test eller implementering af applikationer
Anvendelse af cloud computing-tjenester i Tyskland i 2021 (Billedkilde: Eurostat)

Andre forskere bekræfter den stærke vækst i efterspørgslen efter cloud computing-tjenester i Tyskland. Ifølge en undersøgelse fra ISG Provider Lens™ vokser efterspørgslen efter cloud computing-tjenester så hurtigt, at den vil tegne sig for mere end halvdelen af datacenterkapaciteten i 2025:

Den stigende efterspørgsel efter cloud-tjenester er drevet af den stigende brug af digitalisering kombineret med behovet for robusthed og øget agilitet i moderne virksomheder. For at forbedre agiliteten bruger virksomhederne cloud-teknologier i datacentre og hosting- og colocation-faciliteter for at muliggøre en hurtig implementering af nye tjenester i den bedst egnede infrastruktur. Efterspørgslen efter servicesupport er steget, da håndteringen af sådanne arkitekturer og teknologier er kompleks og i de fleste tilfælde ikke kan håndteres af interne medarbejdere. Virksomhederne investerer mindre i deres egen hardware og sætter deres lid til cloud-udbydernes fleksibilitet og skalerbarhed for at reducere deres kapitaludgifter.

Ifølge ISG’s rapport driver væksten i cloud computing udvidelsen af digitale netværk og fremdriften i digitaliseringen i Tyskland, hvilket vidnes af den hurtige vækst i datadata-gennemstrømningen i DE-CIX-knuden i Frankfurt, som steg fra 7,5 Tbit/s i januar 2020 til over 14 Tbit/s i oktober 2022. Det er næsten en fordobling på under tre år.

Trafikstatistik for Frankfurt (Billedkilde: DE CIX)

Den stigende efterspørgsel kombineret med stadigt faldende ressourcer har ført til større opmærksomhed omkring opførelse af datacentre. Datacentrenes energieffektivitet forbedres støt, og ISG rapporterer, at:

I 2020 var den gennemsnitlige Power User Effectiveness (PUE)-værdi 1,63, men den gennemsnitlige PUE-værdi for hvert nyt datacenter falder til 1,3 og derunder i øjeblikket.

Google Cloud i Tyskland

Tyskland spiller en stor rolle i den europæiske og globale økonomi, så det er ikke overraskende at se, hvor stor opmærksomhed Google har rettet mod det tyske marked. Googles første kontor i Tyskland åbnede i 2001, og i 2021 beskæftigede de 2.500 medarbejdere på fire kontorer i Tyskland.

Og i 2021 annoncerede Google et stort investeringsprogram1 milliard euro i landet frem til 2030, herunder udvidelse af cloud-regionen i Frankfurt, indførelse af en ny cloud-region i Berlin-Brandenburg med tre zoner og en bred investeringsplan inden for vedvarende energi:

Med udvidelsen af vores cloud-region i Frankfurt i et nyt Google-ejet Hanau-anlæg, en ny Google Cloud-region i Berlin-Brandenburg og en bred investeringsplan inden for vedvarende energi er vores engagement klart: Google investerer i Tysklands potentiale og støtter overgangen til en digital og bæredygtig økonomi. Fra nu (2021) og frem til 2030 vil denne investering i digital infrastruktur og ren energi beløbe sig til i alt ca. 1 mia. euro.

Tilbage i 2020 annoncerede Google offentligt målet om at drive deres virksomhed på kulstoffri energi inden 2030, idet de sigter mod at tilbyde cloud-kunder en af de reneste clouds i branchen og samtidig hjælpe Europa med at nå sine ambitiøse klimamål.

Med dette i tankerne valgte Google ENGIE Deutschland som deres kulstoffri energileverandør i Tyskland:

Det er den første energiforsyning af sin art i Europa med fokus på at skaffe kulstoffri energi til hver eneste time af Googles drift. Ikke alene vil denne nye aftale tegne vejen for branchen og flere 24/7 kulstoffri energikontrakter i Europa, men den giver vores cloud-kunder yderligere to regioner, hvor de kan sænke deres CO2-fodaftryk. Og hvad der er vigtigt, ved at samarbejde med vores energileverandører om at ændre den måde, hvorpå ren energi leveres til kunderne, støtter Google den bredere dekarbonisering af det tyske elnet.

Dette er et innovativt partnerskab, der har til formål at fremme brugen af vedvarende energikilder, herunder eksisterende kulstoffri energi, vind, sol og næste generation af teknologier, også ved hjælp af kunstig intelligens, med det udtrykkelige mål at komme videre med udviklingen af avanceret infrastruktur og projekter for ren energi, hjælpe med at fremskynde den digitale transformation og sikre en bæredygtig fremtid for tyske og europæiske virksomheder.

En anden vigtig faktor for Google Clouds tilstedeværelse i Tyskland, som i resten af Europa, er tilbuddet om cloud-løsninger, der opfylder EU’s krav til sikkerhed, privatlivets fred og digital suverænitet uden at gå på kompromis med funktionalitet eller innovation. Med dette mål for øje har Google lanceret Cloud. På Europas betingelser:

Som en del af dette initiativ vil vi fortsat demonstrere vores engagement i at levere cloud-tjenester, der giver det højeste niveau af digital suverænitet, samtidig med at vi muliggør den næste bølge af vækst og transformation for Europas virksomheder og organisationer.

Som led i dette initiativ annoncerede Google og T-Systems et partnerskab om at opbygge et Sovereign Cloud-tilbud i Tyskland til private og offentlige organisationer.

Cloud Computing i Italien

Ifølge Eurostat-rapporten er Italien blandt de europæiske lande, hvor indførelsen af cloud-teknologi går hurtigere. I 2021 vil 60% af de italienske virksomheder bruge mindst én cloud-tjeneste.

Langt de fleste af disse virksomheder bruger grundlæggende tjenester, såsom e-mailhosting i skyen (96%), men brugen af mere avancerede tjenester er også ret udbredt, idet 70% af virksomhederne bruger Security-softwareapplikationer.

En silhuet af landet Italien med et lyst blågrønt placeringsnålsikon

Her er en oversigt over anvendelsen af cloud-teknologier i Italien:

 1. Grundlæggende tjenester
  • 96% bruger e-mail-tjenester i skyen
  • 58% bruger cloud-lagringstjenester
  • 58% bruger kontorsoftware i skyen
 2. Mellemliggende tjenester
  • 52% bruger softwareapplikationer til finans- eller regnskabsprogrammer
  • 19% bruger CRM-softwareapplikationer
  • 14% bruger computerkraft til virksomhedens egne softwaretjenester
  • 20% bruger ERP-softwareapplikationer
 3. Avancerede tjenester
  • 70% bruger sikkerhedsapplikationer
  • 39% bruger databasehosting-tjenester
  • 10% bruger cloud-tjenester som f.eks. en platform til udvikling, test eller implementering af applikationer
Anvendelse af cloud computing-tjenester i Italien i 2021 (Billedkilde: Eurostat)

Ifølge Cloud Transformation Observatory fra Politecnico di Milano var cloudmarkedet i Italien i 2021 3,84 mia. euro værd, hvilket er en stigning på 16% i forhold til 2020.

Ud fra de data, som Observatoriet har indsamlet, er SaaS-tjenester ikke længere den drivende kraft i landet. I 2021 var den stærkeste vækst inden for PaaS (Platform as a Service) med imponerende +31% i forhold til det foregående år og IaaS (Infrastructure as a Service) med +23%.

Det er betydelige vækstrater, selv om cloud-adoption ikke altid er parret med passende organisatoriske foranstaltninger. Cloud Transformation Observatory påpeger, at 34% af virksomhederne oplyser, at de endnu ikke har ledsaget denne teknologirejse med organisatoriske forandringstiltag rettet mod it-afdelingen, f.eks. ved at berige det eksisterende personales kompetencer, styrke organisationsstrukturen med specialister i cloud-teknologier eller gennemgå de involverede forretningsprocesser.

Kort sagt er der også behov for en organisatorisk modernisering for at udnytte det potentiale for vækst og udvikling, som cloud’en giver, fuldt ud.

Med hensyn til tjenesteudnyttelsesmodellen samler Public og Hybrid Cloud i Italien den største andel af udgifterne med ca. 2,39 mia. euro i 2021, hvilket er en stigning på 19% i forhold til 2020.

På dette område registrerer PaaS-tjenester den største vækst i 2021 med et samlet forbrug på 390 millioner euro, hvilket er en stigning på +31% i forhold til 2020.

Med hensyn til tjenesteudnyttelsesmodellen er Hybrid Cloud- og Multi-Cloud-strategier de mest populære i store virksomheder, som i gennemsnit bruger tjenester fra 5 forskellige udbydere.

Værdien af cloud-markedet i Italien
Værdien af cloud-markedet i Italien (Billedkilde: 2021 Research from the Cloud Transformation Observatory of Politecnico di Milano – osservatori.net)

Ifølge rapporten fra Cloud Transformation Observatory er fordelene for virksomheder, der vælger cloud-tjenester, mange og forskelligartede:

Der er mange fordele: fra øget skalerbarhed, fleksibilitet og portabilitet af applikationer til større fleksibilitet i design i forbindelse med hurtig udvikling og lavere omkostninger til implementering og forvaltning af software.

Men hvilke økonomiske sektorer/produktionssektorer er mest berørt af den stigende anvendelse af cloud computing i Italien?

Når man læser dataene, ser det ud til, at ingen sektor er udelukket, både i den offentlige og den private sektor.

Inden for den private sektor skiller banksektoren sig ud med en vækst på 64% i investeringer i cloud computing:

Cloud Computing, som sidste år var det område, der var mest fokuseret på i forbindelse med forskning og undersøgelser, er i år det hyppigst rapporterede emne blandt de 10 vigtigste investeringsprioriteter, især af større banker (Billedekilde: Rapporto ABI Lab 2022_)

Hvis indførelsen af cloud computing påvirker en stor del af den private økonomi, kan man forvente en reel cloud-revolution i den offentlige sektor. For at sikre landets teknologiske autonomi, sikre kontrollen med data og øge de digitale tjenesters modstandsdygtighed udarbejdede afdelingen for digital transformation og det nationale agentur for cybersikkerhed Strategia Cloud Italia, herunder “[d]e strategiske retningslinjer for migrationsvejen til cloud for data og digitale tjenester i den offentlige forvaltning”:

Migrering til skyen giver de offentlige forvaltninger mulighed for at levere digitale tjenester og en sikker, effektiv og pålidelig teknologisk infrastruktur i overensstemmelse med principperne om beskyttelse af privatlivets fred og anbefalingerne fra europæiske og nationale institutioner, samtidig med at de nødvendige garantier for landets strategiske autonomi, sikkerhed og nationale kontrol over data opretholdes (Billedkilde: Team per la Trasformazione Digitale)

Google Cloud i Italien

Spændingen i forbindelse med skyen i landet er parret med den nylige åbning af den nye Google Cloud-region i Milano(europe-west8) og den annoncerede åbning af en anden cloud-region i Torino, der er planlagt til slutningen af 2022.

Åbningen af Google Cloud-regionen i Milano.
En ny Google Cloud-region i Milano. (Billedkilde: Google Cloud)

Den nye cloud-region vil gøre det muligt for italienske brugere at lagre data og udnytte kraften i “hurtige, pålidelige og sikre” cloud-tjenester og at udvikle og implementere applikationer med høj tilgængelighed og lav latenstid fra datacentre i Italien. Og alt dette med en cloud-løsning, der er blevet defineret som “branchens reneste cloud

Åbningen af de to nye cloud-regioner i samarbejde med TIM og Banca Intesa blev forudgået og ledsaget af en undersøgelse fra universitetet i Torino, som beregnede en induceret effekt, der kunne være så høj som 3,3 milliarder euro og 65.000 nye arbejdspladser inden 2025 alene for regionerne Piemonte og Lombardiet. Og det er uden at medregne de strukturelle virkninger, som de to nye datacentre vil få på hele den nationale økonomi og produktionssystemet, efterhånden som virksomhederne indfører cloud-infrastruktur.

Ifølge Google:

Den nye Milano-region har til formål at levere innovative offentlige, private og hybride cloud-tjenester for at hjælpe italienske virksomheder af alle størrelser og sektorer med at fremskynde deres digitale transformation.

Derudover vil Google Clouds nye datacentre give et kraftigt løft til den moderniseringsproces af økonomien, der allerede er i gang, og til migrationen af infrastruktur for offentlige og private organisationer samt private borgere:

Denne nye region er et konkret skridt i retning af at opbygge kapacitet på lokalt niveau til at opfylde den italienske digitale økonomis behov med hensyn til datatilgængelighed og opholdssted, digital suverænitet og bæredygtighed.

Hvad angår den tekniske side, vil den nye cloud-region have de almindelige Google Cloud-tjenester: Compute Engine, Google Kubernetes Engine, Cloud Storage, Persistent Disk, CloudSQL og Cloud Identity.

Derudover vil italienske Google Cloud-kunder få gavn af kontrol med datastandpunkt, standardkryptering, organisatoriske politikker og VPC-tjenestekontrol.

Et strategisk træk ved at have to cloud-regioner i Italien vil være sikkerheden: Med to regioner i samme land vil italienske Google Cloud-kunder kunne have et dobbelt lokalt sted for at sikre bedre katastrofeberedskab og høj geografisk tilgængelighed.

Under præsentationskonferencen for de to cloud-regioner, der blev afholdt i Milano den 15. juni, fremhævede Fabio Fregi, Google Clouds landechef for Italien, følgende:

Google er den eneste cloud-leverandør, der har to regioner i vores land, hvilket gør det muligt at have to steder, der kan foretage disaster recovery for hinanden, og det er en unik funktion i Italien, der giver pålidelighed og tilgængelighed samt sikkerhed.

Men der er mere end blot sikkerhed. Enrico Bagnasco, administrerende direktør for informationssystemer hos Intesa Sanpaolo, understregede vigtigheden af infrastrukturens skalerbarhed og datalagring i hele landet:

Det er afgørende for os at kunne stole på en stærk infrastrukturelasticitet og hurtig vækst for at imødekomme forretningsbehovene og samtidig være i stand til at slukke og begrænse omkostningerne og dermed være meget fleksible i omkostningsfordelingen, ligesom det er afgørende at have dataene på italiensk område, for for en bank, der er en hyperreguleret institution, er dataaspektet et centralt spørgsmål.

Google Clouds tilstedeværelse i Italien er imidlertid ikke begrænset til infrastruktur. Åbningen af de to datacentre i Milano og Torino er en del af et større investeringsprogram (ca. 900 mio. USD), der både fokuserer på oprettelsen af cloud-infrastrukturen og på tekniske færdigheder på højt niveau, der fremmer dens udbredelse i landet.

Allerede inden åbningen af Cloud Region i Milano havde Google lanceret tre forskellige uddannelsesprojekter:

 • Opening Future: En portal dedikeret til digital uddannelse og udvikling for SMV’er, nystartede virksomheder, studerende og lærere, der er opstået i et samarbejde mellem Google, TIM og Intesa Sanpaolo.
 • Google Cloud Pro: Et gratis uddannelsesprogram om cloud-teknologier, der er lavet i samarbejde med TIM og åbent for hele økosystemet af italienske udviklere. Studerende kan følge tre forskellige uddannelsesspor – Cloud Engineer, Cloud Architect eller Data Engineer – og ved afslutningen af disse kan de tage en eksamen for at opnå Google Cloud-certificering.
 • Italia in Digitale: Et projekt, der er dedikeret til digital uddannelse for SMV’er og enkeltpersoner. Kurserne giver en introduktion til emner, der dækker forskellige aspekter af den digitale økonomi: digital markedsføring, dataforvaltning, kommunikation med kunder, opstart af onlineforretninger, brug af dataanalyseværktøjer og meget mere.
Googles strategi for livslang uddannelse
Googles strategi for livslang uddannelse (Billedkilde: Google Cloud Events)

Du kan læse mere i dette blogindlæg fra Google Italien.

Cloud Computing i Spanien

Som alle EU-lande har Spanien oplevet en betydelig stigning i antallet af virksomheder, der bruger mindst én cloud computing-tjeneste mellem 2020 (26%) og 2021 (31%).

Blandt de 31% af virksomhederne, der anvender mindst én cloud computing-tjeneste, bruger langt de fleste e-mailhosting i skyen (82%) og cloud storage-tjenester (80%). Procentdelen af virksomheder, der anvender avancerede cloud-tjenester, er også høj, idet 62% anvender sikkerhedsapplikationer og 69% anvender databasehosting-tjenester.

I detaljer:

 1. Grundlæggende tjenester
  • 82% bruger e-mail-tjenester i skyen
  • 80% bruger cloud-lagringstjenester
  • 63% bruger kontorsoftware i skyen
 2. Mellemliggende tjenester
  • 40% bruger finans- eller regnskabssoftwareapplikationer
  • 38% bruger CRM-softwareapplikationer
  • 35% bruger computerkraft til virksomhedens egne softwaretjenester
  • 33% bruger ERP-softwareapplikationer
 3. Avancerede tjenester
  • 62% bruger sikkerhedsprogrammer
  • 69% bruger databasehosting-tjenester
  • 28% bruger cloud-tjenester som f.eks. en platform til udvikling, test eller implementering af applikationer
Anvendelse af cloud computing-tjenester i Spanien i 2021 (Billedkilde: Eurostat)

Eurostats data bekræftes af Europa-Kommissionens DESI-rapport (Digital Economy and Society Index), som afslørede, at de spanske virksomheder i 2021 stadig var bagud med hensyn til nye og avancerede teknologier som cloud computing, idet 27% af de spanske virksomheder havde indført cloud-teknologier sammenlignet med den gennemsnitlige europæiske gennemførelsesprocent på 34%. Du kan downloade den fulde rapport fra Europa-Kommissionens websted.

DESI 2022 Spanien
Spanien i indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (kilde DESI-landprofil Spanien)

Men ligesom i verdens andre store økonomier er der stor og voksende interesse for cloud-teknologier i Spanien. De spanske myndigheder er opmærksomme på betydningen af digitalisering og indførelse af cloud-teknologier som ressourcer og muligheder for udvikling og modernisering af offentlige og private organisationer i landet.

Ifølge Nubes, et projekt støttet af Asociación Española de Startups, genererede det offentlige cloud-marked i Spanien omkring 2,86 milliarder euro i omsætning i 2020 – hvoraf størstedelen kom fra Software-as-a-Service-segmentet med omkring 1,06 milliarder euro (download rapporten her).

Google Cloud i Spanien

Tilbage i 2020 annoncerede Google Cloud og Telefónica et nyt partnerskab for at fremskynde den digitale transformation for spanske virksomheder. De præsenterede flere mål, herunder følgende:

 • Boost digitaliseringen af virksomheder, støtte Spaniens offentlige administration og støtte den økonomiske genopretning af landet efter COVID-19
 • Lancere en cloud-region i Spanien
 • I fællesskab udvikle en portefølje af 5G-løsninger ved hjælp af Google Clouds Mobile Edge Computing-platform

I april 2022 annoncerede Isaac Hernandez, Country Leader hos Google Cloud Spain, så endelig åbningen af cloudregionen i Madrid (europe-southwest1) i samarbejde med Telefónica:

Den nye Madrid-region (europe-southwest1) er designet til at hjælpe med at opfylde de spanske virksomheders voksende teknologiske behov og tilbyder cloud-tjenester med lav latenstid og høj tilgængelighed med høje internationale sikkerheds- og databeskyttelsesstandarder – alt sammen i den reneste cloud i branchen.

Den nye cloud-region har til formål at skabe nye muligheder for digital transformation i overensstemmelse med de lokale regler. Den opfylder allerede nu myndighedernes krav til sikkerhed og suverænitet, hvilket er særligt vigtigt i stærkt regulerede brancher som f.eks. offentlige myndigheder, sundhedsvæsenet og finansielle tjenester:

At have en ny region i Madrid er med til at fjerne disse barrierer for cloud-adoption, så både spanske virksomheder og offentlige enheder kan opfylde deres behov for tilgængelighed, dataresidens og bæredygtighed i Spanien og samtidig fremskynde deres digitale transformation.

Tillid, sikkerhed, privatlivets fred og suverænitet er et must for virksomheder på cloud computing-markedet. Derfor har Google også indgået et partnerskab med Minsait for i fællesskab at levere suveræne cloud-løsninger til spanske organisationer, offentlige og private, til spanske organisationer.

Partnerskabet har til formål at opbygge forbedrede pålidelige cloud-tjenester for offentlige og private organisationer ved at fremme innovation og samtidig holde de mest følsomme data private, sikre og suveræne. Initiativet blev støttet af ministeriet for økonomiske anliggender og digital transformation.

Googles engagement i Spanien er omfattende. Det omfatter også udvikling af nye kompetencer til indførelse af cloud-teknologier. Som Isaac Hernandez rapporterer:

Google har allerede hjulpet med at uddanne mere end 1 million mennesker med vores Grow with Google-program i Spanien, og vi har fremtidige planer om at åbne et ekspertisecenter for cybersikkerhed i Malaga og støtte oprettelsen af AI Lab Granada i samarbejde med Indra Minsait i de kommende år.

Cloud Computing i Nederlandene

Ifølge data fra Eurostat vokser udbredelsen af cloud computing-teknologier i Holland hurtigt, idet den stiger fra 53% af virksomhederne, der anvender mindst én cloud-tjeneste i 2020, til 65% i 2021.

Ifølge disse data ligger Holland på tredjepladsen blandt de europæiske lande med hensyn til udbredelsen af cloud-teknologi blandt virksomhederne.

Men det er ikke det hele. Ifølge Eurostat er Nederlandene også førende i Europa med hensyn til anvendelse af avancerede tjenester (såsom hosting af virksomhedsdatabaser) med imponerende 78% af virksomhederne.

Her er oversigten:

 1. Grundlæggende tjenester
  • 82% bruger e-mail-tjenester i skyen
  • 81% bruger cloud-lagringstjenester
  • 72% bruger kontorsoftware i skyen
 2. Mellemliggende tjenester
  • 66% bruger softwareapplikationer til finans- eller regnskabsprogrammer
  • 49% bruger CRM-softwareapplikationer
  • 28% bruger computerkraft til virksomhedens egne softwaretjenester
  • 35% bruger ERP-softwareapplikationer
 3. Avancerede tjenester
  • 64% bruger sikkerhedsprogrammer
  • 78% bruger databasehosting-tjenester
  • 30% bruger cloud-tjenester som f.eks. en platform til udvikling, test eller implementering af applikationer
Anvendelse af cloud computing-tjenester i Holland i 2021 (Billedkilde: Eurostat)

Nederlandene er uden tvivl blandt de lande, der er på forkant med den digitale transformation. Ifølge rapporten The Digital Economy and Society Index (DESI 2022):

Nederlandene ligger på tredjepladsen ud af 27 EU-medlemsstater i 2022-udgaven af Digital Economy and Society Index (DESI). Landet har konsekvent været en af de bedste i EU og er trods sine allerede høje resultater stadig i stand til at gøre fremskridt på nogle nøgleområder.

I gennemsnit ligger de nederlandske virksomheder langt over resten af Europa, især hvad angår andelen af virksomheder, der anvender cloud-teknologier (60%), big data (27%) og sociale medier (49%).

nederlandene i indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (kilde DESI-landprofil Nederlandene)

Selv om der stadig er områder, der kan forbedres, er Holland blandt de mest avancerede lande i Europa – og i verden – med hensyn til indførelse af cloud-teknologi og digitalisering af økonomien og samfundet (se også den nederlandske digitaliseringsstrategi 2.0).

Google Cloud i Nederlandene

I betragtning af Nederlandenes betydning på den europæiske økonomiske scene er det ikke overraskende, at Google allerede i 2016 havde lanceret et nyt datacenter i Eemshaven i den hollandske provins Groningen med en investering på 600 millioner euro.

Senere, i 2018, annoncerede Google en udvidelse af campus for 500 millioner euro; i juni 2019 en yderligere udvidelse af Eemshaven; og i 2020 et nyt sted i Middenmeer.

Dette bringer Googles samlede investering i datacentre i Nederlandene op på 2,5 milliarder euro.

Desuden oplyser Google, at dets hollandske datacentre har forpligtet sig til at drive alle datacentre på vedvarende energi:

Siden 2017 har vi matchet hele vores årlige elforbrug med 100 procent vedvarende energi, og i 2020 forpligtede vi os til at drive alle vores datacentre og campusser med kulstoffri energi 24/7 inden 2030. For at hjælpe med at opnå dette i Holland har Google aftaler med vindmølleparker i Delfzijl og Zeeland (Krammer og Bouwdokken) og en solenergipark i Delfzijl Sunport om køb af vedvarende energi til datacenteret.

Indsigt fra det Hollandske cloud-fællesskab: Interview med Simon Besteman

Simon Besteman, administrerende direktør for det hollandske cloudfællesskab, delte med os en dybdegående oversigt over situationen for cloud computing i Nederlandene.

Om DCC (Dutch Cloud Community)

Dutch Cloud Community (DCC) er en brancheorganisation inden for hosting- og cloud-sektoren, der for nylig blev dannet som en fusion af to brancheorganisationer:

 • ISP Connect, en sammenslutning af parter, der er aktive inden for delt/webhosting
 • Den anden organisation var en sammenslutning af it-outsourcingvirksomheder

En journalist beskrev det meget fint: en klub af parter, der sætter tusindvis af kunder på én server, og den anden en part, der har tusindvis af servere til én kunde.

Distinktionen mellem disse to sammenslutninger blev overhalet af virkeligheden – markedet – fordi forskellige parter blev involveret i de forskellige aspekter af hosting. I 2020 blev DCC oprettet som en organisation med omkring hundrede medlemmer.

Der findes ingen SBI-kode for hostingvirksomheder, så det er vanskeligt at nævne et nøjagtigt antal aktive virksomheder inden for hosting i Holland. Hvis du hoster nogle kundedata på din server, er du så en it-virksomhed eller en hoster?

DCC’s mission er ikke kun at sikre en sund sektor, men også et frit og åbent internet. DCC spiller en aktiv rolle i denne sammenhæng. Omkring hundrede medlemmer, fra de store i branchen, men også de mindre parter.

DCC har medlemmer og partnere. Partnerne er ofte leverandører i sektoren, som kan kommunikere med sektoren gennem et partnerskab med DCC. På denne måde kan de sprede deres budskab. DCC er et sted, hvor disse partnere kan nå ud til alle medlemmer på en nem måde – f.eks. ved den årlige grillfest.

Partnerne bliver set som sponsorer. Nogle betaler for at være partner, andre deler til gengæld viden, og medlemmerne kan få gratis rådgivning hos dem, hvilket naturligvis også omfatter muligheden for, at medlemmerne kan blive kunder hos denne partner.

Hvad DCC gør

Det hollandske Cloud Community er aktivt inden for groft sagt fire områder:

 • Advocacy: Sektoren har travlt med at gå fra en ung og ureguleret industri til en stærkt reguleret industri – i lighed med telekommunikationsindustrien. Tænk på gode processer, når du indberetter indhold, der er hostet af hollandske virksomheder.
 • Uddannelse af sektoren: Der er en stor efterspørgsel efter unge, veluddannede mennesker. Der er oprettet en bacheloruddannelse i samarbejde med Hogeschool Utecht. Det er opbygget som en dobbeltuddannelse; de studerende arbejder fire dage på kontoret og en dag på uddannelse om ugen. Der er to kurser: Network Engineering og Cloud Security and Software Development.
 • Videncenter: DCC sikrer videndeling. Der er temadage hvert kvartal, hvor eksperter fra specifikke områder deler viden. Der er også seks forskellige arbejdsgrupper, hvor medlemmer, men også partnere samarbejder inden for områder som sikkerhed, juridiske anliggender, bæredygtighed, socialt ansvar osv. Et eksempel på et initiativ er Cloud for Ukraine, hvor hollandske hostingvirksomheder gratis har overtaget hosting fra ukrainske virksomheder, så den simpelthen forbliver tilgængelig – især hvis en by bliver bombet.
 • Fællesskab: Hvert år arrangerer DCC en grillfest på Cloudfest (en stor begivenhed i Tyskland). Her er Dutch Night en stor begivenhed, hvor omkring 500 mennesker mødes for at udveksle viden.

Værter, der har eksisteret i et stykke tid – f.eks. længere end 10-15 år. De lægger nogle gange stor vægt på deres egne servere, hvilket kan forsinke et skift til en cloud-løsning. For mange parter er skiftet til skyen et valg, der er truffet på baggrund af bekvemmelighed og omkostninger, til Google Cloud, AWS og endda lokale private cloud-løsninger.

Antal virksomheder, der anvender DCC

Anvendelsen i Holland er rimelig høj, i Belgien er den lidt lavere. Cloud-first-politikken er ikke længere kun noget for store virksomheder, men nu også for SMV’er.

I 2019 brugte 75% af virksomhederne i Nederlandene med mere end 20 ansatte skyen i 2019 og i 2021 93%. COVID-pandemien har hjulpet meget på dette, f.eks. ved at arbejde hjemmefra.

Højeste gennemførelsesrater

Adoptionen er højest inden for forretningstjenester/handel. Uddannelse og nonprofitsektoren er noget bagud i forhold til de andre sektorer. Årsagen hertil kan være, at de fleste nonprofitorganisationer drives af frivillige, og ofte er der kun lidt viden og budget til rådighed til at støtte cloud-ambitioner. Der findes tilskudsmuligheder for skoler, men det er ikke alle skoler, der er opmærksomme på dette.

De forskellige anvendelser af cloud-tjenester

 • Kontor/produktivitet
 • Sikkerhedskopiering/lagring
 • Processer/transaktioner
 • Finansiel administration
 • CRM
 • Logistik
 • Efterretninger/analyse
 • Udvikling

SaaS er eksploderet fra 65% til 80% i løbet af pandemien. Mange ser den store styrke i aflastningen, sammenlignet med de “gamle” systemer … selv om der altid er ledere og administratorer, der beskytter deres egne systemer for ikke at miste deres job.

Cloud-adoptionen er så høj i Nederlandene, fordi der er en pragmatisk kultur. Vi har mange virksomheder, der er ejet af yngre mennesker, mange nystartede virksomheder, og der er ingen nystartede virksomheder, der vil administrere deres egen it-infrastruktur og software.

Samlet værdi af cloud-markedet

I 2021 oversteg den globale omsætning på cloud-markedet 275 mia. euro. Markedet er vokset med 20 til 30 procent hvert år siden 2017. Den største del af omsætningen, omkring 50 procent, genereres ved salg af SaaS-tjenester. Du kan læse mere om dette i dokumentet Market Study Cloud Services fra den Hollandske myndighed for forbrugere og markeder (Hollandsk indhold).

Største aktører i regionen

Der er tre store parter, der udbyder cloud-tjenester, nemlig Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azurea,og Google Cloud Platform (GCP). Disse tre parter kaldes nogle gange “hyperscalers”, fordi de tegner sig for størstedelen af de cloud-tjenester, der udbydes og anvendes.

En stor del af kunderne/brugerne bruger en lokal tjenesteudbyder/serviceudbyder, hvilket også åbner døren for, at brugerne kan begynde at bruge den offentlige cloud. De bruger ofte en af de tre store parter for at kunne tilbyde deres egen cloud-tjeneste.

Markedet for cloud-tjenester er vokset enormt i de seneste år. Det vil fortsætte med at vokse i de kommende år. Nye brugere og virksomheder, der fortsat vil investere i cloud-tjenester, vil fortsat muliggøre væksten.

Vi vil gerne takke Simon Besteman for hans deltagelse i dette interview.

Cloud Computing i resten af EU

Mens cloud-markedet vokser hurtigt i de større europæiske lande/markeder, er udbredelsen af cloud computing-teknologier i resten af Europa meget heterogen. Den spænder fra de nordeuropæiske landes topplaceringer til de lavere gennemførelsesprocenter, der ses i de øst- og sydeuropæiske lande.

Anvendelse af cloud computing-tjenester i Nordeuropa i 2021
Anvendelse af cloud computing-tjenester i Nordeuropa i 2021 (Billedekilde: Eurostat)

Blandt de nordeuropæiske lande er udbredelsen af cloud-teknologier forbløffende høj:

 • Finland 75%
 • Sverige 75%
 • Danmark 65%
 • Norge 64%

Ifølge Eurostat ligger Finland og Sverige på førstepladsen i Europa, idet 75% af virksomhederne har indført mindst én cloud-teknologi i 2021. Danmark og Norge (Norge er ikke medlem af EU) følger tæt efter med henholdsvis 65% og 64%.

Der er også registreret gode indførelsesprocenter i Østrig (40%), Belgien (53%), Tjekkiet (44%), Estland (58%) og Irland (59%).

DESI 2022 Østrig
Østrig i indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (Kilde DESI-landprofil Østrig)

Scenariet er meget anderledes i de øst- og sydeuropæiske lande, hvor den gennemsnitlige udbredelse af cloud-teknologier er under 30%.

Status for cloud computing i Storbritannien

Ifølge U.S. International Trade Administration er Det Storbritannien(UK) det største cloud-marked i Europa og det næststørste IKT-marked i verden lige efter USA.

Desuden:

UK tech VC-investeringer er tredje i verden (efter USA og Kina) og mere end noget andet europæisk land (mere end Frankrig og Tyskland tilsammen) og når et rekordhøjt niveau på 21 mia. dollars i 2020 på trods af udfordrende vilkår.

En silhuet af Storbritannien med et lyst blågrønt placeringsnålsikon

I 2020 var indtægterne i Storbritannien fra offentlige cloud-tjenester ca. 12 mia. dollar. AWS, Microsoft Azure og Google Cloud er igen de største aktører.

ITA-rapporten hævder, at efterspørgslen efter offentlige cloud-tjenester voksede betydeligt i 2020, og at markedstrenden ramte både store virksomheder og små og mellemstore virksomheder:

De britiske virksomheder indtager nemlig støt og roligt en cloud-først-tilgang, og et stigende antal virksomheder kan forudse en tid, hvor de vil flytte størstedelen af deres it til skyen.

Et andet træk ved de britiske virksomheder, som ITA-rapporten fremhæver, er vedtagelsen af multi-cloud-strategier og cloud-native løsninger. De britiske virksomheder synes at foretrække udbydere, der kan levere mest værdi for deres it-investeringer, og de ønsker at kunne flytte deres data og undgå leverandørbinding, selv om dette i sidste ende kan føre til større kompleksitet.

ITA-data bekræftes af flere nyere rapporter. Det britiske parlament oplyser, at det anslås, at 89% af Storbritanniens større organisationer bruger mindst én cloud-baseret tjeneste, og at det britiske cloud-marked forventes at være over 35 mia. pund værd i 2023 (en imponerende stigning på 73 % i forhold til 2019).

Og prognosen for de kommende år ser ikke ud til at være anderledes. Ifølge Business Wire forventes det britiske cloud-marked at registrere en imponerende vækst i perioden 2023-2027. Udbredelsen af nye teknologier som f.eks. kunstig intelligens, Internet of Things og maskinlæring vil sætte yderligere skub i væksten på cloud-markedet.

En hindring for den udbredte anvendelse af cloud computing-teknologier i Storbritannien er bekymringen i forbindelse med flytning af data fra Storbritannien til udlandet. Det fremgår af en rapport fra det britiske parlament, at:

På grund af clouds dynamiske karakter flyttes data regelmæssigt. Det er usandsynligt, at organisationer kender den nøjagtige placering af deres data, medmindre de har anmodet om, at de forbliver på et bestemt sted. Nogle interessenter har udtrykt bekymring over lagring af data tilhørende britiske organisationer og enkeltpersoner i jurisdiktioner, hvor Storbritannien ikke har nogen juridisk kontrol.

Hertil kommer:

Centre for European Policy Studies har anslået, at 92% af den vestlige verdens data opbevares i USA og 4% i Europa.

I rapporten anføres det også, at Det Forenede Kongerige i øjeblikket ikke har nogen juridiske krav om datastandpunkt, og at den fortsatte frie datastrøm mellem organisationer i Det Forenede Kongerige og EU vil afhænge af en EU-vurdering af, om beskyttelsen af privatlivets fred i Storbritannien er tilstrækkelig.

I mellemtiden:

For at undgå eventuelle lovgivningsmæssige hindringer, der måtte opstå efter overgangsperioden, er Googles brugere i Storbritannien nu dækket af Google LLC (USA), hvor de tidligere var dækket af Google Ireland Ltd.

Google Cloud i Storbritannien

Google åbnede sit første kontor i Storbritannien tilbage i 2003, og datacenteret i London åbnede i 2017. I dag beskæftiger Google mere end 6.400 medarbejdere i Storbritannien.

Det Forenede Kongerige har en førende position inden for cloud computing-teknologier. Derfor fortsætter Google med at investere kraftigt i Storbritannien. Et nyt undervandskabel mellem USA og Storbritannien (Grace Hopper) blev lagt i 2021, og en investering på 1 mia. dollar er blevet afsat til at købe Central Saint Giles-byggeriet, der når kapacitet til at huse 10.000 medarbejdere på tværs af Googles britiske kontorer.

Kinsta’s Cloud Services: Fra SaaS til PaaS på Google Cloud

På grund af de seneste internationale begivenheder og markedets udvikling har mange virksomheder og fagfolk flyttet deres produkter og servicetilbud til telematikkanaler. Det har aldrig været mere afgørende at have et websted, der er hurtigt, sikkert og skalerbart til enhver tid for at opretholde høje standarder for servicekvalitet. Og når det drejer sig om e-handel, er funktioner som hastighed, sikkerhed, skalerbarhed og pålidelighed et must-haves.

Det er derfor, at flere og flere virksomheder migrerer fra traditionelle webhostingløsninger som f.eks. delte, dedikerede eller VPS-hostingtjenester til mere fleksible, pålidelige og højtydende cloud-løsninger med høj ydeevne.

Selv om det ved første øjekast kan virke for kompliceret at indføre en cloud-hostingløsning for små virksomheder og fagfolk, der ikke har de samme ressourcer og færdigheder som en større virksomhed, kan små virksomheder ikke give afkald på fordelene ved cloud computing, hvis de ønsker at forblive konkurrencedygtige på markedet og vokse med deres websteder.

Derfor er Kinsta den perfekte mellemmand mellem Google Cloud og enheder i alle sektorer og størrelser, der ønsker at drage fordel af avancerede cloud-tjenester uden at springe over alle de forhindringer, der kan dukke op ved direkte indførelse af en cloud-løsning.

Kinstas mission er at tilbyde den bedste cloud-hosting baseret på Google Cloud Platform med den største enkelhed og til markedets mest konkurrencedygtige priser. For Kinsta-kunder kræver installation af et websted eller en app på Google Cloud kun få klik.

Det nye MyKinsta dashboard.
Et kig på det nye MyKinsta dashboard.

Kinsta’s PaaS-tjenestemodel

Hele Kinstas infrastruktur er baseret på Google Clouds Premium Tier-netværk. Forskellen mellem Premium Tier og Standard Tier er, at med førstnævnte passerer data i transit næsten hele vejen over Googles private internetbackbone. Det betyder færre hop, lavere latenstid og højere ydeevne.

Alle Kinstas kunder har også gavn af C2-compute-optimerede VM’er i de regioner, hvor disse er tilgængelige. Disse maskiner har ultrahøj ydeevne til beregningsintensive arbejdsbelastninger og er velegnede til:

 • Compute-bundne arbejdsbelastninger
 • Højtydende webservering
 • Spil (AAA-spilservere)
 • Annoncebetjening
 • Højtydende databehandling (HPC)
 • Omkodning af medier
 • AI/ML

Men Kinstas tjenester er ikke begrænset til Google Cloud-hosting. Vi runder vores tilbud af med et sæt virksomhedstjenester, der skaber en platform, som er unik i branchen.

Uanset hvilket abonnement der vælges, nyder alle Kinsta-kunder godt af følgende værktøjer:

 • MyKinsta: Kinsta’s kraftfulde hosting dashboard, der er udviklet internt for at give alle vores kunder fuld kontrol over websteder, applikationer og databaser med så stor enkelhed som muligt.
 • Udviklerværktøjer: Herunder bl.a. SSH og WP-CLI.
 • Staging-miljøer: Tilgængelige for alle sites.
 • Gratis Cloudflare-integration: For at sikre større sikkerhed og yderligere forbedre ydeevnen på alle vores kunders websteder har vi implementeret en Cloudflare-integration på alle vores abonnementer. Som følge heraf får vores kunder en gratis integreret firewall med beskyttelse mod DDoS-angreb, CDN, HTTP/3-understøttelse, automatiske SSL-certifikater og wildcard-understøttelse, uanset hvilket abonnement de har.
 • DevKinsta: Vores gratis pakke af lokale udviklingsværktøjer til opbygning, test og implementering af WordPress-websteder på få minutter. DevKinsta giver dig mulighed for at oprette WordPress-websteder på din lokale maskine med få klik og giver dig kraftfulde udviklings- og administrationsværktøjer, såsom Adminer og MailHog. Og når arbejdet er færdigt, kan du overføre det lokale websted til et scene-miljø på Kinsta med et enkelt klik.

Til alt dette kommer en supportservice i toppen af branchen med hensyn til viden og svarhastighed samt et væld af andre værktøjer, der gør det muligt at udføre ellers komplekse (hvis ikke ligefrem farlige) operationer med få klik, f.eks. søgning og udskiftning i webstedets database, brugerstyring, aktivering af debug-tilstand, overførsel af websteder ind og ud af Kinsta og meget mere.

Men det er ikke det hele. For at gøre det muligt for vores kunder at være endnu tættere på deres markedsmål, gør Kinsta alle Google Cloud-datacentre tilgængelige så hurtigt som muligt. Vi har en vidensbaseartikler med den komplette liste over 37 datacentre, der i øjeblikket er tilgængelige, som forklarer, hvordan du vælger det bedste datacenter til dit websted i MyKinsta.

Og for at være endnu tættere på vores læsere og kunder baseret på store europæiske markeder besluttede vi fra starten at lokalisere vores tjenester og det indhold, der offentliggøres på vores websted og blog på så mange sprog som muligt.

I øjeblikket kan vores læsere og kunder læse indholdet på vores websted og MyKinsta dashboard på følgende sprog:

Vi tilbyder også flersproget support på fransk, italiensk, portugisisk og spansk – mandag til fredag – på følgende tidspunkter (UTC):

 • Engelsk 00:00 – 24:00
 • Fransk 06:00 – 17:00
 • Italiensk 06:00 – 14:00
 • Portugisisk 09:00 – 17:00
 • Spansk 14:00 – 24:00

Kort sagt er Kinsta den perfekte gateway til at få adgang til Google Cloud Platform-infrastrukturen, men med tjenester med høj værditilvækst, som gør vores tilbud uovertruffent.

Du kan prøve Kinsta uden risiko takket være vores 30-dages pengene tilbage garanti, du kan prøve at planlægge en demo af vores MyKinsta dashboard, eller du kan benytte dig af vores tilbud til 20 dollars for at prøve vores nye Applikation Hosting og Database Hosting-tjenester.

Opsummering

I denne artikel har vi givet et dybdegående overblik over situationen på cloud computing-markedet i Europa baseret på data fra Eurostat, Den Europæiske Unions statistiske kontor.

Af rapporten kan vi se, at anvendelsen af cloud computing-teknologier vokser hurtigt på alle større europæiske markeder, om end med mærkbare forskelle på tværs af landene.

Et centralt element, som såkaldte “hyperscalere” skal forholde sig til, er den europæiske lovgivning, der har til formål at sikre datasuverænitet, sikkerhed og privatlivets fred. Det faktum, at europæiske borgeres data befinder sig i forskellige jurisdiktioner, f.eks. i USA, er et problem, som de europæiske lovgivere har reageret på med strenge regler for at sikre borgernes rettigheder.

Dette har dog ikke afskrækket store cloud-tjenesteudbydere, som har reageret ved at tilpasse sig kravene i de europæiske bestemmelser. Blandt disse hyperscalere har Google reageret ved at åbne nye cloud-regioner og indgå partnerskaber med store europæiske ITC- og telekommunikationsselskaber.

Det afgørende er, at europæiske virksomheder fortsat vil kunne drage fordel af de mest avancerede cloud-teknologier, samtidig med at de respekterer borgernes love og rettigheder.

I dette landskab står Kinsta som en førende aktør og tilbyder alle kunder førsteklasses Administreret WordPress Hosting, Applikation Hosting og Database Hosting-tjenester på Google Cloud Platform.

Carlo Daniele Kinsta

Carlo is a passionate lover of webdesign and front-end development. He has been playing with WordPress for more than 20 years, also in collaboration with Italian and European universities and educational institutions. He has written hundreds of articles and guides about WordPress, published both on Italian and international websites, as well as on printed magazines. You can find him on LinkedIn.