Het United States Bureau of Labor Statistics schat dat er in het hele land meer dan 1.469.000 softwaredevelopers zijn. Volgens gegevens uit 2021 gebruikt 35,35% van die developers Java, een van de vijf meest gebruikte programmeertalen ter wereld.

Natuurlijk is het leren van Java en het worden van een Java developer een slimme carrièrekeuze voor iedereen die geïnteresseerd is in softwareontwikkeling.

In deze uitgebreide handleiding leer je alles wat je moet weten om een ​​Java developer te worden. We geven een overzicht van de vaardigheden die je nodig hebt, de verantwoordelijkheden van het werk en wat voor salaris je van je werkgever kunt verwachten.

Laten we beginnen!

Wat is Java?

Voordat we ons verdiepen in wat je moet weten om een ​​Java developer te worden, moet je eerst begrijpen wat Java is.

Java is een programmeertaal die developers gebruiken voor mobiel, software, en webontwikkeling.  Een klein team genaamd ‘The Green Team’ bedacht Java in het begin van de jaren negentig. Dat team bestond uit James Gosling, die later bekend werd als de ‘Vader van Java’ vanwege zijn werk. Toen Gosling als ingenieur bij Sun Microsystems werkte (nu een dochteronderneming van Oracle) ontwikkelde hij Java.

Java was in eerste instantie ontworpen om de volgende dingen te zijn:

 • Simpel
 • Robuust
 • Draagbaar
 • Onafhankelijk van het type platform
 • Veilig
 • Hoge prestatie
 • Multi-thread
 • Architectuur-neutraal
 • Geïnterpreteerd
 • Dynamisch

Sinds de release van Java in 1995 zijn er veel moderne programmeertalen uit voortgekomen, waaronder Python, Scala, JavaScript en PHP. Natuurlijk is Java nog steeds een van de meest populaire programmeertalen om te leren.

Momenteel zijn er vier verschillende edities van Java:

 • Java Card, die mensen gebruiken om programma’s te ontwikkelen voor apparaten met kleine verwerkingscapaciteiten (zoals simkaarten en ATM-kaarten)
 • Java Standard Edition (Java SE), die mensen gebruiken om programma’s voor desktops en servers te ontwikkelen.
 • Java Micro Edition (Java ME), die mensen gebruiken om programma’s voor mobiele apparaten (zoals iOS- en Android-telefoons) te ontwikkelen.
 • Java Platform Enterprise Edition (Java EE), die mensen gebruiken om grootschalige applicaties te ontwikkelen.

Wat is objectgeoriënteerd programmeren?

Java is een objectgeoriënteerde programmeertaal (Object-Oriented Programming – OOP), wat betekent dat het ontwerp rond objecten organiseert (in tegenstelling tot functies en logica). Een ‘object’ is een entiteit met een unieke identiteit (d.w.z. een label), kenmerken (soms “state” genoemd) en gedrag.

Er zijn vier belangrijke principes binnen OOP ontwikkeling. Dit zijn:

 • Encapsulation is een voorwaarde die wordt bereikt wanneer de state van een object privé is. Deze is dan ingesloten in zijn klasse (een template met vergelijkbare eigenschappen die developers gebruiken om objecten te maken) en openbare functies hebben er geen toegang toe.
 • Abstraction vindt plaats wanneer objecten alleen de belangrijkste details weergeven die je nodig hebt om ermee te werken (waardoor jouw programma gemakkelijker te ontwikkelen is).
 • Inheritance vindt plaats wanneer objecten zijn gestructureerd in bovenliggende en onderliggende structuren, waarbij ze gemeenschappelijke logica delen zonder hetzelfde te hoeven zijn.
 • Polymorphism is een manier om onderliggende klassen te gebruiken zoals hun bovenliggende klasse, zonder de onderliggende klasse te wijzigen.

Bij het gebruik van OOP vertrouwen veel developers ook op de SOLID principes van ontwikkeling (bedacht door Robert Martin of ‘Uncle Bob’). De SOLID principes omvatten:

 • S: Het Single Responsibility Principle zegt dat een klasse slechts verantwoordelijk mag zijn voor één probleem (tenzij het probleem wordt opgelost met onderling verbonden subsystemen).
 • O: Het Open-Closed Principle zegt dat je entiteiten (d.w.z. functies, modules en klassen) moet uitbreiden maar niet wijzigen.
 • L: Het Liskov Substitution Principle zegt dat je superklassen moet kunnen vervangen door subklassen zonder dat hierbij de code stopt met werken.
 • I: Het Interface Segregation Principle zegt dat je voor elke client een aparte interface moet maken.
 • D: Het Dependency Inversion Principle zegt dat modules op een hoger niveau geen modules op een lager niveau mogen ondersteunen.

Java vs JavaScript

Aangezien Java en JavaScript vergelijkbare namen hebben, halen veel nieuwe developers deze twee vaak door elkaar.  Het zijn echter duidelijk verschillende talen. Java is een compileertaal, wat betekent dat het door compilers wordt vertaald in machinecode. Daarentegen is Javascript een geïnterpreteerde scripttaal, wat betekent dat het vertaald wordt in machinecode bij de uitvoering ervan.

Java en JavaScript hebben daarnaast verschillende toepassingen. Developers gebruiken voornamelijk Java voor server-side ontwikkeling en JavaScript voor client-side projecten.

Java developer vs software engineer

Nieuwe developers verwarren Java developers vaak met software engineers, hoewel deze beroepen anders zijn. Java developers zijn zeer gespecialiseerde professionals die (meestal) alleen met Java projecten werken.

Daarentegen hebben software engineers een bredere skillset om aan verschillende programmeertalen en projecten te werken. Aangezien Java developers en software developers vergelijkbare rollen en vaardigheden hebben, wisselen veel professionals tussen de twee rollen. Dit doen ze voor afwisseling, omdat ze een nieuwe uitdaging aan willen gaan of om nieuwe vaardigheden te leren.

Nu je de basics van Java begrijpt, ben je klaar om meer over Java development als carrière te leren.

Wat is een Java developer?

Een Java developer (ook weleens een “Java engineer” of een “Java dev” genoemd) is een gespecialiseerde IT professional die met Java werkt. Java developers zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van software, websites en applicaties met gebruik van Java.

Voordat je een Java programmeur wordt zijn er veel essentiële dingen die je moet overwegen, waaronder of je het dagelijkse werk van een Java developer interessant genoeg vindt en of je de vaardigheden hebt om de rollen en verantwoordelijkheden van een Java developer te vervullen.  Deze sectie zal elk van deze overwegingen bespreken.

Wat doet een Java developer?

Het dagelijkse werkleven van een Java developer hangt ervan af of je een beginnend, gevorderd of senior developer bent.

Beginnende Java developers.

Als beginnend Java developer zul je waarschijnlijk het beroep ingaan met weinig professionele ervaring. Uiteraard besteed je je tijd aan:

 • Het ontwikkelen van je Java programmeervaardigheden.
 • Het schrijven van (relatief) simpele code
 • Het oplossen van simpele bugs
 • Testen uitvoeren
 • Je team helpen met Java projecten
 • Documentatie ontwikkelen voor de end-user die de gebruiker helpen om te navigeren in het systeem.

Gevorderde Java developers

Als gevorderd Java developer zul je 2 tot 5 jaar professionale ervaring hebben en zeer goed geïnformeerd zijn over de IT architectuur van je bedrijf. Aangezien je vaardigheden meer gevorderd zijn dan die van een beginnend Java developer, besteed je je werktijd aan:

 • Het schrijven van meer gecompliceerde code
 • Het oplossen van meer geavanceerde bugs
 • Het uitvoeren van (of toezicht houden op) testen
 • Het plannen van Java projecten
 • Het ontwikkelen van end-user documentatie
 • Het werken met leveranciers
 • Het managen van beginnende developers

Senior Java developers

Als senior Java developer, heb je meer dan 5 jaar ervaring, een diep begrip van de IT systemen van je bedrijf en expertise op verschillende projecten. Je zal waarschijnlijk je werktijd besteden aan:

 • Het plannen van, consulteren op en het beoordelen van geavanceerde Java projecten
 • Het toezicht houden op het werk van beginnende medewerkers
 • Het werken met leveranciers
 • Het toezicht houden op de financiële kant van ontwikkeling

Wat zijn de verantwoordelijkheden van een Java developer?

Als Java developer zullen je dagelijkse taken afhangen van de behoeften van je werkgever. De meeste Java developers voeren echter vergelijkbare functies uit, waaronder:

Werken met IT leveranciers

Als Java developer kan je werkgever van je verwachten dat je werkt met leveranciers die je bedrijf van infrastructuur, software en platforms voorzien (d.w.z. Infrastructure-as-a-service (IaaS)platform-as-a-service (PaaS), en Software-as-a-Service (SaaS) leveranciers). In het bijzonder moet je mogelijk:

 • Relaties ontwikkelen met bestaande leveranciers
 • Criteria ontwikkelen voor nieuwe leveranciers
 • Leverancieropties onderzoeken en de markt in de gaten houden voor nieuwe technologie
 • Aanbiedingen evalueren en onderhandelen namens je bedrijf
 • Request for Quote (RFQ) en biedingsdocumenten opstellen

Contact onderhouden met het IT team

Als Java developer werk je nauw samen met het ontwikkelteam van je bedrijf. Dit betekent dat je regelmatig stand-ups en vergaderingen moet bijwonen, collega’s moet helpen met problemen en je team moet helpen bij het plannen en managen van je projecten. Je zult mogelijk ook gebruikers, managers en andere teams inlichten over jouw Java projecten.

Code ontwikkelen

Gedurende je tijd als developer ontwikkel je continu code in Java. Je gebruikt deze code mogelijk voor nieuwe projecten, voor updates aan bestaande projecten of voor het oplossen van bugs.

Code testen

Zodra je de code hebt geschreven, moet je het testen met codereview-tools om potentiele issues te identificeren. Je werkgever verwacht mogelijk van je dat je een reeks testen uitvoert op je code, waaronder functionaliteitstests, statische codetests, unittests en single-user performancetests. Mogelijk moet je ook deelnemen aan pass-around testen. Pass-around testen is een manier om ontwikkelingsteams om feedback te vragen door je code naar je collega’s te e-mailen voordat deze geïmplementeerd wordt.  Je kunt een voorbeeld zien van pass-around testen in de afbeelding hieronder.

Een voorbeeld van pass-around testen
Een voorbeeld van pass-around testen

Code implementeren

Als Java developers moet je code implementeren om het succesvol aan gebruikers te leveren.

Het debuggen van softwareproblemen

Omdat geen enkel project perfect is, zijn Java developers verantwoordelijk voor het oplossen van fouten in hun programma’s. Je moet met name problemen diagnosticeren, een oplossing ontwikkelen en de oplossing implementeren.

In veel organisaties ontvangen developers verzoeken om problemen te debuggen die door andere teamleden en gebruikers zijn gevonden. Er wordt dus van jou verwacht dat je tijdens het debuggingsproces contact houdt met anderen.

Programma-architectuur begrijpen

Als je een ervaren developer bent, moet je de programma’s, IT infrastructuur en programma-architectuur van je bedrijf goed begrijpen. Het begrijpen van programma-architectuur is cruciaal aangezien het je informeert over hoe je nieuwe projecten ontwikkelt.

Updates voorbereiden

Omdat developers programma’s moeten updaten om er zeker van te zijn dat ze funtioneren en veilig zijn, moet je regelmatig updates ontwikkelen.  Je moet gebruikersfeedback over de update plannen, ontwerpen, testen, implementeren en verzamelen om efficiënt te kunnen bouwen. Als je in een groot bedrijf of een drukke sector werkt, moet je mogelijk meerdere updates tegelijk managen.

End-user documentatie voorbereiden

Aangezien je je project gronding begrijpt als developer, zal je werkgever van je verwachten dat je end-user dcoumentatie ontwikkelt die mensen zal helpen om je programma te gebruiken.  Deze documentatie bevat installatiehandleidingen, gebruikershandleidingen, release notes en trainingshandleidingen.

Beveiliging en prestaties van toepassingen monitoren

Ten slotte verwacht je werkgever dat je je projecten continu volgt. Door continu volgen van je projecten kun je mogelijke fouten opsporen, gebruiksstatistieken volgen en dingen identificeren die je zou kunnen veranderen om het programma voor gebruikers te verbeteren.

Hoeveel verdienen Java developers?

Omdat Java developers zeer bekwaam zijn en uiteenlopende verantwoordelijkheden vervullen, kan het worden van een Java developer een goed salaris opleveren. Volgens Salary.com is het gemiddelde salaris voor Java developers in de Verenigde Staten $96.297 per jaar (gemeten 29 oktober 2021).

De helft van alle Java developers die fulltime werken, verdient tussen $80.975 en $107.886 per jaar voor hun werk. Dit verschil is te wijten aan een aantal factoren, waaronder de opleiding van de developer, het aantal jaren ervaring, hun bedrijf (en de winstgevendheid), eventuele managementverantwoordelijkheden die ze hebben, locatie, overuren en bonussen.

Als je het volledige salarisniveau voor Java developers in de VS wilt zien, bekijk dan de onderstaande bell curve grafiek.

Salarisniveau voor Java developers
Salarisniveau voor Java developers

Ter vergelijking: de gemiddelde webdeveloper verdient tussen de $60.000 – $75.000 per jaar.

Welke vaardigheden zijn nodig om een Java developer te zijn?

Als je Java developer wilt worden, moet je een aantal essentiële vaardigheden beheersen. Hieronder valt het ontwikkelen van je:

Java ontwikkelingsvaardigheden

Als Java programmeur moet je helemaal van de grond af code maken voor webgebaseerde en niet-webgebaseerde projecten. Dit betekent dat je Java moet begrijpen en het moet gebruiken voor het maken van nieuwe projecten, updates en het oplossen van bugs.  Je moet ook weten:

 • De verschillen tussen Java Card, Java SE, Java ME en Java EE
 • Hoe algemene Java frameworks zoals het Spring framework en het Hibernate framework te gebruiken
 • Hoe ontwikkelsuites zoals DevKinsta te gebruiken

Vaardigheden voor het testen van codes

Aangezien je je code vóór het implementeren van je code moet testen, moet je leren hoe je functionaliteitstests, statische codetests, unittests en prestatietests voor één gebruiker uitvoert.

SQL vaardigheden

Veel Java programma’s gebruiken SQL (Structured Query Language) bij het bouwen en gebruiken van databases. Je zult ook moeten begrijpen hoe je SQL moet gebruiken. Idealiter maak je je ook vertrouwd met Oracle 12c, Microsoft SQL en MySQL databasesystemen.

Projectmanagementvaardigheden

Als een Java developer zul je de Systems Development Lifecycle (SDLC) moeten volgen. Natuurlijk moet je begrijpen hoe je een project door de zes fasen moet leiden: planning, analyse, ontwerp, implementatie, testen en integratie, en onderhoud. Je moet jezelf ook vertrouwd maken met de waterfall en agile benaderingen van projectmanagement.

Vaardigheden in projectarchitectuur

Omdat je projecten van de grond af aan moet ontwerpen en bouwen, moet je weten hoe je de architectuur van een project moet bouwen om logisch, consistent en op lange termijn uitbreidbaar te zijn.

Vaardigheden met leverancierscontact

Aangezien veel Java developers contacten onderhouden met IT leveranciers, heb je goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden nodig. Idealiter zou je ook je onderhandelingsvaardigheden moeten ontwikkelen en een verstandhouding met anderen moeten opbouwen, waardoor het contact met leveranciers gemakkelijk wordt.

Kennis van objectgeoriënteerd programmeren

Aangezien Java een OOP taal is, moet je de vier OOP principes en de SOLID principes van OOP ontwikkeling begrijpen.

Zo word je een Java developer

Als je geïnteresseerd bent om Java developer te worden, kun je zes eenvoudige stappen nemen om je vaardigheden te ontwikkelen en een Java expert te worden.

Laten we die stappen nu bespreken.

Stap 1: Leer Java

Eerst moet je leren om te coderen met Java. Er zijn veel goede manieren om Java te leren, inclusief podcasts, korte cursussen, boeken en tutorials. Als je op zoek bent naar een tutorial, raden we je aan om The Java Tutorials van Oracle te gebruiken, aangezien deze gratis en tegelijkertijd enorm uitgebreid is. The Java Tutorials behandelen onderwerpen als:

 • De basics van Java design.
 • Grafische gebruikersinterfaces (Graphical User Interfaces – GUI’s) maken met Java
 • De features van het Java platform gebruiken
 • Applicaties implementeren met Java Web Start en Java Plugin

Je zou ook subreddits zoals r/LearnJava kunnen gebruiken om verbinding te maken met andere beginnende Java developers. Op de subreddit r/LearnJava vind je Java resources, boekaanbevelingen en berichten van mensen die op zoek zijn naar feedback over hun code.

Java resources leren
Java resources leren

Stap 2: Verbeter je Java projectmanagementvaardigheden

Terwijl je Java leert, moet je ook beginnen met het verbeteren van je projectmanagementvaardigheden. Tijdens deze stap moet je je concentreren op het plannen, ontwerpen en bouwen van kleinschalige projecten met Java. Het managen van kleine projecten zal je helpen je systeemarchitectuur en managementvaardigheden te ontwikkelen (en je enkele projecten te geven die je aan potentiële werkgevers kunt laten zien tijdens sollicitatiegesprekken).

Als je op zoek bent naar iets om je cv een boost te geven, kun je ook een Java certificeringsprogramma volgen. Oracle biedt verschillende Java certificeringen (hoewel ze duur kunnen zijn).

Oracle Java certificeringen
Oracle Java certificeringen

Stap 3: Sluit je aan bij de Java community om van je gelijken te leren

Vervolgens moet je je aansluiten bij de Java community zodat je kan leren van je peers. Je aansluiten bij de community is een goede manier om je probleemoplossende vaardigheden en technische kennis te verbeteren.

Door andere developers problemen te zien oplossen, kun je ook leren te denken als een developer.  Hoewel er veel geweldige Java communities online zijn, raden we aan om deze eens te bekijken:

StackOverflow’s Java tag.
StackOverflow’s Java tag.

Stap 4: Oefen je vaardigheden en ontwikkel een portfolio

Vervolgens wil je je nieuwe Java vaardigheden oefenen en een portfolio opbouwen om aan potentiële werkgevers te laten zien. Je moet streven naar het maken van meerdere Java applicaties voor je portfolio (inclusief ten minste één webapplicatie). Deze projecten hoeven niet geavanceerd of perfect te zijn, ze zijn gewoon een manier om aan te tonen dat je een reeks applicaties met Java kunt ontwikkelen.

Je portfolio hoeft ook niet over-the-top te zijn. Uiteindelijk richten de beste developersportfolio’s zich op twee belangrijke dingen:

 1. De lezer aan jou voorstellen via een ‘Over mij’ gedeelte waarin je ervaring, vaardigheden en interesses worden beschreven.
 2. De lezer je vaardigheden laten zien door middel van een verzameling van 1-3 projecten die je hebt gemaakt. Om het meeste uit deze projecten te halen, moet je een korte beschrijving van het project, screenshots van het ontwikkelingsproces en een live link naar het uiteindelijke project hierin opnemen.

Stap 5: Stel je cv op en solliciteer om een Java developer te worden

Als je Java eenmaal onder de knie hebt en een paar kleine applicaties hebt gebouwd, ben je klaar om je cv opnieuw te ontwerpen en te solliciteren naar een functie als beginnend Java developer.

Zorg er bij het ontwerpen van je cv voor dat je je nieuwe vaardigheden als Java developer toevoegt. Deze kunnen bestaan ​​uit Java ontwikkelingsvaardigheden, codetestvaardigheden, SQL kennis, projectmanagementvaardigheden, comunicatievaardigheden met leveranciers en OOP kennis. Je moet ook alle “soft skills” toevoegen die je bezit. Soft skills helpen mensen te slagen op het werk en omvatten communicatie, probleemoplossingsvaardigheden en teamwork vaardigheden.

Je kunt Java vacatures vinden op Indeed, LinkedIn, IT Career Finder, Monster en ITJobBoard.net.

De JobBoard website
De JobBoard website

Stap 6: Focus op het continu verbeteren van je Java vaardigheden

Ten slotte moet je ervoor zorgen dat je je in je nieuwe rol concentreert op het continu verbeteren van je Java developersvaardigheden. Door je vaardigheden te vergroten, kun je op de lange termijn slagen in je carrière in de informatica, omdat je grotere en meer geavanceerde projecten kunt aannemen.

Waar je naar moet kijken als je een Java developer aanneemt

Elke developer brengt unieke vaardigheden en expertise met zich mee naar zijn werk, maar sommige belangrijke kenmerken scheiden het kaf van het koren en maken het verschil tussen een goede en geweldige developer. Dus als je op zoek bent naar een Java developer, zorg er dan voor dat je iemand zoekt met deze kenmerken:

Iemand die een teamspeler is

Omdat Java developers moeten samenwerken om problemen op te lossen, nieuwe programma’s te lanceren of programma’s bij te werken, heb je iemand nodig die goed binnen een team werkt. Zoek bij het inhuren van een developer naar iemand met een verleden in het opbeuren en ondersteunen van hun teamleden.

Iemand die een probleemoplosser is

Omdat Java ontwikkeling herontwerp en reparatie van code vereist wanneer die niet werkt, kan een goede developer zijn code bekijken, fouten vinden en problemen snel oplossen. Zoek bij het inhuren van een developer iemand die gedijt op feedback en die uitstekende creatieve probleemoplossende vaardigheden kan demonstreren

Iemand die kan blijven leren

Omdat Java ontwikkeling veel technische kennis en expertise vereist, leren de beste developers altijd bij. Zoek bij het inhuren van een developer naar iemand die zijn vaardigheden op het werk kan blijven ontwikkelen.

Iemand die zichzelf kan managen

Hoewel Java ontwikkeling een teamsport is, voeren Java developers veel van hun dagelijkse taken alleen uit. Zoek bij het inhuren van een Java developer iemand die zijn planning kan managen, gefocust kan blijven en werk kan leveren met weinig toezicht.

Samenvatting

Van 2019 tot 2029 schat the United States Bureau of Labor Statistics dat het aantal banen voor softwaredevelopers met 22% zal groeien – wat ze omschrijven als “veel sneller dan gemiddeld”. Natuurlijk is Java developer worden een fantastische carrièrekeuze als je deel wilt uitmaken van de softwarerevolutie.

Om een ​​uitstekende full stack Java developer te zijn, moet je Java leren en je expertise opbouwen in databasebeheer, objectgeoriënteerd programmeren en projectbeheer. Je hebt ook uitstekende communicatieve en probleemoplossende vaardigheden nodig, aangezien Java developers technische problemen oplossen met de rest van de IT afdeling van hun bedrijf.

Dus wat denk je? Is Java ontwikkeling iets voor jou?

Jeremy Holcombe Kinsta

Content & Marketing Editor at Kinsta, WordPress Web Developer, and Content Writer. Outside of all things WordPress, I enjoy the beach, golf, and movies. I also have tall people problems ;).