Cloud computing ger nya möjligheter till tillväxt och digitalisering. Det gör det möjligt för utvecklare att bygga, testa, distribuera och hantera applikationer utan en egen infrastruktur. Förväntningarna inom molnbranschen ökar ständigt. De stiger i takt med att utvecklarna fortsätter att införliva molntjänster i sin mjukvaruutveckling. Utvecklingsteam vill ha kraftfullare servrar, strängare säkerhet, snabbare prestanda och smidigare arbetsflöden.

Men ibland så känns det som att utvecklingen sker snabbare än man hinner med. Så vi vill hjälpa dig att ligga steget före och fatta välgrundade beslut för din organisation. Läs vidare och utforska de senaste trenderna inom molntjänster.

Den främsta trenden inom molntjänster? Mer av detta

I en nyligen publicerad artikel så förutspådde Gartner att mer än 85 % av organisationerna kommer att tillämpa molnprinciperna senast år 2025. I dag så är en betydande del av programvaruutvecklingen på något sätt baserad på molnbaserad databehandling. Programvaruutveckling är ett område som utvecklas snabbt. Som ett resultat så måste utvecklare hålla sig uppdaterade om de senaste molntrenderna för att förbli relevanta i branschen. De kan skörda fördelarna och genomföra en digital strategi fullt ut. Men detta kan bara sker om programvaruingenjörer, IT-chefer, DevOps-ingenjörer och systemadministratörer konsekvent arbetar med att optimera systemen. Detta måste göras i takt med utvecklingen av molntjänster.

Låt oss utforska några av nyheterna inom detta område.

Trenden mot hybrida molnservrar

Hybrida molnservrar kombinerar styrkan hos offentliga och privata molnservrar. De låter dig skapa en skräddarsydd IT-arkitektur som sträcker sig över flera olika miljöer. Tidigare så var du tvungen att kompromissa mellan offentliga och privata molnservrar beroende på vad som passade för din applikations krav. Det offentliga molnet erbjuder en effektiv dataåtkomst, nästan obegränsad skalbarhet, noll kapitalinvesteringar och betala efterhand-tjänster. Ett privat moln är förstahandsvalet för hantering av känsliga data som kräver en övervakad åtkomst och kontroll.

Med en hybridmetod så kan du skapa en skräddarsydd lösning för offentliga och privata moln. Du är inte bunden till en enda leverantör och kan utnyttja det bästa av två världar. Du kan även välja tjänster från flera molnleverantörer och införliva lösningar med flera moln.

År 2020 förutspådde analytiker att hälften av molninstallationerna skulle vara hybrida år 2025. (Källa: Statista.)
År 2020 förutspådde analytiker att hälften av molninstallationerna skulle vara hybrida år 2025. (Källa: Statista.)

Edge computing

Edge computing är en decentraliserad datainfrastruktur där beräkning och lagring sker närmare slutanvändarna. Edge computing placerar data och bearbetning närmare slutanvändarens enhet i stället för att tillhandahålla tjänster på en central plats som kan vara långt ifrån användarna. Det kan handla om användarens edge (smarttelefoner och apparater från sakernas Internet) eller nätverks-edge (en tjänsteleverantörs edge-nätverk).

Även om edge computing kan verka kontraintuitivt i förhållande till cloud computing, så kompletterar dessa två varandra. De löser utmaningar som för närvarande kvarstår i molnet. Edge computing löser exempelvis problemet med latens, för prestandakänsliga tillämpningar där systemen måste bearbeta data otroligt snabbt. Det sparar även bandbredd eftersom stora mängder data inte behöver resa till avlägsna servrar.

Edge computing stöder även sekretess och efterlevnad, eftersom företagens datacenter kan förbli på en viss plats och följa dessa bestämmelser.

Edge computing kommer sannolikt att samexistera med molnet. Molnföretagen tävlar redan om att utvidga sina molntjänster till edge-platser.

Här på Kinsta så hjälper vi våra kunder med hanterad WordPress-hosting så att de får sin data närmare sin publik. Detta görs möjligt med hjälp av ett CDN och Edge Caching för hemsidor i CloudFlare’s globala nätverk av 260+ datacenter.

IDC säger att de globala utgifterna för edge computing kommer att uppgå till 274 miljarder dollar år 2025. (Källa: Statista.)
IDC säger att de globala utgifterna för edge computing kommer att uppgå till 274 miljarder dollar år 2025. (Källa: Statista.)

Molnet blir smartare med AI

Artificiell intelligens (AI) hjälper dataingenjörer att hantera mängder av data som lagras i molnet och upprätthålla datakvaliteten. Den fastställer ett självständigt datamönster och får insikter som kan tillämpas i hela företaget. Dessa funktioner lyfter dataanalysen till nästa nivå. Som ett resultat av en AI-driven molntjänst så tillhandahålls även en intelligent automatisering och övervakning av kritiska arbetsflöden. Utvecklare kan utnyttja befintliga AI-tjänster som tillhandahålls av molnleverantörer för att lägga till tal-, syn- och beslutsfunktioner i applikationer. Många molnplattformar levereras med befintliga AI-lösningar som gör att utvecklare kan integrera toppmoderna tillämpningar för maskininlärning (ML) utan att behöva ha ML-expertis.

AI-plattformar behöver även tillgång till kraftfulla servrar. ML-uppgifter kräver betydande processorkraft, men en egen infrastruktur kan vara mycket kostsam. Molntjänster gör AI kostnadseffektivt genom att ge tillgång till kraftfulla servrar och beräkningsinfrastruktur. Som ett resultat av detta så kan ML-ingenjörer träna stora modeller för djupinlärning utan att behöva investera i dyr hårdvara och underhålla en AI-infrastruktur.

Trenden för Serverless Computing

Serverless computing gör det möjligt att delegera uppgiften att underhålla serverinfrastruktur och tillhandahålla tjänster. Istället så hanterar en molnleverantörstjänst infrastrukturen, allokerar resurser och tillhandahåller komplexa serverkluster. Beroende på kraven och aktiviteten på servern så kan dessa servrar skalas obegränsat och automatiskt.

Med serverless computing behöver utvecklare aldrig hantera servrar eller utföra någon miljökonfiguration före distribuering. De kan helt enkelt ladda upp små kodstycken eller en funktion och köra dessa på servrar nära slutanvändaren. Som ett resultat så minskar latensen. Till skillnad från traditionella servrar, där servrarna körs även när de inte används, erbjuder de flesta molnleverantörer en betala efterhand-tjänst. Där betalar du endast för det som du använder i stället för att betala fasta belopp för lagring och beräkning.

Genom att integrera serverless computing så förenklas processen för att skapa och distribuera nya funktioner. Det eliminerar risken för fel på grund av hårdvara. Som ett resultat av detta så kan du fokusera på att skapa mervärde för kärnverksamheten och öka produktiviteten i stället för att lägga tid på overhead-uppgifter som att underhålla serverkluster.

Secure Access Service Edge (SASE)

Säkerhetshoten fortsätter att öka i takt med att företagen inför den digitala omvandlingen. Det finns ett avgörande behov av en strategi för att minska IT-säkerhetsriskerna. IT-chefer måste implementera bästa säkerhetsrutinerna för att minska hoten. Det är viktigt att leta efter svagheter i ditt nuvarande molnsystem, utveckla arbetsflöden för övervakning, generera insikter och vidta proaktiva åtgärder.

Företagen använder i allt större utsträckning SASE (Secure Access Service Edge) för att öka molnsäkerheten. SASE förbättrar nätverkssäkerheten genom att leverera tjänster som CASB, FWaaS och Zero Trust med hjälp av en molnlevererad servicemodell. Som ett resultat av en molnbaserad SASE-arkitektur så blir det möjligt för organisationer att tillämpa säkra åtkomstmetoder och autentisera användare oavsett var de befinner sig.

En molnbaserad säkerhetstjänst möjliggör flexibilitet och sänker kostnaderna eftersom hela säkerhetsstacken konsolideras i en enda säkerhetstjänstmodell. Den minskar även komplexiteten genom att minimera antalet punkter som ett IT-team skulle behöva hantera.

Nästan 40 % av företagen använde SASE för att säkra arbete hemifrån 2022 (Källa: Statista.)
Nästan 40 % av företagen använde SASE för att säkra arbete hemifrån 2022 (Källa: Statista.)

Att göra molnet mer hållbart

Fler företag är mer angelägna om hållbarhet än någonsin, vilket även avspeglas i molnområdet. Konsumenterna vill att molnet ska ha en bra hållbarhet, utöver dess säkerhet, smidighet och andra fördelar.

Molnfunktioner som serverless computing, containerisering och strategier för katastrofåterställning möjliggör en hållbar programvaruutveckling. Att distribuera kod med hjälp av serverlösa funktioner bidrar till lägre energiförbrukning än virtuella maskiner. Containerisering av applikationer leder även till en lägre energikostnad eftersom containrar inte kräver hypervisorer. Utvecklare kan anamma grön molndrift för att minska kostnaderna och bli ekologiskt och socialt ansvarsfulla i sina metoder för mjukvaruutveckling.

Företag får även ekonomiska incitament genom att engagera sig för hållbarhet. En rapport från Accenture visar att företag som införlivar hållbarhet i sin verksamhet får 4,7 gånger högre marginaler än andra.

Molnföretag integrerar även hållbara lösningar i sin infrastruktur för att möta denna efterfrågan, exempelvis minskade koldioxidutsläpp. De prioriterar en ansvarsfull innovation som använder förnybara energikällor för verksamheten. Offentliga moln minskar exempelvis de individuella koldioxidavtryck som produceras av lokal databehandling och kräver mindre energiförbrukning. Molnet erbjuder även ett bättre serverutnyttjande, vilket gör det mer kostnadseffektivt än att bygga en egen infrastruktur för företagsägda datacenter. Som ett resultat så blir molnet en tilltalande plattform för tillämpningar med hög användning.

Sammanfattning

Med hjälp av molntjänster så kan utvecklare bygga en effektiv, flexibel och hållbar infrastruktur som förbättrar programvaruutvecklings-processen. För att förbereda sig för tillväxten så bör utvecklare vara väl rustade med de senaste trenderna inom molntjänster och experimentera med nya idéer.

Genom att byta till hybridmolnsservrar så kan man kombinera kraften hos offentliga och privata moln. Så vad väntar du på? Införliva edge computing för att öka prestandan i din applikation. Ta datadrivna beslut med hjälp av avancerad AI. Delegera processen för underhåll och tillhandahållande av tjänster genom att utnyttja serverless computing. Slutligen, anpassa dig till hållbara tjänster för en grönare framtid.

Framtiden för molntjänster erbjuder oändliga möjligheter för tillväxt och innovation. Och du kan utforska Kinsta’s plattform för applikations- och databashosting för att låta ditt eget molnbaserade projekt ta världen med storm.

Salman Ravoof

Salman Ravoof is a self-taught web developer, writer, creator, and a huge admirer of Free and Open Source Software (FOSS). Besides tech, he's excited by science, philosophy, photography, arts, cats, and food. Learn more about him on his website, and connect with Salman on Twitter.