IoT skapar ett snabbt sätt för att få tillgång till och ansluta enheter och tillämpningar i stor skala runt om i världen.

Det bidrar inte bara till att öka produktiviteten och effektiviteten för företag. Som ett resultat av detta så effektiviseras även hem och städer för ökad bekvämlighet och miljömässig hållbarhet.

Om du frågar dig ”Vad är IoT?” så har du kommit till rätt ställe. Den här guiden förklarar hur Sakernas Internet fungerar, varför det är viktigt, dess för- och nackdelar och aspekter av dess säkerhet.

Vad är Sakernas Internet? En förklaring av IoT

Vad är IoT och hur fungerar det?

IoT är ett nätverk av enheter och tillämpningar (Bildkälla: Novateus)
IoT är ett nätverk av enheter och tillämpningar (Bildkälla: Novateus)

Sakernas internet, förkortat IoT, är ett sammankopplat nätverk av fysiska enheter (datorer, sensorer och maskiner) och programvara (applikationer) som arbetar tillsammans för att automatisera och effektivisera processer.

Nätverket utbyter information och kommandon över internet och samlar in, registrerar och hanterar data för att driva de anslutna enheternas funktionalitet.

Dessa enheter och tillämpningar omfattar vardagliga verktyg, som exempelvis din FitBit eller Amazon Dot. De kan även vara system på industriell nivå, t.ex. tillverkningsutrustning eller storskaliga sensorer.

Vad är IoT-tillämpningar?

En IoT-applikation är programvara som körs på IoT-aktiverade enheter.

Det finns alla typer av tillämpningar inom alla industrisektorer, från hälso- och sjukvård till byggteknik och uppvärmning av bostäder.

Dessa applikationer kan ge dig en fjärrkontroll till din sensorteknik. Som ett resultat så kan du hantera insamlade data och effektivisera arbetsflöden.

En IoT-applikation skapar en dynamisk lösning för att driva dina smarta IoT-enheter med hjälp av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning. Som ett resultat så förbättras datainsamlingen och processer automatiseras.

Du kan hitta IoT-appar som hjälper privatpersoner och företag att:

 • Förenkla processerna
 • Förbättra beteende och prestanda
 • Automatisera arbetsuppgifter
 • Fastställa miljöförhållanden
 • Övervaka och styra verksamheten
 • Minska kostnader och spåra vinster och förluster

Vad är industriell IoT?

”Industriell IoT” avser IoT-lösningar som är utformade för industriella miljöer, t.ex. lager, fabriker och tillverkningsanläggningar.

Dessa miljöer kräver en komplex kommunikation mellan enheter för att effektivisera och automatisera industriella processer.

Industriella IoT-applikationer hjälper inte bara industriella miljöer att fjärrkommunicera mellan enheter. Som ett resultat av dessa så kan teamen även kontrollera:

 • Kvalitet, effektivitet och ändamålsenlighet hos fysiska maskindelar och mekaniska arbetsflöden
 • Effektivitet och produktivitet hos processer och system
 • Tillverknings- och bearbetningskostnader och slöseri

Hur stort är IoT?

År 2019 så var 10 miljarder enheter anslutna till IoT. År 2025 så uppskattar prognoserna att det kommer att finnas närmare 40 miljarder.

IoT-marknaden för företag växte med 22 % år 2021(källa: IoT Analytics)
IoT-marknaden för företag växte med 22 % år 2021 (Källa: IoT Analytics)

Den globala IoT-marknaden, som växte med 22% år 2021, värderas för närvarande till 384,70 miljarder dollar.

Varför är IoT viktigt?

För privatpersoner och hushåll så ger IoT ett enkelt sätt att ansluta vardagliga enheter, exempelvis din Apple Watch eller smarta termostat.

Genom att ansluta människor och tjänster globalt så underlättar IoT en automatisering av vardagliga uppgifter och kontroll över beteenden.

Om de utnyttjar IoT-appar och IoT-enheter så kan konsumenterna övervaka sin användning av tjänster och produkter. Som ett resultat så kan de hantera sin livsstil och sina hemkostnader och ändra sina vanor därefter.

För industrin så samlar IoT in data för att övervaka effektivitet, ändamålsenlighet och produktivitet i tillverknings- och leveransprocesser.

Detta effektiviserar inte bara tillverkning och underhåll, utan skapar även ett diagnossystem för katastrofhantering.

Men det är inte bara vad Sakernas Internet kan göra som är så viktigt – det är hur det gör det.

Sakernas Internet erbjuder ett prisvärt sätt att ansluta och automatisera enheter. Det är inte bara internet som är billigt. Du kan även skaffa IoT-appar och IoT-enheter till ganska låga priser.

Tack vare intuitiva gränssnitt och smarta enheter så är IoT dessutom lättillgängligt. Det är enkelt att lära sig en ny programvara.

Dessutom så underlättar sakernas internet ett globalt distansarbete. Privatpersoner och företag kan få tillgång till sina applikationer från enheter var som helst i världen.

Detta gör det möjligt att justera förhållandena omedelbart från var som helst baserat på data i realtid.

Kort sagt så gör sakernas internet det möjligt för den fysiska världen att möta den digitala världen. Som ett resultat så snabbas verksamheten upp och automatiseras. På så sätt minskar du manuellt arbete och mänskliga fel samtidigt som du förbättrar arbetsflöden och beteenden.

Hur fungerar Sakernas Internet?

Sakernas Internet består av fyra synkroniserade komponenter: sensorer, anslutningsmöjligheter, databehandling och ett användargränssnitt.

Sakernas internet har en process i fyra steg(källa: Lvivity)
Sakernas internet har en process i fyra steg (Källa: Lvivity)

Sensorteknik. Med hjälp av sensorer så kan du samla in data från din omgivning.

Det kan vara så enkelt som en rörelsesensor som upptäcker rörelser i ditt hem eller så komplext som en mjukvara för röstigenkänning för röst-till-text-applikationer.

Anslutningsmöjligheter. Den här delen av processen ger sensorerna en ingång till molnet via internet. Detta gör det möjligt för enheterna att skicka data till molnet för bearbetning.

Anslutningsmöjligheterna omfattar WiFi, Bluetooth, mobiltelefoni, satellit, LPWAN-nätverk (Low Power Wide Area Networks) och Ethernet. Ditt val beror på strömförbrukning, bandbreddskrav och räckvidd.

Databehandling. I IoT:s databehandlingsstadium samlar en applikation automatiskt in, hanterar och lagrar data utifrån fastställda parametrar.

På en enkel nivå så kan detta vara processen att samla in och validera temperaturavläsningar från en jordtermometer.

På en mer komplex nivå så kan detta vara insamling, igenkänning och översättning av röstmeddelanden.

Användargränssnitt. Användargränssnittet gör data läsbara för människor. Ett intuitivt gränssnitt gör det även möjligt att kontrollera och reagera på uppgifterna i realtid.

Du kan ändra hur data ser ut, ändra hur sensorerna fungerar, skapa varningar om inkommande data och dela data med andra enheter och appar.

Exempel på IoT-tillämpningar och IoT-enheter

Tillämpningar för Sakernas Internet körs på Sakernas Internet-enheter. Tillsammans så skapar de en automatiserad funktionalitet i en mängd olika inställningar.

Som Calvin Hendryx-Parker, teknisk chef på Six Feet Up, uttrycker det:

”Från genteknik till odlingshantering och rymdforskning – varje dag så genomför utvecklare inflytelserika innovationer som gynnar mänskligheten.”

Exempel på IoT-enheter.
Exempel på IoT-enheter.

Låt oss gå in på några exempel.

Smarta hem. Smart belysning har enheter som smarta glödlampor och sensorer för omgivande intelligens – belysning som reagerar på rörelser. Dessa enheter styrs från en smartphone-app.

Bärbara produkter. Din Apple Watch eller FitBit är ett exempel på en bärbar enhet med en IoT-app. De ansluter till driftsapplikationer på din smartphone eller surfplatta.

Transport. På en grundläggande nivå så fungerar din bilnyckelring som en IoT-enhet och ansluter till tillämpningar som gör att du kan låsa bilen, öppna bagageluckan och ställa in larmet.

På en mer komplex nivå så använder självkörande bilar Sakernas Internet för tankning. En sensor för bränslemätare skickar en tankningsvarning till bilens interna styrningsapp. Bilens system skickar automatiskt en signal för att hitta närliggande laddningsställen.

Tillgängliga laddningsställen svarar och gör att bilen kör autonomt till laddningsporten. I det här exemplet så är bränslesensorn, bilen och laddningsporten IoT-enheter, medan bilens interna system och mjukvaran för laddningsporten är tillämpningar.

Affärsverksamhet. Om du behöver verktyg för utveckling av webbplatser så fungerar din MacBook, iPhone eller surfplatta som en enhet. Programvara som DevKinsta fungerar som din utvecklingsapplikation. Alternativt, om du övervakar prestanda, så kan du använda Kinsta APM-verktyget som din applikation.

Om du behöver spåra tillgångar så kan du ha en spårningsenhet på leveransbilarna. Du kan även ge en surfplatta till förarna som registrerar avlämningar och en dator för att hantera alla leveranser. Spåraren, surfplattan och datorn kör IoT-applikationer.

Smarta städer. Smarta soptunnor använder viktsensorer för att signalera till sopbilar att de behöver tömmas. Både sensorerna och datorn på lastbilen kör applikationer för att hantera denna process. Detta effektiviserar stadens avfallshantering.

Användningsområden för IoT-avfallshantering i smarta städer
Användningsområden för IoT-avfallshantering i smarta städer

Smarta parkeringsautomater gör det enklare att betala för parkering via din smartphone. Trafikvakter bär med sig enheter för att utföra betalningskontroller. Mätaren, din smartphone och trafikvaktens enhet kör applikationer som alla är kopplade till varandra.

För- och nackdelar med Sakernas Internet

IoT gör det möjligt för dig att digitalt omvandla ditt hem och ditt företag. Det finns dock några hinder som du kommer att stöta på när du utformar dina tillämpningar och enheternas nätverk.

Fördelar med sakernas internet

Var företag skulle få mest värde av IoT (källa: Farnell)
Var företag skulle få mest värde av IoT (Källa: Farnell)

Fördelarna med sakernas internet är enorma:

Effektivitet och produktivitet. 48 % av företagen hävdar att IoT skapar mest värde genom att förbättra produktiviteten och tillverkningsresultatet. Detta visar att automatisering ökar effektiviteten och produktiviteten.

Resursbevarande. Övervakning, hantering och automatisering bidrar till att spara resurser som tid, pengar, tillgångar och mänsklig ansträngning.

Förbättrat beteende. Du kan ta reda på hur och var du kan förbättra beteenden genom att övervaka och spåra aktiviteter.

Kommunikation. Anslutningarna mellan enheterna förbättrar kommunikationsmöjligheterna. IoT är lätt att komma åt tack vare billiga enheter och intuitiva gränssnitt.

Miljöpåverkan. Genom att kombinera beteendeuppföljning med automatisering så kan vi påverka systemen i riktning mot ett miljövänligt arbete. Enligt John Canali, chefsanalytiker på Omdia, ”ger IoT företagen verktygen, inte bara för att engagera sig i miljömässigt hållbara metoder utan även för att omvandla dessa ansträngningar till vinster och besparingar”

Skalbarhet. Enhets- och applikationsautomatisering gör det möjligt att skala systemen på ett överkomligt sätt.

Affärsinformation. IoT ger dig insikt om hur dina kunder använder och reagerar på dina produkter och hur ditt team samarbetar effektivt. Som ett resultat så kan du utforma affärsstrategier som bygger på positiva beteenden.

Affärsutveckling. IoT skapar en väg till affärsutveckling och hjälper dig att få tillgång till nya produktlinjer och komma in på nya marknader.

Nackdelar med Sakernas Internet

Här är några av de viktigaste orsakerna till att Sakernas Internet inte alltid fungerar perfekt:

Spårning och integritet. Appar samlar in data och spårar beteenden. Detta skapar frågor om vem som ska få tillgång till dessa uppgifter, hur de ska delas, var de ska lagras och när de ska raderas.

Utan en tydlig datapolicy så kan ditt företag stöta på skyddsproblem – med överträdelser som leder till stora böter för bristande efterlevnad. Detta kan innebära att användarnas personuppgifter exponeras för skadliga källor.

Men trots efterfrågan på dataskyddspolicyer så är det bara ett av tio företag som inser behovet av detta som ett sätt att snabba upp IoT-lösningar.

Säkerhetsfrågor. Säkerhetsfrågorna har blivit av största vikt när många enheter och tillämpningar är anslutna till internet.

Det finns många ingångar för spionprogram och virus som kan förstöra data, stjäla information och ta kontroll över enheter.

Bandbredd. Du kommer att ha svårt att driva dina IoT-enheter och applikationer om du inte har tillräckligt med bandbredd.

Energikostnader. Att köra och ladda många enheter kan dra mycket elektricitet, vilket bidrar till högre elräkningar i en tid när energikostnaderna redan ökar.

Kompatibilitet. Med så många enheter och applikationer så är det viktigt att tänka på kompatibiliteten inom ditt nätverk och med externa nätverk (andra företag) som du kanske vill ansluta till.

Skiftningar i sysselsättningen. Automatisering och AI minskar efterfrågan på ett manuellt, repetitivt arbete. Detta kan innebära färre anställda vid fabriksband för manuella uppgifter eller färre anställda vid HR- eller bokföringsadministrationen som matar in data manuellt.

Förutsedda nettoeffekter av sysselsättningseffekter för AI på branscherna under 20 år
Förutsedda nettoeffekter av sysselsättningseffekter för AI på branscherna under 20 år

Även om vissa arbetsuppgifter kan gå förlorade, så skapar Sakernas Internet nya jobbmöjligheter inom teknik och dataanalys inom utbildning, hälsovård, socialt arbete, yrkesverksamhet och vetenskapliga områden.

Växande IT-budgetar. Mer teknik innebär större IT-budgetar för både företag och hushåll. Det är inte bara kommersiella enheter som måste budgetera för mer mjukvara och större teknikteam. Även konsumenter kan behöva betala för surfplattor, wearables, självkörande bilar osv.

Tillförlitlighet. Om du inte har en god nätverkstillförlitlighet i kombination med solida appar och högkvalitativa enheter så kommer du att uppleva driftstopp. Detta kan påverka kommunikation och produktprestanda i hela företaget.

Standarder och ramar för IoT

IoT-standarder och ramverk definierar hur system utvecklas för att säkerställa kompatibilitet, ansvarighet och tillförlitlighet i hela nätverket.

Förklarade IoT-standarder

Standarder fungerar lite som ett operativsystem och är de etablerade protokoll som IoT-appar körs på.

Syftet med standardisering är att fastställa allmänt accepterade metoder för att skapa applikationer och enheter. På så sätt får utvecklarna interoperabilitet i hela nätverket.

Standarder förbättrar kompatibiliteten och driftskompatibiliteten och gör det möjligt för system och enheter att arbeta tillsammans i ett nätverk.

Med solida standarder på plats så kan olika branscher och marknader samarbeta med hjälp av IoT-applikationer för att underlätta innovation. Men utan solida standarder kan företag inte dela data och information på ett enkelt sätt.

IoT-standarder förbättrar även IoT-säkerhetssystemen. Med universellt accepterade säkerhetsstandarder så är det enklare att skydda alla inom nätverket.

Här är fyra exempel på populära standarder:

 • IPv6 över trådlösa personliga nätverk med låg effekt (6LoWPAN)
 • ZigBee
 • Datadistribueringstjänsten (DDS)
 • LiteOS

IoT-ramar förklarade

IoT-ramverk är plattformar som stöder utveckling, hantering och prestanda för tillämpningar. Som ett resultat så möjliggörs ett smidigt utbyte av data mellan enheter och tillämpningar.

Precis som ett middleware-lager så tillhandahåller ramverk ekosystem för enheter och applikationer att ansluta till. Alla IoT-uppställningar kräver exempelvis molntjänster för att samla in, bearbeta och lagra sensordata. Microsoft Azure och Amazon Web Services är ramverk som tillhandahåller sådana tjänster.

Exempel på välkända ramverk är följande:

 • Amazon Web Services (AWS) IoT
 • Microsofts Azure IoT Suite
 • Brillo/Weave från Google
 • Calvin

Integritet och säkerhet inom IoT

När det gäller säkerhet så har du många ingångar för skadliga källor när många enheter är anslutna till nätverket. Varje enhet som läggs till skapar en ny ingångspunkt.

Det är extremt svårt att hålla koll på säkerheten för varje enhet, med billigt tillverkade enheter som är lätt tillgängliga över hela världen. En hacker behöver endast kringgå en enda usel enhet för att ta sig in.

Men det är inte bara enheternas och programmens säkerhet som företagen måste oroa sig för. Alla konsumenter är nämligen inte medvetna om säkerheten. Det räcker att en hacker gissar en persons lösenord för att komma in i systemet.

Och för att hela systemet ska vara säkert så krävs säkerhetsåtgärder på alla nivåer: sensorer, anslutningsmöjligheter, databehandling och användargränssnitt.

Hushållsapparater genom vilka hackers kan ta sig in i Sakernas Internet(källa: Reuters)
Hushållsapparater genom vilka hackers kan ta sig in i Sakernas Internet (Källa: Reuters)

Företagen behöver solida lösningar för att hantera säkerhetsrisker, eftersom de inte kan förlita sig på att konsumenterna är ansvarsfulla när de köper enheter.

Dessutom så är företagen inte redo att hantera detta inflöde av data. De flesta företag förstår inte behovet och många teams saknar även färdigheter för att sätta upp ens grundläggande säkerhetsåtgärder. I vissa fall så tänker företagen inte ens på säkerhet eller saknar budget för detta.

Det finns även potentiella integritetsproblem i samband med insamling, lagring och delning av uppgifter.

Sakernas Internet samlar in uppgifter om vilka människorna är – demografiska uppgifter – och vad de gör – beteende. Det måste finnas regler och bestämmelser som styr hur samtycke ges för användning, hur dessa uppgifter används och hur företagen håller sig i enlighet med reglerna.

De viktigaste frågorna om integritetsskydd är följande:

Avlyssning. Skadliga källor snokar i människors privatliv genom att exempelvis hacka säkerhetskameror eller babymonitorer.

Offentlig exponering. Företag delar eller säljer uppgifter som konsumenterna inte tänker på utan deras uttryckliga samtycke. Det kan exempelvis handla om ett biluthyrningsföretag som säljer köruppgifter till försäkringsbolag.

Uppgiftsincidenter. Hackers får tillgång till betalnings- och kontaktuppgifter genom att ta sig in på enheter, program eller servrar.

Billiga enheter. Dåliga säkerhetsåtgärder på billiga enheter gör det lätt för spionprogram att komma in i systemet.

Ansvarighet. Det är oklart vem som är ansvarig för ett intrång när en hacker tar sig in via en enhet eller en applikation, särskilt om det handlar om ett intrång i ett lösenord.

Sakernas Internet och molnet

Med molnet så avses ett stort nätverk som stöder IoT-enheter och tillämpningar.

När någon säger att de ”laddar upp något till molnet” så talar de förstås om internet – men specifikt om en hubb på internet.

Om internet är himlen så är molnet ett moln.

Och precis som ett moln genomgår en cykel av aktiviteter, så gör även molntjänster detta.

Internet fungerar tack vare data som lagras på servrar i utkanten. Dessa servrar är fysiska saker som ägs och förvaltas av företag. Företagen tillhandahåller tillämpningar som samlar in, bearbetar och lagrar data. Det finns även ett online-gränssnitt för att hantera och visa dessa data.

Molntjänster är ett centraliserat system som omfattar serverhantering, databehandlingslagret och det online-gränssnitt som kunderna använder.

När någon säger att han/hon laddar upp något till ”molnet” så menar han/hon kanske Google Cloud.

När du laddar upp något till Google Cloud så hamnar det på Google’s server. Google hanterar och lagrar uppgifterna. De visas i din Google Drive, där du kan lagra, läsa, samarbeta och dela detta.

Varför molntjänster är viktiga för IoT

Molnskiktet tillhandahåller databehandlingslagret för Sakernas Internet. När data samlas in från sensorerna så skickas de till molnet för bearbetning.

Hur molnet passar in i IoT
Hur molnet passar in i IoT

Många enheter och datatyper används för olika ändamål, från VR-glasögon till kirurgisk träningsutrustning och fitness-spårare.

Alla dessa enheter behöver molnlösningar som lagrar, hanterar och skyddar dessa data i stor skala.

Tillgängligheten till information måste vara flexibel, tillförlitlig och universell. Det måste dessutom finnas ett sätt att dela, kommunicera och samarbeta kring data. Och det måste ske snabbt.

Dessutom så är mekanismer för katastrofåterställning absolut nödvändiga i din molnlösning, eftersom de förhindrar att data förloras eller skadas.

Cloud IoT core computing tillhandahåller skalbara krypterade tjänster som samlar in, lagrar, skyddar och hanterar data på detta sätt för IoT-enheter och IoT-applikationer.

De fyra typerna av molntjänster och IoT

Det finns fyra typer av molndrift: Infrastruktur som tjänst (IaaS), plattform som tjänst (PaaS), programvara som tjänst (SaaS) och allt som tjänst (EaaS).

Infrastruktur som tjänst (IaaS). Med hjälp av internet så erbjuder IaaS på begäran-tjänster till teknisk infrastruktur och resurser, exempelvis dedikerad hårdvara, nätverkskapacitet och lagring.

Plattform som tjänst (PaaS). PaaS används oftast för apputveckling och ger dig hårdvara och mjukvara som fungerar tillsammans så att du kan bygga verktyg. PaaS omfattar databaser, middleware, operativsystem och servrar.

Programvara som tjänst (SaaS). SaaS är ett färdigt programvaruverktyg och erbjuder slutanvändarprogram som fungerar på IoT. Det kan vara en webbaserad CRM-lösning (Customer Relationship Management), ett bokföringsverktyg eller en tjänst för musikströmning.

Allt som en tjänst (EaaS). EaaS omfattar det stora nätet av produkter, verktyg och tjänster som är tillgängliga på Sakernas Internet och som avser alla nya teknikgrupper. Dessa inkluderar Desktop as a Service (DaaS) och Artificial Intelligence as a Service (AIaaS).

Data och sakernas internet

IoT samlar in och bearbetar en otrolig mängd data i alla former och storlekar. Datahantering är därför grundläggande för ett säkert och smidigt fungerande system.

Om du driver ett litet företag så behöver du kanske bara hantera data från din webbplats. Du kanske har en nätbutik som samlar in e-postadresser, kundnamn och betalningsuppgifter. Ett verktyg som MyKinsta kan hjälpa dig att samla in, hantera och lagra dessa uppgifter.

Om du är en stor organisation så kan du dock behöva en Stor Data-lösning. Med Stor Data så avses enorma datamängder som inte kan hanteras av traditionella databaser.

Stor Data-lösningar arbetar med IoT för att:

 • Möjliggöra insamling och analys i realtid av en mängd olika data i volym och hastighet
 • Lagra stora mängder data i Stor Data-databaser med hjälp av verktyg som Spark
 • Skapa och dela datarapporter

Sammanfattning

För att besvara frågan ”Vad är IoT?” Så kan du se det som Willy Wonkas fabrik för global uppkoppling, automatisering och innovation.

Tänk på alla sätt som du kan förbättra något på genom att automatisera det, samla in data om det eller ansluta det till något annat. IoT kan hjälpa till med detta.

Men det är viktigt att förstå IoT’s motgångar i dess nuvarande skick. Säkerhet och integritet är viktiga aspekter att ta hänsyn till. Stora mängder data måste skyddas, och det är din nacke som står på spel om det inte sker.

IoT innehåller nyckeln till smartare boende, arbete och utveckling för företag, hem, industrier och städer. Det är därför som det kräver en noggrann planering och eftertanke.

Kom igång genom att hantera dina webbplatser på ett effektivt och smart sätt med MyKinsta.