HTTP-statuskoder är siffror som anger statusen för vissa begäranden. Dessa meddelanden hjälper till att identifiera om en begäran lyckades, omdirigerades eller innehöll ett fel. Du kommer troligtvis att stöta på dessa koder när du arbetar på din webbplats, bland annat HTTP 416.

Statuskoder som hör till kategorin HTTP 400 visar vanligtvis på en dålig begäran som inte kunde slutföras. Om du stöter på felet HTTP 416 så ska du inte få panik. Du kan nämligen vidta åtgärder för att lösa det.

I det här inlägget så förklarar vi HTTP 416-statuskoden och några vanliga orsaker till felet. Därefter så förklarar vi hur du kan felsöka och åtgärda problemet. Nu sätter vi igång!

Kolla in Vår Videoguide om hur du åtgärdar HTTP 416-felet

Vad HTTP 416 Status Code betyder

Statuskoden HTTP 416 (HyperText Transfer Protocol) är även känt som ”Range Not Satisfiable”. Meddelandet betyder att din begäran inte kan uppfyllas. Mer specifikt så visar det att din begäran gällde en del av en resurs som servern inte kunde returnera.

Den här statuskoden visas vanligtvis eftersom servern inte har den specifika resursen som du begär. Om du exempelvis försöker komma åt en sida som inte finns så kan du möta ett 416-fel.

Vanliga orsaker till HTTP 416-felet

Det finns några olika orsaker till att det här felet kan uppstå. HTTP 416 visas exempelvis om servern inte har den specifika resursen som du ber om. Alternativt så kan servern vara tillfälligt nere eller otillgänglig.

Vanligtvis så innehåller dokumentet eller sidan inte de angivna begärande-områdena. DEt kan även hända att värdet på range-huvudet (den del som servern ska returnera) inte är meningsfullt.

Låt oss exempelvis säga att du har en bild som är 1 000 byte stor. Servern kanske anger fel värde, exempelvis 1 500. Som ett resultat så kommer webbläsaren att skicka en begäran om 1 500 byte från servern. Din server kan returnera ett HTTP 416-fel i detta scenario eftersom bilden endast är 1 000 byte.

Det är även möjligt att servern är konfigurerad så att den endast kan servera vissa typer av resurser. Om du möter HTTP 416-felet så kan detta betyda att resursen som du försöker komma åt inte är en av de typer som stöds av servern.

Slutligen så kan du möta HTTP 417-felet om du har gjort för många begäranden på kort tid. Som ett resultat av detta så kan din IP-adress (Internet Protocol) blockeras tillfälligt.

Felsökning och lokalisering av HTTP 416-felet

När du ställs inför svarsmeddelandet 416 så bör du troligen fastställa vilken del av intervallet som är otillfredsställande. Meddelandet innehåller vanligtvis ett Content-Range som anger denna information.

Det markeras med en asterisk (*), följt av ett snedstreck (/). Därefter så kommer det att beskriva resursens aktuella längd. Det kan exempelvis se ut på följande sätt:

Content-Range: bytes */12777</code.

Hur du åtgärdar HTTP 416-felet (4 möjliga lösningar)

Nu förstår vi lite mer om detta HTTP-statusfel och några vanliga orsaker. Det är dags att diskutera hur du kan lösa det. Nedan finns fyra möjliga lösningar för att åtgärda HTTP 416-felet!

1. Rensa webbläsarens cacheminne och återbesök webbadressen

Det första som du bör göra när du försöker lösa HTTP 416-felet är att rensa webbläsarens cache. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare som du använder.

Om du exempelvis använder Google Chrome så kan du klicka på de tre vertikala prickarna i det övre högra hörnet av skärmen och sedan välja Fler verktyg > Rensa webbläsardata:

Rensa webbläsarens cache i Google Chrome.
Rensa webbläsarens cache i Google Chrome.

Kontrollera att det finns en markerad ruta bredvid Cachelagrade bilder och filer. Klicka sedan på Rensa data:

Kontrollera rutan för cachelagrade bilder och filer
Kontrollera rutan för cachelagrade bilder och filer

När du har rensat cacheminnet så uppdaterar du webbläsaren. Återbesök sedan sidan för att se om felmeddelandet fortfarande finns kvar. Det är även en bra idé att dubbelkolla den webbadress som du försöker komma åt. Då kan du se till att den är rättstavad utan extra mellanslag eller tecken.

2. Kontrollera Apache’s fellogg

Ett annat steg som du kan vidta för att lösa HTTP 416-felet är att kontrollera felloggen. Om du har en Apache-server så kan du komma åt loggen genom att använda SSH (Secure Shell Access) och köra följande kommando:

sudo tail -100 /etc/httpd/logs/access_log

När du har öppnat felloggen så kan du söka efter 416. Om du hittar den så kan du avgränsa vilken sida som resulterade i statuskoden ytterligare. Därefter så kan du gå vidare med felsökningsprocessen.

3. Använd ett verktyg för övervakning av applikationsprestanda (APM)

APM-verktyg kan dessutom hjälpa dig att hitta och lösa HTTP 416-felet. Dessa verktyg kan övervaka prestandan på din webbplats och dina applikationer för att ge djupare insikter och förståelse för problem när de uppstår.

På Kinsta så använder vi exempelvis Nginx och Kinsta APM för alla våra plan-nivåer:

Kinsta APM-verktyg
Kinsta APM-verktyg

Tillsammans med DevKinsta så är detta kostnadsfria APM-verktyg tillgängligt direkt från din MyKinsta-instrumentpanel. Det gör det möjligt för dig att diagnostisera prestandaproblem och snabbt identifiera deras källor.

4. Inaktivera Range Request

Om du fortfarande möter HTTP 416-felet så kan den bästa lösningen vara att inaktivera range requesting. På så sätt får webbläsarna veta att de inte kan använda Range request-huvudet för att begära byte-intervall från filer.

Om du vill inaktivera range requesting så kan du lägga till följande kod i början av din .htaccess-fil:

Header set Accept-Ranges none Request

Header unset Range

När du är klar så sparar du filen. Uppdatera sedan din webbläsare för att på nytt bedöma webbsidan som resulterar i felkoden HTTP 416. Om detta fortfarande inte har löst problemet så rekommenderar vi att du kontaktar din hosting-leverantör för ytterligare hjälp.

Sammanfattning

Att stöta på felmeddelanden när du försöker komma åt en webbplats kan vara otroligt frustrerande. En av de HTTP-statuskoder som du kan stöta på är HTTP 416. Det här meddelandet betyder vanligtvis att den begäran som du gjorde inte kan uppfyllas. Detta kan bero på flera olika orsaker.

Som vi diskuterade i det här inlägget så finns det fyra potentiella lösningar som du kan använda för att åtgärda HTTP 416-felet:

  1. Rensa webbläsarens cacheminne och försök att besöka sidan som orsakar felet på nytt.
  2. Kontrollera dina felloggar.
  3. Använd ett verktyg för övervakning av applikationsprestanda (APM).
  4. Inaktivera range requesting i.htaccess-filen.

Vill du byta till en hosting-leverantör som inkluderar ett APM-verktyg för att du ska kunna upptäcka och lösa fel lättare? Kolla in våra hosting-planer på Kinsta för att få veta mer!