Vill du komma igång med Git, det kraftfulla systemet för versionskontroll som utvecklare världen över älskar? Då har du kommit till rätt ställe! I den här artikeln går vi igenom hur du installerar Git på din Windows-, macOS- eller Linux-maskin. Som ett resultat kan du ansluta dig till de programmerare som förlitar sig på det här fantastiska verktyget för versionskontroll och samarbete.

Men först så är det motiverat med några introduktioner.

Vad är Git?

Innan vi dyker ner i installationsstegen ska vi förklara vad Git är. Git skapades av Linus Torvalds år 2005 och är ett distribuerat system för versionskontroll. Det hjälper dig att hålla reda på ändringar i din källkod och möjliggör ett smidigt samarbete mellan utvecklare.

Det är ett kraftfullt verktyg som lagrar din källkod i arkiv, som är precis som mappar där du kan lagra filer. När flera utvecklare sedan arbetar med samma projekt kan de alla ”skjuta” och ”dra” ändringar till arkivet för att hålla allas version av koden uppdaterad.

Vem använder Git?

Git används av många olika personer. Det handlar exempelvis om programvaruutvecklare, bidragsgivare till öppen källkodsprojekt och systemadministratörer. Det är ett viktigt verktyg för att exempelvis hantera stora kodbaser, samordna arbetet mellan teammedlemmar och upprätthålla ett projekts historik.

Många välkända företag använder Git, exempelvis:

 • Microsoft: Git driver versionskontrollen bakom många av Microsofts programvaruprojekt, inklusive öppen källkod .NET Core och Visual Studio Code.
 • Google: Google använder Git för att hantera källkoden för Android, Chromium och många andra projekt.
 • Adobe: Adobe använder Git för versionskontroll och samarbete i sina programvaruutvecklingsteam.
 • Airbnb: Git är en integrerad del av Airbnb’s arbetsflöde för mjukvaruutveckling. Som ett resultat blir det möjligt för deras ingenjörsteam att samarbeta i olika projekt.

Fördelar med att använda Git

Git erbjuder flera fördelar som gör det till det bästa valet för versionskontroll och samarbete. Några av dessa fördelar är exempelvis följande:

 • Effektivt och snabbt: Git är snabbt och effektivt och är därför idealiskt för hantering av stora, komplexa kodbaser med många bidragsgivare. Dess design prioriterar dessutom prestanda samtidigt som resursanvändningen minimeras.
 • Den distribuerade karaktären gör det möjligt att arbeta offline: Utvecklare kan exempelvis arbeta med sina lokala Git-arkiv genom att göra ändringar och bekräfta dem även när de är offline. Detta fungerar tack vare Git’s distribuerade karaktär. Efter att ha återkopplat till internet kan ändringarna synkroniseras med det fjärrförvarade arkivet.
 • Möjligheter till förgrening och sammanslagning: Användningen av Git-funktioner för förgrening och sammanslagning gör det möjligt för utvecklare att arbeta med olika funktioner eller felrättningar. Dessa kan vara i separata grenar. Som ett resultat bibehålls stabiliteten i huvudkodbasen. Att slå ihop ändringar tillbaka till huvudgrenen är en enkel process.
 • Stöd för samarbete: Git är byggt med samarbete i åtanke. Därför kan flera utvecklare arbeta på samma projekt samtidigt utan konflikter. Det hjälper dessutom till att spåra ändringar och tillskriva dem till rätt bidragsgivare.
 • Används och stöds i stor utsträckning: Systemet för versionskontroll Git är populärt och används i stor utsträckning av många utvecklare. Dess omfattande dokumentation och stora community gör det till ett mångsidigt val, med många verktyg och tjänster som är byggda för integrering.

Förutsättningar för Git

Innan vi går in i installationsprocessen ska vi snabbt gå igenom några förutsättningar för att se till att du är redo att komma igång med Git. Oroa dig inte, du behöver inte mycket:

 1. Grundläggande datorkunskaper: Det är viktigt att du är bekant med att använda en dator. Du behöver inte vara expert, men det är bra att känna till operativsystemet och filhanteringen.
 2. Erfarenhet av kommandoraden/terminalen: Git är starkt beroende av kommandoraden (eller terminalen) för att fungera. Om du inte har använt kommandoraden tidigare kanske du bör fräscha upp några grunder. Men stressa inte – du lär dig sedan allt efter hand.
 3. Programmeringserfarenhet (valfritt): Även om det kan vara bra att ha en viss programmeringsbakgrund när du arbetar med Git, är det inte obligatoriskt. Om du är ny när det gäller kodning kan Git ändå vara ett värdefullt verktyg för att hantera dina projekt medan du lär dig.

Systemkrav

Git är kompatibelt med en mängd olika operativsystem, exempelvis:

 • Windows 7, 8, 8.1 och 10.
 • macOS 10.9 (Mavericks) eller senare.
 • De flesta Linux-distribueringar, inklusive Ubuntu, Fedora, Debian och andra. Se till att din distribuering är uppdaterad och stöder den senaste Git-versionen.

Git har blygsamma hårdvarukrav, vilket gör det lämpligt för många olika system. Det finns inga strikta minimikrav, men det rekommenderas att du har:

 1. Minst 1 GB RAM-minne, men 2 GB eller mer är att föredra för optimal prestanda.
 2. Minst 50 MB ledigt diskutrymme för Git-installationen, men tänk på att du kommer att behöva ytterligare lagringsutrymme för dina arkiv.

Versioner

Git är under aktiv utveckling och nya funktioner och förbättringar släpps regelbundet. Det är därför viktigt att använda en nyare version av Git för att dra nytta av dessa förbättringar. Då säkerställer du dessutom kompatibilitet med andra verktyg och tjänster. Du hittar den senaste versionen och versionsanvisningar på den officiella Git-webbplatsen. I skrivande stund är version 2.40.0 den senaste källkodsversionen.

Så här installerar du Git

I det här avsnittet guidar vi dig genom processen för att installera Git på ditt system. Vi börjar med att installera Git på Windows, följt av macOS och Linux.

Så här installerar du Git på Windows

Att installera Git på Windows är en ganska okomplicerad process och omfattar följande steg:

 1. Ladda ner installationsprogrammet för Windows
 2. Kör sedan installationsprogrammet
 3. Verifiera därefter installationen

Steg 1: Ladda ner Windows-installationsprogrammet

Besök den officiella Git-webbplatsen för att ladda ner den senaste versionen av Git-installationsprogrammet för Windows. Nedladdningen bör starta automatiskt när du besöker sidan.

Hämta Git för Windows.
Hämta Git för Windows.

Steg 2: Kör installationsprogrammet och välj alternativ

Starta det nedladdade installationsprogrammet och följ sedan installationsguiden. Bekräfta att appen kan göra ändringar på din enhet genom att klicka på Ja i dialogrutan för Användarkontokontroll.

Läs GNU General Public License, och när du är redo att installera klickar du sedan på Nästa.

Acceptera GNU-licensen.
Acceptera GNU-licensen.

Installationsprogrammet kommer att begära en installationsplats. Behåll standardinställningen om du inte behöver ändra den och klicka på Nästa.

Välj destinationsplatsen för Git på din dator.
Välj destinationsplatsen för Git på din dator.

Nu visas en skärm för val av komponent. Behåll standardinställningarna om du inte behöver ändra dem och klicka därefter på Nästa.

Välj de komponenter som du vill installera med Git.
Välj de komponenter som du vill installera med Git.

Du uppmanas sedan att skapa en startmapp. Låt den vara som den är och klicka på Nästa.

Du kan justera namnet på startmappen om du vill.
Du kan justera namnet på startmappen om du vill.

Välj textredigerare

Välj en textredigerare som du vill använda tillsammans med Git. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja den textredigerare som du vill använda, exempelvis Vim, Notepad++, osv., och klicka på Nästa.

Välj den standardredigerare som Git ska använda.
Välj den standardredigerare som Git ska använda.

I nästa steg kan du välja att byta namn på din ursprungliga gren. Standardvärdet är master. Låt standardvärdet vara kvar (om du inte vill ändra det) och klicka sedan på Nästa.

Du kan justera namnet på den första grenen i nya arkiv.
Du kan justera namnet på den första grenen i nya arkiv.

Nu kan du ändra Sökvägs-miljön. Lämna detta på det rekommenderade valet, Git från kommandoraden och även från tredjepartsprogram och klicka på Nästa.

Val av sökvägs-miljö
Val av sökvägs-miljö

På nästa skärm måste du välja det SSH-program som du vill använda. Git levereras med sin egen SSH-klient, så det går bra att låta standardinställningarna vara markerade. Klicka därefter på Nästa.

Val av SSH-körprogram i Windows Git-installationsprogram.
Val av SSH-körprogram i Windows Git-installationsprogram.

Följande alternativ gäller för servercertifikat. Majoriteten av användarna bör välja standardalternativet Använd OpenSSL-biblioteket. Klicka på Nästa.

De flesta bör välja Använd OpenSSL-biblioteket
De flesta bör välja Använd OpenSSL-biblioteket

Nästa skärm handlar om konverteringar av radändningar. Låt den vara inställd på standardalternativet Kolla in Windows-stil, utför Unix-stil för radslut. Att ändra detta alternativ kan orsaka problem. Klicka på Nästa.

Konfigurera konverteringarna av radslut.
Konfigurera konverteringarna av radslut.

Välj terminalemulator

Därefter måste du välja terminalemulatorn. Standardinställningen MinTTY rekommenderas. Klicka därefter på Nästa.

Konfigurera terminalemulatorn för användning med Git Bash.
Konfigurera terminalemulatorn för användning med Git Bash.

På nästa skärm får du frågan om vad kommandot git pull ska göra. Återigen rekommenderas standardalternativet. Klicka på Nästa.

Välj standardbeteendet för kommandot "git pull".
Välj standardbeteendet för kommandot ”git pull”.

Därefter måste du välja vilken autentiseringshjälpare som ska användas. Låt standardalternativet vara markerat och klicka sedan på Nästa.

Välj en hjälpare för autentiseringsuppgifter.
Välj en hjälpare för autentiseringsuppgifter.

Därefter får du några extra alternativ för att anpassa din installation, exempelvis:

 • Aktivera cachelagring av filsystem
 • Aktivera symboliska länkar

När du har gjort dina val klickar du på Nästa.

Välj ytterligare alternativ.
Välj ytterligare alternativ.

Om du installerar en nyare version av Git uppmanas du att välja experimentella funktioner. I skrivande stund är alternativen följande:

Kryssa i rutorna för de alternativ som du vill ha (eller inget) och klicka sedan på Installera.

Konfigurera experimentella alternativ
Konfigurera experimentella alternativ

På den sista skärmen i installationsprogrammet kan du välja om du vill se Notiser om utgåvor eller starta Git Bash. Markera rutorna bredvid de alternativ som du föredrar och klicka sedan på Slutför.

Steg 3: Verifiera installationen med Git Bash

För att säkerställa att Git har installerats korrekt öppnar du sedan Git Bash och skriver följande kommando:

git --version

Tryck på Enter så bör namnet på den version av Git som du just har installerat visas.

Så här installerar du Git på macOS

Precis som med installationsprocessen för Windows så är det enkelt att installera Git på en Mac:

 1. Ladda ner macOS-installationsprogrammet
 2. Slutför installationen
 3. Installera via Homebrew (valfritt)
 4. Verifiera installationen via Terminal

Steg 1: Ladda ner macOS-installationsprogrammet

Besök den officiella Git-webbplatsen för att ladda ner den senaste versionen av Git-installationsprogrammet för macOS.

Hämta Git för macOS.
Hämta Git för macOS.

Steg 2: Fullständiga installationsinstruktioner

När installationsprogrammet har laddats ner öppnar du .dmg-filen och följer därefter installationsinstruktionerna. Du kommer att guidas genom hela processen. På den första skärmen klickar du på Fortsätt.

Git’s installationsprogram för macOS.
Git’s installationsprogram för macOS.

Välj sedan en destination för var du vill att Git ska finnas på ditt system. Bekräfta ditt val genom att klicka på Installera. Du uppmanas sedan att ange ditt systemlösenord.

Efter några ögonblick är installationen klar och du får följande bekräftelse:

Ett bekräftelsemeddelande om att installationen av Git lyckades.
Ett bekräftelsemeddelande om att installationen av Git lyckades.

Steg 3: Installera via Homebrew (valfritt)

Om du föredrar detta kan du installera Git med Homebrew, en populär pakethanterare för macOS. Ifall du inte redan har installerat Homebrew kan du enkelt göra detta genom att först kontrollera din macOS-version.

Webbplatsen Homebrew.
Webbplatsen Homebrew.

Du kan kontrollera din macOS-version genom att klicka på Apple-menyn i det övre vänstra hörnet av skärmen och välja Om den här Macen. Du måste ha 10.9 (Mavericks) eller senare för att kunna installera Homebrew.

Öppna sedan Terminal och installera Xcode Command Line Tools. Detta krävs för att Homebrew ska fungera korrekt. När terminalen är öppen skriver du in följande:

xcode-select --install

Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

För att installera Homebrew behöver du bara klistra in följande kommando i Terminal:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)”

Tryck på Enter för att köra kommandot. Installationsskriptet kommer därefter att ladda ner och installera Homebrew på ditt system.

Du kan kontrollera att installationen fungerade genom att köra följande i Terminal:

brew --version

Om installationen lyckades bör Homebrew-versionen visas.

När du har installerat Homebrew kan du installera Git med följande kommando:

brew install git

Homebrew hämtar och installerar den senaste versionen av Git på ditt system.

Steg 4: Kontrollera installationen med Terminal

För att säkerställa att Git har installerats korrekt öppnar du Terminal och skriver sedan följande kommando:

git --version

Tryck på Enter så bör du se den version av Git som du har installerat på nästa rad.

Så här installerar du Git på Linux

Att installera Git på ett Linuxsystem ser lite annorlunda ut än de andra processer som beskrivs här för Windows och macOS. För att slutföra den här processen kan du förvänta dig att:

 1. Installera via pakethanteraren
 2. Verifiera installationen

Steg 1: Installera via pakethanteraren (apt, yum, etc.)

Installationsinstruktioner för Git för Linux på Git-webbplatsen.
Installationsinstruktioner för Git för Linux på Git-webbplatsen.

Det enklaste sättet att installera Git på Linux är via pakethanteraren för din distribuering. För Debian-baserade distribueringar som Ubuntu kan du använda pakethanteraren apt:

sudo apt-get install git

För Red Hat-baserade distribueringar som Fedora kan du använda pakethanteraren yum eller dnf:

sudo yum install git

eller

sudo dnf install git

Steg 2: Kontrollera installationen

Som alltid så är det sista steget i installationsprocessen att verifiera installationen. För att göra detta öppnar du Terminal och skriver sedan in följande:

git --version

På nästa rad kommer den Git-version som du just installerat att listas.

Git-konfiguration

När du har installerat Git på ditt system är det viktigt att konfigurera dina Git-inställningar för att säkerställa ett smidigt och effektivt arbetsflöde. Detta säkerställer dessutom att det kan användas korrekt med GitHub. Följande steg gäller för alla operativsystem (Windows, macOS och Linux).

Steg 1: Ange ditt namn och din e-postadress

För att ställa in ditt namn och din e-postadress för Git öppnar du din terminal eller Git Bash (för Windows-användare). Skriv sedan in följande kommandon, där du ersätter Ditt namn och [email protected] med ditt verkliga namn och din e-postadress:

git config --global user.name "Your Name"
git config --global user.email "[email protected]"

Dessa inställningar kommer därefter att användas för att identifiera dina kommandon i Git-historiken.

Steg 3: Konfigurera radändningar (valfritt)

Git kan automatiskt hantera radändningar beroende på ditt operativsystem. Detta är viktigt eftersom Windows- och Unix-baserade system (exempelvis macOS och Linux) använder olika tecken för radavslut.

Om du vill konfigurera Git så att det hanterar radändningar på ett lämpligt sätt för ditt system kör du följande kommando:

För Windows-användare:

git config --global core.autocrlf true

För macOS- och Linux-användare:

git config --global core.autocrlf input

Steg 4: Kontrollera konfigurationen

För att kontrollera att din Git-konfiguration är korrekt inställd kör du följande kommando:

git config --list

Det här kommandot visar dina aktuella Git-konfigurationsinställningar. Kontrollera att dina inställningar för namn, e-postadress, textredigerare och radändning är korrekta.

När din Git-konfiguration är klar är du nu redo att börja använda Git för dina projekt.

Sammanfattning

Idag har vi gått igenom allt som du behöver veta för att installera Git i Windows, macOS eller Linux. Vi har dessutom nämnt hur du konfigurerar Git för ditt operativsystem. Utöver detta så har du lärt dig stegen för att ladda ner och installera Git från källan, samt konfigurera det i efterhand.

Om du vill säkra en högkvalitativ applikationshosting har vi allt du behöver. Våra molnbaserade tjänster för applikationshosting ser till att din fullstack-app är redo för primetime, på nolltid.

Så med Git installerat och konfigurerat på ditt system kan du börja använda det för versionskontroll i dina projekt. Och det är där det riktigt roliga börjar.

Lycka till!