Om du står inför en misslyckad e-postmarknadsföringskampanj så kanske du tror att det är problem med designen eller innehållet. Det är dock möjligt att WordPress inte skickar dina e-postmeddelanden. Om så är fallet kommer dina prenumeranter inte att meddelas med välkomstmeddelanden, kontoändringar eller reklaminnehåll.

Du kan lyckligtvis åtgärda det här problemet genom att skicka testmeddelanden. När du har säkerställt att WordPress levererar dina e-postmeddelanden så kan du fortsätta att skicka viktig information till din målgrupp.

I det här inlägget så diskuterar vi fördelarna med att skicka testmejl i WordPress. Vi visar dig sedan hur du gör detta med hjälp av två olika metoder. Nu sätter vi igång!

Fördelarna med att skicka ett testmeddelande

Som ägare av en WordPress-webbplats så är det viktigt att se till att dina e-postmeddelanden skickas och tas emot. E-post  är oftast den primära metoden för att kommunicera med dina följare, klienter och kunder.

Här är de olika typerna av e-postmeddelanden som du kanske vill skicka:

Om din e-post på WordPress inte fungerar som den ska kan du inte dela viktig information med din målgrupp. Din e-post kan exempelvis skickas till skräppost eller få en felaktig leverans på grund av dålig serverkonfiguration.

För att undvika detta problem så kan du skicka testmeddelanden. Detta innebär att du skickar ett grundläggande e-postmeddelande via WordPress och ser till att det levereras.

Genom att testa ditt e-postmeddelande på WordPress så kan du börja övervaka din utgående kommunikation. Förr, så har du kanske skickat e-postmeddelanden utan att kontrollera om de levererades, öppnades eller lästes. Grundläggande testmeddelanden kan vara det första steget mot att förbättra din e-postmarknadsföringskampanj.

Så här skickar du ett testmeddelande i WordPress (2 metoder)

Om du vill att dina e-postmeddelanden i WordPress inte ska markeras som skräppost är det viktigt att skicka testmeddelanden regelbundet. Då kan du se till att du håller kontakten med din målgrupp och håller dem uppdaterade.

Metod 1: Skicka ett testmeddelande lokalt

Utvecklare vill ofta skicka utgående e-postmeddelanden eller kontaktformulärsinlämningar från sin lokala utvecklingsmiljö. Även om detta kan vara ett effektivt sätt att testa funktionaliteten på din lokala webbplats så kan du ha svårt att hantera processen.

Utgående e-postmeddelanden hanteras vanligtvis av webbapplikationens standard SMTP-server. I en lokal miljö innebär detta att man måste ställa in ett operativsystem, en webbserver och en webbtillämpning. Om du använder en riktig adress för testet så kan detta skada e-postens trovärdighet.

För att lösa detta problem kan du använda MailHog. Detta är ett verktyg för e-posttestning med öppen källkod som skapar en falsk SMTP-server på din lokala webbplats. Med MailHog kan du skicka och ta emot e-post från din lokala webbapplikation. Det fungerar dessutom perfekt ihop med DevKinsta, vilket gör det mycket bekvämt och enkelt att använda.

Steg 1: Ladda ner MailHog

En stor fördel med att använda MailHog är att det inte behöver installeras. Detta gör det otroligt lätt och portabelt, så du kan köra detta på nästan alla operativsystem. Du måste dock fortfarande gå igenom nedladdnings- och konfigurationsprocessen.

Om du har ett Windows-operativsystem så går du till MailHog Github-sidan. Här letar du efter den senaste versionen och laddar ner den:

Ladda ner MailHog
Ladda ner MailHog

Den senaste versionen av MailHog är för närvarande 1.0.1. När du kör den nedladdade .exe-filen kommer applikationen att köras automatiskt. Detta kommer att ställa in SMTP-servern på port 1025 och HTTP-servern på port 8025.

Om du får några varningar måste du helt enkelt ta bort brandväggsrestriktionerna. Detta gör att MailHog kan köras i din lokala miljö.

När MailHog är konfigurerat så kan du öppna en webbläsare. Besök sedan localhost:8025 eller 127.0.0.1:8025, som tar dig till MailHog’s webbgränssnitt.

MacOS-användare kan ladda ner MailHog med Homebrew. Kontrollera först att Homebrew-pakethanteraren är installerad på din dator. Ange sedan det här kommandot i kommandoradsterminalen:

brew install mailhog

Därefter så måste du starta MailHog. Du kan göra detta genom att skriva mailhog.

Alternativt kan du använda det här kommandot:

brew services start mailhog

Detta startar MailHog automatiskt vid inloggning och kör det som en bakgrundstjänst. När du har fått en bekräftelse på att MailHog körs kan du besöka localhost:8025 eller 127.0.0.1:8025 i ett webbläsarfönster:

MailHog UI
MailHog UI

När detta MailHog Web UI fungerar som det ska kan du fortsätta att konfigurera applikationen!

Steg 2: Konfigurera MailHog

MailHog omdirigerar e-postmeddelanden med mhsendmail. Detta är en ersättning för sendmail som vidarebefordrar e-post till en localhost:1025 SMTP-server. För att konfigurera MailHog fullt ut måste du konfigurera mhsendmail.

Du kan installera mhsendmail på några olika sätt. Om du använder Ubuntu anger du följande kommando:

wget https://github.com/mailhog/mhsendmail/releases/download/v0.2.0/mhsendmail_linux_amd64

Du måste sedan göra filen körbar och placera den i din användarkatalog. Du kan göra detta med det här kommandot:

sudo chmod +x mhsendmail_linux_amd64

sudo mv mhsendmail_linux_amd64 /usr/local/bin/mhsendmail

Om du använder Homebrew måste du börja med att installera Go:

brew install go

Ladda sedan ner och installera mhsendmail med det här kommandot:

go install github.com/mailhog/mhsendmail@latest

Därefter så kan du konfigurera din lokala webb-applikation så att den använder mhsendmail. För Linux-operativsystem kommer den att använda sendmail som standard.

För att ändra detta måste du redigera filen php.ini, som vanligtvis finns i rotkatalogen. Om du behöver hitta den här filen anger du följande kommando:

php -i | grep 'php.ini'

Värdet sendmail_path, ska ändras till sendmail_path = /usr/local/bin/mhsendmail

Du kan även använda detta värde: sendmail_path = /usr/sbin/sendmail -S mail:1025

Om du är Mac-användare så måste du redigera konfigurationsfilen för Postfix. För att göra detta kan du använda den här konfigurationen:

myhostname = localhost

relayhost = [127.0.0.1]:1025

Du kan även överväga att utföra ytterligare konfigurationsuppgifter, även om detta inte är nödvändigt. Med hjälp av olika kommandon kan du ställa in ett anpassat standard-hostnamn och konfigurera andra variabler.

Steg 3: Skicka ett lokalt testmeddelande

När du har konfigurerat MailHog kan du skicka ditt första testmeddelande. Med MailHogs CLI kan du använda detta mhsendmail-direktiv:

mhsendmail [email protected] <<EOF
From: John Doe <[email protected]>
To: Test <[email protected]>
Subject: Hello, MailHog!

Hey there,
Missing you pig time.

Hogs & Kisses,
John

EOF

Direktivet <<EOF konfigurerar en anpassad avgränsare, vilket gör att du kan skriva in informationen om testmeddelandet i terminalen. Kommandot mhsendmail skickar e-postmeddelandet till din MailHog-adress.

På macOS-operativsystem kan du skicka testmeddelanden på ett annat sätt. För att göra detta kör du följande kommando:

date | mail -s "Hello, MailHog!" [email protected]

Windows-användare kan skicka ett e-postmeddelanden med PowerShell. Detta kan du göra genom att skriva det här kommandot:

Send-MailMessage -To "[email protected]" -From "[email protected]" -Subject "Hello, MailHog!" -SmtpServer "localhost" -Port 1025

Du kan alternativt använda ett PHP-skript för att definiera e-postdata. Sedan kan en PHP mail()-funktion skicka testmeddelandet. Så här kan du göra:

<?php
$to = "[email protected]";
$subject = "Hey, I’m Pi Hog Pi!";
$body = "Hello, MailHog!";
$headers = "From: [email protected]" . "rn";
mail($to,$subject,$body,$headers);
?>

Detta bör skicka ett testmeddelande med MailHog.

Steg 4: Verifiera resultaten av testmeddelandet

Om du har konfigurerat MailHog på rätt sätt så bör du kunna kontrollera din e-postleveransstatus. Genom att besöka http://localhost:8025/ i din webbläsare kan du öppna MailHog’s webbgränssnitt. Här kan du se nya e-postmeddelanden och öppna dem för att kontrollera deras innehåll.

Du kan alternativt använda vår lokala utvecklingssvit för WordPress, DevKinsta. Det här verktyget använder MailHog som e-postklient. Då kan du hantera din lokala webbplats och din e-post på ett och samma ställe:

DevKinsta
DevKinsta

Öppna först DevKinsta och välj en webbplats:

DevKinsta's webbplatser
DevKinsta’s webbplatser

Detta öppnar sidan Webbplatsinformation. På vänster sida klickar du på e-postikonen:

DevKinsta's e-postinkorg
DevKinsta’s e-postinkorg

I din inkorg kan du hantera din lokala e-post. Du kan klicka på ett e-postmeddelande för att läsa huvudinnehållet:

Hantera lokal e-post i DevKinsta
Hantera lokal e-post i DevKinsta

I den övre högra delen av varje e-postmeddelande kan du välja papperskorgen för att radera det. Du kan även markera dem som lästa eller visa källdata.

Om något går fel kan du kontrollera DevKinsta’s MailHog-loggar. För att få tillgång till dessa data kör du det här Docker-kommandot:

docker logs -f devkinsta_mailhog

Detta kan hjälpa dig att lokalisera och felsöka eventuella problem med dina testmeddelanden.

Kom ihåg att du även kan använda vårt Kinsta APM-verktyg för att identifiera prestandaproblem på din WordPress-webbplats. Om du har ett Kinsta-konto får du kostnadsfri tillgång till det här verktyget.

Metod 2: Använd ett plugin

Ett av de enklaste sätten att skicka testmeddelanden i WordPress är att installera rätt plugin. För den här handledningen kommer vi att använda WP Mail SMTP.

Steg 1: Installera WP Mail SMTP

WP Mail SMTP är ett kostnadsfritt verktyg som konfigurerar om funktionen wp_mail(). Efter installationen säkerställer pluginet e-postleverans genom att ställa in korrekta SMTP-hostreferenser eller en inbyggd SMTP-postleverantör:

WP Mail SMTP
WP Mail SMTP

När du börjar att använda en av de rekommenderade integreringarna för SMTP-postleverantörer kan du skicka e-postmeddelanden med leverantörens direkta API. Även om dina SMTP-portar är blockerade så kommer WP Mail SMTP att skicka dina testmeddelanden framgångsrikt.

För att komma igång installerar och aktiverar du WP Mail SMTP. Därefter så måste du följa installationsinstruktionerna.

Steg 2: Välj din SMTP-utskickare

Det första steget i konfigurationen av WP Mail SMTP är att välja en SMTP-utskickare. Enkelt uttryckt; detta är den tjänst som du kommer att använda för att skicka testmeddelanden:

Välj en SMTP-utskickare
Välj en SMTP-utskickare

Här är alla SMTP-inställningsalternativ som du kan välja mellan:

 • SendLayer
 • SMTP.com
 • Sendinblue SMTP
 • Mailgun SMTP
 • SendGrid SMTP
 • Postmark SMTP
 • SparkPost SMTP
 • Gmail SMTP (Gmail, Google Workspace, G Suite)
 • Microsoft SMTP (Outlook, Office 365)
 • Amazon SES SMTP
 • Zoho Mail SMTP

WP Mail SMTP rekommenderar att du antingen använder SendLayer, SMTP.com eller Sendinblue. När du har valt en utskickare klickar du på Spara och fortsätt.

Därefter så måste du ange en API-nyckel för din utskickare. Du väljer sedan ett Från-namn. Detta kommer att anges som avsändare för dina testmeddelanden. Du kan även aktivera alternativet Tvinga Från Namn om du vill använda den här identifieraren för alla e-postmeddelanden på hela webbplatsen:

Lägg till SMTP-uppgifter
Lägg till SMTP-uppgifter

Slutligen så anger du en Från E-post, vilket är den adress som e-postmeddelandena skickas från. Du har även möjlighet att aktivera inställningen Tvinga Från E-post. När du är klar trycker du på Spara och fortsätt.

Steg 3: Skicka ett testmeddelande

För att skicka ditt första testmeddelande så går du till WP Mail SMTP > Verktyg i din WordPress-instrumentpanel. Hitta sedan fliken E-posttest:

Skicka testmeddelande i WP Mail SMTP
Skicka testmeddelande i WP Mail SMTP

E-postadressen Skicka till kommer automatiskt att ställas in till webbplatsens standardadress för administratörer. Du kan dock ändra detta till en annan mottagare.

Därefter så kan du välja om du vill skicka e-postmeddelandet i HTML eller vanlig text. Vi rekommenderar att du låter inställningen HTML vara påslagen. Klicka på Skicka e-post för att avsluta.

Steg 4: Verifiera resultaten av testmeddelandet

När du har skickat testmeddelandet så får du omedelbar feedback om leveransprocessen. Om e-postmeddelandet skickades på rätt sätt får du ett meddelande om att det har lyckats. Det kan dock hända att du måste vidta vissa åtgärder för att förbättra leveransförmågan:

Testresultat för e-post i WP Mail SMTP
Testresultat för e-post i WP Mail SMTP

När WP Mail SMTP meddelar att e-postmeddelandet har skickats så kan du öppna din inkorg för att få en bekräftelse. Som administratör får du ett e-postmeddelande om testet lyckades:

Om testmeddelandet är lyckat i WP Mail SMTP får du ett meddelande om detta.
Om testmeddelandet är lyckat i WP Mail SMTP får du ett meddelande om detta.

Om du inte ser något meddelande om framgång så kan du försöka skicka ett nytt testmeddelande. Alternativt så kan du behöva konfigurera dina DNS-poster med SPF, DKIM eller DMARC. Pluginet informerar dig dock om du behöver vidta dessa åtgärder.

Sammanfattning

WordPress kan vara opålitligt när det gäller att skicka e-post. För att se till att dina prenumeranter får rätt uppdateringar så är det nödvändigt att skapa testmeddelanden. På så sätt kan du se till att all kommunikation på din webbplats fungerar korrekt.

Som vi har beskrivit i det här inlägget kan du använda ett plugin som WP Mail SMTP för att skicka ett testmeddelande i WordPress. Du kan alternativt skicka ett meddelande manuellt med hjälp av MailHog.

Vill du ha ett enkelt sätt att övervaka dina testmeddelanden på? Med DevKinsta så kan du visa och radera alla e-postmeddelanden som du skickar lokalt. Ladda ner DevKinsta utvecklingssvit idag för att komma igång!