Kinsta heeft een nieuwe feature geïntroduceerd in MyKinsta waarmee je in bulk acties kan uitvoeren en die het voor klanten van Managed WordPress Hosting eenvoudiger maakt om veelvoorkomende taken tegelijkertijd uit te voeren binnen meerdere websiteomgevingen.

Targets voor deze bulkacties kunnen live en testomgevingen van dezelfde site zijn of een combinatie van die omgevingen over meerdere websites.

In de eerste fase van deze tijdbesparende feature worden de volgende acties ondersteund:

 • Opruimen van sitecaches
 • Plugins bijwerken
 • Thema’s bijwerken
 • Site-informatie exporteren naar CSV
 • De sitelabels van MyKinsta wijzigen

Gebruikers kunnen deze taken nu uitvoeren zonder in te loggen op WordPress admin dashboards of te hoeven kijken in het MyKinsta dashboard bij de WordPress sites lijst.

Bulkacties uitvoeren in MyKinsta

Om een bulkactie te starten, selecteer je WordPress sites in het hoofdmenu van MyKinsta en gebruik je vervolgens de selectievakjes aan de linkerkant van de lijst met sites om doelomgevingen te selecteren.

Als je het selectievakje naast een sitenaam selecteert of deselecteert, worden alle omgevingen geselecteerd of gedeselecteerd. Je kunt ook omgevingen afzonderlijk selecteren en deselecteren:

Omgevingen selecteren voor bulkacties.
Omgevingen selecteren voor bulkacties.

Als omgevingen zijn geselecteerd, verschijnt er een knop Acties boven de lijst met sites, samen met een indicator van het aantal geselecteerde omgevingen.

Klik op Acties om een taak te kiezen uit het vervolgkeuzemenu:

Een taak kiezen uit het menu Acties.
Een taak kiezen uit het menu Acties.

Laten we eens kijken wat elke actie doet.

Cache wissen

Met de bulkactie Cache wissen kun je de servecache, CDN cache en Edge Cache legen. Als je deze actie selecteert, wordt je gevraagd welke cache(s) je wilt wissen:

Caches kiezen voor de actie <strong>Cache wissen</strong>.
Caches kiezen voor de actie Cache wissen.

Plugins bijwerken

Het bijwerken van plugins is een van de meest voorkomende taken voor WordPress site-eigenaren. De bulkactie Plugins bijwerken toont een lijst met plugins in je geselecteerde omgevingen die updates beschikbaar hebben.

Je ziet de namen van de plugins die beschikbaar zijn voor updates en een telling van de omgevingen die je hebt geselecteerd waarop de plugin is geïnstalleerd:

Plugins kiezen om bij te werken in een of meer omgevingen.
Plugins kiezen om bij te werken in een of meer omgevingen.

Thema’s bijwerken

De bulkactie Thema’s bijwerken werkt net als Plugins bijwerken. Alleen thema’s met beschikbare updates verschijnen in het volgende dialoogvenster:

Thema's selecteren om bij te werken als bulkactie
Thema’s selecteren om bij te werken als bulkactie

Exporteren naar CSV

De bulkactie Exporteren naar CSV genereert een bestand met informatie over de geselecteerde omgevingen en geformatteerd voor weergave in een spreadsheet. Als je de actie selecteert, wordt het dialoogvenster voor het opslaan van bestanden op je computer geopend:

Een CSV-bestand opslaan met details voor in bulk geselecteerde omgevingen.
Een CSVbestand opslaan met details voor in bulk geselecteerde omgevingen.

Het bestand dat is gemaakt met de actie Exporteren naar CSV bevat de volgende informatie voor elke geselecteerde omgeving:

 • Naam van de site
 • Naam van de omgeving (zoals “Live” of “Staging”)
 • Identifier (een interne referentienaam voor je site)
 • Staging type (“Standaard” of “Premium”)
 • Locatie (je datacenter)
 • Bezoeken
 • Bandbreedte
 • Schijfgebruik
 • HTTPS forceren (status)
 • Domeinen
 • Primair domein
 • IP (voor publieke webtoegang)
 • Loadbalancer (het IP dat wordt gebruikt voor SSH/SFTP toegang)
 • Pad (naar website root op de server)
 • Poort (voor SSH/SFTP-toegang)
 • Huidig extern IP adres (voor uitgaande verbindingen)
 • PHP versie
 • Datum/tijd aangemaakt

Labels wijzigen

Met de bulkactie Labels wijzigen kun je labels bewerken op meerdere sites.

De labeling tool in MyKinsta helpt je WordPress sites te organiseren en filteren met behulp van unieke tags.

Labels worden toegepast op siteniveau, zelfs als je slechts één van meerdere siteomgevingen hebt geselecteerd voordat je de bulkactie start:

Site labels toevoegen en verwijderen als bulkactie.
Site labels toevoegen en verwijderen als bulkactie.

De Kinsta API: Een nieuwe manier om bulkacties uit te voeren

We hopen dat je bulkacties binnen MyKinsta nuttig vindt. Vergeet niet dat je je eigen bulkactietools voor WordPress sites kunt maken met behulp van de Kinsta API. De API levert de basis voor het beheren van WordPress sites, webapplicaties, managed databases en statische sites bij Kinsta.

Calls via de Kinsta API voor acties zoals het wissen van caches en het bijwerken van thema’s en plugins zijn meestal gericht op één WordPress omgeving per keer. Je custom applicatie kan echter zijn eigen lijst met sites en siteomgevingen gebruiken om bulkacties te starten.

Bekijk onze voorbeeldapplicatie die alles samenbrengt voor het bijwerken van plugins voor meerdere sites met behulp van de Kinsta API.