Kinsta berekent kosten voor Applicatie Hosting op basis van bandbreedte, bouwtijd en gebruik van de hostingpod van de applicatie. Met Applicatie Analytics kun je inzicht krijgen in de gebruiksgegevens van je applicatie. Je kunt analytics bekijken voor elke applicatie in analytics op applicatieniveau of voor al je applicaties in analytics op bedrijfsniveau.

Als je analytics bekijkt, kun je kiezen of je gegevens van de afgelopen 24 uur, 7 dagen, 30 dagen of de huidige factureringscyclus wilt zien (Huidige maand in het dropdown-menu).

Als je een specifiek punt in de tijd op een grafiek markeert, dan laat het je wat vergelijkingsgegevens zien, zoals het procentuele verschil tussen elke dag.

Analyse op applicatieniveau

Analyse op applicatieniveau toont je de volgende gegevens voor je applicatie:

  • Gegevensgebruik
  • Buildtijd
  • Runtime
  • CPU gebruik voor processen
  • Geheugengebruik voor processen
  • HTTP verzoeken

Voor toegang tot deze diepgaande rapporten ga je naar de Analytics pagina van je applicatie (Applicaties > appnaam > Analytics).

Analytics op applicatieniveau in MyKinsta.
Analytics op applicatieniveau in MyKinsta.

Selecteer elk tabblad onder Analytics om de bijbehorende gegevens te zien.

Resources

In de sectie Resources kun je gegevens bekijken over de bandbreedte, buildtijd en runtime van je applicatie.

Bandbreedte

De bandbreedte-grafiek toont de totale egressieve gegevens die je applicatie heeft verzonden. Opmerking: We rekenen alleen voor egress (verkeer van de applicatie naar de gebruiker); we rekenen niet voor ingress (verkeer dat je applicatie binnenkomt).

Bandbreedtegrafiek in analytics op applicatieniveau.
Bandbreedtegrafiek in analytics op applicatieniveau.

Bouwtijd

De bouwtijdgrafiek toont je de totale tijd die is besteed aan het bouwen van de applicatie.

Bouwtijdgrafiek in analytics op applicatieniveau.
Bouwtijdgrafiek in analytics op applicatieniveau.

Runtime

In het Runtime rapport zie je de totale tijd dat de applicatie heeft gedraaid na te zijn gebouwd en te zijn deployed, met elk proces en de bijbehorende podgrootte in een aparte rij.

Runtime rapport in analytics op applicatieniveau.
Runtime rapport in analytics op applicatieniveau.

Processen

In de sectie Processen kun je grafieken bekijken voor CPU-gebruik en geheugengebruik voor elk van de processen van je applicatie.

CPU gebruik

In de grafiek van het CPU gebruik zie je het gemiddelde van het totale CPU gebruik voor de geselecteerde periode, uitgedrukt als een percentage van de CPU resources van de instantie. Als je een hoog percentage CPU gebruik ziet (bijna 100%), raden we je aan te upgraden naar een applicatie hostingpod met meer CPU voor dat proces.

CPU gebruik grafiek op applicatieniveau.
CPU gebruik grafiek op applicatieniveau.

Geheugengebruik

De grafiek van het geheugengebruik toont het gemiddelde van het totale geheugen (RAM) dat gedurende de geselecteerde periode wordt gebruikt. Als een proces het meeste of al het beschikbare geheugen gebruikt, raden we aan te upgraden naar een applicatie hostingpod met meer beschikbaar geheugen.

Overzicht van geheugengebruik op applicatieniveau.
Overzicht van geheugengebruik op applicatieniveau.

HTTP verzoeken

In de sectie HTTP verzoeken kun je grafieken bekijken voor HTTP verzoeken, HTTP P95 vertraging en HTTP P50 vertraging.

HTTP verzoeken

De grafiek HTTP verzoeken toont het aantal HTTP verzoeken voor de geselecteerde periode en de gemiddelde verzoeken per minuut (RPM).

HTTP verzoeken grafiek in analytics op applicatieniveau.
HTTP verzoeken grafiek in analytics op applicatieniveau.

HTTP P95 vertraging

HTTP P95 vertraging is de waarde waarbij 5% van de verzoeken de duur van (langzamer zijn dan) de P95 vertraging drempel van alle verzoeken voor de geselecteerde duur overschrijdt.

Bijvoorbeeld, als de 95e percentiel drempel (responstijd) 907,8 ms is en er waren 100 verzoeken gedurende de geselecteerde tijdsperiode, dan zijn 95 van de 100 verzoeken 907,8 ms of sneller, en 5 van de 100 verzoeken langzamer dan 907,8 ms.

De HTTP P95 latentie grafiek toont de gemiddelde P95 drempel voor de onder de grafieknaam geselecteerde duur. Elk punt op de grafiek toont de P95 drempel voor dat specifieke uur of dag, afhankelijk van de gekozen duur.

HTTP P95 vertraging grafiek in analyses op applicatieniveau.
HTTP P95 vertraging grafiek in analyses op applicatieniveau.

HTTP P50 vertraging

HTTP P50 vertraging is de waarde waarbij 50% van de verzoeken langzamer en 50% sneller zijn dan de P50 vertragingsdrempel van alle verzoeken voor de geselecteerde duur.

Als bijvoorbeeld de 50e percentiel drempel (responstijd) 802,2 ms is, dan is de helft van de verzoeken 802,2 ms of sneller, en de andere helft langzamer dan 802,2 ms.

De HTTP P50 vertragingsgrafiek toont de gemiddelde P50 drempel voor de onder de grafieknaam geselecteerde duur. Elk punt op de grafiek toont de P50 drempel voor dat specifieke uur of dag, afhankelijk van de gekozen duur.

HTTP P50 vertragingsgrafiek in analytics op applicatieniveau.
HTTP P50 vertragingsgrafiek in analytics op applicatieniveau.

Analytics op bedrijfsniveau

Analytics op bedrijfsniveau tonen je gegevensgebruik, buildtijd en runtime voor al je applicaties. Voor toegang tot deze rapporten ga je naar de Analytics pagina van je bedrijf (Je naam > Bedrijfsinstellingen > Analytics). Opmerking: Als je ook Databse Hosting of WordPress Hosting hebt, moet je de subpagina Applicaties selecteren om je analyses op bedrijfsniveau te bekijken.

Bandbreedte

De bandbreedte grafiek toont de totale uitgaande gegevens die je applicaties hebben verzonden gedurende de geselecteerde periode. Elk kleurblok vertegenwoordigt een individuele applicatie of een groep applicaties, zodat je kunt zien welke applicatie de meeste of de minste bandbreedte gebruikt. Als je 4 of meer applicaties hebt, worden de applicaties die de minste bandbreedte genereerden gegroepeerd als “Overige“.

Bandbreedtegrafiek in applicatie-analyse op bedrijfsniveau.
Bandbreedtegrafiek in applicatie-analyse op bedrijfsniveau.

Buildtijd

De buildtijdgrafiek toont de totale tijd die is besteed aan het bouwen van al je applicaties, gegroepeerd per type buildmachine.

Buildtijdgrafiek in de analyse van applicaties op bedrijfsniveau.
Buildtijdgrafiek in de analyse van applicaties op bedrijfsniveau.

Runtime

In het runtime-rapport zie je de totale gebruikstijd van alle applicaties na het bouwen en deployen, met elk type resource en telling in een aparte rij.

Bouwtijdgrafiek in de analyse van applicaties op bedrijfsniveau.
Bouwtijdgrafiek in de analyse van applicaties op bedrijfsniveau.

Aanvullende opmerkingen

Analytics-gegevens worden 30 dagen bewaard. We raden je aan je Applicatie Analytics regelmatig te controleren na de eerste deployment op Kinsta en daarna ook met enige regelmaat. Als je onverklaarbare Analytics-gegevens of inconsistenties ziet die je zorgen baren, laat het ons supportteam weten, en we kunnen verder onderzoek doen om de oorzaak te helpen vaststellen.