Bijgewerkt op: 21 mei 2024

Kinsta Inc. (hierna, “Kinsta,” “wij,” “ons,” of “onze”) biedt managed hostingdiensten, software en ondersteuning via onze MyKinsta applicatie; DevKinsta lokale website ontwikkelingssoftware; Beta Services; en andere gerelateerde websites (inclusief kinsta.com), forums, cursussen, gemeenschappen, evenementen, applicaties, diensten, software en personeel (gezamenlijk de “Diensten”). ALS U ONZE DIENSTEN KOOPT OF GEBRUIKT OP WELKE MANIER DAN OOK, LEES DAN ONZE SERVICEVOORWAARDEN VOOR GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER DE BINDENDE JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U EN KINSTA.

1. Inleiding en omvang

Dit Privacybeleid (het “Beleid”) biedt informatie over hoe we de persoonlijke gegevens (ook wel persoonlijke data genoemd) van personen die buiten onze organisatie staan, verzamelen, verwerken en delen, met inbegrip van maar niet beperkt tot sollicitanten, klanten, potentiële klanten, affiliates, bezoekers van onze website en serviceproviders en elk van hun respectieve vertegenwoordigers (waarnaar in dit Beleid wordt verwezen als “u” of “uw”).

Voor alle duidelijkheid: dit Privacybeleid is niet van toepassing op gegevens die worden verzameld door onze klanten die onze Diensten gebruiken om hun eigen websites, toepassingen, databases of andere technologieën (“Klant Applicaties”) te maken en te beheren. Als gegevens worden verzameld en verwerkt door onze klanten of via hun Klant Applicaties, beheert de klant dergelijke gegevens (en is Kinsta een verwerker van dergelijke gegevens krachtens onze DPA). Neem rechtstreeks contact op met de eigenaar of exploitant van de toepasselijke Klant Applicatie voor informatie over het privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens.

Als u na het lezen van dit beleid nog vragen hebt of meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken

Zoals hieronder verder wordt uitgelegd, verzamelen en verwerken we persoonsgegevens alleen om wettelijke redenen, zoals (i) wanneer de verwerking noodzakelijk is om een contract uit te voeren, zoals de Servicevoorwaarden, (ii) onze legitieme zakelijke belangen, zoals het verbeteren, personaliseren, marketen en ontwikkelen van de Services, het bevorderen van veiligheid en beveiliging en het werven en evalueren van sollicitanten, of (iii) met uw toestemming, indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

 1. Informatie die u aan ons verstrekt
  1. Account en Betalingsgegevens: Als u een Kinsta-account aanmaakt via onze Diensten of op een andere manier contact opneemt met Kinsta, verstrekt u basiscontact- en/of accountinformatie, zoals uw naam, e-mailadres, adres, bedrijfsinformatie, taalvoorkeur, gebruikersnaam, wachtwoord en betalingsinformatie. Houd er rekening mee dat wij uw betalingsinformatie niet opslaan, maar de derde partij betalingsverwerkers die wij inschakelen kunnen uw betalingsinformatie bewaren in overeenstemming met hun eigen privacybeleid en voorwaarden.
  2. Website reacties en berichten: Wanneer u een reactie achterlaat, een forumbericht plaatst of een bijdrage levert aan een artikel op onze website, heeft u de mogelijkheid om een profielfoto (of “Gravatar”), weergavenaam, website (URL), en andere inhoud of informatie naar keuze te verstrekken. Houd er rekening mee dat alle informatie die u op onze website plaatst, publiekelijk beschikbaar zal zijn.
  3. Onderzoek en vragen: Wanneer u deelneemt aan ons researchprogramma of contact met ons opneemt via onze live chat, online contactformulier of via e-mail of een ander communicatiemechanisme, geeft u doorgaans uw naam, e-mailadres, informatie die relevant is voor uw vraag of het onderzoek, en eventuele andere informatie die u naar eigen keuze wilt verstrekken.
  4. Gegevens van sollicitanten: Als u bij ons solliciteert naar een baan, verstrekt u alle informatie die in uw CV of sollicitatiemateriaal staat, zoals contactgegevens, geboortedatum, foto, opleiding, werk- en arbeidsverleden, kwalificaties, vaardigheden en professionele licenties. U kunt ook andere persoonlijke gegevens verstrekken tijdens een persoonlijk of video-interview.
  5. Geen gevoelige informatie: Verstrek geen gevoelige persoonlijke gegevens wanneer u de Diensten gebruikt, met ons communiceert of solliciteert naar een baan – zoals sociale zekerheidsnummers, gezondheids- of medische informatie, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, of gegevens over iemands seksleven of seksuele geaardheid. We verwerken niet opzettelijk gevoelige persoonlijke gegevens en behouden ons het recht voor om deze te weigeren of te verwijderen.
 2. Hoe wij de door u verstrekte gegevens gebruiken:
  1. Verlenen, verbeteren en onderhouden van de diensten: Wij gebruiken de gegevens die u verstrekt om uw account in te stellen, de Diensten te verlenen, betalingen te ontvangen of te verrichten, en met u te communiceren over uw account en de Diensten.
  2. Marketing van de Diensten: Wij kunnen uw informatie gebruiken om onze Diensten op de markt te brengen en te promoten. U kunt zich op elk moment afmelden voor marketingcommunicatie door contact met ons op te nemen via [email protected] of door te klikken op de knop “Afmelden” in de betreffende communicatie.
  3. U en de Diensten te beschermen: We gebruiken de informatie die we verzamelen om de veiligheid en beveiliging van de Diensten, onze klanten en andere partijen te bevorderen. We kunnen uw informatie bijvoorbeeld gebruiken om gebruikers te verifiëren, beveiligde betalingen te vergemakkelijken, te beschermen tegen spam, fraude en misbruik, te reageren op een juridisch verzoek of claim, audits uit te voeren, of onze Servicevoorwaarden of andere voorwaarden en beleidsregels die van kracht kunnen zijn, af te dwingen.
  4. Werving en indienstneming: Wij gebruiken de hierboven beschreven gegevens van sollicitanten om sollicitanten te werven en te evalueren die zich bij ons team kunnen aansluiten.
 3. Informatie die wij automatisch verzamelen: We verzamelen bepaalde informatie via cookies of andere geautomatiseerde middelen wanneer u de Diensten gebruikt. De gegevens die we automatisch verzamelen, hebben in het algemeen betrekking op uw gebruik van de Diensten en uw apparaten, zoals zoekgeschiedenis, IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem en instellingen, toegangstijd, openen, klikken en downloaden van onze e-mail en verwijzende URL. Als u een mobiel apparaat gebruikt, kunnen we ook gegevens verzamelen die uw apparaat, instellingen en gebruiksfrequentie identificeren. Deze gegevens kunnen worden verzameld door of gedeeld met onze externe analyse-, advertentie- en anti-spampartners. Als we hiertoe verplicht zijn onder de toepasselijke wetgeving, zullen we uw toestemming vragen voordat we automatisch gegevens verzamelen.
 4. Hoe we gegevens gebruiken die automatisch worden verzameld: Kinsta en haar serviceproviders gebruiken de automatisch verzamelde gegevens zoals hierboven beschreven om de Diensten te leveren, adverteren en verbeteren, inclusief om uw voorkeuren en profielinformatie bij te houden, diensten en content aan te passen, de effectiviteit te meten van promoties en digitale communicatie, analyses uitvoeren, onze advertenties op andere websites plaatsen, uw algemene locatie en tijdzone inschatten, beschermen tegen kwaadwillende activiteiten en spam, en om uw accounts te beveiligen.
  1. Bezoekers van onze website www.kinsta.com hebben opties om te bepalen of te beperken hoe wij of onze partners cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken. Zie voor meer informatie www.allaboutcookies.org/cookies.
 5. Informatie die we van derden ontvangen: van tijd tot tijd kunnen we persoonlijke informatie verzamelen van derden, zoals openbare websites, sociale netwerken, marketingpartners en wervingsdatabases. Deze informatie kan namen, contactgegevens, e-mail, professionele of arbeidsinformatie en andere informatie bevatten die publiekelijk beschikbaar is.
 6. Hoe we gegevens van derden gebruiken: We kunnen gegevens die van derden zijn verzameld, gebruiken voor onze eigen promotie- of marketingdoeleinden, zoals het verzenden van e-mails over onze Diensten aan potentiële of voormalige klanten, of voor het werven en evalueren van sollicitanten.
  1. U kunt zich op elk moment afmelden voor marketing- of wervingscommunicatie door contact met ons op te nemen via [email protected] of door de instructies voor “Uitschrijven” in de betreffende communicatie te volgen.

3. Hoe we uw informatie delen

 1. Kinsta verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan derden. We delen uw persoonlijke gegevens alleen met de volgende soorten dienstverleners voor de hieronder beschreven doeleinden.
  1. IT-/clouddienstverleners om uw Persoonsgegevens op te slaan en te beveiligen
  2. E-mail- en communicatieverwerkers zodat wij met u kunnen communiceren over de Diensten
  3. Betalingsverwerkers om uw vergoedingen te innen en betalingen te verwerken
  4. Contractanten om de Diensten aan te bieden, op de markt te brengen en te verbeteren en om uw vragen te beantwoorden
  5. Analytics-, tracking- en meetpartners om ons te helpen de Diensten te verbeteren
  6. Reclamepartners om onze advertenties te plaatsen op andere websites of platforms die u bezoekt en om onze webreclamecampagnes te beheren
  7. Marketingpartners om u marketing- en promotieberichten over onze Diensten te sturen
  8. Rekrutering- en talentwervingspartners om personen te rekruteren en te evalueren die ons team kunnen vervoegen
 2. We kunnen uw informatie ook delen indien de wet dit vereist, om mogelijke illegale activiteiten of schendingen van onze Servicevoorwaarden of andere overeenkomsten te onderzoeken, om de veiligheid van onze Diensten en gebruikers te beschermen of als gevolg van een fusie, overname of overdracht aan een derde partij.
 3. Een opmerking over hoe we uw gegevens delen met onze evenementensponsors: Als u een van onze gesponsorde evenementen bijwoont, kunnen wij uw naam en e-mailadres delen met de sponsor voor hun eigen marketing- en zakelijke doeleinden. Indien wij daartoe verplicht zijn onder de toepasselijke wetgeving, zullen wij uw toestemming verkrijgen alvorens uw gegevens te delen met onze sponsors voor hun eigen doeleinden.

4. Beheer van uw Account en uw rechten

 1. Om een vraag of zorg in te dienen over hoe u uw MyKinsta-account of gegevens kunt beheren, wijzigen of verwijderen, opent u een supportchat. Instructies voor het annuleren of verwijderen van uw MyKinsta-account vindt u op https://kinsta.com/docs/user-settings/delete-account/.
 2. Afhankelijk van waar u zich bevindt, kunt u bepaalde wettelijke rechten hebben met betrekking tot uw Persoonsgegevens, waaronder:
  1. U kunt toegang vragen tot uw Persoonsgegevens en informatie krijgen over de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons, met wie wij uw Persoonsgegevens delen en over uw rechten.
  2. U kunt verzoeken dat wij de verwerking van uw Persoonsgegevens beperken.
  3. U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.
  4. Wanneer wij Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming intrekken.
  5. U kunt Persoonsgegevens corrigeren die onnauwkeurig of onvolledig zijn.
  6. U kunt ons verzoeken uw Persoonsgegevens te wissen of u een kopie ervan te doen toekomen.
 3. We zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw rechten en we zullen uw identiteit redelijkerwijs verifiëren voordat we op uw verzoek ingaan. Om uw rechten uit te oefenen of een vraag te stellen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Als u in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland woont en niet tevreden bent met ons antwoord, hebt u het recht om een klacht in te dienen over uw Persoonsgegevens bij een toepasselijke toezichthoudende autoriteit.

5. Hoe wij uw informatie beschermen en opslaan

Wij handhaven redelijke administratieve, technische en organisatorische waarborgen die zijn ontworpen om te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking of wijziging of vernietiging van de Persoonsgegevens die wij van u verzamelen. Wij beperken de toegang tot de over u verzamelde Persoonsgegevens tot onze werknemers, contractanten en bepaalde externe dienstverleners, zoals hierboven besproken. Meer informatie over onze beveiligingsmaatregelen vindt u op https://trust.kinsta.com/. Houd er echter rekening mee dat geen enkele website of opslagmechanisme, inclusief de Diensten, 100% veiligheid kan garanderen.

In het algemeen bewaren we uw persoonlijke gegevens zo lang als we ze nodig hebben voor de doeleinden beschreven in dit Beleid. We bewaren uw MyKinsta-accountinformatie na annulering om u in staat te stellen uw Diensten account efficiënt te herstellen, mocht u daarvoor kiezen. Instructies voor het annuleren of verwijderen van uw MyKinsta-account vindt u op https://kinsta.com/docs/user-settings/delete-account/. We kunnen bepaalde persoonsgegevens voor langere perioden bewaren om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen, ten behoeve van fraudemonitoring, -detectie en -preventie, en voor onze fiscale, boekhoudkundige en financiële rapportageverplichtingen.

6. Kinderen

We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar of een hogere minimumleeftijd in het rechtsgebied waar het kind woont. Als we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind onder de toepasselijke minimumleeftijd, zullen we redelijke stappen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen. Ouders of voogden die denken dat hun kind persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt en deze willen laten verwijderen, kunnen contact met ons opnemen via [email protected].

7. Internationale overdrachten en de kaders voor gegevensprivacy

De persoonsgegevens die we in uw land verzamelen, kunnen buiten uw land worden overgedragen aan Kinsta of haar externe contractanten of serviceproviders (hierboven beschreven) voor de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid, en wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt, stemt u in met dergelijke overdrachten. Zoals vereist door de wet, vertrouwen we op adequate beslissingen, passende waarborgen of afwijkingen wanneer we Persoonsgegevens over internationale grenzen heen doorgeven.

Kinsta voldoet aan het EU-VS Data Privacy Framework, de UK Extension to the EU-U.S. DPF, en het Swiss-U.S. Data Privacy Framework (gezamenlijk het “DPF”) zoals uiteengezet door het U.S. Department of Commerce. We hebben aan het Amerikaanse Department of Commerce verklaard dat we ons houden aan de toepasselijke DPF-principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die we ontvangen uit de EU, het Verenigd Koninkrijk (en Gibraltar) en Zwitserland. We voldoen aan de DPF-principes voor doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU, het VK (en Gibraltar) en Zwitserland, inclusief de bepalingen over aansprakelijkheid bij doorgifte. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit Privacybeleid en de DPF-principes, gelden de DPF-principes. Ga voor meer informatie over de DPF-principes en om onze certificering te bekijken naar https://www.dataprivacyframework.gov/.

De Amerikaanse Federal Trade Commission heeft jurisdictie over onze naleving van de DPF-principes. In bepaalde situaties kunnen we verplicht worden persoonlijke gegevens vrij te geven als reactie op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, bijvoorbeeld om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving.

Personen uit de EU, het VK (en Gibraltar) en Zwitserland met vragen of klachten moeten eerst contact met ons opnemen via [email protected]. Als u onopgeloste problemen hebt met betrekking tot persoonsgegevens die onder de DPF-principes vallen en die we niet naar tevredenheid hebben opgelost, kunt u (gratis) contact opnemen met JAMS, onze in de VS gevestigde derde partij voor geschillenbeslechting op https://www.jamsadr.com/file-a-dpf-claim. Onder bepaalde omstandigheden, meer volledig beschreven op de Data Privacy Framework website, kunt u het recht hebben om een beroep te doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor het oplossen van geschillen zijn uitgeput.

Wij kunnen links naar andere websites aanbieden als een dienst aan u of om u extra gelegenheden te bieden waarop u de mogelijkheden van de Diensten kunt benutten of delen. Wees u ervan bewust dat wij geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor hun informatieverzamelings-, gebruiks- en openbaarmakingspraktijken. Bekijk en informeer over hun privacy praktijken en beleid, indien aanwezig, voordat u persoonlijke gegevens aan hen verstrekt of een van hun diensten gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie van deze sites van derden, producten of diensten die via deze sites worden aangeboden of enig ander gebruik van de sites.

9. Wijzigingen in ons Privacybeleid

Indien wij dit Privacybeleid wijzigen, zullen wij de bijgewerkte versie via onze Diensten bekendmaken. Het is uw verantwoordelijkheid om dit Beleid regelmatig te controleren. U bent gebonden aan eventuele wijzigingen door gebruik te maken van onze Diensten of door bij ons aangesloten te blijven nadat dergelijke wijzigingen zijn gepubliceerd.

10. Neem contact met ons op

Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over dit beleid of onze werkwijzen, kunt u ons schrijven op:

Kinsta Inc.

Attn: Privacy and Data Protection Team

8605 Santa Monica Blvd #92581

West Hollywood, CA 90069

United States of America

[email protected]


Contact Verenigd Koninkrijk:

Kinsta Ltd.

[email protected]


Contact EU:

Blue Cloud Hosting Kft.

[email protected]


Zwitsers aanspreekpunt:

Kinsta GmbH

[email protected]