Alla företag vill växa, och i internetåldern så har global tillväxt aldrig varit lättare att uppnå.

Men att expandera till nya marknader kan visa sig vara svårt. Särskilt om du inte är villig att ändra din marknadsföringstaktik, baserat på geografisk plats. En strategi som passar alla är inte tillräcklig när du ska utöka din räckvidd över hela världen. Olika marknader har olika känslor, preferenser och språk. Det är därför som du måste ägna dig åt lokalisering av marknadsföring.

Men lokalisering handlar om så mycket mer än att bara köra ditt innehåll genom en automatisk översättare. Du måste ta hänsyn till den lokala marknaden och skapa en personlig shoppingupplevelse för dess besökare. Precis som du gjorde när du först rullade ut dina tjänster på hemmaplan.

Om du inte har en stark och detaljerad lokaliseringsstrategi så kan dina planer på en global expansion falla platt. Men vad är en lokaliseringsstrategi? Och hur kan du rulla ut den bästa möjliga lokaliseringsstrategin för att säkerställa din framgång när du fortsätter att expandera?

Läs vidare för att ta reda på detta.

Vad är en lokaliseringsstrategi?

Lokaliseringsstrategin är företagets plan för att anpassa innehåll och tjänster till olika språk och kulturer. Det ses som en viktig del av den globala expansionen. Särskilt med tanke på de olika preferenser, språk och känslor som en internationell kundbas har.

På grund av detta så måste din produkt presenteras på ett sätt som är unikt, relevant och säljbart för en utländsk målgrupp. Det som fungerar på den amerikanska marknaden fungerar inte nödvändigtvis i Europa eller Asien. De kanske inte ens fungerar på andra nordamerikanska marknader som exempelvis Kanada.

Varför är det så? Svaret är att varje marknad har olika kulturer. Var och en av dessa kulturer behöver direkt och personlig uppmärksamhet i din marknadsföringsplan. Personalisering är en otroligt viktig faktor för moderna konsumenter. Trots detta så är det bara 47% av företagen som personaliserar sin kommunikation som svar på det beteende som kunderna uppvisar i realtid.

Mindre än hälften av företagen tar sig tid att anpassa sin kommunikation(Källa: Segment)
Mindre än hälften av företagen tar sig tid att anpassa sin kommunikation (Källa: Segment)

Ponera att ditt marknadsföringsinnehåll i USA innehöll många lättklädda modeller. Samma innehåll skulle aldrig gå hem i ett mer blygsamt och konservativt samhälle som Indien. Om samma kampanj skulle genomföras i Indien så skulle det sannolikt väcka anstöt hos många. Som ett resultat så skulle marknaden uppfatta ditt företag som alltför vågat.

Genom att ta fram en lokaliseringsstrategi så kan du sätta dina tjänster i ett nytt ljus på olika marknader. Du kan basera din marknadsföring på data som härrör från omfattande efterforskning. Som ett resultat så kommer du att kunna presentera en mer personlig marknadsföringsupplevelse för konsumenterna i dessa områden. Du kommer även att kunna visa upp din produkt eller tjänst på ett sätt som denna nya målgrupp kan ta till sig.

Det kan exempelvis handla om att tillgodose andra behov eller smärtor än din ursprungliga målgrupp. Olika marknader har olika behov, och det är ditt ansvar som marknadsförare och företagare att ta reda på vad de letar efter. Du måste även fundera över varför de behöver det och hur du bäst kan övertyga dem om att du har svaret.

Lokalisering omfattar även flera justeringar av din närvaro på nätet. Detta inkluderar men är inte begränsat till att översätta ditt befintliga innehåll till nya språk. Du kan även behöva ändra andra delar av din kundvänliga webbplats. Det kan exempelvis handla om användargränssnitt, bilder, supportalternativ och betalningsgateways, för att betjäna en helt ny målgrupp.

Coca Colas webbplats är annorlunda beroende på plats(Källa: Translate by Humans)
Coca Colas webbplats är annorlunda beroende på plats (Källa: Translate by Humans)

Många företag skapar till och med nya webbplatser specifikt för olika marknader. Den huvudsakliga ”.com”-webbadressen omdirigerar till en annan sida beroende på din geografiska plats. Du måste se till att dessa webbplatser alltid är tillgängliga. Det är därför som du bör migrera till en applikationshosting, databashosting och hanterad WordPress-hosting som är tillförlitlig.

Behöver du en lokaliseringsstrategi?

Du behöver en lokaliseringsstrategi om du vill expandera ditt företag till internationella marknader. Men det här är inte något som du kan göra halvhjärtat. Det är avgörande för din framgång, och måste planeras väl för att det ska lyckas.

I slutändan så kommer du inte att kunna lansera din lokaliseringsstrategi om du försöker att automatisera processen för mycket och sätta den på autopilot. Den behöver en mänsklig touch och ständig uppmärksamhet. Utan en solid och välskött strategi så kommer du att alienera potentiella nya kunder på de marknader som du försöker expandera till.

Det första intrycket är viktigt för varumärkets rykte. Om du snubblar på vägen så får du kanske ingen andra chans.

Om du inte vill expandera utanför din ursprungliga marknad så behöver du förstås ingen lokaliseringsstrategi. Det är tidskrävande och dyrt att genomföra. Har du inte siktet inställt på en specifik, ny målmarknad? Då behöver du inte vidta de åtgärder som beskrivs i den här artikeln.

Men varför är en lokaliseringsstrategi så viktig för skalande av internationella företag?

Till att börja med så talar lokaliserat innehåll organiskt till användarna. Genom att lokalisera din marknadsföringsstrategi så kommer du dessutom inte att förolämpa någon av misstag.

Fördelar med en välplanerad lokaliseringsstrategi

Den främsta fördelen med en välplanerad lokaliseringsstrategi är att den hjälper dig att taktiskt utveckla ditt företag till nya marknader runt om i världen. Som ett resultat så får du ökad exponering av varumärket och ökade vinster.

En lokaliseringsstrategi kan hjälpa dig att undvika kladdiga, kulturellt olämpliga misstag.  Exempelvis det som vi belyste ovan om skillnaderna mellan en målgrupp i USA och en målgrupp i Indien. Det sista som du vill göra är att förolämpa din nya marknad.

Genom att lägga ner tid och kraft på dina översättningar så kan du presentera innehållet på ett naturligt sätt för en ny målgrupp på deras språk. Det är precis som en infödd talare skulle göra. Om du inte gör detta så kan du isolera din målgrupp och framstå som ett illegitimt företag eller en bluff på denna nya marknad.

Den strategi som du lägger upp innebär även en hel del informationsinsamling. Detta kan bara hjälpa dig att förstå de olika smärtpunkterna hos kunderna i nya regioner. Den övergripande användningen av din produkt kan visserligen vara densamma på flera platser. Men det underliggande behovet av produkten kan skilja sig åt.

När du lokaliserar din marknadsföring så kan du anpassa dig till andra företag som marknadsför sig till den målgruppen. Då kan du på ett naturligt sätt få kontakt med dina nya potentiella kunder. Du skapar samtidigt en lönsam varumärkeslojalitet på en global nivå.

En av de största fördelarna med en välplanerad lokaliseringsstrategi är naturligtvis att dess framgång är din framgång. Du öppnar upp ditt företag för en helt ny marknad och kan få mycket större intäkter.

Du kan även expandera bortom dina konkurrenter. Detta ger dig en suverän konkurrensfördel gentemot dessa rivaler på både lokal och global nivå.

Kom igång: Riktlinjer för lokaliseringsstrategin

Lägg upp ditt arbetsflöde för strategin

Det första steget för att komma igång med din lokaliseringsstrategi är att fastställa ditt arbetsflöde för strategin. Det är där som du tar reda på var du för närvarande befinner dig när det gäller lokalisering. Du bör planera hela arbetsflödet från början till slut, och belysa var du börjar från och vad ditt mål är.

Se till att du är mycket specifik när du gör detta. Detta kommer nämligen att hjälpa dig att planera varje steg i din strategi.

Det är även här som du kommer att fastställa vilka platser som du vill expandera. Du fastställer även vad som behöver göras för att börja i dessa områden. I huvudsak så kommer du att ta fram en färdplan som lägger ut expansionsprocessen.

När måste översättningar beställas för att kunna lanseras i tid? Vilken typ av stilguide ska du införa på nya marknader för ditt innehåll? Hur ska du utföra en kvalitetssäkring på ett sätt som överensstämmer med dina nya kunders önskemål och behov?

Allt detta är frågor som du bör ställa dig. Du bör göra detta innan du ens börjar att försöka att flytta in på en ny geografisk plats.

Det är även här som du kan fastställa din budget. Bestäm vad du är villig att spendera för att expandera till detta nya område och se om det är genomförbart. Om så inte är fallet så måste du kanske lägga dina planer på is tills du kan avsätta mer pengar till dem.

Förstå din målgrupp

Innan du kan marknadsföra dig till en målgrupp så måste du förstå dem. Detta krävs för att avgöra vad de vill ha och, lika viktigt, vad de inte vill ha.

Vilka är smärtpunkterna för nya kunder i olika områden? Hur förhåller de sig till de smärtpunkter som du för närvarande marknadsför hemma? Vad kan du göra för att marknadsföra dessa nya smärtpunkter på ett effektivt sätt?

Dessutom, var konsumerar dina nya potentiella kunder mest innehåll? Om du upptäcker att de spenderar mycket tid på Facebook så kan du behöva flytta dina marknadsföringsinsatser dit. Om de gillar YouTube-videor så bör du koncentrera dig på att publicera på den plattformen.

Slutligen, vilka kulturella skillnader finns det på den nya marknaden? Vad anses vara över gränsen eller lämpligt att se i media? Kan du anpassa din befintliga webbplats och ditt marknadsföringsmaterial för att passa dessa känslor. Måste du börja om från början?

Tänk på dina mål och KPI: er

Se till att varje steg i den lokaliseringsstrategi som du skapar bidrar till ditt övergripande mål. Dessa mål och nyckelindikatorer bör fastställas i förväg, och dina åtgärder måste mätas mot dem.

Du behöver en stark förståelse för dina KPI: er(Källa: Translate by OnStrategy)
Du behöver en stark förståelse för dina KPI:er (Källa: Translate by OnStrategy)

Det är viktigt att du behåller ett skarpt fokus på vad du försöker åstadkomma. Detta hjälper dig att hålla ögonen på din slutdestination och fortsätta att ta stegen dit.

Håll saker och ting enkla

En lokaliseringsstrategi kan tyckas vara en överväldigande uppgift. Du ska dock inte överkomplicera processen.

Dela ut specifika jobb så att du kan förstå rollen för varje medlem av ditt lokaliseringsteam. Du bör även lära dig så mycket som möjligt om denna nya marknad. Som ett resultat så kan du vara informerad när du utformar din plan. Genom att förstå den nya marknaden utan och innan så kan du hitta det enklaste sättet att börja lokalisera.

Förbättra din lokaliseringsstrategi: 12 viktiga tips

1. Humanisera dina lokaliseringsöversättningar

Att översätta ditt innehåll till det lokala språket är en stor del av varje lokaliseringsstrategi. Detta kan vara särskilt svårt när du expanderar till en marknad som Japan. Här har du ju inte bara har att göra med ett nytt språk utan även ett helt nytt alfabet.

Du får dock inte utesluta potentiella kunder på grund av språkbarriärer. När du lokaliserar din marknadsföringsstrategi så bör ditt mål vara att tänka på hur du kan få kontakt på en mänsklig nivå med nya kunder.

Meningsstrukturen varierar beroende på språk(Källa: 8020Japanese)
Meningsstrukturen varierar beroende på språk (Källa: 8020Japanese)

Om du ignorerar deras modersmål så riskerar du att förolämpa dina nya kunder. Som ett resultat så kan det skapas en mur framför deras vilja att köpa från dig. En av nycklarna till en framgångsrik marknadsföring för potentiella kunder? Dessa potentiella kunder måste förstå det som de läser flytande.

Det är därför viktigt att se till att du inte bara använder deras språk, utan att du gör det på ett grammatiskt korrekt sätt. Ibland så fungerar inte en direktöversättning. Den korrekta meningsstrukturen kan nämligen variera kraftigt på olika språk.

Du bör även passa på att ändra kulturellt irrelevant eller okänsligt innehåll för din nya målgrupp.

2. Skapa ett lokaliserings-kit

Ett lokaliserings-kit är ett dokument som innehåller allt som finns att veta om din lokaliseringsstrategi och dina mål.

En del av ditt kit bör vara en stilguide som beskriver specifik information om ditt varumärkes röst. Det bör även innehålla färger och övergripande mål när du producerar innehåll. Denna stil kan (och bör förmodligen) variera beroende på vilken region som du marknadsför i.

Några av de saker som bör ingå i ditt lokaliserings-kit är:

  • All vanlig jargong som ditt företag använder och hur den kan kommuniceras med kunderna
  • Paralleller med varumärken som du beundrar (oavsett bransch) så att du kan dra nytta av deras erfarenheter
  • Vad du gillar och inte gillar med vad andra gör inom din nisch

Det här kitet kan vara särskilt användbart för översättare. Som ett resultat så kan du hålla alla på samma sida – förenade under en gemensam vision.

3. Granska din kundresa

För att skapa en så effektiv lokaliseringsstrategi som möjligt så måste du ta en lång titt på din befintliga kundresa.

Vilka delar av den kan överföras till den nya marknaden? Finns det några? Du måste avgöra om de steg som du har tagit är överförbara. Skapa sedan din ändrade kundresa med hjälp av skelettet från det som fanns tidigare.

Skapa en karta över din nuvarande kundresa(Källa: Empire Flippers)
Skapa en karta över din nuvarande kundresa (Källa: Empire Flippers)

Skiljer sig utgiftsvanorna åt på din nya marknad? Om så är fallet kan du behöva lansera olika kampanjer för dina nya kunder för att tilltala denna förändring.

Vilka problem har du haft med din kundresa tidigare? Kommer dessa problem att fortsätta på den nya marknaden? Du kan isåfall lära dig av dina misstag och lansera en ny kundresa som är helt optimerad och redo att börja användas.

Kom ihåg att varje steg i den befintliga kundresan behöver lokaliseras. Du kanske har tur med vissa steg, som bara kan överföras som de är. Varje steg kräver dock en noggrann analys och mycket eftertanke.

Detta är naturligtvis en process som du måste upprepa på varje ny marknad som du expanderar till.

4. Välj ut platser att rikta in dig på

Det räcker inte att bara peka på ett land som du gillar och bestämma dig för att du vill expandera till den marknaden. Dina val för expansion måste vara strategiska. För detta ändamål så bör du fastställa var det finns ett faktiskt behov av dina tjänster. Börja sedan att utveckla lokaliseringsstrategier för dessa områden.

Vilka regler finns i dessa regioner? Du måste förstå de olika lagar och regler som gäller för företag i dessa områden. Om du exempelvis expanderar till Europeiska unionen så måste du bekanta dig med GDPR. Det dikterar hur företag får samla in kunddata. Om du inte följer detta så kan det kosta dig enorma belopp i form av böter.

GDPR är en lag om dataskydd i EU(Källa: EUGDPR Academy)
GDPR är en lag om dataskydd i EU (Källa: EUGDPR Academy)

Det finns även marknadsföringsregler inom olika områden som du måste vara medveten om, så att du inte omedvetet bryter mot lagen.

Det finns en sista sak som du behöver göra när du bestämmer dig för om du ska expandera till ett område. Du måste avgöra om det kommer att vara kostnadseffektivt. Gör en marknadsanalys för att fastställa behovet och vinstpotentialen innan du slutför några beslut.

5. Bestäm dina kostnader

För att kunna räkna ut vilken typ av vinst som du kommer att kunna göra måste du fastställa dina kostnader. Vad kommer det att kosta att börja marknadsföra på nya platser?

Du måste bygga in lokaliseringsprocessen i din totala budget. Varje område som du betjänar bör ha en egen reklambudget.

6. Förutse behoven

Du kanske ännu inte funderar på att expandera till olika områden. Men det är ändå viktigt att förutse de lokaliseringsbehov som du kan ha i framtiden. Du kan börja att tänka på lokalisering tidigt när du utformar din webbplats.

Genom att ha dina framtida lokaliseringsbehov i åtanke från början så gör du processen mycket enklare för dig själv längre fram. Lek exempelvis med hur din webbplats skulle se ut med olika översättningar. Arbeta in detta i din design så att du inte behöver uppfinna allting på nytt när det är dags att expandera.

Prata med din webbdesigner om att bygga upp webbplatsen med dessa framtida mål i åtanke. Detta är bra även om lokaliseringen ligger flera år bort. Som ett resultat så kan du nämligen komma snabbare ut på marknaden när du är redo att expandera.

7. Fastställ roller och ansvarsområden för lokalisering

När du går in i en lokaliseringsstrategi så är det viktigt att ha ett fast grepp om vem som gör vad. Det är precis som när du tilldelar användarroller i WordPress. Det är därför viktigt att definiera roller och ansvarsområden för varje medlem i ditt lokaliseringsteam.

Detta säkerställer att ingen trampar någon på tårna och att alla vet vem de rapporterar till. Skapa en huvudlista som lyfter fram varje teammedlem, deras individuella ansvarsområden och var de befinner sig i befälskedjan. På så sätt så undviker du tidskrävande diskussioner och missförstånd.

8. Förstå din målgrupp

Analysera din nya målgrupp för att få en god uppfattning om vilka de är, vad de behöver och hur de vill bli marknadsförda.

Var konsumerar de exempelvis medier? Tittar de på tv? Är de mer aktiva på sociala medier än genomsnittet? Ta reda på var deras ögon tittar så att du vet var du ska placera ditt marknadsföringsmaterial.

Det är även viktigt att fastställa hur du kan interagera med dessa människor på ett meningsfullt sätt. Ta reda på vilka värderingar som de har tillsammans med marknadens politiska karaktär. Som ett resultat så kan du tilltala dina konsumenter direkt.

Med en köp-persona kan du lista all relevant information om din målgrupp(källa: AWeber)
Med en köp-persona kan du lista all relevant information om din målgrupp (Källa: AWeber)

När du har alla dessa uppgifter så ordnar du dem i köp-personan. Som ett resultat så kan du rikta dina marknadsföringskampanjer och anpassa upplevelsen för dina potentiella kunder.

9. Skapa en lista över verktyg och plattformar

Skapa en lista över programvaruverktyg som du kommer att behöva när det är dags att expandera din verksamhet till andra marknader.

Dessa kan omfatta följande:

10. Utnyttja lokala resurser

När det är dags att översätta ditt innehåll för den lokala marknaden så bör du använda översättare som förstår den lokala marknaden. Lokala översättare fungerar bäst för detta, eftersom de förstår kulturen och kan hjälpa dig att navigera i den.

Du bör se till att dina översättare är bra på sitt modersmål och har en god förståelse för sitt språks grammatiska regler.

11. Planera kulturellt relevant innehåll

Det innehåll som du producerar bör vara lokaliserat och specifikt för den marknad som du försöker nå. Detta innebär att du måste markera speciella tillfällen för din nya målgrupp på sociala medier. Det kan exempelvis handla om lagstadgade helgdagar och självständighetsdagar.

Försök att ge en känsla av historia och nationell stolthet i ditt lokaliseringsinnehåll. Visa din målgrupp att du bryr dig om dem och deras kultur.

12. Mät dina lokaliseringsresultat

Slutligen, när din lokaliseringsstrategi fortsätter, så är det viktigt att övervaka och mäta dina resultat för att avgöra hur allting går.

Genom en ständig analys så kan du ta reda på vad som fungerar och vad som inte fungerar. Som ett resultat av detta så kan du vidta nödvändiga åtgärder för att ändra på saker och ting när du inte når dina mål.

Sammanfattning

Lokalisering är en viktig del av expanderingen av din verksamhet internationellt. Håll tipsen i den här guiden nära till hands när det är dags. Då kommer du att kunna lansera dina nya marknader på ett framgångsrikt sätt.

Letar du efter applikationshosting, databashosting och hanterad WordPress-hosting för dina olika webbplatser och projekt när du expanderar till nya marknader? prova Kinsta idag. Kontakta oss nu för att boka in en demo.

Jeremy Holcombe Kinsta

Content & Marketing Editor at Kinsta, WordPress Web Developer, and Content Writer. Outside of all things WordPress, I enjoy the beach, golf, and movies. I also have tall people problems ;).