När du ändrar WordPressteman kanske dina befintliga bilder inte har rätt storlek längre.

Lösningen för WordPress? Regenerera miniatyrer. Detta innebär att återställa dina bildmått i WordPress kärninställningar. Det kan också göras snabbt med hjälp av ett plugin.

I det här inlägget går vi in djupare på lösningar till att regenerera WP-miniatyrer samt visar dig hur du fixar bildproblem med WordPresspluginet Regenerate Thumbnails och manuellt använder WP-CLI.

Låt oss börja!

Vad som händer med dina bilder

För att räkna ut hur man regenererar miniatyrer med WordPress är det viktigt att först förstå hur bilder och bildstorlekar hanteras.

WordPress har inställningar för att automatiskt beskära bilder som du laddar upp. Inställningarna finns i adminpanelen under Inställningar > Media.

WordPress kommer automatiskt beskära dina bilder.
WordPress kommer automatiskt beskära dina bilder.

På sidan Medieinställningar finns storlekar för ”miniatyrer”, ”medium” och ” large.” Du kan uppdatera pixelantalet för var och en av dem, efter behov.

Men glöm inte att klicka på Spara ändringar längst ner på sidan om du uppdaterar storlekarna.

Här är standardstorlekalternativen:

  • Miniatyrer – 150 px X 150 px
  • Medium – 600 px X 600 px
  • Large – 1024 px X 1024 px

Tänk på att temat du använder kan ha specifika storlekar för bilder som åsidosätter alternativen på sidan Medieinställningar. Om du byter till ett nytt tema uppdateras inställningarna till de storlekar som det nya temat har ställt in.

Men äldre bilder som du tidigare laddat upp påverkas inte.

Det är här det blir lite lurigt. Du måste kunna ändra storlek på alla bilder du tidigare laddat upp för att de ska överensstämma med de nya bildstorlekar som ställts in. Tyvärr finns det inga inställningar för att göra det.

Lösningen är att göra det som kallas ”regenerera miniatyrer.”

Hur ändrar jag miniatyrer i WordPress? (3 metoder)

Innan vi utforskar hur man regenererar miniatyrer i WordPress är det viktigt att notera hur du kan ändra storlek på bilder i WordPresspanelen.

Vad som möjligen vore ännu viktigare att notera är att dessa lösningar inte nödvändigtvis kommer ändra storlek på dina äldre bilder, så du kan fortfarande behöva gå in i WordPress och regenerera miniatyrer med eller utan hjälp av ett plugin.

Om du vill ändra storlek på en miniatyr eller bild finns det tre huvudsakliga sätt att göra det:

1. Ändra bildstorlekar i ditt tema

Eftersom ditt WordPresstema kan ändra standardbildstorlekarna kan du välja att byta teman, eller du kan kontrollera om det finns inställningar som är specifika för att justera bildstorlekarna.

Varje tema är annorlunda, så var noga med att kontrollera motsvarande dokumentation för att se om det finns ett sätt att ändra temats bildstorlekar på utan att installera ett annat tema helt och hållet.

Alternativt kan du välja att skapa ett barntema och ändra bildstorlekar med PHP-kod.

2. Beskär bilder i mediebiblioteket

Ett annat alternativ är att ändra storleken på dina bilder genom att beskära dem i mediebiblioteket.

Steg 1

Gå till Media > Bibliotek i WordPress-adminpanel.

Du kan ändra bildstorlekar i Mediebiblioteket
Du kan ändra bildstorlekar i Mediebiblioteket

Klicka sedan på en bild som du vill ändra storlek på.

Klicka på knappen Redigera bild i popup-fönstret.

Klicka på knappen under bilden för att redigera den.
Klicka på knappen under bilden för att redigera den.

Steg 2

Därefter finns det flera alternativ för att redigera bilden.

Du kan klicka på bilden och dra musen över bilden och släppa taget när du har valt det område du vill behålla. Sedan kan du klicka på Beskär.

Om du vill beskära bilden exakt kan du justera bildförhållandet genom att ange det förhållande du vill ha.

Du kan till exempel använda 1:1 för att skapa en kvadrat eller 4:3, 16:9 och vilket annat förhållande du än vill ha.

Håll sedan ned shift-tangenten när du drar musen över bilden. Släpp när du har fångat upp den del av bilden som du vill behålla. Du kan klicka på den och flytta omkring markeringen så att du kan beskära den exakta delen av bilden som du behöver.

Du kan också klicka och dra i hörnen på ditt valda område om du inte fick till rätt storlek direkt.

Eller så kan du göra ett val och ange den exakta storleken på den bild du vill ha i pixlar i markeringsfältet under Beskär bild till höger.

När du är klar klickar du på Beskär och sedan på knappen Spara.

Steg 3

Om du hellre vill ändra storlek på bilden istället för att beskära den kan du skala bilden i inställningarna till höger.

Ange storleken på den bild du vill ha och klicka sedan på Skala.

Det finns flera alternativ tillgängliga för att ändra storlek på din bild.
Det finns flera alternativ tillgängliga för att ändra storlek på din bild.

Steg 4

Du kan också välja vilka standardbildstorlekar du vill att ändringarna ska gälla för under Miniatyrsinställningar.

Du kan välja att låta dina justeringar gälla för:

  • Alla bildstorlekar
  • Miniatyrer
  • Alla storlekar utom miniatyrer

3. Ändra storlek på bilder i Medieinställningarna

Det här är till hjälp om du bara behöver redigera en eller två bilder, men om du vill ändra storlek på alla dina bilder är det bäst att göra detta via inställningssidan.

Steg 1

Gå till Inställningar > Media i adminpanelen.

Du kan justera standardbildstorlekar på sidan Medieinställningar.
Du kan justera standardbildstorlekar på sidan Medieinställningar.

Steg 2

Ange de nya mått du vill ha för alla miniatyrer, medium eller stora bilder. Ange önskad bredd och höjd för bara en typ av bild, eller alla av dem, efter behov.

Om du vill ändra storlek på miniatyrer till en storlek som inte är proportionell markerar du rutan Beskär miniatyr till exakta mått  under avsnittet Miniatyrstorlek.

Step 3

Sedan kan du klicka i rutan Organisera mina uppladdningar i månads- och årsbaserade mappar om du inte vill ha alla dina nya bilder oorganiserade i uppladdningsmappen.

När du är nöjd med dina justeringar klickar du på knappen Spara ändringar längst ner på sidan.

Så regenererar du miniatyrer i WordPress

När du har ändrat inställningarna eller bytt tema måste du återskapa miniatyrerna om bilderna inte uppdateras på frontenden av din webbplats, som tidigare nämnts.

Ett av de enklaste sätten är att använda det kostnadsfria WordPresspluginet Regenerate Thumbnails för att snabbt fixa dina tidigare uppladdade bilder.

Detta plugin är också kompatibelt med WooCommerce.

Steg 1

För och främst, installera och aktivera pluginet Regenerate Thumbnails.

Sedan, gå till Verktyg > Regenerate Thumbnails där du hittar WordPress bildrelaterade inställningar.

Du kan regenerera miniatyrer, medelstora och stora bildstorlekar också.
Du kan regenerera miniatyrer, medelstora och stora bildstorlekar också.

Steg 2

Som standard är alternativet Hoppa över regenererande befintliga miniatyrer med rätt storlek markerat. Avmarkera den här rutan för att använda Regenerate Thumbnails för att justera alla dina bilder.

Men låt det vara ikryssat om du vill spara din serverresurser.

Detta rekommenderas om du redan uppdaterat några av dina bildstorlekar tillexempel genom ditt tema. Du kan också välja att markera rutan under det här alternativet för att Ta bort miniatyrer  för gamla oregistrerade storlekar. Att välja det frigör utrymme på din server.

Se till att du inte behöver dessa bilder innan du väljer den här inställningen. Om några av bilderna används på din webbplats och du väljer det här alternativet kommer de att raderas och inte längre visas på din webbplats. Besökare kommer att se en bruten bild.

Du kan också se kryssrutan Uppdatera innehåll i inlägg för att använda de nya storlekarna, som du kan välja om du vill att bilderna som du använder för närvarande i dina inlägg ska uppdateras.

Steg 3

När du har valt de alternativ du vill använda, klicka på knappen för att regenerera miniatyrer, inklusive medelstora, stora och nya filstorlekar.

Vänta sedan på att processen ska slutföras. Beroende på hur många bilder du har på din webbplats kan det ta ett tag, så hämta en kopp kaffe eller ett glas vatten medan du väntar. Det tar vanligtvis bara några minuter för större webbplatser på en högpresterande server.

Du kommer att se ”allt klart!”-meddelandet när processen är klar.

Det är allt.

Dina miniatyrer och bilder bör nu regenereras.

Så använder du Force Regenerate Thumbnails.

Du kan också använda pluginet Force Regenerate Thumbnails som alternativ. Som namnet antyder tvingar det regenerering av miniatyrer genom att ta bort gamla bildstorlekar så WordPress tvingas att regenerera bilderna. Detta plugin är också kompatibelt med WooCommerce.

Tänk på att vid skrivande stund har detta plugin inte uppdaterats för de senaste 3 stora WP-utgåvorna så använd det med försiktighet. Var noga med att testa det på en staging- eller lokal testmiljö innan du använder det på din livewebbplats.

Anledningen till att du kan behöva använda detta plugin istället för Regenerate Thumbnails är att det senare bara ändrar storlek på bilderna, det tar inte bort gamla bildstorlekar om du inte markerar det alternativet.

Men om du har problem med det kan du gärna testa Force Regenerate Thumbnails.

Steg 1

För att tvinga WordPress att regenerera miniatyrer, installera och aktivera pluginet Force Regenerate Thumbnails.

Gå sedan till Verktyg > Force Regenerate Thumbnails i WordPresspanelen.

Du kan tvinga miniatyr-regenerering med ett enda klick.
Du kan tvinga miniatyr-regenerering med ett enda klick.

Steg 2

För att ta bort alla bilder som har de gamla storleksinställningarna och tvinga WordPress att regenerera miniatyrer, klicka på knappen regenerera alla miniatyrer.

Vänta ett tag och dina bilder kommer att ändras. Om du har en mindre webbplats tar det praktiskt taget ingen tid alls, men för större webbplatser med massor av bilder kan det ta några minuter.

Regenerera specifika bilder

Det kan finnas användningsfall där du inte behöver regenerera alla dina miniatyrer, utan bara några specifika. Med pluginet Regenerate Thumbnails fortfarande installerat kan du göra det också. Så här gör vi.

Steg 1

Gå till Media > Bibliotek. Klicka på en viss bild i rutnätsvyn.

Som standard visas Mediebiblioteket i rutnätsformat
Som standard visas Mediebiblioteket i rutnätsformat

Steg 2

Klicka sedan till höger på knappen Regenerera miniatyrer.

Du kan återskapa miniatyrer i bilagans detaljer.
Du kan återskapa miniatyrer i bilagans detaljer.

Om du visar Mediebiblioteket i listvy klickar du på länken Regenerera miniatyrer efter att ha svävat över den bild som du vill regenerera.

Klicka på länken för att regenerera miniatyrer i listvyn.
Klicka på länken för att regenerera miniatyrer i listvyn.

Regenerera miniatyrer med WP-CLI

Om du föredrar att inte använda plugin finns det en annan lösning för WordPress: regenerera miniatyrer utan plugin genom att göra det manuellt med WP-CLI.

Tänk på att du måste ha tillgång till kommandoraden på din server för det här alternativet.

Att regenerera miniatyrer med hjälp av WP-CLI är ett mycket överlägset alternativ över att använda ett WordPressplugin eftersom det är snabbare och är inte föremål för HTTP-begränsningar och timeouts.

Det grundläggande kommandot för att regenerera miniatyrer ser du nedan:

wp media regenerate

När du har skrivit in det, bekräfta att du vill regenerera alla miniatyrer genom att trycka på bokstaven ”y” för ”ja” på tangentbordet.

Regenerera alla miniatyrer med WP-CLI

När du har startat kommandoraden kan du ange följande kommando för WordPress för att regenerera miniatyrer utan ett plugin på några sekunder:

wp media regenerate --yes

Med det här kommandot kommer miniatyrer att regenereras utan att du behöver bekräfta det manuellt.

Regenerera specifika miniatyrer med WP-CLI

Du har också möjlighet att regenerera specifika miniatyrer med hjälp av WP-CLI och ID-nummer för de bilder du vill uppdatera.

Det här är kommandot för att göra det:

wp media regenerate 12 34 567

Var noga med att ersätta de tre exempelnummren, – ”12”, ”34” och ”567” – med de faktiska ID-numren för de specifika bilderna du vill regenerera.

Du kan inkludera så många ID-nummer som du vill. Var noga med att skilja dem åt med ett mellanslag.

Sammanfattning

Det kan vara frustrerande att se att dina bilder inte visas korrekt när du bytt tema.

Lyckligtvis finns det två snabba lösningar för WordPress. Det kan göras i ett par klick med hjälp av pluginet Regenerate Thumbnails. Du kan också använda WP-CLI att göra det på kortare tid än det tar att koka en kopp kaffe.

Brian Li

Brian has been a WordPress user for over 10 years, and enjoys sharing his knowledge with the community. In his free time, Brian enjoys playing the piano and exploring Tokyo with his camera. Connect with Brian on his website at brianli.com.