I en HTTP-begäran så skickar en server de önskade resurserna till din webbläsare. Som ett resultat så kan du se en viss webbplats. Om något går fel under denna process kan du dock möta en HTTP-statuskod som felet ”411 Length Required”.

Det är som tur är väldigt enkelt att åtgärda felet ”411 Length Required”. Den här HTTP-statuskoden uppstår när servern kräver en innehållslängds-huvudrubrik, som inte anges i en begäran. För att lösa problemet så kan du helt enkelt definiera en innehållslängd.

Kolla in vår videoguide om felet ”411 Length Required”

I det här inlägget så förklarar vi statuskoden ”411 Length Required” och vad som orsakar detta fel. Vi visar dig sedan hur du hittar och åtgärdar felet. Nu sätter vi igång!

Vad är felet ”411 Length Required”?

När du klickar på en länk eller söker efter en webbadress så skickar din webbläsare en begäran till webbplatsens server. Servern behandlar sedan begärandet och svarar genom att skicka de begärda uppgifterna.

Även om du kanske inte ser detta så skickar servern även en statuskod i HTTP-huvudet. Din webbläsare meddelar endast dig HTTP-statuskoder om något har gått fel under begärandet.

En vanlig HTTP-statuskod är exempelvis en 400 Bad Request. Detta är ett generiskt fel på klientsidan som kan inträffa när du skriver in en felaktig webbadress.

felet 400 Bad Request
felet 400 Bad Request

HTTP-statuskoder delas in i fem olika klasser:

Nu när du känner till HTTP-statuskoder så kan vi diskutera felet ”411 Length Required”. Eftersom detta är ett mindre vanligt fel så kan det vara frustrerande när det inträffar.

I ett ”411 Length Required”-fel så avvisas din begäran eftersom den saknar en innehållslängds-huvudrubrik. Om en server kräver den här informationen kan du inte komma åt webbplatsen utan den.

Vad orsakar felet ”411 Length Required”?

I en HTTP-begäran och ett HTTP-svar så kan klienten och servern placera ytterligare information i HTTP-huvuden. Eftersom statuskoden ”411 Length Required” är ett fel på klientsidan så betyder detta att det fanns ett problem med begärande-huvudet.

Du kan använda begärande-huvudet för att ge sammanhang om begärandet, så att servern kan skräddarsy sitt svar. Begärande-huvudet kan innehålla följande:

  • Källans IP-adress och portnummer
  • Innehållstyp
  • Webbläsartyp (användar-agent)
  • Begärd webbadress

HTTP-huvuden kan även definiera storleken på entitets-kroppen. Genom att ange värdet för innehållslängd så kan du låta servern veta hur stort begärandet förväntas att bli. Detta identifieras i ett decimalt antal oktetter.

Du kan exempelvis visa innehållslängden för en webbsida genom att högerklicka på ett element och välja Inspektera. Under Nätverk så bör du hitta information om begärande-huvudet.

Användning av Inspect-elementet
Användning av Inspect-elementet

De flesta HTTP-begäranden har generellt både en begärande-kropp och ett innehållslängds-huvud. Vissa klienter väljer dock att inte definiera innehållslängden. Detta kan vara användbart när man utför en bitvis överförings-enkodning.

Ibland så anger en server att den kräver en innehållslängds-huvudrubrik. När du möter HTTP-statuskoden ”411 Length Required” så måste du troligen definiera det här värdet för att kunna fortsätta med begärandet.

Så här hittar du felet ”411 Length Required”

Eftersom statuskoden ”411 Length Required” är ett fel på klientsidan så kanske du inte vet om det händer på din webbplats. Du kan som tur är övervaka webbplatsens HTTP-begäranden så att du kan se till att alla besökare får tillgång till ditt innehåll.

Med ett hosting-konto hos Kinsta så kan du kontrollera misslyckade HTTP-begäranden direkt från din MyKinsta-instrumentpanel. För att göra detta så kan du titta igenom loggarna för din webbplats.

Öppna först MyKinsta och logga in. Navigera sedan till Webbplatser och välj den webbplats som du vill analysera. Du kan endast övervaka HTTP-begäranden på din live-webbplats, så se till att du inte klickar på din lokala miljö:

Öppna MyKinsta och gå till Webbplatser
Öppna MyKinsta och gå till Webbplatser

Då kommer du till sidan Info, där du kan se grundläggande information om din webbplats. På vänster sida så klickar du på fliken Loggar:

Klicka på fliken "Loggar"
Klicka på fliken ”Loggar”

Loggvisaren kommer automatiskt att ställas in för att visa webbplatsens felloggar. Välj alternativet access.log i rullgardinsmenyn:

Välj knappen access.log
Välj knappen access.log

I åtkomstloggen så kan du visa alla begäranden för din webbplats. Här visas datum, tid, skickade bytes och användar-agent. Här kan du även se HTTP-statuskoderna för varje begäran:

Visa alla begäranden med statuskoder
Visa alla begäranden med statuskoder

Du ser en 200-kod om allting behandlas korrekt. Om du vill hitta eventuella ”411 Length Required”-fel så kan du använda sökfältet för att hitta en 411-statuskod.

Så här åtgärdar du felet ”411 Length Required” (4 metoder)

Du kan visserligen hålla koll på statuskoder för ”411 Length Required” med hjälp av loggarna på din webbplats. kom dock ihåg att detta är ett problem på klientsidan.

Det innebär att felet, liksom alla 400 HTTP-statuskoder, orsakas av felaktiga inställningar på användarsidan. För att åtgärda problemet så måste du ändra HTTP-begärandet. Låt oss titta på fyra sätt som du kan göra detta på.

1. Kontrollera den begärda webbadressen

Först så kan du prova några allmänna metoder för att åtgärda 400 HTTP-statuskoder. ”411 Length Required” är ju ett problem på klientsidan. Som ett resultat så kan du granska informationen i din begäran. Detta kan säkerställa att webbläsaren förstår den.

När du åtgärdar 400-statuskoder så är det en bra idé att granska den begärda webbadressen. Om du har angett en webbadress manuellt för att nå en webbplats så kan adressen innehålla ett stavfel. För att kontrollera om det är detta som är problemet kan du försöka skriva om adressen.

Om du är säker på att webbadressen är korrekt men felet kvarstår så kan du ange den i en sökmotor tillsammans med ett nyckelord. Du kan exempelvis hitta Kinsta’s artikel om att snabba upp en WooCommerce-butik genom att söka på ”site:kinsta.com snabba upp WooCommerce”:

Kinsta's WooCommerce-artikellänk
Kinsta’s WooCommerce-artikellänk

Eftersom felet ”411 Length Required” är ett problem på klientsidan så är detta ett grundläggande steg du kan ta. Tänk dock på att detta kanske inte löser den här specifika statuskoden. För att göra detta måste du troligen ställa in en innehållslängds-huvudrubrik.

2. Ange en Innehållslängds-huvudrubrik

Den mest direkta lösningen om du möter statuskoden ”411 Length Required” är att ställa in ett innehållslängds-huvud. Eftersom servern noterar att innehållslängden krävs för att uppfylla begärandet är det viktigt att inkludera detta.

Om du exempelvis skickar en POST-förfrågan till example.com så kan den se ut ungefär så här:

curl --verbose -X POST https://example.com

Om du får statuskoden ”411 Length Required” så måste du lägga till en innehållslängds-huvudrubrik. Det här värdet är antalet bytes i begärandet. Dessa bytes representeras av två hexadecimala siffror, så du kan dividera antalet siffror med två för att bestämma innehållslängden.

”48656c6c6c6f21” har exempelvis 12 hexadecimala siffror. För att omvandla detta värde till byte så kan du dividera det med två, vilket skulle ge en innehållslängd på 6 byte.

Så här kan en innehållslängd på 6 byte se ut i en begäran:

curl --verbose -X POST -H 'Content-Length: 6' https://example.com

Om du definierar innehållslängden så kommer felmeddelandet ”411 Length Required” troligen att tas bort och en 200 HTTP-statuskod att skickas tillbaka. Det betyder i princip att begärandet har behandlats korrekt.

3. Rensa webbläsarens cache

Ofta så räcker det med att bestämma en innehållslängdsrubrik för att lösa felmeddelandet ”411 Length Required”. Om du fortfarande får den här statuskoden så finns det dock några ytterligare åtgärder som du kan vidta.

När du först går in på en webbplats så lagrar din webbläsare vissa uppgifter. Även efter att du har ställt in ett innehållslängds-huvud så kan detta leda till att felet ”411 Length Required” visas. Om du vill ta bort meddelandet så kan du försöka rensa webbläsarens cache.

Om du använder Google Chrome så klickar du på ikonen med tre prickar i det övre högra hörnet. Välj sedan Fler verktyg > Rensa webbläsardata…:

Använd Chrome för att rensa webbläsarens cache
Använd Chrome för att rensa webbläsarens cache

Då öppnas ett popup-fönster som du kan använda för att hantera webbhistorik, cookies och cachedata. Se till att du väljer Cachelagrade bilder och filer tillsammans med annan information som du vill rensa. Slutligen så klickar du på Rensa data:

Klicka på knappen "Rensa data"
Klicka på knappen ”Rensa data”

Safari-användare kan navigera till Safari i verktygsfältet. Här väljer du Rensa historik:

Använd Safari för att rensa webbläsarens cache
Använd Safari för att rensa webbläsarens cache

Därefter så kan du välja om du vill rensa hela din webbhistorik, data från den senaste timmen eller från de senaste dagarna. När du är klar så klickar du på Rensa historik:

Rensa all historik
Rensa all historik

Om du vill rensa cacheminnet i Mozilla Firefox så hittar du hamburgerikonen i det övre högra hörnet. Därefter så väljer du alternativet Historik:

Användning av Firefox för att rensa cacheminnet
Användning av Firefox för att rensa cacheminnet

På nästa sida så navigerar du till Rensa senaste historik:

Klicka på knappen "Rensa senaste historik"
Klicka på knappen ”Rensa senaste historik”

Var noga med att välja Cache och annan data som du vill rensa. Klicka sedan på OK:

Välj de uppgifter som du vill cachelagra
Välj de uppgifter som du vill cachelagra

Nu kan du prova din HTTP-begäran igen för att se om detta löste felet ”411 Length Required”!

4. Avinstallera senaste uppdateringar eller tillägg

Ett ytterligare sätt att åtgärda felet ”411 Length Required” är att inaktivera webbläsartillägg. Ibland så kan vissa tillägg störa webbläsaren och göra att den inte kan tolka begäranden. Om du har installerat ett tillägg nyligen så kan du överväga att ta bort detta.

Om du använder Google Chrome så kommer den här processen att likna rensningen av webbläsarens cache. Hitta först menyikonen och välj Fler verktyg > Tillägg:

Använda Chrome för att hitta tillägg
Använda Chrome för att hitta tillägg

I listan över tillägg så hittar du det tillägg som du vill ta bort. Du kan antingen ta bort dem helt och hållet eller helt enkelt stänga av dem med hjälp av reglaget:

Välj eller stäng av tillägg
Välj eller stäng av tillägg

På samma sätt så kan nya programuppdateringar orsaka HTTP-felkoder. Om du vill avinstallera en nyare Windows-uppdatering så kan du navigera till fliken Windows Uppdatering under Uppdatering och säkerhet i appen Inställningar.

Om du har ett macOS-operativsystem så är den här processen mycket mer komplicerad. För att backa tillbaka en uppdatering så måste du ha en Tidsmaskins-säkerhetskopia från tiden före uppdateringen. Därefter så kan du återställa data från säkerhetskopian.

Tänk på att den här metoden bör vara en sista utväg efter att du har provat andra lösningar. Eftersom du återgår till en äldre programvaruversion så förlorar du sannolikt viktiga funktioner och felrättningar.

Sammanfattning

Det kan vara frustrerande när en server nekar din HTTP-begäran och visar felmeddelandet ”411 Length Required”. Om du inte anger en innehållslängds-huvudrubrik så kan du kanske inte hämta information från servern. Det finns dock några sätt som du kan lösa det här problemet på.

Här kan du se hur du kan åtgärda felet ”411 Length Required”:

  1. Kontrollera den begärda webbadressen.
  2. Ställ in en innehållslängdsrubrik.
  3. Rensa webbläsarens cache.
  4. Avinstallera de senaste uppdateringarna eller tilläggen.

Om du vill försäkra dig om att alla besökare kan komma åt din webbplats så kan du aktivera prestandaövervakning. Med en hosting-plan på Kinsta så får du ett av de bästa APM-verktygen på marknaden. Med hjälp av vår APM-instrumentpanel så kan du granska externa begäranden och omedelbart lösa HTTP-fel!