Varje gång som du besöker en ny webbplats så skickar din webbläsare begäranden till flera servrar för att hämta innehållet. Dessa begäranden kan ibland misslyckas på grund av problem med mellanliggande servrar. Som ett resultat så kan du möta felet ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED.

Det här felet är unikt för Google Chrome. Även om du kan behöva gräva i dina systeminställningar för att felsöka det så är processen ganska enkel. Det kan dessutom exempelvis hjälpa dig att lösa andra problem med din internetanslutning.

I den här artikeln så förklarar vi vad ”ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED” är och vad som orsakar det. Vi visar dig sedan hur du kan åtgärda det. Då sätter vi igång!

Vad betyder ”ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED”?

En ”tunnel” är en typ av anslutning som gör det möjligt att överföra data på ett säkert sätt över ett nätverk. Felet ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED hänvisar vanligtvis till ett problem med antingen en proxy eller ett DNS-system (Domain Name System). Det visas när webbläsaren inte kan upprätta en anslutning till servern på grund av problem med tunneln:

ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED
ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED

Felet tyder inte på något problem med själva internetanslutningen. Du kanske exempelvis kan komma åt andra webbadresser eller använda onlineappar. Kort sagt så kan det hända att DNS eller proxyn som du använder inte kan lösa upp domänen som du försöker besöka.

Andra webbläsare kan också stöta på problem som gör att de inte kan visa dig en webbplats. Den specifika formuleringen av felet ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED är dock unik för Google Chrome.

Detta är ett av de sällsynta scenarierna där felmeddelandet som visas i webbläsaren har lite att göra med det underliggande problemet. Enligt Chrome så kan felet ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED tyda på att en webbplats är nere eller har flyttat till en ny adress. Det är ett generiskt felmeddelande och återspeglar inte de verkliga problemen bakom det.

Så här åtgärdar du felet ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED (4 sätt)

Vissa webbläsare gör det möjligt att konfigurera proxyservern eller DNS via deras inställningar. Om du använder Chrome så måste du dock göra detta via operativsystemet (OS).

I de kommande avsnitten så visar vi hur du felsöker eventuella proxy- och DNS-problem i både Windows och macOS. Innan du fortsätter så rekommenderar vi att du rensar webbläsarens cache.

1. Kontrollera dina proxyinställningar (och inaktivera dem om det behövs)

Problem med proxyservrar är den främsta orsaken till felet ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED. Du kan vanligtvis  lösa det här problemet genom att konfigurera operativsystemet så att det antingen upptäcker proxyinställningar automatiskt eller konfigurerar det så att det använder en specifik server.

För att göra detta i Windows så öppnar du kommandotolken och skriver in inetpl.cpl. Detta öppnar konfigurationsfönstret Internet Egenskaper. Gå till Anslutningar > LAN-inställningar:

Proxyserverinställningar i Windows
Proxyserverinställningar i Windows

På nästa skärm så kontrollerar du om Windows använder en specifik proxyserver. Om så är fallet bör du se information om servern under Proxyserver.

Som standard så ska din internetanslutning vara konfigurerad så att proxyinställningar upptäcks automatiskt. Om det alternativet är inaktiverat kan du försöka aktivera det tillfälligt:

Detektera proxyinställningar automatiskt
Detektera proxyinställningar automatiskt

När du har aktiverat den automatiska konfigurationen så kan du kontrollera om meddelandet ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED har försvunnit. Om felet kvarstår så försöker du inaktivera både den automatiska proxykonfigurationen och den manuella inställningen. Som ett resultat så navigerar du på webben utan proxy.

Om du använder macOS så måste du gå in i Apple-menyn och navigera till Systeminställningar > Nätverk. Välj en nätverkstjänst i menyn till höger och klicka på Detaljer > Proxies.

Här kan du välja mellan manuell och automatisk proxykonfiguration och även inaktivera båda inställningarna:

Konfigurera MacOS proxy-inställningar
Konfigurera MacOS proxy-inställningar

Kontrollera sedan om felet fortfarande uppstår när proxyn är inaktiverad. Om så är fallet kan du gå vidare till nästa steg.

2. Återställ dina internetinställningar

När vi skriver ”återställ” din internetkonfiguration så menar vi att du förnyar datorns IP-adress och rensar den lokala DNS-cachen. Du kan läsa vår guide om du vill veta mer om hur cacheminnen fungerar.

Om du vill återställa internetinställningarna i Windows så öppnar du kommandotolken i administratörsläge och skriver följande kommandon ett efter ett. När du har skrivit varje kommando så trycker du på enter för att utföra det och fortsätter sedan till nästa:

IPCONFIG /FLUSHDNS

NBTSTAT –R

NETSH INT IP RESET

NETSH WINSOCK RESET

Efter det sista kommandot så kan du försöka starta om Chrome för att se om felet ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED kvarstår. Om det gör det så kan problemet exempelvis ha att göra med DNS-konfigurationen.

Tyvärr så har macOS ingen särskild funktion för att återställa nätverksanslutningen. Att radera och lägga till Wi-Fi-nätverket eller den trådbundna anslutningen på nytt bör dock ha samma effekt.

3. Ändra din DNS-server

Som standard så använder operativsystemet den DNS-server som tillhandahålls av din Internetleverantör (ISP). Du kan dock även konfigurera systemet så att det använder en specifik DNS.

Om du stöter på felet ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED så kan problemet ligga hos din nuvarande DNS-konfiguration. Om du vill kontrollera konfigurationen i Windows så öppnar du skärmen Nätverksstatus och väljer Avancerade nätverksinställningar > Ändra adapteralternativ:

Ändra inställningarna för alla nätverksanslutningar
Ändra inställningarna för alla nätverksanslutningar

På nästa skärm så letar du efter din aktiva nätverksanslutning, högerklickar på den och väljer Egenskaper. Ett popup-fönster visas. Här måste du välja Internet Protokoll Version 4 (TCP/IPv4) och klicka på Egenskaper:

Konfigurera DNS-inställningarna
Konfigurera DNS-inställningarna

I nästa fönster så kan du konfigurera IP- och DNS-inställningarna för den aktiva internetanslutningen. Som standard så hämtar Windows både en IP-adress och DNS-server automatiskt.

I det här exemplet så använder vi det offentliga Google DNS: et i stället för standardalternativet från vår internetleverantör:

Konfigurera Windows så att DNS-servern upptäcks automatiskt
Konfigurera Windows så att DNS-servern upptäcks automatiskt

Om anslutningen är konfigurerad för att automatiskt få fram DNS-servern så rekommenderar vi att du använder ett offentligt DNS. Det finns många alternativ, exempelvis Cisco OpenDNS, Cloudflare och Google Public DNS. I vissa fall så kan användningen av ett offentligt DNS förbättra sidans laddningstider.

Om du vill använda ett offentligt DNS så måste du ange serveradressen samt den alternativa adressen (detta är valfritt men rekommenderas). Om du redan använder ett anpassat DNS så kan du prova att konfigurera anslutningen så att den hämtar en DNS-server automatiskt. Uppdatera sedan webbläsaren.

Om felet ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED försvinner så kan det vara ett tillfälligt problem med den anpassade DNS som du använder.

4. Återställ din Chrome-installation

Chrome har ett alternativ som gör att du kan återställa webbläsaren till standardinställningarna utan att behöva installera om den. Som ett resultat så har du en sista utväg om ingen av ändringarna av proxy- och DNS-konfigurationen hjälpte till att lösa problemet ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED.

För att återställa Chrome så går du till webbläsarens inställningar och väljer fliken Återställ och rensa. Där inne väljer du alternativet Återställ inställningarna till de ursprungliga standardinställningarna.

Chrome kommer att be dig att bekräfta din begäran och varna dig för att processen kommer att inaktivera tillägg och radera tillfälliga data (men inte bokmärken):

Återställ Chrome-inställningar
Återställ Chrome-inställningar

Klicka på Återställ inställningar och vänta tills Chrome startar om. Kontrollera sedan om felet ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED har försvunnit.

Om felet kvarstår så kan du kontrollera om andra webbläsare, exempelvis Mozilla, också returnerar ett anslutningsfel. Om de gör detta så har problemet sannolikt att göra med proxy- och DNS-inställningarna och inte med webbläsaren. Som ett resultat så måste du återgå till de tidigare metoderna och kontrollera om du gjorde allting rätt.

Var annars kan felet ”ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED” förekomma?

Felet ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED är unikt för Google Chrome. Du kan dock även stöta på proxy- och DNS-serverrelaterade fel i andra webbläsare. Felet DNS Server Not Responding kan exempelvis påverka webbläsare som Chrome, Safari, Firefox och Edge.

När det gäller proxyfel så kan du stöta på felet ”407 Proxy Authentication Required”. Det här felet innebär att de autentiseringsuppgifter för proxy som du använder inte fungerar. Eller så misslyckades du med att konfigurera dem på rätt sätt.

Om du stöter på fel som rör DNS eller proxyservrar så kan du använda några av de metoder som vi behandlade tidigare för att felsöka dem. I de flesta fall så bör du lösa problemet genom att ändra DNS- eller proxykonfigurationen eller använda ett virtuellt privat nätverk (VPN).

Sammanfattning

Felet ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED kan vara förvirrande eftersom Chrome antyder att det kan ha att göra med nedläggning av webbplatsen eller migrering. Det här felet brukar dock dyka upp på grund av konfigurationsproblem med proxy- eller DNS-servrar.

Oavsett vilket operativsystem som du använder så är stegen för att felsöka det här felet desamma. När du har rensat din Google-cache så kan du prova de lösningar som anges ovan.

Är du kund hos Kinsta och stöter på felet ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED när du försöker komma åt din webbplats? Då kan du alltid kontakta oss för att få hjälp. Våra planer erbjuder support av högsta kvalitet för att hjälpa dig att felsöka eventuella problem som du kan stöta på!