När det gäller HTTP-statuskoder så är 402 en lite udda kod (även bland 400-felkoder). HTTP-koden 402 eller ”Betalning krävs” är inget standardsvar och de flesta webbläsare använder inte detta. Om du möter en 402-status så betyder detta vanligtvis att det har uppstått ett problem med en betalning.

HTTP-status 402 är en sällsynt kod som klassificeras som ”experimentell” eller under utveckling. Den skapades för framtida användning med mikrotransaktioner i åtanke. Vissa utvecklare har dock redan börjat använda den för att låta användarna veta när det finns ett problem med en betalning.

Kolla in vår videoguide om HTTP 402-statuskoden

I den här artikeln så kommer vi att prata om vad felet 402 ”Betalning krävs” betyder och vad som orsakar det. Vi går sedan igenom hur du åtgärdar denna oortodoxa HTTP-statuskod. Nu kör vi igång!

Vad betyder statuskoden 402 ”Betalning krävs”?

När webben fortsätter att utvecklas så är det inte ovanligt att webbläsare lägger till nya HTTP-felkoder för att hantera problem som uppstår. HTTP 402 är en kod som fortfarande utvecklas och som är reserverad för framtida användning.

Målet med statuskoden 402 är att hjälpa till att hantera betalningsproblem som kan uppstå i framtiden när användare använder mikrotransaktioner eller digitala kontantbetalningar via sina webbläsare (om en sådan implementering kommer till stånd).

År 2022 så används HTTP-fel 402 fortfarande inte i någon större utsträckning. Det finns ingen konvention för vilka meddelanden som kan visas när detta fel dyker upp.

HTTP 402-felet
HTTP 402-felet

Vissa utvecklare använder kod 402 för olika typer av fel. Google Developers API använder exempelvis koden för att signalera när en utvecklare överskrider sin förfrågningsgräns. Vidare så använder plattformar som Stripe och Shopify felkod 402 för att meddela användarna när det är problem med deras betalningar.

Överlag så kan betydelsen av 402-statusen variera beroende på vilken webbplats som genererar problemet. Men om vi talar strikt om HTTP-statuskoder så är 402 en typ av fel som inte har någon utbredd implementering.

Vad orsakar felet HTTP 402?

Som vi nämnde tidigare så är HTTP-kod 402 fortfarande experimentell. Detta innebär att den inte används i så stor utsträckning och det finns ingen standardform för implementering av koden bland webbläsare.

Många plattformar använder felkod 402 i den anda som den utvecklades i: för att signalera fel med betalningar. Två exempel som vi nämnde tidigare är Shopify och Stripe. De returnerar dessa felkoder när det uppstår problem med en betalning, exempelvis när ett kort nekas.

Andra plattformar använder däremot kod 402 för intern felsökning. De kan alternativt returnera koden via sitt API utan att visa HTTP-statusmeddelandet för användarna.

Det är viktigt att förstå att dessa felimplementeringar inte sker på webbläsarnivå. När du exempelvis försöker att besöka en sida som inte finns, så returnerar de flesta webbläsare enhälligt ett 404-fel.

Ett exempel på ett 404-fel i Google
Ett exempel på ett 404-fel i Google

Om du stöter på ett problem när du gör en betalning på nätet så betyder detta inte att du möter ett HTTP 402-fel. Det meddelande som du får beror på vilken plattform eller betalningsleverantör som du använder. Om webbplatsen inte vill visa eller inte stöder en 402-felkod så får du ett annat slags meddelande eller HTTP-status.

Hur du åtgärdar HTTP 402-felet

Eftersom det inte finns någon standardimplementering för felkoden 402 så finns det inte heller något universellt sätt att lösa detta på. En 402-felkod beror i de flesta fall på ett problem med betalning på nätet, exempelvis att ditt kort har nekats.

I det scenariot så kommer den onlineplattform eller den betalningsförmedlare som du använder att låta dig veta hur du ska gå vidare. Du kan dock även stöta på plattformar som använder 402-felkoder för andra typer av problem, exempelvis Google Developers.

Om du möter ett 402-fel och är osäker på vad som orsakar det så är det bästa sättet att kontrollera dokumentationen för den plattform eller programvara som du använder. Om du inte kan göra detta så måste du kontakta supporten direkt för att ta reda på varför du möter ett 402-fel.

Om du driver en WordPress-webbplats så bör dina besökare inte stöta på 402-felkoder. De implementeras nämligen inte av de flesta pluginen för e-handel (inklusive WooCommerce). HTTP 402-statusar finns inte med, så du bör inte behöva felsöka dem på din WordPress-webbplats.

Om du stöter på andra problem på klientsidan eller HTTP-felmeddelanden när du använder Kinsta så kan vårt supportteam hjälpa dig att ta reda på vad som orsakar dem. Du kan få tillgång till vår hjälp direkt via instrumentpanelen MyKinsta.

Kinsta APM
Kinsta APM

Du får även tillgång till Kinsta APM. Vårt verktyg för övervakning av applikationsprestanda kan hjälpa dig att spåra din webbplats prestanda och felsöka fel!

Sammanfattning

Du kommer att stöta på många HTTP-statuskoder och fel när du surfar på nätet eller arbetar på din webbplats. De flesta av dessa fel är relativt lätta att åtgärda om du förstår varje kods betydelse. Fel 402 är lite mer förvirrande eftersom det fortfarande är en experimentell kod utan någon utbredd implementering.

Om du stöter på ett HTTP 402-fel på nätet så har plattformen eller tjänsten beslutat att implementera koden internt. Traditionellt sett så signalerar 402-fel betalningsmisslyckanden. Andra plattformar kan dock använda 402-status för olika typer av tekniska problem.

Letar du efter en hosting-lösning för e-handel som kan hjälpa dig med tekniska problem? Kolla in Kinsta’s planer för hanterad WooCommerce-hosting och ta bort stressen från att driva din webbutik!