Det kan vara frustrerande och stressande att stöta på fel i HTTP-statuskoden. Detta gäller särskilt när du inte vet vad meddelandet betyder eller vad som orsakar det. Ett av de fel som du kan råka ut för är HTTP 408 Request Timeout.

Du kan lyckligtvis vidta en handfull åtgärder för att felsöka och lösa det här problemet. Allt som krävs är en grundläggande förståelse för vad som kan orsaka HTTP 408-felet. Då kan du implementera lösningar för att åtgärda det.

I det här inlägget så förklarar vi HTTP 408-statuskoden och några vanliga orsaker till felet. Vi går sedan igenom åtta möjliga lösningar för att lösa det. Då sätter vi igång!

Kolla in vår videoguide för att rätta till HTTP 408-felet

Vad HTTP 408-statuskoden är

HTTP-statuskoder anger statusen för en klients begäran. De kan även omdirigera klienter till olika resurser beroende på deras begäran.

Den vanligaste HTTP-statuskoden är 404. Den anger att den begärda resursen inte kunde hittas. Andra vanliga statuskoder är 200 (OK), 400 (Bad Request) och 500 (Internal Server Error).

Statuskoderna är indelade i fem kategorier:

  1. Information: Servern håller fortfarande på att behandla begärandet.
  2. Lyckad: Begärandet slutfördes framgångsrikt.
  3. Omdirigeringar: Klienten ska omdirigeras till en annan resurs.
  4. Klientfel: Det fanns ett fel i begärandet.
  5. Serverfel: Det fanns ett fel på servern.

HTTP 408 hör till kategorin klientfel. Statuskoden meddelar att servern inte fick något snabbt svar från klienten och att servern inte längre har väntat på begärandet. Detta kan hända om klienten tar för lång tid på sig att skicka begärandet eller om servern är för upptagen för att behandla den.

Felet HTTP 408 liknar statuskoden 504 Gateway Timeout. Det förstnämnda kommer dock inte från en gateway eller proxyserver. Det kommer istället direkt från webbservern som klienten är ansluten till.

Vanliga orsaker till felet HTTP 408 Request Timeout

Det finns en handfull möjliga orsaker bakom HTTP 408 request timeout error. Dessa orsaker inkluderar:

  • Nätverksfördröjning
  • Klienterna har fått timeout
  • Servern är för upptagen för att hantera begärandet

Felet 408 Request Timeout innebär att den begäran som du skickade till webbplats-servern tog längre tid än vad servern var beredd att vänta. Detta kan inträffa på grund av tung trafik på internet eller en långsam anslutning från din sida.

Problemet med den här statuskoden är att den både kan uppstå av klient- och serverrelaterade orsaker. Felet 408 kategoriseras visserligen som ett klientfel. Men detta betyder inte nödvändigtvis att problemet kommer från webbläsaren eller enheten. Det är möjligt att servern är felkonfigurerad eller att den inte hanterar begäranden korrekt.

Hur du åtgärdar HTTP 408-felet (8 lösningar)

Nu när vi förstår mer om HTTP 408-statuskoden så ska vi diskutera hur du kan lösa det. Nedan finns åtta möjliga lösningar som du kan använda, uppdelade i två kategorier: klientsidan och serversidan.

Klientsidan

Nedan finns några lösningar på klientsidan som du kan använda för att lösa HTTP 408-felet!

1. Säkerhetskopiera din webbplats

Det första som du bör göra innan du felsöker HTTP 408-felet är att säkerhetskopiera din webbplats. Om något går fel när du försöker åtgärda problemet har du då en fullständig, uppdaterad version av dina filer och din databas.

Det finns flera metoder som du kan använda för att säkerhetskopiera din webbplats. En är det manuella tillvägagångssättet. Denna metod innebär att du använder en SFTP-klient (Secure File Transfer Protocol), exempelvis FileZilla. När du har fått dina SFTP-legitimationsuppgifter från din host och anslutit dig till servern så kan du hämta dina filer från rotkatalogen (mappen public_html ).

Därefter så måste du hämta din databas via phpMyAdmin. Om du är Kinsta-användare så kan du komma åt detta via MyKinsta > Webbplatser > Info:

Avsnittet om tillgång till databasen från MyKinsta
Avsnittet om tillgång till databasen från MyKinsta

Välj sedan Öppna phpMyAdmin för att starta databashanteraren. Välj din webbplats databas i menyn:

Skärmen för Kinsta phpMyAdmin
Skärmen för Kinsta phpMyAdmin

Klicka sedan på Export högst upp på skärmen. Se till att välja SQL under Format och klicka sedan på Go. Din databasfil bör börja laddas ner.
Du kan även använda ett plugin för säkerhetskopiering som UpdraftPlus. När du har installerat och aktiverat pluginet så navigerar du till Inställningar > UpdraftPlus Säkerhetskopior i din WordPress-instrumentpanel och klickar sedan på Säkerhetskopiera Nu:

Säkerhetskopiering av en WordPress-webbplats med UpdraftPlus
Säkerhetskopiering av en WordPress-webbplats med UpdraftPlus

Ett tredje alternativ är att säkerhetskopiera din webbplats via din hosting-leverantör. På Kinsta så kan du se dina befintliga säkerhetskopior genom att logga in på MyKinsta och sedan navigera till fliken Säkerhetskopior:

Fliken MyKinsta Säkerhetskopior
Fliken MyKinsta Säkerhetskopior

Du kan skapa upp till fem manuella säkerhetskopior som lagras automatiskt i två veckor. Vi erbjuder även DevKinsta, ett kostnadsfritt lokalt WordPress-utvecklingsverktyg. Detta kan du använda för att ställa in och säkerhetskopiera din webbplats i en lokal miljö.

Du kan göra detta genom att gå till DevKinsta och välja alternativet Importera från Kinsta. Det kan hända att du måste verifiera dina autentiseringsuppgifter för din hosting-leverantör. Om du väljer din webbplats så sköter DevKinsta resten.

2. Kontrollera webbadressen

En av anledningarna till att du kanske möter felet HTTP 408 är att du helt enkelt har skrivit fel webbadress i webbläsaren. Du bör därför dubbelkolla webbadressen för att se till att du inte gjorde några skrivfel.

Var noga med domännamnet, särskilt om det finns snedstreck eller bindestreck. Försök att skriva in webbadressen på nytt och ladda om sidan. Om felet med timeout-begärandet fortfarande finns kvar så kan du gå vidare till nästa lösning.

3. Granska de senaste databasändringarna

Om du nyligen har gjort några ändringar i din databas så kan de orsaka HTTP 408-felet. Du måste återställa de ändringar som du har gjort för att åtgärda problemet.

Nyligen installerade tillägg eller uppdateringar av databasen kan ha ändrat databasposter som orsakar problem. För att se om detta är fallet så rekommenderar vi att du öppnar din databas (phpMyAdmin). Gå sedan igenom alla tabeller eller poster som nyligen har ändrats manuellt. Om du hittar några, återställ dem till sina ursprungliga tillstånd.

4. Avinstallera tillägg och plugins

Om du adderar tillägg och plugins på din webbplats så kan detta orsaka olika inkompatibilitetsproblem och fel. Detta inkluderar exempelvis HTTP 408-statuskoden. Ett av de enklaste sätten att se om detta är fallet är att inaktivera alla plugins på din webbplats.

Om du har tillgång till din WordPress-instrumentpanel så kan du göra detta genom att navigera till Plugins från administrationsområdet, välja alla installerade plugins och sedan välja Inaktivera från rullgardinsmenyn Massåtgärder. Klicka nu på Tillämpa:

Massinaktivering av WordPress-plugins
Massinaktivering av WordPress-plugins

Om du inte har tillgång till din instrumentpanel så kan du massinaktivera dina tillägg genom att ansluta till din webbplats via SFTP och sedan byta namn på plugins-mappen till något som ”plugins_old”.

Besök din webbplats på nytt. Du kan anta att det var ett plugin som var felet om du inte längre ser felmeddelandet.

Du måste återaktivera varje plugin ett efter ett och kontrollera webbplatsen mellan aktiveringarna. När du ser felmeddelandet igen så måste du avinstallera det tillägget och hitta en ersättare (eller kontakta utvecklaren för mer information).

5. Rulla tillbaka de senaste ändringarna

Har du nyligen gjort några ändringar på din WordPress-webbplats, exempelvis installerat ett nytt plugin eller uppdaterat WordPress-programvaran? Då kan du möta felmeddelandet HTTP 408. Nya verktyg kan ibland leda till konfigurationsproblem. Du kan rulla tillbaka de senaste ändringarna genom att återställa webbplatsen till en tidigare version.

Om du är Kinsta-användare så öppnar du din MyKinsta-instrumentpanel, navigerar sedan till Webbplatser och väljer din webbplats. Därefter så klickar du på Säkerhetskopior.

I listan över säkerhetskopior så hittar du den version som du vill återställa, klickar på Återställa till och väljer sedan Iscensättning eller Live:

Återställning av en WordPress-säkerhetskopia från MyKinsta
Återställning av en WordPress-säkerhetskopia från MyKinsta

Därefter så kan du bekräfta återställningen av säkerhetskopian och klicka på Återställ Säkerhetskopia. När säkerhetskopian är klar så kan du kontrollera om felmeddelandet fortfarande visas.

Serversidan

Om ingen av ovanstående lösningar fungerade så kan HTTP 408-felet orsakas av ett problem på serversidan. Låt oss titta på potentiella lösningar som du kan använda för att lösa det.

6. Kontrollera serverns konfigurationsfiler

Ett sätt att fastställa orsaken till HTTP 408-felet är att kontrollera serverns konfigurationsfiler via SFTP. Processen för att göra detta beror på din serverprogramvara.

Chansen är stor att din server antingen körs med Apache eller Nginx. Om du är Kinsta-användare så är det Nginx som gäller.

Vid nyttjandet av Apache så kan du leta efter .htaccess-filen i rotkatalogen för din webbplats. När du hittar filen så öppnar du den och letar efter följande rader:

  • KeepAliveTimeout
  • RequestReadTimeout

Om du hittar dessa direktiv så kan du kommentera ut dem genom att använda symbolprefixet # före raden. Därefter så kan du spara filen och ladda om sidan i webbläsaren.

Om du är Kinsta-användare så kan du kontrollera din .htaccess-fil genom att öppna din MyKinsta-instrumentpanel och navigera till din webbplats under Webbplatser. Leta upp avsnittet SFTP/SSH för att få dina autentiseringsuppgifter och använd dem sedan för att ansluta till din webbplats via en FTP-klient.

Navigera sedan till mappen public_html och leta upp och öppna.htaccess-filen:

.htaccess-filen i en WordPress-katalog
.htaccess-filen i en WordPress-katalog

Leta efter något av de direktiv som anges ovan. Om du ser någon av dessa regler så kommenterar du ut dem och sparar ändringarna.

7. Granska applikations-loggar

Loggarna på serversidan kan vara ovärderliga när det gäller information om dina applikationer. De kan exempelvis säga vad de gjorde, vilka sidor som begärdes, vilka servrar som de var anslutna till och mycket mer. Om du är Kinsta-användare så kan du kontrollera dina felloggar med hjälp av loggvisaren i MyKinsta.

Använder du inte ett hosting-abonnemang på Kinsta eller tillhandahåller din host inte ett loggningsverktyg? Då kan du infoga följande kod i din wp-config.php-fil:

define( 'WP_DEBUG', true );

define( 'WP_DEBUG_LOG', true );

define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );

Detta aktiverar WordPress felsökningsläge.

Från MyKinsta så navigerar du till Webbplatser > Loggar:

Loggvisaren i MyKinsta
Loggvisaren i MyKinsta

Här hittar du loggvisaren som visar dina felloggar. Du kan klicka på access.log i rullgardinsmenyn. Det är här som du kan hitta alla HTTP-begäranden från din webbplats. Du kan även leta efter alla HTTP 408-begäranden med hjälp av sökfältet.

Om du hittar några fel så kan du använda informationen för att fastställa vilken webbsida som orsakar problemet. Detta kan hjälpa dig att begränsa källan till problemet.

8. Felsökning av appar eller skript

Om du fortfarande möter felet HTTP 408 så är det dags att felsöka din webbplats. Det finns en handfull alternativ som du kan använda för den här processen.

Ett är att använda ett plugin som Query Monitor:

WordPress-pluginet Query Monitor
WordPress-pluginet Query Monitor

Det här kostnadsfria pluginet felsöker din webbplats prestanda och utveckling. Det gör det möjligt för dig att kontrollera databasfrågor, skript, timing med mera.

Ett annat alternativ är att använda ett verktyg för övervakning av applikationsprestanda (APM). Denna programvara hjälper dig att övervaka och optimera prestandan på din webbplats eller applikation.

Om du använder ett APM-verktyg så kan detta hjälpa dig att felsöka din webbplats. Det ger exempelvis insikter om dess prestanda och var eventuella flaskhalsar finns. Denna information kan hjälpa dig att identifiera och åtgärda eventuella problem. Din webbplats kanske exempelvis går långsamt eller har andra prestandaproblem.

Du kan använda vårt Kinsta APM-verktyg. Det är ett skräddarsytt verktyg för prestandaövervakning för WordPress-webbplatser som hjälper dig att identifiera prestandaproblem. Det är även kostnadsfritt för alla webbplatser som hostas av oss.

Du kan komma åt Kinsta APM via din MyKinsta-instrumentpanel genom att navigera till Webbplatser > Kinsta APM:

Verktyget Kinsta APM
Verktyget Kinsta APM

När du har aktiverat APM så kan du använda en mängd olika verktyg och funktioner. Dessa inkluderar diagnostisering av prestandaproblem och övervakning av resultat.

Sammanfattning

HTTP-statuskoder kan ge en mängd information om klient- och serverbegäranden. Vissa av dessa meddelanden är dock tecken på problem, exempelvis felet HTTP 408 Request Timeout.

Som vi diskuterade i det här inlägget så kan källan till problemet vara antingen klient- eller serversidan. För att felsöka och lösa statuskodfelet så bör du granska och återkalla nyligen gjorda ändringar. Kontrollera även din serverkonfigurationsfil och dina applikations-loggar samt felsök dina appar och skript.

Vill du byta till en hosting-leverantör som ger enkel tillgång till programvara för att identifiera, testa och åtgärda problem på din webbplats? Kolla in våra hosting-planer på Kinsta för att få veta mer om våra APM- och utvecklingsverktyg!