Statistik för programvaruteknik: Marknadsandelar, trender och tillväxtmönster

Vi har samlat relevant statistik om programvaruteknik, färska branschrapporter och expertinsikter för att ta reda på varför denna marknad blir allt mer konkurrensutsatt. Utöver detta så tittar vi dessutom på vilka utmaningar som programvaruingenjörer står inför

Programvaruingenjörer och -utvecklare har snabbt blivit några av de mest eftertraktade yrkesgrupperna världen över. Men om programvaruteknik är så efterfrågat, varför är det då så svårt att få ett jobb eller ens en praktikplats inom detta område? Om marknaden är så överbefolkad, varför blir programvaruteknik då dyrare?

För att besvara dessa frågor måste vi förstå det nuvarande läget på marknaden för programvaruteknik, hur den förändras, vad som påverkar den och sedan vart den är på väg.

Viktig statistik och fakta om programvaruteknik

Programvaruutveckling är en delmängd av programvaruteknik. Det är ett paraplybegrepp som omfattar en mängd olika grenar. De viktigaste marknadssegmenten för mjukvaruutveckling är:

 • Produktivitets-programvara
 • Företags-programvara
 • Programvara för systeminfrastruktur
 • Programvaruutveckling

År 2021 nådde den globala mjukvarumarknaden hela 565 miljarder dollar. Det största segmentet är företags-programvara, med beräknade intäkter på 237 miljarder dollar år 2022.

Intäkter från företags-programvara (källa: Statista)
Intäkter från företags-programvara (källa: Statista)

Efterfrågan på programvaru-ingenjörer har fördubblats sedan år 2020. Den negativa effekten av COVID-19-pandemin var ganska kortvarig. Värdet på mjukvarumarknaden förväntas nämligen att fortsätta växa med en årlig tillväxttakt på 6,5 %. Enligt Statista är de fem största mjukvarumarknaderna USA, Tyskland, Japan, Storbritannien och Kina.

Mjukvara tillhandahålls vanligtvis på ett av två sätt:

 • Programvara som en tjänst (SaaS): Denna molnbaserade modell gör det möjligt för slutanvändare att få tillgång till programvara online utan att behöva ladda ner eller uppdatera den. Leverantören ansvarar exempelvis för hosting och underhåll. SaaS-företag använder ofta abonnemangsbaserade, betala efterhand-modeller eller intäktsmodeller för engångsanvändning. För närvarande är Salesforce ett av de största SaaS-företagen.
 • Lösning på plats: I denna traditionella modell för distribuering av programvara installerar och kör slutanvändaren programvaran på sin enhet. Av dataintegritets- och säkerhetsskäl kommer den här modellen dessutom inte att gå ur tiden inom kort. Många företag i starkt reglerade branscher förlitar sig på den. Microsoft är ett bra exempel på en distributör av programvara på plats.

Många programvaruingenjörer börjar sin karriär på SaaS-företag. Branschen blomstrar – delvis på grund av att den senaste pandemin fick många företag att köra på distans och därför öka sina utgifter för molnet.

SaaS-marknaden beräknas nå 208 miljarder dollar år 2023:

SaaS-marknadens tillväxt (källa: Statista)
SaaS-marknadens tillväxt (källa: Statista)

Molnbaserade lösningar är vanligtvis mer skalbara, prisvärda och enhetsoberoende än lokal programvara. Detta förklarar exempelvis varför nästan 70% av teknik- och kommunikationsföretagen anställer för molnrelaterade tjänster.

Men när det gäller jobbmöjligheter är mjukvaruingenjörernas valmöjligheter inte begränsade till rent högteknologiska företag och IT-leverantörer. Många nischade branscher digitaliseras i en rasande fart och har därför ett brådskande behov av mjukvaruarkitekter, utvecklare, analytiker, maskininlärningsingenjörer, cybersäkerhetsexperter och datavetare.

Några av de mest populära branscherna för mjukvaruingenjörskarriärer är exempelvis följande:

 • Finans
 • Hälso- och sjukvård
 • Detaljhandel
 • Säkerhet
 • Forskning
 • Regering och försvar
 • Fordon
 • Spel
 • Utbildning
 • Transport och logistik

Programvaruingenjörer och utvecklare utgör mer än hälften av Glassdoor’s lista över bäst jobb 2022.

Nästan hälften av Glassdoor's bästa jobb är inom programvaruteknik (Källa: Glassdoor)
Nästan hälften av Glassdoor’s bästa jobb är inom programvaruteknik (Källa: Glassdoor)

En mjukvaruingenjör tjänar vanligtvis en ny titel när karriären går framåt. Hierarkin för yrkestitlar varierar från företag till företag. De vanliga karriärnivåerna för programvarutekniker i rangordning är följande:

 1. Personalingenjör
 2. Högre personalingenjör
 3. Förste ingenjör
 4. Utmärkt ingenjör
 5. Ingenjörsassistent

Jobb inom programvaruteknik kan ha mer exotiskt klingande eller lekfulla titlar, som programvaruhandläggare, programvarujedi eller till och med magiker. Det är dock kandidatens färdigheter som avgör vem som passar bra för företaget.

Teknikbranschen utvecklas snabbt, och detta återspeglas exempelvis i landskapet för programvaruteknik. Många mjukvaruingenjörer fokuserar dessutom på en specifik nisch i stället för att få en allmän kunskap. Allt för att få en mer definitiv karriärstege.

Området har nu många lovande underdiscipliner och trender. Exempelvis:

 • Artificiell intelligens kombinerar principerna för systemteknik, programvaruteknik och datavetenskap för att skapa AI-system för att lösa verkliga problem.
 • Molntjänster är leverans på begäran av datortjänster. Det innefattar exempelvis servrar, lagring, databaser, nätverk, programvara och analys. Allt sker via Internet för att erbjuda bättre skalbarhet, fjärrstyrning och potentiella kostnadsbesparingar.
 • Decentralisering förändrar Internets struktur. Decentraliserade infrastrukturer för programvaru-leveranser, nätverk och data-arkitekturer blir allt vanligare tack vare deras smidighet och effektivitet.
 • Mjukvaruteknik för sakernas internet (IoT) fokuserar på integrering av enheter. Allt för att skapa en perfekt blandning av mjukvaru- och hårdvarulösningar för verkliga tillämpningar, exempelvis smarta hem-automatiseringar.
 • Öppen källkod är fritt tillgänglig kod eller programvara som utvecklare kan bygga på. Tillgångar med öppen källkod skapas och underhålls av andra erfarna kodare, och de bidrar till att underlätta samarbete och innovation.
 • Låg kod/ingen kod är en metod för programvaruutveckling som bygger på automatiskt genererad kod. Förespråkare av detta tillvägagångssätt använder visuella verktyg och komponenter för att skriva applikationer i stället för manuell kodning.
 • Cybersäkerhetsteknik är en underdisciplin som exempelvis fokuserar på att analysera hot, skapa och genomföra säkerhetsprotokoll. Den ser dessutom till att programvarukomponenter inte har några sårbarheter.

Nu närmar vi oss svaren på de frågor som ställdes i vår inledning. Trender inom programvaruteknik dyker upp och utvecklas ganska snabbt. Tekniska universitet kan dock inte alltid hålla jämna steg med studenternas efterfrågan. Teknikföretagen behöver visserligen kvalificerad personal i dag. De höga kraven gör dock att de lyckliga studenterna måste därför ha ytterligare några år av erfarenhet för att bli intressanta för de stora företagen.

De bästa verktygen och teknikerna för programvaruingenjörer

Programvaruingenjörer måste kunna flera olika språk, verktyg, ramverk och plattformar för att kunna konkurrera om en ledig tjänst, och om att ens bli anställda.

Låt oss se vilka några av dessa är, och börja med de mest använda programmeringsspråken:

 1. JavaScript
 2. HTML/CSS
 3. Python
 4. SQL
 5. TypeScript
 6. Java
 7. Bash/Shell
 8. C#
 9. C++
 10. PHP

Listan över de språk som ger bäst betalt ser dock ganska annorlunda ut:

 1. Clojure
 2. F#
 3. Elixir
 4. Erlang
 5. Perl
 6. Ruby
 7. Scala
 8. Rust
 9. Go
 10. LISP

Det blir en liknande historia när det gäller de bäst betalda databaserna. Databaserna som används mest har inte hamnat högst upp på listan:

De bäst betalda databaserna (Källa: Stack Overflow)
De bäst betalda databaserna (Källa: Stack Overflow)

De mest använda ramverken för mjukvaruutveckling är:

 1. NET
 2. Numpy
 3. Pandas
 4. Spring
 5. TensorFlow
 6. Flutter
 7. Scikit-learn
 8. React Native
 9. Apache Kafka
 10. Electron

De bäst betalda ramverken är exempelvis Go, Ruby on Rails, Svelte, ASP.NET, Gatsby och React.js, baserat på statistiken över programvaruteknik som sammanställts av Stack Overflow.

Amazon Web Services (AWS) är den mest använda molnplattformen, följt av Google Cloud och därefter Microsoft Azure:

De mest populära molnplattformarna som mjukvaruingenjörer använder (Källa: Stack Overflow)
De mest populära molnplattformarna som mjukvaruingenjörer använder (Källa: Stack Overflow)

Andra grundläggande verktyg som mjukvaruutvecklare använder är exempelvis:

DevKinsta drivs av Docker och håller dina lokala WordPress-webbplatser isolerade och säkra. Den erbjuder exempelvis en lokal miljö för utveckling av WP-teman, plugins och mycket mer. Prova och använd det kostnadsfritt för att designa, utveckla och distribuera WordPress-webbplatser från din lokala maskin utan problem.

Vanliga färdigheter och ansvarsområden för programvaruingenjörer

För att bygga upp de nödvändiga grunderna för programvaruteknik väljer nybörjare vanligtvis ett av följande kandidatprogram:

 • Datorsystemteknik
 • Programvaruteknik och affärsinformatik
 • Programvaruutveckling
 • Datavetenskap
 • Utveckling av programvara för tillämpningar
 • Människocentrerad design och teknik
 • Spelutveckling

Dyrt att bli programvaruingenjör

Att bli programvaruingenjör är också ganska dyrt. Studenterna kan räkna med att betala mellan 37 000 och 91 000 dollar i totala studieavgifter.

Nästan 60% av programvaruutvecklarna erkänner att de har lärt sig att koda från online-resurser, så en relevant examen gör därför inte nödvändigtvis en person redo för jobbet.

Programvaruutvecklare lär sig att koda med hjälp av många resurser (Källa: Stack Overflow)
Programvaruutvecklare lär sig att koda med hjälp av många resurser (Källa: Stack Overflow)

Programvaruutvecklare och ingenjörer har vissa överlappande funktioner och ansvarsområden, men de senare fokuserar på helheten. En mjukvaruutvecklare kan bli mjukvaruingenjör om han eller hon har rätt utbildningsbakgrund och är redo att utveckla eller fördjupa de färdigheter som krävs för jobbet.

En programvaruingenjör är vanligtvis ansvarig för följande:

 • Övervakning av programvaru-utvecklingsprocessen
 • Testning och underhåll av programvara
 • Systemdesign
 • Fastställande av operativ genomförbarhet
 • Installation av programvara
 • Integrering av systemet
 • Felsökning
 • Skapandet och hantering av databastillämpningar
 • Utveckling av teknisk dokumentation, diagram och layouter

Iscensättningsmiljöer hjälper utvecklare att testa och distribuera kod snabbt och säkert. Särskilt Kinsta’s iscensättningsmiljöer för WordPress ger dig en detaljerad kontroll över webbplatsens innehåll och uppdateringar.

Programvaruingenjörer arbetar i större skala än programvaruutvecklare och tar vanligtvis på sig ansvar på högre nivå. Följande mjuka färdigheter är exempelvis obligatoriska för programvaruingenjörer, särskilt för högre positioner:

 • Tidshantering
 • Beredskap för ett livslångt lärande
 • Lagarbete, samarbete och ledarskapsförmåga
 • Kommunikationsförmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Konfliktlösningsförmåga
 • Kreativitet
 • Kompetens inom produkthantering
 • Kritiskt tänkande

En högkvalificerad programvaruingenjör kan få en välbetald roll, exempelvis som molnarkitekt, säkerhetsarkitekt eller dataarkitekt.

Genomsnittliga kostnader för programvaruteknik

År 2021 var den genomsnittliga årslönen för programvaruingenjörer 155 000 dollar. Lönerna på distans för mjukvaruingenjörer ökar i takt med att utländska företag utökar sin räckvidd och börjar konkurrera med den amerikanska marknaden.

Genomsnittslönerna för roller inom mjukvaruutveckling och ingenjörsarbete är:

Genomsnittliga löner för mjukvaruutvecklare (Källa: Stack Overflow)
Genomsnittliga löner för mjukvaruutvecklare (Källa: Stack Overflow)

Det är vanligt att bygga upp projektteam som omfattar minst en senior-utvecklare och en till två juniora utvecklare för att minska kostnaderna samtidigt som kvaliteten bibehålls. Erfarna mjukvaruingenjörer tar exempelvis ofta 400 dollar i timmen eller mer.

Små och medelstora företag kan komma undan med att betala mellan 110 och 220 dollar i timmen för projekt som är mellan 50 000 och 5 miljoner dollar. Offshore- och nearshore-utvecklare kommer troligen att ta mindre betalt. I det fallet kommer saker som kodkvalitet, språkbarriärer och tidsskillnader dock att ifrågasättas.

Intressant nog är en del av anledningen till att kostnaderna för programvaruteknik är så höga att små företag erbjuder programvaruingenjörer attraktiva löner. Företag måste ofta konkurrera med nystartade företag när det gäller att anställa tekniska talanger.

Företagen kan minska sina kostnader för programvaruteknik genom att säkerställa teamets produktivitet och oavbrutet arbetsflöde. Här är de största områdena där mjukvaruingenjörer förlorar tid:

Programvaruingenjörer har ofta betydande tidsförluster (Källa: Retool)
Programvaruingenjörer har ofta betydande tidsförluster (Källa: Retool)

38% av ingenjörerna säger att väntan (exempelvis storskaliga migreringar eller väntan på kodgranskning) äter upp mycket av deras tid. Och 30 % av utvecklarna säger att de skulle föredra att spendera mindre tid på rekrytering och intervjuer.

Programvaruutvecklares demografiska uppgifter och motivationer

I takt med att den globala teknikindustrins tillväxt accelererar väljer fler utvecklare otraditionella utbildningsvägar, exempelvis bootcamps och självstudier. Trots detta har 41% av programvaruutvecklarna i USA en kandidatexamen och 21 % har dessutom en magisterexamen.

I slutet av år 2021 fanns det 24,3 miljoner aktiva programvaru-utvecklare i världen. Medianåldern för programvaru-utvecklare är 43 år, och 61 % av utvecklarna är dessutom yngre än 35 år. Dessa siffror har gradvis minskat i takt med att fler unga yrkesverksamma har kommit in i arbetslivet.

Genomsnittsåldern för mjukvaruutvecklare (källa: Developer Nation)
Genomsnittsåldern för mjukvaruutvecklare (källa: Developer Nation)

Här är de främsta motivationsfaktorerna för programvaruingenjörer och utvecklare:

 • Nya utmaningar
 • En känsla av tillfredsställelse
 • Oändligt lärande
 • Att känna till sitt syfte och värde
 • Känslan av att vara en del av ett globalt tekniskt community
 • Tilltro till den produkt som de arbetar med
 • Att tänja på teknikens gränser

Det är inte de höga lönerna som får studenterna att bestämma sig för att skaffa sig en datavetenskaps-examen – eller åtminstone är det inte bara dessa. Programvaruteknik kan vara ett oerhört spännande och givande arbete.

Höga krav innebär dock också hög press. Två av fem personer som arbetar inom teknikbranschen löper stor risk för utbrändhet, och stress verkar drabba kvinnor särskilt hårt. Till och med seniora yrkesverksamma talar öppet om sina personliga utbrändhetshistorier:

Utbrändhet är allestädes närvarande i teknikbranschen (Källa: Yerbo)
Utbrändhet är allestädes närvarande i teknikbranschen (Källa: Yerbo)

43 % av befolkningen med hög risk för utbrändhet kämpar för att finna tillfredsställelse i att slutföra sina vardagliga uppgifter. Teknikbranschen har några av de högsta uppsägningsfrekvenserna i alla branscher.

Men 83% av programvaruingenjörer och utvecklare säger att de prioriterar sitt mentala och fysiska välbefinnande. Och många yrkesverksamma inom teknikbranschen är nöjda på jobbet.

De flesta mjukvaruutvecklare säger att de är nöjda på jobbet (Källa: Stack Overflow)
De flesta mjukvaruutvecklare säger att de är nöjda på jobbet (Källa: Stack Overflow)

I dag förväntar sig tekniska yrkesutövare att deras arbetsgivare ska uppmuntra deras arbetsglädje genom:

 • En lön som motiverar dem
 • Hälsosam kommunikation och avsaknad av distraktioner
 • Flexibla arbetstider
 • Frekventa incheckningar
 • Tillväxtmöjligheter
 • Minskad arbetsbelastning
 • Positiv och inkluderande arbetskultur
 • Mindre krävande tidsramar
 • Balans mellan arbete och privatliv
 • Erkännande av arbetstagarna
 • Hälso- och sjukvård
 • Kostnadsfria dagar för psykisk hälsa

Många teknikföretag arbetar med mångfald och integration, men de verkliga förändringarna sker långsamt. Programvaruutvecklings-området är fortfarande ganska homogent – enligt Developer Nation är endast 20 % av alla som arbetar inom området kvinnor. Andra källor visar dessutom på ännu lägre siffror.

Ledande tekniska positioner innehas mestadels av män (Källa: Stack Overflow)
Ledande tekniska positioner innehas mestadels av män (Källa: Stack Overflow)

Samma sak gäller för ras och etnicitet. Vi förväntar oss dock att se en ny, mer diversifierad grupp utvecklare komma in i arbetslivet. Detta sker vare den gradvisa demokratiseringen av teknikutbildningen.

I dagsläget identifierar sig 39% av mjukvaruutvecklarna som vita. Vissa källor antyder att denna siffra kan vara ännu högre – så hög som 52%. Jämförelsevis är 33 % av utvecklarna av asiatisk etnicitet och 6,9 % av dem av latinamerikansk etnicitet. Dessa siffror varierar dock beroende på respondenternas kunskaper.

Statistik om programvaruteknik på distans

Enligt undersökningar på LinkedIn arbetar över 50% av programvaruutvecklarna på distans, och 85 % säger att deras organisationer åtminstone delvis arbetar på distans.

En undersökning från år 2022 utförd av Stack Overflow visar följande statistik om fjärrbaserad programvaruteknik:

De flesta programvaruingenjörer arbetar åtminstone delvis på distans (källa: Stack Overflow)
De flesta programvaruingenjörer arbetar åtminstone delvis på distans (källa: Stack Overflow)

Programvaruingenjörer som är redo att arbeta på distans befinner sig i en bättre position – de får 20 % fler intervju-förfrågningar jämfört med sina motsvarigheter som föredrar arbete på plats.

74% av ingenjörerna skulle vilja arbeta på distans 3 dagar i veckan eller mer. Överraskande nog är det vanligare att mindre organisationer har ingenjörer som arbetar på plats. Större organisationer med 10 000+ anställda erbjuder vanligtvis en hybridarbets-modell. Det finns två anledningar till detta:

 • För små företag och nystartade företag är det särskilt viktigt att odla en samarbetskultur och lojalitet, vilket är lättare att göra ansikte mot ansikte.
 • Stora företag har råd med dyra moral-förstärkare och verktyg på enterprise-nivå för sina distansanställda för att mildra effekterna av distans-formatet.

Programvaruingenjörer har olika syn på platsbaserade löner:

Platsbaserade löner för mjukvaruingenjörer.
Bildtext: Programvaruingenjörer har olika perspektiv på lokaliseringsbaserade löner (Källa: Terminal)

68% av ingenjörerna säger att hemarbete förbättrar deras produktivitet och minskar deras stressnivåer. I motsats till vad många tror föredrar äldre generationer av ingenjörer flexibla arbetsformer, medan yngre yrkesverksamma inte har något emot att arbeta på kontor.

Löneöppenhet är särskilt viktigt för ingenjörer som arbetar på distans. Enligt Terminal’s rapport anser 89 procent av de fjärranställda programvaruingenjörerna att teknikföretag bör erbjuda aktierelaterad ersättning.

Att flytta till Silicon Valley för ett jobb som programvarutekniker är inte lika önskvärt som tidigare. Den högsta löneökningen för mjukvaruingenjörer, 9 %, skedde år 2021 i Austin, Texas. Balansen håller på att förändras eftersom teknik-talanger gradvis flyttar till mindre, otrendiga områden med lägre levnadskostnader.

Statistik om outsourcing av programvaruteknik

Den globala marknaden för IT-outsourcing värderades till 526,6 miljarder dollar år 2021. Vissa analytiker räknar dessutom med att den kommer att nå 806,63 miljarder dollar år 2025. Andra har mer blygsamma prognoser och värderar den till 682,3 miljarder dollar år 2027.

Marknaden för IT-outsourcing kan delas in i tre kategorier:

 • Onshore: De outsourcade specialisterna är baserade i samma land.
 • Nearshore: IT-verksamheten är utlagd till ett grannland.
 • Offshore: Outsourcing-destinationerna är belägna utomlands.

Företagen tenderar att lägga ut sin programvaruutveckling och sina tekniska projekt på entreprenad av flera skäl:

 • Att anställa kodare från regioner med höga levnadsomkostnader, som Kalifornien, är för dyrt som standard.
 • Det kräver dessutom mycket ledningsarbete att bygga upp och vägleda ett utvecklarteam.
 • Efterfrågetoppar skapar global brist på teknisk talang, vilket är svårt att övervinna om man bara anställer lokalt.
 • Aggressiv konkurrens om tekniska talanger gör att de bästa utförarna höjer sina priser och är mer selektiva.
 • Leverantörer av IT-tjänster på distans erbjuder en oslagbar stordriftsfördel. Detta sker genom att de kopplar samman organisationer med pålitliga yrkesmän utomlands.

När man tittar på statistik om programvaruteknik är IT-sourcing billigare i 31% av fallen:

Erfarenhet av outsourcingkostnader (Källa: K&C)
Erfarenhet av outsourcingkostnader (Källa: K&C)

Outsourcing stod i genomsnitt för 13,6 % av den totala IT-budgeten år 2021. Omkring 60 % av företag outsourcar nu åtminstone en del av sina applikationsutvecklings-processer.

Outsourcingfrekvens per marknadssektor (Källa: K&C)
Outsourcingfrekvens per marknadssektor (Källa: K&C)

Indien dominerar den globala IT-outsourcingmarknaden. King White, vd för Site Selection Group, en global lokaliserings-rådgivare, är dock övertygad om att Kina snart kommer att överträffa Indien och därför bli en av de mest lukrativa outsourcing-marknaderna i världen.

Andra lukrativa marknader för IT-outsourcing är Israel, Pakistan, Armenien, Malaysia, Vietnam och Östeuropa.

Viktiga slutsatser

Här är vad vi har lärt oss av denna statistik om programvaruteknik:

 1. Marknaden är mer konkurrenskraftig än någonsin, men det råder brist på högkvalificerade och specialiserade yrkesmän.
 2. Företagen behöver mjukvaruingenjörer nu. Som ett resultat skär de ner på kostnaderna genom att anställa topptalanger i stället för att utveckla tekniska ledare internt – vilket är billigare men tar flera år.
 3. Företagen vänder sig till outsourcing eftersom inhemska IT-resurser är dyra och knappa.
 4. Teknikutbildade personer lämnar den slitna mentaliteten och väljer företag som stöder de anställdas psykiska hälsa och erbjuder flexibla arbetsvillkor.
 5. Universitetens långsamma förändringstakt resulterar i färre arbets-förberedda akademiker.
 6. Nya trender och tekniker, exempelvis sakernas internet, skapar spännande och varierande karriärvägar för ingenjörer och utvecklare.
 7. Många programvaruingenjörer och utvecklare förlitar sig mer på online-resurser och kodnings-bootcamps än på traditionell utbildning.
 8. Branschens trender förändras varje år, och arbetsgivare och teknikproffs måste vara flexibla för att vinna loppet.

Sammanfattning

Nu förstår du varför det är svårt att hitta ett jobb eller en praktikplats som programvarutekniker. HR är ute efter de bästa talangerna. Företagen har dessutom inte alltid tid eller tålamod att vårda sina egna yrkesverksamma. Som ett resultat vidmakthålls den nuvarande obalansen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft.

Lyckligtvis kommer situationen att förändras. Den nya generationen utvecklare är på väg in på arbetsmarknaden, och utbudet av kodningsskolor och bootcamps gör dessutom utbildning i programvaruteknik mer tillgänglig för fler människor.

Kolla in våra aktuella lediga tjänster om du letar efter ett spännande och utmanande distansjobb som ingenjör eller utvecklare. Kinsta erbjuder en flexibel arbetsmiljö och en positiv kultur. Vi hjälper dig att hålla kontakten med dina teammedlemmar samtidigt som vi ser till att alla har tillräckligt med tid för att vila och ladda upp. Om du är villig att lära dig och växa med oss, ansök nu!