Verktyg för prestandatestning är avgörande för att optimera programvara, inklusive webbplatser. Varför? Därför att prestandan har en direkt påverkan på användarupplevelse, konverteringar och i slutändan din vinst. Och detta är något som marknaden väl känner till.

År 2019 så var den globala marknadsstorleken för programvarutestning – som prestandatestverktyg är en delmängd av – mer än 40 miljarder dollar och den växer snabbt. Som ett resultat av detta så kan du hitta många verktyg för prestandatestning för att tillgodose olika behov, användningsområden och budgetar.

I den här artikeln så tittar vi på några av de bästa prestandatestverktygen, deras funktioner och fördelar, och hjälper dig att välja de mest lämpliga verktygen för dina behov.

Låt oss börja!

Vad är testning av programvarans prestanda?

Prestandatestning är en typ av programvarutestning som hjälper dig att fastställa en programvaras prestanda. Det kan exempelvis handla om hastighet, svarstid, skalbarhet, resursanvändning och stabilitet under en viss arbetsbelastning.

Kinsta APM är ett inbyggt prestandatestnings-verktyg för Kinsta-klienter
Kinsta APM är ett inbyggt prestandatestnings-verktyg för Kinsta-klienter

Målet med prestandatestning är att identifiera alla prestanda-flaskhalsar i en applikation.

6 vanliga typer av prestandatestning

Det finns sex huvudtyper av prestandatestning:

1. Belastningstestning

Belastningstestning fastställer hur programvaran fungerar när arbetsbelastningen ökar under en viss tid. Denna arbetsbelastning kan vara samtidiga användare, antalet transaktioner, programvarans beteende osv.

Syftet är att observera svarstiden, genomströmningshastigheten, resursutnyttjandet med mera. Genom att identifiera eventuella flaskhalsar i prestanda i dessa attribut så kan du felsöka dem innan du lanserar applikationen. Som ett resultat så säkerställer du en bättre slutanvändarupplevelse.

Tack vare belastningstestning så kan utvecklare förstå hur många samtidiga användare som en programvaruapplikation kan hantera vid en viss tidpunkt.

2. Testning av uthållighet

Med uthållighetstestning, även kallad ”soak testing”, utvärderas programvarans prestanda under en längre period med en regelbunden, fast arbetsbelastning. Med andra ord så avgörs det hur länge programvaran kan uthärda en konstant arbetsbelastning för att erbjuda en långsiktig hållbarhet.

Under denna testning så övervakar test-teamen KPI: er som minnesläckor, minnesanvändning, minnesbrist med mera. Uthållighetstestning analyserar även svarstider och genomströmning efter långvarig användning för att visa om dessa mätvärden är konsekventa eller inte.

3. Stresstestning

Stresstestning mäter programvarans prestanda utanför de normala arbetsparametrarna. Detta innebär att programvaran utsätts för högre trafikbelastning (fler användare, transaktioner osv.) för att hjälpa utvecklarna att lära sig hur väl som programvaran presterar över sina kapacitetsgränser.

Målet med denna testning är att fastställa programvarans stabilitet. Det hjälper dig att förstå vid vilken punkt som programvaran misslyckas och hur den återhämtar sig från felet. Den belastar hårdvaruresurser som CPU, minne, diskutrymme osv. för att mäta applikationens brytpunkt baserat på resursutnyttjande.

Exempel: Företag utför stresstester före vissa större evenemang som Black Friday för att kontrollera prestandan hos sina e-handelsapplikationer.

4. Topp-testning

Topp-testning är en typ av stresstestning som mäter programvarans prestanda under en betydande och plötslig ”topp” eller ökande arbetsbelastning, t.ex. simulerade användare. Det visar om programvaran kan hantera den plötsliga ökningen av arbetsbelastningen upprepade gånger och snabbt.

5. Volymtestning

Under utvecklingsfasen så används endast en liten mängd data för att testa koden. Volymtestning (även kallad ”flood testing”) testar hur effektiv programvaran är när den utsätts för stora datamängder. Man kontrollerar dataförlust, systemets svarstid, tillförlitligheten i datalagringen med mera.

6. Testning av skalbarhet

Skalbarhetstestning mäter hur effektiv programvaran är när det gäller att hantera en ökande mängd arbetsbelastning. Testet talar om hur den beter sig när du skalar upp eller ner programvarans prestanda-attribut.

Du kan utföra skalbarhetstestning genom att lägga till datavolym eller användare gradvis medan du övervakar programvarans prestanda.

Fördelar med prestandatester

Enligt en rapport som publicerades i mars år 2019 så drabbades Facebook av ett katastrofalt strömavbrott och förlorade cirka 90 miljoner dollar i intäkter. På samma sätt så resulterade App Stores driftstopp i 25 miljoner dollar i förluster, enligt en annan rapport från mars 2015.

Trots att de har en robust IT-infrastruktur och säkerhet så drabbades dessa teknikjättar av enorma förluster. Detta bevisar hur avgörande prestandatestning är för dina applikationer. Det säkerställer att alla funktioner, egenskaper och system fungerar optimalt för att erbjuda en bättre användarupplevelse.

Låt oss nu diskutera några fördelar med prestandatestning.

1. Mät programvarans hastighet, stabilitet och noggrannhet

Hastighet, stabilitet och noggrannhet är några av de viktigaste attributen för programvarans prestanda. Genom att testa din programvara för dessa aspekter kan du därför övervaka hur programvaran beter sig under tryck. Som ett resultat så får du viktig information om hur den kan hantera skalbarhet.

Genom att titta på testresultaten kan utvecklare lära sig vilka ändringar som de måste införliva i programvaran för att övervinna de negativa punkterna och göra den mer effektiv.

2. Validera programvarans grundläggande funktioner

Din programvaras framgång beror på hur stark dess grund är. Genom att mäta prestandan hos programvarans grundläggande egenskaper och funktioner så kan du fatta välgrundade beslut. Som ett resultat så kan du planera din affärsstrategi utifrån programvarans inställning.

Du kan använda resultaten av prestandatestningen i dina forsknings- och utvecklingsavdelningar. Efter detta så kan du samla dina resurser i enlighet med detta för att förbättra programvarans prestanda och produktutbud.

3. Identifiera problem och åtgärda dem

Prestandatestning ger dig information om de viktigaste problemen som du kan åtgärda innan du lanserar din webbplats eller app. Detta innebär att du snabbt kan lösa alla identifierade problem och koncentrera dig på att förbättra dess teknik. Då slipper du bekämpa problemen efter lanseringen.

4. Förbättra programvarans belastnings- och optimeringskapacitet

Med prestandatestning så kan du hantera volym och belastningskapacitet på ett bättre sätt. Du kan även optimera din programvara på ett sådant sätt att den klarar av ett stort antal samtidiga användare. Den kommer även att upptäcka skalbarhetsproblem som du kan åtgärda så snart som möjligt och låta testarna skräddarsy kapaciteten för att hantera höga krav.

5. Förbättra kodkvaliteten och programvarans funktionalitet

När du kan upptäcka problemen i din programvara så kan du eliminera dem snabbt. Som ett resultat av detta kan dina utvecklare upprätthålla kvalitetskod och förbättra applikationens funktionalitet. De kan sedan leverera den förväntade hastigheten, tillförlitligheten, skalbarheten och stabiliteten.

6. Uppfyll användarnas förväntningar

Dina kunder kommer inte att gilla en långsam, klumpig programvara som tar död på deras tid och irriterar dem. De förväntar sig att den ska laddas snabbt – inom 2 till 3 sekunder – och fungera smidigt, utan förvirring. Det första intrycket av din programvara är avgörande för om användarna vill fortsätta att använda den eller om de vill avinstallera den.

Prestandatester hjälper dig att uppfylla de önskade mjukvaruegenskaperna och gör att användarna gärna fortsätter att använda din programvara. Detta ökar dina intäkter.

Bonustips: Prestandatestning görs bäst strax efter att du har gjort koden tillgänglig. Detta hjälper utvecklarna att få feedback i realtid för att åtgärda problem så tidigt som möjligt.

Processen för prestandatestning

Målet med prestandatestning är detsamma för alla programvaror, även om metodiken kan variera lite. Så här ser en typisk prestandatestnings-process ut:

 • Val av testmiljö: Välj först testmiljö, verktyg för prestandatestning och produktionsmiljö. Välj lämplig programvara, maskinvara, nätverkskonfiguration osv. som ska användas för testet.
 • Identifiera prestandamätare: Identifiera sedan prestandamätare för programvara. Det handlar exempelvis om svarstid, genomströmning, transaktioner, belastningstid och resursfördelning som CPU, minne och diskutrymme.
 • Planera testet: Identifiera testscenarier som täcker användarens variabilitet, målparametrar och testdata. Detta kommer att hjälpa dig att planera och utforma några modeller av dina prestandatester.
 • Konfigurera den valda testmiljön: Organisera elementen i din testmiljö utöver de verktyg för prestandatestning som du behöver för olika testområden. Om du exempelvis vill testa din webbplats prestanda så kan prestandatestverktyg som Kinsta APM vara till hjälp.
 • Genomföra testdesignen: Skapa prestandatestet beroende på testdesignen. Detta hjälper teamet att hålla sig på rätt spår under hela testprocessen i stället för att bli förvirrat.
 • Utföra prestandatestning: Nu kan du starta testet. När det körs så ska du övervaka testet och samla in de resulterande uppgifterna så att dina utvecklare kan använda dem för att förbättra programvarans prestanda.
 • Analysera, rapportera och testa på nytt: När du har testresultaten i handen så kan du analysera uppgifterna och planera vad du behöver för att lösa de framhävda problemen. Slutligen så ska du felsöka problemen och utföra prestandatestningen igen för att spåra förbättringarna. Fortsätt att testa på nytt tills du har löst alla problem som upptäcks.

Låt oss nu titta på några av marknadens bästa verktyg för prestandatestning.

De 26 bästa verktygen för prestandatestning

Vi har samlat marknadens bästa verktyg för prestandatestning för att hjälpa dig att avgöra vilka som kan fungera för dina unika testkrav.

1. Kinsta APM

Kinsta APM
Kinsta APM

Behöver du en problemfri lösning för prestandaövervakning för din WordPress-webbplats? Prova Kinsta APM. Den är utformad för att du ska kunna hitta och lösa prestandaproblem på dina Kinsta-hostade webbplatser. Med ett enkelt och lättanvänt användargränssnitt så passar Kinsta APM för alla, oavsett om de är nybörjare eller experter. Den finns dessutom tillgänglig på 10 språk under MyKinsta.

Kinsta APM ger insikter om långsamma PHP-transaktioner, externa förfrågningar, MySQL-förfrågningar med mera. Du kan felsöka databasfrågor, icke-optimerade teman eller plugins och längre API-anrop och externa URL-förfrågningar. Du kan även identifiera de långsammaste och genomsnittliga transaktionerna.

Detta är till hjälp för alla, från agenturer och ägare av e-handelswebbplatser till utvecklare. Verktyget hjälper dem att hitta och felsöka prestandaproblem snabbt och minskar samtidigt deras utgifter för kostsamma APM-verktyg.

Funktioner och fördelar:

 • Kundsupportteam: Med över tio års erfarenhet så löser Kinsta’s erfarna kundsupportteam alla dina webbplatsproblem med tillgänglighet dygnet runt och 100 % lösningsgrad. Du kan chatta med dem direkt via MyKinsta och få omedelbara svar.
 • Prissättning: Verktyget är kostnadsfritt för alla webbplatser som Kinsta hostar, oavsett vilken plan som du har valt. Du kan även boka en live-demo för att testa prestandan själv.

2. WebLOAD

WebLOAD
WebLOAD

WebLOAD från RadView, som släpptes 1997, är ett verktyg för prestanda- och belastningstestning för din programvara. Det hjälper dig att skala din verksamhet. Du får tillgång till funktioner som testning av prestanda, integritet och skalbarhet.

Det här verktyget på enterprise-nivå kan simulera tusentals användare samtidigt så att du kan testa tung trafikbelastning och rapportera om svaga punkter, begränsningar och flaskhalsar i din applikation.

Använd WebLOAD för belastningstestning av webbplatser, kontinuerlig testning, belastningstestning av moln med mera. Verktyget kan generera belastning från molnet eller lokala maskiner och erbjuder en integrerad utvecklingsmiljö (IDE) för att visuellt spela in, redigera och felsöka testskript.

Dess proxy-baserade inspelare registrerar även dina HTTP-aktiviteter och genererar tester i JavaScript. Du kan även redigera eller förbättra det med hjälp av flera verktyg i IDE. WebLOAD erbjuder analysrapporter för prestandadata som hjälper användarna att identifiera flaskhalsar.

Funktioner och fördelar

 • Korrelation: Korrelerar dynamiska värden automatiskt, t.ex. sessions-ID. Det gör det även möjligt att utföra skript med olika virtuella klienter.
 • Protokollstöd: Stöd för HTTPS, HTTP och XML.
 • Integrering: Integrerar med verktyg som Selenium, Jenkins osv.
 • Kundsupport: Du kan nå dem via telefonsamtal, fax eller kontaktformulär.
 • Prissättning: Det finns ett kostnadsfritt tillgängligt testalternativ för upp till 50 användare. Kontakta deras team för att få en offert.

3. Apache JMeter

Apache JMeter
Apache JMeter

Nästa på listan är ett känt verktyg för belastningstestning: Apache JMeter. Apache JMeter hjälper dig att mäta och analysera programvarans prestanda. Det är ett verktyg med öppen källkod som är baserat på Java. Folk använder det främst för att testa webbapplikationers prestanda, men det används även i andra tjänster.

Det kan testa prestandan för både dynamiska och statiska resurser samt dynamiska webbappar. Du kan dessutom använda det för att simulera tunga belastningar över en server, ett nätverk/objekt eller en grupp av olika servrar. Som ett resultat så kan du testa dess styrka och analysera den totala prestandan under varierande belastningstyper.

Verktyget är lätt att använda och kräver ingen sofistikerad infrastruktur för testning. Det är dessutom kompatibelt med många laddningsinjektorer som kan hanteras med en kontrollerare. Det har dessutom ett användarvänligt GUI som kräver mindre skriptning jämfört med andra verktyg för belastningstestning. Dess enkla grafer och diagram räcker för att analysera primär belastningsrelaterad data och statistik över resursutnyttjande.

Dess fullt utrustade IDE gör det möjligt att snabbare skapa, spela in och felsöka tester. JMeter stöder CLI för att ladda prestandatestet från ett operativsystem som är kompatibelt med Java, inklusive Linux, Mac OSX, Windows osv.

Funktioner och fördelar

 • Stöd för protokoll: HTTPS, HTTP, SAOP, XML, FTP osv.
 • Teknik som stöds: PHP, NodeJS, ASP.NET, databas, MOM, LDAP, Java-objekt, TCP osv.
 • Korrelation: Erbjuder en enkel korrelation och låter dig extrahera data från de bästa svarsformaten som HTML, XML, JSON osv.
 • Utvidgbarhet: Det är mycket utbyggbart och fungerar med pluggbara prover, skriptbara prover som Groovy, pluggbara timers, datavisualisering och analys plugins med mera.
 • Integration: Integreras med bibliotek med öppen källkod som Jenkins, Gradle, Maven osv.
 • Kundsupport: De har en stort community av utvecklare och bidragsgivare som du kan interagera med. De har även underhållna handledningar så att du kan förstå verktyget bättre.
 • Prissättning: JMeter är kostnadsfritt och har öppen källkod.

4. LoadNinja

LoadNinja
LoadNinja

Skapa dina belastningstester och kör dem snabbt med LoadNinja från SmartBear. Detta hjälper dig att diagnostisera problem med app-prestanda med mycket exakta och användbara data. Det ger resultat som är lätta att läsa och kräver ingen omfattande programmering.

Det här verktyget hjälper produktteam, testare och ingenjörer att fokusera på att bygga sin mjukvara som skalar samtidigt som de spenderar mindre tid på att skapa testskript.

Med LoadNinja så kan du registrera interaktioner på klientsidan, identifiera prestandaproblem snabbt och felsöka i realtid utan att offra testkvaliteten. Du kan eliminera arbete med skriptskrubbning, översättning och dynamisk korrelation. Med sin TrueLoad-teknikså kan du även testa den faktiska slutanvändarupplevelsen i flera webbläsare för att spara mer än 60 % av dina ansträngningar. Det är mycket effektivt och exakt vid inspelning av belastningstester, och spelar upp dem omedelbart utan att det behövs någon kodning.

Analysera data om programvarans prestanda, t.ex. streptider, asynkrona anrop, bearbetade resurser och navigeringstider i ditt webbgränssnitt. Diagnostisera sedan problem med hjälp av en assistent för maskininlärning.

Utför kontinuerlig testning av programvarans prestanda, gå snabbare fram med kvalitet och testtäckning och automatisera testerna. Det krävs ingen installation eller underhåll eftersom tjänsten är molnbaserad.

Obs: SmartBear erbjöd tidigare ett liknande erbjudande som hette LoadComplete. Även om det fortfarande går att använda har det inte uppdaterats sedan 2019. Vi rekommenderar att du undviker det.

Funktioner och fördelar

 • Integrering: Automatiserade tester genom användning av deras anpassade CI/CD-plugins eller REST API.
 • Kundsupport: Du kan vända dig till LoadNinjas användargrupp för att hitta svar eller gå igenom deras omfattande dokumentation och vanliga frågor.
 • Prissättning: Ingångspriset för det här verktyget är 1 439 dollar/år för 100 virtuella användare och 100 belastningstimmar.

5. Loadero

Loadero
Loadero

Loadero är ett molnbaserat verktyg för prestanda- och belastningstester som gör att du kan skapa snabbare prestandatester och hitta systemproblem på ett effektivt sätt.

Du kan använda Selenium, skriva testskript i Java, JavaScript eller Python för att utföra storskaliga belastningstester eller prestandatester. Du kan även spela in webbsessioner för att utföra felsökning. Konfigurera testet genom att lägga till testanvändare, tassning, webbläsare, plats, förfalskade dataflöden, nätverksförhållanden med mera.

Med Loadero saå kan du ställa in flera nätverksinställningar och testa din programvara i olika nätverksförhållanden. Loaderos molninfrastruktur erbjuder en bättre skalbarhet utan att du behöver oroa dig för underhåll.

Det här prestandatestverktyget hjälper dig även att upptäcka systembegränsningar. Det erbjuder omfattande prestandatestrapporter, maskinstatistik, belastningstider, skärmdumpar och inspelningar. Dessutom så har Loadero inbyggda valideringar för att exekvera påståenden automatiskt efter avslutad testkörning.

Funktioner och fördelar

 • Stöd för webbläsare: Loadero stöder de fem senaste versionerna av Google Chrome tillsammans med Mozilla Firefox.
 • Återanvändbara testkoder: Det låter dig använda den befintliga testuppställningen för att köra belastningstestning.
 • Konstgjorda medier: Du kan införliva konstgjorda medieflöden och simulera mikrofon- och webbkamerainmatningar.
 • Världsomfattande täckning: Utför tester från någon av deras 12 globala platser.
 • Prissättning: Det kostar 250 dollar/månad enligt betala efterhand-modellen.

6. SmartMeter.io

SmartMeter.io
SmartMeter.io

Om du letar efter ett verktyg för prestandatestning på enterprise-nivå så är SmartMeter ett bra alternativ. Det har de bästa funktionerna och egenskaperna i sin klass och är tillgängligt till överkomliga priser. Med det här verktyget så kan du enkelt skapa testområden med hjälp av den inbäddade webbläsaren.

Du kan enkelt lägga till testning i proceduren för kontinuerlig integrering genom att analysera acceptansparametrar. Detta inkluderar exempelvis maximal svarstid, fel och genomströmning för att automatiskt fastställa testets framgång.

SmartMeter ger dig avancerade, djupgående rapporter, levande testresultat med grafiska jämförelser, trendanalyser osv. för att finjustera programvarans prestanda.

Funktioner och fördelar

 • Kompatibilitet med JMeter: SmartMeter är kompatibelt med JMeter för att erbjuda dig alla de funktioner som du älskar i detta verktyg och för att fullända dina tester.
 • Distribuerad belastningstestning: Skapa otaliga virtuella användare från olika globala platser med hjälp av belastningsgeneratorer.
 • Prissättning: Det är ett av de bästa alternativen för den som vill ha en billig lösning.

7. StormForge

StormForge
StormForge

Med StormForge så kan du utföra automatiserade belastningstester av dina appar för prestanda och skalbarhet direkt i CI/CD-arbetsflödet. Detta kan göras för en överkomlig kostnad. Det hjälper dig att öka applikationens drifttid, genomströmning, minska latens och applikationsfel och skala till fler användare.

Verktyget ger alla dessa möjligheter med färre resurser, utan manuell process, med miljömässig hållbarhet. Som ett resultat så kan du minska dina månatliga räkningar i molnet. Du kan fånga verklig produktionstrafik och se till att testet ger autentiska trafikmönster.

Det fungerar i en modell med öppen arbetsbelastning, simulerar verkliga scenarier exakt och skapar en bättre detektering av fel.

Med StormForge så kan du även minimera problem och förbättra slutanvändarens upplevelse. Du kan säkerställa appens prestanda under belastning och uppfylla SLA: er. Det erbjuds omfattande analyser och rapporter som hjälper till att tolka och jämföra resultat på ett enkelt sätt.

Funktioner och fördelar

 • Repeterbar: Använd prestandatestning som kod i din CI/CD-pipeline.
 • Moln-inbyggt: Fungerar bra på Kubernetes.
 • Programmeringsspråk som stöds: Det inkluderar Java, Nginx, Go och Python.
 • Integrering: Den integreras felfritt med ditt ekosystem av molnleverantörer (AWS, DigitalOcean, GCP, IBM, Azure), övervakningsverktyg (Prometheus, Dynatrace, Datadog, New Relic och Circonus), DevOps-verktyg (Jenkins, Puppet, Chef och Rancher Labs).
 • Prissättning: Det finns en kostnadsfri nivå för tre tester/månad, medan betalda planer börjar på 150 dollar/månad per app.

8. LoadView

LoadView
LoadView

Ge ditt IT-team möjlighet att utföra stresstester på dina webbplatser, API: er och webbapplikationer med tusentals samtidiga anslutningar i verkliga webbläsare med hjälp av LoadViews plattform på enterprise-nivå.

LoadView utnyttjar AWS och Azure för att hantera sitt molnnätverk. Som ett resultat så kan du utforma flera tester, även för komplexa appar. Du kan definiera användare, varaktighet och beteenden med hjälp av olika scenarier. Det går även att simulera användare virtuellt med laddningsinjektorer från 30 globala platser i USA, Sydamerika, Kanada, APAC och Europa.

Verktyget erbjuder tre belastningskurvor, Load Step-kurva, Dynamic Adjustable-kurva och Goal-based-kurva, för att kontrollera trafiktoppar, skalbarhet och infrastrukturgränser.

Funktioner och fördelar

 • Avancerad brandvägg: Kör tester bakom en brandvägg. LoadView erbjuder dedikerade IP: er som du kan tillåta och konfigurera.
 • Videoinspelning: Fånga webbplatsens eller appens rendering med videoinspelning för bättre analys och granskning.
 • Andra funktioner: Referensservrar, detaljerade vattenfallsdiagram, dynamiska variabler och kontrollerare för laddningsinjektor.
 • Prissättning: Börjar på 199 dollar/månad för 1 000 samtidiga användare.

9. NeoLoad

NeoLoad
NeoLoad

NeoLoad är ett verktyg för kontinuerlig prestandatestning för att automatisera belastningstestning av applikationer och API: er. Det erbjuder en intuitiv design och underhåll av tester och erbjuder en realistisk simulering av användarbeteende.

Det förenklar testskapande med villkor, slingor och dra och släpp-kontrollerare med en robust kodlös design. För avancerade fall så kan du använda JavaScript. Det använder ett YAML-baserat format som är människoläsbart och domänspecifikt.

NeoLoad ger dig detaljerade rapporter efter avslutad testning och låter dig utföra infrastrukturövervakning. Du kan även integrera APM för att få bättre analyser och validera builds med automatiska SLA: er.

Funktioner och fördelar

 • Teknik som stöds: Det stöder webbramverk och protokoll som HTML, Angular, HTTP/2, WebSocket osv. Verktyget stöder även paketerade appar som Salesforce, SAP, Oracle, IBM osv.
 • Avancerad korrelation: Korrelerar dynamiska parametrar med automatisk hantering och upptäcker appspecifika parametrar tillsammans med fördefinierade regler som .Net, Siebel, JSF osv.
 • Integrering: SOAP/REST-stöd, Selenium, Tricentis Tosca, Dynatrace, Azure, Jenkins, Git osv.
 • Prissättning: Kontakta dem för en anpassad plan.

10. LoadUI Pro

LoadUI Pro
LoadUI Pro

Du kan belastningstesta dina SOAP- och REST-API: er, mikrotjänster och databaser med hjälp av LoadUI Pro. Det är en del av SmartBears ReadyAPI-erbjudande. Som ett resultat så kan du kontrollera skalbarheten och hastigheten hos dina API: er och förhandsgranska deras prestanda. Det släpptes år 2011 och är skrivet i Java, Groovy och JavaFX.

Dess standardversion har öppen källkod, men Pro-versionen kommer från SmartBear. Glöm underhåll eller att investera för mycket. LoadUI Pro är nämligen ett helt molnbaserat verktyg för prestandatestning.

Förutom dessa funktioner så erbjuder LoadUI Pro parallell belastningstestning, belastningstestning av slutpunkter, isolerad belastningstestning, serverövervakning och mycket mer. Du kan dessutom lägga till fler funktioner vid körning med hjälp av plugins från tredje part.

Funktioner och fördelar

 • Kompatibilitet: Fungerar med Mac OS, Windows och Linux.
 • Återanvändning av test: Du kan återanvända funktionella tester som redan finns i dina pipelines för att spara tid.
 • Integrering: Integreras med SoapUI, ett verktyg för funktionella tester.
 • Prissättning: Börjar vid 4 999 dollar/år.

11. Silk Performer

Silk Performer
Silk Performer

Utför kraftfulla och realistiska stress- och belastningstester med Silk Performer för dina mobilappar, webbappar och företagsappar. Det pekar ut orsaker och platser för problem och säkerställer att serverns och applikationernas drifttid är hög under toppbelastning.

Skapa en bättre användarupplevelse med designskript som hjälper till att avslöja problem. Du kan även nyttja end-to-end-diagnostik för att upptäcka, övervaka, lösa och isolera problem. Det har anpassningsbara rapporter så att du kan generera grafer och rapporter och anpassa dem efter dina önskemål.

Med molnskalbarhet så kan du simulera toppbelastning av alla storlekar utan ansträngning. Du kan även genomföra snabbare tester genom att återanvända befintliga prestandatester och köra dem i olika scenarier utan att ändra skript.

Silk Performer har tre komponenter, nämligen Performance Explorer, True Log Explorer och Workbench. Det erbjuder inbyggda VPN-tjänster som gör att du kan testa och lösa internetbaserade appar under hög belastning.

Andra viktiga funktioner i Silk Performer inkluderar användarvänlig parametrering och korrelation, Agent Health Control, resurshantering, integrerad serverövervakning, versionskontroller med mera.

Micro Focus erbjuder även ett annat projektbaserat verktyg för belastnings- och prestandatestning som heter LoadRunner. Det testar applikationer och mäter systemets prestanda och beteende under belastning. Genom att simulera tusentals samtidiga användare så kan du registrera och analysera applikationens prestanda.

Funktioner och fördelar

 • Protokoll som stöds: HTTPS, HTTP, HTML, SMTP, POP, TCP, IP, FTP, .NET, SOAP, XML, LDAP med mera.
 • Globala platser: Utför tester från mer än 50 internationella platser.
 • Teknik som stöds: Google Cloud Platform, Azure och AWS.
 • Prissättning: Kontakta dem för en offert. En kostnadsfri provperiod är också tillgänglig.

12. AppLoader

AppLoader
AppLoader

AppLoader från Automai är ett automatiserat prestandaverktyg utan kodning eller installationer på dina appservrar/VDI. Med det här frontend-verktyget så kan du se den faktiska appprestandan. Detta sker med hjälp av robotar som får tillgång till dina appar i stor skala med hjälp av skrivbords-GUI.

AppLoader befriar dig från protokollbegränsningar och låter dig testa de saker du vill. Skapa enkelt anpassade arbetsflöden med hjälp av konserverade skript och inloggningstid och definiera arbetsflöden som passar din arbetsbelastning.

Du kan utföra testning genom att bygga automatiserade testfall på en minut och använda de kodfria skript som verktyget genererar. Du kan sedan spela upp och se roboten som navigerar i processen och lägga till eller redigera logik i dina fall när som helst. Testprocesserna involverar flera appar genom åtkomstpunkter, och du behöver inga plugins eller API: er.

Visa skärmdumpar snabbt när testet misslyckas för att upptäcka orsaken och lösa problemen. Du kan dessutom se de övergripande prestandamätningarna och uppkörningstiderna i en enda instrumentpanel.

AppLoader erbjuder ett enkelt underhåll och du kan återanvända dess befintliga komponenter, sektioner och scenarier. Du kan om bilder, redigera linjeåtgärder om det behövs och ändra skriptsektioner för att möta ändringar och uppgraderingar av applikationer.

Funktioner och fördelar

 • Robot-automation: Med robot-automation för testning behöver du inte installera något över dina app-servrar eller VDI: er.
 • Användarvänliga testscenarier: Visa scenario-komponenter i en överblick och hitta åtgärder, definiera transaktioner när som helst och mycket mer.
 • Prissättning: Berätta om dina krav för att få en offert. En kostnadsfri provperiod finns tillgänglig, tillsammans med en demo.

13. Gatling

Gatling
Gatling

Gatling, som lanserades år 2012 och är skrivet i Scala, är ett verktyg för prestanda- och belastningstestning. Det är främst till för webbtjänster och applikationer med öppen källkod. Det låter dig undvika krascher genom att förutse dem. Det upptäcker även långsamma svarstider och problem tidigt för att förbättra tiden till marknaden, förbättra användarupplevelsen och boosta din verksamhet.

Med Gatlings kodlänkskripter så kan du enkelt underhålla testscenarier och automatisera dem. Det är byggt för kontinuerliga belastningstester och kan enkelt integreras med din utvecklingspipeline. Den innehåller även en webb-inspelare.

Funktioner och fördelar

 • Läsbart DSL: Deras domänspecifika språk (DSL) gör det lätt för alla att läsa testscenarier.
 • Analys: Simulera enkelt tusentals användarförfrågningar/sekund och uppnå mycket exakta mätvärden som du kan visa i en färgstark och dynamisk rapport.
 • Prissättning: Kostnadsfritt.

Förutom ett verktyg med öppen källkod så erbjuder Gatling även ett kommersiellt verktyg. Det heter Gatling Frontline och har avancerade funktioner och mätvärden för testautomatisering och integreringar. Dess lokalplan kostar 485 dollar/månad, medan molnplanen börjar från 3 dollar/timme

14. BlazeMeter

BlazeMeter
BlazeMeter

BlazeMeter är ett företagsklart verktyg för belastningstestning som grundades 2011 och som gör det möjligt att utföra belastningstestning. Det tilldelades Gartner peer insights Customers’ Choice 2020 för Software Test Automation.

Med dess intuitiva användargränssnitt så kan du skapa belastningstester eller återanvända befintliga skript för att köra dem i dina kontinuerliga test-pipelines. Du kan simulera tusentals virtuella användare från 56 globala platser genom att utnyttja deras verktygskedja med öppen källkod. Du kan dessutom kontrollera ankomsthastigheter, träffar/sek. och trådar i realtid.

BlazeMeter ger dig detaljerade rapporter för att visa historiska trender och förbättra programvarans prestanda. Du får mock-tjänster för att visualisera hela ditt system, simulera långsam nätverkslatens och långsamma svar. Allt för att säkerställa programvarans prestanda och kvalitet.

Funktioner och fördelar

 • 360-graders API-testning: Övervaka API: er snabbt med klarhet om kodhälsa för att säkerställa att innehåll och struktur för API-anrop returnerar data som förväntat.
 • Integrering: Integreras med Apache JMeter, Taurus, Gatling, Selenium med flera.
 • Prissättning: Det finns en kostnadsfri plan som är tillgänglig för 50 samtidiga användare och tio tester. Betalda planer börjar på 99/månad för 1000 samtidiga användare och 200 tester/år.

15. Rational Performance Tester

Rational Performance Tester
Rational Performance Tester

Som namnet antyder så är Rational Performance Tester från IBM ett automatiserat verktyg för prestandatestning av server- och webbaserade applikationer. Det validerar applikationerna, upptäcker flaskhalsar i prestandan och hjälper till att minska belastningstesterna.

Med Rational Performance Tester så kan du utföra en fullständig miljöanalys genom att identifiera orsaker till långsammare J2EE-gränssnitt och appar. Detta sker med hjälp av produkter från IBM Tivoli. Med detta avancerade testverktyg så kan du skapa testskript utan kodning för att minska komplexiteten och spara tid. Du kan dessutom visa testdetaljer genom att komma åt textredigeraren.

Du kan utföra grundorsaks-analyser med Rational Performance Tester. Som ett resultat av detta så kan du identifiera flaskhalsar i applikationsskiktet och källkoden och spåra aktiviteter från sekvensdiagram och visa resursstatistik.

Funktioner och fördelar

 • Teknik som stöds: HTTP, SIP, SAP, Citrix, Siebel, TCP Socket med flera. Verktyget har en grafisk testplanerare och erbjuder en automatiserad hantering av datarelationer.
 • Rapportering i realtid: Få genomströmnings- och prestandarapporter i realtid, ställ in konfigurations- och filtreringsalternativ och se prestandatrender med detaljerade insikter om svarstid och andra aspekter.
 • Prissättning: Kontakta dem för en offert.

16. k6

k6-verktyg för belastningstestning
k6-verktyg för belastningstestning

K6, som tidigare hette Load Impact, är ett SaaS– och belastningstestverktyg med öppen källkod för utvecklingsteam som testar sina webbplatser och API: er. Det erbjuder fail/pass-beteende för enkel integrering och automatisering i CI-pipelines.

Deras community har även utvecklat konverterare och en webbläsareinspelare för att underlätta testskapandet. K6 är ett flexibelt, lättanvänt och funktionsrikt CI-verktyg. Det låter dig skapa snabbare tester och QA: s med sin testbyggare, konverterare (Postman, Swagger och JMeter) och inspelare. Dessutom så erbjuder det en omfattande dokumentation med den bästa supporten.

K6 använder samma skript för moln- och lokala tester. Testerna kan efterlikna verkliga fall. Det använder även en kraftfull skriptanvändning i ES6 JS, utan DSL eller XML. Verktyget för prestandatestning automatiserar tester för att säkerställa applikationens och infrastrukturens prestanda. Du kan dessutom konfigurera SLO: er i k6-skript för att kontrollera programvarans hälsa.

Funktioner och fördelar

 • Protokoll som stöds: HTTP/1.1, HTTP/2, WebSocket med flera.
 • Kompatibilitet: Fungerar med Mac OS, Linux och Windows.
 • Integrering: Integreras med mer än 20 tjänster, inklusive Kafka, Azure, GraphQL, Grafana, Datadog, GitLab, CircleCI, GitHub med flera.
 • Prissättning: De erbjuder en kostnadsfri provperiod för 50 tester medan betalda planer börjar vid 59 dollar/månad för 200 användare och 1200 tester/år.

17. Eggplant

Eggplant
Eggplant

Öka slutanvändarnas engagemang genom att erbjuda dem belastningstester för skalbara och responsiva appar. Du kan göra detta med Eggplant. Detta verktyg för belastnings- och prestandatestning är enkelt och ger faktiska och användarcentrerade tester.

Eggplant uppvisar utmärkta simuleringsmöjligheter. Det simulerar användare virtuellt på både nätverksprotokoll-nivå och applikations UI-nivå för att fullständigt förstå UI-påverkandet. Det är dessutom ett mycket utbyggbart, öppet verktyg med stöd för flera protokoll som hjälper dig att lösa testutmaningar.

Funktioner och fördelar

 • Testkontroller: Du kan enkelt styra testerna medan de körs.
 • Effektiv analys: Effektiv testanalys i realtid med rapportering gör det möjligt att snabbt upptäcka problem och lösa dem effektivt.
 • Prissättning: Prova deras demo och kontakta dem för att få en offert.

18. Loadster

Loadster
Loadster

Belastningstestning av webbapplikationer med Loadster kan hantera tunga belastningar och hjälper dig att optimera appens prestanda. Du förhindrar dessutom driftstopp och kontrollerar dina kostnader. Det går att testa alla typer av HTTP API: er som REST, JSON-RPC, GraphQL och XML-RPC.

Den erbjuder avancerade valideringsregler för att hitta fel och registrera värden för att återanvända dem senare. Du kan även spela in skript med Loadster Recorder (ett kostnadsfritt webbläsartillägg) och redigera dem i webbläsaren.

Du kan starta molntester snabbt med Loadster. Det kan köra distribuerade molntester globalt med liten installation och upprätta 1000-tals robotar över moln-instanser.

Funktioner och fördelar

 • Mätvärden i realtid: Få realtidsresultat under testerna för fel, genomströmning och svarstider tillsammans med automatiska rapporter.
 • Prissättning: Deras betala efterhand-modell börjar från 119 dollar/månad för 1000 bot-timmar, medan månadsplanerna startar på 299 dollar.

19. Akamai CloudTest

Akamai CloudTest
Akamai CloudTest

Med CloudTest från Akamai så kan du utföra stresstester i din miljö och se till att din app eller webbplats är redo för plötsliga trafiktoppar. Det är ett mycket skalbart och robust verktyg som låter dig simulera stora händelser med noggranna kontroller. Du får även en live-analys av webbplatsen för att upptäcka flaskhalsar.

Det är superenkelt att använda. Du kan utveckla, tillhandahålla, utföra tester och få detaljerade insikter utan problem. Detta verktyg för prestandatestning kräver lägre resurstilldelning men ger ett resultat med hög prestanda.

Funktioner och fördelar

 • Snabbt skapande av test: Skapa tester snabbare utan att koda.
 • Prissättning: Kostnadsfritt för 100 samtidiga användare, och planer på begäran börjar från 2 500 dollar.

20. Parasoft Load Test

Parasoft belastningstest
Parasoft belastningstest

Parasoft Load Test är ett enkelt och lättanvänt verktyg för belastnings- och prestandatester med ett intelligent användargränssnitt som gör konfigurationen enkel. Det kan utökas med ett skripttillägg för att lägga till anpassade funktioner.

Verktyget erbjuder flera olika typer av prestandatestning. Detta inkluderar stresstestning, uthållighetstestning, komponenttestning, spiketestning, infrastrukturtestning och skalbarhetstestning.

Genom att importera JUnit-tester på ditt belastningstest så kan du åstadkomma belastningstester i ett tidigt skede och isolera specifika delar av din kodbas. Du kan dessutom automatisera testresultatanalysen med QoS-mätningar och integrera den med större APM-system för korrelation.

Funktioner och fördelar

 • Kostnadseffektivt: Kör tester på begäran med hjälp av molntjänster som AWS och minska hårdvarukraven för prestandatestning.
 • Prissättning: Kontakta dem för att få en offert.

21. Locust

Locust
Locust

Locust är ett verktyg för belastningstestning med öppen källkod som gör att du kan definiera användarbeteende. Detta sker med hjälp av Python-kod och tillåter dig att översvämma ditt system med miljontals användare samtidigt. Det är ett mycket distribuerat och skalbart verktyg för prestandatestning som stöder körning av tester som är spridda över flera maskiner. Det gör det även enkelt att simulera ett stort antal användare.

Verktyget är dessutom motståndskraftigt eftersom det är stridstestat och lätt klarar av tunga belastningar även under toppbelastning. Det har en grundläggande och okomplicerad kodning utan att involvera klumpiga användargränssnitt eller rik XML. Du kan istället skriva enkla Pythonkoder.

Funktioner och fördelar

 • Installation: Lätt att installera med pip från PyPI.
 • Prissättning: Kostnadsfritt.

22. nGrinder

nGrinder
nGrinder

nGrinder är ett verktyg för prestandatestning på enterprise-nivå. Det gör det enkelt att skapa testskript, utföra tester på ett smidigt sätt, övervaka din webbplats och dina applikationer och generera testresultat. Det använder ett Jython-skript för att skapa testscenarier som utnyttjar flera agenter.

Det är ett verktyg för stresstestning med öppen källkod som erbjuder integrerade testmiljöer. Verktyget eliminerar samtidigt olägenheter under hela processen. Det har sitt ursprung i The Grinder och innehåller specifika ändringar i arkitekturen och mer tillgängliga testutföranden.

Du kan tilldela förinstallerade agenter, distribuera dem på olika nätverksregioner och utföra tester på flera nätverksplatser. Dessutom så kan du hantera skript genom att bädda in subversion och övervaka agenternas tillstånd för att mäta stress över maskinerna.

Funktioner och fördelar

 • Utökningsbart: Det kan utöka tester obegränsat med hjälp av anpassade bibliotek och rymma samtidiga tester utan att visa någon ineffektivitet.
 • Kompatibilitet: Den bibehåller bakåtkompatibilitet och kan köras på Docker.
 • Prissättning: Kostnadsfritt.

23. Loader.io

Loader.io
Loader.io

Utför enkla molnbaserade prestanda- och belastningstester med Loader.io, som är ett KOSTNADSFRITT verktyg för dina webbappar och API: er. Det kan hantera tusentals samtidiga anslutningar.

Registrera bara din applikation och starta testet med hjälp av API: et eller webbgränssnittet, och låt dem simulera anslutningar under en viss tid.

Du kan övervaka dina stress- eller belastningstester med Loader.io i realtid och dela rapporten med dina kollegor. Det har en interaktiv dataredovisning med grafer och statistik som du kan komma åt när som helst och var som helst.

Funktioner och fördelar

 • Integrering: Integrera Loader.io med dina deployment pipelines för att utöka funktionerna.
 • Prissättning: Den kostnadsfria planen stöder 10 000 klienter/test, medan betalda planer börjar från 99,95 dollar/månad för 100 000 klienter/test.

24. SolarWinds

SolarWinds
SolarWinds

Med SolarWinds så får du bättre insyn i dina app- och nätverkstjänster. Med hjälp av detta verktyg så kan du upptäcka grundorsaken till ett problem så att du kan lösa det snabbt.

Du kan minska dina nätverksavbrott med hjälp av de insikter som du får från det här prestandatestverktyget. Den här programvaran erbjuder dessutom en omfattande testning av nätverksprestanda med kontinuerlig övervakning av enhetsprestanda och nätverkstillgänglighet.

Verktyget varnar dig med en intelligent nätverksvarningsfunktion när de kritiska prestandamåtten överskrider fördefinierade tröskelvärden.

Funktioner och fördelar

 • Dataanalyser: Utnyttjar dataanalys för att övervaka nätverket så att du kan lösa problem snabbare.
 • Prissättning: Börjar från 1 638 dollar.

25. Test Studio

Test Studio
Test Studio

Test Studio, som erbjuds av Telerik, är ett komplett automatiseringsverktyg för att testa GUI, belastning och prestanda i webb-, mobil och skrivbordsbaserade applikationer. Det erbjuder en kodbaserad och kodlös automatisering med ett intuitivt användargränssnitt för testning.

Test Studio gör testningen mer tillförlitlig och stabil med en snabbare testregistrerare samtidigt som det krävs ett minimalt testunderhåll. Dessutom så maximerar det prestandatesttäckningen för att säkerställa optimal prestanda.

Med hjälp av dess inbyggda schemaläggare eller genom integrering av testsviter i din CI/CD-installation kan du utföra stabila och snabba testkörningar. Du kan även spela in dina prestandatester och använda automatiserad uppspelning. Som ett resultat så får du snabbare och enklare testskapande, och kan sedan köra det för att testa olika webbläsare.

Funktioner och fördelar

 • Kontrollpanel: Övervaka appkvaliteten med webbaserade rapporter, resultat och instrumentpanel.
 • Prissättning: Startar från 39 dollar/månad per utvecklare.

26. Taurus

Taurus
Taurus

Taurus är ett automatiseringsverktyg för kontinuerlig testning och låter dig eliminera de irriterande, repetitiva testerna. Det förbättrar även erfarenheten av att arbeta med Selenium, JMeter med mera.

Taurus är ett enkelt verktyg för prestandatestning som gör det enkelt att bygga, köra och visa tester utan att skriva omfattande koder. Du kan dessutom skapa nya tester från grunden genom att använda en enhetlig och kontrollvänlig DSL.

Funktioner och fördelar

 • Integrering: Det integreras sömlöst med JMeter, Selenium osv.
 • Prissättning: Verktyget är kostnadsfritt och levereras med en hjälpsam dokumentation.

Andra verktyg för prestandatestning: OpenSTA, The Grinder, nGrinder, ApacheBench, Tsung, Experitest, ZebraTester, Artillery, Applause, J-hawk, Paessler Security, Dynatrace och Zabbix.

Välj inte bara något slumpmässigt. Välj i stället ett verktyg för prestandatestning som är baserat på dina unika testkrav för din webbplats och dina webbapplikationer. Och jämför främst deras funktioner och prissättning.

Men om du har en webbplats som drivs av Kinsta så behöver du inte leta någon annanstans. Använd bara Kinsta APM för prestandatestning via MyKinsta helt kostnadsfritt.

Verktyg för prestandatester för nätverksprestanda

Testverktyg för att automatisera prestandatestning

Verktyg för prestandatester för webbapplikationer

Verktyg för prestandatester för webbplatser

 • SolarWinds
 • Paessler Security
 • Nätverksövervakning
 • Dynatrace
 • Zabbix
 • NeoLoad
 • Taurus
 • Eggplant
 • Rational Performance Tester
 • WebLoad
 • Apache JMeter
 • Silk Performer
 • StormRunner
 • Locust
 • Kinsta APM
 • LoadView
 • Loadster
 • Applause
 • StormForge

Hur du väljer det bästa verktyget för prestandatestning för dina behov

Som du märker så finns det många alternativ. För att hjälpa dig att välja den bästa lösningen för dina behov så har vi sammanställt en lista över viktiga aspekter som du kan tänka på när du utvärderar alternativen.

1. Användarvänlighet

De verktyg för prestandatestning som du använder måste vara så enkla att de inte orsakar dina testare fler problem än de löser. Om ditt IT-team är bekant med specifika verktyg så kan du fråga dem vilka de är och hur de fungerar. Detta kommer att minska den tid som går åt till att lära sig den nya programvaran.

Du kan även välja ett nytt men effektivt verktyg, förutsatt att det har ett lättanvänt GUI och att du har hittat analystillägg som är tillgängliga för att kunna utvidga det.

2. Tillgänglig testmiljö

Det verktyg för prestandatestning som du väljer måste ha tillräckligt med nätverks- och hårdvaruresurser för att skapa en tillräckligt tillgänglig prestandatestmiljö. De flesta av de verktyg som vi har nämnt är utrustade med en testmiljö för dig.

Kan detta inte generera en testmiljö för att simulera en förväntad mängd nätverkstrafik på ett korrekt sätt? Då är verktyget kanske inte är lämpligt för att uppfylla ditt företags krav.

3. Verktygets effektivitet

Effektiviteten hos ett verktyg för prestandatestning beror på hur många virtuella användare som det för närvarande kan ta emot för att utföra testet på en enda operativ enhet.

Effektiviteten är högre om det krävs färre enheter och om testerna är storskaliga. Verktyget måste kunna generera ett förväntat antal virtuella användare på den aktuella maskinvaran.

4. Skalbarhet

Skalbarheten hos ett verktyg för prestandatestning beror på det valda protokollet tillsammans med testmiljöns distribuerings-konfiguration. För att kontrollera verktygets skalbarhet så kan du genomföra ett Proof of Concept-test för ditt verktyg för prestandatestning.

Det är bäst att utföra ett proof of concept-test för att validera om en produkt eller idé är genomförbar eller inte för att gå vidare. Du får värdefull information under testfasen. Det kan exempelvis handla om kundfeedback, affärsanalys, konkurrentforskning, förväntad ekonomi, marknadsföringsstrategier med mera.

5. Stöd för protokoll

Olika leverantörer erbjuder olika app-protokoll som HTTPS, HTTP, SSH, FTP/STFP osv. Välj verktyget baserat på vilken typ av app-protokoll som du vill använda.

Har du frågor som verktygets tillgängliga dokumentation inte svarar på? Fråga då din leverantör om verktyget stöder protokollet eller inte, särskilt när det gäller komplexa protokoll som Citrix.

6. Licens och dess kostnad

Licensiering kan vara en utmaning för många verktyg för prestandatestning. Kommersiella verktyg erbjuder vanligtvis bättre protokollstöd men med vissa begränsningar. Granska och var medveten om verktygets licensiering innan du använder det. Och om det är ett betalverktyg, kontrollera deras priser, jämför med andra och välj det som faller inom din budget. Granska även att verktyget har de funktioner som du behöver.

7. Integrering

Verktyg för prestandatestning fungerar utomordentligt bra när de integreras med annan övervakning, diagnostik, felhantering och kravhantering. Det hjälper dig att lära dig vilken typ av mätvärden som verktyget kan ge dig när det gäller diagnostik och övervakning. Du får dessutom en uppfattning om hur du kan spåra dessa tester och hitta defekter på ett enkelt sätt.

StormForge integreras exempelvis sömlöst med molnleverantörer som AWS, GCP, IBM osv. Det integreras även med övervakningsverktyg som Prometheus, Datadog, Circonus, DevOps-verktyg som Jenkins, Puppet, Rancher Labs osv.

8. Utvidgbarhet och anpassningsbarhet

Ett verktyg för prestandatestning kommer inte att ha alla funktioner som du kan behöva under testet. Ta därför reda på hur flexibelt och utbyggbart verktyget är så att du kan integrera det med andra verktyg från tredje part och utöka dess funktioner.

Apache JMeter är exempelvis mycket utbyggbart och fungerar med pluggbara prov, skriptbara prov (t.ex. Groovy), pluggbara timers, datavisualiseringstillägg, analystillägg med mera.

9. Support

Ta reda på vilken nivå av användar-support som du kan förvänta dig från verktygsleverantören. Kommersiella leverantörer erbjuder generellt en högkvalitativ support genom olika kommunikationskanaler, dokumentation med mera.

Om du väljer programvara med öppen källkod så kan du kontrollera supporten via deras community, forum, aktiva medlemmar och så vidare.

Sammanfattning

Ingen gillar att vänta på att en webbplats eller app ska laddas. Och när den gör detta så kan besökarna överväga andra alternativ, vilket leder till att du förlorar affärer. Det finns därför ett stort behov på marknaden av snabbare webbplatser och applikationer.

Det är viktigt att göra prestandatester på din webbplats eller applikation för att se till att de laddas så snabbt och fungerar så optimalt som möjligt. Som ett resultat så kan dina användare lita på dem. Genom att genomföra de ändringar som anses vara nödvändiga genom dina tester så kan du uppnå fler konverteringar.

Som vi har visat så finns det många alternativ på marknaden för verktyg för prestandatestning. Välj de som du tror är bäst lämpade för att testa kraven för din webbplats eller app.

Missade vi några verktyg som du använder i dina prestandatester? Låt oss veta detta i kommentarsfältet.

Amrita Pathak