In het huidige, moderne ecosysteem van development zijn er veel programmeertalen te leren die een klus voor je kunnen klaren. Tot de populairste talen – voor algemeen gebruik – behoren tegenwoordig Java en Python. Beide zijn ongelooflijk veelzijdig en worden vaak gebruikt voor web- en mobiele applicaties, spelletjes, multimedia en zakelijke tools.

In dit artikel worden Python en Java vergeleken, waarbij hun overeenkomsten en verschillen worden onderzocht. En we gaan dieper in op het gebruik van deze talen voor interactie met WordPress sites, om je misschien te helpen beslissen welke de juiste is voor jou.

Een snelle blik op Java

Java is een op klassen gebaseerde, object-georiënteerde programmeertaal (OOP), wat betekent dat de taal een programmeerparadigma volgt dat gebaseerd is op het concept van objecten. Een object kan gegevens en code bevatten. Gegevens zitten in properties en worden bewerkt door code in methoden.

Java wordt vaak gebruikt om mobiele en webserverapps, bedrijfsoplossingen en ingebedde systemen te ontwikkelen.

Java is een platformonafhankelijke taal, wat betekent dat je je code één keer kunt schrijven en dan vrijwel overal kunt draaien, ook op Kinsta’s Applicatie Hosting platform.

Een snelle blik op Python

Python is een populaire algemene programmeertaal met een leesbare en compacte syntaxis. Daardoor kun je meer doen met minder regels code. Ook Python is objectgeoriënteerd.

Python werkt op meerdere platforms, waaronder Windows, macOS en Linux. Het wordt vaak gebruikt voor serverside webontwikkeling, wiskunde en berekeningen, scripting, data science, machine learning en andere kunstmatige intelligentie (AI) applicaties.

Developers werken voornamelijk met Python versies 2.x en 3.x. De laatste ondersteunt de nieuwere, strakkere Python syntaxis en heeft betere ondersteuning voor externe modules dan Python 2.

Net als Java kunnen Python applicaties draaien op desktopapparaten of externe servers die via het internet toegankelijk zijn. Klanten van Kinsta kunnen snel Python applicaties deployen op ons Applicatie Hosting platform, inclusief op Python gebaseerde frameworks zoals Django en Flask.

Python vs Java: Belangrijkste verschillen

Python en Java lijken in veel opzichten op elkaar, maar er zijn ook enkele belangrijke verschillen. Laten we de twee vergelijken.

Python vs Java: Gebruiksgemak

Python is eenvoudig te gebruiken: je hoeft Python alleen maar te downloaden en te installeren op je lokale machine. Als dat gedaan is, kun je Python scripts (bestanden met een .py extensie) overal op je systeem vanaf een terminal uitvoeren. Python bevat ook pip, een pakketbeheerder voor het installeren van externe code.

Java heeft een steilere leercurve dan Python. Het is moeilijker te installeren en in te stellen, omdat je een Java Development Kit (JDK) en de meegeleverde Java Runtime Environment (JRE) moet installeren om de code lokaal te compileren en uit te voeren.

Python en Java prestaties

Als je Python vergelijkt met Java, kun je verwachten dat de laatste sneller is omdat Java een statische binding gebruikt in tegenstelling tot de dynamische binding van Python.

Neem bijvoorbeeld het callen van een functie. Wanneer Python een functie callt, neemt het de naam ervan in stringformat en doorzoekt het woordenboek om de eigenlijke callbare body te vinden. Het doet dit elke keer als een functie wordt gecalld.

Java daarentegen doorzoekt eenvoudigweg zijn virtuele methodetabel om het Nth slot te vinden. In het algemeen is Java’s proces sneller omdat het minder abstractie kent dan dat van Python.

Python en Java syntaxis

Python is ongetwijfeld een van de gemakkelijkste programmeertalen om te leren. De syntaxis is heel eenvoudig, beknopt en lijkt – in veel opzichten – op de Engelse taal.

Om beide syntaxen te vergelijken kun je de volgende stukjes code bekijken, die het declaren van gegevens en het printen ervan op de console demonstreren.

In Python kost dit slechts enkele regels code:

phone_no = {"person_1": "040200110"} // declare some data in a dictionary
print(phone_no) // print data

De syntaxis van Java is complexer. Het vereist kennis van klassen en OOP, inclusief sleutelwoorden als public, main, protected, enzovoort. Bovendien is Java sterk getypeerd, wat betekent dat variabelen een bijbehorende typedeclaratie moeten hebben.

Java programma’s bevatten ook meer regels code dan veel andere talen. Hier is het equivalent van datzelfde Python-programma in Java:

import java.util.HashMap;
public main Code {
  public static void main(String[] args) {
    // declare a HashMap
    HashMap<String, String> data = new HashMap<>(); 
    // add data to HashMap
    data.put("person_1", "040200110") 
    // print HashMap with data
    System.out.println(data)
  }
}

Omdat Java op klassen gebaseerd is, moet je een nieuwe klasse maken om je gegevens en methoden in onder te brengen. Daardoor kan zelfs een eenvoudig programma meer code vereisen. Hierboven waren twee regels nodig om de variabele te declareren en zijn gegevens toe te wijzen. In Python kan dat met één regel code.

Bovendien hebben we in de Java code hierboven de klasse HashMap geïmporteerd om onze gegevensstructuur te maken. In Java moeten ingebouwde bibliotheken geïmporteerd worden om ze te kunnen gebruiken.

Python en Java bibliotheken

Python is een van de belangrijkste talen voor gegevenswetenschappers en ingenieurs. Enkele populaire bibliotheken/frameworks voor Python zijn:

 • Tensorflow (voor machinaal leren)
 • Scikit-learn (voor het werken met complexe gegevens)
 • Django (voor het bouwen van webserver apps)
 • Requests (voor het doen van HTTP verzoeken)
 • PyTorch (voor machine learning)
 • Apache Spark (voor data engineering en data science)
 • Selenium (voor browserautomatisering en webscraping)
 • Graph-tool (voor manipulatie en statistische analyse van grafieken)
 • Flask (voor het bouwen van webserver API’s)
 • Theano (voor numerieke berekeningen)

Java wordt vaak gebruikt voor het ontwikkelen van desktopapplicaties, maar het heeft ook bibliotheken voor allerlei andere doeleinden. Veel van de bibliotheken zijn gericht op web- en mobiele ontwikkeling. Hier zijn enkele van de populaire Java bibliotheken:

Python of Java gebruiken met WordPress applicaties

WordPress gebruikt vier primaire markup- of programmeertalen: HTML, CSS, JavaScript en PHP. HTML en CSS worden gebruikt om de frontend van de website te ontwerpen. JavaScript wordt gebruikt voor het frontend programmeren, en PHP wordt aan de backend gebruikt voor serverside scripting en interactie met de database, die MySQL, MariaDB, of iets anders kan zijn.

Behalve PHP kun je ook serverside programmeertalen als Java en Python gebruiken voor interactie met WordPress sites – ook al zijn ze niet native compatibel – via de WordPress REST API.

De WordPress API gebruiken

De WordPress REST API biedt een reeks eindpunten die applicaties kunnen callen om te communiceren en gegevens uit te wisselen met een WordPress site. Deze gegevens worden meestal opgeslagen in JSON objectformat. Dit betekent dat je een serverside applicatie kunt bouwen met Python of Java om de WordPress REST API op verzoek te bevragen.

Je kunt informatie op de WordPress site aanmaken, lezen, bijwerken en verwijderen door het betreffende eindpunt in je app aan te roepen. Hier is bijvoorbeeld een voorbeeld van een cURL verzoek om een nieuw bericht in WordPress aan te maken:

curl -X POST --user username:password http://yourdomain.com/wp-json/wp/v2/posts/PostID -d '{"title": "New Blog Post", "content": "In this post, I'll...", // other post fields }' 

Je kunt vanuit Java backends verzoeken doen aan de WordPress API om informatie op te halen van een WordPress site, een nieuwe aan te maken, of een bestaande bij te werken. Je hoeft alleen maar een verzoek te doen aan het bijbehorende API eindpunt. De volgende Java code zou alle berichten van een WordPress site ophalen.

URL url = new URL("https:/my-domain/wp-json/v2/posts");
HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) url.openConnection();
con.setRequestMethod("GET");

Je kunt Python gebruiken om WordPress te benaderen via de WordPress REST API. De volgende code krijgt en print alle berichten op het scherm van een WordPress site (waarvoor geen wachtwoordbeveiligde login nodig is).

import requests

response = requests.get('https://kinsta.com/wp-json/wp/v2/posts')
print(response.json())

Je kunt ook Python scripts uitvoeren vanaf je WordPress site, maar dat kan alleen als er een Python compiler op de server is geïnstalleerd.

Hetzelfde geldt voor Java. Om Java in WordPress te draaien, moet je JDK op je lokale machine geïnstalleerd hebben. Dan kun je een javac en java commando (Windows shell) uitvoeren vanuit een PHP programma zoals functions.php.

Hoewel zowel Python als JavaScript een API gebruiken om WordPress sites bij te werken vanuit hun native backends, heeft Python een licht voordeel vanwege het gemak waarmee je scripts kunt gebruiken.

Samenvatting

Python en Java zijn beide talen voor algemeen gebruik met een grote verzameling bibliotheken voor verschillende doeleinden. Hoewel beide relatief gemakkelijk te gebruiken zijn, is de eenvoudige syntaxis van Python gemakkelijker te leren en te gebruiken, terwijl Java wat meer oefening vergt.

Ondertussen is Python ideaal voor data science en machine learning, terwijl Java populairder is bij developers van mobiele apps en embedded systemen. Zowel Python als Java zijn niet geschikt voor core ontwikkeling van WordPress, hoewel ze allebei gebruikt kunnen worden om apps te bouwen die interageren met de WordPress API.

Dit betekent dat de juiste keuze afhangt van je comfortniveau en de specifieke kenmerken van je project.

Nadat je de juiste taal voor je volgende project hebt gekozen, is er een goede kans dat de beste manier om je werk met de wereld te delen het developersvriendelijke Applicatie Hosting platform van Kinsta is.

Salman Ravoof

Salman Ravoof is a self-taught web developer, writer, creator, and a huge admirer of Free and Open Source Software (FOSS). Besides tech, he's excited by science, philosophy, photography, arts, cats, and food. Learn more about him on his website, and connect with Salman on Twitter.