För ungefär tre månader sedan lanserade vi betaversionen av Kinsta API. Den innefattar exempelvis funktioner som inkluderar att hämta information om WordPress, applikationer och databaser. Utöver detta tillät den dessutom skapandet av en WordPress-webbplats, rensning av webbplatsens cache, omstart av PHP-motorer och spårning av dessa resurs-intensiva driftstatusar.

Sedan dess har Kinsta’s API-team varit dedikerat till att kontinuerligt utöka API: ets kapacitet baserat till stor del på användarnas feedback. Kristof Siket, Development Team Lead för Kinsta API, sa så här om den avgörande rollen som din feedback har för att forma funktions-prioriteringar:

”Användar-feedback driver prioriteringen av funktions-exponering. Om du anser att ett specifikt verktyg eller en slutpunkt bör inkluderas i Kinsta API, skicka gärna in din feedback.”

Vad är nytt i Kinsta API

Kinsta API har genomgått en betydande tillväxt och introducerat många nya slutpunkter för att komplettera sina befintliga tjänster. Låt oss fördjupa oss lite mer i dessa tillägg och exempelvis belysa hur de berikar hanteringen av applikationer, WordPress-webbplatser och databaser.

Hosting av applikationer

Vid den första utgåvan gav Kinsta API tillgång till applikations-relaterad information, inklusive distribuerings-detaljer och processdetaljer. Som ett resultat utvecklades analysdatan. Nu har denna information dessutom organiserats ännu mer effektivt, vilket möjliggör mer än endast hämtning av distribuerings-detaljer.

Manuell distribuering

Du kan nu trigga applikations-distribuering via API med slutpunkten för manuell distribuering. Som ett resultat kan du nu distribuera en applikation programmatiskt på olika sätt, exempelvis via terminalen, en CI/CD-pipeline eller en HTTP-begäran.

Kristof noterar att ”även om manuell distribuering ännu inte är likvärdig med ett Kinsta CLI: s kinsta deploy eller kinsta up kommando (som skulle distribuera direkt från filsystemet snarare än en Git-gren), är det redan en värdefull funktion för att anpassa arbetsflöden”.

Manuell distribuering gör exempelvis att du kan använda metoder för kontinuerlig distribuering och leverans i ditt DevOps-arbetsflöde, vilket vi har beskrivit i artiklar med GitHub-åtgärder och CircleCI-integrering:

WordPress-hosting

Antalet slutpunkter för WordPress-hosting har ökat betydligt jämfört med andra tjänster.

Blockera/avblockera IP-adresser

Förutom verktygen för att rensa webbplatsens cache och starta om PHP-motorn har vi nu dessutom slutpunkter där du kan hämta listan över nekade IP-adresser och en annan för att uppdatera listan. Som ett resultat förenklas processen med att blockera oönskade IP-adresser. Detta gäller oavsett om de tillhör robotar, spammare eller andra källor till skadligt beteende.

Rensning av Edge-cache

Vi har även skapat slutpunkter för att rensa en webbplats edge-cache med dess miljö-ID. Detta är ovärderligt för agenturer som hanterar flera webbplatser. Det möjliggör nämligen integrering med verktyg som Slack eller anpassade gränssnitt, som eliminerar behovet av att navigera på många MyKinsta-sidor.

Miljöer för webbplatser

Det har dessutom släppts en anmärkningsvärd uppsättning av nya slutpunkter. Detta möjliggör CRUD-operationer för WordPress-webbplatsmiljöer. Det omfattar exempelvis hämtning av miljöinformation, skapandet av WordPress-webbplatsmiljöer, skapandet av vanliga miljöer utan WordPress-installationer, kloning av befintliga miljöer och radering av WordPress-webbplatsmiljöer.

Klona och ta bort webbplatser

Dessutom har vi introducerat slutpunkten för klonad webbplats. Kristof förklarar att ”kloning var en efterfrågad funktion, särskilt för agenturer som syftar till att skapa webbplatser från en bas-webbplats med alla nödvändiga plugins och teman förinstallerade”.

Vi har även införlivat slutpunkten för borttagning av webbplats, som nu kompletterar slutpunkten för skapande av webbplats. Du kan initiera skapande och borttagning av webbplatser via API: et.

Exempel

Vi har skrivit flera guider som visar olika tillämpningar av slutpunkter för WordPress hosting:

Hosting av databaser

Även om det inte har gjorts några större tillägg till slutpunkter för databashosting, har vi föråldrat slutpunkten get database by name till förmån för get database with ID.

Kom igång med Kinsta API idag

Det finns mycket som kan göras med Kinsta API. Kolla gärna in vår dokumentation för att förstå vad som är möjligt med API, hur man kommer igång, och de olika behörighetsnivåerna och gränserna för API.

Släpp loss kraften i automatisering och öka effektiviteten med bekvämligheten av Kinsta API. Kom igång idag!