Agenturer letar alltid efter sätt att förbättra hur de hanterar flera webbplatser.

Kinsta tillhandahåller en användarvänlig instrumentpanel som är utrustad med en omfattande uppsättning verktyg. Dessa är utformade för att exempelvis förenkla webbplatshanteringen. Det inkluderar tillgång till olika verktyg, teman och plugins tillsammans med funktioner som analys, CDN, edge-caching och Kinsta APM.

I vår kontinuerliga strävan att stärka användarna lanserade vi Kinsta API. Som ett resultat har det öppnats upp nya vägar för agenturer och användare när det gäller hantering av webbplatser. Vi har bland annat en rad tillgängliga slutpunkter att tacka för detta.

Vad är nytt i Kinsta API

Sedan introduktionen av Kinsta API har vi regelbundet lagt till nya slutpunkter – utvecklingar som vi har lyft fram genom changelogs och blogginlägg. Hittills har dessa slutpunkter stött ett brett spektrum av uppgifter, inklusive exempelvis:

Men vi stannar inte där. Nya slutpunkter läggs dessutom till kontinuerligt för att ytterligare förbättra dina möjligheter att hantera webbplatsen. Som Kristof Siket, vår Development Team Lead för Kinsta API, noterar:

”Användarfeedback driver prioriteringen av funktions-exponering. Om du exempelvis anser att ett specifikt verktyg eller en slutpunkt bör inkluderas i Kinsta API, skicka gärna in din feedback.”

I den här uppdateringen är vi glada över att presentera de senaste slutpunkterna som har lagts till i Kinsta API. De är utformade för att berika WordPress webbplatshanterings-upplevelse. Låt oss utforska dessa nya tillägg och hur de kan gynna dina webbplats-hanteringsprocesser.

1. Hantera WordPress-webbplatsteman och plugins

Teman och plugins är viktiga komponenter i WordPress ekosystem. De fungerar faktiskt som ryggraden för att anpassa och förbättra webbplatser som har byggts på denna plattform.

Precis som WordPress får teman och plugins regelbundna uppdateringar. Dessa lägger exempelvis till nya funktioner, lappar igen säkerhetshål, ökar kompatibiliteten med mera. Det är därför vi inkluderade Plugin- och temahantering bland de verktyg som finns tillgängliga i MyKinsta för var och en av dina webbplatser.

Nu kan den nya API-slutpunkten för webbplatsens teman och plugins returnera en lista över webbplatsens plugins och teman programmatiskt. Du kan dessutom skicka en PUT-begäran om att uppdatera dina plugins eller teman individuellt eller många samtidigt.

Agenturer kan utveckla anpassade verktyg med hjälp av dessa slutpunkter. Som ett resultat blir uppgiften att uppdatera teman och plugins på alla webbplatser enklare.

Tänk dig att du skapar ett verktyg som itererar genom varje webbplats i ditt Kinsta-företagskonto. Det hämtar exempelvis teman och plugins och uppdaterar därefter alla föråldrade komponenter i ett svep. Allt utan att du behöver logga in på varje webbplats individuellt. Potentialen för effektivitetsvinster här är enorm.

Dessutom kan dessa slutpunkter integreras i botar – såsom en Discord-bot eller Slackbot – för att utföra uppdateringar direkt från ett annat föredraget arbetsyte-verktyg. Detta ger ett lager av bekvämlighet till ditt arbetsflöde.

2. Lägg till och ta bort WordPress-webbplatsens domän(er)

En domän är en unik adress som är lätt att komma ihåg. Den används för att komma åt webbplatser. MyKinsta-panelen gör det enkelt att lägga till, ta bort och konfigurera domäner på dina webbplatser.

Med API:s nyligen tillagda slutpunkt för webbplatsdomäner kan du nu lägga till en domän till din WordPress-webbplats programmatiskt. Detta sker med hjälp av webbplatsens miljö-ID och skapar möjligheten att skicka en anpassad SSL-nyckel och ett anpassat certifikat.

Du kan dessutom ta bort domäner genom att ange deras ID. Dessa kan du därefter komma åt programmatiskt från detaljerna i dina webbplats-miljöer.

Som agentur kan du anpassa den här processen efter dina behov. Du kan helt enkelt använda en anpassad instrumentpanel eller arbetsyta för att utföra åtgärder som dessa.

Kristof noterade dessutom de potentiella fördelarna med att integrera DNS-hantering i dessa slutpunkter. Även om den här funktionen ännu inte är tillgänglig är det ett utvecklingsmål som vi arbetar aktivt mot.

3. Hämta, lägg till, återställ och ta bort säkerhetskopior i WordPress-webbplatser

Säkerhetskopior erbjuder webbplatsägare ett säkerhetsnät i händelse av missöden. Användare av Kinsta’s hanterade WordPress-hostingtjänst drar nytta av sex typer av säkerhetskopior: automatisk daglig, valfri timvis, manuell, systemgenererad, nedladdningsbar och externa säkerhetskopior. Dessa skickas därefter automatiskt till din Amazon S3 eller Google Cloud Storage.

Att hantera dessa säkerhetskopior är en barnlek i MyKinsta-panelen. Och nu öppnar Kinsta API-dörren för ditt sätt att arbeta med WordPress-webbplatser och deras säkerhetskopior. Med slutpunkten för säkerhetskopior kan du hantera varje åtgärd kring säkerhetskopior programmatiskt, exempelvis:

Denna funktionalitet är särskilt fördelaktig för agenturer. Som ett resultat möjliggörs integrering av dessa säkerhetskopierings-hanteringsfunktioner med verktyg som Slack. Detta innebär att uppgifter som att återställa eller ladda ner säkerhetskopior kan utföras programmatiskt. Allt sker med välbekanta verktyg utan att du behöver navigera i instrumentpanelen för varje webbplats.

4. Hämta loggar från webbplatsen

Loggar är mycket användbara för felsökningav problem på dina WordPress-webbplatser. På Kinsta kan du komma åt tre typer av loggar: felloggar, kinsta-cache-perf (cacheprestanda)-loggar och åtkomstloggar.

Att komma åt loggar via MyKinsta-panelen är enkelt: navigera till WordPress-webbplatser, välj önskad webbplats och klicka på fliken Loggar för att öppna sidan Loggvisare.

Nu låter Kinsta API dig komma åt dessa loggar programmatiskt genom att du anger webbplatsens miljö-ID och den loggfil som du behöver. Ange därefter antalet logglinjer som du vill hämta.

Denna funktion är särskilt fördelaktig för agenturer och större team, vilket möjliggör utveckling av anpassade gränssnitt för loggåtkomst. Team kan exempelvis utnyttja Slack för att skapa en anpassad Slackbot. Som ett resultat blir logghämtning så enkelt som att köra ett slash-kommando som /get_site_logs [environment_ID] [log_file] [lines].

Kom igång med Kinsta API idag

Det finns mycket som kan göras med Kinsta API. Kolla gärna in följande för att förstå vad som är möjligt med API, hur man kommer igång och de olika behörighetsnivåerna och gränserna för API:

Utnyttja de möjligheter som vårt API erbjuder för att automatisera din webbplats-hanteringsupplevelse.