Om du använder Google Chrome så kan det hända att du stöter på fel som är unika för webbläsaren. Ett av dessa fel är ”ERR_NETWORK_CHANGED”, vilket innebär att det är ett problem med din internetanslutning. Tills du löser problemet så kan du inte komma åt några webbplatser.

Det finns många ändringar av nätverkskonfigurationen som kan hindra dig från att surfa på webben. Den goda nyheten är att det är relativt enkelt att felsöka de flesta av dessa fel. Du kan faktiskt tillämpa samma metoder som vi kommer att lära dig för att lösa de flesta problem. Detta berör exempelvis internetanslutningen och minimering av driftstoppet.

I den här artikeln så diskuterar vi vad som orsakar felet ”ERR_NETWORK_CHANGED” i Chrome och hur du åtgärdar det. Nu sätter vi igång!

Vad betyder ”ERR_NETWORK_CHANGED”?

De flesta felmeddelanden i webbläsaren innehåller korta beskrivningar av deras potentiella orsaker. Chrome-felet ”ERR_NETWORK_CHANGED” innehåller ett meddelande som talar om ett potentiellt problem med nätverksanslutningen.

I felmeddelandet står det: ”Din anslutning avbröts” och ”En nätverksförändring upptäcktes:”

Chrome visar felet "ERR_NETWORK_CHANGED"
Chrome visar felet ”ERR_NETWORK_CHANGED”

Med andra ord så betyder det här felmeddelandet att du har en internetanslutning, men att den för närvarande inte fungerar. Detta kan bero på problem med IP-adressen (Internet Protocol), nätverkskonfigurationen, proxyinställningarna eller andra faktorer som påverkar anslutningen.

Även om det här felet kan vara irriterande så innebär det faktum att du har en internetanslutning att det går att åtgärda. Om din anslutning faktiskt är nere så finns det inget som du kan göra åt det. Då kan du bara sitta tålmodigt och vänta på att din tjänsteleverantör ska åtgärda problemet.

Det är viktigt att notera att du kan stöta på liknande anslutningsproblem med andra populära webbläsare. Meddelandet ”ERR_NETWORK_CHANGED” är dock unikt för Google Chrome.

Vad orsakar felet ”ERR_NETWORK_CHANGED”?

Felet ”ERR_NETWORK_CHANGED” uppstår i Google Chrome. Det visas när det finns ett problem med nätverksanslutningen som gör att du inte kan surfa på webben. Som ett resultat av problemet så kan du även hindras från att använda andra applikationer som ansluter till internet.

I nästan alla fall så visas felet ”ERR_NETWORK_CHANGED” på grund av ett problem med din IP-adress. Adressen kan ha ändrats plötsligt. Det kan även hända att nätverket inte kan läsa den på grund av DNS-problem (Domain Name System).

Du kan inte navigera på webben utan en giltig IP-adress. Detta beror exempelvis på att din webbläsare, Chrome i det här fallet, inte kan upprätta en anslutning med andra servrar. Det här problemet kan lösa sig automatiskt efter ett tag, men du kan snabba upp processen med några grundläggande felsökningstips.

Hur du åtgärdar felet ”ERR_NETWORK_CHANGED”? (4 metoder)

Alla felsökningssteg som vi kommer att gå igenom här kan även vara användbara om du stöter på någon typ av anslutningsproblem. Men om du möter ett annat fel än ”ERR_NETWORK_CHANGED” så ska du kontrollera om din internetanslutning inte ligger nere.

Om anslutningen inte är nere så kan du felsöka den. I det motsatta scenariot måste du vänta eller kontakta din internetleverantör (ISP) och be dem att lösa problemet.

1. Starta om routern

Om du har något problem med anslutningen eller med nätverk i bostadsområdet så bör ditt första tillvägagångssätt alltid vara att nollställa routern. Denna process är så enkel som att dra ur routerns strömkontakt, vänta i en minut och sedan koppla in den igen.

När du kopplar in routern så kan det ta en minut eller två att starta upp helt igen och återställa din anslutning. Kontrollera lamporna på routern för att säkerställa att WLAN-anslutningen fungerar och återgå sedan till datorn.

I de flesta fall så löser den här processen felet ”ERR_NETWORK_CHANGED”. Om så inte är fallet så kan vi gå vidare till mer komplexa felsökningsmetoder.

2. Återställ din nätverkskonfiguration

Om det inte fungerar att starta om routern så kan du återställa hela nätverkskonfigurationen direkt från datorn. Den processen innebär att du förnyar datorns IP-adress och rensar den lokala DNS-cachen.

Du kanske redan känner till webbläsarens cachelagring (samt hur du rensar webbläsarens cache och Chrome’s cache). Lyckligtvis så fungerar lokal DNS-cachelagring på samma sätt. Datorn lagrar DNS-information lokalt, så att den inte behöver lösa upp samma webbadresser till IP-adresser om och om igen.

Om du vill återställa nätverkskonfigurationen i Windows så trycker du på tangenterna Windows + R för att starta applikationen Kör. Skriv CMD för att öppna kommandotolken från det här fönstret:

Kör-applikationen i Windows
Kör-applikationen i Windows

När kommandofönstret öppnas så skriver du följande rader, en i taget, och trycker på enter efter varje rad för att utföra kommandona:

IPCONFIG /FLUSHDNS

NBTSTAT –R

NETSH INT IP RESET

NETSH WINSOCK RESET

Dessa kommandon rensar DNS och startar om Windows nätverksinställningar. När du har utfört dem så kan du försöka att öppna Chrome igen och navigera till en valfri sida för att se om felet ”ERR_NETWORK_CHANGED” kvarstår.

Du behöver inte öppna terminalen för att återställa nätverksinställningarna med macOS. Ta istället bort den Wi-Fi- eller trådbundna anslutning som du använder från nätverksinställningarna. Därefter så lägger du till anslutningen igen. Detta kommer att återställa dess konfiguration.

3. Kontrollera dina proxy-inställningar

En proxyserver är en mellanhand mellan din dator och fjärrservrar. Till skillnad från ett virtuellt privat nätverk (VPN) så dirigerar en proxyserver endast trafik genom specifika anslutningar, t.ex. de som används av appar och servrar.

Om du använder en proxy så är det förmodligen antingen en SOCKS5- eller en HTTP-server. SOCKS5-proxyer tenderar att vara mer privata men långsammare. HTTP-proxyservrar gör det däremot möjligt för dig att komma åt webbplatser som annars kan vara begränsade.

Även om proxyservrar tjänar ett syfte så kan de orsaka problem med din internetanslutning (liksom alla mellanhänder).

Om du vill ändra dina proxyinställningar i Windows så öppnar du Start-menyn och skriver in ”internetalternativ” och väljer sedan det alternativ som visas i menyn. Då öppnas fönstret för inställningar för Internetegenskaper . Gå till Anslutningar > LAN-inställningar i det här fönstret:

Ändra dina proxy-inställningar
Ändra dina proxy-inställningar

Om inställningen Använd en proxyserver för ditt LAN är markerad, inaktivera den tillfälligt. Kontrollera även att alternativet Automatisk identifiering av inställningar under Automatisk konfiguration är aktiverat:

Anpassad proxyserver
Anpassad proxyserver

Klicka på OK för att spara ändringarna i nätverkskonfigurationen och kontrollera Chrome för att se om meddelandet ”ERR_NETWORK_CHANGED” kvarstår. Om felet är borta så var det proxyservern som var problemet.

I så fall rekommenderar vi att du antingen inte använder en proxyserver tillfälligt eller byter till ett annat alternativ. Med båda alternativen så kan du surfa på webben med Chrome som vanligt.

Att ändra proxyinställningarna i macOS fungerar på samma sätt. Gå till Systeminställningar > Nätverk och välj en tjänst från menyn till höger. Klicka på Detaljer > Proxys för den tjänsten och välj mellan antingen manuella eller automatiska konfigurationsalternativ för proxys:

Konfigurera proxyinställningarna i macOS
Konfigurera proxyinställningarna i macOS

Klicka på OK och kontrollera sedan Chrome för att se om felet kvarstår. Om så är fallet kan problemet ligga i datorns DNS-inställningar.

4. Kontrollera dina DNS-inställningar

När du besöker en webbplats så ansluter webbläsaren till en DNS-server för att se vilken IP-adress som motsvarar den webbadress som du besöker. Vilka DNS-servrar som du använder beror på enhetens konfiguration och din internetleverantör.

I de flesta fall så behöver du inte konfigurera datorn för att använda en anpassad DNS-server. Den kommer nämligen som standard att använda det alternativ som din internetleverantör tillhandahåller. Men om du får problem med anslutningen i Chrome så bör du kontrollera dina nätverksinställningar.

För att göra detta i Windows så går du till skärmen Nätverksstatus och går till Avancerade nätverksinställningar > Ändra adapteralternativ:

Skärmen Nätverksstatus i Windows
Skärmen Nätverksstatus i Windows

På nästa skärm så visas en lista över dina tillgängliga nätverksanslutningar. Flera av dem kan vara aktiverade, men endast en motsvarar din aktiva internetanslutning. Om du har svårt att identifiera den, leta efter alternativet som innehåller ditt WiFi-nätverks namn.

Högerklicka på det alternativet och välj Egenskaper och gå sedan till Internet Protokoll Version 4 (TCP/IPv4) > Egenskaper:

Flera tillgängliga nätverksanslutningar i Windows
Flera tillgängliga nätverksanslutningar i Windows

Som standard så är alternativen Skaffa en IP-adress automatiskt och Skaffa DNS-serveradress automatiskt aktiverade på den här skärmen. Om du använder en anpassad IP-adress eller DNS-servrar så rekommenderar vi att du tillfälligt återgår till standardinställningarna:

Konfigurera Windows
Konfigurera Windows

Om du vill fortsätta att använda ett anpassat DNS så måste du tillfälligt byta till ett annat alternativ. Detta bör förhindra att du fortsätter att stöta på felet ”ERR_NETWORK_CHANGED” i Chrome.

Det finns gott om offentliga DNS: er som du kan använda. Vissa av dem kan till och med bidra till att snabba upp din surfning eftersom de kan lösa begäranden snabbare. När du har ändrat DNS-konfigurationen så klickar du på OK och kontrollerar om felet kvarstår i Chrome.

Sammanfattning

Felet ”ERR_NETWORK_CHANGED” är unikt för Google Chrome. Det orsakas dock av problem med internetanslutning och problem med din IP-adress. Om du använder internet regelbundet så kommer du ibland att stöta på anslutningsproblem. Det gäller att förstå grunderna för felsökning av dem om man vill slippa en hel del huvudvärk.

Du kan felsöka de flesta internetanslutningsproblem med samma steg i alla operativsystem. Vi rekommenderar att du startar om routern och återställer nätverkskonfigurationen. Om du fortfarande möter felet ”ERR_NETWORK_CHANGED” så är det dags att kontrollera dina proxy- och DNS-inställningar.

Om du har tekniska problem när du har tillgång till din Kinsta-webbplats så är det bara att kontakta oss för att få hjälp. Varje Kinsta-plan erbjuder teknisk support på högsta nivå för WordPress. Våra experter hjälper dig att diagnostisera och felsöka problemet på nolltid!