Dit is de Nederlandse vertaling van de originele Engelse juridische sectie. Het is belangrijk op te merken dat wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de onderstaande tekst accuraat is, in het geval van tegenstrijdigheid in de twee versies, dan is de Engels geldige versie. De originele juridische tekst can hier gevonden worden.

Introductie

Het gebruik van onze hosting dienst vereist gezond verstand en u gaat ermee akkoord de hostingdiensten niet te gebruiken op een manier die de wet schendt, andere mensen of ons netwerk schaadt, of de normen van de internet community schendt en u mag de hostingdiensten niet gebruiken om anderen in staat te stellen om bovengenoemde dingen te doen. We hebben specifiek verboden activiteiten vastgelegd in het beleid voor acceptabel gebruik (“beleid”). Omdat de aard van wat acceptabel gebruik van internet is, voortdurend veranderd, behouden wij het recht om op elk moment wijzigingen in het beleid aan te brengen.

We gaan ermee akkoord om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen en indien ze een negatief effect hebben op uw vermogen om de diensten te gebruiken, kunt u uw overeenkomst met ons beëindigen zonder aanvullende vergoedingen. U gaat akkoord met het beleid van de beperkingen die niet minder bescherming van onze belangen vormen op te nemen in het contract met uw eindgebruikers.

We behouden volledig het recht voor om alle elektronische communicatie te monitoren (maar we garanderen niet dat dit gebeurt). Redenen voor dergelijke monitoring zijn om:

  • voor de operationele effectiviteit van diensten te zorgen,
  • inbreuk op de wet en/of deze voorwaarden te voorkomen,
  • onderzoek te kunnen doen naar overtreding van de wet of inbreuk op deze voorwaarden,
  • algemene normen te bewaken.

Wetten en schadelijke inhoud

U mag de dienst niet gebruiken om enige wet, code of regelgeving te overtreden. U mag met name geen wetten overtreden die relatie hebben met: auteursrecht, patent, handelsmerk of bedrijfsgeheimschending, misbruik of verduistering, verspreiding van kinderpornografie, kinder-erotica, seksuele handelingen zonder wederzijds akkoord, illegaal gokken, laster, intimidatie, valse reclame of overdracht van kwaadaardige code of om toegang te krijgen tot andere netwerken.

Verder mag u de dienst niet gebruiken in verband met inhoud waarvan wij redelijkerwijs geloven dat het geweld bevordert of stimuleert, het intimiderende inhoud of haatspraak bevat, het lasterlijk is of de privacy van een persoon schendt, het inbreuk maakt op auteursrecht-, handels- of servicemerk van een ander, het octrooi of ander eigendomsrecht schendt, illegale wapenhandel vormt of waarschijnlijk resulteert in represailles tegen het Kinsta systeem, netwerk van werknemers en inclusief gedrag dat ertoe leidt dat een server het doelwit wordt van een denial of service aanval, virussen of vergelijkbare schadelijke of potentieel schadelijke programma’s of spyware, adware of enig andere soortgelijke computercode die ontworpen is om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

De gebruiker moet voldoen aan alle relevante wetgeving en wettelijke precedenten, inclusief, maar niet beperkt tot, de bepalingen van de volgende wetten van het parlement of een wederinvoering daarvan:

Spam

Indien u de diensten gebruikt om e-mail te verzenden, moet u dit op verantwoorde wijze doen. Het verzenden of promoten van spam met behulp van de diensten is verboden.

Accurate metingen van resource gebruik

Voor het leveren van services moet Kinsta het gebruik van bronnen nauwkeurig meten. Bezoeken, serverbandbreedte (gegevensoverdracht), schijfruimte (opslag) en andere factoren worden bijvoorbeeld gemeten als onderdeel van de dienstverlening van Kinsta. U stemt ermee in om met Kinsta samen te werken om ervoor te zorgen dat het gebruik van middelen nauwkeurig wordt gemeten.

Als de configuratie van een site in uw account ertoe leidt dat Kinsta het resourcegebruik van uw account niet nauwkeurig kan meten, gaat u ermee akkoord om de configuratie waar nodig aan te passen en samen te werken met Kinsta om een nauwkeurige meting van het gebruik van uw rekenhulpmiddelen te garanderen.

Overbelasting van resources en overmatig gebruik

U mag de diensten niet overbelasten. U mag geen overdreven belasting uitoefenen op onze, of CPUs van leveranciers van externe diensten, servers, andere resources of andere diensten die wij aan andere klanten leveren. U mag geen overmatig gebruik maken van bandbreedte of gegevensoverdracht. Indien uw dienst een ongemeten dienst is en jouw verbruik overstijgt het gebruik dan de diensten geleverd aan een vergelijkbare klant dan kunnen we aanbieden u te verhuizen naar een gemeten dienst.

Indien u weigert naar een gemeten plan te verhuizen, kunnen wij beperkingen opleggen aan het gebruik van de diensten tot uw verbruik overeenkomt met dat van vergelijkbare klanten. Indien er in de bestelling een hoeveelheid gegevensoverdracht of aantal bezoekers wordt genoemd, stemt u er mee in deze hoeveelheid niet te overschrijden. Mocht dat toch gebeuren en wij kiezen ervoor de dienst niet te beperken dan worden de overschreden data en bezoekers gefactureerd tegen het dan geldende tarief.

Indien er in uw pakket een hoeveelheid gegevensoverdracht of aantal bezoekers wordt genoemd, stemt u er mee in deze hoeveelheid niet te overschrijden. Mocht dat toch gebeuren en wij kiezen ervoor de dienst niet te beperken dan worden de overschreden data en bezoekers gefactureerd tegen het dan geldende tarief.

U kunt lezen hoe Kinsta bezoekers telt op de volgende link: https://kinsta.com/knowledgebase/visitor-counts/.

Transactionele e-mails

Met onze plannen kunt u een bepaald aantal transactionele e-mails per dag verzenden. U gaat ermee akkoord deze hoeveelheid niet te overschrijden:
– 150 per dag voor Starter / Pro plannen
– 1000 per dag voor Business-plannen
– 3000 per dag voor Enterprise-plannen

Als u uw dagelijkse transactie-e-mailquotum overschrijdt, kunnen we u een upgrade van uw abonnement aanbieden of u kunt een externe provider gebruiken om transactionele e-mails te verzenden.
Indien u weigert uw abonnement te upgraden of een externe provider te gebruiken, kunnen we weigeren e-mails voor u af te leveren.

U kunt uw abonnement op elk moment wijzigen; ook al is het maar voor één maand of voor één grotere campagne.

Internet chat en video’s

U mag geen proxy’s gebruiken of open proxy’s aanbieden voor Internet chats. Bovendien mag u de diensten niet gebruiken voor videostreaming.

Overtreding

Indien u een overtreding begaat of wij redelijkerwijs vermoeden dat u ons beleid schendt, behouden wij het recht om toegang tot onze diensten te beperken op tijdelijke of permanente basis, om schadelijke inhoud of andere inhoud die wij in strijd met het beleid beschouwen te verwijderen en om wettelijke en/ of praktische maatregelen te nemen die wij geschikt achten. We sluiten ook alle aansprakelijkheid uit voor eventuele schendingen van dit beleid en houden u volledig aansprakelijk voor alle schade en/ of kosten die wij als gevolg van een dergelijke schending kunnen lijden.