Werd je creditcard geweigerd toen je deze probeerde te gebruiken om ergens te betalen?

Vraag je je af of de reden voor de geblokkeerde transactie een te laag saldo was, of dat het misschien kwam door locatiebeperkingen? Of wellicht nog een andere reden?

Met deze lijst van codes voor afgewezen creditcards kan je de oorzaak van het probleem achterhalen.

In dit artikel gaan we je helpen om uit te zoeken wat er precies aan de hand is met jouw creditcard (of die van je klant), en waarom de transactie mislukt is. We zullen alle veelvoorkomende en minder gebruikelijke codes voor afgewezen creditcards in detail bekijken, wat ze betekenen en wat je eraan kan doen om het probleem op te lossen.

Aan de slag!

Wat is een geweigerde creditcardcode?

Een code voor een geweigerde code is de foutcode die te zien is bij een creditcardverwerker wanneer een bepaalde transactie of betaling geweigerd of mislukt is.

Wanneer je in een winkel bent en je creditcard werkt niet, dan zal zullen jij en de verkoper een foutcode te zien krijgen die je kan vertellen wat er mis is gegaan.

Je kan ook foutcodes krijgen bij het doen van online aankopen.

Voorbeeld van een geweigerde online aankoop met een creditcard (Bron: SmarterQueue.com)
Voorbeeld van een geweigerde online aankoop met een creditcard (Bron: SmarterQueue.com)

Dit kan komen doordat de transactie wordt geblokkeerd door de verkoper, de bank, of door de instantie die de kaart uitgegeven heeft.

Wanneer je dit probleem tegenkomt, krijg je meestal een korte foutmelding te zien van één tot drie nummers (of soms letters).

Deze foutmelding wordt een geweigerde credicardcode genoemd, of in het Engels een credit card decline code. Zo’n code kan je meteen vertellen wat het precieze probleem is, tenminste, als je die codes kent.

Daarom zullen we eerst een aantal van de meeste gebruikelijke oorzaken bespreken waardoor een creditcard geweigerd wordt, en de bijbehorende codes. Daarna gaan we kijken naar alle mogelijke codes voor geweigerde creditcards.

De meest gebruikelijke redenen dat een kaart wordt geweigerd

We kijken eerst naar enkele van de meest voorkomende redenen dat een transactie geweigerd wordt, of mislukt.

Dit kan heel eenvoudig zijn, bijvoorbeeld wanneer de verwerker van de betalingen de kaart niet herkent of erkent, het kan zijn dat het saldo te laag is, of er kan een elektronisch probleem zijn tussen de bank of creditcardprovider.

Enkele van de meest voorkomende redenen voor een geweigerde creditcard zijn:

 • Creditcard verificatiefout (Code CV):Er kan een fysiek probleem zijn met bijvoorbeeld de microchip of magnetische strip van je creditcard, waardoor deze niet (meer) gebruikt kan worden voor transacties.
 • Saldo niet toereikend (Code 51): Je hebt niet genoeg saldo op de rekening die hoort bij de kaart (te zien bij zowel bankpassen als creditcards).
 • Krediet overschreden (Code 65): Zelfs als je genoeg geld in je rekening hebt, moet je eerst je lening aflossen wanneer je het krediet hebt overschreden, voor je de kaart weer kan gebruiken.
 • Vervallen kaart (Code 54): Alle creditcards hebben een vervaldatum, en wanneer je na die datum de kaart toch probeert te gebruiken, krijg je deze foutcode te zien.
 • Transactie niet toegestaan (Code 57):Deze foutcode is te zien wanneer je de kaart probeert te gebruiken voor een transactie die om één of andere reden niet is toegestaan, bijvoorbeeld omdat je online transacties of internationale betalingen uitgezet hebt.
 • Verkeerd kaartnummer (Codes 14 & 15):Er zijn twee manieren waarom het kaartnummer verkeerd ingevoerd kan worden. Wanneer alleen het eerste getal niet klopt, zal je foutcode 15 Dit betekent dat er geen uitgevers bekend zijn voor dat getal, aangezien het eerste cijfer naar de uitgevende instantie van de kaart verwijst. Wanneer één van de andere cijfers verkeerd wordt ingevoerd, krijg je foutcode 14 te zien, wat neerkomt op een algemene foutcode voor verkeerde kaartnummers.
 • Verkeerde beveiligingscode (Code 63): Deze foutcode is te zien wanneer je de driecijferige CVV of CVC code op de achterkant van je kaart, of de viercijferige CID code op de voorkant van de kaart verkeerd invoert.

Voorbeelden van waar je een CVV, CVC of CID code kan vinden (Bron: LendingTree)
Voorbeelden van waar je een CVV, CVC of CID code kan vinden (Bron: LendingTree)

Bij veel van deze problemen kan je ook een foutcode 12 of foutcode 85 te zien krijgen. Die codes betekenen simpelweg dat er een ongeldige transactie gedaan is. Banken die creditcards uitgeven gebruiken deze twee foutcodes vaak als algemene responscodes, waardoor je niet precies weet wat er mis is gegaan bij deze codes.

Wellicht heb je dus het kaartnummer of verificatiecode verkeerd ingevoerd, een ongeldige vervaldatum ingevoerd, of is er nog iets anders aan de hand, bijvoorbeeld doordat je een terugbetaling probeert terug te betalen.

Wanneer je jouw foutcode nog niet hierbij ziet staan, kan je even kijken in de tabel hieronder. Daar vind je namelijk meer dan 50 foutcodes voor mislukte transacties, op numerieke volgorde, samen met de oorzaak en hoe je dit probleem kan oplossen.

Volledige lijst met codes van creditcardweigeringen

Deze tabel biedt een lijst met alle foutcodes voor creditcardbetalingen, inclusief wat ze betekenen (het precieze probleem) en hoe je dit probleem kan oplossen.

Code Label Het probleem De oplossing
01 Neem contact op met uitgever De uitgevende instantie (bijvoorbeeld Mastercard, Visa, of Discovery) heeft de transactie tegengehouden, zonder specifieke reden. Neem contact op met de bank of kaartprovider, en leg het probleem uit.
02 Neem contact op met uitgever (speciale voorwaarde) De bank van de klant heeft de transactie geweigerd (net als bij code 01). Gebruik het telefoonnummer op de kaart om de bank of organisatie te bellen, en vraag om hulp en uitleg.
04 Kaart houden (geen fraude) De bank van de klant heeft de transactie geweigerd, en verteld de verkoper dat ze de kaart moeten houden. Dit betekent nog niet dat er fraude wordt gepleegd, maar meestal dat het krediet overschreden is, of dat de kaart vervallen is. Bel de bank om te vragen waarom de melding getoond wordt voor je creditcard.
05 Niet accepteren De bank van de klant heeft de transactie geblokkeerd, en raadt de verkoper aan om de kaart niet te accepteren (en de betaling dus niet aan te nemen). Bel de bank en vraag om uitleg.
06 Overige fouten De uitgevende bank kan de precieze fout niet melden, maar er is iets misgegaan met de transactie. Probeer het nog eens, en bel de bank als het probleem blijft bestaan.
07 Kaart houden, speciale voorwaarde (fraude) De bank van de klant heeft de transactie geblokkeerd, omdat de kaart of de bankrekening als frauduleus aangemerkt is. Wanneer je zelf de klant bent, neem dan direct contact op met je bank om eventuele problemen op te lossen. Als je de verkoper bent, hou de kaart dan totdat je bevestiging van de bank en klant krijgt over hun identiteit en de geldigheid van de kaart.
10 Gedeeltelijke goedkeuring De uitgevende instantie accepteert een deel van de betaling, maar blokkeert het andere deel, meestal omdat het limiet wordt overschreden. Neem contact op met de bank om dit probleem op te lossen (en los je lening af als de beperking het probleem is).
12 Ongeldige transactie De transactie is niet geldig. Dit kan komen door verschillende oorzaken, zoals een probleem in de systemen, of een verkeerde bewerking, zoals het proberen terug te betalen van een terugbetaling. Voordat je de bank belt, kan je nog eens proberen de transactie helemaal overnieuw te doen, waarbij je erop let dat alle ingevoerde informatie klopt.
13 Ongeldig bedrag Het bedrag dat je voor de transactie ingevoerd hebt is ongeldig. Dit komt meestal doordat je een niet-numeriek karakter gebruikt in het bedrag, bijvoorbeeld het euro-teken van de prijs. Probeer de transactie nog eens, waarbij je erop let dat je in het bedrag uitsluitend getallen gebruikt.
14 Ongeldig kaartnummer Het kaartnummer is ongeldig, en de provider kan daardoor de bijbehorende rekening niet vinden. Probeer de transactie nog eens, waarbij je erop let dat alle cijfers kloppen. Blijf je dezelfde foutcode krijgen, bel dan met de bank.
15 De uitgever bestaat niet Het eerste cijfer identificeert de uitgevende instantie van de kaart, maar het cijfers is niet bekend. Uitgevende instanties zijn meestal creditcardmaatschappijen, en hebben een eigen unieke code die begint met het eerste cijfer, bijvoorbeeld 3 voor American Express, 4 voor Visa, 5 voor Mastercard of 6 voor Discovery. De cijfers daarna geven aan bij welke bank of financiële organisatie de kaart geregistreerd is. Typ het creditcardnummer nog eens in, waarbij je met name op het eerste cijfer moet letten.
19 Opnieuw proberen Er is een onbekende fout opgetreden. Probeer de transactie nog eens uit te voeren, waarbij je erop let dat je alle informatie goed invoert. Blijf je dezelfde foutcode krijgen, bel dan met de bank of uitgevende instantie.
28 Geen antwoord/respons Er is een fout opgetreden tijdens de transactie, zonder duidelijke oorzaak. Probeer de transactie nog eens uit te voeren, waarbij je erop let dat je alle informatie goed invoert. Blijf je dezelfde foutcode krijgen, bel dan met de bank of uitgevende instantie.
41 Verloren kaart, kaart houden De eigenaar van de kaart heeft de kaart geregistreerd als verloren of gestolen, en daarom heeft de uitgevende instantie de transactie geweigerd. Als dit je eigen kaart is, moet je meteen de bank bellen. Ben je de verkoper, vraag de klant dan om een andere kaart te gebruiken, of contact op te nemen met hun bank.
43 Gestolen kaart, kaart houden (fraude) De eigenaar van de kaart heeft de kaart geregistreerd als gestolen, en daarom heeft de uitgevende instantie de transactie geweigerd. Als dit je eigen kaart is, moet je meteen de bank bellen via het nummer op de achterkant van de kaart. Ben je de verkoper, vraag de klant dan om een andere kaart te gebruiken, of contact op te nemen met hun bank.
51 Onvoldoende saldo De kaartprovider blokkeert de transactie omdat het kredietlimiet is bereikt, of omdat de gevraagde transactie het krediet zou overschrijden. Neem contact op met de bank via het nummer op de achterkant, gebruik online bankieren om geld over te maken naar de kaartrekening, of gebruik een andere kaart.
54 Vervallen kaart De vervaldatum van de kaart is verstreken. Gebruik een creditcard die nog wel geldig is. Als je maar één kaart hebt, zou je over het algemeen een vervangende kaart via de post moeten krijgen voor de vervaldatum, dus neem contact op met de bank als je deze niet ontvangen hebt.
57 Transactie niet toegestaan – Kaart Deze foutcode is te zien wanneer je een kaart gebruikt voor een transactie die om een specifieke reden niet is toegestaan, bijvoorbeeld om geld over te schrijven naar een buitenlandse verkoper. Gebruik een andere kaart die deze beperking niet heeft, of neem contact op met de bank om te kijken of je toestemming voor dergelijke transacties kan krijgen.
58 Transactie niet toegestaan – Terminal Wanneer het verkopersaccount dat aan de terminal of betalingsverwerker is gekoppeld niet goed is ingesteld, zal je deze foutmelding zien. De verkoper moet dan hun bank bellen om het probleem op te lossen. Als je de klant bent, kan je proberen een andere betaalmethode te gebruiken, zoals cash of een bankoverschrijving.
62 Ongeldige servicecode, beperkt De ongeldige servicecode kan door twee situaties ontstaan. 1: Je probeert een American Express of Discover kaart te gebruiken, maar het systeem ondersteunt die kaarten niet.

2: Je probeert te betalen voor een online aankoop met een kaart die geen ondersteuning biedt voor online betalingen.

Probeer een creditcard van een andere uitgevende creditcardmaatschappij, zoals Visa. Als de verkoper aangeeft dat ze betalingen van jouw kaartprovider accepteren, moet je contact opnemen met de bank om te vragen naar de instellingen voor je kaart voor online betalingen.
63 Veiligheidsovertreding De driecijferige CVV2 of CVC of de viercijferige CID beveiligingscode is verkeerd, of kon niet goed gelezen worden. Begin de transactie opnieuw, en let op bij het invoeren van de beveiligingscode.
65 Activiteitenlimiet bereikt De creditcardgebruiker heeft een kredietlimiet bereikt (of de huidige transactie zou dit limiet overschrijden). Gebruik een andere creditcard. Als je geen andere kaarten hebt, kan je online bankieren gebruiken om geld op de kaart af te lossen, en daarna kan je het nog eens proberen.
85 of 00 Systeem van kaartmaatschappij niet beschikbaar Deze foutcode is te zien wanneer er een communicatiefout is tussen de verkoper en de uitgevende instantie. Wacht even, en probeer de transactie nog eens uit te voeren.
85 Geen reden tot weigering De uitgevende maatschappij kan geen specifiek probleem melden, maar de transactie is toch afgebroken. Probeer de transactie nog eens helemaal opnieuw. Mocht het probleem blijven bestaan, bel dan de bank. Je kan ook een andere creditcard proberen te gebruiken om te zien of het probleem aan de verkoper ligt.
91 Uitgevende maatschappij of schakelaar niet beschikbaar De terminal of de betalingsverwerker kon de autorisatie van de betaling niet afronden. Probeer de transactie nog eens te doen, en bel de bank als het probleem blijft bestaan.
92 Het routen van de transactie is mislukt De terminal kan de uitgevende maatschappij niet bereiken voor het verwerken van de betaling. Wacht een paar minuten en probeer het opnieuw. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de bank.
93 Overtreding, kan niet afronden. De uitgevende bank herkent (of is op de hoogte gebracht van) een juridische overtreding van de gebruiker van de creditcard, en alle rekeningen zijn bevroren. Krijg je deze foutcode zonder reden, bel dan meteen met de bank om het probleem op te lossen.
96 Systeemfout Er is een tijdelijk probleem met de betalingsverwerker. Probeer de transactie nog eens. Blijft het probleem bestaan, probeer dan een andere creditcard. Werkt ook die niet, dan ligt het probleem waarschijnlijk aan de betalingsverwerker van de verkoper.
RO of R1 Klant heeft verzocht tot het stoppen van een terugkerende betaling De klant heeft expliciet gevraagd om te stoppen met de terugkerende betalingen die je probeert te verwerken. Annuleer eerst alle ingeplande toekomstige betalingen om terugvorderingen en bijbehorende kosten te voorkomen. Als de klant met de stop contractbreuk pleegt, neem dan contact met ze op om te kijken wat er aan de hand is.
CV Verificatiefout van het kaarttype De kaartlezer kon de kaart niet verifiëren. Dit kan komen door een probleem met de microchip of de magneetstrip. Probeer de gouwe ouwe methode van je creditcard schoonpoetsen met je shirt, en probeer de kaart nog eens te gebruiken. Werkt dat niet, voer het nummer dan handmatig in of neem contact op met de uitgevende instantie.
W1, W2, W9 Fout bij het maken van verbinding met de bank Dit kan komen door een storing met de stroom of het netwerk. Wacht tot de stroom het weer doet, of zoek op het nieuws of er lokale netwerkproblemen zijn. Is er geen duidelijke oorzaak, neem dan contact op met de bank.

Foutcodes voor fraude

Of je nou een verkoper bent of consument met een creditcard, het ergst denkbare wat er kan gebeuren is dat je een foutcode voor fraude krijgt.

Als verkoper wil je terugvorderingen en bijbehorende kosten en schades voorkomen. Als kaarthouder wil je natuurlijk niet dat iemand fraude pleegt met jouw creditcard of gegevens.

Maar creditcardfraude komt helaas nog veel meer voor dan je misschien zou verwachten. In 2019 waren er alleen in de VS al 271.823 gevallen van creditcardfraude.

2019 VS creditcardfraude (Bron: The Ascent)
2019 VS creditcardfraude (Bron: The Ascent)

Met die honderdduizenden gevallen van creditcardfraude elk jaar, moet je altijd voorzichtig zijn dat al je klanten ook de rechtmatige eigenaren zijn van de creditcards die ze gebruiken. Je moet ook altijd voorzichtig en oplettend zijn in hoe je eigen kaarten gebruikt worden.

Dit zijn alle codes voor geweigerde creditcards die geassocieerd worden met fraude:

 • Code 7 — Kaart on hold, speciale voorwaarde (fraude):De uitgever van de kaart heeft aangegeven dat er fraude gepleegd wordt met de rekening, en blokkeert daarom de transactie.
 • Code 41 —Verloren kaart, kaart on hold (fraude):De echte eigenaar heeft de kaart geregistreerd als verloren of gestolen, en daarom blokkeert de uitgever van de kaart de transactie.
 • Code 43 — Gestolen kaart, kaart on hold (fraude):De rechtmatige eigenaar heeft de kaart als gestolen aangemeld, en de uitgevende instantie heeft de transactie tegengehouden.
 • Code 215 — Verloren/gestolen kaart: De echte eigenaar heeft de kaart gemeld als gestolen of verloren, de uitgevende instantie blokkeert de transactie.
 • Code 534 — Niet accepteren, hoge kans op fraude:De transactie is afgewezen door de risicomodellen van PayPal of Google Checkout.
 • Code 596 — Verdacht van fraude: Ook hier heeft een algoritme een verdachte transactie gezien en is de transactie geweigerd.

Opmerking: Als je online betalingen accepteert en je maakt je zorgen over fraude en terugboekingen, dan hebben we een uitleg geschreven over hoe je creditcardfraude kan verminderen met wel 98%.

Wat kan ik doen als mijn creditcard wordt afgewezen?

Het eerst wat je moet doen wanneer je creditcard geweigerd wordt is de fout code opzoeken (of opschrijven).

Vervolgens kan je proberen te achterhalen of het aan je creditcard of rekening ligt, of aan de terminal van de verkoper.

Als laatste kan je de bijbehorende actie ondernemen om het probleem op te lossen. Afhankelijk van het probleem is dat een kwestie van de transactie nog eens proberen, alle gegevens extra zorgvuldig invoeren, een andere kaart proberen, of de bank bellen.

Het oplossen van problemen met creditcardbetalingen komt neer op een eenvoudig proces van drie stappen:

 1. Vraag naar de weigeringscode.
 2. Zoek de betekenis van deze code op.
 3. Voer de bijbehorende actie uit (meestal het proberen van een andere creditcard of de uitgevende instantie opbellen).

Wellicht denk je zeker te weten dat je nog geld op je rekening hebt, of het kredietlimiet nog niet bereikt hebt, maar je kan dit altijd even checken met de bank.

Veel mensen hebben meerdere rekeningen, en soms mis je net even een betaling op één ervan. In de VS worden meer dan één miljard creditcards gebruikt.

Grafiek van het aantal creditcards in de VS en de rest van de wereld (Bron: Shift)
Grafiek van het aantal creditcards in de VS en de rest van de wereld (Bron: Shift)

Wanneer je dus een keer een foutcode krijgt bij één van je creditcards, pak dan niet direct de volgende kaart. Zorg altijd dat je eerst weet waarom de transactie geweigerd is.

Je wilt immers geen onnodige kosten maken voor roodstaan, of nog erger, een hoge rekening door fraude.

Veelgestelde vragen over codes voor geweigerde creditcards

Weet je nog niet wat je nou moet met deze foutcodes? Kijk dan eens naar deze veelgestelde vragen.

Waarom wordt mijn creditcard geweigerd terwijl ik nog geld op mijn rekening heb?

Er zijn verschillende oorzaken waardoor je creditcard geweigerd kan worden, terwijl je nog wel geld op je rekening hebt:

 • Je hebt je kredietlimiet overschreden. Tenzij je geautomatiseerde betalingen hebt ingesteld, moet je eerst alle schulden afbetalen voor je de creditcard weer kan gebruiken.
 • Wellicht gebruik je een creditcard voor een betaling die niet ondersteund wordt, zoals een online betaling of een betaling naar het buitenland.
 • Het kaartnummer van je creditcard staat vermeld als frauduleus.
 • Wellicht heb je het kaartnummer, CVV2 code of PIN-code verkeerd ingetypt.
 • Het probleem kan ook aan de terminal van de verkoper liggen, en helemaal niet aan jouw creditcard.

Wat betekent de code 51 bij een geweigerde creditcard?

De geweigerde creditcard code 51 betekent dat je het kredietlimiet van je creditcard hebt overschreden, of dat je geen geld meer op de rekening hebt van een betaalkaart.

Waarom wordt mijn creditcard geweigerd bij een online bestelling?

Je creditcard kan geweigerd worden door drie mogelijke redenen: de instellingen voor je rekening en kaart, onvoldoende saldo, of onjuiste informatie.

 1. Het kan zijn dat je creditcard niet ingesteld is voor online betalingen. Controleer je bank om te bevestigen of dit kan.
 2. Wellicht voer je het kaartnummer, CVV2, CVC, CID, PIN of naam (en voorletters) verkeerd in.
 3. Het kan zijn dat je niet genoeg geld op de rekening hebt staan, of dat je het kredietlimiet hebt overschreden.

Samenvatting

Of het nou je eigen creditcard of die van je klant is die geweigerd wordt, je moet in beide gevallen weten wat de oorzaak van de afwijzing is, zodat de transactie toch door kan gaan.

Als je niet kan achterhalen wat het probleem is, zou je een andere creditcard kunnen proberen. Maar wees hier altijd voorzichtig bij, en hou het gebruik van al je creditcards en rekeningen goed in de gaten om jezelf te beschermen tegen fraude, zeker tegen identiteitsfraude.

Hopelijk heeft deze lijst je kunnen helpen bij het achterhalen wat het probleem was met de creditcard, waardoor je de juiste stappen kon nemen om het probleem op te lossen.

Matteo Duò Kinsta

Hoofdredacteur bij Kinsta en content marketing consultant voor WordPress plugin-ontwikkelaars. Verbind met <a href="">Matteo op Twitter.