Heb je net een startup opgericht, dan staat het zoeken naar de verschillende verzekeringen waarschijnlijk niet hoog op je to-do lijstje en houdt je je liever bezig bent met het bootstrappen van je bedrijf en het laten groeien van je klantenbestand. Heb je hier al wel tijd aan besteed, dan ben je er waarschijnlijk achter gekomen dat het nog helemaal niet zo makkelijk is om een nauwkeurige schatting te vinden van de kosten van bedrijfsverzekeringen voor startende ondernemingen.

De meeste content die je online vindt over verzekeringen, wordt ofwel rechtstreeks door de verzekeringsmaatschappijen zelf geplaatst, ofwel door hen gesponsord. Het is net als het vinden van eerlijke beoordelingen over providers van webhosting. Het kan dus moeilijk zijn om een onbevooroordeelde uitsplitsing van beleid en kosten te vinden. Alles rond het afsluiten van verzekeringen is erg op sales gericht, dus als het even kan krijgen ze niet alleen je contactinformatie, maar maken ze ook online of persoonlijk een afspraak met je.

Wij hebben dan ook besloten om een uitgebreide prijsgids samen te stellen. Daarin behandelen we alle soorten verzekeringen die jouw bedrijf nodig kan hebben.

In dit artikel kun je dus alles vinden, van basispolissen zoals een algemene aansprakelijkheidsverzekering tot meer ingewikkelde polissen zoals een cyberaansprakelijkheidsverzekering.

Hoeveel kost een verzekering voor een startende onderneming?

Polissen die relevant zijn voor startende ondernemingen kunnen van slechts 500 dollar tot tienduizenden dollars per jaar kosten. Je zou kunnen denken dat dat geen erg nuttige schatting is… en daar zou je gelijk in hebben.

Voor de meeste startende ondernemingen is het onwaarschijnlijk dat een verzekering veel geld zal opbrengen. Buffer is bijvoorbeeld een startup die op een unieke manier open is over de financiën; in 2018 deelden ze hun volledige jaarbudget. Met name de bedrijfsverzekering was een relatief kleine uitgave, die slechts een deel uitmaakte van de 0,6% die aan hun kantoren werd besteed. Ziektekostenverzekering en werknemerscompensatie zijn inbegrepen in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze voorwaarden maken 4,6% van hun bedrijfskosten uit.

Buffer's bedrijfskosten van 2018.
Buffer’s bedrijfskosten van 2018.

In hun budget voor 2016 bedroeg de ziektekostenverzekering/arbeidsongevallenverzekering 1,9% van de maandelijkse uitgaven of ongeveer 2,9% van de totale loonsom, op 6.635 dollar per maand.

Bij Kinsta, kost onze hele bedrijfsverzekering ongeveer $30,000 per jaar.

Maar verzekeringen zijn natuurlijk heel wat anders dan SaaS abonnementen, dus het is onmogelijk om een pasklaar antwoord te geven op basis van de ervaring van één bedrijf. Het kan zijn dat je een hoger of lager percentage van de lonen betaalt, afhankelijk van de grootte, de bedrijfstak en de situatie van jouw bedrijf.

Wat voor soort verzekering heb je nodig voor een klein bedrijf?

Soorten bedrijfsverzekeringen. (Bron)
Soorten bedrijfsverzekeringen.(Bron)

De meeste incidenten in kleine ondernemingen worden gedekt door beroepsaansprakelijkheids-, werknemers- en algemene aansprakelijkheidsverzekeringen. Betekent dat dat je startup ze alle drie nodig heeft?

Er is hier geen antwoord wat voor iedereen telt. Aangezien starters en KMO’s sterk verschillen op het vlak van activa, werknemers en risico’s, hebben we elke polis onderverdeeld volgens het specifieke deel van jouw bedrijf dat ze dekken.

Als je al weet welke polissen je nodig hebt, kun je verder gaan naar het gedeelte met de prijzen hieronder.

Heeft jouw bedrijf direct contact met consumenten of klanten? – Algemene aansprakelijkheidsverzekering

Interactie met consumenten en cliënten.
Interactie met consumenten en cliënten.

Als je potentiële prospects of klanten ontmoet, fysieke producten verkoopt of diensten in persoon aanbiedt, zijn dit soort verzekeringen over het algemeen een goed idee. Hoewel dit technisch gezien niet wettelijk verplicht is, wordt een algemene aansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk geacht voor groeiende ondernemingen die zich willen beschermen tegen rechtszaken wegens algemene aansprakelijkheid.

Zelfs als je een eenmanszaak hebt, en uitsluitend met freelancers werkt vanuit jouw eigen huis, is deze verzekering over het algemeen nog steeds een goed idee.

Wat dekt het?

Alle materiële schade of uitgaven in verband met lichamelijk letsel of laster veroorzaakt door jou of jouw werknemers – van een potentiële klant die uitglijdt over een bananenschil, een werknemer die zijn koffie morst op een Xerox-machine, tot een rechtszaak veroorzaakt door een productlancering of reclamecampagne.

Moet je een eigen kantoor nemen? Algemene aansprakelijkheidsverzekering, opstalverzekering en polis voor bedrijfseigenaar

De tijden zijn veranderd. Veel startups en zelfs kleine bedrijven hebben in het licht van de evoluerende technologie gekozen voor gedeelde kantoren en coworking spaces in plaats van voor de huur van kantoorgebouwen. In de meeste gevallen hebben deze coworking bedrijven al verzekeringspolissen die hun eigendommen dekken, en zij zullen geen verzekering van jouw bedrijf verlangen.

Als je echter van plan bent traditioneel commercieel onroerend goed van een verhuurder te huren, zullen zij een verzekering eisen voordat je een huurovereenkomst kunt sluiten.

Sommige verhuurders eisen alleen de standaard algemene aansprakelijkheidsverzekering, terwijl anderen misschien ook een opstalverzekering eisen.

Wat dekt het?

Een algemene aansprakelijkheidsverzekering dekt alle materiële schade die door de werknemers van jouw bedrijf wordt veroorzaakt en de kosten in verband met letsels die een direct gevolg zijn van deze handelingen.

De dekking van de opstalverzekering verschilt van polis tot polis. Toch biedt het een uitgebreidere beveiliging voor jouw bezittingen (of die van jouw verhuurder), van ernstige waterschade of schimmel tot accidentele schade aan meubilair, muren of vloeren.

Een polis voor bedrijfseigenaren is een combinatie van een algemene aansprakelijkheidsverzekering en een commerciële eigendomsverzekering, die al het bovenstaande dekt.

Heb je werknemers op de loonlijst staan? -Arbeidsongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering voor arbeidspraktijken.

Als jouw bedrijf rechtstreeks voltijdse of deeltijdse werknemers in dienst heeft, is jouw bedrijf hoogstwaarschijnlijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Je moet ook een aansprakelijkheidsverzekering polis overwegen om jezelf te beschermen tegen rechtszaken van huidige/voormalige werknemers.

Arbeidsongevallenverzekering

In Nederland is dit voor de meeste werkgevers wettelijk verplicht.

Gezien de wettelijke vereisten moet het proces voor het verkrijgen van een arbeidsongevallenverzekering voor jouw bedrijf vrijwel volledig worden geautomatiseerd. Dat gezegd hebbende, moet je nog steeds de specifieke eisen van jouw staat controleren om er zeker van te zijn dat je aan die eisen voldoet.

Wat dekt het?

De werknemerscompensatieverzekering dekt de medische kosten en een deel van het gederfde loon als een werknemer een ongeval krijgt of ziek wordt terwijl hij aan het werk is.

Het percentage van het gemiste loon dat wordt gedekt, hangt af van de specifieke polis. (Om geldig te zijn, moet de verwonding/ziekte een direct gevolg zijn van de uitoefening van de taken door de werknemer op het werk).

Aansprakelijkheidsverzekering arbeidspraktijken

Het ziek worden van werknemers is natuurlijk niet het enige risico dat je loopt wanneer je iemand fulltime in dienst hebt. Terwijl ze aan het werk zijn, handelen jouw werknemers in naam van jouw bedrijf.

Jouw bedrijf is aansprakelijk voor het gedrag van jouw personeel bij de behandeling van andere werknemers. Een aansprakelijkheidsverzekering-polis beschermt je tegen rechtszaken die worden veroorzaakt door de acties van rotte appels.

Wat dekt het?

Het dekt bijna elke mogelijke rechtszaak die het gevolg is van het in dienst nemen (of zelfs niet in dienst nemen) van iemand:

  • Schending van de arbeidsovereenkomst
  • Onrechtmatige beëindiging
  • Niet in dienst nemen of promoveren
  • Seksuele intimidatie
  • Onzorgvuldige evaluatie

Gebruik van een professionele werkgeversorganisatie

Veel startende ondernemingen hebben geen speciaal HR personeel, waardoor de processen die te maken hebben met de verzekering van werknemers en de naleving van de regels een stuk uitdagender zijn.

In de VS, waar de wetgeving van staat tot staat verschilt, is naleving zeer ingewikkeld. Het is vaak een goed idee om wat hulp in te huren.

Een professionele werkgeversorganisatie is een bedrijf dat namens jouw bedrijf werknemers in dienst neemt. Zij zorgen ervoor dat elk nieuw personeelslid verzekerd is op basis van zijn lokale rechten en dat alle arbeidswetten worden nageleefd.

Zij hebben meestal ook een aansprakelijkheidsverzekering-polis, maar de beperkingen zijn laag en de polis is meestal zeer algemeen. Risico’s die uniek zijn voor jouw bedrijfstak of bedrijfsmodel zijn misschien niet goed gedekt.

Bij Kinsta gebruiken we JustWorks om al onze Amerikaanse werknemers te behandelen. Het helpt ons om aan de regels te voldoen en ervoor te zorgen dat al onze werknemers krijgen waar ze recht op hebben (en nog meer).

Verleen jij diensten op maat aan bedrijven of publiceer je online content? -Verzekeringen tegen fouten en omissies (ook bekend als beroepsaansprakelijkheidsverzekering BAV)

Als jouw bedrijf gespecialiseerde diensten verleent met bedrijven als klant, is een dergelijke verzekering over het algemeen een goed idee.

Als jouw product of dienst rechtstreeks van invloed is op de manier waarop het bedrijf inkomsten genereert of met gevoelige informatie omgaat, is een dergelijke verzekering vaak de juiste keuze. Een fout vanuit jouw kant die dit negatief beïnvloedt is vrijwel zeker een rechtszaak.

De reikwijdte van elk beleid hangt hier af van de cliënten van de sector en de mogelijke fouten.

Een kleine startup die een intern samenwerkingsinstrument verkoopt dat 0 gevoelige informatie verwerkt, zal een heel ander beleid hebben dan een startup die betalingen verwerkt. Een digitaal bureau dat advies geeft over campagnes van miljoenen dollars zal andere behoeften hebben dan een klein ontwerpbureau.

Wat dekt het?

Het gaat hierbij om fouten en vergissingen, van bugs in code die leiden tot exploits en problemen met een fysiek product tot professionele nalatigheid wanneer je een product of dienst niet aflevert volgens het contract.

Maar ook geschillen over de scope van het project, waarbij de klant van mening is dat jouw bedrijf niet het eindproduct heeft geleverd dat in de oorspronkelijke projectbesprekingen werd geschetst.

Van cruciaal belang is dat het ook alle toevallige inbreuken op handelsmerken dekt. Het kan jouw bedrijf helpen angstwekkende worst-case scenario’s te vermijden.

Leo Welder weet dit beter dan wie ook. Als in een scène uit een film werd zijn startup choosewhat.com uit het niets aangeklaagd wegens inbreuk op het handelsmerk voor het gebruik van het woord “efax”.

ChooseWhat website Homepage.
ChooseWhat website Homepage.

Als hij geen risicokapitaal had, zou dat het einde van zijn bedrijf geweest zijn.

De website zelf zou vandaag misschien niet bestaan als de risicokapitaalfondsen de juridische kosten niet hadden gedekt.

Nadat het incident het bedrijf al honderdduizenden dollars had gekost, koos hij ervoor om de paar honderd dollar per jaar extra te betalen voor beroepsaansprakelijkheid.

Een standaardpolis dekt juridische kosten tot een miljoen dollar. Stel je voor hoeveel geld Leo had kunnen besparen.

Gebruiken bedrijven jouw product om gevoelige informatie te behandelen? Cyberaansprakelijkheidsverzekering

Vrijwel elke moderne startup leunt zwaar op het internet en data. Als jouw bedrijf rechtstreeks gevoelige informatie verwerkt, of jouw klanten gebruiken het om dat te doen, moet je een cyberaansprakelijkheidsverzekering overwegen.

Wat dekt het?

Dit beleid dekt de meeste worstcasescenario’s als gevolg van een bug, lek, exploit of uitgebreide downtime. Bijvoorbeeld juridische kosten als gevolg van hacking, datalekken, exploits, downtime en gederfde winst.

Hoeveel kost een algemene aansprakelijkheidsverzekering?

Een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor een startend of klein bedrijf kost gewoonlijk tussen $400-$750 per jaar. Dat komt neer op tussen de 42 en 92 dollar per maand.

Geen gigantisch prijskaartje voor de gemoedsrust die je krijgt. Hiermee bescherm je jouw bedrijf tegen de meeste fundamentele aansprakelijkheidszaken en schade.

Het prijskaartje hangt af van de bedrijfsgrootte, risicofactoren, de polislimiet en het eigen risico.

Gemiddelde kosten en kostenmarge voor starters

Gemiddelde kosten van een GLI-polis.
Gemiddelde kosten van een GLI-polis.

Volgens Insureon bedraagt de gemiddelde premie 741 dollar, en de mediaan 421 dollar per jaar. Het gemiddelde voor relevante startup-industrieën, media, IT, en consulting ligt tussen $505 en $640 per jaar.

Progressive Commercial heeft klanten met een gemiddelde premie van $636 en een mediaan van $684. TechInsurance heeft klanten met een gemiddelde premie van $336 en een mediaan van $340.

Trusted Choice stelt 500 dollar per jaar voor een eenmanszaak voor, maar tot 3.000 dollar per jaar voor een klein adviesbureau.

Een startup in een vroeg stadium met alleen het oprichtersteam, geen werknemers, en een paar kleinere deals/klanten, moet waarschijnlijk rekenen op een premie van 400-500 dollar per jaar.

Een startup in een later stadium, met meer werknemers en grotere transacties, in een sector met een hoger risico, betaalt misschien $1.000-2.000 per jaar of meer.

Hoeveel kost een verzekering voor bedrijfseigenaren?

Een verzekering voor bedrijfseigenaren is een combinatie van een algemene aansprakelijkheidsverzekering en een commerciële eigendomsverzekering. Dat maakt het iets duurder dan alleen een algemene aansprakelijkheidsverzekering. Maar het is veel goedkoper dan de twee apart te kopen.

Gemiddeld kost een polis voor een klein bedrijf ergens tussen de $600 en $1.200 per jaar.

De kosten zijn afhankelijk van de jaaromzet, het aantal werknemers, de waarde van jouw bedrijfspand en het risiconiveau van jouw onderneming.

Volgens Insureon bedraagt de gemiddelde jaarlijkse premie $1.191, en de mediaan $636. De mediaan voor informatietechnologiebedrijven is $540.

Volgens Progressive Commercial bedragen de gemiddelde dekkingskosten $1.008, en de mediane premie $1.020 per jaar.

Startende ondernemingen in een vroeg stadium met slechts een handvol werknemers en een piepklein kantoor zullen waarschijnlijk zo’n 400-500 dollar per jaar betalen als ze de juiste aanbieder kiezen.

Een startup in een later stadium, met een chiquer kantoor, meer werknemers, en in een sector met een hoger aansprakelijkheidsrisico, zal in de richting van de hogere kant van $1.200 per jaar of meer betalen.

Hoeveel kosten beroepsaansprakelijkheids- en fouten- en omissieverzekeringen?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, ook wel bekend als fouten- en omissiesverzekering, kost een klein bedrijf tussen de $500 en $2.000 per jaar.

Dit is een breed spectrum en met goede reden. De prijs is afhankelijk van de omvang van jouw contracten en de mogelijke schade in verband met jouw diensten.

Zelfs als je een eenmanszaak hebt, kun je bijvoorbeeld een groot consultancycontract hebben dat een aanzienlijk potentieel negatief commercieel effect op de klant heeft. In dat geval heb je misschien een hoge polislimiet nodig, waardoor de poliskosten dienovereenkomstig zullen stijgen.

Gemiddelde kosten en kostenmarge voor starters

Volgens Insureon kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gemiddeld $ 1.735 en een mediaan van $ 713 per jaar. Volgens Progressive Commercial betalen hun klanten een gemiddelde premie van $500-1.000 per jaar, en een mediaan van $504 per jaar.

CoverWallet schat dat de dekking tussen de $1.000 en $3.000 per miljoen dollar dekking per jaar kost. TechInsurance vermeldt een gemiddelde van $730 tot meer dan $1,400 en een mediaan van $728 per jaar.

Een startup met een paar kleinere contracten of klanten, en een beperkt risico in verband met beroepsaansprakelijkheid, zal waarschijnlijk aan de lage kant betalen, tussen $600-900 per jaar. Een startup met een of meer grote contracten met een groter potentieel aan schadevergoedingen moet rekenen op een betaling van meer dan $1500 per jaar.

Hoeveel kost de arbeidsongevallenverzekering?

Voor een startup met vooral werknemers die onder de categorie bedienden/kantoormedewerkers vallen, kan een typische polis in het bereik van $2.000-$3.000 per jaar liggen. Aangezien de risico’s op letsel veel kleiner zijn voor softwareontwikkelaars, verkopers en marketeers dan voor werknemers in de bouw, moeten de kosten het verminderde risico weerspiegelen.

De kosten van een arbeidsongevallenverzekering verschillen van staat tot staat. Het hangt ook af van het aantal werknemers, de totale loonsom, en de risicocategorie van de functie van de individuele werknemer.

Gemiddelde kosten en kostenmarge voor starters

De gemiddelde kosten van Workers' Comp. (Afbeelding bron: insureon.com)
De gemiddelde kosten van Workers’ Comp. (Afbeelding bron: insureon.com)

Volgens de National Academy of Social Insurance variëren de gemiddelde kosten per $100 loonlijst van $0,75 (Texas) tot $2,74 (Alaska).

Het goede nieuws is dat de gemiddelde kosten per staat gelukkig dichter bij één dollar ($ 0,98) per $100 liggen dan het hoogste in Alaska. De lage prijs in Texas is gewoon een ander kosten-batenvoordeel om te starten in de hub van Austin (op $0,75) versus San Francisco ($1,85 in Californië) of zelfs New York ($1,02).

Maar de variaties in deze cijfers kunnen ook worden beïnvloed door een verschillende vertegenwoordiging van beroepen met een hoog risico. Volgens de National Council on Compensation Insurance bedragen de kosten per $100 aan lonen voor kantoorwerk gemiddeld $0,12, terwijl een polis voor landschapsarchitectuur gemiddeld $6,94 per $100 zou kosten.

De meeste startende ondernemingen hebben veel meer administratieve werknemers dan landschapsarchitecten en schilders, wat betekent dat een arbeidsongevallenverzekering meestal niet al te duur is.

In een overheidsstudie uit 2009 had de gemiddelde startende Amerikaanse werkgever 4,1 voltijdse werknemers.

De laatste tijd worden grotere en succesvollere ondernemingen nog steeds tot de startende ondernemingen gerekend, wat gevolgen heeft gehad voor het gemiddelde aantal werknemers. Maar aangezien “lean and mean” deel uitmaakt van de definitie, hebben de meeste startende ondernemingen die zichzelf bekend hebben gemaakt minder dan tien werknemers.

Volgens Payscale is het gemiddelde salaris voor alle startupbanen maar liefst $102.000. Als je vier werknemers tegen een gemiddeld loon in San Francisco hebt en het gemiddelde van de staat voor verzekering betaalt, zou je dat 7.252 dollar per jaar kosten. Het Texaanse gemiddelde zou $2.940 zijn.

Een meer optimistische schatting, gebruikmakend van de cijfers voor administratief werk, 0,12 dollar per 100 dollar loon, en 250 dollar administratiekosten voor de hele polis, komt uit op slechts 720 dollar per jaar.

Volgens Progressive Commercial zijn de mediane kosten van hun polissen $960 per jaar. De gemiddelde prijs is $1.032 per jaar (per bedrijf, niet per werknemer). TechInsurance stelt dat kleine techbedrijven een gemiddelde premie van $440-600 per jaar kunnen verwachten.

Hoeveel kost een aansprakelijkheidsverzekering voor arbeidsongevallen?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor arbeidsongevallen kost voor kleine bedrijven gewoonlijk tussen $800 en $4.000. Een aanvulling op deze verzekering begint bij ongeveer $300 per jaar.

Je zou kunnen denken dat startups veilig zijn en dat het een onnodige uitgave is. De statistieken zeggen wat anders.

Het aantal rechtszaken tegen werknemers is de afgelopen 30 jaar met 400% gestegen, en 41,5% van die rechtszaken is gericht tegen bedrijven met minder dan 100 werknemers.

De gemiddelde kosten van een buitengerechtelijke schikking is $75.000. Verliezen in de rechtbank kost je gemiddeld $217,00.

Kosten voor starters

Als je een polis voor bedrijfseigenaren hebt, biedt jouw verzekeraar mogelijk aansprakelijkheidsverzekeringen voor arbeidsongevallen-goedkeuringen aan. Een aansprakelijkheidsverzekering voor arbeidsongevallen-goedkeuring voegt dekking toe aan jouw standaard BOP. Voor een klein bedrijf kost dit gewoonlijk tussen 300 en 500 dollar per jaar.

Een afzonderlijke polis voor een startende onderneming met 10 tot 15 werknemers zou tussen de $1.200-2.000/jaar moeten liggen.

Een tech-startup met 40-50 werknemers kan tot $4.000-5.000 per jaar betalen.

Hoeveel kost een cyberaansprakelijkheidsverzekering (databreuk)?

Cyberaansprakelijkheidsverzekeringen kunnen zo weinig als $500 per jaar kosten, of zo veel als $5.000 of meer.

De kosten van cyberaansprakelijkheidsverzekeringen hangen opnieuw sterk af van de individuele behoeften van jouw bedrijf. Als jouw bedrijf betalingen of gevoelige informatie voor grote bedrijven verwerkt, heb je veel hogere polislimieten nodig dan een webdesigner die websites voor kleine bedrijven maakt.

Indien je gevoelige gegevens elektronisch opslaat of verwerkt, ben je technisch aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Daarom kunnen zelfs kleine e-commercebedrijven een beleid als dit nodig hebben.

Het grote verschil is hier de omvang van de polis of de polislimiet, gebaseerd op de verwachte schade in het geval van een datalek, hack of langdurige downtime.

Gemiddelde kosten en kostenmarge

Omdat het meer een nichepolis is, en de omvang van de polis en de premies aanzienlijk verschillen, is er weinig informatie.

Volgens Progressive Commercial kan een cyberaansprakelijkheidsverzekering voor een startende onderneming je tussen de $500 en $5.000 kosten. Volgens HowMuch.net varieerde het bereik van de offertes die zij ontvingen van $750 tot $8.000.

Volgens andere bronnen varieert de prijs tussen 1.100 en 22.000 dollar per jaar.

Als jouw startup rechtstreeks creditcard informatie opslaat of betalingen verwerkt, heeft dit een aanzienlijke invloed op de potentiële kosten van inbreuken. In deze situaties lopen de kosten op tot maar liefst 150 dollar per verloren dossier. Dit betekent dat een polis vrijwel waardeloos is tenzij je kiest voor een polis die groot genoeg is om de meeste potentiële verliezen te dekken.

Wat uiteindelijk betekent dat gemiddelde of mediaan hier waarschijnlijk niet veel zeggen over hoeveel je uiteindelijk zult betalen.

Een startup die niet rechtstreeks belangrijke klanteninformatie behandelt, zal waarschijnlijk premies aangeboden krijgen aan de onderkant van het spectrum tussen 500 en 1.000 dollar.

Een startup die rechtstreeks veel klantenbestanden verwerkt, zal jaarlijkse premies van ten minste $3.000-5.000 betalen.

A startup that directly handles many customer records will pay annual premiums of at least $3,000–5,000.

Factoren die de verzekeringskosten beïnvloeden

Hoeveel jouw bedrijfsverzekering zal kosten, hangt af van vele factoren. De eerste factor is welk beleid je voor jouw bedrijf kiest. Maar het is bij lange na niet de enige.

Bedrijfsgrootte en loonlijst

Als je een kleine startup runt en alleen met freelancers werkt, kun je waarschijnlijk wegkomen met een algemene aansprakelijkheidsverzekering. Het kost een mediaan van $500 per jaar voor startende en kleine bedrijven.

Maar als je mensen voltijds in dienst neemt, ben je zeer waarschijnlijk wetterlijk verplicht om te zorgen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijfsongevallen. Het kost gewoonlijk honderden, zo niet een paar duizend per werknemer per jaar. Het werkelijke bedrag is afhankelijk van de plaatselijke wetgeving en andere factoren.

Weet je nog dat Buffer 2,9% van hun loon betaalt aan ziektekostenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering?

Bedrijfstak en bedrijfsmodel en omvang van de potentiële schade

Andere factoren zijn de bedrijfstak waarin jouw bedrijf actief is en de inherente reikwijdte van een eventuele aansprakelijkheid. Het ergste wat een kapper kan doen is in iemand’s oor knippen of een allergische reactie veroorzaken. De mogelijke schade hier ligt in de honderd dollar range.

Maar een ontwikkelingsbedrijf dat uitbesteedt voor Amazon zit in een heel andere situatie. Als een fout in hun product een hack of aanzienlijke downtime veroorzaakt, is dat een schadepost van miljoenen dollars.

Een B2C SaaS dat duizenden klantgegevens opslaat, waaronder creditcardgegevens, is ook kwetsbaarder.

Dekkingslimiet en premies

Een dekkingslimiet is een maximale uitbetaling van een bepaalde polis. Deze limiet is rechtstreeks van invloed op jouw verzekeringspremie.

Wanneer je met een verzekeringsagent werkt, zou je kunnen denken dat ze een astronomische dekkingslimiet aanraden om een hogere premie te krijgen.

Hoewel dat soms het geval kan zijn, zijn startende ondernemingen kwetsbaar voor rechtszaken en kunnen zij worden geconfronteerd met zeer dure worstcasescenario’s.

Je moet limieten kiezen die overeenkomen met jouw bedrijfstak, bedrijfsgrootte en bedrijfsmodel.

Werknemersrisico

Het risico van werknemers heeft ook gevolgen voor de verzekeringskosten van jouw bedrijf. In het bijzonder is het een factor voor de ziektekostenverzekering en arbeidsongevallenverzekering. De meeste starters vallen in de categorie administratief werk, dat als zeer laag risico wordt beschouwd. Gelukkig komt dit tot uiting in de verzekeringspolissen, zodat de verzekering van jouw kantoorpersoneel doorgaans slechts een klein percentage van hun loon kost.

Als je handarbeiders zoals timmerlieden in dienst hebt, betaal je waarschijnlijk meer aan verzekering voor die paar werknemers dan voor al jouw administratief personeel samen.

Locatie

Je bent altijd onderworpen aan de wetten en voorschriften van de lokale overheid, wat gevolgen heeft voor het noodzakelijke beleid voor jouw bedrijf en de kosten.

De verzekering van commerciële eigendommen wordt ook sterk beïnvloed door de vastgoedprijzen, het risico van extreme weersomstandigheden, enz.

Gedistribueerde bedrijven moeten de lokale regelgeving handhaven

Het volstaat niet te kijken naar waar jouw bedrijf is geregistreerd en waar jouw kantoor is gevestigd. Als startende onderneming is jouw bedrijf waarschijnlijk verspreid, en heb je waarschijnlijk externe werknemers op de loonlijst staan.

Afhankelijk van de plaatselijke voorschriften in hun staten en landen, kan het zijn dat je van werknemer tot werknemer een andere premie moet betalen. Deze zijn rechtstreeks van invloed op de aansprakelijkheidsverzekering voor arbeidsongevallen, met gemiddelde tarieven die alleen al in de VS variëren van $.75 tot $2.74 per 100 dollar loonlijst.

Aangezien de verzekeringswetgeving van staat tot staat en van land tot land verschilt, kan het zelfs zo zijn dat je totaal verschillende polissen moet aanbieden. Het is het enige nadeel van een team op afstand (dat we nochtans sterk onderschrijven).

Maar dat betekent niet dat jouw team van oprichters zich urenlang moet verdiepen in juridische documenten. Je kunt een POE dienst gebruiken om deze problemen op te lossen. Het extra werk en het risico om toch niet aan de eisen te voldoen, zijn het niet waard.

We hebben alle standaard bedrijfsverzekeringen die je nodig zou kunnen hebben en hun gemiddelde kosten behandeld. We hebben je zelfs enkele schattingen gegeven op basis van onze ervaring.

Vergeet niet dat de werkelijke verzekeringsbehoeften en -kosten van jouw bedrijf niet iets zijn wat je kunt achterhalen door alleen maar een artikel te lezen. Dit geldt vooral voor verspreide bedrijven met voltijdse werknemers over de hele wereld.

Samenvatting

Als je een eenmanszaak bent die vanuit een kantoor aan huis of een coworking-ruimte werkt, en de gevoeligste informatie die je digitaal opslaat zijn e-mailadressen, is een algemene aansprakelijkheidsverzekering van $40-50/maand waarschijnlijk de enige verzekering die je nodig zult hebben.

Maar als je creditcardgegevens opslaat of advies geeft over grote contracten voor techbedrijven, zal het duurste deel van de verzekeringsportefeuille van jouw startup waarschijnlijk de cyberaansprakelijkheidsverzekering zijn.

Terwijl de dekking van elk onderdeel van jouw bedrijf je een paar duizend dollar per jaar kan kosten, kan één enkele inbreuk op gegevens je 86.500 dollar of meer kosten. En als een bug in jouw software een paar dagen productiviteitsverlies veroorzaakt voor een grote onderneming, is dat aantal in vergelijking daarmee bijna niks.

Startups zijn net zo kwetsbaar voor dit soort gebeurtenissen als traditionele bedrijven, dus het is essentieel om jouw bedrijf en activa te beschermen tegen worstcasescenario’s.

Jon Penland

Jon is the Chief Operating Officer at Kinsta and is involved with Kinsta's sales, customer service, and technical support teams on a daily basis. Jon's a family man. So when he isn't feverishly tapping the keys of his laptop he's usually helping one of his kids fix a bike or setting up Netflix for an impatient preschooler.